İki Dünya

Crimson Circle’de (Kırmızı Çember) sunuldu

Tobias:

Ve öyledir, sevgili dostlar,

sizinle bu akşam, sizin çemberinizde biraraya geliyoruz. Ailemizin tekrar toplanacağı bu anın beklentisi içindeydik, çünkü bu grupla toplandığımızdan bu yana, sanki çok uzun zaman oldu.

Bu gece verilecek çok bilgi var. Duyacağınız birçok sözcük, göreceğiniz birçok şekiller olacak dostlarım, ama herşeyden önemlisi, buradaki enerjidir. Bu tartışma sırasında uyuyakalırsanız, kaybedeceğiniz hiç birşey yoktur, çünkü verilen ve iletilen şey enerjidir – sevgi enerjisi, bitiriş enerjisi – bu gece burada olan budur.

Şimdi, bu akşamın açıklamalarına geçmeden önce, ben Tobias, dostumuz Cauldre kanalıyla konuşacağım, ve ben bunu yaparken, şimdi buradaki enerjileri uyumlamaya gelen bütün varlıklarla birlikte çalışacağız. Biz onlara “dokuyucular” diyoruz, çünkü onlar boyutları birleştirmek, dünyaları biraraya kaynaştırmak için buradalar. Onlar, içinde oturduğumuz yeni alanı yaratmaya yardımcı olmak için buradalar. Önceki birçok oturumlarda söyledik, insan Ruh ile kaynaştığında, kutsal enerjinin girebilmesi için insanlar kalplerini açtıklarında, yaratılan enerji, yeni enerjidir, sizin yeni zamanınızda gireceğiniz enerjidir. Böylece biz şimdi, “dokuyucuları” çalışabilmeleri için, içeriye davet ediyoruz. Burada oturan her bir insan meleğe, kendini açması ve bu olanağa, bu birleşmeye izin vermesi için çağrıda bulunuyoruz.

Şimdi, melek Bill (Austin) daha önce (meditasyon sırasında) bin yıl önceki Stonehenge denilen yerden bahsetti; o zaman orada olan ve enerjiyi tamamlayan insanlar, bu şimdiki yeni zamana yer açmak için, ister o özel coğrafi bölgede toplanmış olsunlar, ister yürekleriyle bağlantı kurmuş olsunlar, enerjiyi tutan bu insanlar, bunu ikinci milenyum (binyıl) için hazırladılar. Bu insanlar dostlarım, sizlerdiniz ve aileden olan diğerleriydi. Böylece, eğer bu yolculuk (çvr. meditasyon sırasında) içinizde tanıdık bir duygu uyandırdıysa, bu her birinizin orada yaşamış olmasından kaynaklanmaktadır; ve Ruh size burada tekrar toplanmak üzere, binyıl sonra gelip gelmeyeceğinizi sorduğunda, eski enerji asasını yeni enerjiye geçirip geçirmeyeceğinizi sorduğunda, bu asayı sağ elinizden sol elinize geçirip geçirmeyeceğinizi sorduğunda, her biriniz yanıtı o anda biliyordunuz; tanıdık gelen duygu bundan kaynaklanmaktadır. Çünkü her biriniz bu enerjiyi, bu yeni çağa taşıyacaksınız. Binyıl önce orada olan sizdiniz ve tekrar geri gelen de sizsiniz.

Siz gerçekten ışığın taze, sevecen, şevkatli taşıyıcılarısınız.

Ţimdi, gelecek günlerde, size, bireysel düzeyde, insan grubu düzeyinde, aile düzeyinde, ve gezegensel düzeyde, birçok ilginç ţey olacak.

Öncelikle, geçmiş ikibin yıllık insan tarihinizin enteresan bir yeni yazılımını göreceksiniz, çünkü yeni keşifler olacak. Çoktandır gömülmüş olan kadim yazılar şimdi ortaya çıkmak için hazır. Tarih olduğunu zannettiğiniz, realite (gerçeklik) olarak kabul ettiğiniz şeyler değişecek. O, ve bu kesinlikle akademik dünyanızı ve bilginleri ve yapısal dinlerinizin enerjisini tutanları silkeleyecek. Dünyanın çeşitli yerlerinden bu belgeler ortaya çıktığında çelişkiler olacak, ve ortaya çıkacak her belge, birbirine bağlı olarak gerçeği getirecek. Ve bu yeni gerçeği reddetmek zor olacak, nereden geldiğiniz gerçeğini. Bu belgeler ve bu yeni gerçekler yakında çıkacak, ve sizin zamanınıza göre önümüzdeki 12 yıl içinde de ortaya çıkmaya devam edecek. Hepsi birbirine bağlı olacak.

Siz bu gerçeklere bakacaksınız ve öğrendiğiniz tarihi sorgulayacaksınız ve öğretmenleriniz tarafından öğretilen bu tarihin, acaba yanlış olup olmadığını sorgulayacaksınız. Ama size söylüyoruz dostlarım, geçmişte öğrendiğiniz tarih yanlış değildi. Öğrendiğiniz şeyler o zaman için uygundu. Ama oturumlarda bu gruba söylediğimiz gibi, burada olan her biriniz ve dünyanın başka bölgelerinde aileden olan herkes, zorlukların üstesinden gelerek ve şimdi ortaya çıkardığınız ışıkla, kelimenin tam anlamıyla, tarihi yeniden yazmaktadır.

Tarih kitaplarınız yanlış değildir. Siz zamanı aşıyorsunuz ve geçmişte olmuş olayların sonucunu gerçekten değiştiriyorsunuz.

Gazetelerinize dikkat edin. Haberlerinize dikkat edin. Onlar size, şimdi olanları farklı, şeyleri çarpıtarak verecekler. Ve bunları televizyon programlarınızda ve Internette duyduğunuz zaman hatırlayın, eski tarihiniz yanlış değildi. Ama siz geçmişinizi şifalandırdınız, bin yıllık geçmişinizi. Siz tarihi ve geçmişin enerjisini değiştirdiniz.

Bu yaşamda yaptığınız çalışmalarla geriye gidip, travma ya da öfke ya da acı içinde terk ettiğiniz geçmiş yaşamlarınızı şimdi şifalandırıyorsunuz. Siz tam anlamıyla geçmiş tarihinizin gidişatını (yolunu) değiştiriyorsunuz.

Şimdi, bu odadaki enerjileri “dokumaya” gelen varlıklar, çalışmalarını bitirdiler. Dostlarım, Tüm Olan’la birleşmiş olarak, bu kutsal enerjide olmaya, şimdi izin verin kendinize. Bu Ruh’un ve İnsanın Bir’liğe bütünlenmesidir.

Şimdi oturduğunuz yerde, kutsallığı ve kesinlikle güçlülüğü hissetmeye izin verin, çünkü gerçekten, her biriniz birer meleksiniz. Bunu artık biliyorsunuz. Her biriniz buraya güçlü varlıklar olarak geldiniz, ve her zaman da öyleydiniz, çünkü eterik düzeylerden “yüksek titreşim düzeylerinden” gelip de, sizin yaptığınız gibi, dünyada yürümek muazzam bir güç ister. Bu, muazzam bir güç ister.

Enerjileri dokumak için gelenler, bu gecenin sohbetiyle bizi başbaşa bırakmak üzere, şimdi bu yerden ayrılıyorlar.

Geçmişte dostlarım, sizin rehber ve melekleriniz olarak algıladığınız varlıkları, bu çembere davet etmiştik. Ama daha önceki sohbetlerimizden de bildiğiniz gibi, rehberleriniz ve melekleriniz, sizin direkt enerji alanınızdan geri çekildiler. Bunu size olan sevgilerinin bir armağanı olarak yapıyorlar, kendi alanınıza ve kendi gücünüze sahip çıkabilmeniz için yapıyorlar. Onlar kesinlikle sevgiyle oradaydılar, ama şimdi sizin direkt enerji alanınızdan çekildiler. Bu gece, buraya gelen, bu odada bize katılan varlıklar, rehberleriniz ve melekleriniz değildir. Geçmiş yaşamlarınızın varlıkları değildir. Bu gece bize katılmak üzere gelen 12 (varlık) var. Sizin izninizle, içinde bulunduğumuz kutsal enerjiye giriyorlar. Yüreğinizden verdiğiniz izinle bu 12’si öne çıkıyor, ve siz onları Başmelek olarak tanırsınız. Oh evet, burada 12’si var bu gece. Yedisi size ve din bilginlerinize daha tanıdıktır. Beşi, o kadar tanıdık değildir, çünkü onların çalışması, dünyanın direkt enerji alanının dışında olmaktadır, ama yine de, onlar sizin yaptığınız çalışmayla çok ilişki içindeler, çok içindeler.

Bu 12 varlık, melektir, onlar arkanızda toplandılar, parlıyorlar, çünkü onlar bu alanda olmayı seviyorlar. Her biri bu grubun, bu zamanın ve sizin öneminizi bilerek buradalar. Yedi ve beş var dostlarım. Sembolleri anlıyormusunuz? Yedi fiziksel insan çakrası var ve beş de eterik çakra. 12 eder, ve bizimle burada toplananlar da 12.

Daha önce de söylediğimiz gibi, her ne kadar yedi artı beş çakranız varsa da, bunlar şimdi bir (tane) olmak, tek bir enerji merkezi olmak üzere birleşiyorlar. Her birinin sizinle çalışmak için bir görevi ve amacı olan, her biri eski yöntemlerinizde size rehberlik eden bu Başmelekler, şimdi, sizin yeni zamanınızda, bir olmak üzere birleşecekler. Onlar bu gece, sizin varlığınızı hissetmek, böylesine kutsal bir yeni enerjiye geçişin nasıl birşey olduğunu hayranlıkla izlemek için geldiler.

Şimdi, bu gecenin asıl açıklamalarına geçmeden önce, en sevdiğimiz ana geldik. Bu, yüksek sesle veya içinizden, ama yüreğinizden vereceğiniz izinle, meleklerin öne çıkıp, size sarılma ve dokunma zamanıdır. Buraya yaptığınız yolculukla, tüme verdiğiniz armağanlar için size teşekkür etmek üzere öne çıkıyorlar. Bizim düşüncelerimize kanallık eden Cauldre’den bir an için sessiz olmasını rica ediyoruz. Sadece yüreklerinizi açın ve bu 12 varlığın sizi onurlandırmasına ve teşekkür etmesine ve onlarla her zaman olan derin dostluğunuzun size hatırlatılmasına izin verin.

(sessizlik)

Oh, yeni binyılınızın, iki rakkamına sahip olması, “iki rakkamına sahip olması” ne kadar uygun, çünkü burada önceki oturumlarda söylediğimiz gibi, yaratılan yeni bir yer var. Çünkü bu yeni yaratılan olay, Evrende SADECE milyonlarca ışık yılı ötede değildir. Siz, İkinci Yaradılış dediğimiz, bu yeni enerjinin sadece bir yansımasını, bir yankılanmasını (rezonans) görüyorsunuz. İkinci Yaradılış, sevgi ve umudun enerjisidir ve gerçeğin enerjisidir. Burada, dünyada yaptığınız çalışma, bu yeni yerin temelidir. Bunun etkisini evreninizde ve yıldızlarınızda görüyorsunuz.

Ve biz bu İkinci Yaradılış hakkında birazdan konuşacağız. Ama anlayın; rakkam önemlidir.

Şimdi, dostumuz Cauldre’ye (kanallık eden) bu gecenin sohbetiyle ilgili açıklayıcı bilginin birazını verdik ki, hayretler içinde kalmasın. (kendi kendine güler) Bazen bizim verdiğimiz bilgiden çok emin olmadığında, geri çekilme eğilimi gösteriyor. Bu bilginin gelebilmesini güvenceye almak için, bununla (bu bilgiyle) kendini rahat hissetmesini güvenceye almak için, geçtiğimiz birkaç haftayı onunla (Cauldre’yle) yakından çalışarak geçirdik. Ve şimdi bu bilgiyi size getiriyoruz. Bu bilgi basittir. Bu bilgi gerçeğin içindendir. Ama siz bununla çalışmaya alışana kadar, kavramanız başlangıçta zor olabilir.

Başlayalım:

Sizin zamanınıza göre iki gün içinde, 13 Aralık 1999 tarihinde, dünyanız üzerinde bir çeşit ölçüm olacak. Enerjinin anlaşılmasıyla ilgili. Şimdi, siz birkaç başka ölçümden de geçtiniz, yani enerji düzeyinizin ölçülmesi anlamında, bu sizin için yeni birşey değildir. 1987 yılınızda bir ölçüm olmuştu ve insanların çoğu o gün hiç birşey hissetmediler. Çoğu, Ruhun ışık ve karanlık dengesine baktığını bile bilmiyordu.

Ve 13 Aralık gününde, çoğu insan, Ruhun, ışık ve karanlığın yeni ölçümünü aldığını bilmeyecek. O gün, yönünüzün ve geleceğin yeni ölçümü olacak. Ama bu tarih buradaki her biriniz için çok önemlidir. Bu, ruhunuza, varlığınıza hangi yönde ilerlemek istediğinin sorulacağı tarihtir. Nerede bulunduğunuzun ölçümüdür bu. O gün öne çıkacak her birinizden Ruhun ricasıdır bu; yolculuğunuza devam etmeye hazır olup olmadığınızın sorulmasıdır. Işığın taşınması yolculuğuna hazır olup olmadığınızın sorulmasıdır. Yeni yaradılışın enerjisini yaratma yolculuğuna hazır olup olmadığınızın sorulmasıdır.

Sorunun içerdiği derinliği ve ciddiyetin bilincinde olan Ruhun ricasıdır bu. Çünkü, insan yolculuğunun ne denli zor ve yalnızlık içinde olabileceğini biz biliyoruz ve Ruh da biliyor. Biz şeylerin her zaman göründüğü gibi olmadığını biliyoruz.

Bu enerji ölçümü dünya için genel olarak ve her bir insan için ayrı ayrı alınacak. Ve yine, insanlar bunun önemli bir geçiş noktası olduğunun farkında olmayabilirler. Tüm dikkatlerin Y2K’da (2000’e geçişte bilgisayarlarda beklenen çökmeler. çvr.), ve takviminizin değiţmesine yoğunlaşmış olması bizi eğlendiriyor. Bu uygundur, çünkü ölçüm sessizce geliyor. Ölçüm, sessizce geliyor.

Dostlarım, bu günün önemli olduğunu bilin ve anlayın, çünkü 1987’de alınan ölçüm ile 2012 olarak öngörülen son ölçüm arasında, bu enerjisel bir yarıyol noktasıdır. Biz bunun enerjisel bir yarıyol noktası olduğunu söylüyoruz. Eski kehanetleriniz çıksaydı, dünyanız şimdiye kadar kan gölüne dönmüştü. Nasıl devam edileceğine karar vermek üzere ölçüm bu noktada alınacaktı. Ama bildiğiniz gibi, dünyada yürüyen insanların sevgi ve niyet temeli üzerinde oturan dünya, bir kan gölü halinde

değildir. Dünya şimdi çok sağlıklı görünüyor.

Etrafınızdaki ekonomilere bir bakın. Tıptaki, iletişimdeki ve daha birçok alandaki icatlara bir bakın. Dünyanızın birçok yerindeki barışa bakın. Kendi yaşamlarınızdaki bolluğa bakın. Bu zamanda bunların olacağı kehanetinde bulunulmamıştı.

Eski tarihe göre, dünya üzerinde küçük insan çeteleri kalmış olacaktı. Onlar o yeni medeniyetin işlerine devam edeceklerdi. Ama işte burada oturuyorsunuz, burada oturuyorsunuz.

Şimdi, bu ölçüm alındığında ve ona erişildiğinde ve -bu ölçüm temel alınarak- enerji alanlarınızın uygun ayarlamaları yapıldığında, olacak olan çok şey vardır. Açıklamaya çalışacağız.

Bir anlamda dostlarım, bunu dünya gerçekliklerinin ayrılmaya başlaması olarak görebilirsiniz. Dünya, birlikte yan yana var olacak, iki farklı gerçekliğe geçecek. Birlikte yan yana yaşayacak, iki farklı gerçek. Bu sanki, hem güneş doğuşunun, hem de güneş batışının aynı anda olması gibi olacak. Eğer buna hazır değilseniz, garipseyeceksiniz. Çok rahatsız edici olacak. Ama, enerjiyi dönüştürme ve onun anlaşılmasıyla ilgili çok çalışma yapmış olan siz ve diğer ışık işçileri, nelerin olup bittiğini anlayacak.

Gerçekten, ölçüm alındıktan sonra, şimdi yan yana görünen, iki farklı dünyayı birarada düşünebilirsiniz. Onlar aynı yerde olacaklar, ama farklı olacaklar. İstekli olanlar için – ya da uçurumdaki atlayışı yapanlar için (Tobias daha önceki bir oturumda bahsettiği spiritüel uçuruma gönderme yapıyor), bir sevgi alanına gitmeye istekli olanlar için ve yeni enerjide öncü olmaya istekli olanlar için, bir yeni enerji dünyası olacaktır. Yeni dünyanın enerjisi, karmalarını bırakmış kişiler için olacak. Bu insanlarda karmalardan belki az bir şey kalmış olabilir ama onlar karmalarını bırakmış olacaklar. Onlar, tarihlerini yeniden yazmış olacaklar.

Bu yeni dünyanın, kendisine ait, farklı enerji nitelikleri olacak, yan yana yaşayan diğer dünyadan farklı olarak. Ve şunu söylemek için buradayız dostlarım, bu yeni enerjiye geçen siz ve diğer ışık işçileri, karmik nedenlerden dolayı buna geçmemeyi seçen diğerleri ile yan yana var olacaksınız. Onlar farklı bir gerçeklikte, ya da ayrı bir gerçekte sizinle yan yana yaşayacaklar. Siz onlarla çalışacaksınız, onlarla konuşacaksınız, sokakta, tiyatroda ya da spor oyunlarınızda yanlarından geçeceksiniz. Ama siz iki farklı dünyada yaşayacaksınız!

Sizin enerjileriniz, onların enerjilerinden farklı olacak.

Dediğimiz gibi, bu başta rahatsız edici olabilir. O eski alana geri gitmek için bir enerjisel çekim ya da şiddetli çekilişler hissedebilirsiniz. Ama eskiye geri çekilmenizle ilgili endişelenmenize gerek yoktur. Sizin enerjileriniz, dünyanın enerji alanları ve yaşadığınız yerin gerçeklikleri farklı olacak. Onlar sizin geri çekilmenize izin vermeyecekler.

Eski enerji dünyası ile yan yana var olan yeni enerji dünyasına girmek istemeyenler için, sizden rica ediyoruz, her birini onurlandırın. Onların kendi yollarında, anlayışlarında gittiklerini anlamanızı istiyoruz, ve bu uygundur. Bazılarının eski enerjide kalmaları gerçekten uygundur, çünkü onlar enerji için bir çapa olmaya devam etmekteler. Çünkü bu zamanda hepinizin birden yeni enerjiye geçmesi uygun değildir, çünkü bu bir dengesizlik yaratırdı. Böylece, dengelemeye devam etmek için, ve çapa olmaya devam etmek için, eski enerjide kalmayı kabul edenler var.

İki dünya, yan yana. İki gerçeklik yan yana varolmakta. Biri, diğerinin değiştiğini bilmiyor. Biri, iki dünya olduğunu anlamıyor. Büyük bir anlayışla kutsanmış, ancak büyük de sorumluluğu olan yeni enerjinin öbür dünyası. Tünelden geçmek için, onlara artık hizmet etmeyen şeyleri bırakmak için yardımınızı arayanlara, rehberlik etme sorumluluğudur bu. Onlar da kendi tarih kitaplarını değiştirecekler, sizin realitenizde olabilmek için.

Ölçüm, sizin zamanınıza göre, iki gün içinde olacak (13 Aralık 1999). Sizinle bunu paylaşıyoruz, çünkü bir yoğunluk hissetmeye başlayacaksınız. Bu gerçek bir değişimdir, hakkında endişelerinizin ve ön bilgilerinizin olduğu bir değişimdir. Ama bu gerçek bir değişim olacaktır. Olanlar hakkında zihninizde hiç şüpheniz kalmayacak. Siz gerçekten dünyanın -dünya enerjilerinin-bir yerine iki olduğunu hissedebileceksiniz. Bu büyük ayırımın oluşmasını görebileceksiniz.

Bu değişimlerin bazıları sizi üzebilir. Bazıları sizi melankolik yapabilir. Bazı değişimler, arkadaşlarınıza ve ailenize, nelerin olup bittiğini anlatmak ve onları da yeni enerji dünyasına getirmek amacıyla, onlara bağırma ihtiyacı uyandırabilir. Bu zamanda, bu değişimin uygunluğunu anlayın. Siz bunun delilini, şimdi daha hızlı olmaya başlayacak yerküre değişimlerinde göreceksiniz.

Olmaya başlayacak değişimleri görebilmeniz için haberleri izlemenizi istiyoruz. Tekrar, çoğu insan nelerin olup bittiğini pek farkında olmayacak. Onlar, olan olaylar SERİSİNİN içerdiği anlamı anlamayacaklar. Her bir olay kendi başına büyük gibi gözükmeyebilir, ama siz noktaları birleştirdiğinizde, ve olmakta olan olaylar serisine baktığınızda, ne hakkında konuştuğumuzu anlamaya başlayacaksınız.

Dünyanızın manyetik enerji alanında, fiziksel rahatsızlıklara ve kesinlikle de duygusal dengesizliğe neden olacak uyumlamalar -büyük uyumlamalar- olacak. Dünyanızın manyetik (alan) yoğunluğunun, ve manyetik (kutup) hareketlerinin grafiğini çıkartırsanız, bunların gerçekten meydana geldiğini görebileceksiniz. Buradan yola çıkarak, 13 Aralık 1999 tarihinden sonra meydana gelecek değişimleri de görebileceksiniz. Tekrar, 1987’de alınan büyük ölçümle, 2012 yılınızdaki bu zaman devresinin bitişi arasındaki, enerjisel yarıyol noktasıdır bu.

Bu, bizim deyimimizle, ayrılış zamanıdır. İki dünya olma zamanıdır. Ve bu uygundur, çünkü geleceğinizde, 2012 yılı olarak yansıtılandan sonra -kuantum değişimi zamanı-, var olan iki dünya olacak, ve onlar artık yan yana olmayacaklar. Onlar, birlikte aynı alanda olmayacaklar. Onlar bu tarihten sonra (2012) iki olacaklar. Bu tarih, bildiğiniz gibi, kesin değildir. Sadece gelecekte bir ağırlık noktasıdır. Son değişim, bu tarihten önce meydana gelebilir, en erken 2007 yılında. Ama şimdilik, biz sadece yarıyol noktasında olduğumuzu söylüyoruz.

13 Aralık’daki ölçümden kısa bir süre sonra çok güçlü bir astrolojik olay meydana gelecek. Binlerce yıl öncesinden planlanmış bir olaydır bu. Bu, yeni binyılınızın beşinci ayında, gezegenlerin özel bir dizilişidir. Bu olayın amacı yeni bir enerjinin getirilmesidir. Bu, bir yenilenme enerjisidir. Bu, kaynakların enerjisidir. Önemle altı çizilen şey şudur, beşinci ayda gelecek olan bir güç enerjisidir.

Şimdi, bu olay uzun, çok uzun bir zaman önce, meydana gelmek üzere sıraya girmişti. Ve tekrarlıyoruz, peygamberleriniz tarafından dünyanın, sizin bildiğiniz şekliyle artık var olmayacağı sanılmıştı. Büyük temizlikten sonra kalacak küçük insan toplulukları olacaktı. Beşinci aydaki bu diziliş, o insan topluluklarına, yeni bir insan ırkı yapılandırmak için, yeni enerjileri getirecekti.

Tekrarlıyoruz dostlarım, dünya değişti. Dünya üzerinde yıkıma ve kaosa gerek kalmadı. Titreşim düzeyi yükseltildi, böylece gelecek olan enerji, tarafınızdan ve tüm insanlar tarafından kullanılabilecek. Bu, yeni güç enerjisidir.

Böylece, olmakta olan olayların programına bir bakın, iki gün içinde bir ölçüm olacak ve ayrılık başlayacak. Beş ay içinde her biriniz ve hepinize yeni bir güç gelecek. Ondan sonra ţeyler gerçekten olmaya baţlayacak! (kendi kendine güler).

Bunun şimdi sizi kişisel olarak nasıl etkileyeceğini söyleyeceğiz. İnsan olarak yaşamınızda şimdi ne yapabileceğinizi paylaşacağız sizinle, çünkü her biriniz, “Ruh, bilmem gereken nedir, ve yapmam gereken nedir?” sorusunu sordunuz.

Size pek beklemediğiniz bir yanıt veriyoruz, yine de bu yanıtın basitliğine, ve gerçekliğine bir bakın. Bunu size açıklamak için, iki senaryo veriyoruz size.

İlki, eski enerji dünyasının senaryosu. Eski enerji dünyasında bir film yapılmakta. Bu, basit bir film. Bu, bisikletiyle kırlarda pedal çeviren, çeşitli deneyimlerden geçen bir insan hakkında. Bu insanın haritası yok, yolları sadece izliyor, şuraya buraya. Yol üzerinde birçok deneyimi oluyor. Ama her sabah bisikletine binip, onu kullanmak, rüzgarlarla, güneşle ve unsurlarla mücadele etmek, yoldaki trafikle başa çıkmak zorunda. Ve bu zor ve insanın kasları acıyor. İnsan yemek ve dinlenmek için durmak zorunda. Bu zor bir yolculuk.

Oh, burada çok kutsamalar var, ama bu zor bir yolculuk. Biz bisiklet misalini kullanıyoruz, çünkü bir arabaya binip de anahtarı çevirmek ve gaz pedalına basmak kadar kolay değil. Hayır, şimdiye kadar insanın yolculuğu pedalı çevirmekti ve (bisikleti) kullanmaktı ve haritasız ve bilmeden, nereye gideceğini kestirmeye çalışmaktı.

Deneyime “düşmekti”.

Sonra bir de, bu ölçüm alındıktan sonraki yeni dünyaya giren yeni enerji insanı var. Ve bisiklet üzerindeki insan filminin bu senaryosunda, insan ve bisiklet hareket etmemekte. Onlar esrarengiz bir şekilde süzülüp, dengeleniyor görünüyorlar. Arka plan hareket ediyor, bisiklet üzerindeki insan değil.

Şimdi, bu filmi sonradan gören herkese, yeni enerji insanı pedal çeviriyor ve bisikletin gitmesini sağlıyor GİBİ GÖZÜKECEK. Ama değil. ARKA PLAN hareket etmekte olacak.

Buradaki öykü basit dostlarım. Siz, pedal çevirmenize gerek kalmayacak, bundan sonra ne yapacağınızı “kestirmek” gereğinde olmayacağınız bir enerjiye giriyorsunuz. Zihninizde “bilmeniz gereken nedir” veya “yapmanız gereken nedir” ile savaşmayacağınız bir yere. Çünkü o size gelecektir. Siz bir inayet ve barış ve güçlülük yerinde olacaksınız. MANZARA değişecek. Bu size uygun olduğu şekilde gelecek. Üzerinde olacağınız, basit, iki-boyutlu bir yol olmayacak. Manzara çok-boyutlu olacak ve etrafınızda sürekli değişecek. Sizin sadece, Şimdiki Zamanda olmanız gerekiyor. Nerede olmanız gerektiği konusunda veya bundan sonra ne yapmanız gerektiği konusunda endişelenmeniz gerekmeyecek. Çünkü bisikletiniz üzerinde hareketsiz oturduğunuz zaman, herşeyin olması gerektiği gibi olduğu bilişine geleceksiniz. Bir sonraki deneyiminiz konusunda endişelenmenize gerek olmadığını (bileceksiniz), çünkü o size muhteşem potansiyelinizden gelecek. Orada, dışarıda olan seçimlerden, uygun olan yeni “arka plan” size getirilecek.

Eğer bisikletinizin üzerinde sakin oturursanız, evinizin ödemeleri konusunda stres yapmanıza gerek kalmayacak. İşinizin ne olması gerektiği konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak, çünkü uygun iş size gelecek. Manzara hareket ediyor -etraf değişiyor- siz değil.

Bu başta biraz rahatsız edici olabilir, çünkü yarın sabah bile, uyanıp da, ne yapmanız gerektiğini bilmeyi isteyeceksiniz. Sadece bisikletinizin üzerinde oturun! Oh, pedalı çevirmezseniz ve çalışmazsanız bisikletinizin devrileceğinden endişe duyuyorsunuz. Bilin ki dostlarım, siz güçlenmiş bir insansınız ve bisiklet kendi başına dengede olacak. Yüreğinizden bilin ve güvenin; uygun olan yeni arka plan getirilecektir.

Bu ne demek oluyor? Bu demektir ki, daha önce hiç olmadığı gibi, kişiler senkronize bir şekilde size gelecek. Şifalandırılma zamanları ve eski enerji dünyasından yeniye geçme zamanları geldiğinde, size gelecekler.

Gereksinim duyduğunuz her şey size getirilecek. Bisiklet aynı kalacak; arka plan değişecek. İyi veya kötü olup olmadığınızla, ya da ışık-karanlık dengenizle ilgili korkmanıza gerek yok. Bunlardan geçtiniz, karmanızı gerçekten bıraktınız. Tarihlerinizi yeniden yazdınız. Hala karmanın kalıntıları var, ama bisikletinizin üzerinde bir sevgi alanında -bir güven alanında- oturun ve ne olacağını gözlemleyin. Hayretlere düşeceksiniz. İnsanların şimdiye kadar yaşamlarını yaşama biçiminin karşı-tezi olacak bu. Çünkü her gün onlar yorgun argın bisikletlerini çıkartıyorlar, yokuş yukarı mücadele ediyorlar ve arkasından ne geleceğini merak ediyorlar, ağaçlarda ve çalılarda kötü niyetle gizlenen şeylerden korkuyorlar ve lastikleri ne zaman patlayacak diye merak ediyorlar.

Bu eski enerjideki insanın tarzı. Siz yeni enerji insanının tarzını belirliyorsunuz. Kendinize ve Ruha olan güveninizle, siz bu yeni tarzı yaratacaksınız. Sakin oturduğunuzda ve uygun şeylerin size gelmesine izin verdiğinizde, olacaklara hayret edeceksiniz. Zihniniz size gidilecek yolun bu olmadığını söylediğinde bile, “tehlike sinyallerini yolladığında”, sadece derin bir nefes alın ve gevşeyin, ve kutsallığınızı bilin ve ona güvenin.

Bu gerçek olmasaydı, sizinle bunu paylaşmazdık. Her biriniz için zaman gelmiş olmasaydı; ölçüm bu zamanda alınıyor olmasaydı; yeni yolculuğa başlamak uygun olmasaydı; yeni enerjinin niteliklerini deneyimlemeye hazır bir ışık işçileri aile grubu olmasaydı, rehberleriniz direkt enerjinizden çekilmiş olmazlardı.

Sadece sakin olmak, başta garip gelecek. Şeyleri kontrol etmek isteyeceksiniz. Belki, korkularınız olacak. Birşey yapmanız gerektiğini düşüneceksiniz, ama dostlarım, siz birşey yapıyorSUNUZ. Ve bisikletinizin üzerinde oturup da herşeyin size gelmesine izin verdiğinizde bunu anlamaya başlayacaksınız. Ve bunlar size gelirken, ne yapacağınızı bileceksiniz. İnsanlar size geldiğinde ve ızdırap çektiklerini söylediklerinde, ve fiziksel bir beden içinde artık insan olarak devam edemeyeceklerini söylediklerinde, onlara ne söyleyeceğinizi bileceksiniz. Uygun olanı bileceksiniz. Bu içinizdeki en muazzam gerçek ve en muazzam ışık alanından gelecek. Ve bu sizi neredeyse ayaklarınızdan fırlatacak; kim olduğunuzu görmek! Ağzınızdan ve kalbinizden çıkana hayret edeceksiniz! Bunun olması sadece “izin vermenize” ve “olmanıza” bağlıdır.

Bu gece size verdiğimiz bu enerji ve bilgi, dünyanızda başkalarına da verilmekte. Zamanın şimdi OLDUĞU bilgisinin çeşitli veriliş yolları var. Yaşamlarınızda her biriniz birçok mücadeleden geçtiniz. Burada olan her birinizin, yeni evrenler yaratan niyet gücü var. Bir sevgi alanında olmaya, meydan okumaların üstesinden gelmeye, en karanlık, en karanlık savaşları yapmaya ve burada kalmaya, ilerlemeye ve beklediğiniz olayın bir parçası olmaya, güçlü bir niyetiniz vardı.

Ölçümün zamanı geldi. Bu, aynı anda, iki dünyanın başlangıcıdır. Bu, gerçek gücü sağlamak için gezegenlerin dizilişidir. Böylece, biz bunu basit bir şekilde söylersek; “Sizin zamanınız şimdi geldi.” Bunlardan herhangi birinden emin değilseniz, ne olduğunu görmek için, ne hakkında konuştuğumuzu görmek için, gelecek günlerde ve haftalarda ve aylarda haberlerinizdeki olayları izleyin.

Gerçekten olmakta olan dostlarım, “gerçekten olmakta olan”, herbirinizin buraya bir sevgi enerjisiyle, içinizde parlayan ve yanan bir Mesih enerjisiyle geldiğinizdir, bu dünyayı Yaratmak için. Dünyaya geldiniz ve fiziksel varlıklar oldunuz. Siz dünyanın yoğunluğuna kilitlendiniz, ve titreşiminizi Toprak Ana ile bir amaç uğruna paylaştınız.

Kütlesel ve sağlam Varlıklar olmak için geldiniz. Yaşamlarınızda, karanlık olaylardan bir amaçla geçtiniz. Siz bu olaylardan seçiminizi yaparak geçtiniz, ışık ve karanlığın anlayışıyla.

Ama içinizde, beraberinizde taşıdığınız bu Mesih ışığını, bilincinizin derinliklerinde korumak amacıyla, sakladınız da. Bunun korunması gerekiyordu. Olduğunuz melek, içindeki Mesih ışığını korudu. Bu Mesih ışığının, uygun zamana kadar saklanması gerekiyordu.

Neyi aradığınızı ve neyin eksikliğini hissettiğinizi merak ediyorsunuz. Eşruhlarınızı merak ediyorsunuz. Gerçek aşkınızı merak ediyorsunuz. Neden bütün (tam) hissetmediğinizi merak ediyorsunuz. Bütün bunların nedeni, Mesih ışığını bilincinizde -amaçlı olarak- saklamanızdandır. Siz onu, anne-babanın, çocuğunu koruması gibi korudunuz. Ve artık, yaşam devrelerinizden geçtiğinizden, artık karmik çarklarınızı bıraktığınızdan, artık gezegenin ve insan kitlelerinin bilinci ve özellikle kendi enerjiniz uygun olduğundan, taşıdığınız bu Mesih ışığı, öne çıkmaya hazır. Onu bir çocuk gibi besleyin. Kendinize, güvende olduğunuz ve korunduğunuz güvencesini verin. Kendinize, Ruh ile en büyük güven ve inayet yerinde olduğunuzun, ve Mesih ışığınıza, Mesih çocuğunuza hiç bir zarar vermeyeceğinizin güvencesini verin. Çünkü o, tekrar doğmak istiyor.

Bu meseller güçlüdür dostlarım. İçinizdeki Mesih ışığı tekrar doğmak istiyor. Özellikle son birkaç aydır, yaşadıklarınızda hissettikleriniz bundandı. Bundan dolayı rahatsızlık. Bundan dolayı varlığınızdaki acı.

Bugünden iki gün sonra ölçüm olacak. Bugünden iki sonra siz terk edeceksiniz. Siz eski dünyayı terk edeceksiniz.

Ve öyledir.

Tobias’a Geoffrey Hoppe kanallık etmektedir. P.O.Box 7392, Golden, CO, 80403, Email:Cauldre@aol.com

Crimson Circle her ay, sevgi, bilgi ve kahkaha paylaşmak üzere Denver, Colorado’da toplanmaktadır. Crimson Circle hakkında daha fazla bilgi için Michele Machale’e e-mail çekebilirsiniz, Mmachale@aol.com

Bu metni basılı veya elektronik olarak bedava dağıtabilirsiniz.

Crimson Circle’deki herkese özel teţekkürler, Lee Carroll, Jan Tober, Kryon, Dr.Melanie Wolf, Tobias ve

Ruh’un sevgisine.

Telif hakkı, Y2000 Geoffrey A.Hoppe, Golden, CO USA. Tüm haklar mahfuzdur.

Leave a Reply