Ders Sekiz: Sevginin Yeni Anlayışı

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştu

TOBIAS: Ve öyledir sevgili dostlar, aileyle ve dostlarla ve candan sevilenlerle, kutsal enerjimizde yeniden biraraya gelmekteyiz. Bugün konuşacak çok şeyimiz var. Üzerinde konuşacağımız çok şey var.

Yüreklerinizi açtığınız zaman, sizinle birlikte bu alana gelmemize izin verdiğiniz zaman, buradaki enerjinin çok değiştiğini görüyoruz. Şimdi biz bunu bir aile olarak ve bir grup olarak çok, çok kez birlikte gerçekleştirdik. Siz bu akışın içeri gelmesi için izin vermeye alışmaktasınız.

Sizi ziyaret etmek için kapıdan geçip gelmek bize şimdi kolay gelmektedir. Birtakım özel, süslü parolalara ihtiyacımız yoktur. Artık size yalvarmak zorunda değiliz. Varlığınızın içinde hissettiğiniz şeylerin…tüm çevrenizde deneyimlediğiniz şeylerin…bu Ah Diliyle ulaşmaya başladığınız bilişin….gerçek olduğu güvencesini vermek zorunda değiliz. Bu, gerçektir.

Sizinle birlikte olan – sizi korkutan – kuşku, sizi terketmektedir. Oh, bunun izleri ve kalıntıları hala vardır, ama böyle bir alanda aileyle ve Shaumbrayla birlikte oturup, Tanrı’yı içinizde hissedebileceğinize dair taşıdığınız kuşku….bu kuşku yavaş yavaş gitmektedir.

Ruhun ve kendi tanrısallığınızın ve perdenin öbür yanındaki meleklerin gerçek özünü ve varlığını… onların şimdi sizinle birlikte oturabildiğini, bu alanda olabildiklerini gerçekten kabul etmek, beş yıl önce size zor gelirdi. Ama bunların tümünü nefesinizle içinize çekmeyi çok iyi öğrendiniz.

Nefes almak….burada akıl, işin içinde değildir. Bu, sadece vardır (olur). İçinizdeki tanrısallığın nefesini almayı öğrendiniz. Tanrısallığınızı tutmayı, onu, size ait olan değerli bir enerji olarak tutmayı öğrendiniz. Bu tanrısallığı, sevgili dostlar, nefesinizle içinize çekmeyi öğrendiniz.

Ve o içinizden ortaya çıktığında, onunla birlikte gelen tüm diğer enerjilerin de farkında olursunuz. Ben, Tobias’ın farkındasınız. Buna benzer her oturumumuza gelen ziyaretçilerin farkındasınız. Ruhun tüm potansiyellerinin farkındasınız. Kendi Tanrı-Benliğinizin ve tanrısallığınızın farkındalığı başta gelir. Bu başta gelir. Tüm diğer farkındalıklar ve anlayışlar bundan sonra gelir. Vay..vay..vay, bunu ne kadar da iyi öğrendiniz!

Biz hepimiz başka üstatlar arayıp durduk. Hepimiz başka gurular arayıp durduk. Oh, o günlerimde, o sözünü etmeye bayıldığım günlerimde….o günlerimde, üstatları izledik. Peygamberleri izledik. Başka varlıkları izledik, tıpkı bugün de insanların yaptığı gibi. Ama bu grup, Shaumbra, o uzun yola, zaman zaman yalnızlık çekilen yola ve sessiz yola sapanlar….ah, sadece, tek bir üstadın olduğunu o kadar iyi öğrendiniz ki. Ve Ben, Tobias, şu anda o üstada bakmaktayım. Üstat SİZsiniz.

Kendi bilişinizi ve kendi tanrısallığınızı izlediğinizde, resmin daha büyük bir bölümünü görebilirsiniz. Melekleri görürsünüz. Diğer varlıkları görürsünüz. Gerçeği görürsünüz. Ve, daha önce duymadığınız şeyleri duyarsınız. Dışarda olan bir şeyin peşine takılmamayı öğrendiniz. Biz onun için sizi bu kadar çok sevmekteyiz. Onun için bugün bu oda sevgiyle dolmaktadır.

Bugün bizimle gelen çok, çok, çok ziyaretçimiz var. Bu odanın enerjisi, orada üşümesin diye (bu soğuk günde sahnenin üzerinde) biraz da Cauldre (Geoffrey Hoppe) için ısınmaktadır! Ama varlıklar içeriye akarken, bu oda hepiniz için ısınmaktadır. Ve biz bir dakikaya kadar onları tanıtacağız.

Ama bunu yapmadan önce, sizden basit bir şey rica ediyoruz. Bunu bir beklenti (agenda) olmadan yapmanızı rica ediyoruz. Bugün bu alanın enerjisini yerleştirmeye yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Sevgili dostlar, söyleyeceğimiz şeyin ne olduğunu çoğunuz biliyorsunuz, “Ayağa kalkın, nefes alın ve çevrenizde bulunanları kucaklayın.” Bu, tüm enerjilerin gelmesini sağlayacaktır. (kahkahalar) Ayağa kalkın, nefes alın, ve çevrenizdekileri beklenti olmadan kucaklayın.

(Dinleyiciler kalkıp, birbiriyle kucaklaşırken ve gülüşmeler arasında birbirine laf atarken, Tobias duraklar)

Şimdi sevgili dostlar, yapacağımız şeyler Cauldre’yi hep endişelendirmektedir! (kahkahalar) Ve bu kucaklaşma anının geldiğini anladığında, şöyle dedi, “Oh, Tobias, şimdi ve burada ipin ucunu kaçıracak ve onları kaybedeceksin” (kahkahalar) “Başlattığın bu harika enerjiyi böldün.”

Ama biz daha iyisini biliyoruz. Biz Shaumbrayı tanıyoruz. Biz tersine, sizin enerjiyi yoğunlaştırdığınızı biliyoruz. Sizinle gerçekten bugün Sekizinci Dersi çalışabilmemiz için, bu dersin enerjisinde sizinle gerçekten çalışabilmemiz için, havadaki gerilimi kaldırdınız. Sizinle birlikte, üzerinde çalıştığımız derslerin hepsinden daha önemlisi budur. Bu dersin enerjisidir.

Sözünü edeceğimiz, basit bir derstir. Onunla ilgili ev ödevi olmayacaktır. (kahkahalar) Bu dersle ilgili meydan okumalar olmayacaktır. Bu sadece vardır. Bu, uzun zamandır beklediğimiz bir derstir. Gerçekten, onunla bağlantılı olan anlayışlar söz konusudur. Ama, bu bir enerjidir. Bu bugün, hissedeceğiniz, ve duyumsayacağınız ve sahipleneceğiniz bir lokmadır.

Ama bugünün asıl açıklamalarına geçmeden önce, konuklarımızı tanıtalım. Onların neden bugün geldiğini ve bunun neden bu kadar önemli olduğunu, daha sonra anlayacaksınız. Çoğunuzun hissettiği gibi, Metatron enerjisi kesinlikle buradadır. Oh, gerçekten, şu anda bu enerji o kadar önemlidir ki. Bu enerji, hepimizin birlikte gerçekleştirdiği şeyin bir parçasıdır, çünkü Dünyanın enerji ağı bilincinize karşılık gelecek şekilde değiştirildikçe, perde incelmektedir.

Dünyanızdan – Gaia dediğinizden – gelen manyetik bir etki vardır, ve ona tekabül eden (karşılık gelen) ve gezegeninizi çevreleyen bir elektromanyetik enerji ağı vardır. Uzayda bulunduğunuz yeri çevreleyen daha geniş bir enerji ağı bile vardır. Bu, ille de güneş sisteminizle bağlantılı değildir. Ama gezegenlerinizi ve güneşinizi ve hatta bunların ötesini kuşatan geniş, çok geniş, enerjisel bir ağ vardır.

Metatron yakına gelmektedir. O bunu, tüm insanlık tarihi boyunca gerçekleştirememişti. O şimdi daha yakına gelmektedir. Ve bu doğrudan, tanrısallığınızı anlamanıza ve farketmenize ve onu tutabilme yeteneğinize bir yanıttır. Metatron’un geldiği ilk toplantımızda, birçok enerjisel süzgeçlere (filtrelere) ihtiyaç duymuştuk. Enerji o kadar güçlüydü ki, sizi fazla etkileyecekti. Ama şimdi, Dünya zamanınızla sadece birkaç ay sonra, enerjiyi bu kadar çok süzmek ihtiyacını duymuyoruz. Metatron oldukça kolay bir biçimde gelip gidebilmektedir. Metatron şimdi yanıbaşınızda oturabiliyor. Metatron, size olan sevgisini ve enerjisini oldukça kolay iletebiliyor.

Böylece, siz bu enerjinin gittikçe daha yakınınıza…..gittikçe daha yakınınıza geldiğini kesinlikle hissedeceksiniz. Bu, tanrısallığınızı tuttuğunuz için böyle olacaktır.

Belki de, bunu insan zihninizle hala anlamamaktasınız. Belki hala mücadele etmektesiniz, “Bu tanrısallık denen şey de ne?” Ama sevgili dostlar, onu tutmaya başladığınızı görebiliyoruz. O kuşku düzeyi gitmektedir. Siz hala birçok meydana okumalarla karşılaşmaktasınız. Ruhunuz tarihinin, evrenler tarihinin, Tüm Olan’ın tarihinin çok meydan okuyucu bir döneminden geçmektesiniz. Bir gün geriye bakacak, ve neden söz ettiğimizi anlayacaksınız.

Çok meydan okuyan bir dönemden geçmektesiniz, ama yine de ilerlemektesiniz. Sizde sevdiğimiz şey budur. Genişlemeye ve büyümeye devam etmektesiniz. Oh, biliyoruz, öyle zamanlar vardır ki, bir an için bir kenarda oturmak size önemli gelmektedir, ama sonra hemen, Tüm Olan yolculuğuna devam edebilsin diye onun evrimine (tekamülüne) geri dönmektesiniz.

Onun için Metatron gittikçe daha yakınınıza…..gittikçe daha yakınınıza gelmektedir. Metatron SİZdir, sevgili dostlar. Siz o enerjinin, Metatron’u oluşturan o enerjisel ailenin ya da grubun bir parçasısınız. O gerçekte bir “o” değildir. (çvr. burada, ingilizcede 3. erkek tekil şahıs için kullanılan “he” kullanılmaktadır) O bir birey değildir. O bir Tanrı bilincidir. O bir sevgi bilincidir.

Bugün gelenlerin arasında Kırmızı Meclisten varlıklar da vardır. Bu, perdenin bu yanına geldiğinizde, katıldığınız ailedir. Bu sanki, Yuvadan uzakta bir Yuva gibidir size. Son yaşamınızda tanıdığınız varlıklarla yeniden biraraya geldiğinizde….ve büyükannenizi kucakladığınızda….ve çocukken çok sevdiğiniz o köpeği kucakladığınızda….işte o zaman herşeyin yolunda olduğunu farkedersiniz. Ve, Ruhun bir amacı ve anlamı ve akışı olduğunu farkedersiniz.

Bu tarafa geri geldiğinizde, genellikle Kırmızının enerjisel ailesine geri gelirsiniz. Birlikte çok zaman geçirdiğiniz bu gruba, öğretme enerjisinin anlayışlarıyla çalışan bu gruba geri dönersiniz. Neredeyse zamanınızın başlangıcından beri tanıdığınız varlıklara, bu evreni ve Dünya denilen bu güzel yeri yaratırken birlikte çalıştığınız varlıklara geri dönersiniz.

Buraya geldiğinizde, geri gelip de bizimle birlikte oturduğunuzda, sevgili dostlar….oh, – siz istemedikçe – geçmek zorunda olduğunuz bir hiyerarşi yoktur. Hayır, siz bizimle birlikte masada oturursunuz. Biz eşit varlıklar olarak otururuz. Ve biz hayranlık içinde oluruz! Dünya üzerinde gerçekleştirdiğiniz son şeyler bizi huşu içinde bırakmış olur. Sizinle birlikte uzun uzun oturur ve şu soruları sorarız, “Bu nasıl bir histi? O korku hissi neydi? O sevinç hissi neydi? O belirli zamandaki, belirli kararı vermene neden olan şey neydi?” Oh, bize anlatacağınız öyküler ilgimizi çeker. Biz birlikte oturur ve uzun bir süre bunlardan söz ederiz.

Kırmızı Meclisin enerjileri bugün buradadır. Bu, önemli ve kaydedilmeye değer bir gündür. Kesinlikle öyledir. Bu bir dönüm noktasıdır, bir dönüşüm noktası. Ve olduğunu sandığınız şey değildir. Ama bu bir dönüm ve dönüşüm noktasıdır.

Bugünün çok özel konukları, heyecan enerjisini getirmektedir. Siz bunu belki de, daha koltuklarınıza oturmadan hissedebildiniz. Belki bugün buraya gelen bu konuk grubunun gülüşmelerini hissedip, gülmelerini duyabildiniz ve heyecanlarını hissedebildiniz. Sizden öğrenmek istedikleri bir şey vardır. Sizinle enerjisel bir bağ kurmak istemektedirler.

Önünüzdeki dört, beş ay içinde Dünyaya gelmeye hazırlanan büyük bir ruh grubu vardır. Onlar, Dünyaya geri gelmek için son hazırlıklarını tamamlamaktadır. Ve onlar bu grubu ziyaret etmek için gelmektedir bugün. Bu tanrısal bütünleşme çalışmasının ön saflarında yer alan bir grup insanı gözlemlemek istemektedirler. Yükseliş kapısından geçmiş olan bir grubu gözlemlemek istemektedirler, çünkü yakında kendilerinin de bunu gerçekleştireceğini bilmektedirler.

Cauldre, bugün gelen bu çocukların sayısını vermemizi istemektedir bizden. Binlercesi var bugün burada, ama enerjileri bir biçimde biraraya getirildiği için, burası o kadar kalabalık ya da bunaltıcı hissedilmemektedir.

Bu yakında-çocuk-olacaklar, bugün izlemek ve gözlemlemek için gelmektedir. Hayır, onlar aptal aptal bakınmamaktadır. Onlar, huşu içindedir. Çok yakında, sizinkine benzer bir yolu izleyeceklerini bilmektedirler. Bu yakında-insan-çocuk-olacaklardan bazıları, şimdiden insan-çocuğun enerjilerini üstlenmektedir. Yaşlı ve bilge ruhlar olmalarına karşın, bugün bu odaya çocuk gibi gelmektedirler, çünkü Dünyaya geri gelme hazırlığı içindedirler. Onun için böyle bir masumiyet enerjisi vardır (burada). Onun için, onlar buraya girerken, bu kadar çok gülüşme ve saçmalık vardır.

Sevgili dostlar, yakında-çocuk-olacaklardan bazıları tanıdığınız varlıklardır, bu yaşamınızda size öğretmenlik etmiş….gerçekten, büyükana-babanız olmuş….erken yaşlarda kaybettiğiniz özel bir dost olmuş varlıklardır, ama siz onlarla başka düzeylerde bağlı kalmıştınız.

Yakında-çocuk-olacakların çoğu, önceki yaşamlarınızdan, ya da bu yaşamdan tanıdığınız varlıklardır. Onlar bugün, yolculuğunuzu ve yolu anlamak için bize katılmaktadır. Bugün, onların deyimiyle “yol açanlarla” birlikte olmak için buraya gelmektedirler. Burada bulunan kişilerin çoğu, onların öğretmeni olacaktır. Böylece, onlar bugün yanınızda oturmak için gelmektedir.

Yani bugün burası oldukça kalabalıktır – Metatron’un enerjisi, Kırmızı Meclisin enerjisi, yeni çocukların enerjisi. Onlar bugün, yeni dengenin ne olduğunu öğrenmek için gelmektedir. Onlar bugün, dualitenin nasıl salındığını öğrenmek için gelmektedir. Tıpkı sizin gibi, onlar da Dünya üzerinde çok, pekçok yaşamı, bu yoğunlaşmış dualiteyi üstlenerek, dualite oyununun oynanmasını öğrenerek geçirmişlerdir. Onlar bugün, dualiteyi bırakan ve beklentileri bırakan bir grup insanı izlemek için gelmektedir.

Son dersimizin (Yedinci Ders: Hiçbir Beklentin Olmasın), zor ve meydan okuyan bir ders olduğunu biliyoruz. Bazılarınıza bu ders öylesine meydan okumuştur ki, sözcükleri duymuş ama bunları bir kenara koymuş ve şöyle demişsinizdir, “Bu benim için doğru zaman değil. Ben bu kavramı anlamıyorum, onun için de şimdilik bunu düşünmeyeceğim.” Ve bu harika birşeydi, çünkü sadece bu dersin enerjisine bağlanmanız bile, beklentileri salmanızı sağlayacak içsel işlemin başlamasına yeterli olmuştur.

Son dersimiz kesinlikle zor bir dersti! Bu, başkalarına öğretmesi de zor olacak bir derstir. Onlar da, tıpkı sizin gibi, beklentinin ne olduğunu tam olarak anlamayacaklardır. Daha büyük anlayışlara ulaşmak için, kendi varlıklarına dönmek zorunda kalacaklardır. Sevgili dostlar, beklentiyi öğrettiğiniz kişiler…. onlar da bazen kitabı bir kenara koyacak ve uzaklaşacaklardır, “Bu bana göre değil. Ben bunu ve benden ne istendiğini pek anlayamıyorum öğretmenim” diyerek, sizden uzaklaşacaklardır. Çoğunuzun böyle bir tepki verdiğini biliyoruz. Ama bu, bugün konuşacaklarımızın anlaşılması için, anahtar görevi gören bir dersti. Ve bugün konuşacağımız şey, güzel, ve harika ve sevinçli, neşeli bir şeydir.

Şimdi, devam etmeden önce bir an durup, nerede bulunduğunuzla….dünyanızın nerede bulunduğuyla… yolunuza ne gibi şeylerin çıkabileceğiyle…. bunların bizim taraftan nasıl göründüğü ile ilgili konuşmak önemlidir. Söylediğimiz gibi, şu anda çok meydan okuyan bir dönemden geçmektesiniz. Kendi tanrısallığınızı bütünleştirmeyi öğrenmektesiniz. Eski Enerji yöntemlerini bırakmayı öğrenmektesiniz. Eski Enerjiyi saygıyla bırakmayı öğreniyorsunuz, onu çöple birlikte dışarı atmayı değil. Eski Enerji yöntemlerini onurlandırın, hatta Yeni Çağ dediğiniz dönemin yöntemlerini de, çünkü onlar sizi bu noktaya getirmiştir.

(kendi kendine güler) Oh, Yeni Çağ şeylerinin çoğunu bırakmanızı söylediğimizde – kristalleri, duaları, meditasyonları, yabancı varlıkları – bazı kişilerin bize deli dediğini biliyoruz. Bunların, sarıp sarmalayan bir örtü gibi sizi rahatlattığını biliyoruz. Biz, bunları bırakmanız konusunda size meydan okuduk, çünkü bunlar da gerçekten beklentilerdi. Bunlar da, ırmağın içindeki taşlardı.

Çok kişi, bizim sözlerimizin bazılarını duyduğunda, ters yöne doğru kaçmıştır. Onlar bu şeylerden vazgeçmeyi istememektedir. Onlar, bir açıdan harika olan, ama başka bir açıdan da zihni ya da ilgiyi başka yöne çeken bu şeylerden vazgeçmeyi istememektedir.

Eski Enerji yöntemlerini salıvermekle, beklentilerinizi de salmış olursunuz. Onları saldığınızda, kendi içinize bakmaya zorlanırsınız. Bunu yapmak ne kadar zordur! Başkasının astroloji haritasına bakmak, kendine bakmaktan çok daha eğlencelidir. Zihnini temizlediğin ve tek şeye odaklandığın bir meditasyonda oturmak, kimliğinle bağlantı sağlamak amacıyla Ah Dilini ve tüm diğer duyuları kullanmak zorunda kalmaktan çok daha fazla zevk verir, sevgili dostlar.

Bu şeylerin meydan okuduğunu biliyoruz. Onun için sizi bu kadar çok sevmekteyiz. Siz, Eski Enerji yöntemlerini yumuşak bir biçimde kitaplığınıza koymayı öğrendiniz. Siz, Eski Enerji şeylerini bırakarak, Yeni Enerjiye doğru ilerlemeye devam etmeyi öğrendiniz. Bu da size gerçekten, şu içsel, tanrısal bağlantıyı gerçekleştirmeye başlamanızı sağlamıştır.

Ve, herşey bununla ilgilidir. Her seferinde gelip de sizinle konuşmamızı istediğiniz şey budur. “Sevgili Ruh, sevgili Tobias, ve Tüm Olan, hala insan biçiminin içindeyken, bu tanrısal bağı nasıl gerçekleştireceğimiz hakkında gelin ve bizimle konuşun. Yuva enerjisiyle bir kez daha bağlantıyı nasıl kuracağımız hakkında bizimle konuşun.” Onun için biz size bu şeylerden söz etmekteyiz. Siz tanrısallığınızı tutmaya başlıyorsunuz, onu varlığınızın içinde tutmaya başlıyorsunuz. Oh, bu o kadar önemlidir ki. Gelip geçen enerji kıvılcımları yerine, ara sıra gelen enerjiler yerine, siz bunu gerçekten içinizde tutmaktasınız.

Zamanın gelecek dönemlerinde sizi bekleyen şeyler nedir? Deneyimler edinmeye devam edeceksiniz. Ve insan biçiminde bulunduğunuz sürece ve dualite enerjisi içinde bulunduğunuz sürece, meydan okumalar kesinlikle olacaktır. Ama siz, kendi içinizde yeni bir güven düzeyine sahip olmaya başlayacaksınız.

Şeyler biraraya gelmeye başlayacaktır. Özlemini çektiğiniz şeyler, garip ve esrarengiz biçimlerde, ama SİZİN kurguladığınız, yerleştirdiğiniz biçimlerde biraraya gelmeye başlayacaktır. Kendi kendinize gerçek rehberliği nasıl yapabileceğinizi anlamaya başlayacaksınız. Melek olan bir rehbere ihtiyacınız yoktur. Belli bir felseye sahip ya da kendini-çabuk-yoldan-iyi-hissetme planı satan bir insana, rehber olarak ihtiyacınız yoktur. Kendi rehberiniz, Ruhunuzdur.

Çevrenizdeki dualite enerjisini saldıkça, yeni farkındalıklara ve bu farkındalıklar çerçevesinde de olabilecek yeni potansiyellerin anlayışına geleceksiniz. Yaratmanın yeni yollarına geleceksiniz. Biz burada sevgili dostlar, gelecek aylardan ya da yıllardan söz etmiyoruz. Bu şimdi meydana gelmektedir. Bu değişimler, şimdiden içinizdedir. Siz şimdiden bu şeyleri deneyimlemeye başlamaktasınız. Bu, önünüze atılan ve daha sonra yerine gelecek altın bir söz (vaat) değildir. Bu size şimdi olmaktadır.

Spiritüel liderler ve rehberler olduğunu iddia eden kişilerden, tekrar tekrar duyduğunuz vaatlerden artık ne kadar sıkıldığınızı, çok iyi biliyoruz. Yarınlarla ilgili şeyler duymaktan artık ne kadar sıkıldığınızı biliyoruz. Biz onun için sizi bu kadar zorladık. Siz onun için kendinizi bu kadar zorladınız. Onun için bu şimdiden sizin için olmaktadır ve olmaya devam edecektir.

Sizin ve Shaumbra’nın geleceğinde neler görmekteyiz? Yeni bir yaşam biçimi, şimdiden içinizde olan ve şimdiden şekillenmeye başlayan yeni bir yaşam biçimi. Daha kolay olan bir biçim. Yaşamın dünyasal ve sıradan olan şeyleri, bir şekilde, sihirli ve esrarengiz bir biçimde kendi başlarının çaresine bakacaklardır. Yaşamın belirli ayrıntılarına, belirli bir enerji harcamak zorunda kalmayacaksınız. Onlar kendilerine ait bir yaşam edinecek ve sanki kendiliğinden sizin yararınıza çalışıyor olacaklardır.

Ve, siz bunun bir mucize olmadığını bileceksiniz. Çevrenizde bulunanlar bu “mucizelerin” başınıza nasıl geldiğini bilmek istediğinde, kendi kendinize güleceksiniz, çünkü bu noktaya gelebilmek için ne kadar sıkı çalıştığınızı bilmiş olacaksınız. Enerjilerin şimdi uyumlandığı ve kaynaştığı yerlerde, bunlar çok tanrısal bir biçimde biraraya gelmektedir. Ve bu, SİZİN enerjinizdir. Ve bu, SİZİN Tanrı-benliğinizdir. Bu, iyi tanıdığınızı bile (söyleyemeyeceğiniz) herhangi bir Yüksek Benlik değildir. Bu, içinizdedir. Bu şimdi sizDİR.

Sizin ve Shaumbra’nın geleceğinde gördüğümüz şey, yaşamın haşin, sert olan yanlarının salıverileceğidir. Bunun salınmasıyla, bu yeni enerjilerin nasıl kullanılacağına dair, yeni bir bilgelik gelmektedir. (Şu anda) soruyu soran kişiye yanıtımız, kesinlikle…. bedeninizi yeniden dengelemeyi kesinlikle kafanızla değil, ruhunuzla anlayacaksınız. Birçoğunuzda şimdiden meydana gelmekte olan şey budur.

Bedeniniz değişim ve dönüşümlerden geçerken, onunla mücadele etmemeyi anlayacaksınız. Bununla ne demek istediğimizi anlıyor musunuz. Bedeniniz yeni bir dengelenme sürecinden geçmektedir, ama bedeniniz uyumlanmalardan geçtiği zaman, artık fazla endişelenmeyecek ve fazla sıkıntılanmayacaksınız. Bu (dengelenme ve uyumlanma) doğaldır, özellikle de içinde bulunduğunuz bu dönemde. Bedeniniz değişimlerden geçmek ihtiyacındadır. Onu onurlandırın. Onunla savaşmaktan vazgeçin. Bedeninizin dinlenmeye ihtiyacı varsa, dinleyin onu ve onurlandırın. Eğer bedeniniz soğuk algınlığı ve grip dediğiniz yollardan temizleniyorsa, bunu yapmasına izin verin. Çok miktarda Eski Enerjiyi salmak için, onun buna şimdi ihtiyacı vardır.

Her gece yattığınızda, fiziksel bedeniniz bir fabrika haline gelir. Çalışmaya başlar. Hareketlenmeye başlar. Üçüncü vardiya iş başı yapar. Ve içinizde çok değişimler oluşur. DNA ve DNA-Altı’nızda gerçek değişimler olmaktadır. Eviniz gerçekten temizlenmekte, yerler süpürülmekte ve çöpler atılmaktadır. Ve çöplerin bir yerden çıkması gerekmektedir! Bazen derinizden çıkmaktadır. Bazen kaslarınızdan. Bazen, Cauldre’nin söylememizi istemediği biçimlerde çıkmaktadır! (kahkahalar) Ama neden söz ettiğimizi biliyorsunuz. Bu şeylerin olmasına izin verin.

Bu dönemde Dünyanız nelerden geçmektedir? Dünyanız bir anlamda, 10, 20, 30 yıldır SİZİN içinden geçtiğiniz enerjisel değişim türlerinden geçmektedir. Dünyanın enerji ve döngülerine baktığınız zaman, . meydana gelen şeylerin ne olduğunu anlamak için, son yıllarda yaşamınızda olup bitenlere bir bakın ve neler olduğunu görebileceksiniz. 10, 20 yıl önce neler yaşadığınızı düşünün – kargaşayı…. kim olduğunuzu anlama isteğini…. kimlik ve anlam arayışını. İnsanlık bilinci şimdi o noktadadır.

Gençlik yıllarınızı, 20’li yıllarınızı düşünün. Yaşamınızın o zaman nasıl olduğunu bir düşünün. Yanıtları nasıl aradığınızı ve her zaman bulamadığınızı düşünün. O zamanlar nasıl yaşamınızın anlamını derinden, çok derinden bilmek istediğinize bir bakın; bu sizi şu anda bulunduğunuz bu yere getiren bir yolculuktu.

Yerkürenin ve insanlığın şimdi içinden geçtiği şey budur. Anlam arayışı içinde (meydana gelen) birçok değişim. Dünya bilinci, önderlik ve otorite ve güven enerjilerini sahiplenmiş kişilerin, bunları kötüye kullandığını keşfettiğinde….. oh sevgili dostlar, burada çok kızgınlık vardır….. zorlanmışlık hissi çok hakimdir…. çok güvensizlik vardır! Şimdi olmakta olan budur. İşletmelerinize ve kurumlarınıza bir bakın. Kiliselere (dini kurumlara) bir bakın. Biz bundan daha önce de söz etmiştik. Duvarlar yıkılmaktadır. Güven terk etmektedir. Dünyada şimdi meydana gelmekte olan şey budur.

Söylediğimiz şey şudur, çevrenizde kargaşa olacaktır. Tüm çevrenizde karışıklık olacaktır. Ve bu, önünüzdeki birkaç yıl devam edecektir. Zaman zaman çok yoğunlaşacaktır. Bunlar olduğunda, manşetleri okuduğunuzda, ya da haberleri izlediğinizde, ya da bunların meydana geldiğini gördüğünüzde, 10, 20 ve 30 yıl önce kendi gerçeğinizi ararken, yaşadığınız kargaşayı anımsayın.

Bu süre boyunca, Dünyanız üzerinde dualitenin en uç noktalarını görmeye devam edeceksiniz. Biz, mutlaka büyük felaketlerin ya da 11 Eylül’e benzer olayların yeniden olacağını söylemiyoruz, ama böyle bir zamanda, dualitenin uç noktaları söz konusudur. Bu, orta-yol zamanı değildir. Enerjiler şimdi çok güçlü, çok güçlü bir biçimde birbirini etkilemektedir. Siz çok büyüyen (gelişen) bir dünyada yaşıyor olacaksınız, tıpkı yıllar, yıllar önce ilk uyanışınız sırasında sizin de çok büyüdüğünüz, geliştiğiniz gibi.

Çevresindeki bilinçleri ve enerjileri anlamaya çalışan Dünyanız çok şeylerden geçecektir. Özellikle de bu yazın sonlarına doğru ve sonbahar aylarınızda, enerjilerin yoğunlaştığını göreceksiniz. Dosyanıza koymak ve sonradan bakmak üzere manşetleri kesin. Olayların meydana geldiğini gördükçe bu manşetleri günlüğünüze koyun. Ve herbirinin altına yazabilirsiniz ve altlarını çizebilirsiniz – uçlardaki dualite, eylem içindeki dualite diye.

Bu yılın sonlarına doğru enerjiler ısınacaktır, çünkü Dünyanın enerji ağında son ayarlamalar yapılırken, uçlar öne çıkacaktır. Eski, değişmek istememektedir. Eski, değişmek istememektedir. Üstelik, bilinci ileriye itmek için yeni enerjinin yaratılması gerekmektedir. Bu enerji nasıl yaratılır? Bir sürtüşme olduğu zaman! Dualite güçleri arasında bir mücadele olduğu zaman. Onun için siz bunları göreceksiniz.

Dünyanızın dağılmayacağını, paramparça olmayacağını anlamak için yeterli bilgeliğe sahipsiniz artık. Bunun belki de son olduğu, Kıyamet olduğuyla ilgili çok uzun bir zamandır sahip olduğunuz endişe ve korkuları salıvermek için yeterli bilgeliğe sahipsiniz artık. Bazen uç noktalarda oynayan çocuklar gibi, bunun uçları oynayan dualite olduğunu anlayacak yeterli bilgeliğe sahipsiniz artık. Onlar sınırları bulmaya çalışmaktadır. Kendi yeteneklerini sınamaktadır. Sınırları bulmaya çalışmaktalar, sınırlar varsa tabi, onun için de uçlarda oynamaktalar. Dünyanızda şimdi olmakta olan şey budur. Olmasını bekleyebileceğiniz şey budur.

Bu Yükseliş Dizisinin başında söylediğimiz gibi, bu artık sizinle ilgili değildir. Değildir. Dünya gelişmekte ve genişlemektedir. Ve bizim bakış açımıza göre, herşey güzel ve harika bir durumdadır. Bunların tümü bir işlemin, bir sürecin parçasıdır.

11 Eylül olayı gibi, çok da sevinmediğimiz olaylar vardır. Biz, siz üzüldünüz diye üzülmüştük. Şeylerin bu uç noktalara dayanmasına üzülmüştük, ama sonuç olarak, bu değişim zamanında meydana gelen tüm bu şeylerin uygun olduğunu anlayacak bilgeliğe sahipsiniz. Yıl sonuna kadar bu değişimler artmaya devam edecektir. Sevgili dostlar, bunlarla ilgili bir gündeme, bir beklentiye sahip olmayın, o zaman gerçekte meydana gelen şeylerin ne olduğunu göreceksiniz ve gerçek bilgeliği göreceksiniz.

Şimdi, bu takvim yılınızdan sonra, enerji ağındaki değişimler meydana geldikten sonra, olağanüstü çok sayıda insan, Dünyayı terk etmeyi seçecektir. Onlar, enerjiyi tutan kişiler olmuştur. Uygun zamanın gelmesini beklemişlerdir. Biz bunun nasıl olacağı hakkında kehanette bulunmamaktayız; “Bu salgın bir hastalıkla mı olacak? Savaşla mı olacak?” diye soranlara yanıtımız, bunun büyük bir olasılıkla çeşitli olaylarla olacağıdır – doğal afetlerle, evet savaşlarla, evet salgınlarla. Bu (toplu) gidişler büyük sayılarda olacaktır…. şu anda yaşadıklarınızdan çok daha yoğun olacaktır.

Bu enerjiyi tutan ve gitme zamanının geldiğini bilen kişiler vardır. Onlar bunu gerçekleştirdikçe, gelecek yeni varlıkların yolunu açacaklardır. Bugün bu odada bulunan çocuklara benzer varlıkların yolunu açmaktadırlar. Bu insanlar, enerji ağındaki yeni enerjiyle, eski tarzlarını devam ettirmenin gittikçe daha zor olacağını bildikleri için de gitmektedirler. Bildiğiniz gibi, şimdi üzerinde bulunduğunuz yola devam etmektense, gitmek ve yeni baştan başlamak daha kolaydır. Bazen, Dünyaya geri gelmeden önce bizim tarafa gelmek ve canlanıp yenilenmek daha kolaydır.

Gelecek dönem için olacağını gördüğümüz şeyler bunlardır. Sevgili Shaumbra, tanrısallığınıza sahip çıkın. Onu içinizde tutun. Hiçbir beklenti ve gündeminiz olmasın. (O zaman) yeni ve daha büyük anlayışlara geleceksiniz.

(duraklama)

Bugünün konukları, yakında-çocuk-olacak varlıklar daha da yakına gelmektedir şimdi. Yeniden insan biçimini üstlenmek, onları heyecanlandırmaktadır. Oh, onların meydan okumalar ve zorluklarla dolu birçok yaşamı olmuştur. Ama onlar şimdi heyecanlılar, çünkü yeni bir şey olmaktadır. Bu yarın ya da bundan bir hafta sonra olacak bir şey değildir. Bu, şu anda olmaktadır.

Bunun ne olduğunu anlamanıza yardımcı olmak amacıyla, Yuvada ve Krallıkta olduğunuz zamana, İlk Çemberde olduğunuz zamana geri gidelim. Bu, bugün sözünü ettiğimiz şeylerin spiritüel fiziğini anlamanızı sağlamak içindir.

İlk Çemberde, “vardı (was)” enerjisi vardı. O sadece vardı. Ruhun bu enerjisi sevgiyi bilmezdi, çünkü karşılaştıracağı, kıyaslayacağı hiçbir şey yoktu. Tüm Olan…. sadece vardı. Tüm Olan, Benliğinin farkında değildi. “Olmak” zorunda değildi. O sadece “vardı”. O var olan ve akan bir enerjiydi. O, sanacağınız gibi, “bir” enerjisi bile değildi. Çünkü “bir”e sahip olabilmek için, onu kıyaslayacağınız bir şeye sahip olmak zorundasınız. Ruh sadece vardı.

Jack’in öyküsünde sözünü ettiğimiz gibi, bir noktada bir şey oldu – ve evet, bununla ilgili bir gün daha ayrıntılı konuşacağız – bu olan şey, “vardı” enerjisinin…. ne olduğunu anlamak istemesine neden oldu. Yapabileceği herşeyi ve tüm potansiyelleri anlamak istedi. Bu meydana geldiğinde, Ruh, kim olduğunu düşündüğü anda, enerjiler birbirine ayna olacak bir hale geldi. Bir çeşit bölünme oldu. Bu şimdi “dualite” olarak adlandıracağınız şey değildi. O daha sonra olmuştur. Ama, benliğin yansıması meydana gelmişti.

Öykülerimizde sözünü ettiğimiz gibi, bu (bölünme, yansıma) Kral ve Kraliçe enerjilerini yaratmıştır. Onlar birbirini derinden sevmiştir. Ama onlar bile sevginin gerçekte ne olduğunu anlamamıştır. Bu yeni duyguyu, bu yeni enerjiyi anlamak istemişlerdir. Çünkü İlk Çemberde, sevgiyi bile anlamak onlar için zordu.

Bu birlikten ve Kralla Kraliçe arasındaki bu daha-keşfedilecek sevgiden siz doğdunuz. Siz, Kral ve Kraliçe enerjisinin bir parçası olan ama yine de farklı ve ayrı olan bir enerjiden doğdunuz. Siz, Ruhun yaratısı, İlk Çemberin dışına çıktınız. Bu, başlı başına hayran olunacak bir şeydir! Çünkü, Tüm Olan’ın dışına nasıl çıkılır ki? Bilinen tüm enerjiyi içeren ve o çemberin içinde kendini genişletmek yeteneğine sahip olan bir çemberin dışına nasıl çıkılır ki? Bunların hepsi ele alacağımız, hayranlık uyandıran konulardır.

Siz devam edip, boşluğa, hiçliğe gittiniz. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman, dualite yaratıldı. Milyarlarca parçaya bölündünüz ve bir noktada yeniden biraraya getirildiniz. Şimdi kendinize ait bir kimliğiniz vardı. Ama o kendine has kimliğin içinde, Yuvaya nasıl geri dönüleceğini de unuttunuz. Yuvanın alemleri dışında, gidip de araştırmanız ve yaratmanız için özgür bırakılmıştınız. Bunu gerçekleştirebilmek için, dualite enerjisinin aslını (orijinalini) üstlendiniz.

Dualite – onunla ilgili, beyaz bilyeye ve siyah bilyeye, birbirini güçlendiren bu iki güce dayanarak konuşalım. Dualite, kim olduğunuzu anlamanızı sağlamak için yaratılmıştı bilincinizde. Dualite olmadan sevgili dostlar, kim olduğunuzu nasıl keşfedecektiniz? Kendinizi nasıl bilecektiniz? Bir ayna olmak zorundaydı. Gerçekten anlayabilmeniz için, bir karşıtın olması gerekiyordu. Bu dualite enerjisi, Yuvayı ilk terkedişinizden beri sizinle birliktedir. Bu, kendi veçhelerinizi görmek için kullandığınız, sahiplendiğiniz ve çok alıştığınız bir araç haline gelmiştir.

Şimdi, siz bu dualite enerjisini, evreni yaratmak ve gidip keşfetmek için kullandınız. Onu, karanlığın derinliklerini ve ışığın yüksekliklerini anlamak için kullandınız. Bu enerjileri kullanmanız, kim olduğunuza yeni bir anlam ve yeni bir kimlik katmıştır. Ve, bunlar aynı zamanda birbirine itici bir güç oluşturmak için de çalışmıştır. Çünkü “karanlık” enerjisine sahip olmasaydınız, “ışık” statik (durağan) olacaktı. “Işık” enerjisine sahip olmasaydınız, “karanlık” dibe vuracaktı. Bunlar birlikte çalışmaktadır!

Bu dualite enerjileri ileri geri çalıştıkça, evreninizdeki, çok muhteşem bir biçimde yarattığınız evrendeki herşeyi, gerçekten yavaşlatmıştır. Siz her zaman bu dualite enerjilerini beraberinizde taşıdınız. Onlar her zaman kimliğinizin bir parçası olmuştur.

Bizim Başmelekler Mertebesi adını verdiğimiz zaman geldiğinde, Dünya yaratıldığında, bir kez daha, bu dualite enerjilerini beraberinizde taşıyarak Dünyaya geldiniz. Dualite enerjisine sahiptiniz, “artı” ve “eksi”nin, “kara” ve “ak”ın, “yüksek” ve “alçak”ın kutuplaşmasına sahiptiniz. Ve bir de perdeye, sizi deneyimlerin yeni bir düzeyine getiren perdeye sahip oldunuz. Şimdi, siz sadece Yuva enerjisini değil, aynı zamanda Yuvadan uzak olan yuvanın enerjisini de unutmuştunuz. Bu size bir beden üstlenerek bu muhteşem yere gelmek fırsatını sağlamıştır, bilinçli kararlar alabilmeniz için, bilinçli seçimler yapabilmek için şeyleri yavaşlatmak fırsatını sağlamıştır – ve bunların hepsi, gerçek kimliğinizi anlamanızı sağlama biçimiydi.

Şimdi, tüm bu süre içinde bu dualite enerjileri içinizde iş görüp durmuştur. Onlar kutuplaşmış bir halde kalmıştır. Beyaz bilye diyeceğiniz (enerjiden) daha çok etkilendiğiniz zamanlar vardır. Sonra da, daha çok siyahın etkilediği zamanlar vardır. Bu, her iki tarafta da derin deneyimler kazanmanız için böyledir. 2/3 lük ışık ve 1/3 lük karanlık enerjisinden, 2/3 lük karanlık ve 1/3 lük ışık enerjisine geçtiğiniz zaman….. birinden ötekine geçtiğinizde, bu yeni bir anlayış ve derinlik kazanmanızı sağlar.

Siz ışık ve karanlığın karşıt enerjilerini, ilerlemenizi sağlayacak bir itici güç olarak, bilincinizin ilerlemesini sağlamak için kullandınız. Onlar, sizin için önemli ögeler olmuştur. Biz onun için, “Işık İşçisi olmaktan söz ederken, dikkatli olun” demekteyiz. Siz hepiniz işçisiniz. Tanrısal işçilersiniz. Işık Savaşçıları olmaktan söz ederken sevgili dostlar, dikkatli olun, çünkü siz aynı zamanda da Karanlık Savaşçılarısınız.

Hem ak, hem de kara bilyenin enerjilerinden oluşan dualitenizi reddetmek….. bunu reddetmek, kim olduğunuzun bir parçasını reddetmektir. Enerjisel bir dengesizliğe girersiniz ve bundan çok da mutlu olmazsınız. Bu ögelerin dengesidir çok önemli olan – ve şu anda bu çok önemlidir. Karanlıktan çok korkmaktasınız. Ama, siz orada bulundunuz. Onun içinde oynadınız. Onun derinliklerine indiniz, bu yaşamda bile, ve kesinlikle diğer yaşamlarınız sırasında da.

Bir ay önce size beklenti, gündem hakkında konuşmuştuk. Bir beklentiniz ya da gündeminiz olduğu zaman, dualitenin bir ögesine enerji katılmış olur. Ve eğer hala şu dualite oyununu oynuyorsanız bu iyi ve harika bir şeydir. Gün boyunca beklentileriniz olsun, ve sonuçlarını göreceksiniz! Bir tarafı kutuplaştıracaksınız, ve bu da, dualitenin öbür tarafında eşit derecede bir karşıt tepkiye neden olacaktır. Tüm gücü ışığa verdiğiniz zaman, karanlık da yapılanacaktır, ve tam tersi. Onun için hiçbir kutup, ne ışık, ne de karanlık, tüm insanlık tarihi boyunca, ve evren tarihi boyunca, ve kendi ruhunuzun tarihi boyunca, diğerine üstün gelememiştir.

Bir şeye ait bir beklentinizin olması, diğerine de eşit derecede ve karşıt bir enerjisel tepki oluşturacaktır. Hayır, bu karma değildir. Bu, spiritüel fiziktir. Bu, oynamaktır! Bu, eğlenmektir! Oh, sadece ışık olsaydı, ne kadar sıkıcı olurdu! O zaman ne yapardınız? Hiçbir deneyiminiz olmazdı. Böylece, bir bilyeyi kutuplaştırdığınızda, diğeri de etkilenir.

Biz üçüncü ögeden, şu bir o yana, bir bu yana hareket eden “gri” ögeden de söz ettik. Bu, momentum yaratır. Bu, enerji yaratır. Bu, sarkaç etkisidir, ya da şimdi “ileri geri sallanmak” dediğimiz şeydir. Dualite kutupları arasında gidip gelmeler, tüm bu sarkaç etkileri, uygundur. Bu bir momentum ve bir enerji yaratmaktadır.

Tüm bu zaman boyunca sevgili dostlar, hem siz, hem de biz, sevginin peşindeydik. Yaptığımız şey budur. Ruh, kendi başına sevgiyi anlamaz. Onun için siz, Ruh, bu yolculuğa çıktınız. Onun için dualite ögelerini, “2”nin spiritüel fiziğini aldınız ve yaşamınıza çok iyi uyguladınız. Siz bir sevgi arayışı içindeydiniz, anlamaya, öğrenmeye, hissetmeye çalışarak.

Sizler, Ruh…. Siz, tanrısal olanlar, kendi kimliğinizi de anlamayı öğrenmekteydiniz. Bunu gerçekleştirdikçe, kendi tanrısallığınızın kimliğini anlamaya başladıkça, ancak o zaman Tanrı’yı da anlamaya başlayacaksınız. Tanrı’yı hiçbir zaman kafanızla anlayamayacağınız söylenmişti. Ve bu kesinlikle doğrudur. O, yürekten gelir. Ve bu, siz kendi tanrısallığınızı anlamayı öğrendikten sonra gelir. Ve bu olduğunda, sevgili Shaumbra, o zaman Yuva size gelecektir. Size söylediğimiz gibi, siz hiçbir zaman Yuvaya gitmezsiniz. Bunların hepsinin amacı bu değildi. Yuvaya gitmiyorsunuz. Yuva size gelmektedir.

Şimdi, neden bugün bunlardan söz etmekteyiz? Siz büyük bir bilgelik ve anlayış noktasına geldiniz. Beklentilerinizi nasıl bırakacağınızı öğrenmektesiniz. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman, enerjisel sarkacı, başlangıçtan bu yana sahip olduğunuz dualite enerjisinden çekersiniz. Artık, ileri geri sallanmalar olmaz.

Beklenti, gündem durduğunda, bu yeni bir şey yaratır. Bu, yeni bir sevgi yaratır sevgili dostlar, yeni bir sevgi. Beklentiyi aradan çıkarttığınız zaman ve bu, bir yaşamdan ötekine edindiğiniz büyük bilgelikle birleştirildiği zaman….. dualite ögeleri, her biri kendi eksiksiz etkisiyle, ama artık karşıt güçler oluşturmadan, şimdi birleşebilir. Onlar birleşebilir ve “bir”i değil, “4”ün spiritüel paydasını yaratırlar. Onun için biz tekrar tekrar 4’ten söz ettik.

Dualite, “iki” enerjisidir. Bu sizi, kim olduğunuzu anlamanız için buraya getirmiştir. Bu beyaz ve siyah bilyeler sizin için bir oyun-aracı olmuştur. Beklentiyi bıraktığınız zaman, bu enerjilerden hiç birine güç vermeyin. Onlar birleşmektedir, bir anlamda. Şöyle diyebilirsiniz, onlar birbiriyle sevişmektedir. Bu da, “dört”ün enerji paydasını yaratır.

Sevginin yeni anlayışı budur. Ve bu, Yükseliş Dizisinin Sekizinci Dersidir, Sevginin Yeni Anlayışı. (kendi kendine güler) Bir anlamda, burada söz konusu olan bir ders yoktur. Yapmanız gereken hiç bir şey yoktur. Bu zaten içinizde olmaktadır. Bu, üzerinde zihinsel bir çalışma yapmanızı gerektirecek bir şey değildir. Bu odadan çıkıp, ya da bu sayfayı bir kenara koyup, bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Sadece, sevginin yeni bir anlayışına gelmekte olduğunuzu anlamak durumundasınız. Bu içinizde olmaktadır ve olmaya devam edecektir.

Geçmişte, sevgi anlayışınız biraz kısıtlıydı. Sevgi anlayışınız, sevgi arayışınızın bir parçasıydı. Siz uygun olan ve gerçekten içinizdeki boşluğu dolduran ve çeşitli biçimlerde dengelenmenizi sağlayan başka bir kişiyi arardınız. Gerçekten de, bu kişiyle bağlantılı olarak güçlü duygusal hisler söz konusuydu, ama sonuçta, siz kendinizi bunlar kanalıyla bulamadınız. Siz sadece yolculuğu birlikte yapacağınız bir partner ya da eş buldunuz. Onlar, tanrısallığınızın enerjisini tutmamışlardır.

Sevgiye ait eski anlayışınız çok kısıtlıdır, çok kısıtlı. Oh, siz zaman zaman çok sevmeye çalıştınız! Kendinize, başkalarını sevmek zorunda olduğunuzu söylediniz… yaptığınız şeyi sevmek zorunda olduğunuzu söylediniz. Ama sevginin gerçekte ne anlama geldiğine dair bir fikriniz yoktu. Sevginin yeni anlayışında bu, sözlerin çok ötesindedir. Bu, olduğunu düşündüğünüz şey değildir. Bu, dualitenin bırakılmasıdır. Bu, hiçbir beklentinin olmamasıdır. Hiçbir beklentinin.

Şimdi, her zaman sizinle birlikte olan dualite ögeleri…. eski enerjilerinden sıyrılmaktadır. Oh, siz bunun etkilerinden bazılarını fiziksel olarak hissedebilirsiniz. Bunun olmasına izin verin.

Dualite enerjileri dalgalar ya da dalga boyları gibidir. İnişler ve çıkışlar vardır. Bunlar birbiriyle etkileşim halindedir. İnişler sizi çıkışlara itmiştir. Çıkışlar, sizi bazen dibe vurma dönemleri de denebilecek, yeni içgörülere getirmiştir. Bunlar birbiriyle çalışmıştır. Şimdi söz konusu olan, bunların TÜMÜNÜ, inişleri ve çıkışları, beyaz bilyeyi, siyah bilyeyi, pozitifi, eksiyi kucaklamaktır. Tümünü kucaklayın. Dualitenin sadece tek bir enerjisine odaklanmayın. Tümünü kucaklayın. Bu sizi sevginin yeni anlayışına getirecektir.

Yeni sevgi öncelikle kendi içinizde başlayacaktır. Öncelikle kendi içinizde başlayın. Bu yeni sevgi sizinle başlar. Onu dışarı çıkıp da, dünyanın her tarafına anında dağıtmak zorunda olduğunuzu hissetmeyin. Bunun da zamanı gelecektir. Bununla ilgili konuşacağız. Onu kendi içinizde besleyin, tıpkı bir çocuğu beslediğiniz gibi. O, içinizde başlayacaktır.

İnişlerden ve acılardan ve karanlıktan ve negatiflerden ve kötülerden kaçınmak için o kadar çok şey yaptınız ki. Oysa onların hepsi sizin bir parçanızdı. Onlar bu büyük oyunun ya da büyük deneyimin bir parçasıydı. Tümünü kucaklayın şimdi. Doğru ve yanlışla ilgili beklentilerinizi salıverin. Başkalarının ihtiyaç duyduğu şeylerle ilgili ve bu noktada dünyanın ihtiyaç duyduğu şeylerle ilgili beklentilerinizi, gündemlerinizi salıverin. İnişleri ve çıkışları kucaklayın, çünkü onların tümü, aynı şeyin parçasıDIR.

Biz onun için bu kadar ISRARLA şu ilaçlarınız hakkında konuştuk. Bunlar ışığı ve karanlığı çekip almaktadır. Bu ögelerin TÜMÜ önemlidir. İniş çıkışlara ihtiyacınız vardır. Bunların şimdi nasıl kutuplaştığı, içinizde bunlarla nasıl çalıştığınız önemlidir.

İçinizde yeni bir sevgi vardır. Ve bu bir anlayıştır. Bu bir anlamda, bir bilgelik, bir histir. Bunu sözcüklere dökmek bizim için çok zordur. Ama bu ortaya çıkmaktadır. Yapmanız gereken hiçbir şey yoktur. Onun için bugünün dersi bu denli kolaydır, ve bu bir dönüm noktasıdır. Onun için bugün burada bu kadar çok konuk vardır. Eve gidip de, kafanızı kaşıyarak düşünmeniz gerekmemektedir. Yeni sevgi enerjisinin tohumu bu alanda atılmıştır. O zaten içinizdedir. O burada şimdi demirlenmiştir.

Yakında-çocuk-olacakların bugün gelmesinin nedeni, onların da bunu anlamak istemesindendir. Onların önünde yapacakları bir yolculuk vardır. Ama onlar, dualitenin salınabildiği bir noktaya gelmiş olan bir grup insanı görmek istemektedir. Onlar, dualitenin eski enerjisel yollarını dönüştürmüş olan bir grup insanı görmek istemektedir. Onlar bu yeni grubun karanlıkla ışığı, iniş çıkışları nasıl kabul ettiğini…. tüm bu şeyleri nasıl kabul ettiğini…. boşluktan çıkmak için artık mücadele etmeyişini… artık çıkışlara yapışmaya çalışmamasını…. ve bu ritmin tümüyle uygun olduğunu anladığını, ve bunun böyle yapılmasıyla da, dualitenin eski ögelerine artık enerji verilmediğini görmek istemektedirler.

Bu yeni bir sevgidir, ama olduğunu sandığınız şey hiç değildir. Bunun başka bir insanla ilgisi yoktur, en azından bu dönemde. Bu kendi varlığınızla ve kendi ruhunuzla ilgilidir. Bu şimdiden size olmaktadır, ve daha önce de söylediğimiz gibi, yarın değil, öbürgün değil. Şimdiden olmaktadır. Sadece bırakın olsun, sevgili dostlar.

Sevginin bu yeni anlayışı çiçek açmaya ve büyümeye devam edecektir. Bu dersi bugün vermek, onun için bize bu kadar ödüllendirici, bu kadar onur verici gelmektedir – çünkü bir ders söz konusu değildir. Burada sadece bulunduğunuz yerin onaylanması vardır.

Gerçekten, olduğunuz yeri anlamanızı sağlayacak sözcükleri aranmalısınız. Ama önemli olan, sizin bu yerde olmanızdır. Herşeyden daha önemlisi….beklenti ve gündemler bırakıldığında, bir kaynaşmanın olduğudur…eskiden dualite olanın yerini bu yeni dinamik almaktadır. Ama bu şimdi, “iki” yerine, “dört” enerjisine doğru gitmektedir.

Sevginin bu yeni anlayışıyla meydana gelen şey ise Yuvanın, Yuvanın sonunda gelebilmesidir. Olan şey budur. Onun için biz bu kadar büyülenmiş bir haldeyiz. Onun için çocuk-olacak varlıklar bu kadar heyecanlıdır. Hepimiz Yuvayı terk ettiğinden beri ilk kez, Yuva gelmeye başlamaktadır. Yuva bir anlamda yeniden uyanmakta, genişlemekte, size doğru gelmektedir.

Yolculuğumuz başladığından beri hepimizin heyecan duyduğu şey budur. Hepimiz merak ettik, “Yuva nerede? Ruh nerede?” Yuvanın bizi içine almak için geleceği zamanın ne zaman olacağını hepimiz merak ettik. Ve siz, Yuvanın sizi kurtaracağını sandınız. Ama öyle değildir. Kurtarma diye bir şey yoktur. Yuva sizi selamlamak için, ve kucaklamak için, ve Tüm Olan’ın doğasını değiştiren bu uzun yolculuk için size teşekkür etmek üzere gelmektedir. “Vardı (was)” artık “vardı” değildir. “Vardı” artık VARdır.

Sevgili dostlar, bugün size hiçbir zaman yalnız olmadığınızı söylediğimizde, bunu şimdiye kadar hiç olmadığı biçimde kastediyoruz, çünkü Yuva sonunda gelmeye başlayabilmektedir. O sizden ve tanrısallığınızdan ve tanrısallığınıza sahiplenmenizden gelmektedir.

Hiçbir zaman yalnız değilsiniz, çünkü Yuva size dokunmaktadır şimdi.

Ve öyledir!

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.
www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.

Crimson Circle, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan global bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 40.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.

Crimson Circle her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Crimson Circle toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Crimson Circle, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışları yoluyla bolluğu kabul etmektedir.

Crimson Circle’ın en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.

Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.

Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.

Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir. Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.

Sorular ve Yanıtlar

Yükseliş Dizisi – 02 Mart 2002
Ders Sekiz: Sevginin Yeni Anlayışı

TOBIAS: Ve öyledir sevgili dostlar, bugün buraya çok enerji yerleştirilmiştir. Çok miktarda enerji yeni bir biçimde gelmiştir bugün. Bu, bir anlamda, hiç de ders olmayan bir ders olmuştur. Söylediğimiz gibi, öğrenilecek bir şey yoktur. Mücadele ya da gayret gerektiren bir şey yoktur. Bu ders, tüm çalışmalarınız ve gayretleriniz sayesinde meydana gelmiş bir şeyin onaylanmasıyla ilgilidir. Bugün önemli olan şey, söylenen sözlerden çok, içinizde meydana gelen “olmak”tır.

Yeni Enerjiden söz ettiğimiz zaman, bu kesinlikle çok gerçektir. Dualitenin eski yöntemleri gitmektedir. Onlar, kendilerine has kutsal bir simyadan geçerek birbiriyle kaynaşmaktadır. Bu, ışıkla karanlığın her zaman var olmuş, birbirini karşılıklı etkileme ihtiyacını salıvermektedir. Geçmişte olduğu gibi, artık birbirini harekete geçirmek zorunda değildirler.

Bir sonraki toplantıda sözünü edeceğimiz yeni bir enerji türü olacaktır. Bu, yepyeni spiritüel bir yakıt gibidir. Toplumunuz yağ ve petrol kullanmaya alışıktır. Bu, eski yakıta ihtiyacınız olmadığını birdenbire farketmenize benzer. Eski yakıtın yerini, toplumunuzun kullandığı yeni bir enerji almıştır. Bu yeni spiritüel enerjinin enerjisel yapınıza etkisi de buna çok benzerdir.

Dualite, ilerlemek için kullanışmış olan bu enerji, şimdi gitmeye başlayabilir. Bu gerçekleştiği zaman, sevginin yeni bir anlayışına gelirsiniz. Daha önce de söylediğimiz gibi, sevgi arayışı, Yuvayı terk ettiğinizden beri gündemdeydi. Sevgi arayışı, gerçekte kim olduğunuzu anlamak arzusudur. Benliğinizi bilme arayışını, size özel kimliğinizle ve parmak iziyle sürdürdünüz….Ruh OLAN, ama aynı zamanda özel olan bir varlık olarak…..kendi hakkına da sahip olan bir yaratan olarak…..ve sözünü ettiğimiz gibi, yakında tahtı miras alacak bir varlık olarak. Sevginin yeni anlayışı, aradığınız şeydir.

Şimdi, birçoğunuz şöyle demektedir, “Ama Tobias, ben hiçbir şey hissetmedim. Yaşantım hala zorluklarla ve meydan okumalarla dolu.” Bunu anlıyoruz. Ama bunun sizin açınızdan zaman ve bilinçte bir işaret taşı olduğunu da biliyoruz. Kendi bakış açımızdan, dualitenin içinizde salıverildiğini, ve sevginin gerçekte ne olduğunun yeni anlayışına geleceğinizi görüyoruz.

Bu yeni anlayış bir eşruh bulmakla ilgili değildir, çünkü onlar (aradığınız) yanıtlara sahip değildiler! (kendi kendine güler) Onlar da dualite içindedir. Bu, bir “ikiz alevi” bulmakla ilgili değildir, çünkü “ikiz alev” diye bir şey yoktur. SİZİN tanrısal aleviniz vardır. Kaybolmuş bir parçanız yoktur. Sevgi, sadece bir eş bulmak, ya da bir çocuğa ya da ana-babaya duyduğunuz sevgi, muhabbet, ve tutku ve ilgi değildir. Oh, bunların hepsi de kesinlikle sevgi türleridir.

Ama, dualite salıverildiğinde gelen yeni bir sevgi anlayışı vardır. Bu, İkinci Çemberin tamamlanmasıdır. Bu, bir yolculuğun tamamlanmasıdır.

Şimdi, önünüzde yapılacak bir iş var mıdır? Kesinlikle vardır! Siz hala çevrenizde bulunan dualite dünyasında yaşamaktasınız. Bunun sizin üzerinizde hala etkisi olacaktır. Siz hala dönüşüm sürecinden geçmektesiniz. Hala geçmişin enerjilerini salmaktasınız. Hala, bir süreliğine bedeninizde ağrılar ve acılar olacaktır. Hala kuşkular ve ileri geri sallanmalar olacaktır. Ama siz bir temel oluşturan ve sizi kaplayan Yeni bir Enerji farkedeceksiniz, sevginin daha önce hiç sahip olamadığınız enerjisini, anlayışını farkedeceksiniz. Bu, sizinle başlamaktadır. Başka bir insanda bulunamaz. Bunu, Benliğinizde bulursunuz.

Söylediğimiz gibi, bu aslında ders olmayan bir derstir. Ama bir gün, rehberlik için size gelen kişilerle birlikte oturduğunuzda, onların, bunun kendileriyle ilgisi olmadığını öğrendiğini bileceksiniz; onlar tanrısallıklarını tutmayı ve sahiplenmeyi öğrenmiş olacaklardır; onlar Ah Dilinin yeni düzeyleri sayesinde şeyleri algılamayı öğrenmiş olacaklardır; ve beklenti ve gündemleri bırakmayı öğrenmiş olacaklardır. Ve siz o zaman, onların, sevginin yeni anlayışına gelmekte olduğunu bileceksiniz.

Oh, sevginin bu yeni anlayışı, kendi başına yeni bir yakıt ve enerji olacaktır! Artık dualitenin karşılıklı etkileşimine, 2/3 ve 1/3’lük orana, ileri geri gidip gelmelere gerek kalmayacaktır. Bu kutuplaşmalar her zaman birbirini harekete geçirmiştir. Artık buna gerek yoktur. Bu, bırakılan ve üzerinizden atılan bir yüktür.

Bu bir gecede olur mu? Hayır, sevgili dostlar. Bu, biraz zaman alan bir süreçtir. Ama bir an için gözünüze ilişen şeyler güçlenecek ve berraklaşacaktır. Geriye bakacak ve şöyle diyeceksiniz, “Oh, ben Martın 2’sinde Tobias söylediği üç sözcüğü anlamamıştım. Ama şimdi anlıyorum. O gün bir enerjinin geldiğini şimdi anlıyorum. Yeni bir farkındalık için o gün hazır olduğumu anlıyorum. Sözcükleri o kadar iyi bilmiyordum.” “Ama şimdi anlıyorum,” diyeceksiniz, “Tobias’ın söylediklerini, çünkü o bana, kendi ruhumun diliyle karşılık verdi.”

Bugün size sunduğumuz mesaj, sizden gelen mesajdı. Ve şunu söylüyordu, “Zaman ŞİMDİDİR. Zaman bu andır. Gelecekte değildir. Dualite, şu anda gitmektedir. O yavaşça, sessizce ve sabırla terk etmektedir. O terk etmektedir ve yerini yeni bir sevgi anlayışı, beklenti ve gündeme sahip olmayan bir sevgi almaktadır.”

Bunu düşünebiliyor musunuz? Beklentisiz, gündemsiz bir sevgi! Sizinle sabırlı ve sessiz olan bir sevgi…sizi ve başkalarını onurlandırmak olan bir sevgi….tekrar tekrar kendini tamamlanmış hissetmeye devam eden bir sevgi….kendi enerjisine doğru büyümeye devam eden bir sevgi. Evet, evet, tümüyle kendi başına Yeni bir Enerji yaratan bir sevgi!

Dualitede enerji, bir öge, belki karanlık olan öge, ışık olanla çarpıştığı zaman yaratılmış olurdu. Kim olduğunuzun veçheleri, bir anlamda, birbirlerine hızla vurarak oluşturdukları çarpışma sonucunda bir enerji yaratırlardı. Enerji bu şekilde yaratılırdı. Oh, gelecek aylarda ve yıllarda, ilerlemek amacıyla kullandığınız enerji üretme biçimleri size çok kaba gelecektir.

Sevgi enerjisi kendini yeniden ve yeniden ve yeniden tamamlayıp, bütünleştirecektir. Sevgili dostlar, sevginin zihinle, akılla anlaşılması gerekmemektedir. Gerekmemektedir. Sevgi, sevginin bu yeni anlayışı, zihinden gelmeyecektir. O varlığınızın tüm parçalarından gelecektir. Onun için bu noktaya gelmeden önce, Ah Dili hakkında konuşmak zorundaydık.

Bunun hem sizin için, hem de kendi sürecinizde nasıl gerçek bir dönüm noktası oluşturduğunu anlayacaksınız. Ah, şeyler değişecektir. Onun için bugün Metatron, içinizde ve çevrenizdeki dünyada meydana gelecek değişimlerden söz etmemizi istemiştir bizden. Siz kesinlikle değişmektesiniz. Değişmektesiniz.

Ziyaretçilerimiz, çocuk-olacak varlıklar, bir insanın kendi tanrısallığına ayak basmasının, dualiteyi bırakmasının, ve kendi varlığında sevginin yeni anlayışına ulaşmasının nasıl bir şey olduğunu görmek için gelmektedir bugün. Onlar bu grupla birlikte burada bulunmaktan çok onur duymaktadır. Ve merakla soruları ve yanıtları beklemektedirler. (kahkahalar) Onun için, başlayalım.

SORU: Peki Tobias, bir zamandır “Eski Enerji”ye karşı “Yeni Enerji” terimleri kafamı kurcalıyor. Bu terimleri kullandığım zaman, rahatsız oluyorum. Bununla ilgili konuşabilir misin? Bu terimler bana çok kutuplaşmış gibi geliyor.

TOBIAS: Kesinlikle, ve sadece senin için sevgili varlık, sorunu tatmin etmek amacıyla, Dokuzuncu Dersimizin tümünü bu konuya adayacağız. Şimdi ayrıntılara girmek istemiyoruz. Bir sonraki toplantımızda Yeni Enerji hakkında, onun gerçekte ne olduğu hakkında, neden bu kadar açık bir biçimde ve kutuplaşma yaratmadan Eski ve Yeni Enerjiden söz edebildiğimiz hakkında konuşacağız. Ama önünüzdeki 30 günlük sürede bizimle sabırlı ol.

SORU: Tobias, beklentimiz yoksa, bir amaca nasıl sahip olabiliriz ve günlük yaşantımızı nasıl sürdürmeliyiz?

TOBIAS: Bu mükemmel bir sorudur, ve Yedinci Derste söylediğimiz gibi, “hiçbir beklentin olmasın”ı ilk kullanmaya başladığında, kemiği ya da gücü olmayan bir denizanası gibi hissedeceğin zamanlar olacaktır. Dualitenin sana güç verdiğini biliyor muydun? Sana enerji sağlardı. Ve amaç da buydu! Seni kutuplaştırıyordu. Enerji yaratıyordu. Şimdi ise beklentisiz olmak, başlarda garip gelecektir, ama sonraları, dualitenin eski anlayışlarına baskın çıkacak yeni bir sevgi anlayışına ulaşacaksın.

Bunu nasıl gerçekleştireceğini sana söyleyemeyiz. Bu, akılla yapılan bir alıştırma değildir. Bu, içinden geçtiğin bir deneyimdir. Beklentinin bırakılmasıyla oyna. Biz sana bunların hepsinin hemen atılması gerektiğini söylemiyoruz. Beklentisiz olmakla oyna. Ve sonra başka zamanlarda da beklentiyi kucakla, ve ikisi karşılaştırıldığında neler oluyor bir bak bakalım. Bunun çevrende nasıl geliştiğine bak.

Bu soruyu soran sana tek bir şey söyleyebiliriz. Eğer şimdi, dualite seni terk ederken, beklentilere tutunmaya kalkarsan, çok rahatsız olacaksın. Beklentiyi pencereden dışarı atmak isteyeceğini göreceksin, çünkü sana hizmet etmeyecektir. Bununla oynamak için, beklentiyi bırakmayla oynamak için, yaşamındaki gerçek deneyimleri, yaşamına girecek deneyimleri kullan. Bu, senin kendini iyi hissedeceğin, kendi adımlarının hızına göre olmalıdır. Eğer bir süre buna tutunmak ihtiyacı duyuyorsan, öyle olsun. Biz bunu (yaptığın için) seni onurlandırıyoruz.

SORU: Dünyanın azalan manyetik alanı ile gezegenin yükselen titreşimi arasındaki bağlantı ve insan olarak bizim bununla ilgili ne tür etkiler deneyimlemek durumunda kalabileceğimiz hakkında konuşabilir misin?

TOBIAS: Gerçekten, enerji ağındaki değişimler, perdenin güçlü etkisini de azaltmaktadır. Enerji ağındaki çalışmaların tamamlanması, tüm çevrenizdeki dualitenin de salınması potansiyelini sağlayacaktır. Dualite bir anlamda, Dünyanın manyetikleri içinde tutulmaktadır, onun için kutupsal değişimlerin, geçmişe göre çok daha düzensiz meydana geldiğini göreceksiniz. Dünyanın manyetik kutupları her zaman değişmiştir, ve bu değişimlerin içerdiği kalıplar, biçimler vardır. Bunlar bazen çok hızlıdır, bazen de çok yavaş. Bu değişimleri, manyetik değişimlerin yoğunluğu bazında saptayacak olursanız, Dünya üzerinde değişen bilinçle bağlantılı olduğunu göreceksiniz. Dünyada gelişen olaylarla bağlantılı olarak bunların neredeyse haritasını çıkartabilirsiniz.

Onun için, Dünya kutuplarında daha düzensiz değişimlerin meydana geldiğini göreceksiniz. Siz dualiteyi salıverirken, Dünya kutuplarının da bir anlamda, tutunduğu dalı bırakması uygun değil midir? Cauldre, Internetten ulaşabileceğiniz bilimsel sitelerin yardımıyla bunu gerçekten saptayabileceğinizi eklememizi istiyor.

Dünyanın manyetik kutupları oldukça düzensiz ve çarpıcı bir biçimde değişecektir ve sonra da (bu değişim) neredeyse bıçak gibi kesilecektir. Ve bunların tümü, bilimadamlarınızın kafasını çok karıştıracaktır, çünkü anlamayacaklardır. Ama siz anlayacaksınız. Anlayacaksınız, çünkü bunun hem kendinizin, hem de insanlığın içinden geçtiği değişimlerin bir göstergesi olduğunu bileceksiniz.

Bu arada Dünya manyetiklerinin yoğunluğu da değişkenlik gösterecektir. Gidip gelecektir. Manyetiklerin güçlü olduğu dönemler olacaktır, sonra da çok daha zayıf olacaktır. Ve tekrarlıyoruz, bu bilimadamlarınızı çelişkiye sokacaktır, çünkü manyetikler geçmiş kalıpları izlemeyecektir. İçinden geçtiğiniz şey, normal değildir. Geçmişte böyle bir şey olmamıştır. Ve Dünyanın titreşim rezonansı gerçekten değişmeye devam edecektir. Artmaya devam edecektir. Bu geçtiğiniz birkaç yıl içinde çarpıcı bir biçimde artmıştır.

Bu bir anlamda çok kabaca, kendi titreşimsel değişimlerinizin, yükselen titreşiminizin bir göstergesidir. Böylece, siz bunu göreceksiniz…..Schumann rezonansı adını verdiğiniz şeyin…..arttığını, ama bu önceden bilinebilecek bir biçimde olmayacaktır. Bu, bugünkü oturumumuzun başında sözünü ettiğimiz şeye benzerdir. Tüm çevrenizde değişiklikler göreceksiniz. İnsanlık bilincinde, uç noktalarda kutuplaşmaların meydana geldiğini göreceksiniz. O zaman, bilinçteki bu değişimin Dünya manyetiklerini ve titreşimlerini nasıl etkilediğini görebileceksiniz. Bunların tümü, doğru rotada, doğru yolda olduğunuzu söylemenin sevinç dolu ve mükemmel bir biçimidir. Bu dualite enerjisinin, sözünü ettiğimiz “dört”ün Yeni Enerjisine dönüşme zamanıdır.

Onun için biz size bugün bir dersle değil, bir onaylamayla gelmekteyiz, sevginin yeni bir anlayışına, daha önce hiç bilmediğiniz bir sevgiye, ve Ruh’un şimdiye kadar hiç bilmediği bir sevgiye ulaşmakta olduğunuzu söylemekteyiz. Ve bu, sizin içinizden gelmektedir.

SORU: Sevgili Tobias, çok kez bir durumla ilgili felaket potansiyelini görebiliyorum. Örneğin, bisiklete binen birini gördüğüm zaman, bir anda onun bir yere nasıl çarpıp yaralandığını vs. görebiliyorum. Ama gerçekte o kişiye hiçbir şey olmuyor ve yanımdan geçip gidiyor. Bir açıklama yapabilir misin?

TOBIAS: Gerçekten, felaketin olma potansiyeli VARDIR. Bir tür felaket potansiyeli mevcuttur. Bunların tümü, sözünü ettiğimiz dualite enerjisinin bir parçasıdır. Bisiklete binen kişinin hemen yanıbaşında, yolda giden her aracın hemen yanıbaşında diğer potansiyel de mevcuttur. Ve sen bunu görmektesin. Bunu özellikle şimdi görmenin nedeni, öncesine göre çok daha duyarlı olmandır. Ah Dili kanalıyla şeyleri duyumsamaya başladın. Bunun seni korkutmasına izin verme. Sen, yeni enerji yaratmaya çalışan dualitenin güzel bir örneğini görmektesin.

Şimdi, arada bir felaket dediğiniz şey meydana gelir. Diğer potansiyele güç verilmiştir. Öyle zamanlar vardır ki, psişik kişileriniz….. onlar herzaman felaket tellallığında bulunur, ama bu çok sık meydana gelmez. Onlar da, o anda meydana gelmekte olan şeyin antitezi olan potansiyel enerjiyi görmektedir. Ve aradabir (gördükleri şeyler) meydana gelir. Ama bu, senin gördüğün potansiyelin, bir realite olacağı anlamanıza gelmez.

Böylece sen bu şeyleri gördüğün zaman, kendini korkutmaktasın. Merak etmektesin….. belki de (bunu gördüğün zaman) o insanın geçireceği kazayı yaratacağını düşünmektesin. Hayır, bu, sen gidip de bisikletteki insanı itmedikçe, bu şekilde işlemez. (kahkahalar) Ama bunun için fazladan bir bilgeliğe sahipsin, onun için kendini bu düşünceyle korkutma.

Bu çok güzel bir örnektir Shaumbra, sözünü ettiğimiz dualitenin – beyaz bilye ile siyah bilyenin güzel bir örneğidir. Realitede kendi ifade eden beyaz bilye olsa bile, siyah bilyenin potansiyeli hemen onun yanıbaşında oturmaktadır. Dualite bu şekilde iş görür. Onun için Metatron bu zamanda Dünyaya gelmektedir. Bizim “spiritüel fizik” olarak adlandıracağımız, ama aslında Yeni Enerjinin fizik (kanunları) olan şeylerin anlaşılmasına yardımcı olmak için gelmektedir.

SORU: Sevgili Tobias, teknik ve bilimsel yeteneklerin geliştirilmesi sürecini hızlandıracak bir şey yapabilir miyim?

TOBIAS: (kendi kendine güler) Yapabilirsin, ve o da şu lanet kafanı bir kenara koymaktır! (kahkahalar) Şimdi, bunu hepinize söylüyoruz, sadece soruyu soran kişiye değil. Kafanızda evirip, çevirip duruyorsunuz…. oh, biz bazen kafanızın içinde dönen çarkları duyabiliyoruz! Ve siz evirip çeviriyorsunuz. Yeni bir yeteneğiniz, yeni bir anlayışınız var, yeni Ah Dili. Esin (ilham) doğacaktır içinize. Esin gelecek ve bir ara başınıza kadar çıkacaktır, çünkü sizin o harika beyninize, bu insanlık düzeyinin yürütülebilmesi için hala ihtiyaç vardır. Ama kendinize izin verirseniz, içinizde çok biliş vardır. Biz sadece spiritüel bilişten söz etmiyoruz. Spiritüel bilişle birlikte, şeylerin işleyiş biçiminin ya da gerekli olan işleme biçimlerinin bilişi gelir. Ah Dilinde olun. Ve dualitenin gitmesine izin verin.

Esinsel süreci engelleyen şeylerden biri de – ırmaktaki taşlar – beyindir. Beyindir. Ama bizi yanlış anlamayın. Zihin harika bir şeydir. Gerçekten öyledir, ama doruk noktası değildir. İşlemin, sürecin sadece bir parçasıdır. O beyninizi sıradan görevlerle meşgul tutun.…gidip çimlerinizi biçin….karları küreyin….ve o an zihninizi devreden çıkartacak şeyler yapın. Şimdiden içinizde olan bu anlayışlar – ve biz onları görebilmekteyiz – ortaya çıkacaktır. Biliyorsunuz, içinizde çok anlayışlar mevcuttur. Bunlar, açılmayı bekleyen paketler gibidir. Bunlar, içinizde bulunan armağanlar gibidir. Bunlar sizindir. Onları başka bir yerden almazsınız.

Oh, ortaya çıkmayı bekleyen esinler vardır, ama siz hala onları buradan (Tobias, Cauldre’nın başını işaret eder) çıkartmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi meşgul tutun. (kendi kendine güler) Gidip kendinize fabrikada bir iş bulun ve sıradan bir iş yapın. Bu, esinlerin yükselmesine neden olacaktır, çünkü zihniniz başka bir şeyle meşgul olacaktır. Esin o zaman ortaya çıkabilir. O zaman bir fikir edinebilirsiniz. Ve o bir bilişle sarıp sarmalanmış olacaktır. Onunla ne yapacağınızı bileceksiniz. Yardım için kime gideceğinizi bileceksiniz. O zaman fabrikadaki işinizi bırakabilir ve bu şeylerin başarıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. (kahkahalar)

İnsanlık tarihi boyunca en büyük icatları gerçekleştiren bilim adamları, felsefeciler ve icatçılar, başlangıç aşamasında “zihni” çok az kullanmışlardır. Zihin sonradan, tamamlanma aşamasında devreye girer. Böylece bu size bir süre üzerinde düşünMEYECEĞİNİZ bir şey sağlamaktadır. (kahkahalar)

SORU: Geçtiğimiz aylarda, rüyalarım özellikle ayrıntılı bir hal aldı. Uyandığım zaman, konuşmaları kelimesi kelimesine hatırlıyorum ve bedenim de fiziksel etkileşimleri hissediyor. Perde inceldiği için ben bunu o insanla, astral düzeylerde gerçekten yaptım mı? Bana o kadar gerçek gibi geliyor ki.

TOBIAS: Kesinlikle, perde inceldikçe, rüyalarınız daha dinamik bir hale gelmeye devam edecektir. Uyanık olmanızla, rüya halinde olmanız arasında kesin bir ayırım olmayacaktır. Çoğunuzun da yaptığı gibi, bunun bir rüya mı, yoksa gerçek mi olduğunu kendi kendine rüyanda sorduğunu göreceksin. Rüya halinde olagelen yeni bir iletişim, harika bir iletişim vardır. Bununla çalışmaya devam etmeniz konusunda sizi yüreklendiriyoruz.

Rüyaların ve gerçek dediğiniz şeyin kaynaşması harika bir şeydir. Bu, enerjilerin tümünü alıp biraraya getirmektir. (O zaman) artık bu ikisini ayıran bir duvar olmaz. Bu, dualitenin yavaşça erimekte olduğunun harika bir göstergesidir. Sevginin yeni anlayışı gelmektedir. Evet, özellikle de rüyalar; ayrıntıları öncesinden çok daha fazla hatırlayacaksınız.

Şimdi, rüyaların kendini size hala simgesel bir biçimde gösterdiğini anlayın. Rüyalarınızı genel anlamda, gerçek olarak almayın. Bunlar bir dizi simgedir. Kendinizi insana ait duyu düzeylerinde ve tanrısal duyu düzeylerinde Ah Diline açtığınız zaman, bu simgelerin birbirini izleme sırası ya da düzenini anlamaya başlayacaksınız.

Biz bir de……(duraklar) Cauldre şimdi söyleyeceğimiz şeyden pek hoşlanmamıştır, ama bu artık çok sık olmaktadır. (kahkahalar) “Rüya sözlükleriniz” ve “ansiklopedileriniz” harika araçlar olmuştur. Ama onları kitaplığınızda tutun! Onların şu anda ait oldukları yer orasıdır! İçinize, bilişinize dönmek ve simgelerin temsil ettiği şeyi (oraya) sormak, sizin için daha iyidir. Rüyalarınızda bir köprü görmeniz, rüya sözlüklerinizin size söylediği şey olmayabilir.

Şimdi, buraya bir dipnot, Shaumbra’ya bir meydan okuma ekleyeceğiz. Rüyaların incelenmesi ve anlaşılması, insanların keşfedeceği en büyük alanlardan biridir. Bazı bölümlerinin daha keşfedileceği bir okyanusa sahipsiniz. Çoğu daha keşfedilecek evreninize, yeni yıldızlara, yeni gezegenlere sahipsiniz. Ama bunların ötesinde, rüyaların içerdiği şeylerin keşfi söz konusudur, çünkü rüyalarınızda boyutlararası yolculuk yaparsınız. Türlü bilinç hallerinden geçersiniz. Rüyanın anlaşılmasıyla, yolculuğunuzu gerçekten anlamaya başlarsınız.

Öğretmenler, Shaumbra, rüyalara çekilen herkesi, bununla çalışmaya başlaması için yüreklendiriyoruz. Bunu gerçekleştirirseniz…. başkalarına öğretebileceğiniz bu rüyaların incelenmesi ve anlaşılması yoluna saparsanız, hem bizim alemlerden, hem de insan alemlerinden çok yardım alacaksınız. Oh, insanlar bu rüya ülkesinin geniş ve uçsuz bucaksız topraklarını araştırmak için neden daha fazla zaman harcamamıştır?

SORU: Tobias, hiçbir beklentinin olmamasını, hiçbir sonuca bağlı olmamanın, hiçbir gündeme sahip olmamanın ne anlama geldiğini anladığım zamanlar var. Ama geleceğe doğru giderken, bazı beklentilere tutunmamak elimde değil. Sürecim hakkında bir yorumda bulunabilir misin? Teşekkürler.

TOBIAS: Gerçekten, size beklentiler içinde olmak öğretilmiştir. Arzulanan sonuçlara bağlı olmak öğretilmiştir. Yeni Enerjinin, yeni sevginin ve yeni dinamiklerin farkındalığı ortaya çıktıkça, sahip olduğun bu endişe ve kuşkulardan bazılarının yeri hızla doldurulacaktır. Şimdi, sevgili dostlar, siz bir alıştırma olsun isterdiniz…. elle tutulur bir şey olsun isterdiniz…. bizim size şunu ya da bunu yapmanız gerektiğini söylememizi isterdiniz. Ve bunu söylediğimiz zamanlar vardır. Ama bugünkü gibi öyle dersler vardır ki, kesinlikle gerçek bir ders değildir. Bunlar, nerede olduğunuz sürecinin ve anlayışının bir parçasıdır.

Dualite sizi terk etmekteDİR ve yeri Yeni bir Enerjiyle, bir sevgi enerjisiyle, ama geçmişte sahip olduğunuz sevgiye benzemeyen bir sevgi enerjisiyle doldurulmaktadır. Dualite gitmektedir. Onun gitmesini zorlamak durumunda değilsiniz. Onun gittiğini düşünmek durumunda değilsiniz. Onun gitmesine sadece izin vermek durumundasınız. Bu, biraz zaman isteyen bir süreçtir.

Bu arada bedeniniz ağrıdığı zaman, onu sevin, kucaklayın. Bunun, sürecin bir parçası olduğunu bilin. Bedeninizin deneyimlediği şeyden kaçmaya kalkmayın. Bu deneyimi kutsayın, çünkü o kesinlikle harika bir deneyimdir. Bazı dip noktalara vurduğunuz zaman – ki vuracaksınız, vuracaksınız – bu iniş çıkış döngülerinin, açılıp kapanan enerjinin bir parçasıdır. Bu, dualitenin kendisinin, kendini salıverme biçiminin bir parçasıdır. Dibe vurmanız, dualitenin dönüşmesine, salınmasına yardımcı olur. Onun için, dipten çıkmak için çabalamayın, içinde olduğunuz alanı onurlandırın.

Çoğunuz, dibe vurduğunuzda bırakacak olursanız, bir daha dönmemek üzere bir çukura, bir uçuruma düşeceğinden, derin karanlıkların bir ejderhası tarafından yutulacağından korkmaktadır. (kahkahalar) Sevgili dostlar, bunlar artık sizin için bu şekilde olmamaktadır. Bu şekilde olmamaktadır . Dibe vurduğunuz zaman, çıkmak için kendinizi zorlamayın. Bunun bir enerji döngüsü olduğunu anlayın. İçinizde olup bitenler açısından bir anlamda, uygun zamanda meydana gelecek ve sizi bundan geçirecek bir spiral olduğunu anlayın.

Bu zamanlarda, başkalarının dostluğuyla teselli bulun. İçinden geçtiğiniz şeyleri onlarla paylaşın. Onların da benzer deneyimlerden geçtiğini göreceksiniz, ve bu keşifte yeni bir bilgelik ve yeni bir enerji vardır. Tüm Shaumbra’ya, hepinize – ve evet, Cauldre’ya da – tavsiyemiz, Eski Enerjinin bedeninizden çıkmasını sağlayacak yardımları almanızdır. Eski Enerjilerin bedene yapışma eğilimi vardır. Nefes almayı anlamanızı sağlayacak yardımlar alın. Ne kadar basit görünürse görünsün, nefes almak harika bir araçtır….ve siz bunu bilinçli olarak kullanmayı unutuyorsunuz. Kendi sesinizi duymanızı sağlayacak yardımları alın. Tüm dünyada, Shaumbra ailesinden olan ve iyi dinleyiciler olan harika danışmanlar vardır. Ve bazen ihtiyacınız olan sadece budur.

Şimdi, bugün altını çizmek istediğimiz bir nokta daha vardır, ve bu daha önce de değindiğimiz bir şeydir. Biz, ortaya çıkacak kendinden-kuşkulanmak üzerine konuşmuştuk. Bugün size büyük bilgiyi verdik: Yuva’nın nihayet, nihayet kendi enerjisinin ilk ışınlarıyla size dokunabildiğini söyledik. Yuva, şimdi ilk kez, size dokunabilmekte ve sizi onaylamakta ve bir kez daha sizinle paylaşabilmektedir. Bu bir süreç içinde meydana gelecektir. İçinizde küçük küçük başlayacaktır. Büyüyecek ve sonra gittikçe daha fazla toplu bilince dokunacaktır.

Bu büyük bir bilgidir ve büyük bir kendinden-kuşku-duymanın da kapılarını açacaktır. Bu, şu anda meydana gelmekte olan enerji dinamiklerinin bir parçasıdır. Bu, dualitenin Yeni Enerjiye dönüşme işleminin bir parçasıdır. Bu uygundur. Kendinden-kuşkulanmak ortaya çıktığı zaman, sevgili dostlar, bu, belki dibe vurma ya da aşağılarda olma adını verdiğiniz döngülerden biridir. Onun üzerine bir örtü çekmeye, ya da onu dışlamaya, ya da reddetmeye çalışmayın. Onun içinden geçip gidin. O kendinden-kuşkulanmanın içinden geçip gidin. Bu, yol üstündeki yılanlardan biridir. Yılanın orada bulunmasının bir nedeni vardır. O hala sizi, kendi tanrısallığınızı, anlayışın yeni düzeylerine itecek enerjilerin üretilmesini sağlamaktadır.

Önünüzdeki dönemde, yeniden biraraya gelene kadar, gevşeyin ve keyfini çıkartın. Çok çalıştınız. Bu yeni sevginin gelmekte olduğunu anlayın. Kendi içinizde, bir dinginlik ve bütünleşme alanında olun. Önünüzdeki 30 gün boyunca ders çalışmak yok, ev ödevi yok sevgili dostlar.

Sizi derinden sevmekteyiz, ve HER ZAMAN sizinle birlikteyiz.

Ve öyledir!

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.
www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.

Crimson Circle, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan global bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 40.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.

Crimson Circle her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Crimson Circle toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Crimson Circle, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışları yoluyla bolluğu kabul etmektedir.

Crimson Circle’ın en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.

Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.
Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.
Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir.
Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.
e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.

Leave a Reply