Adamus Saint-Germain’in Mesajı – 16 Temmuz 2006

Yaz Ortası Yeni Enerji Konferansı – 16 Temmuz 2006

Yaz Ortası Yeni Enerji Konferansı – Breckenridge, Colorado
Adamus Saint-Germain’in katılımıyla, Geoffrey Hoppe kanallığı

www.crimsoncircle.com – www.kirmizicember.org

Ben’im, evet Ben’im, Kırmızı Meclis’ten Adamus. Ve Cauldre, ve burada toplanmış olan tüm Şambra, dinlemekte olan Şambra ve daha bize katılacak olan Şambra, asla, asla demeyin.

Benim Kırmızı Meclis’teki pozisyonum, organizatörlük ve tezahür ettirmedir. Enerjilerin, gerek perdenin bizim tarafında, gerekse insan tarafında kullanılan enerjilerin birleştirilmesinin sorumluluğu bana aittir, ve bugün, Şambra ile birlikte, bir birleştirme günüdür.

Günün astrolojisine ve numerolojisine bakacak olursanız, bunun neden bu zamanda burada olmasının seçildiğini anlarsınız. Konferansınızın o güzel Tahoe gölünde yapılmasını planlamıştınız, ama bunun neden mümkün olmadığını anlayacaksınız. Çünkü geçmişte bu mekânda gerçekleştirilen enerji birleşmeleri ki, buna okullar ve sınıflar da dahildir, bu konferansın yine bugün burada yapılmasını gerektirmiştir.

Ben, enerjilerin organize edilmesinden sorumluyum, çünkü enerjiler bir anlamda, bir potansiyel halinde ve bazen de, sizin kargaşa içinde diyeceğiniz bir halde bulunurlar. Buna kargaşa diyorsunuz, çünkü sizi çevreleyen, içinizde olan, ve diğer boyutlarda olan her bir – her bir – enerji zerresindeki potansiyelleri görmüyorsunuz.

Meleksel varlıklar ve Kırmızı Meclis’in bir üyesi olarak ben, enerjileri birleştirerek organizasyon sağlarım, ve bugün yapacağımız şey de tam olarak budur. Bugün, bir birleştirme ve inisiyasyon (uyumlanma) günüdür, ve biz, tüm dönemleri, çağları, sizin tarafınızdan yüzlerce ve binlerce yıldır gerçekleştirilen çalışmaların doruğu olan, Şambra ve Kırmızı Çember olarak birlikte gerçekleştirilen çok yoğun çalışmaların doruğu olan bir inisiyasyondan geçeceğiz.

Ben, Adamus Saint-Germain daha önceleri Dünyada, Kudüs Şövalyeleri ve Masonluk, efsanevi ama çok da gerçek olan Yuvarlak Masa Şövalyeleri, ve en sevdiğim, İlluminati gibi çok, birçok organizasyonu ve düzeni kurmaktan sorumluydum. Ve her ne kadar İlluminati’nin adı, bizim öğrettiklerimizden – ki biz bilimle spiritüelliğin kaynaşmasını öğretiyorduk, gerçeği öğretiyorduk – hoşlanmayan kişilerin etkileri yüzünden kötüye çıktıysa da, bu âna kadar bana hep yakın olan ve kalbimde de bir yeri olan organizasyon, İlluminati’dir.

Şambra, yaptığınız şeyi destekleyen çok, çok parçalara sahipsiniz. Perdenin bizim yanında Kırmızı Meclis var. O, özel bir Düzendir, Başmelekler Düzeni’nin bir parçası değildir. O, eğitimden sorumlu özel bir görev gücü ya da birimidir. Kırmızı Meclis, Başmelekler Düzeninin en yüksek meleksel enerjilerinden bazısını biraraya getirir, onları, tüm alemlerde ve Dünya üzerinde öğretilmek üzere biraraya getirir. Yaptığınız çalışmalarda sizi destekleyen Kırmızı Meclistir, meleksel varlıklar, Öğretmenler olarak sizlere rehberlik etmek amacıyla geliyorlar, kendi yaşamınızda size yardımcı olmak, uygun zamanda açığa çıkmak üzere kendiniz için depoladığınız bazı yeni bilgilerin size getirilmesine yardımcı olmak için geliyorlar. İşte Kırmızı Meclis’in rolü budur.

Sonra bir de, öğretmen olan Şambra için – ki hepiniz o ya da bu şekilde öğretmensiniz – destekleyici bir araç, bir eğitim ve öğrenim aracı olarak yaratılmış olan Şambra Üniversitesi var. Şambra Üniversitesi aslında ikibin yıl kadar önce fiziksel olmayan alemlerde yaratılmıştı ve o zamandan beri kuluçkadaydı. O kendini, Yeni Enerji dönemi gerçekleştiğinde burada, Dünyada gerçekleştireceğiniz çalışmaya hazırlıyordu. Ve bu dönem gerçekleşti.

Sonra, yeni Kırmızı Çember Enerji Şirketiniz var. O, tüm eylemlerinizi desteklemek amacıyla size enerji sağlıyor. Kırmızı Çember Enerji Şirketi aynı zamanda diğer düzlemlerdeki enerjilerin – meleksel ve kristalin alemlerdeki enerjilerin – akıp gelmesine ve sonra, yaptığınız çalışmalarda sizi desteklemek için dünya düzlemlerine ve size akmasına izin veren bir bağlantı, bir akış mekanizmasıdır. O bir şirket, bir kuruluş görünümündedir, ama yine de, katılmak isteyen herkese açık olan, ve herkesin ulaşabileceği bir şirkettir. Kırmızı Çember Enerji Şirketi’nden sorumlu olanlar, enerjinin Şambra Üniversitesine ve yaptığınız çalışmada sizi destekleyen diğer varlıklara ve kuruluşlara da uygun biçimde akmasından sorumludurlar.

Bu konuda yanılmayın Şambra. Hiç yanılmayın, enerji akışı vardır ve sonra enerji, sizin kargaşa ya da hiçlik dediğinizden, aslında gerçek bir potansiyele sahip bir yapıya ya da düzene dönüşürler, ve bu yapı ya da düzen, gerçekleştirdiğiniz çalışma için önemlidir. Bu, temelde bir odak ya da yön oluşturur. Potansiyellerin akışı ya da onlardan beslenme, tüm çevrenizdeki dünyada ve Dünya üzerindeki varoluşunuzu desteklemeniz gereken fiziksel gerçeklikte tezahür etmek üzere ortaya çıkar.

Yapısallığın yanlış bir tarafı yoktur. Çok uygundur, ama yedi yıldır öğrendiğiniz gibi, yapıyla ilgili en önemli şey, onu çok yumuşak, çok esnek ve açık tutmaktır, her an biçimini değiştirebilmesi için özgür bırakmaktır. Enerjiyi yapısal hale getirmek, yaratmayı seçtiğiniz yaratıya dönüştürerek topraklamanız, ve sonra da açık olmasına izin vermeniz, ve size, her an içinde bulunduğunuz gerçeklik haline karşılık gelecek biçimde değişmesine ve akmasına izin vermek, önemlidir. Çoğu kez, enerji yapılandığında, o âna uygulanıyor olsa da, sonradan, özgür olup sizinle birlikte bir sonraki âna akmasına izin verilmiyor. Böylece siz geçmiş/tarih ya da yük denen şeyi yaratmış oluyorsunuz, çünkü bir yapının sizinle birlikte hareket etmesine izin vermemiş oluyorsunuz.

Böylece, sizi destekleyen bir Kırmızı Meclis, bir meleksel düzen var; gerçekten Şambra çalışmasının kalbi ve ruhu olan Şambra Üniversitesi var; Kırmızı Çember Enerji Şirketi var, ki o, enerjiyle akar ve destekler; ve eksik olan bir parça var. Sizin ve bizim uzun, çok uzun zamandır ve yoğun olarak da bu geçtiğimiz yedi yıl boyunca hazırlandığımız o parça.

Sizin şu Kırmızı Çember dediğiniz şeyiniz vardı. O – nasıl desek – esnek bir organizasyondu. Bir kelimeydi ve bir anlamı olmaya başladı, kendini o birleşme gününe hazırladı. İnisiyasyona hazırlandı.

O nedenle bugün, her türlü yoldan biçim ya da form olarak bize katılanlar için biz bugün bir inisiyasyon gerçekleştireceğiz. Kırmızı Çember Düzeninin, sizin bir inisiyasyonunuzu.

Biz bugün, Kırmızı Çemberin enerjisini ve bir Bayrak – Kırmızı Çemberin Bayrağı – olmayı seçen her bir kişiyi inisiye edeceğiz. Biz “Bayrak” kelimesini dikkatle seçtik. Geçmişte “şövalye” gibi, “rahip” gibi kelimeler kullandık, ya da Düzen’e katılan her bir kişiyi tanımlamak için başka kutsal kelimeler kullandık. Biz, bugün inisiye olmayı seçen her biriniz için “Bayrak” kelimesini seçtik. Ve Tobias’ın bugün neden başka inisiyasyonların, meditasyonların, ya da bu tür bir şeyin olmamasını istediğini, şimdi anlıyorsunuz. Biz bunları, Şambra ile birlikte olduğumuz bu ana saklıyorduk.

Bir bayrak, bir nitelik düzeyidir. Bir bayrak, bir temeldir ve bir sütundur. Bir bayrak, başkalarına bir örnek haline gelir. Bir bayrak, bir ışık feneridir. Bir bayrak, anda uygun enerjiyi getiren bir şeydir.

Böylece biz, belki de biraz çekimser olan sizlerle birlikte, içinizden Bayrak olacakları inisiye etmeyi, sizi Kırmızı Meclis Düzeni’ne inisiye etmeyi seçiyoruz.

Bu şimdi bazı konuları da gündeme getiriyor. Bu salonda oturuyorsanız, fiziksel olarak mevcutsanız, geçmişte bir düzenin/birliğin ya da gizli bir topluluğun üyesiydiniz, öyle değil mi. Ve biz de birbirimizi bu yoldan tanıdık, sizler ve ben enerjilerimizi bu yoldan birleştirdik. Bazılarınız için, düzenler/birlikler Esenerler’e kadar geri gider. Bazıları için bu Kudüs Şövalyeleri’dir. Bazıları için Kardeşlik’tir. Yine bazıları için İlluminati’dir, ve özellikle de bazılarınız için Gül Haç’tır.

Düzenler/birlikler, uygun zamanlarda insanlık için yaratılmıştır. Düzenler/birlikler, belli zamanlarda belirli enerjiler için bir yapıyı, odağı, organizasyonu oluşturmak ve tezahür ettirmek için yaratılmıştır.

Bunun sizde ve özellikle de dostum Cauldre’de bazı sorunlar yarattığını biliyoruz, çünkü çoğunuz “Bir daha mı, asla, asla, asla” dediniz. Evet, gerçekten, Cauldre ve ben dün akşam karşılıklı bir mücadeleye giriştik. (bazı gülüşmeler) Bazılarınızın şimdi deneyimlediği gibi, o da epey korku içindeydi. Eğer kalbinizde bir çarpıntı hissediyorsanız, avuçlarınızda ve koltukaltlarınızda terlediğinizi hissediyorsanız, biraz korku hissediyorsanız, daha önce bir düzene/birliğe ait olduğunuz içindir. Ve bu düzenler/birlikler vasıtasıyla kanlar emildi, kanlar aktı, ve bu da genelde sizinkiydi. (bazı gülüşmeler)

İnançlarınız uğruna işkence gördünüz. O zamanlar yapmaya çalıştığınız şeyler için işkence gördünüz. Derinden sevdiğiniz o Düzenler/Birlikler yüzünden büyük acılar çektiniz. Ve sadece kan da değil, duygusal acılar.

Birçoğunuzdan o düzeni/birliği terk etmeniz istendiğinde gelen o duygusal acı. O zamanlar Dünyada bulunan o meclislerin önüne çıkıp da sizden ayrılmanızın/gitmenizin istenmesinin anıları. Reddedilme hissi, böylesine yürekten sevdiğiniz bir gruptan çıkartılmanın, kendinizi gönülden adadığınız, adına savaştığınız ve savunduğunuz bir gruptan çıkartılmanın hissi.

Ama ben sizden bir an durup da, ayrılmanızın/gitmenizin istendiği o ânın enerjisini, ve neden sizden gitmeniz istendiğini, anımsamanızı ve hissetmenizi rica ediyorum. Ve bu olay o zamandan beri sizin için zorluklara neden olduysa da, bunun bir nedeni vardı, çok sevgili varlıklarım.

Siz kendi haklarınıza sahip çıkmada öylesine gelişmiştiniz ki. Kendi tarzınızda öylesine aydınlanmış ve deneyimli bir hale gelmiştiniz ki, Düzenin kendisi artık sizin için uygun olmaktan çıkmıştı. Sizden şimdi gidip kendi adınıza keşiflerde bulunmanız isteniyordu, gidip toplamanız ve kendi başınıza öğrenmeniz ve gelişmeniz isteniyordu, böylece yol boyunca topladıklarınızla, bilgeliğinizle ve sevginizle, kendiniz ve insanlık hakkında öğrendiğiniz derslerle bu birleştirme gününde bu anda yeniden biraraya gelebilecek ve onları bu yerde toplayabilecektik.

Siz çıkıp Yaşamın hasadını topladınız, Yaşamı öğrendiniz. Siz, yeni bir öğrenci olmak için dışa açılan öğretmendiniz, böylece bir kez daha yeni bir Öğretmen olarak geri gelebilecektiniz. Ve biz sizden bu nedenle gitmenizi istedik. O zamanlar böyle görünmese de, bu bir onurdu. Sizin için ve Tüm Var Olan için bir nimetti, bir kutsamaydı.

Siz uzun zamandır kendi başınaydınız. Yalnızlık çektiniz, zaman zaman karanlıktı ve zordu. Ama şimdi, bu Şambra birleşmesinde, yeniden birleşmek üzere, enerjilerimizi yeniden biraraya getirmek üzere, Dünya gezegeni üzerindeki Kırmızı Çember Düzeni’nin bayrağı altında yeni bir biçimde kendimizi yeniden-düzenlemek üzere biraraya geliyoruz.

Bu, Yeni Enerjideki ilk spiritüel Düzendir. Bunu biliyoruz, çünkü bunların organize olmasına yardımcı olduk. Bunu biliyoruz, çünkü kimin girip çıktığını biliyoruz. Kimin organize olduğunu ve kimin gerçekten Yeni Enerjide olduğunu görüyoruz. O nedenle, Yeni Enerji’nin ilk Düzeninin inisiyasyonu için burada toplanmış bulunan hepimiz için bu, özellikle kutsanmış bir gündür.

Sizler Bayraklarsınız – eğer bunu seçerseniz. Bir dakikaya kadar, Yeni Enerjinin Bayrağı’nın Yolunu gözden geçirir geçirmez, inisiyasyonu gerçekleştireceğiz.

• Bayrağın Yolu, Sizinle, Kendinizle başlar.

1. Önce kendinizi sevmelisiniz, çünkü kendinizi sevmeyi öğrenmeden, başkalarına nasıl hizmet edebilirsiniz, nasıl yardım edebilirsiniz. Eski düzenleri/birlikleri terketmeniz istendiğinden bu yana geçen yalnızlığınızda öğrendikleriniz çoğu, kendine karşı duyulan sevginin keşfiyle ilgiliydi. Ve sevgiyi keşfedebilmek için, karanlığı keşfetmeniz gerekiyordu. Reddedilmeyi ve nefreti ve yalnızlığı keşfetmeniz gerekiyordu ki, gerçekten kendinize aşık olmanın ne anlama geldiğini bilerek buraya geri dönebilesiniz.

2. Ve sonra, Bayrağın Yolu’nda olan sizler için, kendi gerçeğinizi izlemek geliyor. Başkalarının gerçeğini/doğrusunu izlemenin ne anlama geldiğini öğrendiniz, ve Kuthumi olsaydı, bu boktan bir şey derdi. (kahkahalar) Siz, başkalarının gerçeğini, doğrusunu izlemenin sizi bir çıkmaz yola sürüklediğini, korku ve depresyona sürüklediğini, kendi içinizde kafa karışıklığına sürüklediğini öğrendiniz. Ama kendi gerçeğinizi izlemek açıktır, berraktır, saftır.

3. Ve Bayraklar’ın Yolu, aynı zamanda kendine güvenmektir. Ah, bu geçen yedi yıl içinde başka herşeye – ruhlara, rehberlere, kendi aklınıza – güvenme oyununu oynadınız, kendinizden başka herşeye güvendiniz, böylece şimdi, o kutsanmış içsel sesi, ve bir kez keşfettiğinizde hiç de sessiz olmayan o sesi duymanın ne anlama geldiğini anlayabilecektiniz. Bu ses öylesine açık, berrak ve saftır ki, onun kendi gerçekliğiniz olduğunu bilirsiniz.

4. Ve Bayraklar’ın Yolu’nda bolluk da vardır. Siz bu binlerce yıl boyunca, çıkıp yoksunluk ve eksiklik içinde yaşamanın ne anlama geldiğini, sınırlılığı içeren bir inanç sisteminde yaşamanın ne anlama geldiğini keşfettiniz. Bir dilenci olmanın, ıstırap çeken biri olmanın ne anlama geldiğini öğrendiniz. Enerjinin yaşamınıza akmasını reddetmenin ne anlama geldiğini öğrendiniz. Ama şimdi, Kırmızı Çember Düzeninin bir Bayrağı olarak, bolluk yolunu kabul edersiniz.

Tam zamanında ve onları gereksindiğiniz anda size akan uygun enerjilerle, yaşamınızın her alanında bolluk. Meleklerin kanatlarıyla size ulaştırılan değil, ruhun bir armağanı olarak size gelen değil, ama kendiniz için kendi hayatınızda seçtiğiniz ve tezahür ettirdiğiniz bir şey olarak. Ve bolluğun doğal olduğunu keşfetmek. Bolluk, akıştır. Bolluk, kendinize beslediğiniz sevginin bir ifadesidir.

• Kırmızı Çember Düzeninin Bayrağı’nın Yolu, aynı zamanda Yaratıyla da ilgilidir, ve yaratının dört unsuru vardır.

1. İlk unsur, kendi yaratılarınız için sorumluluk almaktır. Başka hiç kimsenin sizin hayatınızdan sorumlu olmadığını öğrendiniz. Siz bir kurban değilsiniz. Başka hiç kimse onu sizin adınıza gerçekleştirmiyor. Yaratının – sizin yaratınızın – yaşamınıza gelmesine izin veren bir dizi ayrıntılı enerji hareketlerini oluşturursunuz. Bunun için kimseyi suçlayamazsınız, başka birinin tacizinin kurbanı olamazsınız. Bayrak, kendi yaratılarının sorumluluğunu üstlenir.

2. Yaratının ikinci unsuru, kendi yaratılarınıza hayat ve özgürlük vermektir. Bir şeyi yaratmak başka, onu yaşam gücünün tanrısal enerjisiyle kutsamak ve kendi hayatı için, kendi özgürlüğü için ona izin vermek, başka bir şeydir. Çoğu kez insanlar yaratır ve sonra da kontrol ederler, ama bu, gerçek bir enerji eksikliğine, gerçek bir enerji boşluğuna ve gerçek bir enerji dengesizliğine yol açar.

Ama yaşantınızda bir şey yarattığınız zaman, yaratınıza önce hayat ve sonra da özgürlük verirsiniz. Böylece o gelişebilir. Hatta insan aklının alamayacağı biçimlerde gelişebilir. Bugün burada olduğunu bile bilmediğiniz potansiyeller haline gelebilir. Yaratılarınıza hayat vermek, hayat ve özgürlük üflemek, ebeveyin ile çocuk arasındaki ilişki gibidir. Ana-baba çocuğu doğurur, ama ona sahip değildir. Ana-baba çocuğu büyütür, ama sonunda kendi gelişimini sürdürebilmesi için onu özgür bırakmak zorundadır. Şimdi, fark şudur, yaratılarınız her zaman size aittir, her zaman sizin bir parçanızdır, o zaman onu neden kısıtlamalı ki.

3. Her yaratıya hayat vermek istersiniz. Bir öğretmen olarak kendi yaşantınıza hayat verin. Yaşantınıza getirdiğiniz herşeye hayat verin. Gelişebilmesi için ona özgürlüğünü verin. Ona güzellik ve neşe ve ifade özgürlüğü verin, ve o size çok, çok farklı yollardan geri gelecektir.

Meclisin ve Kırmızı Çember Düzeni’nin Bayrağı, asla yaratılarını sınırlamaz, asla sonuçlara ilişkin beklentileri olmaz. Açıktır. Yaratır ve sonra asla sınır koymazsınız. Onun akmasına izin verirsiniz. Tüm yaratılar esnektir.

4. Bayrağın Yolu Gnost’tur – dördüncü unsur – Gnost. Tobias evvelsigün gnost hakkında konuştu. Gnost, çözümdür. Gnost, yaratıcı akıştır. Gnost, binlerce yıldır kullanılmayan bir enerjidir, ve gnost şimdi geliyor, tanrısallıkla insana köprü oluyor, ve bir Bayrak aynı zamanda yaratan olduğundan, gnost’un size akmasına izin verirsiniz. Sorunlar ve meydan okumalar tarafından sınırlanmak ve engellenmek yerine, berrak ve açık çözümü sunması için gnost’un gelmesine sadece izin verirsiniz.

• Ve, Kırmızı Çember Düzeninin Bayrağı’nın Yolu, aynı zamanda Yaşamdır.

1. Ve yaşamın ilk unsuru, yaşamı seçmektir. Her an ve her nefeste yaşamı seçmek. Bu inanılmaz zamanda, Yeni Enerjiye geçilen bu dönemde, burada, Dünyada olmayı seçmek. Yaşamı hergün seçmek, bedeninizin, zihninizin, gnost’un ve ruhunuzun, burada olmayı seçtiğinizi, bilmesini sağlamak. Fiziksel bedende olmayı seçmeniz, enerji yapınızın tüm bileşkesini değiştirir ve bu değiştiği için de tümüyle farklı enerjileri size çeker. Yaşamı seçtiğinizde, kendinize yaşamı-seçen enerjileri çekeceksiniz.

2. Yaşamın ikinci unsuru, herşeye şefkat beslemektir. Ama herşeyden önce, kendinize karşı şefkatli olmak. Yaptığınız herşeye şefkat beslemek; şimdiye kadar sahip olduğunuz her deneyime şefkat beslemek; o kadim Düzenlerden/Birliklerden birini terk etmenizin istendiği âna şefkat beslemek. Ah bu, kalbinizde ve tarihçenizde ağır bir yük olmuştur. Ona bir de şimdi bakın. Gitmenizi isterken, o kıdemli/büyük kişilerin besledikleri sevgiye bir bakın. Sizinle birlikte yarattıkları o Düzeni/Birliği terk etmesini istedikleri o yürekten sevdikleri ve onurlandırdıkları lidere besledikleri şefkate bir bakın.

Her insana, her deneyime şefkat besleyin; kurban olanlara ve edenlere şefkat besleyin; yaşamlarında zorlukları ve sorunları olan kişilere şefkat besleyin, çünkü onlar bunu seçiyorlar. Şefkat, onların seçimlerini onurlandırmaktır ve evsiz kimselere gülümsemektir, sakat ya da özürlü kimselere gülümsemektir, zengin ve güçlü kimselere gülümsemektir, herkese gülümsemektir. Şefkat budur. Bayrak, herşeye şefkat besler ve herşeyin seçildiği ve uygun olarak oynandığı anlayışına sahiptir.

3. Yaşamda… yaşamda, üçüncü unsur, hayatın nimetlerini kabul etmektir. Bu nimetlerden çok var. Hayat, size hizmet etmek amacıyla vardır. Hayat, herşeye hizmet etmek amacıyla vardır. O, nimetlerle doludur. Şu anda çevrenizde bol miktarda nimetler var – Gaia’nın nimetleri, başka insanların nimetleri, her an meydana gelen nimetler. Sokakta rastladığınız her insan, ilişkide olduğunuz her insan, her hayvan, her kuş, yüzünüzü okşayan her esinti bir nimettir. Onun yaşamınızda bir nedeni ve amacı vardır. Herşeyi ve her bir şeyi bir nimet olarak kabul edin. Kaza eseri olarak değil, sadece olagelen bir şey olarak değil, ama yaşamınızdaki eşzamanlı bir olay ve nimet olarak kabul edin, ve (o zaman) hayatı yepyeni bir biçimde takdir etmeye başlayacaksınız.

4. Kırmızı Çember Düzeninin Bayrağı olarak, kendinizi onurlandırırken yaşamı da onurlandırın, ve yaşam sizi onurlandırırken de kendinizi onurlandırın. Bu, Yeshua’nın prensibidir. Bu, “Başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın” hakkındadır. Herşeye karşılık gelen bir enerji vardır. Yaşamın size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de yaşama öyle davranın. Kendinize iyi davranın, sevgili dostlar. Kendinize iyi davranın.

• Dünya üzerindeki Kırmızı Meclis Düzeninin Bayrağı’nın Yolu – dördüncü kategori – aynı zamanda öğretmenlerle ilgilidir. Siz busunuz, Öğretmenler, ve ilk unsur şudur:

1. Size gelen herkes için bir öğretmen olun – ve çok kişi gelecektir. Ve onlar size türlü biçimlerde ve formlarda gelecektir, çok farklı yollardan geleceklerdir. İlle de bir seminere yazılmak için gelmeyeceklerdir. Onlar, mağazada çarpıştığınız biri olarak, birlikte çalıştığınız biri olarak, bir çocuk, bir arkadaş olarak gelebilirler. Onlar size her türlü yollardan ve biçimlerde geleceklerdir.

Buradaki önemli nokta, onların size gelecek olmalarıdır. Bayrak, vaaz ya da öğüt vermez, çünkü Bayrak onurlandırır. Ama Bayrak, onların size doğru zamanda geleceğini de bilir. Ve sonra dinleyin. Dinleyin. Bu, öğüt vermek ya da hatta öğretmek meselesi değildir. Sadece dinleyin. O tam doğru anda ne söyleyeceğinizi bileceksiniz. Onları her düzeyden hissedebilecek ve duyumsayabileceksiniz. Onların tanrısal benlikleri ve insan benlikleriyle aynı anda bağlantı kurabilecek ve söyleyeceğiniz o tam doğru kelimeleri bileceksiniz. Siz bir öğretmensiniz ve onlar size gelecektir.

2. Bayrağın Yolu’nda, öğretmekle ilgili ikinci unsur, sizin bir neşe/sevinç öğretmeni olduğunuzu anlamaktır. Bu bir görev değildir. Siz buna mecbur edilmediniz. Yapmak zorunda değilsiniz. Bu, içinden atlamanız gereken bir çember değildir, bir sonraki düzeyinize geçebilmeniz için katlanmak zorunda kaldığınız bir hizmet değildir. Kırmızı Meclisteki hiç bir melek sizden bunu yapmanızı istemiyor, bu size sadece sevinç vermelidir. Eğer göreviniz olduğunu düşünerek öğretecek olursanız, o da size bir görev olarak geri dönecektir. Mücadele edecektir. Zor olacaktır, ve öğrencileriniz de size aynı görev enerjisiyle geleceklerdir ve ihtiyaç karşılanmamış olacaktır. Bayrak, sevinç içinde öğretir.

3. Bayrak aynı zamanda – öğretmenin üçüncü unsuru – Bayrak aynı zamanda bir ödül beklentisi olmadan öğretir. Bunun sayesinde puan toplamazsınız, Kırmızı Mecliste daha iyi bir koltuğa sahip olmazsınız. (bazı gülüşmeler) Öğretmen olduğunuz için, size daha iyi bir Rüya Yürüyüşü sunulmaz. Bir ödül yoktur, ve ikilem şu ki, size gelenlere sevinç içinde öğretirseniz, herşey sizin için var olacaktır. Ama bunu bir ödül beklentisi içinde yapacak olursanız, enerjiler birbirini iptal edecektir. Ödül için öğretmeyin, ama ödülün Şimdi anında var olduğunu da anlayın.

4. Ve Bayrakların öğretmeye ilişkin dürdüncü unsuru, gnost’u öğretmektir, size gelen herkese dei un gnost’u öğretmektir, ve bu zaman alabilir. Onlara “dei un gnost” sözcüklerini söyleyebileceğiniz noktaya gelmek; kendi insan iskemlelerinin dördüncü bacağını tamamlamanın anlamını anlayabilecekleri noktaya gelmek; bedene, zihne ve ruha katılmak üzere gnost enerjisini getirmek, aylar ya da yıllar alabilir. Ama siz onlara gnost işleminde öncülük edeceksiniz ve öğreteceksiniz ve rehberlik edeceksiniz.

Bayraklığın… Kırmızı Çember Düzeninin Bayrağının Yolu’ndaki, her biri dört unsuru içeren dört kategoriye ayrılmış onaltı unsur, bunlardır.

Şimdi inisiyasyon zamanıdır ve bu, seçime bağlıdır. Seçime bağlıdır. Bu hepiniz ve her biriniz için sessiz bir seçim olacaktır. Bugün seçmeyecek olursanız, başka bir zaman, istediğiniz an seçebilirsiniz. Şahsen burada değilseniz, dinliyorsanız, şimdi ya da daha sonra seçim yapabilirsiniz. Bunu bu Şimdi anından “sonra” okuyor ya da dinliyorsanız, gerçekten Şimdi anında olduğunuzu, burada olmak için zaman ve mekândan geçip geldiğinizi anlayın, ve siz de şimdi ya da daha sonra seçim yapabilirsiniz.

Şimdi, Dünya üzerindeki Kırmızı Çember Düzeni’ndeki bir Bayrağın inisiyasyon zamanıdır. Bu, gerçekleştirdiğiniz çalışmayı pekiştirecektir. Onu bir düzene sokacaktır, gerçek ve sağlam bir birleşme sağlayacaktır.

Bir sertifikanın yaratılmasını da özellikle isteyeceğim, ve o sertifikanın tam olarak nasıl tasarlanacağı konusunda Cauldre’yı yönlendireceğim. Dünya üzerindeki bu yeni Kırmızı Çember Düzeni’ni belirten bir kolyenin metalden, hem bronz, hem de altından yapılmasını ve sunulmasını isteyeceğim. Evet, Cauldre, harcamalar olacak, (kahkahalar), ama seçimin bu yönde olursa, bu kolyeler, onu sergilemek ya da takmak isteyenler için yapılacak.

Böylece, ilgili meleksel enerjileri buraya getirerek başlayalım. Bu zamanda, sevgili dostumuz Tobias’ın enerjisini getireceğiz, ve tüm meleksel varlıkların bize katılarak sahnede Cauldre ve Linda’nın arkasında yer almalarını isteyeceğiz.

Kuthumi enerjisinin sahnede bize katılmasını isteyeceğiz ve üçüncü gözünüzle ya da kalbinizle, onların bugüne uygun giyindiklerini görecek ya da hissedeceksiniz.

Oama enerjisinin bu sabah bize sahnede katılmasını isteyeceğiz.

Ve Kuan Yin enerjisinin bu sabah bize sahnede katılmasını isteyeceğiz.

Ve son olarak, sahnede bize katılması için Rafael enerjisini getireceğiz. Ve böylece, Kırmızı Meclis’ten gelen ve inisiyasyonun bir parçası olacak Meleksel Varlıklar tamamlanmış olacak.

İnisiyasyonu almayı seçen her biriniz için, Şambra, yaşantınıza girecek ve hemen ve doğrudan sizinle bağlantı kuracak bir Meleksel Varlık olacak. Şu anda isimlere takılmayın. Yüzlere takılmayın, ama size karşılık gelecek ve sizinle çalışacak bir Meleksel Varlık, Kırmızı Meclis tarafından size verilecek ya da atanacaktır. Onlar, sizin geçmişte bildiğiniz rehberler gibi olmayacaktır. Koşucular olmayacaklardır. O, meleksel düzeylerde sizin Kırmızı Meclis bağlantınız olacaktır. Onlar, enerjileri ileri ve geri akıtmak ve dengelemek için sizinle çalışacaklardır. Sizin meleksel partneriniz/eşiniz olacaklardır. Hayır, sorunlarınızı çözmeyeceklerdir, çünkü herhangi bir soruna sahip değilsiniz. (bazı gülüşmeler) Onlar, inisiye edilmiş bir Öğretmen olarak edindiğiniz yeni rolde sizinle birlikte çalışanlar olacaklardır. Böylece, inisiyasyonu seçerseniz, onlar da devreye gireceklerdir.

Biz, Kırmızı Çember Düzeni’nin insan veçhesini temsil edecek toplam altı kişinin öne gelmesini isteyeceğiz.

Biz önce Cauldre’nın enerjisinin şu anda, sahnede, biraz daha insan yanıyla mevcut olmasını isteyeceğiz.

Linda’nın insan enerjisinin, sahnede duran meleksel varlıklara uygun gelen bir biçimde tam olarak mevcut olmasını isteyeceğiz.

Andra’nın – Norma’nın – öne çıkıp sahnenin önünde durmasını, Meleksel Varlıklardan gelen enerjilerin karşılanmasına yardımcı olmasını isteyeceğiz.

Garret’in de gelip yüzünü izleyicilere dönerek sahnenin önünde durmasını isteyeceğiz.

Meleksel Varlıklara karşılık gelen bir insan enerjisi olsun diye, Janice Burney’in de gelip yüzü izleyicilere dönük olarak sahnenin önünde durmasını isteyeceğiz.

John Kuderka’nın gelip insanların önünde sahnede durmasını ve meleksel varlıklara karşılık gelmesini isteyeceğiz – ve aletlerini bırakabilirsin. (John’a konuşur)

Biz şimdi bu yeni Düzenin bir Bayrağı olarak inisiyasyonu seçen herkesin derin bir nefes almasını isteyeceğiz.

David McMaster’dan çanları alıp sahnenin önüne getirmesini ve inisiyasyon olagelirken onları yirmi-iki kez çalmasını isteyeceğiz.

Arpin çalmasını isteyeceğiz çünkü bu çok güzel bir müzik.

Böylece…. çanlar yirmi-iki kez çalmaya başladığında inisiyasyona başlayacağız.

(çanlar yavaşça yirmi-iki kez çalarken uzun bir duraksama)

Tüm Var Olan adına Kırmızı Meclis tarafından bana verilen yetkiye dayanarak, Yeni Enerjiye tekamülde, Kırmızı Çember Düzenini ve her birinizi Bayraklar olarak inisiye ediyorum.

Ben Ben’im Adamus Saint-Germain.