Ders Bir: Herşeyi Olduğu Gibi Kabul Et

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunuldu

Golden, Colorado

Ve öyledir sevgili aile, sevgili Shaumbra, bu kutsal enerjide, bu çemberde tekrar biraraya gelmekteyiz. Ben, Tobias, Dünyanın yeni spiritüel enerjisinin sınıfına gelen her birinize, tekrar hoş geldiniz diyorum. Öğretmenler olan, burada oturan ve bu mesajları okuyan her birinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Biz ilerlerken, basit bir amaç uğruna, siz kendinizden ve yaşamınızdan feda etmektesiniz. Her biriniz bir öğretmensiniz. Ve buna neden, yeni spiritüel enerjisinin sınıfı dediğimize şaşıyorsunuz! Yakında fark edeceğiniz gibi, bu bizim size öğretmemizle ilgili değildir. Bu, bizim sizden öğrendiğimiz şeylerle ilgilidir.

Şimdi, bu odada çok enerji var. Dostumuz Cauldre’nın (Geoffrey Hoppe) söylediği gibi, Ruh’un enerjisini getirmek ve bütünlemek üzere, birkaç dakika, her birinizle ayrı ayrı çalışacağız. Ama dostlarım, bundan daha önemli olan şey, bizim, sizin kendi tanrısallığınıza uyanmanıza yardımcı olduğumuzdur. Bugün, önümüzdeki bir saat boyunca üstünde konuşacağımız şey, bizden ve Ruh’tan ve Gerçek Benliğiniz olarak algıladığınızdan içinize çektiğiniz şeyler hakkında olmayacaktır. Biz uyanış hakkında ve zaten içinizde olan tanrısallığınızın enerjisinden yararlanmaya başlamanız hakkında konuşacağız. Siz sadece, tanrısallığınızı bu ana kadar farketmemiştiniz!


Bugün içinde oturduğumuz bu çemberin enerjisi tatlı ve güçlü ve sevgi dolu. Şimdi her birinizden kendini açmasını, izin vermesini, olduğu tümü olmasını rica ediyoruz. Birlikte paylaşacağımız bir sonraki dakika boyunca, taşıdığınız tüm endişeleri bir kenara bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki dakika boyunca, geleceğinizle ilgili endişelerinizi bir kenara bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki dakika boyunca, sadece burada bulunmanızı, “şimdi”de olmanızı, bu çemberde olmanızı rica ediyoruz. Bu mesajı okumaktaysanız, enerji sizin için de aynıdır.

Sizler, insanlar, kendine ait bir çemberin içindedir. Bu çember, Yaratılışın geri kalan bölümünün bulunduğu çemberden farklıdır. Siz Ruh’un çemberinin dışına çıkmayı, ve Tüm Olan’ın yararına olacak yeni boyutları ve yeni bir çemberi yaratmayı seçtiniz. Dünya üzerindeki birçok yaşamı da bunun için seçtiniz. Şimdi burada, bu sınıfta da bunun için oturmaktasınız. Dünya üzerindeki insanların, Yaratılışın geri kalan bölümünden ayrı bir çemberde (realitede) var olduğunu bilmek, hatırlanması gereken önemli bir bilgidir.

Şimdi, bir dakikalığına, sizin bu yaşamınız hakkında konuşalım. Siz bu yaşama, Dünya üzerindeki yaşam kitabınızın son bölümlerini tamamlamak üzere geldiniz. Siz karmanın son kısımlarını temizlemek ve kontratınızı tamamlamak için geldiniz. Yaşamınızın ilk yıllarını, bunu gerçekleştirmekle geçirdiniz. Karmik bağınızın olduğu diğer insanlarla karşılaştınız ve bu karmik bağın üstesinden gelmeyi seçtiniz. Bir yaşam deneyiminden ötekine birikmiş olan karmayı çözmenizi sağlayan aile ilişkileriniz olmuştur. Siz yaşamınızın ilk yıllarında bunlarla çok çalıştınız.

Ve sonra, daha öncede sözünü ettiğimiz gibi, size bir şey olmuştur, bu ister yirmi yıl önce olmuş olsun, ister on, ister sadece iki yıl önce. Yaşamınıza bir uyanış (dönemi) gelmiştir. Bu belki, raftan düşen bir kitap olmuştur. Belki bir arkadaşınızdan gelen bir mesaj, ya da bir rüya sırasındaki, ya da uyuklama anındaki bir içgörü olmuştur. Ama bu deneyimle siz bir uyanış noktasına geldiniz. Sizi buraya getiren bir uyanış noktasına geldiniz. Bu nokta sizi , Ruh’un anlayışlarına, Ruh’la olan ilişkinize getiren bir yolculuğu oluşturmuştur.

Bu dönemde sizin için zorlu deneyimler ve her ne kadar biz bu sözcüğü kullanmayı seçmiyorsak da, sizin deyiminizle “dersler” olmuştur. Son temizleme çalışmaları çok yapılmıştır, çünkü bir anlamda sizin gerçekleştirdiğiniz şey, yaşam kitabınızı, çok, birçok yaşamın öyküsünü içeren bu kitabı, tamamlamaktır. Bu son bölümleri tamamlamak için çalışmaktaydınız. Ve sonra dostlarım, bu yapılmaktayken, kaybolmuş, şaşkın ya da tutkusuz hissettiğiniz bir noktaya geldiniz. Siz yaşamınızın esas kontratını ve yaşamınızın esas hedeflerini tamamlamıştınız.

Ve ilerleyerek, insan formu ve insan bilinci içinde devam etmekle, bu çembere, bizim içinde bulunduğumuz çembere geri gelmek arasında bir seçimin yapıldığı noktaya geldiniz. Sözünü ettiğimiz, yaşamınızdaki bu anı, Dünya’da kalmak ya da bizim bulunduğumuz çembere geri dönmek arasındaki seçimle yüzleştiğiniz bu anı, her biriniz biliyorsunuz. Şimdi, sizin kalmayı seçtiğiniz apaçıktır! Siz ilerlemeyi seçtiniz. Bunun tek bir nedeni vardır. Bu içsel bir taahhüttür (vaatdir). Her biriniz yeni enerjinin bir öğretmeni olmayı seçtiniz. Neye mal olursa olsun bunu yapacaktınız. Neye mal olursa olsun fedakarlıkta bulunacaktınız. Kapınızda duran insanı olmak, öğretmen olacak insanı olmak, yaşamınızdan neyi alıp götürecekse, onu bırakacaktınız. Diğer insanlarla çalışarak, geçiş deneyimlerinden geçmelerine yardımcı olacak kişiler sizlersiniz.

Böylece bugün bu grupla bağlantıda olan ve gelecek günlerde bu sözleri okuyacak ya da duyacak olan herkese, enerji gönderiyoruz. Size baktığımızda, bir grup öğretmen görmekteyiz, yeni Dünya’nın enerjisini diğerler insanlara getirecek kişileri görmekteyiz. Yolculuğunuza devam ettiğiniz için sizi onurlandırıyoruz. Gerçekte kim olduğunuzu bilmemenin getirdiği acı ve zorluklar ve meydan okumalara rağmen, kim olduğunuzu bulmak amacıyla gayretle çalışmaya devam ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz.

Şimdi, bugün hakkında konuşacağımız çok şey vardır. Ama bu açıklamalara geçmeden önce, sizinle birlikte olduğumuz zamanın bir dakikasını alalım. Bu, sizi kucaklamak, bundan önceki tüm yaşamlarınızda gerçekleştirdiğiniz çalışma için size teşekkür etmek üzere, yürekten ayırdığımız bir andır. En önemlisi, burada, Dünya üzerinde kaldığınız için, öğretmen olmak üzere bazı anlayış ve deneyimlerden geçmeyi kabul ettiğiniz için size teşekkür etmekteyiz.

Oh, bununla ilgili yanılgıya düşmeyin. Karşılaştığınız zorluklar, özellikle de bu son yıl, boşuna değildir. Onlar boşuna değildir. Bütün bu öğrendiğiniz şeyler, başkalarına öğretmen olabilmenizi sağlayacaktır. Öğrendiğiniz şeyler, empati duymanızı ve size ait olması gerekmeyen ama başkaları ile çalışırken karşılaşacağınız oluşumları, süreçleri anlamanızı sağlayacaktır.

Şimdi yaşamınıza giren çoğu şey, doğrudan sizinle ilişkili bir deneyim olmak zorunda değildir. Onlar, daha güçlü, daha sevecen ve daha empatik bir öğretmen olmak üzere içinden geçmeyi seçtiğiniz deneyimlerdir. Gelecek yıllarda geriye bakıp şöyle diyeceksiniz, “Ağustos 2000 başlarında neden bu kadar zor bir dönemden geçtiğimi şimdi anlıyorum; yol göstermeme ve sevgiye gereksinimi olan bu insanla ilgili durumu empatiyle halledebilmem içindi.” Şimdi içinden geçtiğiniz şeylerin çoğu, sizin kabul ettiğiniz öğrenimler ve anlayışlardır. Evet, siz bunu kabul ettiniz.

Sevgili öğretmenler, sizi kucaklamak için ve size teşekkür etmek için ve gerçekleştirmekte olduğunuz çalışma için sevinç göz yaşları dökerek, çemberinize şimdi sel gibi akmaktayız. Size getirdiğimiz şeyi almak üzere bir an durun. Bu enerji içeriye gelmekteyken, Cauldre’dan sessiz olmasını rica ediyoruz.

(sessizlik)

Günlük yaşamınızın ağırlığı altında, içinde olduğunuz çelişkilerin ve kargaşanın ve enerjinin ortasında, gerçekte kim olduğunuzu görmek size belki zor gelebilir. Ama biz bunu açıkca görmekteyiz. Bu bizde hayranlık uyandıran bir şeydir; bizi çemberinize böyle davet ettiğinizde o kadar hayranlık duyarızki…Cauldre bizden gelen duyguları hissetmektedir. Bu, onun bile gözlerinin dolmasına neden olmaktadır. Bu enerjinin içinde, kendinize, bizim size baktığımız gibi bakın. Yargı olmadan, sadece sevgiyle; aldığınız kararlar hakkında endişelenmeden, sonuç olarak bu kararların sadece sevgiyi temel alacağını bilerek. Biz size hayranlık içinde bakıyoruz, çünkü siz yaratılış çemberinin dışında bir çembere, bir yere gelmeyi seçtiniz – biz bir gerçeği ifade ediyoruz- Tüm Olan’ın yararına olacak şeyleri deneyimlemek için, Tüm Olan’ın dışına çıkmayı seçtiniz. Bu, bizi hayranlık içinde bırakmaktadır.

Bugün ve sizin zamanınızla önünüzdeki yıl boyunca açıklayacağımız şeylerden biri, kim olduğunuzu hatırlamaya başlamanız olacaktır. Kim olduğunuzu nasıl görebileceğinizi, içinizdeki güce nasıl sahip çıkabileceğinizi, ve sevgili dostlar, sonuç olarak yeni enerjide nasıl yaratıcılar (yaratanlar) olacağınızı açıklayacağız. Gelecek yıl boyunca bu çemberle, gerçekten Yaratanlar olduğunuzu anlamanıza yardımcı olmak için çalışacağız.

Oh, burada, bizim çemberimizde bulunduğunuz zamanlar, Yaratıcılar (Yaratanlar)dınız. Daha önceki oturumumuzda değindiğimiz gibi, ilk Yaratılış, daha ileriye gidemediği bir noktaya gelmişti -buna enerji ağının kilitlenmesi de diyebilirsiniz-, ilk Yaratılış, Tüm Olan’ın dışında bulunan yeni anlayışlara gereksinim duyulan bir noktaya gelmişti. Bunu kavramak insan zihnine belki zor gelmektedir, ama Ruh, Tanrı, sizin ve tüm diğerlerinin bilmeye gereksinim duyduğu anlayışlar vardı. Bu anlayışlara erişebilmek için, ilk yaratılışın dışında bulunan yeni bir çembere gidecek bir gruba ihtiyaç vardı. Siz, onun için buradasınız.

Sizin zamanınızla önünüzdeki bir yıl boyunca, Yaratıcılar olduğunuzun anlaşılması ve hatırlanması için sizinle çalışacağız. Dünyanız üzerinde yeni güçlerle ve tezahür ettirmenin yeni yöntemleriyle nasıl yaratacağınızı öğreneceksiniz. Önünüzdeki yıl boyunca, sizinle birlikte bir dizi itinayla hazırlanmış adımlardan geçeceğiz. Zaman zaman, mesajımızı güçlendirmek amacıyla fazla sözlerle bezenmiş ifadeler kullanacağız. Geçmişteki mesajlarımızı tekrarlıyacağız. Oh, biz sizin okuldaki öğretmenlerinize çok benzeyeceğiz.

Bize kızacağınız zamanlar olabilir. Bilgiyi özümseyemediğinizi ve günlük yaşamınıza getiremediğinizi ve bir duvara çarpmış gibi hissedeceğiniz zamanlar olacaktır. Yaşamınızda ya da çevrenizde meydana gelmekte olan şeyleri etkileyemediğinizi hissettiğiniz zamanlar olacaktır. Yere yapışacağınız zamanlar olabilir. Ağlayacağınız zamanlar, vaz geçmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Başarısızlık yoktur. Birbirinizle bir yarış ya da rekabet yoktur. Bu sınıfta verilen notlar yoktur. Her biriniz bireysel olarak, ama şeyleri ileriye götürmek amacıyla da gruplar halinde çalışacaksınız.

Sizin zamanınızla önünüzdeki yıl boyunca, hayretle (fark edeceğiniz) yeni anlayışlar da gelecektir. Bunları, diğer kişilerle paylaşmanızı istiyoruz. Sınıfta bulunan, Kırmızı Çemberin bir parçası olan kişilerle paylaşın. Birbirinizle açık olarak paylaşın. Bu toplantılarımızda, öğrendiğiniz şeyleri tartışmak için biraz zaman ayıracağız (Cauldre bunu bilmiyordu), çünkü biz de duymak isteyeceğiz. Diğer insanların, sizin kaydettiğiniz ilerlemeleri, hamlelerinizi duyması önemlidir. Sizin zamanınızdaki bu yıl zor olacaktır, ama aynı zamanda sevgi dolu ve enerji sağlayan, meydan okuyan ve çok ödüllendirici bir yıl olacaktır.

Şimdi, dostumuz Cauldre orduda (US ordusunda) hizmet etmişti. O temel eğitimden geçmişti, ve onun için de, önünüzdeki yıl içinde sizi bekleyen şeylerden söz ettiğimizde, ne demek istediğimizi bilmektedir! Ama bizim geçeceğimiz yoğun eğitimden çok iyi şeylerin çıkacağını da bilmektedir. Sizin yeni bir çeşit disiplini, kendinizi sevmenizi sağlayacak bir disiplini öğreneceğinizi de bilmektedir. Ve evet, bazen gereken budur. Öncelikle kendinizi sevmenizi sağlayacak bir disiplin. Önünüzdeki yılın disiplini ve eğitimi, düşüncelerinizin de keskinleşmesini ve saf hale gelmesini ve açık olmasını sağlayacaktır. Buraya yapmak üzere geldiğiniz çalışmaları gerçekleştirmenizi sağlayacak araçlara, içinizden sahip olacaksınız.

Sizin zamanınızla önünüzdeki yıl boyunca sevgili öğretmenler, çok şey öğreneceksiniz. İç dünyanızda zorluklar yaşayacağınızı biliyoruz. Tobias’ın ve Kırmızı Meclisin, içinden geçtiğiniz Dünya halini hiç de anlamadığını düşüneceğiniz zamanlar olacaktır! Ve evet, bazı zamanlar haklı olacaksınız. Sizinle geçireceğimiz bu dönemi iple çekiyoruz. Bazı kişiler belki, yaşamlarında daha uygun olacak şeyleri bulmak üzere, bu çemberi terk edecektir. Ve yeni kişiler katılacaktır. Sizin, yeni katılanları yetiştirmenizi isteyeceğiz.

Tekrarlıyoruz, burada not yoktur. Bir başkasından daha iyi yapabilecek hiç kimse yoktur. Birlikte çalışın. Sizin deyiminizle, ego kısmını bırakın. Kendinizi sevgiyle açın. Çok şey öğreneceksiniz. Biz burada, sizinle yanyana çalışıyor olacağız. Biz burada, bu grupla, bu çemberde her ay bir kere birlikte olacağız. Ortaya çıkabilecek soruların yanıtlanması için birkaç saatliğine birlikte olmak ihtiyacı duyulduğunda, sizleri arada da toplantıya çağıracağımız zamanlar olacaktır. Bunun uygun olacağı zamanı Cauldre’ya bildireceğiz. Olmasını sağlamak için de onun programını ayarlayacağız. (kahkahalar)

Sizin zamanınızla önünüzdeki yılda dostlarım, birlikte paylaşacağımız ve öğreneceğimiz şeyleri iple çekmekteyiz. Bundan bir yıl sonra, tanrısallığınızla ilgili yeni içgörüler edinmiş olacaksınız. Kim olduğunuzla ilgili derin içgörüler kazanmış olacaksınız. Gücünüzü, tanrısal gücünüzü nasıl kullanacağınız hakkında, anlayış ve bilgeliğe erişmiş olacaksınız. Bir öğretmen olmanız ve Kırmızı Meclisin atanmış bir elçisi olmanız için gereken empati ve disiplini geliştirmiş olacaksınız. Bunun çok tatlı olduğunu görmekteyiz. Çalışmanızın, Dünya’ya yapmak üzere geldiğiniz gerçek çalışmanın tamamlandığını görmekteyiz.

Öncelikle, eskinin karmasını bırakmanız gerekiyordu, ve yaşamınızın daha erken dönemlerinde, kendinize yoğun deneyimleri çekerek, bunu çok güzel başardınız. Ve sonra, son yıl ya da yıllarınızda, zor olmasına rağmen, sevgiyle tutunduğunuz şeyleri, ilişkileri, önemli olduğunu düşündüğünüz işlerinizi, temelinizi oluşturan inanç sistemlerini bıraktınız.

Sevgili dostlarım, öğretmen olmak hakkınıza, gerçek hakkınıza erişebilmek için, geçen oniki ayı, soğanın kabuklarını tek tek soymakla geçirdiniz. Geçen yılı, en zor ve kişisel deneyimleri, yaşamınızın en derin deneyimlerinden bazılarını yaşayarak geçirdiniz. Biz kendi tarzımızda, sizin için üzülmekteyiz. Ama, bundan geçip gittiğiniz için de sizin adınıza sevinçliyiz. Bundan sonra karşılacağınız meydan okumalar, farklı olacaktır. Bunlar, benliğinizin içinde meydana gelecek kişisel meydan okumalar olacaktır. Bu meydan okumalar dışarıdan pek gelmiyecektir. Geçtiğiniz yıl ya da yıllarda hissettiğiniz duygusal bölünmeleri, ikiye bölünmeyi pek hissetmeyeceksiniz. Zor şeylerden yürüyüp geçtiniz. Bu kutsanmış günde, Dünya’nın yeni spiritüel enerjisinin bu sınıfında bulunmak noktasına kadar geldiniz.

Burada bulunan bazı kişiler, şu anda içeriye girmekte olan hafif kokuyu alabilecektir. Bu koku tatlıdır. Bu bir hatırlatmadır sevgili dostlar.

Şimdi, Ders Bir. Ve biz bugün sadece bir ders vereceğiz. Bu birçok yönden zor olacaktır. Bu, bir ay sonra tekrar karşılaşıncaya kadar üzerinde dikkatle, gayretle çalışmanızı rica ettiğimiz bir ders ve bir içgörüdür. Bu ders çok basittir. Şimdi bir dakikalık sessizlik rica edeceğiz, çünkü önceden Cauldre ile bunun üzerinden geçmediğimiz için hayal kırıklığına uğradı. Bu bilgiyi ona indirmek için bir dakikanızı rica ediyoruz. Enerjisel olarak bu bilgiyi hepinize indireceğiz, böylece duyacağınız ya da okuyacağınız sadece sözler olmayacaktır. Enerjisel bir anlayış olacaktır. Bu oluşumun meydana gelebilmesi için bir dakika duraksayacağız.

(duraksama)

Şimdi günün dersine başlamaktayız. Onun hakkında bir süre konuşacağız. Kavram oldukça basittir ama açıklaması biraz zordur. Siz tanrısallığınıza girdikçe, tanrısallığınız içinizde uyanmaya ve dışarıdaki bir boyuttan benliğinize girmeye başladıkça, bizim “Yeni Yaratıcılar” dediğimiz kimliği edineceksiniz. Yeni Yaratıcılar burada, Dünya’da kalacak, ama yine de tanrısal benliklerini ortaya çıkartabilecek kişilerdir. Yeni Yaratıcılar, öncelikle kendileri için yeni bir çevre ve enerji yaratacaktır, bu da, sonradan, istekli olan kişileri etkileyecektir. Ve sonra da Dünya’yı bütün olarak etkileyecektir.

Yaratıcı olmayı, bu Dünya enerjisinde gerçek bir yaratıcı olma oluşumunu anlayabilmek için, yaşamınızda meydana gelen durumlardan (olaylardan) kendinizi geri çekmek, önemlidir. Şu anda dostlarım, siz hala dualite içindesiniz. Bizim bulunduğumuz yere göre, siz hala perdenin öbür yanındasınız.

Kendiniz için bir şeyler yaratmaya çalıştığınız zamanlar vardır. Sizi ya da başkalarını etkileyecek durumların sonucunu yaratmaya ya da değiştirmeye çalıştığınız zamanlar vardır. Bu, doğrudan duvara çarpmak gibi bir şeydir. Psişik güçler kullanmaya çalışmaktasınız. Her şeyi beyninizden ya da bazen kalbinizden zorlamaya çalışmaktasınız. Durumlarla enerjisel olarak mücadele etmekte, ve genellikle işe yaramadığını görmektesiniz. Dostlarım, şeyleri bıraktığınızda, gitmesine izin verdiğinizde, bir akışın, yaratıcı bir oluşumun olduğu anlayışına ya da içgörüsüne gelmeye başladınız mı? İnsanoğlunun eğilimi zorlamaktan yanadır. İnsanoğlunun eğilimi, koşturmak amacıyla enerji yaratmak, ve durumları değiştirmeye ya da yaratmaya çalışmaktır. Ve keşfettiğiniz gibi, bu çok yorucu bir şeydir. Son zamanlarda çoğunuz tükenmiş bir haldesiniz!

Eski bir inanç sistemini, ve yaratmak ve tezahür ettirmekle ilgili eski bir kavramı kullanmaya çalışmaktasınız. Şimdi, yeni enerjide bu artık uygun değildir. Bir başka şöförün gitmeyi düşündüğü yolu – mizahi olarak tabi – değiştirmeye çalıştığınızı görüyoruz. (kahkahalar) Bir iş arkadaşınızı, enerjinizden uzak tutmak için engeller ve kalkanlar kullanmaya çalıştığınızı görüyoruz – ve Tanrı biliyor ki, bu insanlar bu engellerden geçerek, meydan okumak ve zorlaştırmak için yaşamınıza girmektedir! Hatta, Ruh’la pazarlık ederseniz, enerjinin gelip de durumları değiştireceğini düşünerek, dışarıdan enerji çekmeye çalıştığınızı görüyoruz. Rehberlerinizi çağırdığınızı görüyoruz, bu tabi çok komiktir, çünkü onlar artık orada değildir. Siz, içinde artık kimsenin yaşamadığı bir evin kapısını çalmaktasınız! (kahkahalar) Biz sizin her çeşit (eski yöntemlere) döndüğünüzü ve törenler (seremoniler) ve sihirler (büyüler) yaptığınızı görüyoruz.

Dostlarım, bunlar başka yaşamlarda, 10, 20, ve hatta 100 yaşam önce öğrendiğiniz şeylerdir. Onlar şimdi, bu yeni enerjide uygulanamaz. Oh, onlar bir dereceye kadar, eskinin yaşamlarında başarılı olmuştur, ama şimdi, bu enerjide uygulanamazlar. Ve siz, son zamanlarda neden bu kadar sinirli olduğunuza şaşıyorsunuz! Bu yeni bir enerjidir. Size getirdiğimiz anlayışlar hakkında, bugün size konuştuğumuz gibi konuşmamız (eskiden) mümkün değildi. Sizin içinizde ve Dünya’daki her şeyin içinde, bu zamanı talep eden çok ince bir enerji dengesi vardır.

Bu, artık yaratmak için dışarıdan zorlamakla ilgili değildir. Bu, tüm izni vermekle ilgilidir. Bu, yaşamınızda olan herşeyi, ve çevrenizdeki diğer insanların yaşamını ve dünyayı tümüyle kabul etmekle ilgilidir. Bu noktada sizden yapmanızı istediğimiz şey, (herşeyi) tümüyle kabul etmenizdir. Bu bazı kişiler için zor olacaktır. Birçok zihinsel meydan okumalara neden olacaktır.

Siz, birbirinize ya da Dünya’ya ya da bir olaya dua etmek amacıyla dua listeleri hazırlamaya alışıktınız. Bunu yapmak çok sevecen bir şeydir, ama dostlarım, şimdi, bir durumu etkilemeye çalışmamanızı rica ediyoruz. Bu durum ister kendi yaşamınızda olsun, ister başkalarının yaşamında, sadece kabul hali içinde olun. Bunun bazı zorluklara (meydan okumalara) neden olacağını biliyoruz!

Kendi biyolojinizle mücadele ettiniz. Ona ışık yolladınız. Onu uyarmaya ve harekete geçirmeye ve şifalandırmaya çalıştınız. Şimdi sizden, bu eylemlere son vermenizi ve biyolojinizi (olduğu gibi) kabul etmenizi rica ediyoruz.

Kendi duygusal şifanız için mücadele ettiniz. Size rehberlik edecek ve danışmanlık yapacak kişilere gittiniz, ve bu bir süre size iyi gelmiştir, ama sonuç olarak, sanki gerçekten arzu ettiğiniz şifayı sağlamamıştır. Sizden şimdi, bu eylemlere devam etmemenizi rica ediyoruz.

Oh, dostumuz Cauldre, konuştuğumuz şeylerle ilgili çok sinirlidir! (kahkahalar) Şu anda epey bir gevezelik etmektedir. Ona elektronik postaların geldiğini görmektedir! (kahkahalar) Zorlukları görmektedir, ama devam edecektir, çünkü bunun anlaşılmasıyla ortaya çıkacak bir mantık, bir güzellik vardır. Dostlarım, biyolojinizle ilgili olarak artık, sizin deyiminizle ışığı ya da şifayı zorlamamanızı rica ediyoruz, buna karşılık, bir kabul alanında olun.

Yaşamınızda deneyimlediğiniz şey, tüm çevrenizde gözlemlediğiniz şey, dualiteydi; ışık ve karanlık, doğru ve yanlış, iyi ve kötü, sevgi ve kızgınlık. Siz, deyim yerindeyse hep bir taraf tuttunuz. Tuttuğunuz bu taraf için savaştınız. Siz, istekli ve güçlü bir savaşçı oldunuz. Ama dostlarım, bu eylemlerin hepsi dualite içinde var olmuştur, ve siz şimdi dualitenin dışına, birliğin yeni bir alanına geçmektesiniz.

Enerjiyi bir yöne ya da diğerine zorlamaktansa, taraf tutmaktansa, neyin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermektense, kenara çekilip de sadece gözlemlerseniz ve meydana gelmekte olan şeyleri kabul ederseniz, gerçek yaratılışı anlamanızı sağlayacak bir enerji dinamiğini de anlamaya başlayacaksınız. Tekrarlıyoruz, bu biraz zor bir kavramdır, ve biz enerji düzeyinde her birinizle, bunu anlamanıza yardımcı olmak için çalışmaktayız.

Dostlarım, biz sizden işinizi bırakmanızı, yapmakta olduğunuz işi bırakmanızı istemiyoruz –hayır. Biz sadece, önünüzdeki durumdan kendinizi ayırmanızı, soyutlamanızı istiyoruz. Eğer her hangi bir sonucu değiştirmek gereksinimi duyarsanız, kendinizi bu ihtiyaçtan soyutlamanızı istiyoruz. Kısa bir duvar imgeleyin (yeni evinizin çevresinde) ve bu duvarın arkasında durun. Bilinçli olarak bu duvarın arkasına geçin. Bu duvarın öbür yanında durun ve sadece neler olup bittiğini gözlemleyin. Duvarın terk ettiğiniz tarafında meydana gelen dinamikleri gözlemleyin.

Başka insanlar arasında ailevi tartışmalar olduğunda, bir tarafı seçeceğinize, ya da arabulan ve sakinleştiren kişi olmanız gerektiğini düşüneceğinize, sadece ortaya çıkan çelişkilere girmekten sakının. Bilinçli olarak, kısa duvarın öbür yanına geçmek üzere kendinize izin verin. Öbür tarafta, gözlemleyen olarak geri durun. Bu sizin için zor olacaktır, çünkü siz bu ana kadar, durumlara müdahale etmek ve onları değiştirmek üzere çok iyi eğitildiniz ve çok iyi yetiştirildiniz.

Bunu bir süre için yapmanızı istiyoruz. İzin vermek ve kabul etmek alanına geçtiğiniz zaman, yaratılışın dinamiklerini anlamaya başlayacaksınız. Gözlemci olacaksınız. Başkalarının çevresinde, durumların çevresindeki enerji kalıplarını gerçekten görmeye başlayacaksınız. Enerji ışınlarını ve örneklerini görmeye başlayacaksınız. Duvarın bu kabul tarafına geçtiğiniz zaman, insanlar tarafından dokunan, güzel ve betimlemesi zor, parıldayan bir enerji dokuması göreceksiniz. Dostlarım, siz tüm olaylara o kadar yakın duruyordunuz ki, her düşünce, ve işlev ve eylem tarafından dokunmakta olan spiritüel bir dokuma olduğunu göremediniz. Geri çekilip durduğunuz zaman, sizi çevreleyen olaylarda, sevginin özünden yaratılmış ve renklerle, şekillerle, enerjiyle bezenmiş güzel dokumayı görebileceksiniz.

Kısa duvarın öbür yanına geçtiğinizde, önce dokumanın altını, dokunma şeklini göreceksiniz. Bu, sizin önünüzde dokunmaktadır. Bunu yapmakta ustalaştığınız zaman, kenara çekilme disiplinini geliştirdiğiniz zaman, dokumanın üstünü görmeye başlayacaksınız. İnsanlık deneyiminin gerçek güzelliği ve gerçek sanatı buradadır. Siz o kadar yakındınız ki; siz sadece dokumanın dokunuşundaki karışıklığı hissettiniz. Yeni evinizi çevreleyen kısa duvarın öbür yanına geçtiğinizde, durumların nasıl yaratıldığını göreceksiniz. Diğer kişilerin, diğer insanların eylemlerindeki sebep (neden) ve sonuç ilişkisini göreceksiniz. Şeylerin gerçekte nasıl dokunduğunu göreceksiniz.

Siz bunu deneyimlemeye başladığınızda, yaratılışın oluşumu hakkında daha fazla konuşabiliriz. Ama önce, kendinizi uzaklaştırmanız (soyutlamanız) gerekmektedir. Oh, siz hala Dünya üzerinde yürüyor olacaksınız. Hala işinize gidiyor olacaksınız. Hala başkalarıyla konuşuyor ve çalışıyor olacaksınız. Yaşamınız birçok açıdan az değişecektir. Ama şimdi sadece geri durup, dualitenin güzel dokumasını görmek zamanıdır. Önünüzdeki yıl boyunca, kendi yaratıcı gücünüzün, kendi yaratıcı yeteneklerinizin gerçek anlayışına gelebilmek için, uzaktan izlemeniz gerekmektedir. Siz bunu yapmakta ustalaştıkça, kendi Yaratacınız nasıl olacaksınız, açıklayacağız. O zaman, yeni enerjinin öğretmeni olarak, tüm insanlara, tüm Yerküreye gerçek hizmette nasıl bulunabileceğinizden söz edeceğiz.

Dünyanın yeni spiritüel enerjisinin sınıfındaki ders bir, herşeyi olduğu gibi kabul etmektir. Herşeyi olduğu gibi kabul et; yaşamındaki şeyleri bile. Sizin zamanınızla önünüzdeki birkaç gün içinde (gerçekten) meydan okumalar olacaktır. Dualite deneyimlerinin içine atlamak eğiliminde olacaksınız. İçinizde şifacı olan kişiler, gelen müşterileri kendi benliği kanalıyla şifalandırmaya çalışmıştır. Dostlarım, yapmakta olduğunuz işlere devam edin, ve aynı zamanda geri de çekilin. Onların (müşterilerin) durumu hakkında yargıda bulunmayın, ve şifacı olarak kendi yeteneklerinizle ilgili yargıda bulunmayın. Sadece geri çekilin. Duvarın öbür yanında durun. Neler olmakta olduğunu gözlemleyin. Olmakta olan şeylerle ilgili yargıda bulunmayın.

Başlangıçta dostlarım, çok az şey, belki de hiç bir şey görecek ya da hissedeceksiniz. Bu disiplini edinmeye devam ettiğinizde, size tarif edemeyeceğimiz şeyleri görmeye başlayacaksınız. Bu anlayışlara kendiniz gelmelisiniz. Sizin deneyimlemeye başlayacağınız şeyleri ifade edebilecek sözler yoktur. Bu her biriniz için farklı ve kişisel bir deneyim olacaktır. Bunu aklınızda bulundurun. Bizimle bunun hakkında konuşun. Sonra da başkalarıyla konuşun.

Bugünkü ders oldukça basittir. Biz laf ebeliği yaptık! Ders, herşeyi olduğu gibi kabul etmektir. Gelecek günlerde, özellikle de yaşamınızda, özellikle de size gelecek deneyimlerde bunu uygulayın.

Bu oturumdan önce, “dört gerçeği” vermiştik (Santa Fe, Temmuz 2000). İlgili olduğu ve bizi bugünün açıklamalarına getirdiği için, onları tekrarlayacağız. İlki, Ruh’un sonucu bilmediğidir. Kanallık sırasında da söylediğimiz gibi, insanlarda, Tanrı’nın baştan beri sonucun ne olacağını bildiğine dair bir inanç sistemi vardı. Sadece Tanrı bunu sizinle paylaşmayacaktı! (kahkahalar) Bu, dostlarım, doğru değildir. Ruh, sonucun ne olacağını bilmemektedir. Siz, Ruh’un ve Tüm Olan’ın çemberi dışında bulunmaktasınız.

İkinci gerçek: Ruh hesap peşinde (beklenti içinde) değildir. Tıpkı anne ya da baba figürünüz gibi, Tanrı’nın da, sizin doğru şeyleri yapmanızı, doğru okullara gitmenizi, doğru arkadaşlar ve doğru işleri edinmenizi istediğini sandınız. Tanrı’nın umurunda değildir! (kahkahalar) Biyolojik anne-babanızın umurunda olabilir! Ama Tanrı ve Ruh ve Tüm Olan, hesap peşinde, beklenti içinde değildir. Her birinizden, bu inanç sistemini benliğinizin içinden bırakmanızı rica ediyoruz. Tekrarlıyoruz, bu meydan okuyucu ve zordur, çünkü siz her zaman bir doğru yolun, bir de yanlış yolun olduğunu varsaydınız. Ve sanki karanlık içinde, doğru seçimi bir şekilde yapmanız gerektiğini sandınız. Kiliselerin size öğrettiği gibi – doğru seçimi yapmazsanız, Tanrı yardımcınız olsun (sandınız)!

Üçüncü gerçek, Ruh’un ve rehberlerinizin ve meleklerin, bunu sizin yerinize yapamayacağıdır. İstesek bile, yapmamız mümkün değildir. Çünkü söylediğimiz gibi, şeylerin spiritüel fiziğine göre, siz dışarıda yaşamaktasınız, siz Tüm Olan’ın çemberinin dışında bulunmaktasınız. Onun için, biz sizin yerinize yapamayız. Önce de söylediğimiz gibi, yaşamınızdaki durumlar iyi gittiği zaman, çok kez bize teşekkür ettiniz. Biz değildik. Bu durumları siz yarattınız.

Dördüncü gerçek, artık kontratların olmadığıdır. Eskiye bağlı değilsiniz. Karmaya bağlı değilsiniz. Kalıntılar vardır. Sizi korkutmak için geri gelen eski anılar vardır. Ama dostlarım, yeni bir karma yaratmamaktasınız. Her biriniz için yaşam kitabı yazılmıştır. Son bölümü kaleme aldınız. Bundan sonrası, açık ve temiz sayfaları olan yeni bir kitaptır. Bu sayfalarda, izlemeniz gereken spiritüel talimatlar yoktur. Yeni enerjiyi yaratanlar sizsiniz. Geçmiş tarafından bağlı tutulmamaktasınız. Sadece arada bir geçmiş size hatırlatılmaktadır. (kahkahalar)

Yaşam kitabınızda, son bölümün son sözlerini yazarken, çoğunuzun büyük bir üzüntü, ve sonra da bir kayıp hissini, bir amaçsızlık hissini deneyimlediğini bilmekteyiz. Bu, buraya yapmak üzere geldiğiniz şeyi bitirdiğiniz içindi, ama bunda bir ikaz da vardı. Bu kitabı belli bir zamanda bitirebilirseniz, yenisini yazabileceğinizi biliyordunuz. Şimdi burada olmanızın nedeni budur. Ama bu yeni kitabın üstünde açıklayıcı bir yazı ya da sayfa kenarı ya da önceden belirlenmiş bir sayfa adedi yoktur. Siz bu kitabı (yolda) giderken yaratmaktasınız. Burada yapmakta olduğunuz şey budur.

Ders Bir: Herşeyi olduğu gibi kabul edin. Bu, sizden bir disiplin isteyecektir. Durumların hemen, bire bir içine girmek isteyeceksiniz, çünkü bunu çok güzel başarmaktaydınız. Kendinizi ve başkalarını şifalandırmak ve Dünya’ya barış ve sevgi getirmek isteyeceksiniz. Bunların tümü övgüye değerdir dostlarım. Yeni yaratılışın yolunu göstermek amacıyla, sizinle çalışmak için buradayız. Eski yöntemlerin yorucu ve zahmetli olduğunu ve hayal kırıklığına uğrattığını siz de keşfettiniz!

Ders Bir: Herşeyi olduğu gibi kabul edin. Yaşamın ve hatta kendi yaşamınızın gözlemcisi olun. Yarının ne getireceği hakkında endişelenmeyin, çünkü bunun bir önemi yoktur. Şu anda yaşamınızda ve çevrenizde meydana gelmekte olan şeyleri gözlemleyin. Yargıda bulunmayın – oh, bu sizi zorlayacaktır! Şu anda, başkalarını ya da kendinizi değiştirmek ihtiyacı ya da isteğini hissetmeyin.

Evet, şu anda bile sorularınızın olduğunu biliyoruz! “Bu, bizim yakınlarda deneyimlediğimiz “hiç-birşey yapmamak” dönemimidir?” Ve biz size “hayır, değildir” diyoruz. O farklıydı. Daha önce size açıkladığımız, “Hiç-birşey yapmamak” dönemi, sizden acele kararlar almamanızı istediğimiz ve gerekli olan bir geçiş dönemiydi. Yaşamınızda, sizi büyük değişiklikler yapmaya zorlayan şeylerin olduğunu biliyorduk. Enerjisel olarak bu iyi bir zaman değildi. Onun için sizden “hiç-birşey” yapmamak döneminden geçmenizi istemiştik.

Bu enerjisel olarak farklıdır. Bu, herşeyi olduğu gibi kabul etmek zamanıdır. Yaşamınızı devam ettireceksiniz. Bir süre, yapmakta olduğunuz şeylere devam edeceksiniz, ama yol üstündeki her fırsatı da, gözlemlemek ve kabul etmek için kullanacaksınız. Bu, acı çekmeyeceğiniz ya da merhamet ya da sevgi ya da sevinç duymayacağınız anlamına gelmemektedir. Bunları hissedeceksiniz, ama sadece kabul edip, gözlemleyeceksiniz.

Dostlarım, tutunduğunuz şeyleri de bırakmak zamanıdır, tutunduğunuz şeyleri bırakmak. Eğer bunu yapmazsanız, mümkün olan her an, onu biz ellerinizden çekip alacağız! (kahkahalar) Neden söz ettiğimizi biliyorsunuz. İnanç sistemlerine sıkıca tutundunuz. Kim olduğunuzu zannettiğiniz kavramlara sıkıca tutundunuz. “Yeni Çağ”ınıza (New Age) bile sıkıca tutundunuz.

İnançlarınızın gitmesine izin vermek zamanıdır. Bu da zor ve meydan okuyucu olacaktır. Ama dostlarım, eğer tutunmaya devam ederseniz, yaşam dokumasının dokunuş şeklini anlamak zor olacaktır. Bir zamanlar size hizmet etmiş ama şimdi, ağzınızda büyüyen bir lokma halini almış olan kavram ve inanç sistemlerinize tutunmaya devam ederseniz, yaratılışı anlamanız zorlaşacaktır.

Size meydan okunacaktır. Bu şeyleri bırakmanız için meydan okunacaktır. Oh, bazılarınız bunlar için yürekten savaşacaktır! Uçuruma kaymaktan sizi kurtaracağını ve koruyacağını zannettiğiniz kavram ve inançlar için savaşacaksınız. Neden söz ettiğimizi biliyorsunuz!

Bir insan vardı (Oryan adında); her gün sandalına binerdi. Sandalı kıyıdan iter ve kürek çekmeye başlardı. Nehirin akış yönünün tersine, akıntıya karşı kürek çekerdi. Oryan kürek çekerken, yaptığı iş yüzünden, güçlenirdi. Yol üstünde, nehirin üstünde birçok yeni şey görürdü. Devamlı kürek çekerdi. Geceleri Oryan kıyıya çekerdi. Yiyecek bir şeyler bulduktan sonra, o gün çok şey öğrendiğini ve deneyimlediğini bilerek, nehirin güzelliğini deneyimlediğini bilerek, akıntıya karşı kürek çekmenin getirdiği meydan okumayı deneyimlediğini bilerek, nehirin kıyısında tükenmiş bir halde uykuya dalardı. Günlük çalışmasından tükenmiş bir halde uykuya dalardı. Ertesi sabah kalkar, sandalını tekrar nehire iter ve tekrar kürek çekmeye başlardı, bir günden ötekine, bir haftadan ötekine, bir yıldan ötekine, kürek çeker ve deneyimlerdi. Oh, ve bu kesinlikle iyi bir yolculuktu. Kesinlikle sevgi dolu bir yolculuktu.

Oryan hep daha fazla kürek çekerken, günler geçtiğinde, altta yatan bir korku çıkmaya başladı, nehire karşı neden kürek çektiğini unuttuğu, kendinin bile unuttuğu bir şeyle ilgili bir korku. Bir gün, kürek çekmekten yoruldu. Nehirle savaşmaktan yoruldu. Oryan yolculuğu deneyimlemek konusunda iyiydi ama yoruldu, çünkü artık neden devam etmesi gerektiğini bilmiyordu. O nehirdeki her dönemeci, her kıyıyı, her ağacı, her taşı, her kayayı görmüştü ve hepsi birbirinin aynı görünmeye başlamıştı. Daha ileriye doğru neden kürek çekmesi gerektiğini bilmiyordu.

Bir gün, Oryan, habire kürek çekmesine neden olan korkuyu farketti. Eğer kürek çekmeyi bırakırsa, nehirin onu geriye doğru, kendi inanç sistemine geri çekeceğinden korkmuştu. Nehir onu geri çekecekti ve o da kesinlikle, aşağıya ve aşağıya ve aşağıya doğru sürüklenecek ve o dik şelaleden düşecek ve altta yatan kayalarda parçalanacaktı. Ama nehirin akıntısına karşı kürek çekmekten yorulmuştu. Artık umurunda değildi. Bir sabah Oryan sandalını çıkardı. Sandalını nehrin ortasına çekti ama kürekleri kıyıda bıraktı. Nehir akıntısının onu aşağıya doğru götürmesine teslim oldu. Daha önce geçtiği tüm topraklardan geçerek, aşağı ve aşağı ve aşağı aktı. Ne geleceğini biliyordu. Yakında, korktuğunun başına geleceğini biliyordu. Orada büyük bir şelalenin olduğunu biliyordu. Ve bu şelale onu yok edecekti. Onu parçalayacaktı. Ama artık akıntıya karşı kürek çekecek enerjisi ya da arzusu ya da tutkusu kalmamıştı.

Ve bir gün, beklenen an geldi. Oryan nehrin daha hızlı akmaya başladığını görebiliyordu. İvmenin güçlendiğini hissedebiliyordu. Şelalenin hemen önünde olduğunu biliyordu. Sandalında, ters oturmuş bir şekilde şelaleye doğru hızlanırken, omuzunun üstünden arkaya baktı. Birkaç dakikaya kadar, sandalın şelalenin kenarından düşeceğini biliyordu. Her birinizin endişelendiği uçuruma doğru düşecek ve düşecek ve düşecekti. Eğer bırakırsanız, uçuruma düşeceğinizden korkmaktasınız. Ama Oryan yine de bıraktı. Ve şelalenin kenarından kayarken bir an, sırf korku ve paniğin hakim olduğu bir an geldi. İnsan olarak yaşanan hayatın sona erdiğini biliyordu. Ve bu gerçekten de sona ermişti! Çünkü bu bırakmanın son anında, en büyük korku ve en büyük terör anında, Oryan dönüşümden geçmişti. Deneyimlediği herşeyin sadece bir ilüzyon – sadece bir ilüzyon olduğunu farketmişti! İlüzyon çok büyük ve değerliydi, ve kendi yaşamının ötesinde, herhangi birinin yaşamının ötesinde bir şeyleri içermekteydi. Tüm Olan’ın kaynağına geri giden şeyleri içermekteydi. Oryan (yaşamının) bir ilüzyon olduğunu farketti. O terör ve panik anında, bu ilüzyonun Yaratıcısının kendi olduğunu farketti. Şimdi istediği her hangi bir şeyi yaratabileceğini farketti. Sandalı için kanatlar yaratabilirdi! Ya da nehirin tümüyle yok olmasını yaratabilirdi!

Dostlarım, bu yıl, önünüzdeki yıl, sizinle birlikte gideceğimiz yer burasıdır. Tutunduğunuz şeyleri şimdi bırakın. Yeni anlayışlara geleceksiniz. Eski inançların gitmesine izin vereceksiniz. Benliğinizin içinde en büyük korkuları (terörü) hissedeceğiniz zamanlar olacaktır. Sonunda, bu süreçten geçerek, ilüzyonu gerçekten anlamayı öğreneceksiniz. Yaratıcının siz olduğunu anlamaya başlayacaksınız. Yeni nehirler yaratmayı seçerseniz, onu yaratmayı, kanatları olan sandallar yaratmayı seçerseniz, onu yaratmayı, her neyi yaratmayı seçerseniz, onu yaratmayı öğreneceksiniz. Bu sizin çıktığınız olağanüstü bir yolculuktu, biliyoruz zor bir yolculuktu, ama olağanüstü bir yolculuktu.

Şimdi yeni çalışmanın başlaması için hazırız. Her ne kadar kendiniz için bunu benliğinizinde hissetmeseniz de, her biriniz için derin bir huşu içindeyiz. Bu zamanda bunun bizden geldiğini hissedin! Size aktığını hissedin. Sevgili öğretmenler, yaşamlarında kürek çekmekten yoruldukları ve artık anlamadıkları bir noktaya gelecek olan diğer kişiler için, tutkularını kaybetmiş olan kişiler için, kendi içlerinde artık uyanmak zamanı olduğunu bilen kişiler için, burada, Dünya üstünde kalmak için kendinizden verdiniz.

Onlar için, bu yolu giden ve büyük şelaleye rağmen hayatta kalan başka bir insanın olduğunu bilmek – bu onlar için harika bir şey olacaktır. Bu, onlara umut verecektir. Oh, ve bizim sizin için bunu yapamadığımızı artık bildiğiniz gibi, siz de bunu onlar adına yapamayacaksınız. Ama onlar gözleri önünde duran ve yeni yolu gitmiş bir insanı görecektir. Onlar, yol göstermeye ve sevmeye ve paylaşmaya hazır bir öğretmen görecektir. Sizin kanalınızla, onlar da kendi tanrısallıklarını anlamaya başlayacaktır.

Sizin zamanınızla, önünüzdeki ay boyunca, tüm durumlarda bir kabul alanında olmanızı rica ediyoruz. Oh, bu size meydan okuyacaktır. Ve siz oldukça başarılı olacaksınız. Birisini şifalandırmak ya da birisini savunmak ya da bir şeyi değiştirmek isteğinizin karşı konulamaz olacağı zamanlar olacaktır. Sadece kabul alanında olun. Meydana gelmekte olan dinamikleri görün. Spiritüel dokumanın nasıl dokunduğunu görün.

Kısa bir aradan sonra, soru ve yanıtlar için geri geleceğiz. Bazı soruların patlamaya hazır olduğunu görmekteyiz bile! (kahkahalar) Ama ara vermeden önce dostlarım, kim olduğunuzu, çıktığınız yolculuğu ve neden burada bulunduğunuzu anlayın. Gerçekleştirdiğiniz şeyler için gurur duymanıza izin verin. Gerçekleştirdiğiniz şeyler için kendinize duyacağınız onura izin verin. Uzun bir yol katettiniz. Sizi candan sevmekteyiz. Dostlar, hiç bir zaman yalnız değilsiniz.

Ve öyledir.

Sorular ve Yanıtlar

Yaratıcı (Yaratan) Dizisi – 19 Ağustos 2000
Ders Bir: Herşeyi Olduğu Gibi Kabul Et
Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunuldu

Ve öyledir, sevgili dostlar, çember tekrar oluşmaktadır. (ara sırasında çalınan müzikten sonra) Gözlemlenen bir şeye değineceğiz. Dünyanızın müziğinde belli bir güzellik vardır ve biz onu dinlemesini seviyoruz. Bu müzik bir tutku ve derinliğe sahiptir! Bizim buradaki müziğimiz bile, aynı ruha ya da aynı süslemelere sahip değildir. Müziğinizi dinlemek, ve siz dinlerken yanıbaşınızda bulunmak bize her zaman keyif vermektedir. Bu müzik içinizde birçok duygular ve hisler ve titreşimler uyandırmaktadır! Çok kez, siz sessizlik içinde güzel bir müzik dinlerken, biz de yakınınızda olmaktayız. Buna bir değinmek istedik.

Şimdi, en sevdiğimiz anlardan biri için hazırız. Bu an, size konuştuğumuz ve sorularınıza yanıt vermeye çalıştığımız zamandır. Cauldre’nin (Geoffrey Hoppe) söylediği gibi, yanıtları bilmediğimiz zamanlar vardır. Ve biz size bunu söyleyeceğiz. Şimdi bir şeyi daha bilmenizi istiyoruz, bugün sorusu olup da, burada dile getirmeyi seçmeyenler; bu gece bizimle konuşun. Sorularınızı direkt olarak ifade edin, sözlü ya da düşünceleriniz kanalıyla. Onları yanıtlamak için sizinle çalışacağız. Belki bir ses duymayacaksınız ama yanıt bir rüyayla size getirilecektir. Farkındalık olarak getirilebilinir. Bugün bu çemberde sorularınızı dile getirmeyi seçmezseniz, anlamanıza yardımcı olmak amacıyla sizinle çalışacağımızı bilin.

Şimdi günün soruları ile başlayalım.

SORU: Tobias, ergenlik çağındaki birini yetiştirirken, geri çekilmek ve izin vermek bu rolümüzle nasıl bağdaşacak? (kahkahalar)

TOBIAS: Şimdi, bu sorunun içerdiği mizaha rağmen, “izin vermeyi” anlayabilmek için bu durum, üzerinde çalışacağınız durumların en iyilerinden biri olacaktır. Bildiğiniz gibi, en fazla duygusal tepkilere neden olacak durumlar, deneyimi öğrenmeniz açısından en iyi olanlardır. Geri çekilip de o “kısa duvarın” öte yanına geçersen ve ergenlik çağındaki (çocuğunu) ve onun başkalarıyla olan iletişimini sadece gözlemlersen, dokumanın dokunma şeklini (dokunuşunu) göreceksin. Yaratılışın nasıl işlediğini göreceksin. Ergenlik çağındakiler patlamaya hazır ve duygusaldır, çünkü onlar hem biyolojik hem de fiziksel, aynı zamanda da zihinsel ve duygusal değişimlerden geçmektedir. Onlar da içlerinde, anlamadıkları bir spiritüel enerjiyle bütünleşmektedir. Onlara öğretmenlik yapmanızı beklerler, ama öte yandan da, bu role çok karşı koyarlar, çünkü şeyleri kendi başlarına keşfetmek isterler. Soruna yanıt olarak, bunun belki de, anlamaya başlamanın, şeyleri olduğu gibi kabul etmeye başlamanın en iyi metotlarından biri olduğunu söyleyeceğiz.

SORU: Tobias, bir hafta önce, Cuma sabahı, Kuzey Nebraska’daki arka bahçemde, iki saat kadar şimdiye kadar görmediğim, hayranlık uyandıran kuzey ışıklarının oyununa tanık oldum. Bununla ilgili söyleyebileceğin bir şey var mı?

TOBIAS: Bu kesinlikle bilimsel bir doğa olayıdır. Bize bir dakika izin verin. Sahip olmadığımız anlayış ve açıklamalar için başkalarını yardıma çağırdığımız zamanlar vardır. (duraksama)

Evreninizdeki olaylar değişmekteyken, gama ışınlarının uzaktaki doğal olayı, güneş fırtınaları, ve Dünya’nızın enerji ağındaki gerçek değişimler, kuzey ışıklarının (aurora borealis: kuzey kutup bölgelerinde, geceleri gökyüzünde görülen yay biçiminde renkli ışıklar) yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bu ışıklara bir daha bak. Onlara saf bir kabul alanından baktığında, daha önce gördüğünde, algılamaya başladığın gerçek yapılanmayı (strüktürü), enerji ağını, ya da dokuma şeklini, şimdi (daha net bir şekilde) görmek yeteneğine sahip olacaksın. Böyle bir güzellik gördüğünde, bunu Ruh’un adına da görmektesin. Gördüğün güzellik, Ruh’a geri bildirilmektedir, çünkü Ruh her şeyi senin gözlerinle görmektedir.

SORU: United Airlines’da hostes olan arkadaşım Lynn, uçmayı bıraksın ve/ya da DeBois, Wyoming’e yerleşsin mi, bilmek istiyor. Teşekkür ederim.

TOBIAS: Cauldre’dan kendini bir dakika için kenara çekmesini rica etmekteyiz, çünkü yakınlarda zorlu bir uçuş deneyimi yaşamıştır. (kahkahalar) Şeylerin Dünya’nız üzerindeki gidişi hızlandıkça ve yoğunlaştıkça, ve şu andan itibaren yediyle, oniki yıl arasında meydana gelebilecek bir kuantum sıçrayışına doğru ilerlerken, durumlarda bir yoğunlaşma olmaktadır. İster iş olsun, ister başka çeşit bir durum olsun, çok stresli durumlar, daha çok ve daha çok yoğunlaşacaktır. Arkadaşın, buranın dingin bir çalışma ortamı olmaya devam etmeyeceğini bilsin. (kahkahalar) Ve durumla ilgili yargıda bulunmaktan kaçınarak tekrarlamaktayız, bunların hepsi oluşumun (sürecin) bir parçasıdır. Dünya ve insanlar büyümekte ve genişlemektedir. Dünya ve insanlar, çelişki ve gerilimlerin olduğu hızlı değişimlerden geçmekte olan çocuklar ve ergenlik çağındaki kişiler gibidir. Sizin hava ulaşımınız, insanlığın ve Dünya’nın ilerlemesini hızlandıran bir sistem olmuştur. Aynı zamanda da çok stres ve gerilime neden olmaktadır ve öyle olmaya da devam edecektir. Şimdi, arkadaşın belki bilmemektedir ama, biz bu soruyu direkt olarak yanıtlayamayız ve yanıtlamayız. Biz “evet” ya da “hayır” demeyeceğiz. Ama bunun, arkadaşının yaşam dersinde değerli ve verimli bir yer olmaya devam edeceğini söyleyeceğiz. (kahkahalar)

SORU: Tobias, Ruh’un bizimle ilgili planları olmadığını bildiğim halde, nasıl izin vereceğim ve bırakacağım hakkında kafam karıştı. Yaşamımızda gereksinim duyduğumuz şeyleri nasıl yaratacağız? Örneğin ben yeni bir iş aramaktayım. Bu arayışı özgür bırakıp da, kötü olabilecek bir durumda mı kalmalıyım, yoksa başka fırsatların peşine mi düşmeliyim, ama bu da pek izin vermek gibi görünmüyor?

TOBIAS: Bu mükemmel bir sorudur. Bu, her birinizi yüzleyecek ve meydan okuyacak bir durumdur. Bu, herşeyin ötesinde, inançların ve algıların bırakılmasıyla ilgilidir. Bu belli bir iş ya da belli bir durumla ilgili değildir. Sizi bu halde tutan, inançlarınız ve algılarınızdır. Sandaldaki dostumuz (19 Ağustos kanallığına göndermede bulunmaktadır) uçuruma doğru çekilmiş ve şelalenin üstünden geçeceğini hissetmiştir. Gerçekte kim olduğuyla ilgili, anlık ve yeni farkındalıklara ulaşmıştır. İnsanlar olarak, yerine yenisini koymadan önce bir şeyi bırakmaktan korkmaktasınız. Yaşamın engellerinden, bir eliniz bir halkaya tutunmuş ve öteki eliniz sağlam bir şekilde yeni halkaya tutunmadan, diğerini bırakmayacak şekilde geçmektesiniz. Biz sizi bugün, bu sınıfta zorlamaktayız. Tutunduğunuz inanç halkalarını, hatta yeni oluşmuş inançları bırakmanız konusunda sizi zorlamaktayız. Bazılarınız için bunun korkutucu olduğunu bilmekteyiz. Bazılarınız Tobias’ı ve kesinlikle Cauldre’yı deli sanacaktır. (dinleyicilerin yoğun kahkahası) Dostlarım, bu eski inançların bırakılmasında, Benliğinize, kendi Tanrısallığınıza, uygun olan her şeyin oyun alanınıza gireceğine güvenin.

Siz, deyim yerindeyse, önünüze ne çıkacağını bilmediğiniz, yolculuğunuzun neye benzeyeceğini bilmediğiniz bir yolda yürümektesiniz. Bazen korku içinde, bazen her şeyi kaybedeceğiniz korkusuyla yürümektesiniz. Yol üstünde yaratmak için gereksiniminiz olan tüm araçların, tüm enerjilerin, tüm yeteneklerin gömülü olduğunu anlamıyor musunuz? Siz daha bu yola girmeden onları buraya yerleştirmiştiniz. Ama ancak eski inançları bıraktığınızda bunları fark edeceksiniz. Onlar oradadır. Bu, içinde şekilleri saklayan resimleriniz ve yap-boz oyunlarınıza benzemektedir. Çocukluk kitaplarınızdaki resimleri hatırlıyor musunuz? Sizden, pek görünür olmayan bir şeyi bulmanız istenirdi. Siz bakış açınızı değiştirdiğinizde ve kendinize o görünür olmayan şeyi görmeye izin verdiğinizde, o zaman (resim) ortaya çıkardı ve siz nasıl olup da bunu daha önce göremediğinize şaşardınız. Bu, şimdi yaşamınızda olan şeylerle hemen hemen aynıdır. Onun için bugün, (Ders Bir, Herşeyi Olduğu Gibi Kabul Et) dualitenin eski algılarından kendinizi uzaklaştırmanızı istemekteyiz.

Sandalında kürek çeken kişinin öyküsünde, o insan sonunda yorulmuştur. Artık hiç bir şey umurunda değildir. Akıntıya karşı kürek çekmek olan eski yolculukta bir amaç görmemektedir. Biz sizden bırakmanızı, gitmesine izin vermenizi rica ediyoruz. Bugün bu odada (ve bu materyeli okuyanların arasında) neden söz ettiğimizi çok iyi anlayan kişiler vardır. Onlar o kadar yorulmuşturki, fiziksel ölüm anlamına da gelse, uçuruma düşmek anlamına da gelse, her şeyi bırakmaya hazırdırlar. Öleceğiniz ya da düşeceğinizden değil, sevgili dostlar, ama bir korku, bir ilüzyon vardır. Bu sizin, hepinizin bu zamanda atacağınız büyük bir adımdır. Sizi anlamaktayız. Bunu hafife almamaktayız. Gelecek aylar boyunca bunun birçok soruya neden olacağını bilmekteyiz.

Bir ışık işçisinin yakınlarda söylediği gibi, “Kendine güven, böylelikle evrenin tümüne güvenmiş olacaksın.” Kendine güven, böylelikle evrenin tümüne güvenmiş olacaksın. Kendine güven ve her şeyin sana uygun olarak ve sevgiyle geldiğini bileceksin. Bugünkü açıklamalarımızın ışığında kendine güvenmek, bırakmak ve izin vermektir. Yaşamınızın gelecek gün ve haftalarında, bu anlayışa gelmenizi sağlayacak deneyimlere sahip olacaksınız.

SORU: Tobias, Santa Fe’deki mesajında, ışık işçilerinin Tanrısal Mesih’e, yeni enerjiye doğru evrimden geçecek ilk kişiler olacağını, ve bizi orada karşılayacak kimsenin olmayacağını söylemiştin. Ben, insan olan İsa’nın bize yolu göstermek amacıyla bu evrimden geçtiğini sanmıştım. Bu düşüncemde yanılıyor muyum?

TOBIAS: Bu soruyla birlikte, Yeshua Ben Joseph olarak bilinen varlığın enerjisi içeri gelmektedir. Onu hissetmenizi rica ediyoruz. Ve size onun yanıtını ileteceğiz. Uyumlama için bir dakikanızı rica ediyoruz. (duraksama)

Bu odada bulunan (ve bu materyeli okumakta olan) bir çoğunuzun, 2000 yıl önce onunla birlikte olduğunu söylemektedir. Bu bir anlamda, meleklerin tekrar biraraya gelmesiydi. (Yeshua Ben Joseph şimdi) şöyle demektedir; 2000 yıl önce onun çevresindeki gruplarda toplanan kişilere, orada bulunmasının, bir yol göstermek, umut getirmek amacıyla olduğunu, esas mesajının umut getirmek olduğunu söylemiştir. O zamanlar size, kendisinin Yuva’ya dönecek olmasına rağmen, sizin yolculuğunuzun devam edeceği uyarısında bulunmuştur. O perdenin bu tarafına gelirken, siz Dünya’nın yeni çemberindeki yolculuğunuza devam ettiniz.

Şunu söylemektedir; “Ben öylesine yürüyüp gitmedim. Ben, sizinle birlikte olmak, o zamanda sizinle birleşmek, her birinize yolculuğunuzu ve misyonunuzu hatırlatmak üzere geldim. Ve sonra Yuva’ya geri döndüm. Birgün, ben geçişimi gerçekleştirdiğimde ve Tüm Olan geçişini gerçekleştirdiğinde, beni karşılamak üzere orada siz bulunacaksınız. (çvr. buradaki geçiş, daha önce sözü edilen tünelle ilgilidir) Biz bir aileyiz, Biz Bir’iz. Yolculuğunuza devam edin dostlar. Çok ilerleme kaydettiniz. Tekrar karşılacağız.”

SORU: Tobias, ışık işçilerine, örneğin İsrail’dekilere, hala beyaz ya da altın ışık yollamak uygun mudur? Bu eski enerji midir, yoksa yeni mi?

TOBIAS: Biz bunu yeni ya da eski olarak tanımlamazdık. Biz sadece, bu sınıfta, geri çekilmek, o “kısa duvarı” geçmek, öteki tarafta durmak zamanı olduğunu söylemekteyiz. Bunu yapmakla, Orta Doğunuzda nelerin olmakta olduğunun ve nedeninin yeni anlayışlarına geleceksiniz. Bu yere çok enerji ve sevgi gönderdiğinizi bilmekteyiz. Bunu şifa amacıyla yüreğinizden yaptığınızı bilmekteyiz. Sizin yapmış olduğunuz çalışmayı şimdi devralan başka kişiler vardır. Bir boşluk bırakılmış olmayacaktır. Bu çalışmalara devam edecek başka insanlar vardır, ama şimdi, özellikle bu grup için, Kırmızı Çember için, yeni anlayışları, daha derin anlayışları kazanmak zamanıdır. Kendinizi, bu barış ve sevgi meşalesini, dünyanızın kritik bir bölgesinde enerjiyi tutma meşalesini, başkalarına geçirirken görün. Kendinizi, bu meşaleyi, yetişmekte olan, yeni uyanmış olan ve enerjisini (bu yönde) kullanmayı seçen yeni bir Işık İşçisine devrederken görün. Ama şimdi dostlarım, daha derin anlayışlar için yeni bir rolü üstlenmek zamanıdır. Yapmakta olduğunuz çalışmadan vaz geçmenin bazılarınız için zor olacağını bilmekteyiz. Ama yeni anlayışlar zamanıdır.

SORU: Tobias, bir şeylere niyet ettiğimizde, izin vermekle mi tezahür edecekler? Yaratılışı nasıl tanımlarsın?

TOBIAS: Bir şeylere niyet etmek, belli bir yolun olduğunu var saymaktır. Bir şeyler için ettiğiniz niyet, dualitenin enerjisini temel almıştır. Geçmişte kendin için yarattığın niyet, yaratılışın eski enerji yöntemlerini temel almıştır. Ve tekrarlıyoruz, tüm bunlar, sizi şimdi bulunduğunuz noktaya getirmiştir. Hepsi sizin bu yolu döşemenize katkıda bulunmuştur. Şimdi, herşey için her türlü niyeti bırakmak zamanıdır. Bu zor bir kavram olabilir, çünkü siz niyetle dolmuştunuz. Yönlendirmeyle dolmuştunuz. Zordur (meydan okuyucudur). Tüm niyetleri bırakmak, zordur. Niyet, şu anda tutunduğunuz inanç sistemlerini temel alır, bu ister bolluk, ister ilişkiler, ister sevgi, ister işlerin işleyişi olsun. Size – ve yeni enerjinin ön saflarında olan kişilere – söylemekteyiz, niyetiniz, size artık hizmet etmeyen bir inanç sistemini temel alarak aktarılmaktaydı. Bugünün erken saatlerindeki kanallık sırasında söylediğimiz gibi, bunun çok kişiyi zorlayacağını bilmekteyiz.

Niyetin bırakılmasıyla ve inanç sistemlerinin bırakılmasıyla, şeylerin gerçekte nasıl işlediğini gözlemleyebileceksiniz. Şeylerin nasıl yaratıldığını gözlemleyebileceksiniz. Bir dinginlik alanından ve “Bir’in” algılama alanından gelen bir anlayış noktasına eriştiğinizde ancak, yaratılışın nasıl işlediğine dair, yaratılışın yeni çemberde nasıl işlediğine dair, şimdi daha anlayamadığınız biliş düzeylerine geleceksiniz. Tekrarlıyoruz, bunun basit bir görev olmadığına işaret etmiştik. Bu, bu grupta bir yıllık bir çalışma olacaktır. Gelecek aylarda bu konuyu daha açacağız. Zor olacaktır. Bu (dizi) daha tamamlanmadan bize söveceksiniz! (dinleyici kahkahaları)

Şelalenin üstünden düşen sandala geri geleceğiz. Herşeyi bırakmak noktasına gelinecektir. Siz belki korku içinde olacaksınız. Belki durumun sonucuyla ilgili olasılık size meydan okuyacaktır, ama bırakmak sırasında, yapılandırılmakta olan ilüzyonu, oynanan ilüzyonu anlayacağınız bir nokta gelecektir. O zaman, yaratılış oluşumunu bütün olarak ve kendi içinizde nasıl işlediğini anlayacaksınız. Bu anlayışla, gerçek nedeni (sebebi), gerçek etkiyi ve gerçek yaratmayı nasıl (tezahür ettireceğinizi) bileceksiniz. Ama aynı zamanda, kabul etmek disiplininden gelen, bir dramın ya da zor bir durumun dışında kalmak bilgeliğine de sahip olacaksınız. Ne zaman araya gireceğinizi ve ne zaman girmeyeceğinizi anladığınız bir bilgeliğe sahip olacaksınız. Bu önemli olacaktır.

SORU: Tobias, senin söylediğin şey, bizim üçüncü boyuttan dördüncü boyuta geçtiğimizi göstermektedir. Bu doğru mu?

TOBIAS: Dostlarım, boyutlarla ilgili inançlarınızı bırakın! Bazı kişiler var ki, onlar için şeyler belirli bir düzen içinde, bir işlem ve bir oluşum içinde olmak zorundadır. Sizin geçmekte olduğunuz enerjide bunlar artık geçerli değildir. Daha önceki oturumlarda, kitaplarınızı artık bırakmak zamanı olduğunu söylemiştik. Artık dostlarım, anlamak üzere eski kitaplığınıza geri dönmemek zamanıdır. Bu enerji yenidir. Bu enerji daha önce yaratılmamıştır. Eğer üçüncü ve dördüncü boyutun inanç sistemleri halkasına tutunursanız, yolculuk sizin için zor olacaktır. Ve açıkçası sevgili dostlar, biz sizin sözünü ettiğiniz boyutları bile anlamamaktayız. (kahkahalar)

Bunlar, evrimin oluşumunu görebilmek ya da anlayabilmek için insanlar tarafından yaratılmıştır. Ama bizim bulunduğumuz tarafta bunların gerçekliği yoktur. Bu çok daha basittir, ama yine de, çeşitli düzeyler, çeşitli boyutlar olarak tanımlanan şeylerden de çok daha karmaşıktır. Bu boyutların ne olduğu hakkındaki algılamalarımızı sizinle paylaşmak bile istememekteyiz. Ve bizimde kesinlikle bunlarla ilgili bir inanç sistemiz vardır! Bunu paylaşmak istemeyişimizin nedeni, sizin tüm yeni olasılıklara açık olmanızı arzu etmemizdir. Onun için lütfen gerçek boyutların ne olduğunu bize sormayın. (dinleyiciden alkış ve kahkahalar)

SORU: Siddhartha dünyasal bedenini salıvererek, gerçek spiritüel doğasının (bedeninden) ışımasını nasıl sağlamaktadır?

TOBIAS: Bu, dostum, senin için güzel bir örnektir. Bu, konuşmakta olduğumuz durum, yani izin vermekle ilgili hem gerçek anlamda, hem de mecazi anlamda iyi bir örnektir. Siddhartha kendi yolu üzerindedir. Senin için, bunu farketmek zamanıdır. Bununla ilgili, konuştuğumuz sözcüklerden ortaya çıkandan fazlası vardır. Senin için, Siddhartha’nın yürüdüğü yolu kabul etmek zamanıdır. Ama bu mükemmel bir sorudur.

SORU: Tobias, Apaçiler bana Ağaçların Hanımı adını verdi. Şimdi ağaçların konuşmasını duyabiliyorum. Yapmam gereken özel bir şey var mıdır?

TOBIAS: Yapman gereken şey, dinlemeye devam etmektir. Bu noktada bu çok önemlidir. Burada, yeniden canlanmana, senin aradığın yöntemlerle yardımcı olacak enerjiler söz konusudur. Bu, senin için çok güçlü bir şey olmaya devam edecektir. Bir “birlik” içinde dinle. Ne duyduğunla ilgili bir yargıda bulunmadan dinle. Sadece herşeyi kabul et. (Biliyoruz, bugünün sorularında dönüp dolaşıp buna geri gelmekteyiz, ama söylediğimiz gibi bunu devamlı tekrarlayacağız size. Bunu hep söylemeye devam edeceğiz.) Böylece dinlemeye devam et, ama açık bir yürek ve açık bir zihinle. Bunda birçok yanıtlar bulacaksın.

SORU: Tobias, kanallık yapan kişiler olarak, sana, Kryon’a, Mikail’e vs.’ye inanmayan ve enerjilerini sorgulayarak harcayan kişilerle nasıl halleşeceğimiz hakkında konuşabilir misin.

TOBIAS: Öncelikle, bize inanılmasının ya da inanılmamasının bizi etkilemediğini farket. Şeyler olduğu gibidir. Getirilen mesajlarla aynı frekansta olmayan çok insan vardır. Ama biz bu soruyu, daha öncede tartıştığımız gibi, başka bir düzeye getireceğiz. Cauldre’ya birlikte olduğumuz ilk günlerde de söylediğimiz gibi, “Kanallık etmeyi bir iş haline getirme.” Kanallığı yeterli yapmadığından değil (coşkun kahkahalar), ama insan olmayan varlıklardan, insan olan bir varlığa bilgi ve enerji aktarımı eski enerji yöntemi olmaya başlamıştır.

Cauldre’nın artık Kırmızı Çembere kanallık yapmayacağı bir noktaya gelinecektir. Kendi tanrısallığını ortaya çıkartmada rahatladığı zaman, Tanrı’nın kendi içinde olduğunu sonunda farkettiği zaman, artık bize kanallık yapmayacaktır. Siz sonunda TANRI’NIN SİZ OLDUĞUNU farkettiğinizde, kanallıklara artık kulak vermeyeceksiniz. Artık öğrenciler olmayacaksınız. Öğretmenler olacaksınız. Kanallığa gereksinim kalmayacaktır.

İnsanlarda, kendileriyle aynı tuttukları kişilere ve bir başka insan kanalıyla gelen mesajlara doğal bir güvensizlik vardır. Ortaya çıkan birçok soru vardır ve bunun olması iyi bir şeydir. Bu uygundur. Sen, güçlü bir şekilde parıldayan tanrısallığınla ve güçlü bir şekilde yayılan gerçekliğinle onların önüne oturduğunda, (hiç bir şeyi) sorgulamayacaklardır. Bunun gerçek ya da sahte, (böyle bir şeyin) olmakta olduğu ya da olmadığı sorusu sorulmayacaktır.

Bu, hepimizin gittiği yerdir. Bu, sizin gittiğiniz yerdir. Ve bu, Cauldre’nın gittiği yerdir. Bizim kanallık için ortaya çıkmayacağımız bir gün gelecektir, ( ve tıpkı sandalın nehirden düşmesi gibi, Cauldre de o günden korkmaktadır). Ve o gün Cauldre, kapıdan fırlayıp kaçmakla, kendi tanrısallığına sahip çıkmak arasında bir karar vermek zorunda kalacaktır. (dinleyicilerin alkışları ve kahkahaları)

SORU: Tobias, biz öğretilerine yeniyiz. Kısaca, sözünü ettiğin rehberlerin ayrılışını açıklayabilir misin? Bu durum bütün insanlar için geçerli midir? Teşekkür ederim.

TOBIAS: Bu, bütün insanlar için geçerli DEĞİLDİR. Bu, Kırmızı Çemberde olan, bu toplantılara gelen, bu sözleri okuyan ya da bu sözlerden etkilenen kişiler için GEÇERLİDİR. Kısaca, sizin zamanınızla geçen yılın Ağustos’unda, (bazılarına şok etkisi yapan) rehberlerinizin sizi terk etmeye başladığı haberini vermiştik. Şimdi, bu bazı ışık işçilerinde zaten birkaç yıldır olmaktaydı. Bazı kişiler ise bunu ancak yakın zamanda hissetmeye başlamıştır. Durumun dinamiklerine baktığınızda, Dünya’ya melekler olarak geldiğinizde, tamamen kaybolmamanız için bir dengeye gereksiniminiz olduğunu görün, anlayın. Buraya geldiğinizde, enerji alanınızın bir bölümünü, eterik alanınızın bir bölümünü kapsayan “rehberleriniz” vardı. Onlar bir anlamda, Yuva’ya, Ruh’a olan bağınızın gümüş kordonuydu. Onlar sizi bağlı tutan unsurlardı.

Rehberleriniz, sizin için bir dengeyi tutmak, bağlantıyı tutmak sorumluluğunu üstlenmişti. Geçmişte, rehberler ve meleklerle ilgili çok yanlış anlamalar olmuştur. Sizin rehber olarak tanımladığınız varlıklar, çevrenizdeki alana kendi başınıza sahip çıkabileceğiniz uygun zaman gelene kadar, bu alanda bulunan ve bu alanı tutan varlıklardır. Bu (kendinize sahip çıkacağınız) zaman, bir kaç yıldır gelmektedir. Rehberleriniz sizi kucaklamış ve öperek veda etmiştir, ve enerji alanınızdan çekilmiştir. Oh, onlar hala vardır. Onlar hala, direkt enerji alanınızın dışında oyalanmaktadır. Onlar sizi hala sevmektedir ve shaumbra olarak sizinle ilgilidirler. Ama sizin kendi sorumluluğunuza ve kendi gücünüze sahip çıkmak zamanı olduğunu bilmekteydiler. Onun için de gittiler. Bu olay, depresyon, büyük yalnızlık duygusu ve karşı konulamaz bir üzüntüyü de içeren zorlayıcı hislere neden olmuştur. Yakın ve candan olan bir kimseyi kaybetmişiniz hissine neden olmuştur.

Şimdi, bu konuya açıklık getirmek amacıyla, rehberlerinizin sizinle konuşmak, sizinle bir iletişime girmek gibi bir sorumlulukları yoktu. Onlar sessiz bir alanı tutmaktaydı. Sizi besleyen ve size konuşan ve sizi rahatlatan onlar değildi. Onlar sadece vardı ve en sevgi dolu halde çevrenizdeki alanda bulunmaktaydılar.

Sizin melek olarak tanımlayacağınız varlıklar da vardır. İhtiyacınıza göre gelip giden, sizinle konuşan ve candan bir dost gibi olan varlıklar da vardır. Ama onlar enerji alanınıza, rehberlerin size yaklaşabildiği kadar yaklaşamazlar.

Rehber ve melekler hakkında kesinlikle yanlış anlamalar olmuştur. Rehber ya da meleklerin sizin yerinize bazı şeyleri yapabileceği inancı olmuştur. Çok kişi onların yanıtları verebileceğine, sağa ya da sola dönmeniz gerektiğini söyleyeceğine inanmıştır.Bu böyle olmamıştır dostlarım. Bu böyle olmamıştır. Gelip de sizinle konuşan çok melek vardır. Gelip de sizinle oturan ve hiç bir şey söylemeden size sevgi yollayan çok varlık vardır. Bu melekler, sizin gümüş kordonunuzun sorumluluğunu üstlenmiş rehberlerden farklıdır. Bu konuyla ilgili, Kırmızı Çemberin İnternet yazılımlarında, size yarayabilecek ve uygun olacak daha fazla bilgi vardır.

SORU: Bizimle olduğun için teşekkür ederim Tobias. Ve hizmetleri için Cauldre ve Linda’ya teşekkür ederim. Önümüzdeki (çvr. başkanlık) seçimlerle ilgili yorumların nelerdir? Ben bir adayın, yeni enerjiyi tezahür ettirmek – doğal olarak bu sözlerle değil- hakkında konuştuğunu duydum. Bu olacak mıdır ve bu kişinin bizim liderimiz olmasıyla mı olacaktır?

TOBIAS: Tekrarlıyoruz sevgili dostlar, bu seçim, kısa duvarınızın öte yanında durmak için mükemmel bir fırsattır. Taraf tutacağınıza geri çekilin, tartışmaların bir ya da öbür tarafını tutarak heyecanlanacağınıza, geri çekilin. Çünkü gördüğünüz herşey, eylem içinde olan dualitedir. Şimdi geri çekilin ve izleyin. İzleyin ve şimdiye kadar görmediğiniz şeyleri göreceksiniz. Geri çekilin sevgili dostlar ve insanların tüm güçlerini kullanmasının nasıl vuku bulduğunu izleyin. Ve tekrarlıyoruz, sizin bu yöndeki tüm sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğiz.

(Araya giren Linda’nın sorusu:) Nasıl oy kullanmalıyız? Yani gerçekten, oy kullanırken nasıl seçim yapalım?

Tobias: Gerçek anlamda yapılacak en iyi şey, oy KULLANMAMAKTIR, çünkü siz bir taraf seçiyor olacaksınız. Bir inanç sistemini seçiyor olacaksınız. Biz sizden sadece tüm olanı kabul etmek için geride durmanızı rica ediyoruz. (dinleyicilerden muazzam bir alkış)

Ve günün bu noktasında…….dostumuz için bu çok uzamıştır. Hepiniz için çok uzamıştır. Şimdi son bir soru daha alacağız.

Linda (elinde yazılı soruları okuyarak): İki tane daha? Bunlar güzel sorular.

Tobias: Şimdi iki soru daha alacağız. (kahkahalar)

SORU: Sevgili Tobias, şifanın yerine kabul etmeyi koymakla ilgili çelişkimi lütfen duy. Bir diş ağrısı, artrit, ya da bedensel bir rahatsızlığa kulak asmamalı mıyım?

TOBIAS: Bunlar, gerçekten anlamanız için önünüzdeki günlerde ve haftalarda size verilebilecek mükemmel örneklerdir. Biz, diş ağrısını ya da baş ağrısını tedavi etmeyin dememekteyiz. Sizden istediğimiz, bunu yapmadan önce, (hastalığın ya da ağrının) iyi bir şey olmadığına karar vermeden önce, bir an geri çekilmenizdir; zihninizle şifayı zorlamaya çalışmadan, geri çekilip, tüm duruma bir bakmanızdır. Bunun bir nedeni vardır. Bu dengesizliğin arkasında yatan bir enerji dinamiği vardır. Siz kısa duvarınızın arkasına geçtiğinizde sevgili dostlar, o diş ağrısında, daha önce hiç görmediğiniz bir şeyi göreceksiniz. Daha önceki enerjide meydana gelmeyecek bir şifa türünü göreceksiniz. Evet, acının artacağı kısa bir dönem olabilir, ama bu acı, bu fiziksel acı, bir dönem geriye çekilmekle elde edeceğiniz içgörülerin yanında hiç kalacaktır. Bunların hepsi, ister diş ağrısı olsun, ister birinin size kızması olsun, ister yapılacak bir seçim olsun, ister iş yerinizde bir durum olsun, hepsi size gelecek mükemmel ve gerçek yaşam deneyimleridir. Gerçekte olmakta olanı görebilmek için sadece ve bilinçli olarak geride durun. Neyin doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü olduğuyla ilgili inanç sisteminizi bırakın. Geriye çekilin. Yeni evinizi çevreleyen kısa bir duvar vardır. Evden yana olan tarafta durun ve şeylerin gerçek işleyişini anlamaya başlayacaksınız. O zaman, gerçek bir yaratıcı (yaratan) nasıl olunur anlayacaksınız ve dostlarım onun, şimdi olduğunu zannettiğiniz şeyle bir ilgisi olmadığını anlayacaksınız.

SORU: Tobias, ben şeyleri oldurmak üzere zorlamak yerine geriye çekilip herşeyi kabul edebilirim. Ama aynı zamanda, gezegeni etkileyen ve insanlardan enerji talep eden global olaylar vardır. Sadece bütünleşmemize odaklanmak bu enerji unsurunu sağlayacak mıdır?

TOBIAS: Size tekrar söylemekteyiz……bugün tekrar…..ve tekrar söylemekteyiz: Bu çoğunuz için zor (meydan okuyucu) olacaktır, çünkü siz enerjiyi tutanlar oldunuz. Siz enerjiyi yönlendiren, hareket ettirenler oldunuz. Yıllar boyu araştırdınız, çalıştınız. Hatta enerjiyi tutmak için, Ruh ve Gerçek Benliğiniz sizden yeni coğrafi yerlere taşınmanızı istemiştir. Başka insanlar, belli bölgelere sevgi yollamak için katkıda bulunmanızı istemiştir. Enerjiyi hareket ettirmede, yönlendirmede çok aktif oldunuz.

Bunların tümü sizi tekrar bugün bulunduğunuz yere getirmiştir. Şimdi her birinizin yapmasını istediğimiz şey (size meydan okuyan şey), bu meşaleyi, sizin eskiden bulunduğunuz yere doğru hareketlenmeyi isteyen bir başka insana, Dünya’ya bu noktada, sevgi ve enerjisini sunarak katkıda bulunmak isteyen bir başka insana devretmenizdir. Biz her birinizi, eski inanç sistemlerinizi salıvermek, eski kontratlarınızı ve sorumluluklarınızı salıvermek konusunda zorlamaktayız. Biz sizden, bizimle birlikte önünüzdeki yıl boyunca yeni topraklara doğru ilerlemenizi rica ediyoruz. Ve tekrarlıyoruz, aynı ordunuzdaki temel eğitim gibi, burada da meydan okumalar ve zorluklar vardır. Ama dostlarım, siz salıverdiniz bile – sizin zamanınızla bu geçtiğiniz yıl(lar)da – yaşamınızda yakın ve candan tuttuğunuz çok şeyleri, bu (yeni) yere beraberinizde götüremeyeceğiniz çok şeyi bıraktınız. Şimdiden çok şeyi salıverdiniz.

Bugünkü açıklamalarımızın çok sorulara neden olacağını bilmekteyiz. Bir sonraki ay toplandığımızda ve size kendi anlayışımızı sunduğumuzda, Ders İkiyi, bu, daha da fazla soruların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Sizden istediğimiz, birbirinizle toplanmanız, konuşmak ve bilgiyi paylaşmak için internet aracılığıyla birbirinizle iletişim kurmanızdır. İçgörüler edindiğinizde, bunu kendinize saklamamanızı rica etmekteyiz. Başkası bunu sizden alacak diye onu korumaya kalkmayın. Çemberdeki diğer Işık İşçileri ile onu paylaşın. Aynı zamanda İnternet forumlarınıza da, bu zamanda birçok başka grubun yapmadığı şekilde, yani yeni enerjiyle katılmanızı istemekteyiz. Bunu, aydınlanmakla ilgili tartışmalarınızda da kullanmanızı ve diğer insanlara da “şeyleri olduğu gibi kabul etmelerini” dile getirmenizi istiyoruz. Bu forumda şimdiden var olan dinamiklere bakmanızı ve kabul alanına giderek, bu alanı yeni yaratılış enerjinizi kullanabileceğiniz ilk yerlerden biri olarak görmenizi rica etmekteyiz.

Her birinize teşekkür etmekteyiz. Sananda, bu yolu yürüdüğünüz için – Tobias’ın, Sananda’nın bile yürümediği bu yolu yürüdüğünüz için size teşekkür etmektedir. Onun için biz sizi bu kadar candan sevmekteyiz!

Ve öyledir.

Geoffrey Hoppe, Tobias’a kanallık etmektedir. P.O.Box 7392, Golden, CO, 80403, E-mail: Cauldre@aol.com

Crimson Circle her ay, sevgi, bilgi ve kahkaha paylaşmak üzere Denver, Colorado’da toplanmaktadır. Crimson Circle hakkında daha fazla bilgi için Michele Machale’e e-mail çekebilirsiniz, Mmachale@aol.com

Uzun saatler süren Tobias teybini yazıya döken Dr.Mindy Reynolds’a sevgisi ve sabrı için özel teşekkürler.

Bu metni lütfen basılı veya elektronik olarak, ticari amaçlı olmaksızın parasız dağıtın.

Daha fazla bilgi için Crimson Circle’in sitesini ziyaret edin; www.crimsoncircle.com

Crimson Circle’deki herkese özel teşekkürler, Lee Carroll, Jan Tober, Kryon, Dr.Melanie Wolf, Tobias ve Ruh’un sevgisine.

Telif hakkı, Y2000 Geoffrey A.Hoppe, Golden, CO USA. Tüm haklar mahfuzdur.

Leave a Reply