Ders Üç: İçinizdeki Karanlık Salınmak İstiyor

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

Ve öyledir sevgili dostlar, bugünün kutsal çemberinde yeniden biraraya gelmekteyiz. Gerçekten, şarkınızın da söylediği gibi, biz eski dostlarız. (Tobias, kanallıktan hemen önce çalınan, Simon and Garfunkel’in “Old Friends – Eski Dostlar” şarkısına göndermede bulunuyor.) Hepimiz ve hepiniz, o kadar gerilere dayanıyoruz ki.

Birlikte yaptığımız yolculuk “Ateş Duvarı”nda başladı. Yolculuğumuz bizi çok, birçok yerlere götürmüş, bugün anlatmamız mümkün olmayan boyutlardan geçirmiştir. Dostlar, melekler, tanrılar olarak birlikte yaptığımız yolculuk, bizi bu evrenin yaratılmasına getirmiştir. Dostlar olarak birlikte yaptığımız yolculuk, bizi Başmelekler Makamının yaratılması noktasına getirmiştir. Sizler ve Ben, Tobias, o yapılanma, o kuruluş yaratılırken, orada birlikte bulunmuştuk. Biz dualite içinde olan, kördüğüm haline gelmiş, ve hatta bazı zamanlar birbiriyle savaşan enerjilerin…..tümün iyiliği için bu enerjilerin biraraya getirilmesini izledik, ve enerjilerin biraraya getirilmesi Başmelekler Mertebesini, başmelekleri yaratmıştır.
Continue reading »