Kuantum Sıçraması Kutlaması – Taos, New Mexico, Tobias – 1.Mesaj

Kanallık, Geoffrey Hoppe
www.crimsoncircle.com – www.kirmizicember.org

Ve öyledir, sevgili Şambra. Ve öyledir. (izleyiciler tezahürat yaparak alkışlar)

Bir dakikanızı alabilir miyiz lütfen. (gülüşmeler) Dikkat dikkat! Bu, kondüktörleriniz Tobias, Adamus Saint Germain ve Kuthumi’nin sesidir ve size Eski Enerji treninin, dokuz saat sonra Yeni Enerji istasyonuna gireceğini bildirmek için aracı oluyoruz. Lütfen uyanın Şambra, tren yaklaşık dokuz saat sonra istasyona varacaktır.

Yolculuğumuz

Başmelekler Düzeni’nden (ayrılarak) yaptığımız bu bazen çok yavaş ilerleyen, bazen çok köhne ve zorlu tren yolculuğu, uzun sürdü. O son istasyondan birlikte ayrılıp da kim bilir nerelere gitmek için yolculuğa çıkmayı seçtiğimizden bu yana, sanki binlerce yıl geçti. Meleksel bilincimizi genişleterek Dünya denen bu yere enerjimizi alçaltmak gibi inanılmaz bir deneyimin parçası olmak için biraraya gelmeyi, birleşmeyi seçtik; kendimizi bu fiziksel maddeye indirgedik; Başmelekler Düzeni’ndeki istasyondan çıktık; çok uzun görünen bu yolculukta biraraya geldik. Ama şimdi istasyona yaklaşırken, paylaştığımız onca yaşamlara bir bakalım. Bizi bu noktaya getiren sınavlara ve sıkıntılara bir bakalım.

Atlantis’ten geçtiğimiz zamanları anımsıyor musunuz? – bazılarınız bunu anımsayabilir. Birlikte yaşamanın, birlikte paylaşmanın, bedenlerimizi zihinlerimizle uyumlamanın, kendimizi açıp da kim olduğumuz hakkında, insan denen bu şey hakkında daha fazlasını keşfetmenin, nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için atıldığımız bu inanılmaz macera.

Hatta ondan da önce, bazılarınız bu trenin Lemurya zamanlarından geçtiğini anımsayabilir. O geçip giden trenin penceresinden bakıp da o akıl almaz biyolojik varlık türlerini görmek; bir biyolojik varlık olmanın nasıl bir şey olacağını hayal etmek; ve sonra da öyle bir bedenin içinde olmanın neye benzediğini tam olarak anlamak, ne kadar ilginçti. Ya da belki birçoğunuz birlikte yaptığımız yolculuğun o bölümünü anımsamıyor bile, çünkü bu binlerce yıl önceydi.

Bu çok boyutlu trende olup da çok eşsiz olan şeyler, zaman ve mekan denen şeylerdi. Bu çok lineer raylarda giden trenin, birlikte doldurduğumuz kompartmanlarında, zamanın bu çok yavaş hareket eden dinamiğine, mekan denen bu çok hantal, çok kullanışsız unsuruna sahibiz. Ama biz birlikte onun içinde yaşamayı öğrendik. Onun içinde kendimiz ve birbirimiz hakkında daha fazlasını öğrendik. Lemurya’dan geçtik. Bu tren Atlantis’ten geçti. Yaklaşık İ.Ö. 630’da bir bilinç değişimi zamanında, birlikte bir durakta durduk.

Bakın, tren yolculuğumuz sırasında hep değişimler, dönüşümler oldu. Bazen yan hatlara geçtik, bazen alçak hatlara. İ.Ö. altıyüz ve otuz yıl önce, Eski Enerji İnsanı denen ve hepimizin bir parçası olduğu bu trende, bir bilinç değişimi oldu. Bu bilinç değişimi bizi ikibin yıl öncesine, Yeshua zamanına getirdi. Bu, şimdi birçoğunuzun sanki dünmüş gibi anımsayabileceği ve hissedebileceği bir başka değişim, bir başka dönüşüm, çünkü Yeshua’nın, Sananda Düzeni’nin enerjisi, birlikte yaptığımız bu yolculuğun son ayağının kesinlikle bir parçası – önemli bir parçasıdır.

Bilinç manzaralarından geçerken, birlikte başka değişimler ve dönüşümler de deneyimledik. 1500’lerin ilk yılları. Sanayi devriminin olduğu 1800’lerin sonları. Birçoğunuz bu olaylarda da oradaydınız. Ardından, II. Dünya Savaşından kısa süre sonra, bilinç denen şeyde bir değişim daha gördük. İnsanlar ilerlemeyi seçmeye karar verdiklerinde, birbirleri arasında barış denen şeyi bulmayı denemeyi seçtiklerinde. Birbirilerini yok etmek yerine, dünyayı ele geçirmeye çalışmak yerine, birlikte yaşamayı ve çalışmayı ve işbirliğini seçtiler. Şu an, herhangi bir ülkenin, herhangi bir liderin ya da herhangi bir grubun dünyayı ele geçirmesinin imkansız olduğunu farkettiniz mi? II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra meydana geldiğini gördüğümüz bilinç değişimi yüzünden bu gerçekleştirilemez hale geldi.

Başka değişimler de oldu. Şimdilerde Kuantum Sıçraması İstasyonu’na girmeye hazırlanırken, eşyalarınızı toplamaya başlarken, diğer değişimlerin bazısını anımsayabilirsiniz. Birçoğunuzun aktif olarak rol aldığı 60’lardaki ve 70’lerin başındaki değişimler. Bilinci, merkezi/çekirdek/özsel düzeyinden değiştirmiştiniz. Savaş denen şeylere direnmiştiniz. Bilincinizi, alternatif şifa yöntemlerine, alternatif bilinç yöntemlerine, meditasyon gibi şeylerle açmıştınız… birkaçınız uyuşturucu gibi şeylerle… ama gerçek, bilincinizi açmış olduğunuzdur! Bu (uyuşturucular) bazen tren yolculuğunu biraz daha katlanılabilir hale sokuyor, (kahkahalar) ama er ya da geç (Tobias kıkırdar) yeniden dengelenme doğal olarak meydana gelir.

Binyılın sonunda – 1999 – meydana gelen değişim ilginçtir, Şambra. 1999’da, Ağustos ayında, Şambra’nın resmi olarak yeniden biraraya gelmesi ilginçtir. Bilinçteki değişimlerin sonuncusundan ve en büyüklerinden olacak birinde, birlikte geçirdiğimiz bu son yedi ya da sekiz yılda olanlar için biraraya geldiniz.

Şimdi, hepimiz için yalnızca birkaç saat kadar uzak olan Kuantum Sıçraması İstasyonu’na giderek yaklaşırken, birlikte paylaştığımız bu yolculuğa bir göz atalım, özellikle de bu yaşamda Şambra sancağı altında yeniden biraraya geldiğimizden beri yaptığımız yolculuğa. Zorluklar, elbette oldu, ama bakın, yolculuğun son ayağı, hep en zorlu ayaktır.

Bu güzel yolculuğa çıktığınızda, Başmelekler Düzeni’nden ayrılan ve Dünya’ya gelen trene ayak bastığınızda, ah, ne kadar da heyecanlıydınız. Fiziksel olmanın nasıl olacağına ilişkin ne tutkularınız, ne hayalleriniz vardı. Ama yolculuğun bu en son bölümünde motor yorulduğunda, hepimizin içinde yolculuk ettiği tren vagonları eski püskü gıcırdayan vagonlar haline geldiğinde, siz de onların artık size hizmet etmediğini biliyorsunuz. Çok daha muazzam bir şeyin – yeni spiritüel bir teknolojinin – olduğunu biliyorsunuz. Onun orada olduğunu biliyorsunuz. En zorlu bölüm de bu. O nedenle bu son on yıl – ki hepimizin içinde bulunduğu bu güzel araçla yaptığımız yolculuğun tümüyle kıyaslandığında göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş olan bu yıllar – en zorlu yıllardı.

Siz, bilince yetişmek oyunu oynadınız. Tüm bu yolculuğun son saatlerini yaşadığınızı biliyordunuz. Daha hâlâ Eski Enerji bilincindeyken, öğrenebileceğiniz herşeyi öğrenmeye çalışıyordunuz. Hâlâ Eski Enerji’deyken kendinize en büyük meydan okumalardan bazısını sunuyordunuz. Bazılarınız, Eski Enerji’nin birçok sevgili veçhesini çok sevdiğinden ve şeylerin asla eskisi gibi olmayacağını bildiğinden, azalan bu saatlerde olabildiğince çok şeyi depolamaya çalıştı.

Böylece birçoğunuz, kendi içinde, eski bilincin sınırlarına gitmenin nasıl bir şey olduğunu anlamak için yaşamınızdaki meydan okumalara ve zorluklara katlandınız. Bazılarınız, başkaları için de bu Yeni Enerji bilinç rolünü üstlendi, onların değişimini, kendilerini geliştirmelerini hissettiniz, ve onların enerjilerini tam anlamıyla içinize aldınız. Ama şimdi buradayız Şambra, Dünya’daki Eski Enerji bilinci dediğimiz şeyin son saatlerine, son saatlerine geldik.

Bilinç

Şimdi, bilincin gerçekte ne olduğuna bir bakalım. Bilinç, farkındalıktır. Yalnızca zihinden gelen bir farkındalık değil, ama her bir parçanızdan gelen bir farkındalık. Son zamanlarda kaçınız onu hemen burada, midenizde hissetti? Hemen burada. Bu, bilinçtir. Bilinç, fiziksel bedeninizi etkiler, ama siz bir şey hissedersiniz. Kaçınız onu omuzlarında hissetti? Sırtınızda? Kaçınız onu rüyalarında hissetti? Hayallerinizde? Bunların hepsi bilincin parçalarıdır – farkındalığın. Farkındalık. Farkındalık, dış çevrenizdir, başka insanları farketmek, ama son aşamada, saf benliğin farkındalığıdır.

Özellikle de bu son yıllarda, kendinizi öğrenmek için geniş sınırları zorladınız. Saf benliğinizi, insan benliğinizi, benliğin karanlığını, benliğin potansiyelini, kendini sevmeyi ve kendinden nefret etmeyi öğrendiniz. Bunların hepsini bu farkındalığa, bu bilince sahip olmak için yaptınız.

Şu son yıllarda kendiniz hakkında çok şeyi hızlandırılmış halde öğrendiniz. Zor olduğunu biliyoruz, ve bazen, bu trendeki kondüktörlerinize, bizlere, çok kızdığınızı, ve bunları sizin adınıza bizim halletmemiz gerektiğini düşündüğünüzü de biliyoruz. Ama hatırlayın, eski istasyondan ayrılırken bunları sizin yerinize bizim yapamayacağımızı söylemiştik. Biz size rehberlik etmek için oradayız; size güvence vermek için oradayız; biletlerinizi almak için oradayız; Yeni Enerji Kuantum Sıçraması istasyonuna hep birlikte varmayı güvence altına almak için oradayız. Ama bunu gerçekleştirmek size kalmış bir şeydi.

Makinistimiz

Ha bu arada, bu trenin makinisti, Başmelekler Düzeni’ni terk ettiğimizden bu yana, şef Metatron’du, bu bilinç treninin baş makinisti. O, sizin ruhtaki sesinizdi. O, sizdi. Metatron denilen bu varlık aracılığıyla sizin Şaud’unuz, bu trenin yönlendirilmesine yardımcı oldu. O istikrarlıydı, hep oradaydı, çünkü sizi temsil ediyor. Birkaç saate kadar Kuantum Sıçraması istasyonuna gireceğiz. Metatron ilerlemiyor. Metatron önden gitmiyor, çünkü Metatron, ruhtaki sesiniz, dönüşecektir. Biz, şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla siz olan yeni bir makiniste sahip olacağız. Ve önceden Metatron olan o makinistin adı, (şimdi) Yo-ham’dır.

Yo-ham – siz, Tanrı. Tanrısal insan. Artık şunu demeyeceksiniz, “Eh, neyse ne”, çünkü bu, trendeki kondüktörleriniz için tırnaklarının arasına girmiş tebeşir tozu gibidir! (kahkahalar) “Eh, neyse ne.” Bu bir Eski Enerji deyişidir, çünkü Yeni Enerji’de bu, “Ben ne yaratıyorsam, oyum. Ben ne seçiyorsam, onu deneyimliyorum. Ben Ben’in tümüyüm”dür. Artık, “Eh, neyse ne” yok. Bu, sadece olmasına izin vererek eski bilincin ağında ve akıntısında akan kişiler içindir. Bilinç akıntısının onları hiç kasti bir bilinç olmadan, seçim olmadan, yaratıcılık olmadan hırpalamasına, yönlendirmesine, sürüklemesine izin veren kişiler içindir.

Yeni Potansiyeller

Pekâla, az sonra istasyona girdiğimizde ne olacak? Eh, size birkaç ipucu verelim. İnsanlığın geri kalanı, ille de bu trende değil. Onların değişmesini beklemeyin. Onlar kendi trenlerine bindiler, kendi zamanlarında gidiyorlar, dualite enerjisinde kalıyorlar. Onlar (bunu) seçiyorlar, onları onulandırmak önemlidir. Kendi deneyimlerinin bir parçası olarak bunları seçtiklerini anlamak, önemlidir. Yani, onların trenlerinin Eski Enerji dünyasına ilişkin beklentileriniz olmasın. Onları değiştirmeye çalışmak değil konu, konu, sizin içinden geçtiğiniz dönüşümdür. Az sonra burada Yeni Enerji istasyonuna girdiğimizde, potansiyellerinizin, potansiyellerinizin önemli bir şekilde arttığını anlayın.

Biz, sizin için erişilir halde olan tüm o veçheleri, tüm o baloncukları, potansiyel olarak görmekten hoşlanıyoruz. Bunlar başkaları tarafından yaratılmadı, sizin tarafınızdan yaratıldı. Onlar sizin geleceğinizdir. Onlar sizin bir sonraki ânınızdır. Onlar, sizi engelleyecek ya da düşürecek ya da geri çekecek şeyler değiller. Onlar, sizin potansiyellerinizdir. Siz bu Eski Enerji treninde sınırlı bir potansiyel grubuyla, bir sonraki anlarınızın, günlerinizin, yıllarınızın nasıl olacağını belirleyen çok kısıtlı ve tanımlanmış bir potansiyel grubuyla çalışıyordunuz. Ama Yeni Enerji’de potansiyelleriniz katlanarak, boyutlar-arası ve çok güzel bir halde artmış durumda.

Şimdi, başlarda fark etmeyebilirsiniz. Şöyle diyebilirsiniz, “Neden söz ediyorlar bunlar, tüm o potansiyellermiş… bana herşey aynı görünüyor.” Ama lütfen o an hemen durun. O an durun. Derin bir nefes alın, Yo-ham. Siz, Tanrı. O eski dualitik 3-B potansiyeller alanının dışına genişleyebileceğinizi anımsayın. Yeni potansiyeller seti, bizim bile daha tanımlamaya çalışmayacağımız şeylerdir. O kadar yeniler ki. O kadar değerliler ki. Biz onlara insanca bir kelime – lineer bir kelime bile iliştirmeyeceğiz.

Daha geçenlerde, bu tren yolculuğunda, tanımsızlıktan söz ettiğimizi anımsıyor musunuz? Susun ve dinleyin (dediğimizi)? (izleyiciler ve Tobias güler) İzin vererek, genişleyerek, kelimelere duyulan gereksinimin ötesine geçerek. Böylece kendinizi takılıp kalmış hissettiğinizde, kısıtlı ve küçük hissettiğinizde, hemen orada ve o anda durun. Yo-ham. Derin bir nefes alın. Potansiyellerin muhteşem olduğunu anımsayın. Ve bu potansiyeller, şimdiye kadar insan yaşamıyla ilişkilendirdiğiniz her şeyin ötesindedir. Bilincinizin potansiyeli.

Varışımız

Birkaç saate kadar Kuantum Sıçraması istasyonuna gireceğiz. Başınızın üstündeki bölmelere yerleştirdiğiniz eşyaları kontrol ettiğinizden emin olun. Ve o bölmeleri açtığınızda da dikkat edin, çünkü eşyalar dönüşmüş olabilir (Tobias, uçuş hostesleri tarafından verilen yönergeleri taklit ederken kahkahalar yükselir) ve bazıları da üzerinize düşebilir. Koltuklarınızı ve çevrenizdeki tüm bölmeleri ve kompartmanları kontrol ettiğinizden de emin olun. Ve lütfen, sadece bavullarınızı aldığınızdan emin olun. Bakın, insanların tüm bavulları aynı görünmek eğilimindedir (kahkahalar) ve çoğu size ait değildir. Başka birinin bavulunu alacak olursanız, belki de onun bilincindeki değişim deneyimini yaşamasını engellemiş olursunuz. Ve inanın, bunu istemezsiniz (kahkahalar). Siz yeterince (deneyime sahip oldunuz zaten).

Yalnızca sizin olanı ve ilerlerken yanınızda götürmeyi seçtiklerinizi alın. Şimdi, bazısı sizin damganızı taşıyabilir, ama gerçekten öyle mi? O gerçekten siz mi, yoksa yalnızca rolünü oynayan bir veçheniz miydi? Hâlâ dikkatinizi çekmeye çalışan eski bir yaşam mıydı? Bir başka insanın ya da bir insan grubunun çok derinden incittiği ve yaraladığı, ve sizin bir türlü bırakamadığınız bir yanınız mıydı? Ama Şambra, yalnızca seçtiklerinizi alın. Yaraları almak zorunda değilsiniz, sınırlılıkları almak zorunda değilsiniz. Bunlar, bizim Kuantum Sıçraması Ekspresi dediğimiz şeyde pek iyi iş görmezler. Ağır ve modası geçmiş ve artık size hizmet etmeyen şeyleri almayın. Onları beraberinizde getirmek zorunda olduğunuzu düşünmeyin.

Bakın, bazılarınız, Taos, New Mexico zamanına göre bu gece yarısı istasyondan hareket edecek Kuantum Sıçraması Ekspresi’nin bir sonraki ayağını şimdiden planlıyor. Bu yolculuk için sadece gereksindiklerinizi yanınıza alın.

Şimdi, bazılarınız şöyle düşünüyor, “Eh, tüm bu aksesuarlara ihtiyacım olacak. Makyaj malzememe ihtiyacım olacak. (kahkahalar) Tüm giysilerimi değiştirmem gerekecek. Arkadaşlarıma vermek için onca hediyeye ihtiyacım olacak, ve kredi kartlarımda çok paramın olması gerekecek çünkü belediye başkanı bana kredi kartına ihtiyacım olacağını söyledi.” (yoğun kahkahalar, çünkü Tobias, açılış seremonisi sırasında New Mexico’nun Taos belediye başkanının verdiği hoşgeldiniz konuşmasına göndermede bulunmaktadır)

Faturalarınıza ve kredi kartlarınıza ve eski kocalarınıza ve çocuklarınıza ve bu tür şeylerin geri kalanına ihtiyacınız olduğunu düşüneceksiniz. Ama bunu yapmadan önce, hemen şimdi bir duralım, Yo-ham. Hemen şimdi bir duralım. Birlikte o derin nefesi alın. Gerçekten ihtiyacınız olan nedir? Fazla bir şey değil. Fazla değil. Öğrendikleriniz, evet. Bilgeliğiniz, kesinlikle. O yeni elbise, hani son zamanlarda giyip denediğiniz, üstünüze göre yapmaya çalıştığınız, bizim Yeni Enerji dediğimiz elbise, herhalde. Onu getirmek iyi fikir – sizi Kuantum Sıçraması Ekspresinde çıplak görmek istemeyiz! (kahkahalar)

Ama, Eski Enerji insan treninin son durağına çok, çok yaklaştığımız şu an, bir bakın. Gerçekten neye ihtiyacınız olacak? Karar vermek epey zor, çünkü, eh, bir dereceye kadar hâlâ o Eski Enerji insan beynindesiniz. Hâlâ Eski Enerji tarzında düşünüyorsunuz. Yolculuğunuzun bu noktaya kadarki bölümünü düşünüyorsunuz, ama ilerlemenin nasıl olacağını gerçekten bilmiyorsunuz. Yalnızca ihtiyacınız olanı getirin.

Tren bu gece istasyona girdiğinde, Kuantum Sıçraması Ekspresi’ne binmeniz talep edilmiyor. İstasyonda istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Geri dönemezsiniz – trenlerin hiç biri geri gitmez. (kahkahalar) Tüm trenler ileriye gider. İstasyonda istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Belki er ya da geç bir başka insan grubu gelecek ve sizin onların grubuna katılmasına izin verecektir. Ya da, bizimle birlikte bu gece o Kuantum Sıçramasını yapabilirsiniz.

Ha, biz bir trene binmiyoruz. Biz bir uçağa binmiyoruz. Biz neye bindiğimizi bilmiyoruz. Hiç bir fikrimiz yok! (kahkahalar) En ufak bir ipucuna sahip değiliz! (kahkahalar ve bazı alkışlar) Ama bu onu özel kılmıyor mu? Bu, onun sıkıcılığını yok etmiyor mu?! Bu, bu gece yatağa yatıp da yarın sabah uyanmak ve bu kez başınızı hangi belaya soktuğunuzu görme isteğini uyandırmıyor mu?! (yoğun kahkahalar)

Binecek binlerce ve binlerce Şambra’nın olacağını biliyorum. Binlerce Şambra heyecan içinde “Bu Yeni Enerji nedir? Bir Kuantum Sıçraması nedir? Biz bununla nereye gidiyoruz?” diyecek. Bilmiyoruz, ama size şimdiden söyleyebilirim ki, Kuthumi, Adamus Saint Germain, Tobias, Kuan Yin ve daha birçokları, bu gece sizinle birlikte binecekler.

Asla yalnız değilsiniz Şambra.

Ve öyledir.

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.
www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.
Kırmızı Çember, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan küresel bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 50.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.
Kırmızı Çember her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Kırmızı Çember toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Kırmızı Çember bolluğunu, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışlarıyla sürdürür.
Kırmızı Çemberin en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.
Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.
Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.
Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir. Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.