Ders Bir: Bu Artık Seninle İlgili Değildir

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

TOBIAS: Ve öyledir sevgili dostlar, yeni dizimizin başlangıcı ve sizinle yapacağımız yeni tartışmalar için burada toplanmaktayız. Burada yeni bir çevreye sahip olduğunuzu farketmekteyiz! (yeni toplantı salonunu kastetmektedir) Çağrıldığımız yeni bir yere sahipsiniz. Ama size şunu söyleyelim ki, Ben, Tobias, Ruh, bugün burada sizinle toplanacak bütün varlıklar – yolda gelirken kaybolmadık! (kendi kendine güler) Biz bu alana gelirken, sizin enerjinizi izledik.

Sizinle konuşmaya başlamak bizim için genellikle zordur. Bizi içeriye davet ettiğinizde, ve biz bu birleşme işlemine başladığımızda…….oh, bu o kadar tatlıdır ki! İnsanlardan gelen o kadar çok şeyi hissedebiliyoruz ki, sevgiyi ve duyguları. Sizlerle birlikte olmak, bizim için o kadar büyük bir ayrıcalık ve sevinçtir ki. Siz burada nefes alırken (kanallıktan önce yapılan nefes uygulaması), biz içtenliğinizi hissedebiliyorduk. Sevginizi hissedebiliyorduk. Arzunuzu ve olduğunuz tümü içeriye getirme isteğini, ve tanrısal varlığınızın bu enerjisini içeriye getirme isteğini hissedebiliyorduk. Bugün bunun hakkında çok konuşacağız. Bunun hakkında bu yıl boyunca çok konuşacağız. Bugün burada bulunmak onuru bize aittir. Burada toplanmakta olan çok, çok varlık vardır. Bizim taraftan daha fazla varlığın girebilmesine izin verecek kadar büyük bir salona sahip olduğunuzu görmekteyiz! (kahkahalar)

Sevgili dostlar, önce biraz burada, bu yerde neden oturmakta olduğunuzun vizyonu hakkında konuşalım. Bunu daha önce de söylemiştik; insan zamanınıza göre 2.500 yıl kadar önce, bizim Mesih bilinci olarak adlandırdığımızın getirilmeye başlanması için enerjiler doğru ve uygundu. O zamana kadar, insanlarla ruhun enerji dengesi, bunu bütünüyle almaya hazır değildi. Alt (Atlantis) ve Mu (Lemuria) günlerinizde, bu enerjiyi içeriye çekmek için çok farklı şeyler denediniz. Tanrısallığınızla bütünleşmek ve onu bulmaya çalışmak için kullandığınız çok teknolojiler vardı. Ama bildiğiniz gibi, zamanı değildi. Uygun değildi ve bildiğiniz gibi, tanrısallığınız sadece teknoloji yoluyla içeriye getirilemez. Bu, içsel açılımınızla, nefes almanızın birleşmesidir. Bu, toplu bilincin bir bileşkesidir. Bu, teknolojidir. Bu, bu faktörlerin hepsinin biraraya getirilmesidir.

Ve 2.500 yıl öncesine kadar, krallığı terk ettiğinizden bu yana beraberinizde taşıdığınız bu tohumun içeriye getirilmesi mümkün değildi.

Sonra, bireyler olarak, insan grupları olarak, aile olarak, ve tüm bir ulus olarak, başka yaşamlardan sonra geri dönerek Dünyaya gelmeye başladınız. Geri gelmeye başladınız, ama bu sefer, bu tohumu getireceğinizi farkında olarak geldiniz. Onu, bilincinize ekmek için ve tohumun kök salıp büyümesi için süreye ihtiyacı olduğunu bilerek getirdiniz. Herhangi bir hasat mümkün olmadan önce, süreye ihtiyaç vardı. Ama hepiniz bunu kabul ettiniz.

2000 yıl önce, bu odada oturan ve bunu okuyan ve başka formatlarda bunu dinleyen kişilerin çoğu…sizler güçlü ve kalabalık bir halde Dünyaya geldiniz ve kendinizi dünyanın her yanına yerleştirdiniz. Kendinizi Kudüs’e, İngiltere’ye, Afrikalara, Asya’ya, bazıları da Birleşik Devletler’in topraklarına yerliler olarak yerleştirdiniz. Şimdi kendini Shaumbra olarak adlandıran sizlerden, tohumu ekmek için gelen sizlerden oluşan bir sel, bir yağmur seli olmuştu. Yeshua ben Joseph (İsa) olarak anılan varlık, en çok dikkati üzerine çeken varlık olmuştu. Ama hepiniz, bu tohumun getirilmesine katkıda bulunan varlıklardınız. Ondan sonraki yıllarda ve o zamandan sonraki yaşamlarınızda, siz içtenlikle çalıştınız. Bu Mesih tohumunun çiçek açmasını sağlayacak gübreli enerji ve gübreli toprak için gayretle çalıştınız.

Dünyanın her yerindeki kiliseleri (dini kuruluşları) başlatan sizsiniz. Bugünlerde onlarla ilgili karışık hisler beslemeniz şaşılacak bir şey değildir! Ama bunları başlatan sizlerdiniz. Bunlar tapınaklardı. Bunlar, Mesih bilincinin büyüme işlemine başlayacağı ve sonra diğer insanlara uzanacağı kiliselerdi. 2000 yıldır sevgili Shaumbra, bu enerjiyi nasıl getireceğinizi öğrenerek ve onun büyümesi için gerekli enerji ve alanı sağlayarak, bir yaşamdan ötekine gelip durdunuz. Ve sizinle geçmişte konuştuklarımızdan, bunun ortaya çıkma zamanının şimdi olduğunu bilmektesiniz.

Ve bunu en iyi şekilde nasıl gerçekleştirirsiniz? Onu nefesinizle içinize çekerek. Onu nefesinizle içinize çekerek. Bu tanrısallık enerjisi içinizdedir. O, bedeninizin içindedir. O, bilincinizin içindedir. O, tüm çevrenizde bulunmaktadır. Biz şimdi size bakmakta ve onu görmekteyiz. O, o kadar gençtir ki. O, o kadar masumdur ki. O çocuktur. O, Yuvadan gelen kendi tanrısallığınız olmasına rağmen, şimdi size geri gelmekte ve bir çocuk olarak gelmektedir. Onu beslemek, ihtiyaçlarına kulak vermek, onu sevmek ve ona bakmak sorumluluğu şimdi size aittir. Siz bunu yaptıkça, onun çok oyuncu olduğunu, kendini çok ifade etmeye başladığını göreceksiniz.

Şu anda içinizdeki ruh ve kendiniz arasındaki yeni ilişki hala gelişmektedir. Hiç biri, daha diğerinden emin değildir. Siz, insan egonuz, kendini frenlere asılırken bulmaktadır. Bazen, bu yeni enerjinin ne olduğundan pek emin değilsiniz. Ama onu nefesinizle içinize çektiğiniz zaman, onun –olduğunuz tümün- çıkıp da kendini ifade etmesine izin verdiğiniz zaman, çok farklı bir yaşama, çok farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız. Şimdiye kadar hissettiğiniz mücadeleler değişecektir. Onlar değişecektir.

2.500 yıl kadar geriye giden vizyon sevgili dostlar ve Shaumbra, bu Mesih bilincinin tohumunu, bu büyük ve muhteşem gezegeninize getirmekti. Ve siz bunu gerçekleştirdikçe, ve şimdi de onun ortaya çıkmasına, sizden ortaya çıkmasına, nefesiniz yoluyla ortaya çıkmasına izin verdikçe, bu bütünüyle yeni bir –siz ne diyorsunuz buna- “kapı” olarak adlandırıyorsunuz, açacaktır. Bu yepyeni yollar açmaktadır; dışardaki uzayınızın karanlığına değil, bir zamanlar boşluk olan yere geri giden, Ateş Duvarından geçerek, Yuvaya, krallığa geri giden yollar açmaktadır. Gerçekleştirdiğiniz çalışmalarla, içinden geçtiğiniz bilinç değişimleriyle ve nefes almakla açılan bu yollar, Tüm Olan’ın, Tanrı ve Tanrıça’nın krallığının, Yuva’dan size doğru yolculuğa başlamasına izin vermektedir.

Daha önce size söylediğimiz sözleri anımsayın: Siz Yuva’ya gitmemektesiniz. O size gelmektedir.

Bu, Dünya üzerindeki yolculuğunuzun, 2.500 yıl kadar önce başlayan bir yolculuğun, yeni bir bölümünün başlangıcıdır. Oh, evet, siz bundan da uzun bir süredir buralardaydınız. Ama kitabınızın son bölümleri 2.500 yılı kapsar. Yuvadan size gelen o yolları siz açmaktasınız. Gelecek yıl bundan daha çok söz edeceğiz. Bunu nasıl gerçekleştireceğiniz hakkında, yaşamınızı nasıl etkileyebileceğiniz hakkında, diğer insanlara nasıl yardım edebileceğiniz hakkında, Yuva’dan sizi görmeye gelen ziyaretçileri nasıl karşılayacağınız hakkında konuşacağız.

Oh ve hazır misafirlerden söz ederken – farkedeceğiniz gibi, bu oda, bugün ziyarete gelen varlıklarla dolmaktadır. Onlar bu yerde misafir olarak bulunmaktan dolayı heyecanlılar. Size katılmaktan dolayı heyecanlılar. Kiliseleri başlatan kişiler olarak, sizin şimdi bir kilise binasına taşınmanızı biraz komik buluyorlar! (kahkahalar)

Ama siz şimdi farklı bir görünümle kiliseye geri gelmektesiniz, öyle değil mi? Siz kiliseye, daha bütünleşmiş bir varlık olarak, daha az bağımlı bir varlık olarak, daha güçlenmiş bir varlık olarak geri gelmektesiniz. Oh, kilise harika bir şeydir, çünkü siz onun yaratılmasını sağladınız. Dünya üzerine yerleştirdiğiniz, koyduğunuz şeye bir bakın. Siz şimdi kilisenin çatısı altında toplanmak üzere değil, bu yeri kiralamak için geri gelmektesiniz. (kahkahalar) Ve bu uygundur. Bu uygundur.

Oda şimdi dolmaktadır – burada bulunan çok varlık vardır. Belki de onların gevezeliğini duymaktasınız. Onu nefesinizle içinize çekin. Nefesinizle içinize çekin. Bu odadaki semavi gevezeliği duyacaksınız. Onlar heyecanlılar. Bugün konuşacağımız şey hakkında heyecanlılar. Bu yeni dizi için heyecanlılar. Onların burada olmasına izin veren yolları açmanıza heyecanlanmaktalar. Bu enerjileri iyi hissedebilen kişiler, bugün bu varlıkların, geçmişe göre daha yakına gelebildiklerini farkedecektir. Siz gerçekten ilk çemberde, onur çemberinde bulunmaktasınız. Ama bugün gelen ve ikinci çemberde bulunan varlıklar……onlar daha yakına gelmiştir, çünkü siz bunun olmasına izin veren kapıları açmaktasınız.

Son zamanlarda garip rüyalar mı görüyordunuz? Bu, artık perdenin kalın olmayışından kaynaklanmaktadır. Siz, başka boyutlara bakmaktasınız. O sahip olduğunuz garip dengesizlik hissi –bir ayağın içerde, bir ayağın dışarda olması gibi- olan, tam olarak budur. Çevrenizdeki perde incelmektedir. Perde incelmektedir, ve onun için de, yeni duyumsamalardan, yeni hislerden, huzursuz gecelerden geçmektesiniz, çünkü sessiz, sakin olduğunuzda şimdi bazı şeyler duymaktasınız. Çevrenizden gelen, hem Dünya boyutlarından, hem de ona yakın olanlardan gelen sesleri daha fazla duymaktasınız.

Bugün buraya gelen grup, özellikle ilginç olan bir gruptur. Bunlar, sizi ziyaret eden meleklerden, sizinle şimdi çok daha fazla birlikte çalışmayı deneyen koşucularınızdan ayrıdır. Bu çok komiktir, bunun çok komik olduğunu burada ekliyoruz. Buraya gelen varlıkları görebilseydiniz ve anlayabilseydiniz – buna ne dersiniz- ağzınız bir karış açık kalırdı. Başmelekleri oluşturan varlık ordularını görebilseydiniz, o kadar etkilenirdiniz ki. Onların burada bulunmak için bütün bu boyutlardan neden geldiğine şaşardınız. Sevgili dostlar, onlar size, onurlandırılan ve yüceltilen varlıkların siz olduğunu anımsatmaktadırlar. Size, gerçekleştirdiğiniz şey yüzünden, alçakgönüllülükle huzurunuzda bulunduklarını anımsatmaktadırlar.

Bugün buraya gelen özel bir grup vardır. Onların kimliğini tanımlamak biraz zordur, ama size çok yakın olan varlıklardır. Çok yakın ve kişisel. Dünya denen bu yere geldiğiniz zaman, enerjinizin geride kalan daha büyük bir parçasından söz ettiğimizi anımsıyor musunuz? Gerçek Benliğiniz diyeceğiniz, bazılarının Yüksek Benlik, ya da Altın Meleğiniz olarak adlandırdığı bu daha büyük parça…..enerjinizin bu daha büyük parçası bir kozanın, bir enerji kozasının içinde geride kalmıştı. Bunun spiritüel fizik açısından arkasında yatan şey, sizin ve Ruh’un daha derin bir içsel bakış edinmesiydi, çünkü söylediğimiz gibi, Ruh her zaman dışa dönük bir yansıma olmuştu. Ama Gerçek Benliğiniz kendini bir kozanın içine sarmış, kendini saklamış ve görünmez bir hale getirmişti. Bu koza içinde bulunan Gerçek Benliğiniz korunmuştu. Derin bir uykuda olabilmesi için, içsel bakışı edinebilmesi için, o melek orduları tarafından muhafaza edilmiş, korunmuş ve aynı zamanda gizlenmişti.

Bütün bu süreç içinde, Gerçek Benliğinizin oynadığı rollerden biri de –bunu anlatması biraz zordur- düşüncelerinizin ve eylemlerinizin ve gerçekleştirdiklerinizin potansiyelini alıp, bu potansiyelleri başka boyutlarda yaşama geçirmek olmuştur. Gerçekten, önünüzde üç seçenek varsa – sola gitmek, ilerlemek, ya da sağa gitmek gibi, ve siz, insan olarak, kontrolü elinde tutan kişi olarak, sağa gitmeyi seçerseniz, diğer iki seçenek, Gerçek Benliğiniz tarafından kozanın içinden çok-boyutlu olarak yaşama geçirilmektedir. Çoğu zaman geceleri rüyalarınızda, bütün potansiyellerin, bütün olasılıkların simgesel bir biçimde yaşandığını görmektesinizdir.

Şimdi bu pek de ilgilenmenizi gerektiren bir şey değildir, çünkü bu Gerçek Benliğiniz, Benliğinizin Bütünü tarafından halledilen bir şeydir. Bu potansiyellerle ilgili endişelenmeniz gerekmemektedir. Onlar sadece enerji ögeleridir. Sizin realitenizde biçimlenmezler. Onlar hiç bir şekilde, Dünya üzerindeki insan yolculuğunuzu etkilemek için geri gelmemektedir. Ama yeniden diyoruz ki, siz burada üç-boyutluluğunuzun işlemlerinden geçerken, meydana gelen birçok başka şey vardır. Siz seçtiğiniz olasılığı yaşarken, Gerçek Benliğiniz, Benliğinizin Bütünü de çok, çok olan olasılıkları araştırmaktadır.

Bugün ziyarete gelen ve potansiyeli taşıyan, kim olduğunuzun alternatif realitelerini taşıyan, benlik enerjisidir. Benliğinizin o parçası bugün ziyarete gelmektedir. Onlar herşeyden önce size dokunmak ve katılmak, ama aynı zamanda da, yaptığınız seçimler için sizi alkışlamak üzere ikinci çembere gelmektedir. Doğru olan seçimler yoktu, yanlış olan da yoktu. Onların hepsi potansiyeller ve deneyimlerdi. Seçtiklerinizi…..Dünya üzerinde yaşama geçirdiniz. Seçmedikleriniz, çok-boyutlu olarak yaşama geçirilmiştir.

Tekrarlıyoruz, bu şeylerle fazla ilgilenmeniz gerekmemektedir. Bir gün, uygun olduğunda, bütün diğer seçeneklerin neye benzediğini görmek ve hissetmek fırsatına sahip olacaksınız. Ama bu olasılıkların hepsi, yapılabilecek şeylerin hepsini görebilmek, ve bunların gerçekleşmesi sonucunda yaratılabilecek diğer potansiyelleri görebilmek, (insanı) şaşkına çevirir. Alternatif realiteler, sizi ziyarete gelmektedir, tüm kimliğinizin potansiyelleri, ziyarete gelmektedir. Onlar bu önemli zamanda, “Sen hiç bir zaman yanlış bir karar almadın” demek için gelmektedir. Gerçek şu ki, sizi Yuva’dan bu şimdi içinde oturduğumuz kesin noktaya getiren kararları aldınız ve seçimleri yaptınız ve yolu yarattınız. Eğer yolculuğunuzu sorgulayacak olursanız ve eylemlerinizin uygunluğunu sorgulayacak olursanız, onların sizi Benlikle birlikte, Ruh’la birlikte ve Tüm Olan’la birlikte buraya getirdiğini bilin.

Bazen, yaşamınıza kıvrılıp giden bir yol gibi bakmak eğilimine sahipsiniz. Biz ise yaşamınızı, gelişen değişimler ve yeni potansiyeller olarak görmekteyiz. Siz zaman zaman, en büyük meydan okumalara sahip potansiyelleri seçmektesiniz. Bizi eğlendiren de budur. Bu Shaumbra grubu – sizler kolay yolu seçmeyi sevmeyenlersiniz! (kahkahalar) Ama kolay yol, çok-boyutlu olarak yaşama geçirilmiştir. Size daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, siz burada çok zor bir yolculuğu üstlendiniz. İnsanın, gelişen insanın yolculuğu – yalnızlık yolunu seçmiş olan, meydan okuyan yolu seçmiş olan sizsiniz ve bunu da kararlar aldığınız her sefer yeniden yaptınız. Siz bunu, içinizdeki en derin düzeyden, kapıları açmak, o tanrısallığın girebileceği, o tohumun çiçek açabileceği kapıları açmak için yaptınız.

Onun için biz sizinle bugün burada oturmaktayız. Onun için muazzam bir enerjiye, başmelek enerjisine sahip olan ve semavi ailelerden gelen bu varlıklar bugün buradadır. Onun için, bu kapıları açtığınız için size teşekkür etmek üzere bugün buraya gelmektedirler. Size bugün, birazdan açıklayacağımız, dostumuz Cauldre (Geoffrey Hoppe) kanalıyla dile getirilecek haberleri getirmemi, benden rica ettiler.

Yeni dizinin birinci dersine geçmeden önce sevgili dostlar, bir an duralım; tüm sevgiyi, tüm potansiyeli, tüm onuru nefesinizle içinize çekmenizi hepinizden rica etmekteyiz. Onları varlığınızın derinliğine nefesinizle çekin. Onunla bu şekilde bütünleşirsiniz.

Bu enerji bütünleşmesinin meydana gelebilmesi için, Cauldre’dan bir dakika kadar sessiz olmasını rica ediyoruz.

(sessizlik)

Oh, burada bulunmak ne kadar büyük bir sevinç! Hepimiz gülümsemekteyiz. Bizi içeriye davet edebildiğiniz için o kadar mutluyuz ki. Daha önce de söylediğimiz gibi, insan olmayı deneyimlemek o kadar büyük bir derinliğe sahiptir ki. Oh, duygular ve hisler! Biz heyecanlandığınızı görüyoruz ve gerçekleştirmek üzere tasarladığınız bir şeyi başardığınızı anlıyoruz. Bu his gibisi bizim tarafta pek yoktur. Gülüşünüz, kahkahalarınız……buna benzer bir şey pek yoktur. Bizim de sizinle birlikte keyfini sürdüğümüz o insanca zevklerin keyfini çıkartmanız……buna benzer bir şey pek yoktur.

İnsan olmanın zevklerini yaşadığı için, çok insan kendini cezalandırmaktadır. Oh sevgili dostlar, bunun nedeni, bu tür şeylerin kötüye kullanıldığı yaşamlardan gelme hislerdir. Ama o hisleri bir kenara koyun. Hepiniz şimdi denge oluşturacak bilgelik ve aydınlanmaya sahipsiniz. İçinizdeki bilgelik ve aydınlanmayı şimdi kullanın ve yaşamın canlılığının keyfini çıkartın. Size sözünü ettiğimiz müziğinizde bile muazzam bir derinlik vardır. Bu bir okyanus gibidir. Bizim müziğimiz, sizinkiyle kıyaslandığında, sığ bir göl gibidir. Sizinki duyguya ve hislere ve sevgiye ve güce sahiptir.

Şimdi, izninizle, bizimle birlikte bugün kısa bir yolculuk yapmanızı rica edeceğiz. Şimdi çevrenizde bulunanlar, Gerçek Benliğinizin potansiyelleri olanlar, gerçekleştirdiğiniz herşeyin potansiyelleri olanlar, sizin alternatif realiteleriniz olanlar……çevrenizde durmaktadır. Sizi kucaklamaktadırlar. Eğer izin verirseniz, bu yolculukta size eşlik edecekler. Biz sizi şimdi, geleceğinizdeki alternatif bir realiteye götürmekteyiz. Biz sizi bu yaşamınızda kendi ölüm döşeğiniz olan yere, potansiyele götürmekteyiz. Hiç birinizin buradan kayıp düşmesine izin vermeyeceğimize söz veriyoruz! (kahkahalar)

Sizi, kendi ölüm döşeğinizin potansiyeline götürmekteyiz. Bu, Dünya üzerinde insan olarak yaşadığınız şimdiki yaşamınızın sonudur. Devamlı ve derin nefesler almaktasınız. Yapabileceğiniz en temel şeyin, ve en saf şeyin bu olduğunu öğrendiniz. Bu yaşamı, gerçekleştirdiğiniz çalışmaları gözden geçirmektesiniz. Bir tamamlanmışlık ve bitirmişlik duygusu hakim. Ölüm bir kaç dakikalık ya da saatlik uzaklıkta, ve siz bunu biliyorsunuz, yine de gülümsüyorsunuz. Onu hissedebiliyorsunuz. Artık onunla o kadar uyum içindesiniz ki, biliyorsunuz. Gülüyorsunuz, çünkü ölümle ilgili o büyük korkularınızı anımsıyorsunuz. Ama şimdi gülümsüyorsunuz. Hoşnutluk ve tamamlanmışlıkla dolusunuz. Korkunç olan bir şey yok, bir bilgelik ve biliş var daha çok.

Yaşamınızı gözden geçirirken, Ben, Tobias da, gerçekten yanıbaşınızda durmaktadır. Ben elinizi tutmaktayım. Tüm diğer varlıklar da, çok yakında bilinçli olarak perdenin bizim yanına geri döneceğinizi bilerek ve gülümseyerek çevrenizde durmakta. Perdenin bizim yanına geri dönecek, ve şimdi kendi yaşamınızda gözden geçirdiğiniz şeyleri beraberinizde getireceksiniz.

Geriye, Dünyadaki bu yaşamınıza geldiğiniz zamana bakıyorsunuz. Bazıları için bu büyük savaştan, ışıkla karanlığın savaşından (1.Dünya Savaşı) hemen önceydi. Dünya üzerinde, bu savaş sırasında ve hemen sonrasında, sizin enerjinize ihtiyaç olacağını biliyordunuz. Bunun tüm insanlık tarihi içinde bir dönüm noktası ve meydan okuyucu bir zaman olacağını biliyordunuz. Büyük bir karmik temizliğin olacağını, ve bununla birlikte tüm öğrenimlerin ve anlayışların ve duyguların geleceğini, daha buraya gelmeden biliyordunuz. Bu, 2.Dünya Savaşınızdan kısa bir süre önce, olağanüstü bir dönemdi. Bu, kitaplarınızın ve peygamberlerinizin söyleyeceği gibi, son savaştı, ışıkla karanlık arasındaki son savaş.

Ama biliyor musunuz sevgili dostlar, bu aslında ışık ve karanlıkla ilgili değildi. Bu, insanlık için son temizliklerin çoğunun gerçekleşmesiydi. Bu, gelmiş olan başlıca spiritüel aileler için son temizliklerdi. İsrail’dekiler için – gerçekten- dünyanın geri kalanı izlerken, bu bir temizlik ve karşılıkta bulunmak zamanıydı. Dünya onların saklanıp saklanmayacağını görmek için, katılıp katılmayacağını görmek için, adalet ve sevgi adına kılıçlarını kaldırıp kaldırmayacaklarını görmek için, ya da kendi kardeşlerine sırtlarını dönüp dönmeyeceklerini görmek için izledi.

Çoğunuz bu zamanda, bu savaştan kısa bir süre sonra, enerjinize ihtiyaç duyulacağını bilerek geldiniz. Çoğunuz kapılarda durup bu son temizlik, bu ışıkla karanlık arasındaki son savaş meydana gelirken, buraya gelebilmek için beklediniz. Sonra da hızla buraya aktınız. Buraya gelebilmek için mümkün olan her yolu denediniz, ve şimdi sahip olduğunuz şeye bir bakın – büyük bir nüfus patlaması! Çoğunuz o zamanda, önünüzde meydan okumaların ve zorlukların olacağını bilerek geldiniz, aktınız buraya. Ama yine de seçimler yaptınız. Var olan birçok potansiyelin içinden, o zamanlarda, 1940’ların sonlarına doğru, 1950’lerde, 1960’larda gelmeyi seçtiniz. Bunlar çalkantılı yıllardı. Bunlar, ‘Son Zamanlar’ olması öngörülen yıllardı. Perdenin bizim yanında bulunan çok

varlık – çok, çok, çok varlık – şeylerin bir sonraki düzeye çıkabilmesi için, Dünyanın son bir temizlikten ve yıkımdan geçeceğini varsayıyordu.

Şimdi ölüm döşeğinizden geçmişinizi gözden geçirirken, 1960’ların ilk yıllarını anımsayın;

Dünyanın –ve üstünde inşa edilmiş herşeyin, yetiştirilmiş herşeyin- tek bir düğmeye basmakla yok olabileceği yılları. Sevgili dostlar, bu tarafta bulunan hepimizin, nefesini tuttuğu bir an olmuştur. Gözlerimizi yumduk, gerçekten. Yüreklerimizi tuttuk. Bu, birkaç değerli saniye içinde oldu. Biz araya giremedik (müdahale edemedik). Araya giremeyiz. Biz sadece sevgi ve denge yollayabiliriz ve bunu da ancak sizin kanalınızla yapabiliriz. Ama siz varlığınızı açtığınız zaman, bizden gelen sevgi ve denge, sizin kendi sevgi ve denge ve ilerleme düşüncelerinize güç ve enerji katmıştır. Size söylüyoruz, yok oluş an meselesiydi, ama olmadı. Buna ne kadar yaklaşıldığının öyküleri, perdenin sizin tarafında önünüzdeki on yıl içinde ortaya çıkacaktır.

Şimdi ölüm döşeğinizde yaşamınıza bakarken, bu tip şeylerin olmasını engellemek amacıyla enerji ve sevgi ekmek için gelen kişiler olduğunuzu biliyordunuz. Gezegeni o zaman terk etmiş olsaydınız bile, büyük bir hizmette bulunmuş olacaktınız. Dünya üzerinde sadece bunların olmasını engellemeye çalışan enerjisel bir varlık olmakla bile, tüm insanlık için çok şeyi tamamlamış, yerine getirmiş olacaktınız.

Çoğunuz, spiritüel araştırmalarınıza, Yeni Çağ dediğiniz, spiritüalite dediğiniz bu şeylere, bu zamandan kısa bir süre sonra başladınız. Aranızda bulunan diğer kişiler ise, sadece daha zamanının gelmediğini biliyordu. Sizin enerjinize daha sonra yeniden ihtiyaç duyulacaktı, ve siz görünüşte bu spiritüel şeylere kayıtsız bir halde yaşamınızı sürdürmeye başladınız.

Şimdi, ölüm döşeğinizde oturup da, yaşamınızı gözden geçirirken, milenyum yıllarına yaklaşırken, kapınızın farklı ve güçlü bir şekilde vurulduğunu görebilirsiniz. Çünkü burada bulunan ve bunu okuyan çoğunuz için bu ‘kapı çalınması’, Uyumlu Birleşme sırasında, devam edilsin mi, edilmesin mi ölçümü sırasında ya da kısa bir süre sonra meydana gelmiştir. Bu yine bir karar verme noktasıydı, bireysel olarak ve insanlık olarak seçilen potansiyeller, potansiyellerdi. Bu Uyumlu Birleşme’den (çvr. 16-17 Ağustos 1987) hemen sonraki yıllarda, çoğunuz kapınızın çalındığını hissettiniz. Böylece çoğunuz, içinizde bulunanların büyük bir çoğunluğu, uyanışının ve anlayışının bir sonraki düzeyine bu zamanda gelmiştir.

Şimdi yaşamınızda geriye baktığınızda, kendi kendinize gülümsüyorsunuz. 1990’ların başından, ortalarına kadar olan sürede, gerçek anlamda uyanmaya başladığınızı fark ediyorsunuz. Arayışınız yoğunlaşmıştı. Oh, onu bir kenara atmak istediğinizde, onu fazla düşünmek başınızı ağrıttığında, sizi itmeye devam ediyordu. Bu, içinizde uyanan tohumdu. Ama tüm bu süreç içinde, varlığınız, ruhunuz, bir engelli yarışın daha, içinden geçilecek bir potansiyelin daha olduğunu biliyordu, ve bu da, son yüzyılın sonunda meydana gelecek büyük Dünyasal değişimlerin potansiyeliydi.

Yüzlerce ve binlerce yıldır çok kişi tarafından, kendinizi yok etmeseniz bile, Dünyanın kendisinde bunun olacağına dair bir potansiyelin ve kurgunun olduğu kehanetinde bulunulmuştu. Bu, Dünyanın, tuttuğu herşeyi salıvermek ihtiyacından kaynaklanacaktı. Zaman uygundu. Zaman uygundu. Bu zamanın kehanetinde bulunulmuştu. Hatta, kendinizi zamanların sonunda bulacağınız, semavi takvimlere bile konmuştu. Dünya, jeolojik olaylarla yıkılmaya başlayacaktı.

Depremlerin, fırtınaların ve volkanların Dünyayı sarstığı 1999 Ağustos’u, sonun başlangıcı olarak öngörülmüştü. Bu bir potansiyeldi, ama seçilmiş gibi görünen, herşeyin içinden seçilmiş olan bu potansiyelmiş gibi görünen bir potansiyeldi.

Şimdi yaşamınızın ölüm döşeğinden geriye baktığınızda, milenyum sonlarına yaklaşırken, bir şeylerin olacağını bildiğinizi farkediyorsunuz. Bunun sadece bir takvim değişikliğiyle ilgili olmadığını biliyordunuz. Bu bir Y2K virüsü değildi. Çok daha farklı bir şeydi. Bu güçlü bir potansiyeldi, yıkımın güçlü potansiyeli: Ağustos 1999. Sevgili dostlar, çevrenize bir bakın. Size söylediğimiz şeyler hakkında düşünün.

Bu yaşamınızın ölüm döşeğinde oturup da geriye baktığınızda, gülümsemek geliyor içinizden, çünkü bu Shaumbra olan grup, güçlü bir şekilde, iki yıl önce, Ağustos 1999’da biraraya gelmeye başlamıştır. (yayınlanan ilk Tobias mesajı, Ağustos 1999’a aittir. Rehberlerin Gidişi) Arada geçen zamanda, o zamandan bu yana geçen iki yılda, grubunuz çok, çok hızlı bir şekilde dünya çapında bağlantı kurmuştur. Yıkım meydana gelmeyince, bir sonraki düzeyin, bir sonraki anlayışın zamanı geldiğini bildiniz.

Ve şimdi yeniden yaşamınızda geriye baktığınızda ve seçilmiş şeyleri, mücadeleleri gözden geçirdiğinizde……bu sizi güldürmeye yeterlidir, çünkü herşeyi ne kadar ciddiye aldığınızı anımsıyorsunuz. Herşeyi ne kadar karmaşık bir hale getirmeye çalıştığınızı anımsıyorsunuz. Ben, Tobias, şimdi ölüm döşeğinizin yanında dururken, bana diyorsunuz ki – potansiyel realitede – diyorsunuz ki, “Tobias, neden bana bunları daha basit bir hale getirmemi söylemedin? Tobias, neden bana yaşamdan daha çok keyif almamı söylemedin? Tobias, neden arada bir kıçıma bir tekme atmadın?” (kahkahalar) Ve biz gülüyoruz ve gülümsüyoruz ve diyoruz ki, “Sevgili dostlar, oh evet, söyledik. Oh evet, söyledik.”

Şimdi, yaşamınızı gözden geçirirken, bu çok garip döneme, 1999 Ağustos’undan başlayan ve aşağı yukarı 2001 Ağustos’una kadar süren bu çok garip döneme bakıyorsunuz. Siz bu dönemi bir “zamansızlık” dönemi olarak anımsıyorsunuz. Bu bir geçiş ve uyumlanma zamanıydı. Bu, çok garip fiziksel hislerin, çok garip duygusal hislerin zamanıydı. Nerede ve niçin var olduğunuzu tam olarak bilemediniz. İlerlemek için güçlü bir çekim hissettiniz, ama yine de kendinizi topraklanmış ya da herhangi bir şeye demirlenmiş hissedemediniz. Muazzam bir geçiş döneminde olduğunuzu hissettiniz. Hiçbir yerde kendinizi evinizde hissedemediniz. Kendinizi, orada olduğunu bildiğiniz ama onu nasıl bulacağını bilemediğiniz bir şeyi bulmaya çalışan, gezginci çingeneler gibi hissettiniz.

Ve şimdi Ben, Tobias, siz ölüm döşeğindeyken, yanınızda duruyorum. Şimdi ikimiz de gülümsüyoruz. Biz gülüyoruz, çünkü bu gerçekten bir geçiş dönemiydi. Bu bir değişim ve uyumlanma zamanıydı. Ağustos 1999’dan Ağustos 2001’e kadar, varlığınızın en derin düzeylerinde meydana gelen çok şey vardı. Biz birlikte gülüyoruz. Bir grup olarak toplandığımız ve benim size konuştuğum 4 Ağustos 2001 tarihini anımsadığımızda, size bazı şeylerden söz ettiğim ve sizin de anlamakta ya da kabul etmekte çok zorlandığınız o günü anımsadığımızda, birlikte gülüyoruz. Ama açık olduğunuz için ve izin verdiğiniz için, bu kısa zamanda size mantıklı gelmeye başladı. Kısa zamanda, var olduğunu bile bilmediğiniz potansiyellere geçebildiniz.

Ama bu iki şeyi size açıklamadan önce, burada biraz zamanlama hakkında konuşalım. Zamanlama. Kimliğinizin büyük bir potansiyeli, aynı zamanda enerji ağının içinde tutulmakta, onun kapsamı içinde bulunmaktadır. Sizin içinize gelmeden önce, o Dünyanın manyetik enerji ağında tutulmaktadır. O, Gerçek Benliğin kozasından, size doğru yolunu bulduğu, ama bütünüyle gelmeden, siz bütünüyle hazır olmadan, Dünyanın enerji ağında tutulduğu bir çeşit yolculuk yapmaktadır. Eğer hemen ve bütünüyle size gelecek olsa, insan olarak olduğunuz tümün dengesini bozardı.

Bildiğiniz gibi, geçen 11, 12, 13 yılda, enerji ağlarında muazzam bir çalışma yapılmıştır. Sizin değişen bilincinize denk gelecek ve aldığınız kararlara denk gelecek düzenleme ve uyumlamaları Kryon yapmaktadır. Benliğinizin parçalarını açmak, tanrısallığınızı bütünleştirmek kararını verdiğiniz her sefer, enerji ağında buna denk gelen bir değişiklik olur. Bu değişim, sadece size denk gelen bölümde değil, herkes için geçerli olan ağda olur.

Bu çalışma, on yıldan fazla bir süredir devam etmektedir sevgili dostlar. Enerji ağındaki son uyumlamalar, önünüzdeki yıl(lar)da olacaktır. Bunun ne zaman tamamlanacağıyla ilgili belirli ve kesin bir tarih yoktur. Bu, belli bir zamanda açılışı yapılacak bir bina gibi değildir. Ama, özellikle de önünüzdeki yılda, 2002’nin Ağustos’una kadar, enerji ağındaki son çalışmaların yapıldığını göreceksiniz. Bunun sizin için anlamı şudur, bugüne kadar ulaşılmaz olan benliğinizin parçaları, tanrısal benliğiniz, şimdi artık erişilir haldedir. O şimdi gelmeye başlayacaktır. Siz ve diğerleri – diğer büyük, insan üstatlar – onu içinize çekme girişimlerinde bulundunuz ve bu sizi bazen düş kırıklığına uğratmış, sinirlendirmiştir, çünkü o bütünüyle erişilir bir halde değildi. Ama biz bugün, enerji ağında yapılan son uyumlamalarla, Benliğinizin bu en derin yanlarını içinize çekmenin artık mümkün olduğunu söylemek için burada bulunuyoruz. Onu, nefesinizle içinize çekersiniz.

Ama şimdi, ölüm döşeğinize geri dönelim. Burada oturuyorsunuz ve Ben, Tobias ve diğer varlıklar, sizi bizim tarafta karşılamak üzere çevrenizde toplanıyoruz. Biz sizinle birlikte geriye bakıyor ve yaşantınızı gözden geçiriyoruz. Ağustos 2002’ye geri baktığınızda, kendi kendinize gülüyorsunuz. Size verdiğimiz dersi, size konuştuğumuzu ve artık bunun sizinle ilgili olmadığını söylediğimizi bize hatırlatırken, gülüyorsunuz. İnsan olarak gelişiminizin, yaşamın, var olmanın, yolunuzun, artık sizinle ilgili olmayan bir yerine geldiğinizi söylediğimiz zamanı anımsıyorsunuz. Tobias tarafından söylenen bu sözleri pek de anlamadığınızı anımsıyorsunuz. Yaşam nasıl sizinle ilgili olamazdı? Bu nasıl sizinle ilgili olmazdı, çünkü bu, Dünyada bulunduğunuzdan beri, tüm bu zamanlar boyunca sizinle ilgiliydi. Yaşam her zaman sizinle, yolculuğunuzla, karmanızla, Yuva’dan sonra yaptığınız yolculukla ilgili olmuştu.

Ama biz size bugün çok ciddi olarak ve çok empati duyarak diyoruz ki, bu artık sizinle ilgili değildir!

Bu, siz var olmayacaksınız anlamına gelmemektedir. Hisleriniz yok, anlamına gelmemektedir. Ama gelecek günlerde, bunun sizinle ilgili olmadığını göreceksiniz.

Yeni Yükseliş Dizisinin Birinci Dersi – “Bu artık seninle ilgili değildir.”

Kendinizi bir durumun içinde bulduğunuzda…diyelim ki küçük bir araba kazası oldu. Olaya bakıp da artık “Sevgili Ruh, sevgili rehberler, sevgili Tobias, bana söylemeye çalıştığın şey nedir? Bu neden oldu? Bilmem ve öğrenmem gereken şey nedir? Ben neyi yanlış yaptım?” demeyin. Biz size şöyle diyeceğiz, “bu artık seninle ilgili değil. Sen doğrudan diğer bireylere, diğer insanlara ve ihtiyaçlarına yanıt vermek için orada bulunuyorsun. Araban hasar görmüş olabilir, ama sevgili dostlar, bu sizinle ilgili değildir.”

Biz bundan daha çok söz edeceğiz. Size bunu sürekli hatırlatacağız!

Sevgili dostlar, bugün, şu anda, kurban ya da yaratıcı olmak seçimine sahipsiniz. Ve biz şimdiden sizin hangisini seçtiğinizi biliyoruz! Artık sizinle ilgili değilse, nasıl kurban olabilirsiniz ki? Siz, diğerlerine saf bir hizmette bulunmak için oradasınız. Öğretmen olacak, zor ve meydan okuyucu yolda yürümüş ve tanrısal benliğini içine kabul edebilmek için enerji ağı uyumlamalarının uygun olacağı zamanı beklemek sabrını göstermiş olan bir grubu, dünyanın her yanından biraraya getirmek için aradık biz.

Peki, bununla ne yaparsınız? Kendiniz için anıtlar dikmezsiniz. Güvenliğiniz için gökdelenler inşa etmezsiniz. Bu artık sizinle ilgili değildir. Bugün, bugün, hizmete geçmek, yeni bir rol üstlenmek seçimine sahipsiniz. Ölüm döşeğinizden sizinle birlikte geriye baktığımızda, gülüyoruz. Siz, Ben, Tobias’a soruyorsunuz…..bana ölüm döşeğinizde diyorsunuz ki, “Tobias, tüm verilecek karar potansiyellerinin içinden ve seçeneklerin içinden, hizmette bulunmayı seçeceğimi biliyor muydun, bunu biliyor muydun?” Ve ben gülümsüyorum ve size diyorum ki, “Bundan hiç bir zaman şüphe etmedim.”

Bu neye benziyor? Kendini hizmete adamak neye benziyor? Bizim şu anda gördüğümüz, yaşamın daha basit ve kolay bir hale geldiğidir. Odak noktası artık siz ve sizin zorluklarınız değildir. Odak noktası artık “neden ben” değildir. Odak noktası şimdi, hizmettir, öğretmektir, başkalarına yardımcı olmaktır.

Bu zamanda, 2001’in Ağustos’unda, dünya üzerinde olup da bu noktada bulunan, aşağı yukarı 14.000.000 insan vardır. Onlar bu yolculuktan geçmiştir. Onlar bu son yıllar boyunca sabırla beklemiştir. Onlar, bu yeni tanrısallığı içlerine almak için bilinçli olarak çalışmaktadır. Onlar, hizmette bulunmak kararını almak noktasına gelmiştir. Bu az bir sayıdır, çünkü rehberlere ve öğretmenlere ve hizmette olanlara ihtiyaç duyacak çok sayıda…….milyarlarca insan vardır. Sizin kendinizi hizmete adamanız, ailenizden ve işinizden ve dostlarınızdan vaz geçmeniz anlamına gelmemektedir. Bu, onlara hizmette bulunmak ve onları sevmek ve yeni bir düzeye geçtiğinizi bilmek anlamına gelmektedir. Ve siz onlar için sessiz ve sevgi dolu bir öğretmen olabilirsiniz.

Ağrılarınızın ve acılarınızın nedenini merak ediyorsunuz. Geçmiş yaşamınızın karmasını ve onun kalıntılarını merak ediyorsunuz. Siz, artık sizinle ilgili olmadığı bilincine gelirseniz, bu şeylerin artık tutunacak bir şeyi kalmayacaktır. Onların artık tutunacak bir şeyi olmayacak, onun için de sizi fazla etkilemeyecektir. Evet, bununla ilgili hala bir geçiş dönemi vardır. Sevgili dostlar, bedeninizin içinde meydana gelen çok çalışma vardır, ama bu artık sizinle ilgili değilse, sizi nasıl etkileyebilir ki? Bunlar sizi nasıl etkileyebilir ki?

Ölüm döşeğinizden geriye baktığınızda, yolunuza ve yaptığınız seçimlere dönüp baktığınızda, size o gün söylediğimiz ve sizi mutlu eden, ama aklınızı da karıştıran, ve onun hakkında düşünerek uzun bir zaman harcamanıza neden olan bir şeyi daha anımsıyorsunuz. Ama, sonunda onu anladığınızda, hissettiğiniz şeyin sevgi ve tatmin ve çok güçlü bir tamamlanmışlık hissi olduğunu anımsayınca, ölüm döşeğinizde gülüyorsunuz. 2001 Ağustos’unda söylediğimiz ve size o tarihte inanılmaz gelen, ama sonradan da çok mantıklı gelen şey nedir?

Bu basit bir şeydi. Biz size dedik ki, bugün burada oturanlar, bunu okuyanlar, bunu duyanlar, şu andan yıllar sonra bile olsa…….o gün size dedik ki sevgili dostlar – ve bu, bütün hafta boyunca Cauldre ile tartıştığımız şeydi – gözümüzde yaşlarla size o anda dedik ki – oh, bunu anlasanız da, anlamasanız da – siz yükseldiniz bile. Siz yükseldiniz bile. Siz bunu bekliyordunuz. Siz bir şeyin alçalıp, üstünüze inmesini bekliyordunuz. Siz büyük bir değişim bekliyordunuz.

Ama biz size söylüyoruz, her birinize, bu sözlerin ulaştığı herkese, siz bunu gerçekleştirdiniz bile. Sürpriz! Siz bunu gerçekleştiren ilk kişilerken, orada kimin sizi bekleyeceğini sanıyordunuz? Yükseldiğiniz zaman, ne olacağını sanıyordunuz? Yükselişin tanımı, bedeninin içinde kalarak, aynı yaşam sırasında, bir sonraki yaşama geçmektir. Ve hepiniz bunu gerçekleştirdiniz. Hepiniz, kalmak kararını bu geçmiş yıllarda aldınız. Biz onun için burada bulunmaktayız. Onun için, Gerçek Benliğinizin potansiyelini temsil eden varlıklar bugün gelmektedir, özellikle sizi alkışlamak için. Siz yükseliş kapısından geçtiniz. Ah, ama işin şakası şu ki, asıl zorlu çalışma şimdi başlamaktadır!

Onun için Yükseliş Dizisinin Birinci Dersinde, bu artık seninle ilgili değildir, diyebiliyoruz. Buradaki “sen”, geçmişe aittir. Sizin bildiğiniz “sen” karma çarkının içindeydi. Çözmeye ve dengelemeye çalışarak bir yaşamdan ötekine gittiniz. O artık ‘sen’ değildir. Siz onun ötesine yükseldiniz. Onların eski enerjileri gerçekten her zaman size yakın olacak ve her zaman tanıdık gelecektir, ama o ‘sen’ değildir artık. Ne demek istediğimizi anlıyor musunuz? O, sizinle ilgili değildir. Siz onun ötesine geçtiniz. Siz artık yükselişi aramıyorsunuz. Siz yükseldiniz.

Evet, hala eski enerjinin artıkları vardır. Evet, hala Dünya üzerinde yürümektesiniz. Yükselişinizin püf noktası ve şakası budur. Siz bedeninizde kaldınız. Aynı bağlantıları alıkoydunuz, ama burada bulunurken, aynı zamanda yeni bir bilinç düzeyine geçtiniz. Biz onun için bu geçtiğimiz birkaç yıldır bu kadar gülümsedik. Siz yükseliş dediğiniz bu şey için mücadele ederken, biz sizin seçimlerinizi yaptığınızı biliyorduk.

Ve şimdi sevgili erenler, ölüm döşeğinden ve o potansiyelden geri gelelim. Bu realiteye, harika ve mükemmel bir yaşamı tamamladığınızı gördüğünüz “şimdi” realitesine geri gelelim. Çok yaşlanacak kadar yaşayacaksınız. Çok yaşlanmak ve çok, çok kişilere yardım etmek, onlara hizmette bulunmak potansiyelinin var olduğunu görüyorsunuz. Bu potansiyelin mümkün olduğunu görüyorsunuz. Ağustos’un bu gününde, şimdiden yükseldiğinizi size söylediğimizi görüyorsunuz.

Şimdi, yapılacak iş vardır! Grubunuzun geri kalanı yeni bilincinize yetişirken, içsel düzeyde yapılacak çalışmalar hala vardır. Başkalarıyla yapılacak çalışmalar vardır. Ve sevgili dostlar, zamanınızın bir sonraki yılında, enerji ağı uyumlamalarının son çalışmaları Kryon ve tüm diğer varlıklar tarafından tamamlanırken, bazı şeylerin hala biraz kargaşa içinde olduğunu göreceksiniz, ama her an yeni potansiyellerin de size geldiğini göreceksiniz. Şimdi yaşamınızda birşeyler olduğunda, sizden bilinçli olarak hatırlamanızı rica ediyoruz – bu sizinle ilgili değildir. Bu şimdi, seçtiğiniz hizmetle ilgilidir.

Siz, bir başkasının ihtiyacını karşılamak için buradasınız, bu ister iş yerinizde olsun, ister evde ya da toplumda. Bu sizinle ilgili değildir. Siz yaratansınız. Siz kurban değilsiniz. Siz yaratansınız. Siz, daha anlamadığınız düzeylerden bile, uygun olarak yanıt vermektesiniz. Ama siz, diğer insanların enerjisel ihtiyaçlarına yanıt vermektesiniz. Kendinizi bu tür durumlar içinde bulduğunuzda ve ne yapacağınızdan da pek emin olmadığınızda, sadece nefes alın. Tanrısallığınızı nefesinizle içinize çekin ve yanıtlar size gelecektir.

Ve anımsayın, bu Ben, Tobias değildir. Bu, Ruh değildir. Size yanıtları veren, bilinmedik rehberler değildir. Onu siz kendiniz nefesinizle içinize çekmektesiniz.

Önünüzdeki yılda sizinle birlikte yapacağımız çok iş vardır. Biz, yükseliş halinin nasıl bir his olduğunu, bu yeni yolculuğunuzun neye benzediğini araştıracağız. Biz sizden, hepinizden, içinden geçtiğiniz şeyleri belgelemeye başlamanızı rica edeceğiz. Bundan geçecek diğer insanların bu bilgiye ihtiyacı olacaktır. Onlar, sizin nelerden geçtiğinizi bilmek ihtiyacı duyacaktır. Başlangıçta onu içinize getirmekle ilgili bir çelişki var gibi göründüyse de, bu tanrısallığı içinize nasıl getirdiğinizi, bunu nasıl gerçekleştirebildiğinizi bilmek ihtiyacında olacaklardır. Yazılması gereken kitaplar vardır. Geliştirilmesi gereken kurslar vardır. Bu yükseliş işlemi hakkında, hepinizin yapmasını istediğimiz belgeleme vardır. Evet, sen, utangaç olan. Sen yükseldin, senin yapacak bir işin vardır ve biz sana çağrıda bulunuyoruz. Dünya üzerinde bu noktaya gelmiş az sayıda insan vardır. Büyük ve muhteşem midir? Belki de değildir. Bu zor bir çalışmadır, ama bunu siz seçtiniz.

Bu Yükseliş Dizisiyle önünüzdeki yıl boyunca, ilerlemeye devam etmeniz için, çalışmaya devam etmeniz için size ‘hodri meydan’ diyeceğiz. Buna ihtiyaç vardır. Şimdi ile, kuantum sıçrayışı dediğiniz, bilincin toplu değişimi arasında çok az yıl kalmıştır. İster bedenli olsun, ister zihinsel ya da ruhsal olsun, öğretmenlere ve materyellere ve programlara çok ihtiyaç vardır. Hepinize ‘hodri meydan’ demekteyiz. Biz bütün bu yıl boyunca, yükselmenin nasıl bir deneyim olduğunu ve nasıl hissedildiğini ve anlaşıldığını size geri bildireceğiz. Büyük ve muhteşem midir? Dünyadaki bakış açınıza göre değildir. Ama bizim bakış açımızdan gerçekten büyük ve muhteşemdir! Onun için size bu kadar empati duymaya devam ediyoruz. Onun için sizden Dünyada kalmaya ve çalışmaya devam etmenizi rica ediyoruz, onun için Gerçek Benliğinizin potansiyelleri bugün gelmektedir, çünkü ilerlemek potansiyelini seçmenizi rica etmektedirler sizden.

Yaratılışın tümü izlemektedir. Çalışmalarınızın önemini şimdi anlıyor musunuz? Yaratılışın tümü izlemekte ve beklemekte ve bilmek istemektedir. Biz gelebilmek için bekliyoruz, yarattığınız ve Tüm Olan’da var olmayan realitelere ilk çemberi genişletebilmek için bekliyoruz. Bunda, üstünde düşüneceğiniz çok şey vardır!

Burada, her birinizle birlikte bulunmak bir onurdur. Yükselecek olanların arasında ilk kişiler olacak insanların arasında, bire bir oturmak bir onurdur. Kendinizi bu noktaya getirdiğiniz için, kendinize teşekkür etmenizi rica ediyoruz sizden. Sizinle yakından çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Shaumbra ile yakından çalışmaya devam edeceğiz. Sizi, en derin bireysel ve grup düzeyinde zorlamaya devam edeceğiz. Sizden şimdi eyleme geçmenizi rica edeceğiz. Sizden yaratıcılar olmanızı rica edeceğiz. Sizden, öğretmenler olmanızı rica edeceğiz.

Başka alemlerden size yardımcı olacak sayısız varlıklar vardır. Ben, Tobias gibi, koşucularınız gibi, başmeleklerin orduları gibi, daha dünyasal ve insanca düzeylerde doğrudan sizinle çalışacak varlıklar vardır. Sizinle uykunuzda ve rüyalarınızda çalışacağız. Şimdi sizden sadece iki şey hatırlamanızı rica ediyoruz. Birincisi, bu artık sizinle ilgili değildir. Ve ikincisi, hiç bir zaman yalnız olmadığınızı hatırlayın.

Ve öyledir!

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.

www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.

Crimson Circle, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan global bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 40.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.

Crimson Circle her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Crimson Circle toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Crimson Circle, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışları yoluyla bolluğu kabul etmektedir.

Crimson Circle’ın en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.

Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.

Sorular ve Yanıtlar

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunuldu

TOBIAS: Ve öyledir sevgili dostlar, bazen şarkıyı bize söylüyormuşsunuz gibi hissediyoruz. (oturumdan önce çalınan müzikten söz etmektedir) Biz buna bayılıyoruz. Sizinle böyle biraraya gelmeyi seviyoruz.

Şimdi, bugünün sorularına başlamadan önce, sizin, spiritüel araştırmacılar olduğunuza dikkatinizi çekmek isteriz. Sizler, haritası çıkartılmamış alemlere ve topraklara giden kişilersiniz. Bu zordur. Çok uzaktaki kıtaları terk ederek, yeni topraklar bulmak amacıyla yolculuğa çıkan, yeni dünyanızı araştıranlar için de bu zordu. Bu daha önce yapılmamıştı. Onların yolculuğu zor ve meydan okuyucuydu, ama buna karşın çok da ödüllendiriciydi. Onlar, diğer kişilerin izleyebilmesi için, yolları açtılar. Yeni toprakların haritasını çıkarttılar. Yeni haritaları çizdiler. Gördüklerini belgelediler. Diğer insanlara kaçınmaları gereken ve dikkat etmeleri gereken şeyleri söylediler.

Yeni spiritüel alemlerin araştırmacıları sizlersiniz. Diğer insanların önünden giden sizlersiniz. Onun için bu zordur. Onun için bu meydan okuyucudur. Onun için biz sizi bugün ölüm döşeğinize götürdük, geriye bakıp da, “Ben dışarı açılıp araştıran bir kişiydim. Ben geçişi yapan ilk kişiydim. Zorluklardan geçtim, ama ödülüm, Tüm’e ve Ruh’un sevgisine nasıl bir katkıda bulunduğumu bilmektir. Benim ödülüm, diğer insanlar için yolu daha kolay kıldığımı bilmektir.” demenin nasıl bir şey olduğunu size göstermek için.

Sevgili dostlar, yükseliş……bu harika bir şeydir. Siz şimdi bedenin içinde kalarak, bir yaşamdan ötekine geçebilirsiniz, ve aynı zamanda, içinize girmeyi bekleyen tanrısallığınızı bütünleştirmeye başlayabilirsiniz. Bu harika bir şeydir. Dünya üzerindeki son enerji ağı uyumlamaları yapılırken, yeni ve farklı bir enerji türü göreceksiniz.

Şeylerle başa çıkmanın yolları için geçmişe bakmayın. Ve biz bunu bugün sorulacak sorulara yanıt olarak sık sık söyleyeceğiz, çünkü bu soruların içeriğini görüyoruz. Biz diyeceğiz ki, “Geçmişe bakmayın.” Başa çıkmanın yeni yolları olacaktır. Bu yolların ne olduğundan pek emin değiliz, çünkü onları siz keşfedeceksiniz. Ama şimdi tanrısal tohumunuzun yeni bir ögesi, realitenizin oyun alanına girmektedir. O, uzaklardaki enerji ağında tutulmayacaktır. O, Gerçek Benliğinizde saklanmayacaktır. Siz onu, fiziksel bedeninizle bulunduğunuz bu yere getirebileceksiniz.

Ve bunu da söyledikten sonra, Cauldre’nın bize acele etmemiz gerektiğini söylediğini biliyoruz, onun için sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacağız.

SORU: Tobias, sen benim aşk yaşantımı ve potansiyel ilişkilerimi kırıp geçmektesin. (kahkahalar) Sen beni sevgi enerjileriyle ve öğretilerle dolduruyorsun ama bunlar karşı cinsin beni soğuk ya da garip ya da menapoz davranışları sergileyen biri olarak algılamasına neden oluyor. Bu durum beni o kadar zorluyor ki. Bunun artık benimle ilgili olmadığını biliyorum ama, ilgili olmasını istiyorum, tüm bu sevinci paylaşabileceğim bir ilişki bulabilmek için. Sen işleri kolaylaştırmıyorsun. Lütfen yardım et.

TOBIAS: Biz senin için sadece merhamet duyabiliriz. Bunun zor bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Ama sana hatırlatırız….bunların hepsinde kendini bir kurban olarak görmemeye başladığında ve yeni bir düzeye geçtiğini anladığında, bunlarla bağlantılı olan yeni ilişkiler ve yeni sevinçler olacaktır. Tekrarlıyoruz, bunların hepsi çok yeni şeylerdir. Yanıtlar için geçmişe bakmayın.

SORU: Bilim dünyasında, ilaçların kalitesini tayin eden bilgileri bilimsel yöntemler sağlar. Alternatif tıp dünyasında ise, ben sezgiyi kullanmaktan başka belirli bir ölçüt (kriter) bulamıyorum. Diğer insanlara yardımcı olmaya çalışan bir şifacıysan, hangi ölçütleri önerirsin?

TOBIAS: Bunun için içinizde yapılanmış olan, sezgisel ölçütler (kriterler) vardır. Sizin cesaret edip yeni topraklara girdiğinizi ve ölçütlerin de daha geliştirilmediğini yeniden söyleyeceğiz. Buna daha önce de değinmiştik. Sizden, bunları özellikle belgelemenizi, kronolojisini özellikle çıkartmanızı ve uygunluğunu belirlemenizi bekliyoruz. Sizin sezgilerinizi kullanmanızı, ama bunu aynı zamanda alıcının sezgisiyle de birleştirmenizi öneriyoruz. İşe yarayan en uygun şeyler, içsel bir biliş halinde, birliktelikten ortaya çıkar. Hep daha fazlasını öğrendikçe, ve üzerinde çalıştığın bu ögeleri ve şifa yöntemlerini daha fazla anlamaya başladıkça, evet, kesinlikle, öğrendiklerini belgele. O zaman en etkili ve elverişli yöntemleri keşfedeceksin.

Burada bir de, çoğunuzun, oldukça katı olan bilimsel yöntemlerinizi aşağılamak eğilimine sahip olduğunuza dikkat çekmek isteriz. Siz bu yöntemlerin çok yavaş olduğunu düşünüyorsunuz. Bunların fazla ölçüp biçtiğini düşünüyor ve şeylerin gelişmiyle ilgili bir kuantum sıçrayışının olabilmesi için, başka alanlara, başka yönlere bakınmanız gerektiğini sanıyorsunuz. Yapılandırılmış olan bilimsel yöntemler hala çok değerlidir, bunlarda hala harika değerler vardır. Ama bunların şu anda, sizin yapmakta olduğunuz yeni tür araştırmalara katkıda bulunmayacağının da altını çiziyoruz. Yaratılmasına yardımcı olduğunuz şifalardan ve çalışmalardan ve şifa yöntemlerinden (bir şeyler) öğrendikçe, bunları karşılaştığınız tipik bilimsel yöntemlerin yerine koymanın daha uygun olacağı bir zaman gelecektir. Ama şimdilik sezginize danışın ve tekrarlıyoruz, yanıtları bulmak için geriye gitmeyin. Aradığınız yanıtlar yeni bir yerde, geçmişte olmayan yeni bir potansiyelde bulunmaktadır.

SORU: Tobias, neden bizden deneyimlerimizi belgelememizi istiyorsun? Ben bunu uzun süre yaptım, anılara ve bilgilere ihtiyacımız olduğunda, onları tümüyle anımsayabiliriz. Yanılıyor muyum?

TOBIAS: Sizden bunu belgelemenizi rica ediyoruz, çünkü bu sizinle ilgili değildir. Bunu, başkalarının yararına yapıyorsunuz. Onların hepsi sizin anılarınıza ve beyninize nasıl girebilir? Senin için bu iyi bir yol olabilir. Ama senin sahip olmaya başladığın anlayışlara ihtiyacı olan çok kişi için, içinden geçtiğin şeyleri belgelemek, yazıya dökmek, bunları tanımlamaya ve anlatmaya yarayacak yaratıcı bir yol bulmak, önem kazanacaktır. Şu anda bu işlemden bir avuç insanın geçmekte olduğunun farkında mısın? Söylediğimiz gibi, bugün bu sayı 14 milyon civarındadır. Ama bu sayıya tutunmayın, çünkü bu çok çabuk değişmektedir. Hızla büyümektedir. Bu işlemden geçen bir avuç insan varsa, bir de yakında geçecek olan diğer insanları bir düşün. Yardım için hangi yöne bakınacaklar? Onların işlemlerine yardımcı olabilmek için en iyi yol hangisi olacaktır? Yanıtlar için onların eski enerjide yarattığınız kiliselere (dini kurumlara) geri gitmelerini mi istiyorsunuz. Hayır, bu onları boğacaktır. Biz, kiliselerin harika bir hizmet sağlamadığını söylemiyoruz, ama bu – nasıl desek- yolda giderken atılan adımlardan biriydi.

Delirmedikleri güvencesini onlara verecek kitapları okumak ihtiyacında olacak kişiler bunlardır. Siz okumak için bu kitaplara sahip olsaydınız, yolunuz ne kadar daha kolay olurdu, bir düşünün! Yükselişe girmekle, menapozdan geçmek arasındaki farkı anlayabilmek için, sınıflara gitmek gereğini hissedecek kişiler bunlardır. (kahkahalar) Çoğunuz, menapozdan geçmekle ‘suçlandığınız’ bir yaşta olduğunuz için, bunun menapoz olduğunu düşünmek eğilimindesiniz. Biz size farklı bir şey söylemek için burada bulunuyoruz. Oh, siz kesinlikle bir değişimden geçmektesiniz. Kimyevi bileşiminiz, bedeniniz ve zihniniz kesinlikle değişmektedir. Ama bu menapoz değildir.

Sınıfları yaratacak, araçları yaratacak, her tür iletişim araçlarını yaratacak kişilerin sizler olmanızı, yardım çağrılarına yanıt verecek kişilerin sizler olmanızı rica ediyoruz. Bugün 14 milyon insan varsa, seneye bu zamanda bu 144 milyon olabilir, ve buradan da daha büyümeye devam edebilir. Söylediğimiz gibi, kuantum sıçrayışı için zaman kısalmıştır. Bu, sizinle ilgili değildir. Bu, sizin arkanızdan gelenlere hizmet etmekle ilgilidir.

Şimdi artık her hangi bir kontrata bağlı olmadığınız noktasını da açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Kontratlarınız bitmiştir. Onlar çoktan bitmiştir. Her hangi bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Bu rolü üstlenmez ve kabul etmezseniz, cezalandırılmayacaksınız. Biz burada ‘gönüllü askerleri’ sevgiyle toplamaktayız. Biz sizden – öyle hissediyorsanız eğer – öne çıkmanızı rica etmekteyiz. Bunlar zorluklar ve meydan okumalardır. Bugün seçebileceğiniz potansiyellerden bir tanesi de – (ve onun için spiritüel potansiyelinizin enerjisi burada bulunmaktadır; daha önce hiç buraya getirilmemiştir, ama şimdi gelmektedir) – bu zamanda, bu işleme devam etmemeyi de seçebilirsiniz, çünkü bu zordur. Siz, sessiz bir yaşam, “normal” dediğiniz bir yaşam sürmeyi seçebilirsiniz. Biz sizi aynı şekilde sevmeye devam edeceğiz. Biz hala rüyalarınızda size gelip, yanınızda durmaya devam edeceğiz. Yaşam biraz daha kolay bir hal alacak, biraz daha kolay bir rol üstlenecektir. Biz sizi hala seviyor olacağız. Ama ilerlemeye devam etmek için hazır olanları, bu zamanda enerjilerinize ihtiyaç duyulduğu konusunda da cesaretlendireceğiz.

SORU: Tobias, bu çok zor görünüyor. Ailelerimizi, yaşamlarında onlara meydan okuyan şeyleri halletmeye çalışırken izlemek, çok zor. Onların seçimlerine karışmadan, bu işlemde onlara nasıl yardımcı olabiliriz?

TOBIAS: Bu, geçmişte söylediğimiz gibi, herşeyin arasından en çok meydan okuyan şeylerden biridir. Bu sizi en çok zorlayan şey olacaktır. Siz, yeni yükselişinizin bir parçası olarak anlayışlarınız ve bilgeliğiniz içinde ilerlemeye devam ederken, bu çok zorlaşacaktır. İnsanların karşılaştığı meydan okumaları izlemek, çok zor olacaktır. Ama bir zamanlar sizin de aynı yerde olduğunuzu, size hatırlatırız. Hizmet rolünüze adım attığınızda, insanlık için duyduğunuz merhamet ve sevgi o kadar büyük olacaktır ki, Dünyayı terk etmek isteyeceğiniz zamanlar olacaktır.

Geçtiğiniz üç ile beş yıl arasında, çevresindeki tanrısal alanın enerjisini bütünleştirecek insanların arasında, ilk kişiler olmayı kabul etmiş insanlar vardır. Onlar, bunu kendi içlerinde geliştirmeye çalışacak en, en ilk kişiler olmayı kabul etmişti. Bunun çok zor olduğunu gördüler. İnsan egosunun, bu içeriye girmekte olan yeni tanrısallığı pek de kabul etmek istemediğini gördüler. Bunun bir parçası olmayı – bu tanrısallığı daha hızlı bir şekilde içeriye getirmeyi – kabul eden kişilerin çoğu, Dünyada kalmadı. Onların (dünyayı) terk etmelerinin en büyük nedeni – bu yeni enerjiye sahip olmanın getirdiği zorluk – çevrelerindeki insanların halini görmenin getirdiği zorluktu.

Çoğunuz bunu anlamaya başlıyorsunuz. Dükkanlara gittiğinizde, ve toplum içine karıştığınızda, aynı dünyanın bir parçası olmadığınızı hissetmeye ve görmeye başlıyorsunuz. Bu, daha iyi ve daha önemli olduğunuz anlamına gelmemektedir, ama bir iletişim kuramamaktasınız. Komşularınız ziyarete geldiğinde, onlarla bir iletişim kurmak şimdi daha zor gelmektedir. Siz onları derinden sevmektesiniz, ama iletişim kuramamaktasınız. Partilere gittiğinizde….şu anda içinden geçiren kişinin söylediği gibi, “Oh evet Tobias, bunun nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bağırmak istiyorum. Oradan koşup çıkmak istiyorum.” Ait olmadığınızı hissediyorsunuz. Nasıl olur da beş, on yıl önce tüm dikkatleri üzerinizde toplarken, oldukça sosyal bir yaşamınız varken, şimdi bu uygun gelmemektedir? Bunların hepsi meydan okumalar, hepsi zorluklardır.

SORU: Tobias, dönüşüm işleminin bir parçası olan fiziksel belirtileri biraz daha açabilir misin. Kalp çarpıntıları, baş dönmesi gibi, vızıltılar duymak gibi iç kulakla ilgili belirtiler, ensede bir titreşim hissi, omurgadan yukarı çıkan dalgalanmalar, akımlar, bunun bir parçası mıdır?

TOBIAS: Biz kesinlikle hala sizinle çalışmaktayız. (Ve onun için bu şeyleri belgelemenizi istemekteyiz.) Bu işlemle doğrudan ilişkili olan fiziksel belirtilerin, omurgayı etkileyen şeyler olduğunu görüyoruz. Gerçekten de enerji bedeninizde hareket etmekte ve dalgalanmaktadır, ve özellikle de boyun ve omuzların içinde ve çevresinde duyarlı bölgelerin olduğunu görüyoruz. Daha çok yüzle ilgili, başağrısı türünden belirtiler olduğunu sizden anlıyoruz. Bu işlem sırasında hipofizin ve epifizin büyük bir olasılıkla yoğunlaşacağını görüyoruz. Her hangi bir yönsüzlük duygusu, içinden geçtiğiniz bütün bu işlemlerle doğrudan bağlantılı gibi görünmektedir. Ama bu işlemin çoğunlukla, kalbi doğrudan etkilemediğini gördük. Kalp çarpıntıları, yeni enerjiye geçmenin tipik belirtilerinden biri değildir. Bu belirtiler daha çok omurga ve boyun ve baştaki bölgelerde görülmekte ve ayakları yere basmamak gibi, havalardaymış gibi hissedilmektedir. Biz seninle çalışmaya devam edeceğiz, ama ister doktor ol, ister olma, bu bilgiyi paylaşmanı ve diğer kişiler için de bunları belgeleyen grubun bir parçası olmanı senden yeniden rica ediyoruz.

SORU: Tobias, ben meme kanseri geçirmiş kişilerle çalışıyorum. Onların çoğu, yaşamlarında kansere neden olan faktörün ne olduğunu merak ediyor. Genel bir duygusal ve enerjisel neden var mıdır? Kanseri ve kansere karşı sahip olduğumuz alternatif ‘ilaçları’ , özellikle de özel beslenme yollarını biraz daha açabilirmisin?

TOBIAS: Bu çok, çok uzun bir açıklama gerektirir, ama bir anlamda, burada meydana gelen şey, birkaç faktörün biraraya gelmesidir. Bunlardan biri psişik-spiritüel düzeyinizdir. Sahip olduğunuz bazı planlar – nasıl diyelim – belli bir noktada bedeni terk etmek için planlar vardı. Bunlar, gezegeni terk etmenize neden olacak hastalık kurgularıydı. Tekrarlıyoruz, seçtiğiniz olasılıklar yüzünden, içine girmeyi seçtiğiniz yeni realiteler yüzünden, kanser saldırısının gerçekten olduğunu, ama üstesinden gelinebildiğini görmektesiniz. İlaçlarınızla ve iyileştirme yöntemlerinizle kanserin üstesinden gelinebilmektedir, ama siz gittikçe, yeni bir denge sağlayan homeopatik ‘ilaçlar’ ve programlar sayesinde bunun üstesinden gelebildiğinizi görmektesiniz.

Keşfedildiği gibi, insanların titreşimsel ve enerjisel alanları birçok potansiyele sahiptir. Şu anda bunun üzerinde çalışmakta olan doktora, burada sahip olunan çok, birçok potansiyelin var olduğunu söylemekteyiz sana. Neyin bir potansiyel ve neyin yaşama geçirilmiş bir hastalık olduğuna karar vermek, sana kalmış bir şeydir. Bir potansiyelin var olması, onun gerçek olduğu anlamına gelmez. O sadece bir potansiyeldir.

Şimdi tekrarlıyoruz, bunu uzun uzadıya tartışabiliriz, ama kanseri iyileştirme yöntemlerindeki en büyük ilerleme, doğal yollardan kaydedilecektir. Bugün bu doğal maddelerle çalışmakta olan kişiler, bu maddelerin içindeki enerjileri açığa çıkarmanın uygun yollarını daha bulamamıştır. Özellikle de, evet, denizlerden ve okyanuslardan çıkan maddeler en büyük potansiyellere sahip olacaktır, ama bu doğal maddeler, sadece bunlarla kısıtlı kalmayacaktır. Bu maddeleri aldığınızda (yuttuğunuzda), bedendeki hastalıklı bölüme uygun etkiyi sağlayacağına dair bir his ya da inanç vardır. Ama atılacak bir adım daha vardır, gerçek şifa ve gerçek dengeleme yeteneği bedene salınmadan önce, bu maddelerin bir işlemden geçmesi gerekmektedir. Bunların içinde var olan potansiyelle, bedenin bunları kendi bünyesine alması arasında, hala kapalı olan bir kapı vardır. Bu şifa potansiyelinin çoğu, çoğu şu anda kaybolmaktadır, çünkü akıp gitmektedir.

Bu teknikler üzerinde çalışan kişiler vardır, ama biz bu alanda olan herkesi – nasıl desek – bu kapıların kilidini açmak için, bu özlerin içindeki gerçek şifa yeteğini ortaya çıkartacak, açacak anahtarları bulmak için yüreklendirmekteyiz. Bunlar çok kısa bir zaman içinde, kanser için halen kullanılan ve insan bedenini altüst eden kimyasal ve elektronik iyileştirme yöntemlerinin yerini almak potansiyeline, güçlü, çok güçlü bir şekilde sahiptir. Gördüğümüz kadarıyla, bu tür bir iyileştirmenin bulunması için, uzun bir zaman geçmeyecektir. Ancak, (düzenleyici, kanun-koyucu) sistemlerinizin bunu kabul etmesi zaman alacaktır.

SORU: Sevgili Tobias, şu anda doğmakta olan çocukların İndigo ya da daha gelişmiş başka bir türden olma olasılığının oranı nedir? Onları erken tanımanın bir yolu var mıdır?

TOBIAS: Dünyaya gelirken….döngüler içinde hareket edersiniz. Döngüler içinde hareket etme eğiliminiz vardır. Neredeyse tüm doğanların, sizin İndigo nitelikleri dediğiniz nitelikleri taşıması için zamanlama şimdi uygundur. Bu seçilmiş, ayrılmış bir grup değildir. Baştan tek tek gelen varlıklar vardır, sonra da toplu olarak gelenler vardır. İndigo dönemi, oldukça kısa bir dönemdi ve dönemdir. Daha önce de bir sonraki düzeyden, gelmekte olan bir sonraki nesilden konuşmuştuk. Bunlar – bunlara bir ad vermiştik – “kristal” çocuklardı, çünkü onlar neredeyse eski kalıpların hiç birini, eski niteliklerin hiç birini taşımamaktadır. Şu anda gelmekte olan çok insan, indigodur. Hepsi bu enerji niteliklerini taşımaktadır. İndigolar, bir sonraki grubun, “kristallerin” gelebilmesine yol açmak üzere, altı, yedi yıla kadar gelmeyi kesecektir.

İndigolar içlerinde çelişen bir enerji taşımaktadır. Çoğu, Dünyaya çok, çok kez gelmiştir. Ancak şimdi yeni ve kendine özgü bir niteliği, yeni enerjinin niteliğini taşıyarak gelmektedirler. Ama bu, varlıklarında çelişkiye neden olmaktadır. Tekrarlıyoruz, onların okumak için kitaplara ihtiyaçları olacaktır. Gidebilecekleri kurslara ihtiyaçları olacaktır. Ana-babalarının da, bu çocukların anlamasına yardımcı olabilmek için aynı şeylere ihtiyaçları olacaktır.

Biz onun için bu gelecek yılda sizi tekrar ve tekrar, bu işlemi belgelemeye başlamanız için yüreklendireceğiz. Her birinizin sahip olduğu, her birinizin içerdiği bir bilgelik tapınağı vardır. O, başkalarıyla paylaşılmak üzere oradadır. Bu zamanda indigolar üzerine çok odaklanmayın. Gerçekleştirdiğiniz çalışmanın, biraraya getirdiğiniz araçların gelecek insan nesilleri tarafından kullanılacağını anlayın.

SORU: Tobias, herkes kendi içinde senin gibi, Tobias gibi, ortaya çıkartabileceği ve iletişim kurabileceği bir varlığa sahip midir? Bu varlığı nasıl ortaya çıkartabiliriz?

TOBIAS: Cauldre (Geoffrey Hoppe) diyor ki, bunu pek de yapmak istemezsiniz! (kahkahalar) Bazen bunun bir lanet gibi olduğunu söylemektedir! Şimdi, biz her birinizi, KENDİ varlığınızı, KENDİ benliğinizi nefesinizle içinize çekmek için yüreklendirmekteyiz. Bu siz olan bir Benliktir ve size tanrısal ögeleri sunmaktadır, yeni bir dinginlik sunmaktadır, yeni bir denge sunmaktadır. ONU nefesinizle içinize çekin.

Ve şimdi biz, Cauldre’nin bile önünde, bu tür bir kanallığın yakında eskiyeceğini söylemekteyiz. Bu, yeni enerji yöntemlerinden biri değildir. Ölmüş bir varlığın kanallığını yapmak istemezsiniz! (kahkahalar) Siz kendi ışığınızı ve kendi parlaklığınızı getirmek isteyeceksiniz. Daha önce de söyledik, bizim gideceğimiz bir an gelecektir. Artık burada olmayacağız. Biz bunu Cauldre’yı korkutmak için söyledik! (kahkahalar) Biz her zaman yanıbaşınızda olacağız, ama sizi hep daha fazla yüreklendireceğiz. Biz Cauldre’yı – biz “kanallık” sözcüğünü bile fazla sevmemekteyiz – olduğu tümü olması için, ve sizi, olduğunuz tümü olmanız için yüreklendireceğiz.

Size daha önce de söyledik, ve tekrar söyleyeceğiz, bunların hepsinin yanıtlarına sahip değiliz. Tanrısal bütünleşme işleminden geçen ilk kişiler sizlersiniz. Sizinle birlikte yolculuk yapan bizleriz. Sizi yüreklendiren bizleriz. Biz farklı bir bakış açısından baktığımız için, yol boyunca size öğütlerde bulunabilmekteyiz. Sevgili dostlar, siz, ilklersiniz.

Kendinizi başka bir insanın önünde, bir öğretmen rolünde düşünün. Siz parlamakta ve aydınlık içindesiniz. Siz renklerin içinde parıldamaktasınız. Onlar, kiminle konuştuğunuzu soracaktır, “Bu bir melek midir? Uzak bir evrenden ya da başka bir gezegenden bir varlık mıdır, ya da bir ermiş varlığa mı kanallık etmektesinizdir?” Ve siz diyeceksiniz ki, “Hayır, hissettiğin bu parlaklık ve aydınlık ve sevgi, olduğum tümden, varlığımın gücünden, Gerçek Benliğimden gelmektedir. Ben onun ortaya çıkmasına izin veriyorum.”

Enerji ağı değiştiğinde, son uyumlamalar gelecek yıl(lar)da yapıldığında, çevrede bulunan bazı varlıklar gidecektir. Ve nedenini biliyor musunuz. Kendi gücünüze sahip çıkabilmeniz için. Kendi yerinize sahip çıkabilirsiniz. Onlar, sizin onlara kanallık etmenizi istememektedir. Sadece hizmet için burada bulunmaktadırlar. Bu varlıkların çoğu gidecektir. Ve o noktada, artık kanallık için pek de ulaşılır bir halde olmayacaklardır.

Biz gerçekten sizinle konuşmaya bayılıyoruz. Kendinizi açmanızdan, bizimle şimdi gevezelik etmenizden, yolda giderken, arabada sizinle konuşacak kimsenin olmamasına karşın, konuşmanızdan ve bundan da artık o kadar utanmamanızdan (kahkahalar) çok büyük keyif alıyoruz! Biz bu diyalogları seviyoruz. Biz paylaşımlarınızı seviyoruz. Bizimle birlikte gülmenizi, yaşamınızda yakınınıza gelmemize izin vermenizi seviyoruz. Oh, biz bunu yüreklendiriyoruz! Kendinizi buna açabildiğinizi göreceksiniz. Bu daha kolay ve daha yumuşak olacaktır.

Size bir şey daha söyleyeceğiz. Dostluğunuzun tadına ne kadar varırsak varalım – ve sizin de bizimkinin tadına vardığını umud ediyoruz – neyin nasıl yapılacağını bize sormayın. Yanıtları bizden istemeyin. Bizimle tartışın, tıpkı birlikte çalıştığınız bir kişiyle tartıştığınız gibi. Ama sevgili dostlar, bize sorduğunuz zaman, yapmamız gereken şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Onu size geri atmak ve şu anda arasından seçebileceğiniz tüm bu potansiyellere, tüm bu alternatif realitelere sahipken, “SENİN birlikte-yaratacağın şey nedir, SENİN seçeceğin şey nedir?” demek durumundayız. Seçimlerinizde size destek olacağız. Bu seçimin doğru ya da yanlış olduğunu düşünün ya da düşünmeyin, biz yanınızda yürüyeceğiz. Biz sonsuza kadar sizin için orada olacağız. Siz yalnız değilsiniz. Seçim sizindir.

Bu gelecek yıl yoğun olacaktır. Birlikte yapacak çok işimiz vardır. Her bir toplantımızda size “meydan okuyacağız”. Aynı zamanda da sizi seveceğiz. Enerji ağı değiştiğinde ve tamamlandığında, size açılan yeni bir kaynağın olduğunu göreceksiniz. Onu içeriye getirmek ve kullanmanız için sizinle çalışacağız. Biz sizi buna iteceğiz.

Bu kolay bir iş değildir. Ama sevgili dostlar, bu yaşamın sonunda geriye baktığınızda (bugünün mesajına göndermede bulunmaktadır), ve herşeyi gözden geçirdiğinizde, “Ben oradaydım, diğer insanlara öğrettim, onlara yardımcı oldum. ‘İnsanlığın kuantum sıçrayışı’ olarak tanımlanacak şey sırasında ben oradaydım. Bütün dünyada o muazzam ışık ışıdığında, ben oradaydım. Ben bir öğretmendim. Kendi tanrısallıklarının yolunda olan insanların geçebilmesi için kapıları açan kişilerden biri de bendim. Ama herşeyden de öte, Dünya denen bu yere Yuva’nın genişleyebilmesi için kapıyı açanlardan biri de bendim” dediniz.

Ve öyledir!

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.

www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.

Crimson Circle, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan global bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 40.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.

Crimson Circle her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Crimson Circle toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Crimson Circle, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışları yoluyla bolluğu kabul etmektedir.

Crimson Circle’ın en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.

Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.

Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.

Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir.

Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.

e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.

Leave a Reply