Şaud 12: Berraklık Armağanı

Bedenleme Dizisi – 16 Temmuz 2005

Crimson Circle’e (Kırmızı Çembere) sunulmuştur

Ve öyledir sevgili Şambra, bu Yeni Enerji sınıfında biraraya geliyoruz. Ah, ne geleceğini bile bilmeden (bazı gülüşmeler) bizi bugün buraya ne kadar tatlı ve şefkatli bir biçimde getiriyorsunuz. Biz bugün buraya tam anlamıyla kendi dalgalarımıza, kendi (eski zamanlarda kullanılan iki tekerlekli savaş/yarış) arabalarımıza binerek geliyoruz. Ah evet, siz daha buraya gelmeden, haftalar öncesinde sizinle birlikte olmaya başladık. Şu son günlerde sizinle birlikteydik.

Ama, şimdi gerçekten sizinle birlikte olabiliriz, sadece yanınızda ya da arkanızda değil, içinizde de oturuyoruz, çünkü sizler bu noktaya geldiniz. Siz bedenlemenin tümüne izin verdiniz. Kendinizi o kadar açtınız ve korkuları saldınız ki, her bir şeyi korkusuzca bedenleyebiliyorsunuz. Bizi kabul edebiliyorsunuz. Sizden bir şey alacağından korkmadan, ilginizi dağıtacağından korkmadan, sizi bir şekilde yok edeceğindan korkmadan, her türlü şeyi kendi alanınıza, kendi gerçekliğinize kabul edebiliyorsunuz. Ah, işte bu, tıpkı sizin şu anda yaptığınız gibi bedenleyebilmek, Tanrısal İnsan’ın gerçek işaretidir.
Continue reading »

Şaud 11 – “Işıyan Varlık”

Bedenleme Dizisi – 04 Haziran 2005

Crimson Circle’e (Kırmızı Çembere) sunulmuştur

Ben Ben’im…..ve öyledir (kahkahalar), insanların gerçekte kim olduklarını yeniden keşfettikleri, Şambra dediğimiz bu özel grubun kapılar açtığı, Yeni Enerji kapıları, yeni farkındalık kapıları, ve yeni bilinç kapıları açtığı Yeni Enerji’nin bu sınıfında biraraya geliyoruz. Ben Tobias ve Saint Germain için, aynı anda ve birlikte burada olmak, her birinizde ve kanalımız Cauldre’da bedenlenerek birlikte olmak bir onurdur. Evet, ikimiz de bugün buraya sıkışmak zorunda kaldık, fazla yer kalmadı burada (kahkahalar)….böyle ikili bir kanallık gerçekten ilk kez oluyor.

Stereo olarak dinleyeceksiniz (yoğun kahkahalar). Tobias’ın sevgisini ve sıcaklığını hissedeceksiniz. Ve, Saint Germain’in kibrini ve azametini, debdebesini hissedeceksiniz (yoğun kahkahalar), ikisini aynı anda hissedeceksiniz. Geleneği ve tarihi ve Tobias’ın Yahudiliğini hissedeceksiniz. Ve Saint Germain’in bohemsi doğasını hissedeceksiniz. Onun için biz bugünün varlığına “Sen To-Bİİ-as Kontesi” diyeceğiz (yoğun kahkahalar).
Continue reading »

Şaud 10: Kontrolü Bırakın

Bedenleme Dizisi – 07 Mayıs 2005

Crimson Circle’e (Kırmızı Çembere) sunulmuştur.

Ve öyledir sevgili Şambra, Yeni Enerji’nin bu sınıfında yeniden biraraya geliyoruz. Ben Tobias’ım….siz Şambra’sınız….ve biz hepimiz aileyiz. İnanılmaz zamanlarda yaşıyorsunuz ve biz sizinle bu inanılmaz zamanları paylaşıyoruz – bu bir tamamlanma zamanıdır, tümüyle yeni yolların, yeni boyutların açıldığı bir zamandır. Ve aslında olmakta olanlara “boyutlar” sözcüğü bile artık uymaz oldu.

Geçenlerde bir grup Şambra’ya Üçüncü Çember’in açılmakta olduğunu söyledik. İlk Çember tabii ki Yuva’ydı, Krallığın, Tüm Var Olan’ın enerjisi. İkinci Çember, Yuva’nın dışında var olan herşeydi, var oluş, Ateş Duvarı’ndan geçip Boşluğa gittiğinizden ve yaratmaya başladığınızdan beri içinde bulunduğunuz realite.
Continue reading »

Şaud 9: Ruh’un Özgürlüğü; 4.Bölüm – St.Germain&Tobias

Bedenleme Dizisi – 02 Nisan 2005

Kırmızı Çember’e sunulmuştur

Ve öyledir, sevgili Şambra, toplantı yerinize ve buradaki kutsal Şambra odasına giriyoruz. Bugün içeri girebilmek biraz zaman aldı, çünkü enerji çok yüksek ve çok canlı. Cauldre’nın içine ve her birinizin içine girip orada olmak için, doğru enerjisel duraksama anını kollamamız gerekti. Ah evet, odada bulunanların ne kadar içindeysek ve onlarla ne kadar birlikteysek, sizinle de öyleyiz.

Bir an durun, ve içinizde ne denli mevcut olabildiğimizi hissedin. Ve biz içinizde dediğimiz zaman, sadece fiziksel bedeninizden söz etmiyoruz. Biz, enerjilerimizi sizinkiyle birleştirdiğimiz bir birlikten söz ediyoruz. Bilincin kaynaşmasından, birleşmesinden söz ediyoruz, öyle ki, birlikte – hatta burada çok yeni olsanız da, daha önce hiç dinlememiş olsanız da, her birinize – bağlıyız ve siz de bize; böylece bu mesajı size ve diğer insanlara geri iletebiliyoruz.
Continue reading »

Şaud 8: Ruhun Özgürlüğü; 3.Bölüm

Bedenleme Dizisi – 05 Mart 2005
Saint Germain ve Tobias’ın katılımıyla

Kırmızı Çembere sunulmuştur

TOBIAS: Bugün sizinle birlikte olan Ben, Tobias. Ama yanlışlık olmasın, Adamas’ın, Saint Germain’in enerjileri de Cauldre’da bedenlenmiş halde. Bugün burası çok sıkışık (yoğun kahkahalar). Biraz yer açmak durumunda kaldık. Biz Cauldre’da ve sizde enerjilerimizi bedenlerken kendi aramızda gülüp duruyorduk. Evet, biz aynı oranda sizinle de birlikteyiz. Müzik çalarken, DNA’larınızla biraz oynadık. Bir an için, sadece kendi DNA varlığınıza sahip olmanın yanısıra, içinizde bizim de bedenlenmiş olmamızın uyandırdığı hissi hissedin.

Ben Tobias için Şambra ile yeniden birlikte olmak büyük bir mutluluk. Bugün Saint Germain konuşacak. Ama ben, enerjilerimi hissedin diye….sizinkileri de ben hissedeyim diye….her zaman yaptığımız gibi, birkaç dakikayı birlikte paylaşalım diye….Şambra’nın sevgisini paylaşalım diye bugünkü konuşmayı açmak istedim.
Continue reading »

Şaud 7: Ruhun Özgürlüğü; 2.Bölüm – Saint Germain

Bedenleme Dizisi – 05 Şubat 2005

Kırmızı Çembere sunulmuştur

Artık başlayalım. Ben Ben’im. Ben, Kont Saint Germain’in enerjisiyim. Ve Tobias, bugün size konuşma fırsatını tanıdı bana. Diaları kullanmayacağız, çünkü bugün konuşacağımız şeylerde onlara pek gerek kalmayacaktır (kahkahalar). Bir süredir, Tobias’ın Şambra enerjisini bana devretmesini bekliyordum. Burada bulunmak bir onur ve mutluluktur.

Bunun Tobias’ın gerçekleştirdiği, alışılagelmiş Şaud’lardan biraz farklı olduğunu herhalde hissedebiliyorsunuz. Geoffrey’in, Cauldre’nın buraya gelmesini sağlamak için onu oyun dışı bırakmak zorunda kaldık, ama buna son dönem uykularınızda başladığımızı herhalde hatırlayacaksınız, çünkü benim gerçekleştirdiğim Şaud’lar farklıdır. Ben enerjilerinizi Tobias’ın topladığı gibi toplamıyorum.
Continue reading »

Şaud 6: Ruhun Özgürlüğü

Bedenleme Dizisi – 08 Ocak 2005

Kırmızı Çembere sunulmuştur

Ve öyledir sevgili Şambra, bugün bir kez daha biraraya geliyoruz. Bu alandaki – oo, bu güzel salona odaklanmış – Şambra enerjilerini biraraya getiriyoruz, ama aynı zamanda dünyanın her yanındaki Şambra’nın tüm enerjilerini de şu anda biraraya getiriyoruz. Ben Tobias, ve bugün gelen tüm diğer varlıklar için sizi hissetmek….ateşinizin önünde oturmak….bugün bu odadaki saf sevginin tadını çıkartmak bir sevinçtir. Buraya geri gelmek benim için bir sevinç, çünkü hem insan melekler, hem de semavi melekler açısından çok yoğun haftalar yaşadık.

Dünya’da şu aralar değişimler oluyor. Ve bunlar olmaya devam edecektir. Bunlar devam edecektir Şambra. Birkaç haftadır sizlerden ve Cauldre ve Linda’dan uzaktım, çünkü dikkatler, burada, Dünya’da olan değişimlere odaklanmıştı. Bizim dikkatimiz, buraya geri dönen yüzlerce, binlerce varlığa odaklanmıştı.
Continue reading »

Şaud 5: Kendine Bak

Bedenleme Dizisi – 11 Aralık 2004

Crimson Circle’e (Kırmızı Çembere) sunulmuştur

Ve öyledir, sevgili Enerjiyi Hareket Ettirenler ve sevgili Şambra, takviminizin bu kutlama döneminde sizinle yeniden biraraya geliyoruz. Ah, bu enerjide hepinizle birlikte oturup da enerjiyi tutanlar olarak gerçekleştirdiğiniz eski çalışmayı artık bırakmanızdan söz etmemiz sanki bir dakika önceymiş gibi geliyor. Sanki bir an bakışımızı başka yana çevirdik ve şimdi yine geri gelip sizinle birlikte oluyoruz. Ama anladığımıza göre sizin için zaman biraz daha uzundu.

Şambra, bugün size farklı bir biçimde geliyoruz. Biz Cauldre’de bedenlenmiş olarak geliyoruz, artık dışarda bir yerlerde değiliz. Bir an için gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Ve sonra gözlerinizi yeniden açın ve öteye, diğer katmanlara bakın, ve bizi farklı bir noktadan göreceksiniz, gerçekten gözlerinizle göreceksiniz. Fazla bir çaba göstermeyin. Cauldre’nın içinden çıkıp aktığımızı göreceksiniz. Linda’nın içinden çıkıp aktığımızı göreceksiniz.
Continue reading »

Şaud 4: Enerjiyi Hareket Ettirenler

Bedenleme Dizisi – 06 Kasım 2004

Crimson Circle’e (Kırmızı Çembere) sunulmuştur

Ve öyledir sevgili Şambra, Ben Tobias geri geliyorum (bazı gülüşmeler ve alkışlar). Gerçekten, bugün burada oturan ve buraya (İnternetten) bağlanan Şambra grubunun enerjisi çok güzel, çok yoğun. Siz o kadar hevesli, o kadar aç…. gerçekleştirmek üzere Dünya’ya geldiğiniz şeyi tamamlamaya o kadar istekli….enerjilerin ilerlemesine yardımcı olmaya o kadar isteklisiniz ki….hem kendi içinizde, hem de Yeni Enerji’deki yaşam denen şu şeye katılmak isteyen herkes için.

Ben Tobias, ve bugün gelen konuklar sizinle enerjileniyoruz. Sizi soluyoruz. Sizi bedenlemek istiyoruz. Size o denli yakın olalım ki – içinizde olalım ve dışınızda olalım – sizi bedenleyebilelim, bunu yapmamıza izin verir misiniz? Bugün daha da yakına gelmemize, iki ya da daha fazla olmamıza karşın bir gibi (tek varlık gibi) dans edebilecek kadar yakına gelmemize izin verir misiniz? Biz sizi bedenlemek istiyoruz, sizi varlığımızın içine almak istiyoruz.
Continue reading »

Şaud 3: Değişimleri Bedenlemek

Bedenleme Dizisi – 02 Ekim 2004

Crimson Circle’e (Kırmızı Çembere) sunulmuştur

VARLIK: Namaste. (Duraklama) Namaste (daha yüksek sesle).

ŞAMBRA: Namaste.

VARLIK: Namaste.

ŞAMBRA: Namaste.

Tobias’ın buradaki büyük koltuğunda bulunmak, ben, Kuthumi için bir onur ve sevinçtir (kahkahalar). Gerçekten de, bizim gelip de değişimler hakkında konuşmamızı siz istediniz. Böylece biz de, değişimlerle ilgili size konuşanı değiştiriyoruz (yoğun kahkahalar).
Continue reading »