Şaud 6: Yeni Enerji, Güvenli Enerji

Yeni Enerji Dizisi – 03 Ocak 2004

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

Ve öyledir, sevgili Shaumbra, yılın, Yeni Yılın ilk Shaumbra toplantısı için biraraya geliyoruz. Yüreklerinizi açtığınız ve bizi içeriye davet ettiğiniz bu zamanı seviyoruz. Ben, Tobias, bu odadaki, bugün bu alandaki sıcaklığı hissetmeyi seviyorum. Ve oda derken, oda artık bu karlı dağdaki duvarların fiziksel sınırlarıyla kısıtlı değildir. Bu oda, şu anda dinlemekte olan, Genişlemiş Zamanda bunu okumakta olan tüm Shaumbra’yı, daha sonraki genişlemiş şimdi’de bunu dinleyecek olan tüm Shaumbra’yı kapsamaktadır.

Gerçekten de, bazen konuşmaya başlamak, insana ait sözcüklere başlamak bize zor geliyor, çünkü hissettiği enerjilerden etkilenen sadece Cauldre değildir, biz de etkileniyoruz, bugün bu iskemlelerde oturduğunuz için etkileniyoruz, bu kadar çok şey öğrendiğiniz için etkileniyoruz. Siz Yeni olan çok şeyi, kim olduğunuzun özünde size meydan okuyan çok şeyi kucaklıyorsunuz.

Farkettiğimiz bir şey var, özellikle de bugün; geçişi gerçekleştirirken, yani müziği dinlerken ve yüreklerinizin açılmasına izin verirken, çok daha az çaba sarfediyorsunuz, çok daha az. Derinlere inmek için uzak bir yerlere gitmek zorunda olmadığınızı görüyorsunuz. Tanrısal bağı kurmak için artık çabalamanız gerekmiyor. O tam oradadır. O basittir.

Bu sadece onun orada olmasına izin vermekle ilgilidir. Enerjileri getirmek için uzun uzadıya sihirli şeylerden ya da törenlerden geçmek zorunda değilsiniz. Onlar oradadır. Bunu – nasıl desek – mükemmel bir yere ya da mükemmel bir çerçeveye oturtmak için, zihninizde mücadele etmek zorunda değilsiniz. Bununla ilgili bir çaba yoktur. Bu sadece izin vermektir.

Bu, Yeni Enerji niteliklerinden biridir, ve kesinlikle bu Yeni Yılın niteliklerinden biridir. Bu şimdi, tüm yaşamınızda kullanabileceğiniz harika bir örnek oluşturuyor. Zihninizde mücadele ettiğinizi gördüğünüzde, durun. Derin bir nefes alın. Yanıt hemen oradadır, ve o çok basittir, çok basit.

Eğer içinizdeki o tanrısal alanı bulmak için çaba sarfettiğinizi farkederseniz, zorlamaktan vaz geçin, sevgili Shaumbra. Gevşeyin. Derin bir nefes alın ve sadece izin verin. Bu, bu kadar basittir. Tanrısallığınız, çaba olmadan çok mevcut olabilir. O hemen oradadır. Biz sizinle birlikte çok mevcut olabiliriz. Bizi ya da kendinizi zorlamak zorunda değilsiniz.

Bakın….hepinizin derin ve yoğun eğitimlerden geçtiğiniz yaşamlarınız oldu, beden dışı yolculuklar yapmak için bedeninizi aşmayı öğrendiğiniz çok yaşamlarınız oldu. Bunun belâlı tarafı şuydu ki, hep geri gelmek zorundaydınız. Ama siz çabaladığınız, reddettiğiniz çok yaşamdan geçtiniz, ıstırap dolu çok yaşamdan, ve kendinizi disipline soktuğunuz birçok yaşamdan geçtiniz.

Ama şimdi, son ana toplantımızda da değindiğimiz gibi, ziyafet zamanıDIR. Tüm o disiplinlerden ve farklı – nasıl desek – öğretilerden, farklı öğrenimlerden geçmenizin nedeni, şimdi zamanı gelmiş olan bu çabasızlık noktasına erişebilmeniz içindi. Gevşeyin….o hemen oradadır. Oo, biz onu gerçekten hissettik, bugün melekler aleminden gelip de burada toplanan hepimiz, çok daha az çabanın olduğunu hissettik.

Şimdi, bazen belki de yeterince sıkı çalışmadığınız için kendinizi buna veremediğinizi…..sonuç alamayacağınızı düşünüyorsunuz. Bu çok Eski Enerji düşünce tarzıdır! O tam oradadır. O bir inayet, bir rahmet ve bir akıştır, zihinsel bir çaba gerekli değildir. O sadece oradadır.

Beyninizde mücadele ettiğiniz zaman….beyninizle zorladığınız zaman….herşeyi arayıp bulmaya çalıştığınız zaman ve – nasıl desek – beyniniz gerildiğiniz zaman….hepiniz, Shaumbra, neden söz ettiğimi biliyorsunuz. Zaman zaman kendinizle tartışıyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz. Oo, daha önce de söylediğimiz gibi – ve bunu başka yerlerde de çok kez duydunuz – kendi içinizde savaşarak kendi kendinizin en büyük düşmanı olabilirsiniz.

Bu da değişiyor. Ve biz burada, kendi bakış açımızdan çarpıcı sonuçları görüyoruz. Çaba yok….olmasına izin vermek var….tüm enerjilerin….tüm yanıtların sizin tarafınızdan bilinmesine izin vermek.

Gerçekten, gerçekten de geçen yıllar sırasında bu kanallıkların enerjisi değişti. Bunları biraraya getirmek, bu alana gelmek sizin için, Cauldre için, bizim için bile çok daha zordu. Bütün bunları biraraya getirmek çok enerjileri, çok zorlamaları, çabaları gerektiriyordu. Mesajlarımız vardı. Sizinle birlikte derslerden geçiyorduk.

Ama siz bunu, Şaud dediğimiz ve her birinizin ve hepinizin kollektif enerjisi olan….ve bunu okuyacak olanların….ya da bir Genişlemiş Şimdi’de buna bağlanacak olanların enerjisi olan….şu anda bunu dinleyenlerin, arkadan gelecekler için tohumunu şimdi ektiği bir potansiyel olan Şaud’da, enerjilerin tümünü birleştirdiğimiz bir noktaya da getirdiniz. Böylece bu bir grup enerjisi haline geliyor. Hepimizin, birlikte şarkı söylediği bir koro haline geliyor.

Ama bu Şaudlar bile değişti, değişti çünkü bağlantıyı kurmak çok daha kolaylaştı. Enerjileri sunmak çok daha kolaylaştı. Hatta sözcükler Cauldre’nin ağzından çıkarken bile bizden….melekler aleminde bulunanlardan….ve evet Cauldre tarafından sunulan bir enerji var, çünkü onun sesi sözcüklerde olmayan, ama her biriniz için fiziksel aleme sunulan enerjileri taşır.

Ve sizin de verdiğiniz, sunduğunuz enerjiler var….yanınızda oturanlara….Internet dediğiniz şu şeyle bağlananlara….verdiğiniz….başkaları için kullanılabilir hale getirdiğiniz enerjiler var. Ve siz aynı zamanda tüm bu enerjileri de alıyorsunuz.

Böylece biz gerçekten burada kendimize göre yaptığımız ölçümlerde Şaudların, siz değiştiğiniz için nasıl değişmeye devam ettiğini gördüğümüzde hep şaşıp kalıyoruz.

Geçenlerde bir grup Shaumbra’yla eski takvim yılınızın bitmesini ve….aslında gerçekte sadece takvim üzerinde bir tarih olan Yeni Yıl’a geçilmesini kutladık. Ve bu aslında bir duraklama, bir durma, geçen yılda ve bu yıla getiren tüm yıllarda gerçekleştirdiğiniz çalışmayı onaylamak ve takdir etmek zamanıydı. Bu aynı zamanda durup derin bir nefes alacağınız zamandı, çünkü siz şimdi, sizin için kullanılır hale gelen gerçek Yeni Enerji’nin ilk tam yılına adım atıyorsunuz.

Bu Yeni Enerji anlayışı bir zaman önce başladı. Ve son takvim yılınızda, onu burada, Dünya’da kullanabilmeniz için ilk kez ulaşılır hale geldi. Ondan önce siz gerçekte Yeni Enerji’nin yaratılmasına yardımcı oluyordunuz. Ama o – nasıl desek – fiziksel Dünya’dan alınıp başka yerlerde uygulanıyordu, özellikle de Yeni Dünya dediğimiz yerde. Yeni Enerji’yi başka yerlerde, başka boyutlarda uygulamada sizinle birlikte çalışan koşucularınız ve tüm diğer meleklerle çalıştıktan sonra bu Yeni Enerji, sizin yaşam sürecinizde Dünya’da ilk kez kullanılmak üzere size geri geldi.

Onun için, eğer Yeni Yılın bu noktasında bir kutlama varsa, Yeni Enerji’nin sizin tarafınızdan gerçekten kullanılabilir hale gelmesinin ilk tam yılı olduğundandır.

Şimdi dünyanın her yanındaki Shaumbra’da zihinsel viteslerin anında devreye girdiğini görüyoruz. “Hani, nerede? Onu nasıl kullanırım? Nasıl bulurum? Orada olduğunu nasıl bilirim?” Tüm bu şeyleri soruyorsunuz. Sevgili dostlar anımsayın, bu Şaud’un daha en başında “Bu çabasızdır. Yeni Enerji çabasız bir biçimde gelir” dediğimizi anımsayın. O oradadır, sizi beklemektedir.

Bileceksiniz…..Yeni Enerji’yle çalıştığınızı kesinlikle bileceksiniz, çünkü o dualite unsurları içermez. Karşıt güçler yoktur. Karşıt güçler mücadeleyi ve ikilemleri yaratır. Yeni Enerji çabasızdır.

Bakın….eğer onu bulmak amacıyla çok derinleri kazarsanız…..onu anlamaya çalışmak için mücadele ederseniz….sizden sakınacak, gözünüzden kaçacaktır. Hemen önünüzde olacaktır ama gözünüzden kaçacaktır. O çok basittir. Ve biz bugün bu Şaud’a dikkatinizi buna çekerek başlamak istedik….çaba yok….çaba yok. Herşey hemen oradadır.

Biz, fiziksel enerjinizin büyük bir bölümünü harcayan beyninizdeki çabadan, ileri geri mücadele etmekten söz ediyoruz. Fiziksel bedenleriniz narin, hassas araçlardır. Ve yorulurlar.Ve….gerçi bunun da değiştiğini göreceksiniz ama….fiziksel bedenin içinde bulunan melekler olarak, fiziksel çaba isteyen şeyler yapmak durumundasınız. Biz burada zihinde ve hatta zaman zaman ruhta meydana gelen çabadan söz ediyoruz. Kaynaklarınızın çoğu beyindeki bu çabaya adanmıştır.

Peki çabasız nasıl olursunuz? Sevgili Shaumbra, bu nefes almakla olur, solumakla. Nefes aldığınızda, bir an duraklamak için kendinize izin verirsiniz. Derin ve bilinçli bir nefes aldığınızda zihniniz devreye giremez. O nefesi almanız, Yeni Enerji’nin de sizin boyutunuza ve realitenize gelmesine izin verir. Onun orada olacağını bileceksiniz, çünkü – nasıl desek – karıncalanma gibi bir şey hissedeceksiniz. Ve onunla birlikte gelen bir zerafet ve bir akış olacaktır. Çok basit olacaktır. O denli basit olacaktır ki, ona aldırmayıp yok saymak eğiliminde olacaksınız, çünkü yanıtların zor ve güçlükle gelmesine alışıksınız.

Bu Yeni Yılınızda, Yeni Enerji’nin yaşamınıza girmesine izin verebilir misiniz? Onun çabasız ve zarif ve basit olması için kendinize izin verebilir misiniz? Siz anlayana dek, onu kendi yaşamınızda bedenlenene dek – birçok konuda yaptığımız gibi – bunu da tekrar tekrar vurgulayacağız. O basittir.

“Basit” demek, günah demek değildir. Güçlük olmadan, bütünlük olmadan demek değildir. “Basit” demek, hemen oradadır demektir. Kendi sorularınıza aldığınız yanıtlar – gelen yeni anlayışlar ve farkındalıklar – basit olacaktır. Ama çok boyutlu düzeylerle dolu olacaktır. Yanıtlar öylesine derin olacak ki, karşılaştırıldığında Eski Enerji yanıtlarının soluk kalmasına neden olacaklar. “Basit”….onların (o yanıtların) orada olduğu anlamına gelir. Çaba gerektirmezler, ama Eski Enerji’deki herhangi bir şeyle karşılaştırıldığında dolu, derin, zengin ve yoğundurlar.

Tekrarlıyoruz, zaman zaman kendi kendimize gülüyoruz, çünkü birçoğunuzun bunun nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili uzun listeler istediğinizi, kurallar ve düzenlemeler istediğinizi, hakkında muazzam kitapların yazılmasını istediğinizi duyuyoruz. SİZİN yazacağınız muazzam kitaplar, salıvermek ve bırakmakla ilgili olacaktır. Yeni Enerji’yi getirmek oldukça basittir. Bu, muazzam kitapları ve uzun uzadıya araştırıp öğrenmeyi talep etmez. O sadece salıvermeyi ve bırakmayı, onun orada olmasına izin vermeyi talep eder.

Daha önce de söylediğimiz gibi bunların tümü gelmekteDİR. Bunların tümü olmaktaDIR. Mücadele ve acı ve çaba engelleri olmadan onun yaşamınıza girmesine izin verebilir misiniz? Yeni Enerji’nin yaşamınıza girmesine sadece izin verebilir misiniz? Gerçek kimliğinizin bütünüyle Yeni Enerji’de olmasına izin verebilir misiniz? Biz bu belirli konuyla ilgili bugün daha konuşacağız.

İlk yıl….Yeni Enerji’nin ilk tam yılı, kullanabilmeniz için tam oradadır. Ve tekrarlıyoruz, onun ne olduğuna ve nasıl kullanılacağına dair eski beklentilerinizi salmak önemlidir. Siz çok maddesel şeylere odaklanma eğilimi gösteriyorsunuz. Daha insani ihtiyaçlara odaklanma eğilimi gösteriyorsunuz. Ama sevgili dostlar, Yeni Enerji’nin tanrısal tamamlanmanıza gelmesine izin verdikçe, insani ihtiyaçların çaresine otomatik olarak bakılacaktır.

Yiyecek….ve giyecek…ve barınak…ve ilişkiler…ve sağlık…ve bolluk gibi sahip olduğunuz insani ihtiyaçlar….bakın, bunlar doğrudan ruhunuzun ihtiyaçlarının ne kadar karşılandığı ile bağlantılıdır. Siz tüm bu insani ihtiyaçları karşılamaya çalışarak, hep bunun tersini yaptınız. Bu, Eski Enerji’dir. Yeni’sinde tüm bu şeyler sadece sıraya girecektir. Ruhunuzun tamamlanmasına izin verdikçe, tüm bu şeyler de yerine gelecektir.

Bugünün çok özel konuğunu getirmeden önce, bu konuğun enerjisini hissetmenizi rica ediyoruz. O (çvr. kadın (dişi) için geçerli SHE sözcüğü kullanılıyor) gelmeden önce biraz konuşacağız. Sizden derin bir nefes almanızı ve konuğumuzun enerjisini hissetmenizi rica ediyoruz. Tekrarlıyoruz, zihninize baş vurmayın. Onu anlamaya, bilmeye çalışıyorsunuz. Adı önemli değildir. Birçoğunuz adını bilmez. Adını bilmezsiniz. Onun için, sadece enerjiyi hissedin….ne harika bir armağan! Oo, o gerçekten harika, harika ve mutluluk veren bir konuk, onunla bu dengede birlikte oturmak Ben, Tobias için bir onurdur.

Onu tam olarak getirmeden önce bir dakika konuşalım. Bazılarınız –kendi kendimize gülüyoruz- algılamaya başladınız.

Sevgili dostlar, biraz Yeni Dünya denen şu şey hakkında konuşalım. Ondan daha önce de söz ettik. Orası fiziksel bir yer değildir. Bir gezegen değildir. Yeni Dünya kendi başına bir boyuttur. Başka bir boyutun içinde mevcut değildir. Başka bir boyutun bir parçası olarak mevcut değildir. O kendi başına bir boyuttur.

O Eski Dünya’nın birçok niteliğini taşımaktadır, çünkü Yeni Dünya’yı kuranlar Dünya’da yaşamış ya da şu anda yaşamakta olan insanlarla derin bir bağ içindedir. Yeni Dünya fiziksel olanla ve – sizin deyiminizle – ruhsal olanın harika bir bileşkesine sahiptir. Dediğimiz gibi, orası fiziksel bir yer değildir, ama yine de orada bulunanlar – ve şu anda orada az sayıda varlık var, ama gidecek olan çok var – fiziksel maddeye girip çıkabiliyorlar. Gerçekten de, bir gün bedenli olmayı seçebilirsiniz. Bir sonraki gün de bedensiz olabilirsiniz. Fiziksel bedenin görünümünü ve doğasını değiştirebilirsiniz.

Fiziksel bedeni kullanabilirsiniz…..ona sahip olabilirsiniz, ama onunla doğmak zorunda değilsiniz. Eski Dünya’dan bildiğiniz doğum işlemi (prosedürü) Yeni Dünya’da yoktur. Eski Dünya’da doğum işlemi kadimdir, eskidir. Bu da değişecektir. O acı veren bir şeydir. Zor bir şeydir. Çok fazla Eski Enerji unsurları talep eder. Evet, o gerçekten değişmektedir. Nasıl desek – daha Eski Enerji dinlerinizde olup da buna karşı koyanlar var, çünkü onlar acı veren doğumu istiyorlar. Ama Dünya’da bile, Eski Enerji Dünyası’nda bile doğum yeni bir yoldan olmaya başlayacaktır.

Bir an için Yeni Dünya’ya gidelim. Fiziksel bedene doğmak zorunda olmayacaksınız. Onu tezahür ettirebileceksiniz. Bunu gerçekleştirmek biraz alıştırma isteyecektir. Şimdi, “alıştırma” sözcüğünü kullanmamız, çaba anlamına gelmiyor. Saflaşmak, incelmek ve bilenmek anlamına geliyor. Örneğin harika bir yemek ziyafeti istediğiniz zaman fiziksel bedeninizi yaratabileceksiniz.

“Evet, işte yine ziyafetten söz ediyoruz” diyor Cauldre. “Bir kanallıktan ötekine yiyecekten söz ediyorsun.” (bazı gülüşmeler) Ama dostlarla birlikte oturmak insan deneyiminin harika bir parçasıdır. Farkediyorsunuz ki….hepiniz biliyorsunuz ki bu, önünüzdeki tabakta ne olduğuyla ilgili değildir. Diğer insanlarla olan birlikteliktir. Keyif almak ve gevşemektir. Fiziksel bedeninizi beslemektir, onu beslemenin ve sevmenin bir yoludur.

Böylece, Yeni Dünya’da fiziksel bedende tezahür edebileceksiniz. Ve evet gerçekten, şu anda dünyanın her yanında bulunan ve soran Shaumbra’ya yanıtımız – başkalarıyla seks yapabilmek için….birleşip bir şeyler paylaşabilmeniz için….doğum için değil….üremek için değil….daha çok sadece zevkine varmak ve sevgi ve keyif için insan bedenini tezahür ettirebileceksiniz. Bunu Yeni Dünya’da gerçekleştirebileceksiniz.

Yeni Dünya’nın çerçevesi, – nasıl desek – enerjisel çerçevesi yakınlarda tamamlandı. Bu sanki bir evin tüm çerçevelerinin, tüm dört-duvarının tamamlandığını söylemek gibi bir şeydir. Dış duvarlar bitti. Ve şimdi sıra içerdeki son rötuşlara ve sonra da dekorasyona geldi. Yeni Dünya’nın çerçevesi yapılandı.

Burada, Eski Dünya’da Shaumbra olup da terk edip giden ve şimdi orada sürekli oturan, sizin şimdi içinde yaşadığınız Eski Enerji dünyasına geri gelmemeyi seçmiş olan varlıklar var. Onlar, yakında oraya gidecek diğer varlıklara rehberlik etmek için orada bulunuyorlar.

Sözünü ettiğimiz bu Yeni Dünya’nın amacı nedir? Ve bu arada biz – nasıl desek – rüya halinizde de size konuşuyoruz. Biz sizinle her an çok-boyutlu düzeylerde çalışıyoruz. Ve kendi aramızda sizinle oldukça çok konuşuyoruz. Yeni Dünya hakkında konuşuyoruz.

Ve, şu anda insan olarak Dünya’da bulunan Shaumbra’da güçlü bir eğilimin olduğunu….Yeni Dünya denen bu yere gelmek için güçlü bir eğilim olduğunu söylemek zorundayız. Dünya üzerindeki Shaumbra’nın en az üçte-ikisinin bu yere gelme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Bu muazzam bir şeydir. Muhteşemdir. Ben, Tobias orada bulunmak fırsatlarına sahip oldum….bazılarınızla birlikte…. ve tüm dokumaların nasıl oluştuğunu izlemek için gittim.

Ama, amaç nedir….neden Yeni bir Dünya? O iki ana amaca hizmet ediyor. Eski Enerji Dünya’sının dengelenmesine yardımcı oluyor. Hâlâ Eski Enerji Dünyası’nda olanlara, başka alemlerden rehberlik isteyenlere bir tür – nasıl desek – etki, ya da bir etki potansiyeli sağlıyor. Yani burası Shaumbra, sizin için ve orada oturacak diğerleri için Eski Enerji dünyasından olanlarla çalışma alanı olacak.

Yeni dünyada, Yeni Yerkürede sadece istediğiniz zaman fiziksel bedeni tezahür ettirmekle kalmayacak, bizim bile gerçekleştiremediğimiz yollardan bu Dünya’ya, bu Eski Dünya’ya kanallardan, çok-boyutlu kanallardan gidip gelebileceksiniz. Hatta baş melekler, ve melekler, ve tüm diğerleri bile…..dünyanıza gelmek istediğimizde büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu çok ayrıntılı ve özenli bir sistem talep eder – nasıl desek – bir anlamda bizim için güvenli bir sınır oluşturan başka varlıklar vardır, çünkü Dünya enerjilerinde kaybolmak, Dünya enerjilerine kısılıp kalmak çok kolaydır.

Böylece Ben, Tobias şimdi gelip de size konuşmaya bu kadar alışmışken bile, – nasıl desek – …bir anlamda beni tutan, beni koruyan…. bir anlamda, kısılıp kalmamam için tıpkı bir cankurtaran halatı ya da destek halatı vazifesi gören başka melekler sürekli vardır….ya bunu yaparlar, ya da beni geri çekmek için belime bağlanmış bir ip vardır. (bazı gülüşmeler)

Siz istek üzerine Yeni Dünya’dan Eski’sine gidebileceksiniz, çünkü burada çok yaşamlar sürdürdünüz ve size çok da tanıdıktır. Geri gelebileceksiniz, fiziksel bir bedenle değil ama enerjisel olarak geri gelebileceksiniz. Hâlâ Eski Dünya’da bulunanlar, sizi algılayabilecektir. Onlar hayalinizi, görüntünüzü görebilecektir….bu onlara çok daha kolay gelecektir.

Siz hayaletlerden ve gölgeleri görmekten ya da görüntüler görmekten söz ediyorsunuz….Yeni Dünya’dan yolculuğa çıkanlar enerjisel olarak Eski’ye geri gelip görünür olabilecektir…mevcudiyetlerini bildireceklerdir….özellikle de, insanları şimdiye dek hiç olmadığı kadar açmak ve aydınlatmak için. Yepyeni bir – nasıl desek – deyim yerindeyse, görüntüler devresi olacaktır.

Yıllar önce, özellikle de 50’lerin sonu ve 60’lar döneminde meydana gelen birçok – sizin deyiminizle – UFO görüntülerini anımsıyor musunuz? Üstelik bunlar çok artmıştı. Bunun nedeni, özellikle de Dünya’nın kendini yok etme olasılığı söz konusuyken, şeylerin nasıl gittiğini görmek isteyen birçok eski veçhenizin kendini bir potansiyele, geleceğe yansıtmasından kaynaklanıyordu.

Şimdi, görüntü dediğiniz bu şeylerin yepyeni esintileri olacak, ama bunlar “griler”den, ya da bedenini terk eden ama Dünya’yı terk etmeyen bedensiz insanların görüntülerinden farklı olacaktır. Bu farklı görüntüler oluşturacaktır. Bu – nasıl desek – insanlar tarafından genellikle, çok yoğunlaşmış, çok sıkıştırılmış renkli ışıklardan oluşan bir daire olarak görülecektir. Bu neredeyse, ışık dairesini çevreleyen bir kapı ya da açılım varmış izlenimini verecektir. Yeni Dünya’dan bir varlık Eski Dünya’ya geldiğinde, insanlar tarafından böyle algılanacaktır.

Elbette, Yeni Dünya’da oturacak yegâne varlıklar – yegâne varlıklar – şefkatin gerçek doğasını anlayan varlıklar olacaktır. Evet, bu konuda hepinizin içe döndüğünü hissediyoruz. (bazı gülüşmeler) Bu Yeni Dünya yerinde kalmak şefkat isteyecektir, Eski Dünya’ya geri gitmemek, yıkım olasılığı olsa bile imdadına yetişmemek, ya da onu kurtarmamak şefkat isteyecektir. Görüyor musunuz? Bakın….Eski Dünya’ya geri gelmek ve sadece bir ışık olmak, seçenler için sadece bir potansiyel olmak….ama karışmamak…değiştirmemek….değişimin istenmediği yerde değişiklikler yapmaya çalışmamak şefkat isteyecektir.

Şimdi, Yeni Dünya bir başka amaca daha hizmet ediyor, açıklaması biraz güç, büyük ve muhteşem bir amaca. Bakın….siz şu muazzam evrene sahipsiniz….muazzam. Geceleri yıldızlara bakıp da oralarda ne olup bittiğini merak ettiğinizi biliyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi, “Fazla bir şey olmuyor”. Ham enerji….geçişte olan enerji…sizin burada, Dünya’da gerçekleştirdiğiniz şeylere karşılık veren enerji. Sizin bu yoğun, yoğun evreniniz – tıpkı boş bir oda gibidir.

Şimdi, neden bu kadar çok alan, bu kadar çok yer yaratmış olup da, onun sadece minicik, tüm evreninizle kıyaslandığında minicik bir parçasını buradaki Dünya’da işgal edeseniz ki? Bunu neden yapmış olasınız ki Shaumbra? Ah…gerçekten de, Yuva realitenize gelebilsin diye….semavi alemlerdeki melekler – onlar bu arada sizin dışınızdaki bir alanda değildir – çok-boyutlu alemlerdeki melekler gelebilsin diye.Yuva’nın enerjisi, Ruh’un enerjisi, Elohim’in enerjisi gelebilsin diye. Bakın….siz, evren denen bu büyük, büyük oteli, çok, çok konuğun geleceğini umarak inşa ettiniz.

Şu anda oralarda bazı yaşam biçimleri vardır, ama sizin umacağınız türden yaşam biçimleri değil, alışık olduğunuz insan yaşam biçimleri değil. Orada – tekrarlıyoruz, geçmişteki sizler olan – yaşam biçimleri vardır. Ama bu bile, evren denen şu muazzam şeyin sadece minicik, minicik bir bölümünü oluşturur.

Böylece melekler, semavi alemlerdeki tüm varlıklar, Yuva’nın, Kral ve Kraliçe’nin enerjisi, ve geri kalanların tümü şimdi gelebilecektir. Ve geldikleri zaman, ister fiziksel bir biçim seçmiş olsunlar, ister sadece enerjisel bir yaşam biçimi, bunu nasıl oluşturacakları hakkında anlayışa ve rehberliğe gereksinimleri olacaktır. Anlamak için bir yere gereksinimleri olacaktır. Bir kütüphaneye gereksinimleri olacaktır, sevgili dostlar.

Ve Yeni Dünya, evrenin ve Tüm Var Olan’ın kütüphanesidir. Yeni Dünya, her insanın şimdiye kadar yaşadığı tüm deneyimleri içerir. Bu, sizin sözünü ettiğiniz Akaşik Kayıtlar gibi değildir. Bu farklıdır. Akaşik Kayıtlar gibi sadece bir katalog ya da dosya değildir. Bu, tüm duyguları….her bir düşünceyi….her hissi…her deneyimi….her seçimi….ve Dünya üzerinde gerçekleştirdiğiniz herşeyin tüm bilgeliğini içeren, canlı bir kütüphanedir.

Başka alemlerden fiziksel evreninize gelen meleklerin, anlamak için gidebilecekleri bir yere gereksinimleri olacaktır. Uygarlıkların nasıl kurulduğu hakkında konuşabilecekleri, deneyimlerle kendi tanrısallıklarına nasıl bağlanacaklarını öğrenebilecekleri varlıklara gereksinimleri olacaktır. Bakın….tamamlanmak ve bütünlenmek için – bunu anlamak zordur – ama daha fiziksel bir realiteye gelmek….evreninize gelmek….hepinizin içinden geçtiği deneyimlerden geçmekle ilgilidir bu….ama çok da zor olması….çok mücadele etmek gerekmez.

Onlar, anlayışa gereksinimleri olduğunda, öğrenmek gereksinimleri olduğunda Yeni Dünya’nın kütüphanesine gelecektir. Onlar, danışmak ve öğüt almak için bu yerde oturanlarınıza gelecektir. Yeni Dünya’nın, Tüm Var Olan’ın kütüphanesinin gerçek amacı budur, Yuva’nın gelip de gereksinim duyduğu tüm araçlara sahip olma yolu budur.

Orada çok ilerleme kaydedildi, çünkü burada ilerleme kaydedildi. Yeni Dünya’nın yapılanması, inşa edilmesi – sizin terimlerinizle nasıl desek – öngörülen zamandan hızlı gidiyor, çünkü siz öngörülenin ilerisindesiniz. Yeni Dünya’nın yapılanması size bağlıdır, sizin kendi aydınlanmanıza ve kendi bilgeliğinize. O sadece sizin hızınıza göre inşa edilebilir.

Böylece, orada gerçekten sürekli oturmaya başlayacak varlıklar, ve orada çalışan ama kalamayacak varlıklar vardır. Ve tekrarlıyoruz, sevgili dostlar, Yeni Dünya’ya gelenler, tüm bilgelik ve bilgi ve sevgi kütüphanesinde ikamet edenler, tam şefkatle….tam şefkatle dolu olduklarından buraya geliyorlar, bunu vurgulamamız gerekiyor.

Hazır şefkat denen tanrısal sözcüğü kullanmışken, bugünkü konuğumuzu tanıtmak istiyoruz. Bir kez daha o derin nefesi alın, sevgili Shaumbra, ve onun sevgi ve şefkat dolu enerjilerini hissedin, o epeydir getirmek istediğimiz bir konuktur. Ama hepimizin izlemesi gereken bir sıra vardı, o her anlamda çok, çok tanrısal bir enerjidir.

Bugün, Quan Yin’in (Kwan Yin ya da Quon Yin olarak da yazılır) enerjisine hoşgeldin demenizi rica ediyoruz. Quan Yin….dişi frekansların saflığı anlamına gelir. Quan Yin bir kişi değildir, deyim yerindeyse. O arketipsel bir enerjidir. Ama yaşam doludur…gerçekten. O sevgi ve şefkat ve merhamet doludur.

Quan Yin, yaşamış (yaşayan) birçok varlıkta bedenlenmiştir, bunların arasında Meryem….Sophia…ve çok, birçokları vardır….öncelikle de kadın bedeninde, dişil kapta bedenlenmiştir. Ama Quan Yin zaman zaman eril enerjide de bedenlenmiştir.

O şimdi Uyumlu Birleşme’den sonra – ve ancak Uyumlu Birleşme’den sonra – yeni bir biçimde gelmektedir. Oo, o çevredeydi. Quan Yin’in, karma döngüsünde, yaşam döngüsünde insan bulunduğu sürece Dünya enerjilerinde kalmak vaadi (taahhütü, kararı) vardı. Hepiniz şimdi Uyumlu Birleşme’den geçtiğiniz için….onun enerjileri şimdi yepyeni ve çok güçlü bir biçimde gelebilmektedir. O şimdi buraya, ister erkek, ister kadın olun, gelmektedir.

O beyaz lotüs (nilüfer çiçeği) ile simgelenmektedir. O 33 sayısı ile simgelenmektedir. Eğer son zamanlarda bu sayıyı gördüyseniz, Quan Yin ve Quan Yin enerjisi hemen yanıbaşınızda demektir. O bir kap olarak, besleyen enerji olarak, doğuran enerji olarak simgelenmektedir. O şefkat ve merhametin özüdür. Ve o bugün bizim alanımızda çok mevcuttur.

Söylediğimiz gibi, Quan Yin enerjisi her birinizde bedenlenebilir. O bir kişi değildir. O, yaratılmasına yardımcı olduğunuz, ve mevcudiyetini Yeshua’dan 2500 yıl kadar önce bildirmeye başlayan arketipsel bir enerjidir. Ama Dünya üzerindeki mevcudiyetini, Yeshua gittikten 400 yıl kadar sonra çok güçlü biçimde bildirmiştir.

Quan Yin, söylediğimiz gibi, çok, çok fiziksel varlıkta bedenlenmiştir, ama şimdi bu enerji kullanılır haldedir. Bunun, bir anlamda, zaten her birinizin içinde olan bir enerji olduğunu söyleyebilirsiniz. Quan Yin, dişil frekans, yaşam kabıdır. Ve herşeyden çok, Quan Yin’in Yeni Enerji’nin enerjisi olduğunu, Yeni Enerji’nin doğuran, yaratıcılığın kabı olan bölümünün enerjisi olduğunu söyleyebilirsiniz. O şimdi geliyor….bazılarınızda uyuşuk, diğerlerinde de oldukça aktif bir halde.

Biz burada – nasıl desek – hiç kimseyi utandırmak istemiyoruz….ama eğer Quan Yin’i bugün burada hissetmek, ve görmek, ve dokunmak, hatta belki de özünü koklamak istiyorsanız, bunu sergilemeyi kabul etmiş olan – nasıl desek – buna izin vermiş olan biri var, çünkü o bu enerjiyle çok yakından çalışmaktadır. Eğer Quan Yin’in sevgisini ve şefkatini görmek ve hissetmek istiyorsanız, üstatla konuşun, “Nefes Doktoruyla” (Dr. Norma Delaney’i kastediyor. Çvr.: toplantılarda nefes çalışmasını yaptıran hanım), çünkü onlar çok uzun süredir birlikte çalışıyorlar. O, o Nefes Doktoru, Quan Yin’i kendi içinde bedenlemiştir.

Hepiniz bu potansiyele sahipsiniz. Hiç kimse için özel değildir. Herkesin, şefkat ve merhameti bedenleme potansiyeli vardır. Herkes beyaz lotüsün enerjisini, aynı zamanda Yeshua’nın sayısına tekabül eden 33 enerjisini getirme potansiyeline sahiptir. Ve bu da size bir şey söylemelidir.

Quan Yin bugün geliyor ve burada olmaktan çok mutlu. Her birinizle ve hepinizle olmaktan çok mutlu. O bir rehber değildir, sevgili dostlar. O sizin yerinize yapamaz. Ama sizin bir parçanız, dişil frekansınız olabilir.

Onun bugün burada bizimle olması çok önemlidir. Ve bu, birkaç gün önce dünyanın her yanından küçük bir Shaumbra grubuyla yaptığımız toplantının bir parçasıdır. Onlar kutlamak ve dans etmek ve yemek için biraraya geldiklerini sandılar. Oysa Yeni bir Enerji’yi getirmek, onu demirlemek için toplanmışlardı.

Onlardan birçoğu bugün dağın tepesindeki bu odadadır, çünkü geri kalan Shaumbra adına bu enerjinin demirlenmesine yardımcı oluyorlar. Buraya neden çağrıldıklarını biliyorlar. Neyi demirlemeye yardımcı olduklarını biliyorlar. Birçoğu, son birkaç gündür çevrelerinde çalışan bir enerjinin varlığını farkettiler. Ve gerçekten, o Quan Yin’dir.

Peki o neden şimdi geliyor? Neden birkaç gün önceki Şimdi’de Shaumbra toplantısı yaptık? Yeni Enerji’nin şimdi sizin kullanılır hale gelen çok ilginç dinamiklerini ortaya çıkartmak için. Ama onun demirlenmesi gerekir. Demirlenmesi gerekir.

Biz birkaç gün önce bu grupla bu Yeni Enerji hakkında, bir nitelik hakkında, içine girdiğiniz Yeni Enerji niteliklerinden biri hakkında konuştuk. Onlara söylediğimiz, ve her yerdeki Shaumbra ile paylaşmak istediğimiz şudur, bu Yeni Enerjili Yeni Yılı çok özel kılan bir şey var….ne olduğunu….sizinle ve yaşamınızla nasıl bütünleştiğini gerçekten farketmenin biraz zaman alacağı bir şey.

Bu nitelik, bu enerji, sevgili Shaumbra şudur, SİZ ARTIK GÜVENDESİNİZ. SİZ ARTIK GÜVENDESİNİZ.

Yeni Enerji kendi başına güvenlidir. Dengelidir. Eski Enerji sürekli bir akıntı halindeydi, ve değişiklik ve dengesizlik içindeydi; onun için de kendinizi hiç güvende hissetmediniz. Kendiniz olabilmek için hiç güvende hissetmediniz. Böylece, biz Yeni Enerji’yi getiriyoruz; o “güven” unsurunu içermektedir.

Bunu yaşamınıza kabul edebilir misiniz? Güvenli bir enerjide olmak için kendinize izin verebilir misiniz?

Güvende derken ne kastediyoruz? Güvende….kendiniz olabileceğiniz….olduğunuz herşeyi olabileceğiniz….tanrısallığınız dahil. Siz bilinçaltı düzeylerden tanrısallığınızı kendi dışınızda tuttunuz, çünkü kendinizi güvende hissetmediniz. Bu kadar kargaşa içinde olan bir ortama onu neden getirmek isteseydiniz ki? Bir ana/baba çocuğunu çok kaba yerlere….bir bara…maço tavırların sergilendiği bir tavernaya neden götürmek istesin ki?

Siz kendinizi güvende hissetmediniz, Shaumbra. Bu yaşamda hiç hissetmediniz. Ana/babanızın kollarında bile kendinizi güvende hissetmediniz. Bakın…kendinizi güvende hissettiğinizi gördüğümüz tek zaman, kendi başınıza olduğunuz zamandı. Dostlar meclisinde çoğu zaman kendinizi güvende hissetmediniz….özellikle aile çevresinde….ve yine özellikle işinizde. Alay edilecek ve cezalandırılacak ve aşağılanacaksınız korkusuyla gerçek kimliğinizi olabilmek için ‘gereksinim duyduğunuz’ güveni hiç hissetmediniz. Onun için de geride durdunuz.

Ve aynı zamanda, yaşamın kendisini de güvenli hissetmediniz. Yaşamın çok korkutucu, tehdit edici olduğunu hissettiniz, bir araba kazası, bir terör saldırısı, bedendeki bir rahatsızlık gibi fiziksel tehditler. Siz kendinizi hiç güvende hissetmediniz.

Bunun için de, sevgili dostlar, bizim size beslediğimiz gibi çok sevgiye ve şefkate (gereksinim duydunuz). Bu bile bizim ağlamamıza neden oluyor. Bu dünyada olmanın ve tanrısal da olmanın sizi hiç güvende hissettirmemesi, bizim çok, çok kez ağlamamıza neden oldu.

Zihninizde (aklınızda) kendinizi güvende hissetmediniz, zaman zaman içerden ya da dışarıdan size saldırıldığını hissettiniz. Böylece düşüncelerinizi kontrol etmeyi ve sınırlamayı öğrendiniz. Aklınızın bir köşesinde, hayatta kalabileceğiniz küçük bir yer buldunuz. Böylece kendinizi orada tuttunuz.

Düşüncelerinizi kapatmaya çalıştınız. Sözcükleri çok dikkatli seçmeye çalışıyorsunuz, çünkü onların gerisindeki enerjiden çok korkuyorsunuz – korkuyordunuz. Kendinizi güvende hissetmediniz. Aklınızda mücadele ettiniz,sürekli yorumlarda bulundunuz, sizden daha büyük ve güçlü olan, ego denen bir şeyin olduğunu hissettiniz.

İlginçtir….zihninizin nimetlerinden çok azını kullandınız, çünkü ondan korkuyorsunuz, kendinizden korkuyorsunuz Shaumbra. Zihin kapasitesinin sadece yüzde 10’unun kullanıldığından söz ediliyor. Oo, bu oran gerçeğe yaklaşmıyor bile! İnsanlar kullanılabilecek potansiyelin bir bölümünün, bir bölümünün, bir bölümünü kullanıyor. O, fiziksel kapta değildir. O, tüm çevrenizde bulunan enerjidedir.

Ama siz kendi zihninizde (aklınızda) kendinizi güvende hissetmediniz…..o kadar ki, bazılarınız parçalara bölündü. Zihninizdeki bu diğer sesleri ve diğer şeyleri kontrol etmekten vaz geçtiniz. Siz bu duruma “bölünmüşlük” diyorsunuz…..kendinizi o denli güvensiz hissediyorsunuz ki, diğer veçhelerinizden vaz geçiyorsunuz. Öncelikle, onların tümü sizdir. Ama asıl siz değildir…. veçheler….kendi içinizde güvende hissetmediğinizden tüm gücünüzü teslim ettiğiniz küçük parçalar.

Çevrenizdeki enerjilerle, diğer insanlardan gelen enerjilerde kendinizi güvende hissetmediniz. Kendinizi içine oturttuğunuz ve dünyanın geri kalanına kendinizi kapattığınız “beyaz ışık” denen o şeyi yarattınız, ve güvende hissetmediğiniz için onu bir araç olarak kullandınız. İnsanlardaki diğer enerjiler size saldıracakmış ve sizi yok edecekmiş gibi hissettiniz. Kendinizi güvende hissetmediniz, onun için de kendi küçük adanızı yarattınız. Zaman zaman insanlara dokunmaktan korkarak….mikroplardan korkarak…enerjilerden korkarak dış enerjilere karşı kendinizi gömdünüz. Böylece, kendinizi kapattınız.

Empati ve şefkat duyabilsin diye Cauldre’ya bugün küçük, komik bir örnek verdik. Şaud’lardan önce evinde oturup, oldukça garip bir enerji hazırlığından geçiyor (bazı gülüşmeler ve Tobias da kendi kendine güler). Ve biz bugün onu dengesinden çıkartmak istedik. Böylece, hazırlığının tam ortasında oraya bir grup insan gönderdik (yoğun kahkahalar). Ve bu onun tüm cesaretini kırdı!

Ve o odağını kaybettiğini ve bastığı yerin sarsıldığını düşündü. Ve, neler oluyor yahu diyerek odadan çıktığında (kahkahalar), insanlara dokunmadı bile. Çok değerli bir yerde olduğunu hissetti. Biz ona bu örneği vermek zorundaydık, böylece – nasıl desek – bunun sizinle olan bağlantısını kurmamıza yardımcı olabilecekti.

Artık bundan korkmanız gerekmiyor. Kendi enerjinizde çok açık olabilir, insanları kucaklayabilir ve enerjileri paylaşabilir ve bundan endişe duymayabilirsiniz. Her an güvenli bir alanda olabilirsiniz.

Özür dileriz, Cauldre. (yoğun kahkahalar)

Sevgili dostlar, bu Yeni Yıl….bu ŞİMDİKİ Yıl….bu Yeni Enerji Yılı….tam burada ve şimdi, her an güvenli olmak potansiyeline sahiptir. Tanrısallığınıza sahiplenmeye ve sorumluluğunu almaya devam etmelisiniz. Ama o güvenlidir. Fiziksel olarak güvenlidir. Akli olarak güvenlidir. Ve şimdi ruhunuzun ortaya çıkması güvenlidir.

Bu, bizim yarattığımız bir durum değildir. Bu, sizin yarattığınız bir durumdur. Biz sadece bunu bildirenleriz. Biz sadece habercileriz.

Bir an için düşünün….tümüyle güvenli bir yerde oturduğunuzu….fiziksel bedeninizin her an kendini yenileyebileceği ve yeniden dengeleyebileceği güvenli bir yerde oturduğunuzu düşünün. Evet, bedeniniz bazı şeylerden geçmeyi sürdürecektir. Soğuk algınlığına ya da gribe, bazen de bir hastalığa yakalanabilirsiniz. Ama bedeniniz Yeni Enerji’de kendini yeniden dengeleme yeteneğine sahiptir. Güvendedir. Güvendedir.

Ama – ölüm dediğiniz – fiziksel bedeninizi terk edeceğiniz zaman geldiğinde, bu sizin seçiminiz olacaktır. Size empoze edilmeyecektir. Ne zaman terk edeceğinizi ve nasıl terk edeceğinizi seçeceksiniz. Bedeni sevecek ve onurlandıracaksınız, ve o da sizi onurlandırıp sevecektir.

Zihninizdeki zincirleri çıkartabilecek kadar, artık zihninizle savaşmak zorunda kalmayacağınız kadar güvenli bir yerde oturduğunuzu düşünün. Aklınızın, kişiliğinizin, kendinizin birçok veçheleri olduğu farkındalığına sahip olabilirsiniz. Onlar birbiriyle savaşmak ya da rekabet etmek zorunda değildir. Bakın…yaşamınızı kontrol eden küçük bir diktatör olmak zorunda değildir. Korktuğunuz bir karanlık yanınız artık olmak zorunda değildir.

Güvenli alanda, ışık ve karanlığın tüm enerjileri birbiriyle kaynaşır. Bir denge vardır. Biri ya da öteki değildir. “Güvenli bir yerde” demek, tümüyle sizin “ışık” dediğiniz demek değildir. Tümüdür. Herşeydir, uyum ve denge içinde biraraya gelmiş herşey.

Zihninizde kendinizi çok kapattığınızı sık sık görüyoruz. Kendi düşüncelerinizden ve rüyalarınızdan ve hayallerinizden çok korkuyorsunuz. Gerçekten de, size hayal kurmamanız öğretildi. Size, zihnin kendini bütünüyle ifade etmesine izin vermemek öğretildi. Böylece siz onu minicik, minicik bir kanala indirgediniz, o enerji beyninizden bedeninize ve ruhunuza….ve daha aşağılara küçük, minicik, minicik….minicik, minicik bir kanala gidiyor.

Açın kendinizi Shaumbra. Artık güvenlidir. Güvenlidir. Olabilecek en kötü şey, geri tuttuğunuz şeyler yüzünden, kendinizi nasıl sınırladığınız yüzünden etkilenmek, bunalmaktır. Siz şimdi güvenli bir enerjidesiniz. Ve bu enerji öyle olmaya devam edecektir. Bu enerji, birkaç gün önce kutlamaya katılan bir grup Shaumbra tarafından demirlendi. Şimdi de tüm Shaumbra tarafından demirlenmesi için ortaya çıkartılıyor. Ruhunuzun ortaya çıkması, tanrısallığınızın bu realitede oynaması, sizinle oynaması güvenlidir.

Quan Yin, bu güvenli enerjiyi bedenleyebilmeniz için, onu sahiplenebilmeniz için bugün geliyor ve dünyanın her yanındaki Shaumbra’nın şu anda, tam da bu anda bu güvenli enerjiyi demirlemesine yardım edebilmesi için izin verilmesini istiyor. Anımsayın – çaba yok. Biz bazılarınızın çaba harcadığını görüyoruz, güvenli alanı yaratmaya çalıştığını görüyoruz. O oradadır. O oradadır….çabaya gerek yoktur.

Demirlemek neye benzer? Ah….kabul etmek….onu bedeninize solumak….onu alanınıza, realitenize solumak. Hepsi budur. Bu, bu kadar basittir!

Quan Yin enerjileri vasıtasıyla, şimdi içinde bulunduğunuz güvenli enerjileri kutlayalım. Quan Yin enerjileri vasıtasıyla, güvenli Yeni Enerji’yi yaşamınıza getirelim ve onu demirleyelim.

Dünyanın her yanında bulunan Shaumbra, derin bir nefes alın.

Bu gerçek midir? Şu andaki seçiminiz ölçüsünde gerçektir….izin verdiğiniz ölçüde gerçektir.

Hazır seçmekten söz ediyorken….geçen gün yaptığımız gibi, bunun hakkında da biraz konuşmak istiyoruz. Yaşamınızda yaptığınız seçimlerin ve aldığınız kararların çoğu korkuya dayalıydı, kendini güvende hissetme eksikliğine dayalıydı. Şimdi bir de içinde bulunduğunuz güvenli enerjiyi düşünün….yaşamdaki seçimleriniz ne kadar farklı olacaktır. Eğer kendinizi bedeninizde güvende hissederseniz, ve zihninizde (aklınızda) ve ruhunuzda güvende hissederseniz, seçimleriniz nasıl bir farklılık gösterecektir?

Bir an için düşünün ve güvene ve güvensizliğe dayalı geçmiş seçimlerinizin ve kararlarınızın size ne hissettirdiğine bakın….acının ne kadarını seçtiğinize ya da seçmediğinize bağlı olarak, ne kadar korunduğunuzu ya da korunmadığınızı hissettiğinize bakın. Acının artık olması gerekmiyor.

Seçimleriniz artık açık ve özgür olabilir, çünkü siz şimdi güvenli bir alandasınız. Bu güvenli alanı kendi varlığınızda bedenlediniz. Seçimlerinizin nasıl farklı olacağını düşünün….(örneğin) uzun zamandır bırakmanızı istediğimiz o işi bırakmakla ilgili seçiminiz – bunu zaman zaman inatçı olanlarınıza söylüyoruz (bazı gülüşmeler)…..ilişkileriniz ve eşlerinizle (partnerlerinizle) ilgili seçimleriniz – onları seçtiniz, çünkü geçmişte çoğu kez kendinizi güvende hissetmediniz.

Peki, o zaman ne yaptınız? Sizi güvende hissettirecek çok güçlü bir enerji seçtiniz….parasal açıdan….fiziksel açıdan. Ama onlarla “eve girdiğinizde” ne oldu? Onların güçlü, küstah enerjileri sizi dış dünyadan soyutlamış olabilir, ama sonra size yönelmiştir. Siz onların güçlü, çok güçlü enerjilerinin kurbanı haline geldiniz. Onları seçtiniz, çünkü dış unsurlardan korunmak istediniz. Ama aslında, hiç de güvende olmadığınızı gördünüz. Bir anlamda, şeytanın tuzağına düştünüz.

Şimdi bir iş ya da eş seçimini çok güvenli bir enerjiden yola çıkarak yaptığınızı düşünün, Eski dengesizlik ve tamamlanmamışlık alanından değil de, güvenden yola çıkarak. Güven demek….şu anda olduğunuz herşeyi olmak güvenlidir demektir, Shaumbra. Anlıyor musunuz?

Bakın…bu güvenli bir enerjidir, çünkü artık dualite enerjisi değildir. Yeni Enerji dengelidir. O dört unsuru da içerir – ışığı, karanlığı, nötr olanı ve Mesih tohumunu. O dengelidir.

Çok uzun zaman önce dört bilyeden konuştuğumuzda da söz ettiğimiz gibi, bir süre sonra o dört unsur, Mesih-ışık unsuru da onlara katıldıktan sonra, ışık, karanlık ve nötr’den oluşan Eski unsurlar, Mesih enerjisinin, tanrısal enerjinin niteliklerini üstlenmeye başlar. Tanrısal enerjiyi bedenlenmeye başlarlar. Ve bu da “dördün” enerjisini oluşturur, dengeli, çok dengeli bir enerjiyi. Orası güvende olunacak bir yerdir. Onun için biz bugün Quan Yin ile gelebiliyor ve sizin şimdi güvenli bir enerjide olduğunuzu söyleyebiliyoruz.

Önünüzdeki haftalarda seçim yapmadan ve kararlar almadan önce – ve size çok fırsatlar gelecektir, çok, çok – nasıl desek – seçim fırsatları gelecektir size – derin bir nefes alın. Bugün topraklanmasına ve demirlenmesine yardımcı olduğunuz güvenli alanı hissedin….varlığınızda bedenlenmiş olan o güvenli alanı….o çabasız güvenli alanı….bu Şaud’un başında sözünü ettiğimiz gibi, çabasız. Sonra da, dualitenin Eski dengesiz platformundansa, seçimlerinizi ve kararlarınızı bu platformdan yapın.

Yaşam işte o zaman eğlenceli olmaya başlar, Shaumbra. O zaman heyecanlı olmaya başlar. O zaman artık korku içinde olmanıza gerek kalmaz. Herşeyin size geldiğini….size hizmet için geldiğini gerçekten bu noktada anlamaya başlarsınız….artık zihinden ya da bedenden korkmak yoktur….ya da ruhtan ayrı olmak yoktur. Güvenli alanda bunlar biraraya gelirler.

Quan Yin uzun zamandır gelmek istiyordu. Birçoğunuz konuşmalarımızda, onun konuğumuz olarak ne zaman geleceğini sordunuz. Ve uygun zaman şimdidir. Onun enerjisi hepinizin içinde ve çevresindedir. Bir kez daha, dünyanın her yanındaki Shaumbra’dan derin bir nefes almasını, güvenli Yeni Enerji’yi bedenlemesini ve ona sahip çıkmasını rica ediyor. Bundan böyle, bunu yaşamınızın temeli haline getirin.

Siz güvendesiniz Shaumbra. Güvendesiniz. Şimdi yaşam ziyafetinin zamanıdır.

Bugünün enerjisini, bu Yeni Yılın Yeni Enerji’sinin dört basit unsuruyla özetlemek istiyoruz….sizin için dört basit, çok basit bir hatırlatma…..biz enerjiyi demirlemeye devam ederken, zihninizi biraz meşgul edecek bir şey. Quan Yin hepinizle, her birinizle birlikte mevcut olmayı sürdürecek.

Yeni Enerji’nin ilk unsuru ŞEFKATTİR. Son toplantımızda bundan uzun uzadıya söz ettik….kendinize ve herkese şefkat beslemekten….dünyayı değiştirmeye vaz geçmekten…..onun yerine her bir insanı ve herkesi seçimlerinden ve yolculuklarından ötürü onurlandırmaktan söz ettik. Şefkatin bu türü, diğer insanlar için tümüyle Yeni bir Enerji, bir potansiyel oluşturur.

Öğretmenler mi olmak istiyorsunuz? Şifacılar mı olmak istiyorsunuz? Bunu artık Eski Enerji biçimlerinde gerçekleştiremezsiniz. Bize güvenin. Bazılarınız Eski Enerji araçlarına geri dönmeye çalışıyor. Ve, neden kimsenin kapınızı çalmadığına şaşıyorsunuz! Şefkat alanında olmak, ya da Tüm Var Olan’ı kabul etmek….bu, değişimi seçenler için bir potansiyel oluşturur. Onlar o zaman size geleceklerdir. Şefkati hissedeceklerdir. İçinde oturduğunuz o güvenli alanı duyumsayacaklardır.

Yeni Enerji’nin ikinci unsuru DENGEDİR….denge….tüm unsurların, birbirine karşı olmaktansa uyumlu biçimde biraraya gelmesi anlamında denge. Onlar şimdi o güvenli platformu oluştururlar.

Yaşamınız dengeyle doludur. Bu, denge yok anlamına gelmez. Bu, onun her zaman dengeye geri geldiği anlamına gelir. Bedeniniz dengeye geri gelir. Zihniniz dengeye geri gelir. Ruhunuz, insan olanla dengelenir. Bu, yani denge, bundan böyle önemli enerjilerden biridir. Denge, güvenliğin yaratılmasına yardımcı olur. Güvenlik de, sizin yepyeni seçimler yapmanızı mümkün kılar.

Siz bunu gerçekleştirirken, Yeni Enerji’nin üçüncü unsuruna geçiyoruz. Ve o da GENİŞLEMEDİR….genişlemek….şefkatten dengeye, dengeden genişlemeye….bunun anlamı da, enerjinizi gerçekte kim olduğunuza genişletebilirsiniz demektir. Artık bir mezarda yaşamak zorunda değilsiniz. Kendinizi, çevrenizde bulunan herşeye açabilirsiniz. Zihninizi genişletebilirsiniz. Ruhunuzu genişletebilirsiniz.

Enerjinizi genişletin! Birçoğunuz o sıkışık, küçük enerji dünyasında yaşıyorsunuz. Bırakın enerji alanınız şu anda açılsın….çevrenize bir metre, beş metre, ve sonra bir kilometre, ve sonra yüz kilometre, ve sonra evrenin kenarına kadar genişlesin ve tekrar geri gelsin. Ve bunu böyle yapmakla hiç enerji kaybetmezsiniz. Hiç bir şey gelip de bunu sizden geri alamaz, çünkü siz enerjinize sahip çıkmayı öğrenmişsinizdir. Onun için, şimdi genişleyebilirsiniz.

Bu arada Cauldre, güvenlikle ilgili bu konu hakkında bir şey eklememizi istiyor, ve biz birçoğunuzun bunu duymak isteyeceğini biliyoruz. Şimdi güvenli bir enerjide yaşarken, kilolarınızı atabilirsiniz. Bedendeki yağ, kendinizi güvende hissetmediğiniz için korunma mekanizmasının bir parçasıydı. Birçoğunuz onu daha çocukken geliştirmeye başladınız, çünkü kendinizi güvende hissetmiyordunuz. Özellikle de şu son yıllarda tüm çevrenizde süren değişimler yüzünden kendinizi buna inandırdınız. Eski Enerji’den Yeni’ye geçmek için kendinizi güvende hissetmediniz. Onun için de kiloları aldınız.

Ben, Tobias, şahsen biraz toplu bir bedeni tercih ediyorum! (kahkahalar ve Tobias da kendi kendine güler) Toplu olmak, benim günlerimde başarının simgesiydi. Şimdilerde toplumunuzun gözdesi olan kemikleri çıkmış bedenler…..pek de ilgimi çekmiyor. Dünya’ya geri geldiğim zaman, neyin peşinde olacağımı biliyorum! (yoğun kahkahalar)

Fiziksel ağırlığı düşürmek şimdi güvenlidir. Bunu nasıl gerçekleştirirsiniz? Çabasız! Bir diyet deneyin, ve nasıl geri teptiğini görün. Bunu çabasız gerçekleştirin. Nefesinizle gerçekleştirin. Bunu bedeniniz için yaptığınızı seçerek gerçekleştirin. Bunu gerçekleştirmeyi SEÇİN, ve sonra da o enerjiye sahip çıkın. Bunu yapmayı seçin, çünkü şimdi KİM OLDUĞUNUZU OLMAK güvenlidir.

Her bir parçanızın genişlemesine, açılmasına izin verin. Bu sanki tüm yaşamınız boyunca küçük, minicik bir odada tıkılıp kalmak….sonra da nefes almanız için, hissetmeniz ve deneyimlemeniz için dışarı bırakılmanız gibi bir şeydir. Genişlemek için kendinize izin verin.

Ve son olarak bu Yeni Yılın Yeni Enerji’sinin dördüncü unsuru İFADEDİR….ifade. Siz tüm bu açılımlardan, ve izin vermelerden, ve bütünlemelerden geçtiniz. Bunu ifade etmek de önemlidir, uygulamaya sokmak, güvenli bir alandan enerjinin zarif ifadesi. Ne daha güzel olabilir ki? Bunu yaptığınız her şeyde ifade edin…bir işte…bir hobide….danışmanlık çalışmalarınızda. İfade etmek için kendinize izin verin.

Ama burada ifadenin ilginç bir unsuru söz konusudur. Bu, Yeni Enerji’nin bir parçasıdır. Bakın…siz Eski Enerji’de, ifadenin dışarı yayılan bir enerji, dışarıya doğru bir akış olduğunu düşünürdünüz. Yeni Enerji ifadesi aynı zamanda geri almaktır. Şu “eğer-sana-gelirse” prensibine buradan ulaşıyoruz. Bakın…varlığınızı kendi dünyanızda, kendi yaşantınızda ifade ettikçe, ifade size geri gelir. İfade hem içeri, hem de dışarı açılır. İfade aynı zamanda beslenmedir. O, geri geliştir.

Siz şimdi kim olduğunuzu o güvenli yerden ifade ettiğinizde, evrenin size nasıl geri ifade ettiğine şaşacaksınız….bu doğrudan birbiriyle bağlantılıdır, doğrudan birbiriyle bağlantılı. Soru şudur, “Siz alabilir misiniz? Geri gelenleri….tüm armağanları geri alabilir misiniz?”

Biz böylece şefkatten…dengeye…dengeden genişlemeye…ve sonra da ifadeye geliyoruz. Ve bu, daireyi tamamlar sevgili dostlar.

Sözcükleri çevreleyen ve sözcüklere dokunmuş olan çok enerji verildi bugün. Sözcüklerin dışında da, çok yönden enerjiler sunuldu.

Quan Yin’in enerjisi, topraklanmanıza yardımcı olmak için geldi. Quan Yin enerjisinin gelme nedeni, dişilin kendini güvende hissetmemesindendi. Dişil güçlü bir etki altındaydı. O taciz ve istismar edildi. Quan Yin şimdi, tümüyle dengelenmiş dişil ve eril enerji olarak gelebilmektedir.

Bakın…Quan Yin gerçekte bir kadın değildir. Quan Yin şimdi bir kapta birleşmiş erille dişilin bedenlenmiş halidir. Quan Yin bugün sizi onurlandırmak, ve size teşekkür etmek, ve Yeni Enerji’nin güvenli enerjisini gerçekten topraklamanıza yardımcı olmak için her birinizle çalışmak için geldi. Quan Yin şimdiden itibaren bir sonraki toplantımıza kadar, bunu seçen her birinizle ve hepinizle, güvenli bir alandan seçimler yapmanın sevincini ve güzelliğini anlamanıza yardımcı olmak için çalışacaktır.

Yani önünüzdeki 30 gün içinde yalnız olmayacaksınız. Yaşamınızda çok hareket olacaktır.

Sevgili Shaumbra, sizi candan seviyoruz.

Ve öyledir!

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.
www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.
Crimson Circle, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan global bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 40.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.
Crimson Circle her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Crimson Circle toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Crimson Circle, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışları yoluyla bolluğu kabul etmektedir.
Crimson Circle’ın en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.

Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.
Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.
Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir. Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.

Sorular ve Yanıtlar

Yeni Enerji Dizisi – 03 Ocak 2004
Şaud 6: Yeni Enerji, Güvenli Enerji

Ve öyledir Shaumbra, bu sevecen ve hatırlanacak günün enerjileriyle devam ediyoruz. Bugün, Quan Yin’in varlığıyla onurlandığımız bir gün….güvenli bir enerjinin topraklanmasıyla onurlandığımız bir gün….yaşamlarınızdaki seçimleri şimdi bir denge ve genişleme ve ifade platformundan yapabileceğiniz için onurlandığımız bir gün. Tekrarlıyoruz, bunların tümü hiç çabasız, çok basittir.

Şartlanmanız yüzünden, geçmişiniz yüzünden, bunu karmaşık hale getirmeye çalışacağınızı biliyoruz. Onunla mücadele edeceksiniz. Sonra, bugün burada konuştuğumuz şeyi anımsayacaksınız. O çabasız bir hale geliyor. Zarif bir hale geliyor. O oldukça güzel bir hale geliyor, sevgili dostlar.

Şimdi, ara verdiğimizde bazılarınızın yüksek sesle ya da içinden konuştuğunu duyduk. Ve dediniz ki, “Güvenli bir enerjiden söz etmen iyi güzel de Tobias, bunu bize sağlayacak mısın? Bize güven garantisi verecek misin? Nasıl böyle konuşabilirsin Tobias? Bizim şimdi güvenli bir enerjide olduğumuzu nasıl söyleyebilirsin? Değişen ne ki? Perdenin öte yanında bulunan sizler, güvenli olmamızı güvenceye almak için ne yapacaksınız?”

Tekrarlıyoruz, bu oldukça basittir. Ve şefkatle ilgili konuştuğumuz son Şaud’umuza dayanır. Bakın…şefkatli olduğunuzda – yani şeyleri değiştirmeye çalışmadığınızda, başka bir hale sokmaya çalışmadığınızda, sadece herkesi ve herşeyi onurlandırdığınızda – o zaman evren, Ruh, ve Tüm Var Olan da sizin için şefkat duyar. Bu, bu kadar basittir.

Başkalarını değiştirmeye çalışmadığınız zaman, onlar da sizi değiştirmeye çalışmaz. Herşeyi etkilemeye çalışmaz ve yargılamazsınız, onlar da sizi etkilemez ve yargılamaz. Bu, Dünya’daki enerji prensibinin temelidir. Ve o hep böyle olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

Şefkatle dolu olduğunuzda, size geri gelen herşey şefkat olacaktır. Başkalarını yargılamadığınızda – tersine onları onurlandırıp, kabul ettiğinizde – size geri gelen, kabul ve yargısızlıktır. Ve bu da güvenlidir…görüyor musunuz. O sözde karanlık varlıkların hiç biri gelip de sizi ele geçiremez, ya da yutamaz, çünkü şefkatli bir alanda bulunduğunuzda, bunu yapamazlar. Sadece dengede olmadığınızda… yargıladığınızda….başkalarını onurlandırmadığınızda….onları istekleri dışında değiştirmeye çalıştığınızda gelebilir bu enerjiler.

Yani, bu oldukça basittir. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu bizim yarattığımız bir şey değildir. Biz sadece habercileriz.

Şefkatli olduğunuzda, çevrenizdeki herşey şefkatinizi destekler. Ve o zaman da, güvenlidir. Güvenlidir. Bu, “dördün” enerji dinamikleri ile, Yeni Enerji ile birleştirildiğinde, yaşayacağınız…ve olacağınız…ve ifade edeceğiniz….ve zevkini çıkartacağınız….ve yaşam ziyafeti çekeceğiniz güvenli bir platform yaratır.

Bunu basit tutun Shaumbra. Basit tutun….burada hiç bir çabaya gerek yoktur.

Bunu da söyledikten sonra, ortaya çıkmak için kendinizi yeterince güvende hissediyorsanız, sorularınızı almaktan mutlu olacağız. (kahkahalar)

1.SHAUMBRA’NIN SORUSU (İnternet’ten, Linda okur) : Geçenlerde Keiko, o balina öldü ve haberlere konu oldu. O Keiko, o balina öyküsünün gerisinde, insanların anladığından fazla bir şey yatıyor mu?

TOBIAS: Gerçekten de, balinaların ve yunusların ve birçok deniz hayvanının – nasıl desek – çok güzel bir enerji niteliği taşıdığı söylenebilir. Şimdi insan biçiminde olan birçoğunuz, bu Dünya denen yere ilk önce enerjilerinizi balina ve yunuslara yansıtarak geldiniz. Bu, bir balina ya da yunus ruhuna sahip oldunuz demek değildir. Siz sadece…..onlar sizin için bir taksiydi. Sizin için bir araçtı. Siz enerjilerinizin onlara geçmesine izin verdiniz. Ve onlar da, Dünya enerjilerinin tümüne alışabilesiniz diye kendi bedenlerinde ve enerjisel varlıklarında harika, harika bir alan yarattılar.

Onlar aynı zamanda – nasıl desek – geçmişinizin, Dünya’ya gelmek için aldığınız yolun güçlü bir hatırasını da taşıdılar. Gaia için de çok güçlü bir enerji taşıdılar. Onlar hem sizin için, hem de Dünya için uzun, çok uzun zamandır bir alanı tutan, enerjiyi tutan varlıklar oldular. Siz özellikle de bu canlı varlık türlerine çok bağlısınız.

Böylece bu çok meşhur olanın geçenlerde geçişi gerçekleştirip de haberlere konu olması bir anımsatmadır. Bu olay aynı zamanda, sizin bu sevgili dostlarınızın tutmuş olduğu enerjilerin çoğunun artık size geri devredildiğini bildirmek içindir. Kedere gerek yoktur. Bu, şefkate ve bunların tümünün devrelerini anlamaya bağlanır. Ama hatırlatma zamanıdır, sizi buraya, Dünya’ya getiren yolculuğu, Dünya’daki ilk günlerinizi – en azından enerjisel bir bakış açısıyla – anlamak zamanıdır.

Ve bu varlıkların – bir anlamda, bunu açıklayabilmek zor – kendi hakları olan melekler olduğunu da anlamak gerekir. Ve tekrarlıyoruz, gezegeni, en azından fiziksel bedenlerini terk etseler bile, enerjileri, birlikte çalışmak açısından sizin için ulaşılır haldedir. Onlar bir anlamda, koşucularınız olurlar. Yani burada salıverilecek ve onurlandırılacak bir şey daha söz konusudur! Teşekkür ederiz.

2.SHAUMBRA’NIN SORUSU (mikrofona gelen bir kadın) : Benim işim oldukça karışık, oturmamış ve talepkar bir halde. Ve yüksek beklentileri olan bir patronum var. Ve senin önerdiğin şeyi– yani izin vermeyi, sadece geriye yaslanıp izin vermeyi kullanmakta zorlanıyorum. Bana öneride bulunabilir misin?

TOBIAS: Gerçekten de, izin vermek tüm duruşlar için geçerlidir. İzin vermek, onların talepkar olmak…ve kontrol etmek…ve manipüle etmek….beklenti ve gündemlere sahip olmak….güç oyunlarına sahip olmak gibi oyunlarına izin vermektir. Bu oynaması ne güzel bir oyun….o oyunun içinde olmak istiyorsanız tabi! İzin vermek, aynı zamanda o oyundan enerjinizi çekmenize de izin vermektir. Orada sıkışıp kalmış değilsiniz.

Orada olmanız gerektiğini söyleyen tanrısal bir doktrin yoktur. Bugünkü kanallığımız sırasında, gitmek istediğiniz an gidebileceğinizi ve güvende olduğunuzu söyledik sanırız. (bazı gülüşmeler) Bu enerjinin daha fazlasını almak için öne çıkman bizi çok sevindirdi.

İzin vermek, onların kendi süreçlerinden geçtiğini anlamaktır, ama sen artık bunun bir parçası olmak zorunda değilsin….tabii bunu seçmezsen….bunu seçmezsen. Senin için şu anda dışarıda birçok başka potansiyel var. Biz onları bulunduğumuz yerin bakış açısından görebiliyoruz. Bu potansiyeller seni şu anda çevrelemekte. Senin için sadece hangisini seçeceğin söz konusudur.

Şimdi, özelliklerini ve adlarını bilmen gerekmiyor. Bu, daha önce sözünü ettiğimiz güvenli platformdan yapacağın seçimle ilgili…..seçim – pek de maddesel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış değil de – ruhunu tamamlayacak bir seçim….yaşamında sevince sahip olmak seçimi….birlikte olmayı seçtiğin insanlarla birlikte olmak seçimi….ıstırap olmadan bolluğa sahip olmak seçimi….görüyor musun. Bunların hepsi seni bekliyor. Sen orada (o işte) olmak zorunda değilsin.

Burada bulunan hiç biriniz….hiç biriniz iş konusunda, ya da belli bir eş, ya da belli bir ilişki konusunda Ruh ya da melekler tarafından bir şeye zorlanmadınız. Bunu siz seçtiniz. Siz seçtiniz. Hafta başında da söylendiği gibi artık “bunu bana ONLAR söyledi” demeyin, çünkü biz size asla bir şey söylemiyoruz. Olsa olsa, “bunu bana onlar önerdi” diyebilirsiniz, ama size söylendiğini değil. Bu sizin seçiminizdir. Şimdi bunu çok güvenli bir alandan gerçekleştirmek de senin seçimin ve özgürlüğündür. Yaşamına hızla akan şeylere şaşacaksın. Teşekkür ederiz.

2.SHAUMBRA: Teşekkür ederim.

3.SHAUMBRA’NIN SORUSU (İnternet’ten, Linda okur) : Sevgili Tobias, ben kendimi sanki açmaz, dram ve öfke enerjisi soluyan ve yaşayan bir aile üyesiyle karşı karşıya buluyorum. Bununla nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum. Ve sonuç olarak da kendim öfkeleniyorum. Neler olup bittiğini anlamama yardımcı olur musun lütfen. Seni seviyorum!

TOBIAS: Gerçekten de, bunun onların öfkesi ve onların dramı ve onların açmazları olduğunu anlaman gerekir – ki zaten anlıyorsun. Ve bugün daha önce söylediğimiz gibi, bunlar artık seni etkilemek zorunda değildir. Farkında olabilirsin ama boğulmak zorunda değilsin. Eğer yakınınında olmak istemediğin kadar zor bir durum olduğunu görürsen, bir süreliğine uzaklaş. Bu sana, işin içinde olan dinamiklerin daha iyi bir bakış açısını sunacaktır.

Dünya’da dram seven çok, çok insanın olduğunu anla. Bu, beslenmek için ihtiyaç duydukları, sürekli yukarı çıkıp aşağıya inen bir döngüdür. Bu, iş başında olan dualitedir. Onlar buna bayılıyorlar.

Böylece, dediğimiz gibi, şefkatli ol, ama kendine de şefkatli ol. O durumun içinde kalmak zorunda değilsin. Şimdi kendini bundan nasıl çekeceğini merak ediyor olabilirsin. Bazı korku unsurları ortaya çıkıyor. Sadece şu güven platformuna git, ve seçimini oradan yap. Tüm bu karışıklıkların içine girmemekten yana yap seçimini. Ve söz konusu olacak yeni dinamikler seni yine şaşırtacaktır.

4.SHAUMBRA’NIN SORUSU (mikrofona gelen bir kadın) : Selam Tobias. Annem birkaç hafta önce öldü. Noel akşamı öldü. Ne alemde, bir de…..o tüm yaşamı boyunca, bu insan yaşantısından başka bir şey olmadığı inancını taşıdı. Ne alemde, keyfi nasıl?

TOBIAS : Seninle düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar yüzünden – nasıl demeli – annen bu tarafa geçtiğinde bize ulaşabilir haldeydi. Geçişin kendisi oldukça dingindi. Travma yoktu. Ve şunu da gerçeğin kendisi olarak ifade ediyoruz…..bu tarafa geçtiğini farkına vardığında bize söylediği ilk söz ya da düşünce şu oldu, “Mindy haklıymış!” (yoğun kahkahalar ve alkışlar) Bu onu çok mutlu etti, çünkü bildiğin gibi hep babanın enerjileriyle uyuşmak için mücadele eden bir tarafı, ve gerçekten seninle de uyuşmak isteyen bir tarafı vardı.

Gerçekten seninle olmak isteyen bir yanı hep vardı, ama bu yanını geride tuttu. Ve yaşamdaki rolünün, babanla ikinci derecede kurduğu dişil, enerjisel ilişki olduğunu hissetti. Senin söylediklerini dinledi – sessizce tabii. Sözcükleri duydu ve enerjiyi de gerçekten hissetti. Ama, sormak istediği soruları sormak ya da incelemek için kendine hiç izin veremedi.

Son günlerde, bildiğin gibi, ikiniz arasında çok daha farklı ve derin bir bağ oluşmuştu. Sözcüklerle ifade edilmese de, sana güveniyordu. Enerjiler yerindeydi ve şu son aylarda senin yaşamının büyük bir parçasını oluşturdular. Annen geçişi gerçekleştirirken özellikle buna çok tutundu – senin enerjine – ve bu yüzden geçişi bu denli dingin oldu. Ve bizim tarafa geldiğinde Kırmızı Meclis’in tüm üyeleri – senin talebin doğrultusunda tabi – onunla birlikte olmak ve onu selamlamak için oradaydı.

O şu anda dinleniyor – en iyi böyle ifade edebiliriz. Enerjisi hemen şu anda ulaşılır bir halde değil. Ve onu yeniden hissedebilmen birkaç ay alacaktır. Çok zor bir yaşam biçiminden sonra, zihinsel olarak zor bir yaşamdan sonra biraz tatil yapıyor. Sana geri geldiğinde enerjisi farklı olacaktır. Onu, bir zamanlar bildiğin anne olarak algılamayacaksın. Gerçekten çok daha canlı, açık, neşeli olacaktır.

Ve önceki bir yaşamda ikinizin kızkardeşler olarak kurduğunuz bağın şimdi geri geldiğini göreceksin, ve o – şimdiden bildiğin gibi – gerçekleştirmeyi beklediğin yeni bir enerjisel….bu danışmanlık değildir, yeni bir enerjisel çalışmada sana yardımcı olmak için yanında olacaktır.

Ve, sana dolaylı olarak belirttiğimiz gibi, annenin şimdi göçmüş olması, çok tamamlayıcı bir ilişkinin yaşamına girmesi için yepyeni bir kapı açıyor. (soruyu soran kişinin “Evet!” anlamındaki sessiz hareketi izleyicilerin gülmesine neden olur) Sen bu ilişkiye şimdiye kadar karşı koydun.

Böylece….böylece….ama annen hemen şu anda ulaşılır değildir. Ama üç ya da dört ay sonraki toplantılarımızdan birine gelmen için seni davet ediyoruz, ve onun kızına söyleyeceği şeyleri birlikte duyacağız.

4.SHAUMBRA : Teşekkür ederim.

TOBIAS: Elbette.

5.SHAUMBRA’NIN SORUSU (İnternet’ten, Linda okur) : Sevgili Tobias, ben eşlerle kurulan Yeni Enerji ilişkileri hakkında daha fazla şeyler bilmek istiyorum. Var olan ilişkilerimizde Yeni Enerji modellerini nasıl yaratırız? Eşlerimizi bırakmadan, bırakabilir miyiz? Yoksa bu konuşan sadece korku mudur? Bir çoğumuzun bu zamanda bununla uğraştığını biliyorum. Teşekkür ederim.

TOBIAS: Şimdi Cauldre aracılığıyla çok içten, dürüst ve tarafsız konuşmak istiyoruz. Birçoğunuz….birçoğunuz Eski Enerji ilişkinizi bırakma işleminden geçmek zorunda kalacaksınız. Ve bırakmak derken, bunun varlığınızın özünden gelmek zorunda olduğunu kastediyoruz, tümüyle bırakmak – biraz bırakmak, ya da bir biçimde bırakmak, ya da birazcık bırakmak değil – tümüyle bırakmak. Ve kim olduğunuzla ilgili çok dürüst olduğunuzu gördüğünüzde ve onların gitmesine gerçekten izin verdiğinizde, bazıları gerçekleşecektir…..bazıları gerçekleşecektir.

İlişkinizde, dışardan geliyormuş gibi görünen ama aslında içerden yaratılan öyle durumlar olacaktır ki, ikinizin ayrı yönlere gitmesine neden olacaktır. Bunu tümüyle kabul etmeye gönüllü olmak zorundasın. Tümüyle bırakmaya gönüllü olmalısın.

Bu bazılarınız için yolların ayrılması değil, daha çok ilişkinin tümüyle yenilenmesi anlamına gelecektir. Ama bu – nasıl desek – ilişkiyle ilgili değerlendirmenin yürekten yapılmasına neden olacaktır….para dahil….cinsellik dahil…birbirinize duyduğunuz şefkat dahil…..yaşamdaki kendi hedefleriniz ve arzularınız dahil.

Böylece biz bir Yeni Enerji ilişkisinin neye benzediğini ayrıntılarıyla tanımlamak istemiyoruz, ama şunu söyleyebiliriz; Yeni Enerji ilişkisi, tamamlanmış bir parça yaratmak amacıyla tamamlanmamış iki parçanın biraraya gelmesi üzerine kurulmayacaktır – ki bunun işe yaramadığını biliyorsunuz – daha çok, kendi bütünlükleri içinde, kendi tanrısal enerjilerinde olan iki insan şimdi yaşamın ziyafetini ve sevincini paylaşacaktır. Birçok Shaumbra’nın bildiği gibi, yüreğinizde tümüyle bırakmak zorundasınız. Sonra, eğer herşeyin yeni bir düzeyde ve Yeni bir Enerji’de geri gelmesi uygunsa, gelecektir.

Biz….Cauldre şu hukuki notu eklememizi istiyor (bazı gülüşmeler). Biz, çiftlerin birbirini bırakmasının avukatlığını yapmıyoruz. İlişkilerin harika olduğunu hissediyoruz. Daha önce Şaud’da da değindiğim gibi, ben kendi güzel ilişkimi dört gözle bekliyorum! Ama biz bu ilişkinin Eski karmaya ya da daha çok korkuya dayanmasındansa, şefkat ve sevgi ve Yeni Enerji temelli olmasını söylüyoruz. Teşekkür ederiz.

6.SHAUMBRA’NIN SORUSU (mikrofona gelen bir kadın) : Merhaba Tobias. Perşembe gecesi oldukça ilginç bir durum yaşadım. Ve bunun, senin Atlantis’te verdiğimizi söylediğin sözle, vaatle ilgili olduğunu hissediyorum. Ve sanırım onu tümüyle salıverdim. Bununla ilgili bir yorumda bulunabilir misin….ya da herhangi bir yorumun var mı?

TOBIAS: Gerçekten…gerçekten….ve birkaç gün önce kutlama için toplanmış bir gruba Şaud yaptık. Ve özellikle o gruba, Atlantis’teki Tien Tapınağı’nda birlikte olduklarını söyledik. Bunlar – nasıl desek – insan doğasını incelediğimiz olağanüstü tapınaklardı.

Tanrısallığı sadece ucundan, Tanrı’yı sadece ucundan görmeye başlamıştık. Tanrı’yı, bugün sizin anladığınız biçimde anlamamıştık. O günlerde dinlere sahip değildik. Çok daha bilimsel ve çok daha işlektik. Ama Dünya’da sadece insan olmanın ötesinde bir şeyler olduğuyla ilgili aydınlanmaya başlamıştık. Tanrısal bir güç vardı.

Böylece, Tien Tapınağı’nda bir grup vardı. Birçok Shaumbra o zamanlar oradaydı. Kendinize izin verirseniz, Tien Tapınağı ile olan bağı hissedebilirsiniz – orada bulunduysanız tabi. Biz orada bir vaatte bulunduk. Ve ben de birçoğunuzla birlikte oradaydım.

Tanrısallığı anlayacağımız bir zaman için vaatte bulunduk. Sizin şimdi Tanrı dediğinizi anlayacaktık. Bizi insanla tanrısallığı birleştirdiğimiz noktaya getirecek bir yol izlemeyi vaadettik.

Yaşamlardan geçme döngüsüyle ilgili tüm kavramı anladık. Sizin şimdi reenkarnasyon (yeniden bedenlenme) dediğinizi çok iyi anladık. Ama ne kadar garip görünürse görünsün, şimdi sahip olduğunuz tanıma göre bizim Tanrı kavramımız çok çocuksuydu, hiç olgunlaşmamıştı. Bir noktada, tanrısallıkla insanı birleştireceğimiz konusunda aylarca süren kutsal ayinlerle, yoğun ayinlerle derin, çok derin bir vaatte bulunduk.

Ve bu birçoğunuzun, özellikle de geçen gece birlikte olduklarımızın izlediği yoldur. Verilen söz o kadar derindi ki, kendi içinizde bile onu farketmediniz, bu vaadin orada olduğunu bilmediniz bile, onun sadece genel yapınızın bir parçası olduğunu sandınız. O bir anlamda, bir yemindi.

Böylece geçen geceki gruba, bu vaadi varlıklarının özünden salmak konusunda meydan okuduk. Kimliklerini oluşturan – senin kimliğini oluşturan, sevgili varlık – bu denli büyük bir parçayı, bu vaadi salıvermenizi istemek neredeyse kutsal bir şeye saygısızlık etmek gibiydi. Bunu gerçekleştirmek için kendinize izin vermeniz, enerjinizde güçlü bir etkiye neden oldu ve – nasıl desek – bir süre daha içinizde sarsıntılara ve depremlere neden olmaya devam edecektir.

Ama vaadin salınmasına izin vermekle – başka bir deyişle, yolculuğun sona erdiğini, tanrısallıkla insanın birleştiğini anlamakla – o vaadi salmakla, kendi üzerinizdeki büyük bir ağırlığı, ve yükü, ve sorumluluğu salmış oldunuz. Ve şimdi, onu kovalamaktansa, onu yaşamaya başlayabilirsin.

Yaşamında değişecek dinamikler olacaktır. Son birkaç yılın değişimlerle dolu olduğunu sanıyordun, değil mi. (izleyicilerin kahkahaları ve Tobias da kendi kendine güler) Çok daha fazlası yoldadır! Ama bunlar tamamlanmayla ilgili değişimlerdir, önce seni kendi içinde yepyeni bir düzeye getirecek, sonra da dışarıda tezahür edecek değişimlerdir.

Buna çok açık ol. Ve – nasıl desek – Quan Yin bizden şunu söylememizi istiyor. Duyun….şeyleri duyun. Biz burada sadece kulaklarınıza konuşmuyoruz. Ama kendi ruhunuzu duyun, çevrenizdeki insanların ve tüm insanlığın ruhunu duyun. Quan Yin, insanların yüreklerindeki şarkıyı duymada ustadır. Ve sizin de duymanız çok önem taşıyacaktır.

Şimdi, eğer nasıl duyacağınız konusunda mücadele ettiğinizi ya da anlamaya çalıştığınızı farkederseniz, bilin ki yanlış yoldasınız. Duymak sadece kucaklamak ve kendini açmak, güvende hissetmektir. O güvenli platformda olun ve tüm çevrenizde olan biteni duyun. Teşekkür ederiz.

6.SHAUMBRA: Teşekkür ederim.

7.SHAUMBRA’NIN SORUSU (İnternet’ten, Linda okur) : Çok sevgili Tobias’ım, herşeyden önce, teşekkür ederim. Ruhsal şeylere ilgi duyan insanlarla yapılan sohbetlerde bazen yanıtlayamadığım sorular çıkıyor. Bana soruyorlar, “Neden negatif, kötü, günahkâr ruhlara inanmıyorsun….kara büyü ayinleri yapan insanların bize zarar verebileceğine ve bizi acıtabileceğine inanmıyorsun? Eğer iyi, sevgi dolu ve pozitif bir enerji olduğuna inanıyorsan, her ikisi de geçerli olmalı.” Bu soru son haftada birkaç kez ortaya çıkınca beni düşündürmeye başlattı, biraz da endişelenmeme neden oldu. Bu sınıfta oldukça yeni olduğum için, bu soruları nasıl yanıtlayacağımı bana lütfen söyleyebilir misin? Ben artık pek emin değilim.

TOBIAS: Gerçekten, aslında tümü sadece enerjidir. O enerjiyi nasıl uygulamak istersin? Onu, söylediğin gibi dualite içinde karanlık tarafa mı uygulamak istersin? Onu ışığa mı uygulamak istersin? Her ikisi de dengesiz olabilir.

Dengesiz ışık vardır, sevgili dostlar. Birçoğunuz bunu yaşamınızda deneyimlediniz. Bu, kendine ait hiç bir özü ya da gücü olmayan o “şekerli-pamuk-helva” ışığıdır. Daha karanlıktan söz edildiğinde paramparça olur.

Ve elbette, sizin kötü ya da negatif diyeceğiniz karanlığın dengesizliği de vardır. Bunların tümü mevcuttur. Bu şimdi şu anda bu odada mevcuttur. Burada negatif, karanlık güçler de mevcuttur. Ama onlar karışmak ya da değiştirmek için gelmiyorlar, çünkü siz bir şefkat alanındasınız. Onlar buraya meraktan geliyor, ne olup bittiğini anlamak için. Onlar şeker-kaplamalı ışığa alışıklar. Ve, onu korkutmaya bayılırlar. Ama onu burada bulamıyorlar. Burada sadece enerji olan çok dengeli bir şey buluyorlar.

Kötülük vardır. Karanlık vardır. Hepiniz onun içinde oynadınız. Hepiniz harika zamanlar yaşadınız. Işık da vardır. Ve orada da harika zamanlar yaşadınız. Şu anda sadece enerjisiniz. Bunu onlara sadece böyle açıkla. Bak…onlar hâlâ dualitedeler. Karşıt güçler istiyorlar. Bu güvenli platformda karşıt güçler söz konusu değildir. Sadece vardır. Teşekkür ederiz.

8.SHAUMBRA’NIN SORUSU (mikrofona gelen bir adam) : Tobias, benim sorum aslında Geoff’in, yani kanal olan kişinin geçenlerde Santa Fe’deki seminer sonrasında söylediği bir şeyden kaynaklanıyor. Ve o dedi ki, eğer yaşamını beğenmiyorsan…. yolculuğunu…nerede bulunduğunu…kontratını beğenmiyorsan…. – ve bunu şimdi yorumlayarak söylüyorum – istersen değiştirebilirsin, istersen sadece talep etmekle değiştirebilirsin. Yani sorum şu – bu ne kadar sürer? Nasıl talep edilecek….herşeyden önce o soru nasıl sorulacak? İkinci olarak da, onu görmek, hissetmek ve bilmek ne kadar zaman alır…..ve neyi, ne zaman, ve kimi bırakmak gerektiği nasıl bilinecek? Ve bunları lütfen basit ve çabasız biçimde açıklayabilir misin? (kahkahalar)

TOBIAS: Gerçekten de…Cauldre ortaya çıkıp tüm bu kargaşaya neden oluyor. (yoğun kahkahalar) Sen bir anlamda şimdiden değişimin olmasına izin vermiş durumdasın. Ama enerjine baktığımızda bir ayağının frende, diğerinin de gazda olduğunu görüyoruz. Ve bu, bildiğin gibi her zaman işe yaramaz, özellikle de bu geceki gibi yollarda. (Colorado’daki karlı yollardan söz ediyor)

Buna belirli bir zaman çerçevesi biçmek pek de uygun olmayacaktır. Ama – nasıl desek – bugün bu odada bulunan diğer Shaumbralar ile konuşursan, ne kadar sürdüğü hakkında sana oldukça iyi bir fikir verebilirler. Birkaç yıldan tut da birkaç on-yıla kadar sürebilir. (bazı gülüşmeler)

Ama ıstırap unsurunu dışında tutarsan, değişimlerin çok zarif, çok çabasız biçimde yaşamına girmesine izin verirsen, kolay da olabilir. Kim, ne, ne zaman, nerede ve neden gibi kendine özgü şeyler daha belirlenmek zorundadır. Herşey sana uygun olarak gelir.

Burada söyleyeceğimiz en iyi şey, aklına başvurmaya kalkıştığındır. Ve seni suçlamıyoruz. Belirli şeylere bakmaya çalışıyorsun. En yüksek potansiyele sahip yola bakmaya çalışıyorsun.

Kendin için o seçimi sadece….tekrarlıyoruz, o güvenli enerji platformundan yap. Bu değişimlerden çok sevgi dolu ve çok zarif biçimde geçmek seçimini yap. Zaman, bir anlamda tümüyle önemsizdir. Gerçekten önemi yoktur. Bu, geçmişte ne kadar ikilemlerin, ne kadar ıstırabın olduğuyla ilgilidir.

Dinlemekte olan, bugün bu odada bulunan Shaumbra, zamanın önemli bir unsur olmadığını sana söyleyecektir. Bu, ne kadar mücadele ettiğinle, Eski şeylere ne kadar tutunduğunla, yük haline gelen şeylerle, acıtan şeylerle ilgilidir. Eminim, bugünkü Şaud’un bir parçası olan Shaumbra’nın çoğu, bunların tümünü yeni baştan yaşayacak olsa, şeyleri çok daha hızlı, çok daha kolay bırakacağını söyleyecektir. Direnmekten vaz geçeceklerdir.

Ama elbette, onlar da…..onlar neler olup biteceğini bilmiyordu. Onlardan önce yolu giden kimse yoktu. Böylece çok yeni izler açıyorlardı.

Teşekkür ederiz….ama sandığından daha hızlı olacaktır. (bazı gülüşmeler)

9.SHAUMBRA’NIN SORUSU (mikrofona gelen bir adam) : Selam eski dostum. Yeni Dünya ve evet, ölümle ilgili yazdığım soruları yanıtladığın için sana teşekkür etmek istiyorum – beni izlemiş olmalısın. Ve ben cesaret edip bir an için Shaumbra adına konuşmak istiyorum. Sana çok içten teşekkür ediyoruz. Ve ben bilmek istiyorum – biz bilmek istiyoruz – nasılsın? (kahkahalar)

TOBIAS: Teşekkür ederim. Oldukça iyiyim! (yoğun kahkahalar) Bugün buraya Quan Yin’i getirmek büyük mutluluktu. Epeydir bekliyorduk. Ve bugün tüm bu enerjileri getirmek kolaydı, çünkü burada bulunan izleyicilerin ve hatta şimdi online dinleyenlerin büyük bir bölümü geçenlerde yaptığımız toplantının bir parçasıydı. Bu yüzden enerji çok iyi topraklanmıştı – Ben, Tobias ve diğer varlıklar için bu güvenli enerjisel unsurun getirilmesini sağlamak çok daha kolay hale geliyor.

Biz, bizim tarafta şu 2007 yılının Eylül ayınızın 18.gününe denk gelen zamana hazırlanmakla çok meşguldük. Bununla çok, çok meşguldük. Son zamanlarda kulübeme gitmeye pek zamanım olmadı. (Tobias’ın geçmişte anlattığı “hayal kulübesi”nden söz etmesi bazı gülüşmelere neden olur) Ama St. Germain ile tartışmak ve gülmek için düzenli olarak biraraya gelmeye zaman buluyorum.

Ben – nasıl desek – hâlâ Dünya’da olup da ilk dalgada bulunan Shaumbra rehberlik ve yardım istediği sürece, perdenin bu yanından onlarla çalışmak vaadinde bulundum.

Ama Ben Dünya’ya, Eski Dünya’ya geri gelmeyi çok – çok, pek çok – bekliyorum. Ona geri gelmeyi çok bekliyorum, çünkü manzara değişti ve muazzam bir biçimde değişmeye de devam ediyor. Yani, Eski Dünya’ya geri geleceğim. Ama o, sizin gerçekleştirdiğiniz çalışmalar yüzünden oldukça farklı bir yer olacak. Bunu çok yürekten istiyorum.

Çok zor bir karardı…..Cauldre konuyu dağıtıp durduğumu söylüyor. (kahkahalar) Ama siz istediniz. (yoğun kahkahalar) Son yaşamımda, Yeshua’dan kısa bir zaman önce, Başmelek Mikail bana gelip de….semavi alemlere geri dönmek isteyip istemediğimi…. Shaumbra olarak bilinen bu önemli grup, çalışmasını gerçekleştirinceye kadar….Yeni Enerji’yi getirip Yeni Dünya denen bu yeri inşa edene kadar Dünya’ya geri dönmemeyi kabul edip etmediğimi sorduğunda…..Dünya’yı geride bırakmaya karar vermek çok zor oldu.

Bu yüzden, benim de bu tarafta kendime göre verilmiş derin bir sözüm, vaadim var. Ama, sevgili dostlar, nasıl da Dünya’ya geri gelmek istiyorum bir bilseniz, hem de şimdi bildiğim şeyleri bilerek! (yoğun kahkahalar) Teşekkür ederim.

9.SHAUMBRA: Teşekkür ederim.

LINDA: Son soru

10.SHAUMBRA’NIN SORUSU (mikrofona gelen bir kadın) : Merhaba Tobias. Herkese Merhaba. Burada olduğum için çok şükrediyorum. Bu benim ilk kez gelişim, ve bu gerçekten harika. Benim sorum, ana/babama ve onların durumuna ve yaşamlarındaki geçmiş seçimlerine duyduğum üzüntü ve öfkeyle ilgili. Ve sürekli öfke ve üzüntüyle mücadele ettiğimi görüyorum. Ve bunun yaşantımda uygunsuz biçimlerde tezahür ettiğini görüyorum….yani bazen sevdiklerimle olan ilişkimde falan.

Ve ben bir de….ben annemin bana söylediği bir şeyle mücadele ediyorum, ki bu da…o 53 yaşında, fiziksel olarak çok hasta ve bana ölmek istediğini söyledi. Ve bilirsin işte, ben…. ben onun zor bir yaşam sürmüş, birçok yetenekleri olan harika bir insan olduğunu düşünüyorum. Ve temelde bunlarla mücadele ediyorum. Ve benim belki de sadece biraz öğüde ihtiyacım var ya da kendi içimde bulamadığımı gördüğüm, ya da içimde olmayan, ya da ortaya çıkmayan, ya da ortaya çıkartamadığım bazı anlayışlara ihtiyacım var….ne demek istediğimi biliyorsun.

TOBIAS: Gerçekten de….şu anda içinden geçtiğin kızgınlık ve mücadeleler, sadece biyolojik ailenle olan durumun sonucu gibi görünüyor. Ama senden derin bir nefes almanı ve bu kızgınlık ve mücadelenin nereden kaynaklandığının gerçek anlayışı için içsel düzeylere yönelmeni rica ediyoruz. Bugün burada bulunan – ve bu odada ya da İnternet üzerinden dinleyen – herkes, bu öfke ve mücadele unsurlarını ve meydan okumalarını anlamaktadır. Onun gelme nedeni, senin içinde bir uyanış işlemi olduğundandır.

Şimdi, sen, neden burada olduğunla ilgili sorular yüzünden…buradan nereye gideceğinle ilgili sorular yüzünden….yaşamın neden bu denli zor olmak zorunda olduğuyla ilgili sorular yüzünden bu öfke ve sinirlenmek noktasına geliyorsun. Bu senin kendi öfken ve sinirlenmen ve mücadelendir. Ama bunun tüm çevrende dışa vurduğunu görüyorsun. Bunu….yaşamla ilgili kendi sorularını….bundan sonra nereye gideceğinle ilgili kendi sorularını ana/babanda görüyorsun. Bunu ana/babanda görüyorsun.

Bu yüzden, buradaki birçok katmana ve düzeye bakmanı….kısa duvarın arkasında durmanı….içinde nelerin olup bittiğini görmeni….ve sonra da uyanışın uzun ve zorlu işleminden geçmek zorunda olmadığını anlamanı rica ediyoruz. Senden önce birçok Shaumbra bu yoldan geçti. Ve yolculuğunun bu bölümü derin mücadeleler olmadan gidilebilir. Senden, kısa duvarın arkasında bu güvenli enerji platformu üzerinde durmanı ve seçimini, bunun bir parçasıymış gibi görünen o derin yaraları oluşturmadan bu uyanışın tanrısal bütünleşme işleminden geçmek için kendine izin vermekten yana yapmanı rica ediyoruz.

Ana/babana yepyeni bir ışıktan bakmanı rica ediyoruz. Onlar – nasıl desek – senin için bir tür öğretmen olarak gelmiştir. Bir anlamda, onların sana hizmet için geldikleri söylenebilir – gerçi bu şimdi çok garip geliyor kulağa ama – onlar gerçekten senin hizmetinde bulunmak için buraya geldiler. Bunun gerisinde çok uzun bir öykü yatıyor, çok uzun ve bu, atalardan kalma karma ile ilgili ve bir anlamda, kendi atalarını çok kötü bir karmik döngüden çıkartman için seçilmiş olmanla ilgili. Böylece, ana/baban sana hizmette bulunmak için gelmiştir.

Biyolojik annen, senin tamamlanmaya başladığın bir zamanın yaklaştığını biliyor; bu yüzden de, bir anlamda onun çalışması bitmiştir. Bunun için de bedeninde bir tür dengesizlik tezahür ettirip, gitmek zamanının geldiğini söylüyor. Onunla konuş – bu ille de sözcüklerle olmak zorunda değildir – ama onunla enerjisel olarak konuş. Onunla ruhtan ruha konuş. Sana verdiği hizmeti gerçekten takdir ettiğini ve onurlandırdığını ona bildir.

Ama şu anda Dünya’yı terk etmesi gerekmiyor, tabii bunu seçmezse. Bedenini yeniden dengeye getirebilir. Aslında kendisi için ilk kez çıkıp kendi yaşamını yaşayabilir. Bunu ona bildir. Onunla ruhtan ruha konuş ve şu uyanış noktasına gelmeye başladığını, Shaumbra olarak bilinen bir aile desteğine sahip olduğunu ona bildir. Artık tam olarak yaşayabileceğini bildir ona.

Ve özellikle de önünde birkaç gün boyunca, Quan Yin – kim olduğunu bilmen gerekmiyor – gelip seninle çalışacağını bilmeni istiyor. Quan Yin enerjileri, burada sözünü etmek istemediğimiz ama içinde olan bazı kişisel şeyleri şifalandırmak için seninle çok yakından çalışacak. Bu onun sana armağanıdır.

10.SHAUMBRA: Çok teşekkür ederim.

TOBIAS: Biz teşekkür ederiz.

Böylece Shaumbra, bu enerjiyi sonlandırıyoruz. Ama sizden rica ediyoruz – Quan Yin bir kez daha rica ediyor – bu güvenli enerjiyi, şefkat – her bir insana ve kendinize duyulan şefkat – üzerine kurulmuş ve bundan böyle buradan çalışabileceğiniz bir platformu oluşturan enerjiyi, – “dört” üzerine kurulmuş güvenli bir platformun enerjisini, rekabet etmeyen ve açmazlar yaratmayan enerjisel unsurlar üzerine kurulmuş bu enerjiyi gerçekten topraklamak için hepimiz bir nefes alalım. Nefes alın ve bu güvenli enerjiyi topraklayın ki, herşeyden öte Shaumbra, olduğunuz herşeyi olabilin. Şimdi kim olduğunuzu olmak güvenlidir.

Ve öyledir!

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.
www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.
Crimson Circle, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan global bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 40.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.
Crimson Circle her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Crimson Circle toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Crimson Circle, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışları yoluyla bolluğu kabul etmektedir.
Crimson Circle’ın en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.
Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.
Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.
Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir. Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.