Ders Oniki, Bölüm II: Birleşik Kanallık

Kryon Yaz-Ortası Işık Konferansında sunulmuştur

Not: Bu kanallık, 15 Temmuz 2001’de, Breckenridge, Colorado’da yapılan Kryon Yaz-Ortası Işık Konferansında sunulmuştur ve Yaratıcı Dizinin Onikinci Dersinin üçüncü bölümüdür. Bu konferansa, dünyanın her yanından gelen 450 ışık işçisi, sevgi, enerji ve Ruh’a hizmet etmenin ortak anlayışını paylaşmak üzere katılmıştır. Konferansın son gününün sabahında, Ronna Herman kanalıyla Başmelek Mikail, Geoffrey Hoppe kanalıyla Tobias ve Lee Carroll kanalıyla Kryon, bu tarihsel kanallık için, sahnede biraraya geldiler. Aşağıdaki metin, bu birleşik kanallığın Tobias’a ait bölümüdür. Başmelek Mikail, Tobias ve Kryon’u kapsayan, kanallığın bütününü içeren kaset için, lütfen bu metnin sonundaki bilgiye bakın.

TOBIAS: Sevgili dostlar, Kryon ve Başmelek Mikail – oh, bu Ben, Tobias için çok (önemli, heyecan verici) bir andır. Bu Cauldre (Geoffrey Hoppe) için de ilginçtir, çünkü kafasının içinde üç ses birden duymaktadır! (kahkahalar) O bunu oldukça ilginç bulmaktadır! Bu, kutsanmış ve kutsal bir andır.

Continue reading »

Ders Oniki, Bölüm I: Ruh’la Yeni İlişkin

Kryon Yaz-Ortası Işık Konferansı’nda sunulmuştur

Breckenridge, Colorado

TOBIAS: Ve öyledir sevgili dostlar, bu alanda, bu kutsal enerjide, aileyle biraraya gelmekteyiz. Dün gece burada toplandığımızdan beri, bu odanın, bu kaldığınız otelin, bu dağın enerjisi artmaktadır. Enerji yapılanmaktadır. Bu odadayken sevgili dostlar, tepkilerinize hakim olmanın size zor geldiğini göreceksiniz, çünkü içinizde birçok değişim meydana gelmektedir. Siz salıvermektesiniz. Siz, uzun zamandır planlanan bir şeye yolu açmaktasınız. Bu yeni tanrısallığın yaşamınızda ortaya çıkabilmesi için, kendi içinizde ona yer açmaktasınız. Ve biz bugün özellikle bunun hakkında konuşacağız.

Sevgili dostlar, sizler yaşamınızdan eski enerjiyi salmaktasınız. Eskiden, yeniye geçmektesiniz. Burası, bunu yapabileceğiniz kutsal bir yerdir, ve bu kutsal bir zamandır. Dün akşam söylediğimiz gibi, bu zamana hazırlanmak amacıyla, biz sizinle günlerdir ve haftalardır ve hatta aylardır çalışmaktayız. Sonra da, Ruh’un, Kryon’un, Başmelek Mikail’in ve Kırmızı Meclisin enerjileri, yoğun bir şekilde sizinle çalışabilmemiz için sizi burada biraraya getirmiştir. Siz şimdi bu geçiş noktasına gelmektesiniz. Bu, yaşamınızda çok önemi olan bir geçiştir, ve aynı şekilde, yaşamınızdaki bütün insanlar için ve Tüm Olan için önemi olan bir geçiştir. Bu gerçekten kutsal ve kutsanmış bir andır.

Continue reading »

Ders Onbir: Teşekkürü Kendine Et

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

Babalar Günü, 17 Haziran 2001

TOBIAS: Ve öyledir, sevgili dostlar, Shaumbra olan ailemizle yeniden biraraya gelmekteyiz. Çemberimizde biraraya gelmekteyiz. Sizinle burada oturup, gerçek kimliğinizin gerçeği ve umudu ve sevgisinin ortaya çıkmasını sağlayacak tanrısal iradeyle ilgili, bu yeni enerjiye geçmek ve bu yeni alana geçmekle ilgili konuşmalarımızı sanki daha birkaç dakika önce yapmışız gibi. Ve şimdi, bu Yaratıcı Dizisinin, Onbirinci Dersi için geri gelmiş bulunuyoruz. Aileyle birlikte geri geldik.

Bazen, alanınıza ilk girdiğimizde, sevgimizi ifade edebilmek bize zor gelmektedir. Buradaki enerji o kadar tatlı ki! Hatta, gelmekte olan sevgiyi, buradaki sevgiyi ifade edebilmeye çalışmak bile bize zor gelmektedir. Bu gerçekten çok, çok tatlı (bir enerji). Biz burada, inanılmaz bir yolculuk yapmış insanlarla dolu bir alanda, bir çemberde bulunmaktayız. Yuvayı terk edişiniz, sanki binlerce yıl önceymiş gibi. Siz bu çalışmalara, birçok meydan okumalara karşın, sevgiyle dolmak için devam etmektesiniz. Bu gibi zamanlarda, birbirinizle – insanla insanın – ve şimdi gelmekte olan meleklerle biraraya gelebilmek için toplanmaktasınız. Bu ne kadar tatlı bir yeniden-kavuşmadır! Sizinle konuşacağımız çok şey vardır.

Continue reading »

Ders On: Tanrısal İradene Adım At

CrimsonCircle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

TOBIAS: Ve öyledir, sevgili dostlar, sevgili Shaumbra, çemberimizde yeniden toplanmaktayız. Bu o kadar değerli bir zamandır ki, bir sevgi zamanıdır, onurlandırma zamanıdır ve teşekkür etmek zamanıdır. Sizden, alanınıza ve bu çembere gelmekte olan şeyleri hissetmenizi rica etmekteyiz, çünkü şimdi içeri girmekte olan ve beraberinde çok enerji getiren birçok varlık vardır. Biz sizden yüreğinizi açmanızı ve bugün bu çemberde bize katılmanızı rica etmekteyiz, çünkü tartışılacak çok şey vardır.

Buradaki enerji çok tatlı! Sizlere sözcüklerle konuşmak bile bize zor gelmekte – enerji yoğun…Hislerimizi ve düşüncelerimizi, size titreşimsel olarak ve sevgi şeklinde aktarmak ve tercüme etmek bize daha kolay gelmektedir. Ama biz, sizin bu sözcükleri duymaktan hoşlandığınızı da bilmekteyiz, onun için devam edeceğiz. (kendi kendine güler)

Continue reading »

Ders Dokuz: Kapına Gelen Şeyle Dans Et

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

TOBIAS: Ve öyledir sevgili dostlar, sevgili Shaumbra, ve sevgili öğretmenler, yeniden bu çemberde, sevgi yerimizde toplanmaktayız. Bizi bugün bu alana kabul ettiğiniz ve çemberinize davet ettiğiniz için size teşekkür etmekteyiz Shaumbra. Konuşmamız ve üstünden geçmemiz gereken çok şey vardır. Bu, geçmişte kullandığınız yöntemleri yeniden düşünmenize neden olacak yeni bilgidir. Bu, kim olduğunuzu yeniden düşünmenize neden olacaktır, ve kendinizi gerçek bir yaratıcı olarak yeniden düşünmenize neden olacaktır.

Şimdi, bütün melekler ve varlıklar bu alana hızla girmekteyken, bir kaç dakikalığına yüreğinizi ve varlığınızı açmanızı rica etmekteyiz. Bu varlıklar, bugünün Yaratıcı Dizisinin Dokuzuncu Dersinde size katılmak için gelmektedir. Yeni enerjiye ilk giren kişiler olarak siz öğretmenlersiniz. Şimdiye kadar bu uzun yolda yolculuk yapan sizlersiniz, bu yeni alana ve bu yeni boyuta girecek ilk kişiler olmayı kabul eden sizlersiniz. Diğer kişiler için öğretmen olmayı kabul eden sizlersiniz.

Continue reading »

Ders Sekiz: Gülün Meyvesini Al

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

TOBIAS: Ve öyledir sevgili dostlar, ailemizle Kırmızı Çemberde yeniden toplanmaktayız. Bu zamanlar değerlidir ve bugün konuşulacak çok şey vardır. Sevgili dostlar, her birinize açıklamak istediğimiz o kadar çok şey var ki, konuşacak o kadar çok şey var ki. Bunların bir bölümü burada sözcükler olarak sunulacaktır, ama çok daha fazlası size enerji olarak verilecektir.

Ama herşeyin üstünde, en derin anlamda sizi candan sevdiğimizi söylemek isteriz. Burada gerçekleştirdiğiniz şeylerden dolayı sizi onurlandırmaktayız. Yaşamınızdan vermektesiniz ve biz bunu onurlandırmaktayız, çünkü yaptığınızın tam da bu olduğunu bilmekteyiz. Siz kendinizi tamamen hizmete adadınız. Eski enerji yöntemlerini salmayı kabul ettiniz. Bunu yapması kolay değildir. Eskinin tümünü bırakmayı kabul ettiniz. Bu yeni enerjiye girecek ilk kişiler olmak için, olduğunuzu düşündüğünüz herşeyi salıvermeyi kabul ettiniz. Bunun size çok gözyaşına mal olduğunu bilmekteyiz. Bunun birçok zorluklara neden olduğunu bilmekteyiz.

Continue reading »

Ders Yedi: Sınırsız Darbelerle Yarat

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

TOBIAS: Ve öyledir sevgili dostlar, sevgili Shaumbra, burada, bu çemberde yeniden toplanmaktayız. Sizi bıraktığımızdan bu yana sadece bir anlık zaman geçmiş gibidir, ama bu süre içinde, birçok harika ve bazı da zor deneyimler yaşadığınızı bilmekteyiz! Bugün bu odada bulunan ve bunu okuyan insanların enerjisini hissetmek güzel bir histir. Müziğinizi duymak, ve müziğin titreşimlerinde ifade edilen yolculuğunuzun öyküsünü duymak güzel bir histir. (Aryeh David’in çaldığı müzik) Ben, Tobias bu anı herşeyden üstün tutmaktayım. Ailenin böyle biraraya geldiği bu zamanları hevesle beklemekteyim.

Şimdi, enerjileri uyumlamak için, sizinle birlikte birkaç dakikalığına çalışacağız. Perdenin bizim tarafından olan varlıklar, hem her birinizle ayrı ayrı ve hem de grup olarak, insan enerjilerinizi ve tanrısal enerjilerinizi, perdenin bu yanında bulunan bizlerin enerjisiyle kaynaştırmaya yardımcı olmak amacıyla şimdi gelmektedir.

Continue reading »

Ders Altı: İçinde Tanrısal Denge Vardır

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

TOBIAS: Ve öyledir sevgili dostlar, Kırmızı Çember’in bu gününde ve burada yine biraraya gelmekteyiz. Biz alanınıza ve enerjinize sevinç içinde gelmekteyiz. Oh, bu zamanda yürekleriniz açıktır! Bizi kabul edişiniz gerçek ve derin ve sevgi doludur. Bu alana gelmemize izin verdiğiniz için size teşekkür etmekteyiz.

Kim olduğunuzla ilgili kendinizi kabul edişiniz….oh, son konuşmamızdan bu yana önemli bir şekilde değişmiştir. Bu çemberde ilk toplanmaya başladığımızdan bu yana, kimliğinizi kabul etmek oranı, çok değişmiştir. Kırmızı Meclis’teki sorumluluklarımızın bir parçası da, size bir bakış açısı sunmaktır, bizim gördüğümüz şeyleri size göstermektir. Yaşamınızın ve deneyimlerinizin ortasında bulunduğunuz için, kendi gelişiminizi göremediğiniz zamanlar vardır. Siz dualitenin o denli içindesiniz ki, kim olduğunuzu görmek sizin için zordur. Onun için biz size kendi bakış açımızı sunmaktayız. Ve gerçekten sevgili dostlar, siz artık, daha birkaç ay önce bulunduğunuz bilinçte değilsiniz. Eskinin çok şeylerini sıyırıp attınız ve yeninin enerjisini kucaklamaya başlamaktasınız. Ve bu enerji, sizin kendi tanrısal benliğinizdir.

Continue reading »

Ders Beş: Değişiklikler Bekleyin ve Onları Kutsayın

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

TOBIAS: Ve öyledir sevgili dostlar, yılınızın bu en özel zamanında (Noel), bu “kırmızının çemberinde” biraraya gelmekteyiz. Önceden tanıdığımız varlıklarla toplanmaktayız. Bizimle birlikte melekler olan ve sonra Dünya denilen başka bir yere giden varlıklarla toplanmaktayız. Bizi bu gece alanınıza davet ettiğiniz için size teşekkür etmekteyiz. Sizinle bu zamanı paylaşabilmek ve enerjinizde bulunabilmek, bizim için gerçekten kutsal ve sevinç dolu bir zamandır.

Şimdi, sizin zamanınızla önünüzdeki birkaç dakika boyunca, birlikte yarattığımız bu alanın enerjilerini dengelemek ve uyumlamak için sizinle çalışacağız. Bu gece buraya gelmekte olan ve “dokumaları” anlamakta ve bilmekte olan varlıklar vardır. Onlar bu enerjileri nasıl ayarlayacaklarını bilmektedir. Biz her birinizden, sadece yüreklerinizi açmanızı, alanınızı açmanızı rica etmekteyiz. Biz bu denli yakına, ancak siz izin verdiğinizde gelebilmekteyiz. Onun için bu gece, Tüm Olan’ın size daha yakına gelebilmesi, bir adım daha yakına gelebilmesi için yüreklerinizi açmanızı rica etmekteyiz.

Continue reading »

Ders Dört: İnayetle Yarat

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

TOBIAS: Ve öyledir, burada toplanan sevgili dostlar ve öğretmenler, sizinle yeniden çemberimizde, kutsal alanımızda biraraya gelmekteyiz. Bugün size selamlar getirmekteyiz ve teşekkür ve onur getirmekteyiz. Sevgili dostlar, birlikte olduğumuz çemberde şimdi var olmaya başlayan enerjiyi, derin bir şekilde nefesinizle içinize çekmek için, bir dakikanızı ayırın. Tüm biyolojinizden geçireceğiniz, derin nefesler alın. Ruhunuzdan geçireceğiniz derin nefesler alın. Derin nefesler alın ve varlığınızda bu enerjiye izin verin.

Şimdi, sizin zamanınızla önünüzdeki birkaç dakika boyunca Ben Tobias, Cauldre (Geoffrey Hoppe) olarak adlandırdığımız, benim “oğul” dediğim dostumuz kanalıyla konuşacağım. (kendi kendine güler) Zamanın önümüzdeki birkaç dakikasında, şimdi çembere gelmekte olan bütün varlıklarla, enerjiyi dengelemek ve uyumlamak ve burada yeni bir enerjiyi dokumak için her birinizle çalışacağız. Bu zaman içinde sevgili dostlar ve öğretmenler, bugün size sunacağımız herşey için, sadece yüreklerinizi ve varlığınızı açın. Şu anda alana girmekte olan, bugün sizinle birlikte olabilmek için perdenin öbür yanından gelen varlıklara yüreklerinizi ve varlığınızı açın.

Continue reading »