Ders Altı: Beş Tanrısal Ah Duyusu

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

TOBIAS: Ve öyledir sevgili dostlar, sizinle bugün bu harika enerjide ve kutlama içinde yeniden toplanmaktayız. Müziğinizin de önerdiği gibi, (kanallıktan önce çalınan “Celebration” (Kutlama) parçasına değinmektedir) yaptığınız yolculuğu kutlamaktayız. Sizi birçok harika yerden, birçok meydan okumalardan geçirmiş olan, ve Ruh’un, ve perdenin bu yanında bulunan bizlerin ve hatta kendinizin bile düşünü kuramadığınız yerlerden geçiren bu yolculuğu (kutlamaktayız). Bu güzel, kutsal ve çok-boyutlu bir yolculuk olmuştur. Ve biz bugün gerçekten sözünü edeceğimiz çok şeyi kutlamak, ama en çok da geldiğiniz yeri kutlamak için gelmekteyiz.

Sevgili dostlar, sevgili Shaumbra, şimdi nefes alın. Olduğunuz tümü ve olmakta olduğunuz tümü nefesinizle içinize çekin. Sizinle dans eden Ruh’u ve aynı zamanda da bulunduğunuz (geldiğiniz) yeri kutlamakta olan Ruh’u nefesinizle içinize çekin. Enerjileri birleştireceğimiz, insanın ve tanrısallığın, hepsini içinizde birleştireceğiniz bir zamana yaklaşmaktayız. Bunu nefesinizle içinize çekin. İçinizde bulunan tanrısallık ateşini canlandıran nefesi alın. Onu bu şekilde ortaya çıkartırsınız. Kimliğinizin özünü bu şekilde realitenize getirirsiniz.

Ben, Tobias için sizinle birlikte bugün burada oturabilmek, ve öncesine göre çok daha berrak bir biçimde konuşabilmek öylesine sevinç dolu bir şeydir ki. Ben burada sadece dostumuz Cauldre kanalıyla gelen ve sizin duyduğunuz sözcüklerden söz etmiyorum. Ben, sizin ve benim birbirimize hitap edişimizdeki, paylaşımımızdaki ve iletişimimizdeki berraklıktan söz ediyorum. Bu, daha önce deneyimlediklerimizden çok daha berraktır.

Bu enerjiyi hissedin. Sevgimi ve ilgimi ve dostluğumu, doğrudan içinizde, sözünü ettiğimiz yedi insan duyularının tümüyle hissedin. Kendi “Ben”inizin varlığını hissedin. O sizden ayrı ya da farklı bir şey değildir, sizin dışınızda olan bir şey değildir. Kendi “Ben” varlığınızın şu anda içinizde doğmakta olduğunu duyumsayın.

Ahh, sizinle birlikte bugün burada öyle bir kutlama yapmaktayız ki!

Şimdi, gerçekten burada bulunan başka enerjiler, biraz sonra tanıtacağımız misafirler vardır. Sevgili dostlar, bu zamanda bu enerjiler çok uygundur. Bu enerjiler oldukça yoğundur, onun için daha önce bir sıcaklık ve ısı hissedenlere (söylüyoruz), bunlar sadece sizin dışınızdaki şeylerden kaynaklanmamaktadır. Fazla sıcaklanan sadece derinizdeki ve bedeninizdeki hissetme duyunuz değildi. Bu aynı zamanda Ah Diliyle gelmektedir (size).

Bugün gelen misafirler…..zaman uygundur, ve onurlandırdığımız misafirin enerjisi yoğundur. Ateşlidir. Bu, uygun zamandır. Bu yeni enerjiyi hissedin. Ama bu yine de tanıdığınız, birlikte çalıştığınız, yaratılmasına yardımcı olduğunuz, ve şu ana kadar burada bulunması uygun olmayan bir enerjidir.

Gerçek tanıtımı yapmadan önce, misafirimizi duyumsamanıza izin vereceğiz.

Bir dakikalığına, içinde bulunduğunuz geçiş döneminden söz edelim. Yakınlarda takvimlerinizdeki eski bir yılın (2001), özellikle dualiteyle ilgili olan bir yılın, numorolojinizde “üç” yılı olan bir yılın son yapraklarını çevirdiniz. Yaprağı, yeni bir yıla doğru çevirdiniz. Ve yaprakların üzerinde 2-0-0-2 (iki-sıfır-sıfır-iki) rakkamlarını gördünüz, ve bu çoğunuzu etkilemiştir. Bu rakkamların enerjisinin sizi neden bu kadar etkilediğini belki de hemen anlayamadınız. Bugün, bunun ne anlama geldiğini sizinle paylaşacağız.

Bu bir “4” yılıdır, ama bir uçta bir “2” ve diğer uçta bir “2”nin dengesi olan bir yıldır. Bu, dönüşümlerin ve değişimlerin yılıdır, ve çok önemli bir yeni enerjiye geçişin yılıdır. Uzun bir süredir, size “4” hakkında konuşmaktayız. Tazelemek için, “4”, “2”nin karesidir. Siz dualiteden – dualite enerjisinden – “dörtsel” enerjiye geçmektesiniz.

“1”e geri dönmemektesiniz. Birçok kişi spiritüel konuşmalarında, “1”e geri dönmekten söz etmektedir, tıpkı Yuvaya geri dönmekten söz edilmesi gibi. Ama siz oraya gitmemektesiniz. Tanrı olarak, genişlemeye devam etmektesiniz, ve yeni yollarla ifade bulmaya devam etmektesiniz.

Binlerce yıl önce – ama hiç de o kadar uzun olmayan bir zaman önce – Krallıktaki yuvadayken, enerji birlik ve tekillikle ilgiliydi. Yuvayı terk ettiğinizde, Ateş Duvarından geçtiğinizde ve sonunda Dünyaya geldiğinizde, enerji “2”yle ilgili oldu. Bu enerji kutuplaşmayla ilgiliydi. Aynadaki yansımayla ilgiliydi. Bu enerji sevgili Tanrı, “1” enerjisinde göremeyeceğin, kendini yeni ve farklı bir biçimde görebilmekle ilgiliydi. Böylece, “2”yi yarattınız. Siz çok, çok uzun bir süre bu enerjinin içinde bulundunuz. Dünya, “2”nin enerjisi, kutuplaşma, ışık ve karanlık, iyi ve kötünün dersleri, dişi ve erkek, karşıtlar hakkında olmuştur. Dünya üstündeki yolculuğunuzun amacı, dualitenin ne olduğunu, “2”nin ne olduğunu, en içsel düzeylerde anlamaktı.

Şimdi, biz yeni bir enerjiye geçmekteyiz. Siz sadece bir “4” yılına değil, aynı zamanda Tanrı-adam, Tanrı-kadın’ın dördüncü çağına geçmektesiniz. Bundan önce üç çağ olmuştur.

Bugün tüm bu ayrıntılara girmeyeceğiz, gerçi konuşmasını seviyoruz ama (kendi kendine güler), bazen açıklamalarımızı zamana göre sınırlamamız istenmektedir bizden. Ama, insan biçiminde Tanrılar olarak dördüncü çağınıza girmektesiniz.

Bu bir “4” yılıdır ve önemli bir yıldır. Enerji ağındaki değişikliklerin tamamlandığı bir yıldır. Enerji ağı, bir anlamda, değişen bilincinizin yansımasıdır. Bu ağ, gezegeninizi çevreleyen bir enerji gibidir. Gezegeninizi çevreleyen enerjisel ağ, kendi bünyesinde enerjileri tuttuğu gibi, başka enerjileri de dışlamaktadır. Enerji ağı, bilincin bir yansımasıdır. Bu ağ, bir anlamda, daha gelmeye hazır olmayan yeni spiritüel enerjinizi bünyesinde tutmuştur.

Enerji ağı, bir filtre ya da tampon vazifesi de görmüştür. Tanrısallığınız enerjisinin tümüne birden, tamamen ulaşamadınız. Burada çok sayıda, insana ait ve spiritüel fizik kanunları söz konusudur. Ama enerji ağı, tampon olma ve koruma sağlamanın bir biçimi gibidir. Bu ağ, gerçekleştirebileceğiniz şeylere de bir kısıtlama getirmiştir. Tanrısallığınızın tümüne erişmenizi sınırlandırmıştır.

2002 yılı. Şimdi 5 gündür bunun içindesiniz. Bunda, bir takvimin üzerinde bulunan rakkamlardan fazlası vardır. Bir anlamda, bu takvim yılını seçtiğinizi söyleyebilirsiniz. Son değişiklikleri gerçekleştirmek için, rakkamların bu dizilişini (sırasını) seçtiniz.

Ben, Tobias şu anda size konuşurken, ve misafirlerimiz bu odaya akarak gelmekteyken, Dünyanın spiritüel enerji ağının son uyumlamalarında yapılmakta olan çok çalışma vardır. Hepinizin yakından tanıdığı bir takım, bir varlıklar grubu vardır. Bu enerjileri değiştiren, Kryon enerjisidir. Onlar enerji ağını sadece, sizin değişen bilincinize karşılık gelecek biçimde değiştirebilirler. Kryon önce değişikliği yapmakta ve sonra da siz değişmekte değilsiniz. Siz değişmektesiniz, onun için de Kryon’un enerji ağındaki değişiklikleri yapmasına izin ve ruhsat vermektesiniz.

Biz şimdi burada aile olarak toplanırken, onlar da şu anda enerji ağındaki değişiklikler ve uyumlamalarla çalışmaktadır. Bunun gerçekleştireceği şey ise, olduğunuz tüme yeni bir erişim türü sağlamak olacaktır. Bu, yeni bir yakıt türü sağlayacaktır. Bu, içinizde bulunan Mesih tohumunu aydınlatacak bir kapının, tanrısal bütünlüğünüzden açılmasını sağlayacaktır. Bu, çok uzun zamandır sizi saran bir sis örtüsünden geçip gelecek bir güneş ışınıdır. Ve bu ışın, doğrudan içinizde filizlenmekte olan Mesih tohumunu aydınlatacaktır. Bu ışın, bu güzel altın, bakır, beyazımsı ışın parlayacak ve tanrısallığınızı kutsayacaktır. O, Mesih tohumunu kutsayacak ve onun yeni yollardan büyümesini sağlayacaktır.

Enerji ağındaki değişimler yüzünden perde incelmektedir sevgili dostlar. Bunların hepsi şu anda olmaktadır. Bunların hepsi 2-0-0-2 yılınızda meydana gelmektedir.

Bu yıldan kendiniz için, dünyanız için ne beklenmeli? Bu oldukça basittir. Öne ve arkaya, öne ve arkaya sallandığınız bir salıncakta oturduğunuzu düşünün. Bunun keyfini çıkartmaktasınız, ama aynı zamanda, öne ve arkaya sallandıkça, fazla yükselebileceğiniz ya da fazla hızlanabileceğinize dair belirli bir korku ya da dehşete de sahipsiniz. Öne ve arkaya sallandıkça yaratılan bir momentum ve bir enerji vardır. Bu, ileri ve geri sallanan ama hep momentum kazanan, hep momentum kazanan bir sarkaç gibidir. Bir noktada fırlayıp gider. Artık ileri ve geri giden bir hareket yoktur. Bunun yerine, bir kuantum sıçrayışı gerçekleştirirsiniz.

Sallanmanın nasıl bir şey olduğunu, sanki dönüp duruyormuşunuz hissini, anımsayabilirsiniz. Ama şimdi, bu sallanmanın momentumu daha fazla enerji ve daha fazla hareket kazandıkça, bu sizin ve Dünyanın kuantum değişimlerine, sizin 2012 yılı değişimleri dediğiniz zamana sıçramanızı sağlayacaktır. Ama size söylediğimiz gibi, bu zaman daha erken gelecektir.

Bu 2002 yılında, kendinizi ileri ve geri giden bir salıncakta bulacaksınız. Ve sevgili dostlar, bu sadece bir öykü olmanın ötesinde bir şeydir. Bu, bir mecaz olmanın ötesinde bir şeydir. Bu, hem bireysel olarak sizin için, hem de çevrenizdeki dünya için, ileri ve geri sallanılan bir yıl olacaktır. Salıncağınızın iplerine tutunun! Bu çılgın bir sallanma olabilir! (kahkahalar) Ama sevgili dostlar, eğer doğru enerjinin içindeyseniz ve doğru dengenin içindeyseniz, bu sallanma korkutucu olmaktan çok, eğlenceli olabilir. Ondan korkmaktansa, bu ileri ve geri sallantının hareketini anlayacaksınız.

2-0-0-2 yılının, her iki yanda eşit enerjilerle, birbiriyle çalışmayı ve birbirini dengelemeyi öğrenen enerjilerle dengelendiğini anımsayın. Bir taraftan öbür tarafa sallanırken anımsayın. Tüm yönleriyle çok iyi dengelenmiş 2-0-0-2 enerjisini anımsayın. Bu, sizin için sallanışların ve değişimlerin yılı olacaktır.

Gazetelerinizi okuduğunuzda, sallanışların tüm çevrenizde de meydana geldiğini göreceksiniz. Bunun sizi dengeden çıkartmasına izin vermeyin. Dünya halinin sizi korkutmasına izin vermeyin. Dünyanızın bir yıkımdan geçtiğini hissettiğiniz bir alana sevgili dostlar, kaymayın.

Belki de, bir anlamda, dünyanız bir sona doğru yaklaşmaktaDIR, ama sizin düşündüğünüz anlamda değil. Bir felaketle değil, geçmiş yaşamlarınızda gördüğünüz terör ve yıkım türleriyle değil. Dünya, sizin bildiğiniz şekliyle belki bir sona doğru yaklaşmaktaDIR, bir çağın sonlanmasına, bir zamanın sonlanmasına, eski bir dengenin sonlanmasına. Siz yeniye girmektesiniz. Bu, sizin için sallanışlar yılı olacaktır.

Ve siz bu yıl ileri geri sallanırken sevgili Shaumbra, yere bakın. Ne göreceğinizi biliyor musunuz, salıncaktan düşmenizi bekleyen şeyin ne olduğunu? Diğerlerini ısırdığı gibi, sizi de ısırmayı bekleyen şeyin ne olduğunu? (kahkahalar) Bu, yılanın yılı olacaktır. Ama siz salıncakta olacaksınız, ve dikkatinizi altınızda tıslayan yılana vermedikçe, ve salıncakta sallanmanın keyfini çıkarttıkça, ve o sallantının sizi götürdüğü yeri kutladıkça, yılan sizi tedirgin edemez.

Neden şimdi orada bulunduklarını yılanlara sorun. Bazı çok ilginç ve düşündüğünüz gibi olmayan yanıtlar alacaksınız!

Yılanlar oradadır ve bir amaca hizmet etmektedirler. Siz onların, küçük bir tavşanı mideye indirecekmiş gibi, sadece kontrolünüzü kaybetmenizi ve yere düşmenizi beklediklerini sandınız. (kahkahalar) Ama hayır, onlar başka bir amaca hizmet etmektedir. 2002, yılanın yılı!

Yol göstereceğiniz ve öğreteceğiniz kişilere, yılanları, eski sorunları tarafından derinden meydan okunacaktır. Onların eski sorunları, salıverilmeyi, dönüştürülmeyi istemektedir. Size gelen bu kişilerle birlikte oturduğunuzda, yılanlarının neden orada olduğunu bileceksiniz, çünkü yeni bir duyarlılığa ve yeni bir dinleme ve anlama biçimine sahip olacaksınız.

2002’de ilginç bir enerji dinamiği, kendinizden şüphe etmenize neden olacaktır. Ama bu enerji aynı zamanda, yeni bir ‘muktedir olma’yı (güçlenmeyi) yaratacak potansiyele de sahiptir. Salıncaktayken, neden orada bulunduğunuzu, neden ileri ve geri gittiğinizi düşünebilirsiniz. Size evden seslenen ana-babanız gibi, içinizden gelen, geçmişten gelen ve şöyle diyen bir küçük ses duyacaksınız, “İn şu salıncaktan. Eve geri dön. Salıncaktan in. Anlamsız davranıyorsun. Yapacağın bir iş var. Oyun oynamakla fazla zaman harcıyorsun. Sen kendi düşlerini yaşıyorsun, kendi düş ülkende yaşıyorsun.” Size salıncaktan inmenizi ve eve geri gitmenizi söyleyen o sesi, o uzaktan gelen sesi duyacaksınız.

Sevgili dostlar, bu yıl boyunca ‘kendinden şüphe etmek’ size meydan okuyacaktır. Doğru şeyi yapıp yapmadığınızı düşüneceksiniz. Şu salıncağın üzerinde neden bu kadar çok zaman harcadığınızı düşüneceksiniz. Bunca zaman ve enerjiyi sadece kendinize ait düşler ülkesinde mi harcadığınızı düşüneceksiniz. Ve eski yöntemlere geri dönsem mi diye düşüneceksiniz. 2002, içinizde olan eski enerjinin, sizi geri almaya çalışan, kaşlarını çatarak azarlayan bir ana-babanın enerjisi ve sesiyle temsil edilen eski enerjinin son çağrısıdır. Bu ses uzaktan gelecektir ama onu duyacaksınız. 2002, neden orada bulunduğunuzu, neden sallandığınızı, başarmak istediğiniz şeyin ne olduğunu sorgulamak zorunda kalacağınız ve kendinizden şüphe edeceğiniz bir yıl olacaktır.

Şimdi, bu olduğunda, mantığınızı devreye sokacak olursanız, sıkışıp kalacağınızı söyleyeceğiz size. Kendinden-şüphe-etmek durumundan (bu şekilde) çıkmak zor olacaktır. Yoğun bir biçimde kendinizden şüphe ettiğinizde ve bu büyük sorularla karşılaştığınızda, dingin bir alanda bulunmak ve kendinizi kabul etmek noktası işte tam da budur. Nelerin olduğunu varlığınızın içinden sorun. Şüphenin neden ortaya çıktığını sorun, ve Tanrısal İradenizden yanıtı sağlamasını isteyin.

Tanrısal İrade, dönüştüren şeydir. O, özgür iradeden üstündür. Tanrısal İradede, şimdiye kadar farketmediğiniz bir yanıt vardır. Eğer bu yıl, derin bir, kendinden-şüphe-etmek durumuna düşerseniz, kendi Tanrısal İradenize başvurun. İçsel tanrısallığınıza başvurun ve gelecek yanıtlara kulak kabartın. Size seslenen, eve gelmenizi söyleyen, oyun alanından çıkmanızı söyleyen ana-babanın eski seslerini duymazdan gelin. 2002 – kendinden şüphe etmek yılıdır.

Sevgili dostlar, 2002 aynı zamanda bir duyarlılık yılı olacaktır. İçinizde ve çevrenizdeki dünyada olup bitenler hakkında, derin bir duyarlılığa sahip olacaksınız. Şimdiye kadar hiç duymadığınız bir biçimde, merhamet duyacaksınız. Bu, şimdiye kadar hiç düşleyemediğiniz bir farkındalıktır. Bu duyarlılık, son toplantımızda sözünü ettiğimiz bütün o alanlardan, yedi duyudan ortaya çıkmaktadır. Duyularınız bazen o kadar uyanık ve o kadar canlı olacaktır ki, çevrenizdeki enerjiler sizi gerçekten acıtabilecektir. Enerjilere karşı o denli duyarlı olacaksınız ki, bazen kaçmak ihtiyacını hissedeceksiniz. Bazen, bulunduğunuz yerden ayrılmak zorunda kalacaksınız.

Bu yıl, ileri geri sallanırken, sokaklardaki diğer evlere, ve diğer insanlara ve arabalara, ve kaldırımlarda yürüyen insanlara bakacaksınız. Daha önce sahip olmadığınız duyarlılıklara ve farkındalıklara sahip olacaksınız. Bir başka insanın içinden geçtiği durumlara enerjisel bir biçimde, mıknatıs gibi çekildiğinizi göreceksiniz, o insanların acılarını, zorlanmalarını, durumla ilgili herşeyi hissedeceksiniz.

Bu belki sevinç dolu bir durum olacaktır. Onların sevinciyle dolup taştığınızı, yeni bir düzeye geçmenin, onlar açısından ne anlama geldiğini hissedebilirsiniz. Aşık olduklarında, ya da işleriyle ilgili iyi bir şeyler meydana geldiğinde, bunların ne anlama geldiğini hissedebilirsiniz. 2002’de, başkalarının enerjisel durumlarına bir mıknatıs gibi çekildiğinizi göreceksiniz, çünkü daha duyarlı bir hale geleceksiniz. Ve, bu uygun olacaktır.

Kendinizi dengenizden çıkmış ve merkezinize yolu nasıl geri bulacağınızdan emin olmadığınız bir halde yakalarsanız, bu yılın rakkamlarını, 2-0-0-2’nin dengesini anımsayın. Çevrenizdeki herşeye, enerjilere karşı, gitgide daha duyarlı bir hale geldiğinizi göreceksiniz. Bunu bilin, böylece karşılacağınız şeylere karşı daha hazırlıklı olursunuz.

2002 yılı, enerji ağındaki son uyumlamalarla ilgili bir yıldır. Kryon’un, çalışmasını bitireceği yıldır. Kryon, tanrısal ışığın bu ışınının, KENDİ ışığınızın, çiçek açmakta olan Mesih-benliğinizi aydınlatmasını sağlamak üzere, buraya gelip de gerçekleştirdiği çalışmayı bitirecektir. Sis dağılmaktadır. Perde kalkmaktadır.

Bu yıla girerken, Ben, Tobias’ın size sözünü ettiği dört “S”yi anımsayın: Bu yıl meydana gelecek Sallantıları, artacak Duyarlılığınızı (Sensitivities), Kendinden-şüphe-etmeyi / Kendini-muktedir-kılmayı (Self-Doupt/Self-Empowerment), ve yolunuza çıkabilecek Yılanları (Snakes). Bunları anımsayın sevgili dostlar.

Bu – nasıl desek – harika bir yıl olacaktır. Bu, yolculuğunuzun kutlanacağı bir yıl olacaktır. Dünyada tüm olup bitenlere (baktığınızda), bu çalışmayı önceden yaptığınız için, kendinizi o kadar rahatlamış hissedeceksiniz ki. Diğer insanların zorluklardan geçtiğini göreceksiniz, tıpkı geçmişte sizin de geçtiğiniz gibi. Bu zorlukların büyük bir bölümünü arkanızda bırakmış olacaksınız. Diğerleri için, çok daha dengeli, tanrısal bir insan-rehber olabileceksiniz.

Biz size bugün bir meydan okuma sunacağız. Hep içinizde olmuş olan, saklanmış bir tutku olan, hep bastırdığınız, sizi hep heyecanlandırmış olan, ama ortaya çıkartmaya da bir o kadar korktuğunuz şeyi alın. Sevgili dostlar, onu şimdi bu yılda, bu enerjide ortaya çıkartın. Üzerini kapakla örttüğünüz o düşünceyi, fikri, esini, icadı, yeni tekniği, enerji özünü ortaya çıkartın. Neden söz ettiğimizi biliyorsunuz. Onu bu yıl ortaya çıkartın. Gezegeninizde ona ihtiyaç vardır. Onu en kolay biçimde ortaya çıkartmak zamanı şimdidir. Her birinize sunduğumuz meydan okuma budur. Şu korkuları bir kenara atın. Bu Dünyada neden kalmaya devam etmeyi seçtiğinizi, biz biliyoruz. Şu korkuları bir kenara atın ve içinizde barındırdığınız bu yeni enerjiyi ortaya çıkartın. Diğer insanların buna ihtiyacı vardır.

İçinizde yatan bir fikir, bir tutku vardır, ama siz onu hep bastırdınız. Onu ortaya çıkartmanızı bekleyen yüzlerce ve binlerce insanın ve sonra da daha birçoklarının olduğunu biliyor muydunuz? Biz kendi bakış açımızdan, onların sabırsızlıkla sizin bunu gerçekleştirmenizi beklediğini görebiliyoruz. Siz, sunacağınız bu şeyin kimsenin umurunda olmadığını ya da anlamadığını mı sanmaktasınız? Biz, bunu bekleyen binlerce ve binlerce insanı, size güvenen insanları görmekteyiz. Cesur olun, atılgan olun bu yıl! Onu ortaya çıkartın.

Şimdi, burada bulunan ailemizin enerjisine bayılıyoruz. Burada, sizinle birlikte olduğumuz bu odada meydana gelen enerji girdaplarına bayılıyoruz.

Şimdi, bugünün davetlisi ve çok onur duyduğumuz bir misafir olan varlığı sunmak istiyoruz. Ben, Tobias gevezelik ederken, kendini size anımsatan O’dur. Farklı düzeylerde sizinle çalışabilmek için buradaki enerjileri ayıran O’dur. O büyük bir varlıktır. Başmelekler Mertebesinde bir konferans olsa, bu muhteşem varlık masanın önünde, sağ yandaki koltukta oturuyor olurdu. O, başkanın yanındaki koltukta oturuyor olurdu. Ve, başkanlık koltuğunda kimin oturduğunu mu merak ediyorsunuz?? Bu koltuk bir zamandır boştu, ama bu sizsiniz! Siz başka şeylerle meşguldunuz. Gerçekten sahip olduğunuz o yerde başkanlık edemediniz.

Bugün gelen varlık, Metatron adını taşımaktadır. O bugün ziyarete gelmiştir. Onun enerjisi o kadar güçlüdür ki, bir fısıldayışı bile o kadar muhteşem ve büyüktür ki, – nasıl desek – sizi çarpabilirdi. Onun için, bugünün toplantısından önce, bu enerjiyi gemleyecek bir çerçeveyi oluşturmak için çok çalışmak zorunda kaldık. Metatron bugün, sizinle birlikte olabilmek için gelmektedir. Bugün burada yaptığımız bu kutlamaları ve onun arkasında yatan enerjileri etkileyen Metatron’dur.

Şimdi, Metatron’un, insanlarla doğrudan çalışabilen bir varlık olmadığını açıklamak ilginçtir. Adının titreşimi bunu zaten vermektedir. İnsanlarla doğrudan çalışan başmeleklerin çoğunun adları “i-l” (ya da a-i-l) ile biter, Uriel, Amail, Mikail gibi.

Şimdiye kadar, sevgili dostlar, Metatron doğrudan insanlarla ‘yüz yüze’ gelememiştir. ‘Yüz yüze’ gelebilmek için, Metatron bizim taraftan başka başmelekleri ya da başka varlıkları araya koymak zorunda kalmıştır. Siz insanlarla doğrudan yüz yüze gelseydi, tüm sistemleriniz çökerdi. (Bu karşılaşma) sizi yakardı. Fazla gelen bir enerji olurdu. Ama gerçekleştirilen ileri bir çalışmayla, O şimdi bu alana girebilmektedir.

Metatron bugün, verilmiş bir sözü yerine getirmek için gelmektedir. Başmelekler Mertebesi masasında, sizin yanıbaşınızda otururken vermişti bu sözü. Metatron bugün, kutsal yazılarınızda bile sözü geçen ama içerikten çıkartılmış olan bir sözü yerine getirmek için gelmektedir. Metatron şöyle demişti, “Enerjiler ve zamanlar uygun olduğunda, sizi yeniden görmek için Dünya’ya geleceğim.” Ve, O şimdi geri gelmektedir, hem de başka başmeleklerin araya girmesine gerek kalmadan. O, doğrudan sizinle birlikte olabilmek için gelmektedir.

Bunun bir nedeni vardır, ve O’nun ziyaretinin de bir nedeni vardır. Bu, Dünya için bilimsel bir yıl olacaktır. Bu, birçok teknolojik gelişmelerin yılı olacaktır. Bunun nedeni basittir. Siz kendi bilincinizde bir değişim gerçekleştirdiniz ve bu da, bilimin ilerlemesini sağlamaktadır. Bilinç, bilimsel değişimlere enerji sağlar. Bilim ve ruh kesinlikle birlikte, el-ele iş görür.

Metatron, evreninizin ve gezegeninizin teknolojisini ve fiziğini ve matematiğini inşa etmeye yardımcı olmuştur. Metatron, enerjiler biçimlendirilirken Dünya’ya gelmiştir, hiç bir zaman bir insan olarak değil, ama Dünya’ya gelmiştir. Dünya’nın enerji modellerini yaratmak için size ve diğerlerine yardımcı olmak için gelmiştir. Uygun zamanda yüzeye çıkacak belirli kristal enerjileri Gaia’nın içine yerleştirmeye yardımcı olmuştur.

Metatron şimdi, sizinle birlikte olmak için geri gelmektedir. Kryon’un enerji ağlarında gerçekleştirdiği değişiklikler sayesinde, Metatron şimdi gelebilmekte ve yaptığınız çalışmalarda size yardımcı olabilmektedir.

Metatron, Tanrı’nın hemen yanıbaşında, gerçekten, sizin hemen yanıbaşınızda oturan Yahweh’e en yakın oturan varlık olarak tanımlanmıştır. Metatron, insanlıkla tanrısallık arasındaki dengeyi tutan varlıktır, ama bunun arkasında yatan muazzam sorumluluk ve enerji yüzünden, bunu doğrudan yapması mümkün olmamıştır. Başkalarını devreye sokmak zorunda kalmıştır.

Metatron’a “Ölüm Meleği” denmiştir. Bu biraz yanlış bir yorumdur. O, kendisine “Geçişin ve Değişimin Meleği” adını vermeyi yeğlemektedir. Geçişiniz ister yaşamlar arasında bedeni bırakmakla olsun, ya da sadece Yeni Enerjiye geçiyor olun, Metatron, yükselişinize yardımcı olmaktadır. Gerçekleştirmek üzere geldiği şey budur.

Metatron, sizin ve Kırmızı Çemberin bu yıl gerçekleştireceği çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturacaktır. Bu, eski enerjilere ait son salınmaların gerçekleşeceği ve yeni enerjinin devreye sokulacağı yıldır. Bu, dengenin, dönüşümlerin ve değişimlerin olacağı harika bir yıldır.

Merak edenleriniz için, Metatron’un tek bir varlık olmadığını söyleyelim. O, enerjilerin bir bileşimidir. Dişi ya da erkek değildir. Metatron, tüm başmelekleri VE sizi temsil eden, Başmelekler Mertebesi enerjilerinin bir toplamıdır. Bu enerjileri bir bileşim haline getirirseniz, Metatron budur.

Metatron’u yeni gözlerinizle, ya da psişik gözünüzle göreceksiniz. Bazen Metatron’un insana benzer– parlayan ve ışıyan – ama insana benzer bir nitelik edindiğini göreceksiniz. Metatron’u bu şekilde algıladığınızı anlayın, ama o tek bir varlık değildir.

Çoğunuz Metatron’u rüyalarında ya da bilinçliyken görecektir. Bu, yelpazesi bakır tonlarından altın tonlarına, alevli beyazlara kadar uzanan çok yüksek bir enerji – parlayan bir titreşim – olacaktır.

Zaman zaman gözünüzün köşesinde parlak bir ışık, çakan bir ışık görebilirsiniz. Farkındalık alanınıza giren Metatron’u algılıyorsunuzdur. O çakan parlak ışığı gördüğünüzde, bu Metatron enerjisinin gelmesine izin veriyorsunuzdur. O, yıl boyunca birlikte çalışılacak, önemli bir enerji olacaktır.

Sevgili Metatron’u şimdi tüm duyularınızda, varlığınızın tümünde hissedin. O, yüksek, neredeyse metalik bir enerjidir. Çok teknik ve çok incelikli, bilgiç (sofistike) bir enerjidir. Amael ya da Rafael’de görebileceğiniz bazı daha sıcak ya da daha yumuşak tonlara sahip değildir. Çok yoğun ve kesindir. Ve bu, sizin ve Dünyanın bu yıl içinden geçeceği dönüşümün gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.

Şimdi, Metatron’un daha da yakına gelmesini sağlayacak enerji uyumlamalarını yapmak için bir dakikanızı alacağız. Derin bir nefes alın sevgili dostlar. Derin bir nefes alın. Oturduğunuz yerde rahatlayın, ve bir dakikaya kadar Altıncı Derse geçeceğiz.

(duraklama)

Evet, ve Metatron size şunu söylememiz için bizi uyarıyor, “Çevrenizdeki tüm elektronik aletler bu yıl bozulursa, fazla endişelenmeyin.” (kahkahalar) Bu maalesef onun ve sizin enerjinizin bir parçasıdır. Aletlerin birden bozulduğunu göreceksiniz. Onlar eskiye aittir ve şimdi getirmeye başladığınız enerjilere dayanamamaktadırlar. Böyle bir şey olduğunda – o alete sövdükten sonra – nefes alın ve bir an (olana) izin verin. Yeni ve uygun olan teçhizatı, realitenize nasıl getireceğiniz anlayışına sahip olacaksınız. Bunlar, bilgisayarlarınızdan tutun da, ampullere, elektronik aletlere kadar herşey olabilir. En çok elektronik aletler etkilenecektir, ama mekanik olanlar da.

Metatron enerjisi budur, çok teknik ve bilimsel ve Yeni Enerjinin fiziğiyle (fizik kuralları ile) dolu. Size, bugün burada bulunmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söylememizi de istemektedir bizden!

(duraklama)

Şimdi, Ah Diliyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bu, bu konudaki üçüncü dersimiz olacaktır. Bu konuya üç ders ayırdık, çünkü ÇOK önemlidir. Bunu anlamak ve buna alışmak ve bununla çalışmaya başlamak biraz zaman alacaktır. Ama, bu O KADAR önemlidir ki, sadece bir değil, iki değil, tümüyle üç dersi buna adadık.

(kendi kendine güler) Son toplantımızda, yedi çiftçinin oldukça kısa öyküsünü anlatmıştık. (kahkahalar) Biz bunun konuya açıklık getirdiğini düşünmüştük, ama Cauldre….bu denli uzun ve dolambaçlı öykülere girmememizi istemektedir! Ama bunu yine de yapabiliriz. (kahkahalar)

Bugün KISA bir öykü anlatacağız, çünkü daha bu derse giremeden uzun uzun konuşmuş bulunuyoruz! Biz bir Shaumbra’nın, aile enerjisine sahip birinin kısa öyküsünü anlatacağız. O, her birinizin bir parçasıdır. Ona Nancy adını vereceğiz.

Nancy, geçen ay burada bulunamadı, ama bilgiye İnternetten ulaştı ve dinledi. (çvr. İnternete, mesajların yazılı metinleri konmadan önce, kanallık sırasında kaydedilen kasetler konmaktadır) Nancy, Beşinci Dersi, Ah Duyularını dinledi. Ve, şimdi bile çoğunuzun yaptığı gibi, uyuya kaldı. Ve bu uygundur. Bu ders sırasında uyuya kaldı ama gerçekten, yedi çiftçinin bu HARİKA öyküsünü de duydu. O, bu öykünün uzamasını isteyen biriydi! (kahkahalar) Öyküyü bitirdiğimizde çok düş kırıklığına uğradı! (kahkahalar)

Ders Beşi dinledikten sonra, Nancy kendini biraz yorgun hissetti, ve bu doğaldır sevgili dostlar, çünkü bu zaman içinde çok enerji çalışması gerçekleşmektedir. Burada olmayanlar bile kendilerini yorgun hissedeceklerdir bir şekilde, ama iyi bir şekilde. Kendi varlıklarının içinde birçok değişimin olduğunu göreceklerdir.

Nancy birdenbire çok acıktığını, gerçekten çok acıktığını farketti! Beşinci Derste yapılan tüm bu başaklar ve yiyecekler ve çiftlikler, tüm bu leziz ve harika gıdalarla ilgili konuşmalardan sonra. Gerçekten çok acıkmıştı. Açlığın, varlığından ona seslendiğini farkındaydı.

Nancy bir an durdu, çiftçilerin öyküsündeki karnabaharlar ve harika çilekler gözünün önüne geldi ve ne yiyeceğini düşündü. Peynirle dolu bir omlet hayal etti. Omletin içine koyacağı sebzelerin tatlı tadını hayal etti. Bu omleti yemenin nasıl bir şey olacağını hayal etti.

Neler olduğuna bakmak için dolaplarına ve buzdolabına yöneldi. Bunu yaptığı zaman, bedenine karşı bir merhamet, sevecenlik enerjisi içindeydi. Belirli yiyeceklere baktığında, onların titreşimlerini hissetti. Fiziksel bedenine sevecenlik duyuyordu, baktığı yiyeceklerin titreşiminin bedeniyle titreşip titreşmediğine bakıyordu, o anda bedeninin istediği şeylerin, bunlar olup olmadığına bakıyordu.

Nancy kilerine ve buzdolabına bakarken, aynı zamanda ailesini de düşünüyordu. Onların sevdiği yiyecekleri, ve hem şimdi kendisine, hem de sonradan onlara yetecek kadar yiyecek olup olmadığını düşünüyordu. Nancy, bedeninin istediği şeylerin uygun bir dengesinin olup olmadığını, sonradan diğer kişilerin isteyeceği şeyleri ve şu anda elinde olan şeyleri düşündü. Bunların hepsinin enerjisini hissetti.

Sonra, yemek yapmaya karar verdi. Raflardan ve buzdolabından baharatları ve çiğ gıdaları aldı ve onları uygun parçalara kesti. Yemeği hazırlamaya odaklandı, malzemeleri birbirine katmaya odaklandı. Belirli şeylerin pişme süresine odaklandı. Bundan kaç bardak, şundan kaç kaşık ve şundan kaç çimdik diyerek, malzemenin miktarına odaklandı.

Bunların hepsini birbirine katmaya başladı. Tencere kızmıştı. Fırın hazırdı. Kaseler doldurulmaya hazırdı. Malzemeleri biraraya getirerek yaptığı yemekle, kendini bütünüyle ifade etmeye başladı. Ve bunların hepsi de, okuduğu çiftçi öyküsü ve açlığı yüzünden oluyordu.

Oturdu, ve kendisinin hazırladığını bilerek – bu önemli bir noktadır – yediğinin tadını çıkarttı. Onu kendi hazırlamıştı. Ve bu yemek bedeniyle titreşmiş, rezonansa girmişti. Yemek kitapları belki şu baharattan daha azını ve bu sostan daha fazlasını koymasını söylüyor olabilirdi ama Nancy yemeğe, uygun dengede olan malzemeleri koymuştu. Bunu, kendi anlayışını ve duyarlılığını temel alarak yapmıştı.

Yemeği yediğinde bu yemek hem güzel bir tada sahipti, hem de açlığını bastırmıştı ve aynı zamanda da fiziksel ve zihinsel ve spiritüel varlığını uygun olarak dengeleyen enerjileri sağlamıştı. Bu, enerjileri, aç olduğunu farkettiği noktadan alıp, varlığının içine almak noktasına getirmişti.

Nancy o gece harika uyudu. O kadar güzel uyuyordu ki, onu 4:44 de bile uyandırmadık! (kahkahalar) İyi uyudu çünkü tanrısallığının DNA ile bütünleşmesi o kadar yumuşak bir biçimde gerçekleşiyordu ki, gece boyunca bir karışıklık ya da huzursuzluk hissetmedi. Sanırım burada söylemek istediğimizi sizin için, birçoğunuz için, epey açıklığa kavuşturduk.

Uygun dengede olan gıdaları ve enerjileri varlığına almıştı. Yemeğini hazırlarken, kalori saymak gibi şeylere yüz vermemişti. Oh sevgili dostlar, bunu yapmak o kadar kısıtlayıcıdır ki! Kalorileri neden sayarsınız ki? Varlığınıza giden enerji birimlerini sayın, kalorileri değil, kaç gram yağ olduğunu değil, proteini değil. Bunlar eskiye ait şeylerdir.

“Enerji birimi nedir?” diye soruyorsunuz. Kendinize sorun! Duyularınıza sorun! Beşinci Derste sözünü ettiğimiz duyularınıza sorun! Bedeninize sorun! O size enerji dengesini verecektir. (kendi kendine güler) Nancy için belki de kocaman bir çukulatalı kek yapıp, onu mideye indirmek uygun olacaktı! Bedeninin dengesi bunu istiyorduysa, o da bu şekilde yanıt vermeliydi. Şimdi, Nancy’nin durumu farklıydı. Ve o, o gece çok güzel uyudu, ve varlığının içinde gerçekleşen bütünleşme, çiçek açma, çok yumuşak bir biçimde aktı.

Şimdi siz şöyle soruyorsunuz, “Tobias, neden bize bugün bir yemek yapma öyküsü anlatıyorsun? Bize önce çiftçilikle ilgili bir öykü anlatıyorsun, şimdi de yemek pişirmeyle ilgili. Bunların hepsi bizi nereye götürmekte? Bunlar Ah Dilini anlamamızı nasıl sağlayacak?” Sevgili dostlar, konunun bugün sözünü etmek istediğimiz başka bir bölümü vardır, farklı düzeyde olan başka bir bölüm, ve tıpkı Metatron’un enerjisi nasıl şimdi buraya gelmeye hazırsa, bu bölüm de şimdi gelmeye hazırdır.

İnsan duyularınızdan farklı düzeylerde olan, sizin kullandığınız ve bizim kullandığımız spiritüel duyular vardır. Bunlar her zaman kullanılabilinir bir haldeydi, ama Dünya üzerindeyken bunları pek kullanmadınız. Bu duyuların kullanılması biraz engellendi, biraz sislerin ardında kaldılar. Onlara ulaşmanız biraz imkansızdı. Evet, perdenin bizim tarafına geri geldiğinizde, onları kullanırsınız. Fiziksel biçimi terk ettiğiniz zaman, bu duyuları yeniden üstlenirsiniz. Onlar doğanızda vardır. Kim olduğunuzun bir parçasıdırlar, ama Dünyaya geldiğinizde, onları geride bırakmak eğilimine sahipsiniz. Onlar erişilir bir halde değildirler, ama şimdi gelmektedirler. Metatron’un bugün gelmesinin en büyük nedenlerinden biri de, bu duyuların buraya taşınmasını sağlamak, o açıklığa bir köprü oluşturmaktır.

Bu duyulardan beş tane vardır. Bu beş tanrısal duyu eteriktir, çok-boyutludur, fiziksel ve insansal değildir. Beş tane vardır. Bir yıldızın, beş-köşeli bir yıldızın biçimini düşünün.

Yıldızın tepesinde, bu beş duyunun ilki vardır. Bu, FARKINDALIK DUYUSUdur. Şimdi, bunlar eterik, spiritüel, tanrısal duyulardır ve ilki de farkındalıktır. Yuvayı, Krallığı terk ettiğinizde, bu duyuyu anında geliştirdiniz. Şimdiye kadar da, kim olduğunuzun farkındalığına gerçekten sahip değildiniz. Siz sadece oldunuz. Ama Krallığı terk ettiğinizde ve Ateş Duvarından geçtiğinizde, hemen farkındalık duyusunu geliştirdiniz. Bu, “Ben Benim” duyusudur. “Ben, Tanrı’nın bir parçasıyım ama yine de kendi kimliğime sahibim” duyusudur. Bu, bu beş duyunun ilkidir.

Şimdi, bu beş-köşeli yıldızda saat yönünün tersine gidersek, tanrısal HAYAL ETME (İMGELEME) DUYUSU gelir. Hayal etme, imgeleme. Bir şeyi hayal etmeniz, imgelemeniz, onu yaşama geçirir. Ona biçim kazandırmaya başlar. Biz buna Yaratma Duyusu da deriz. Her biriniz, daha önce sözünü ettiğimiz ve kapağını kapalı tuttuğunuz bir şeyin hayaline (imgelemine) sahipsiniz. O oradadır. Ve ortaya çıkacaktır. Daha önce size ‘meydan okuduğumuz’ konu buydu. Hayal etme, imgeleme duyusu enerjiyi alır ve o şeye bir tür enerjisel bir biçim verir. Onu birleştirmeye başlar. Onu (olduğunuz yere) getirmeye başlar. Bu, Hayal etme, imgeleme duyusudur.

Bu beş-köşeli yıldızın yine saat yönünün tersine gidildiğinde, MERHAMET (Sevecenlik) DUYUSU gelir. Merhamet. Biz buna Birlik Duyusu da deriz. Bu size, Ben Benim olduğunuz anlayışını, ama aynı zamanda Tüm Olan’ın da bir parçası olduğunuz anlayışını verir. Bu merhamet duyusu, bir başkasının gözlerinde de Tanrı’yı görmenizi sağlar. Bu, bir başkasını hissetmenizi ve anlamanızı sağlar. Sizi bu gezegenin üzerinde bulunan her bir insana, her bir hayvana ve her bir moleküle bağlayan budur. Sizi, Tüm Olan’a bağlayan duyu budur.

Bu merhamet ve birlik duyusu olmasaydı, çok, ama çok yalnızlık çeker ve yalnız olurdunuz. Toplantılarımızda size konuştuğumuz zaman, şöyle demekteyiz, “Sevgili dostlar, hiç bir zaman yalnız değilsiniz,” böylece bu merhamet ve birlik ve birliktelik duyusunu tetiklemekteyiz. Biz buna “bir olmak” demeyeceğiz, biz buna “birliktelik” diyeceğiz. Bir başka kişinin ya da varlığın içinden geçtiği şeyleri anlamanızı sağlayan duyu budur. Bunu öğretirken kullanın.

Ben, Tobias bu duyuyu çok severim. İnsan olduğum yaşamlarda ve sizinle birlikte olmak üzere bu alana her gelişimde bu duyu beni etkilemiştir. Sizi bireysel olarak ziyaret ettiğim her sefer, oh, tanrısal merhamet duyum boşanıp akmaktadır! Gözlerimi yaşlarla dolduran ve bilmeden sizin de gözlerinizin yaşlanmasına neden olan duyu budur. Merhamet.

Şimdi, beş-köşeli yıldızın çevresinde dönmeye devam edelim. Bir sonraki duyu, ODAKLANMA DUYUSUdur. Odaklanma. Biz buna Güç Duyusu da deriz. Bu, hayal etmekten, imgelemekten gelen ham enerjiyi almak, başkalarına ve kendine duyduğun merhametle birleştirmek, ve o enerjiyi realiteye, yaşama geçirmek üzere odaklamak yeteneğidir.

Bu duyu o kadar önemlidir ki, sevgili dostlar. Shaumbra olan birçok kişi, Dünya üzerindeyken bu tanrısal Odaklanma Duyusunun uyuşmasına, cansızlaşmasına izin vermiştir. Odaklanmayı unutuyorsunuz. Onu realitenize getirmeyi unutuyorsunuz. Çoğunuz bu tanrısal duyuyu tümüyle bilmezden geldiniz. İnsan olmaya odaklanmak istemiyorsunuz, çünkü birileri size bunun günah olduğunu söylemiştir. Siz odaklanma duyusunu bilmezden geliyorsunuz, oysa o denge için çok önemlidir.

Hayallerinize, imgelemelerinize ve merhametinize ve insan oluşunuza odaklanın. Odaklanma duyusu, ham Tanrı-gücünün enerjilerini çeker ve onları odaklar. Ham enerjileri hızlandırmaya başlar. Bu odaklanma enerjisi – bu – yıl – ÇOK – önemli – olacaktır. Biz bunun altını çizeceğiz. ODAKLANMA ENERJİSİ, BU YIL ÇOK ÖNEMLİ OLACAKTIR.

Artık “ozon”da yaşamaya devam edemezsiniz. Bu bir tür reddetme, inkar etmedir. İnsan oluşunuzu kabul etmiyorsunuz, çünkü biri size bunun günah olduğunu söylemiştir. İnsanlara bunun öğretilmiş olması çok üzücüdür.

Ana günah: Biz bu kavramı zaten anlayamamaktayız! Ölüp de bizim tarafa geçen ve ana günahtan arınıp arınamayacaklarını bilmek isteyen varlıklar vardır. Ve, biz omuz silkip, şöyle demek zorunda kalıyoruz, “Ana günah da nedir??” Ama buna inanmak istememektedirler, ve bizim tarafta bulunan diğer bir varlığa, ve bir diğerine, ve bir diğerine giderek, bu ana günahı temizleyecek ya da affedecek birini ararlar, çünkü Dünyada onlara bu öğretilmiştir. Oh, bu Dünyadan ayrılma alanında yapılacak o kadar çok çalışma vardır ki. Kimlere seslendiğimizi biliyorsunuz. Doğrudan bazılarınıza seslendiğimizi biliyorsunuz. Bunun üstesinden gelmek zamanıdır. Bu şeyler gezegeniniz üzerinde, Dünyanız üzerinde, insanlar bizim tarafa geçmeden önce çözülürse, büyük değişimler gerçekleştirilebilir.

“Odaklanma” bu yılın anahtar sözcüğü olacaktır. Dünya’da yaşayın. İnsan olun. Enerjilerinizi oraya odaklayın. Tasarımlarınıza odaklanın, işinize odaklanın, ailenize ve çevrenizdeki herşeye odaklanın. Yaşamınızda, uygun olmayan hiç bir şey yoktur. Bu odaklanma, bu duyarlılık noktasını, bu tanrısal Odaklanma duyusunu anımsayın.

Salıncağınızda sallanırken, ayaklarınızın dibine şu büyük, 3.5 metrelik kobra yılanı çöreklendiğinde, ve ona neden orada bulunduğunu sorduğunuzda, Odaklanma hakkında konuştuğumuzu anımsayın. Yılanın bununla ilgili size söyleyeceği bir-iki sözü olacaktır! Gerçekleştirmekte olduğunuz şeye odaklanmadıysanız, o salıncakta olmak ve ileri geri sallanarak yeni yüksekliklere ulaşmak zordur.

Bazılarınız – Cauldre bizi burada durdurmaktadır – söylemek üzere olduğumuz şeyden pek hoşlanmamıştır. Ama onunla yaptığımız bir anlaşma vardır – yine de söyleyeceğiz! (kahkahalar)

Meditasyon yapanlarınız, sevgili dostlar, artık bunu yapmayın! Siz odaklanmamaktaydınız. Meditasyonlarınız sırasında çözülmekteydiniz. Hemen hepinize seslenmekteyiz. Meditasyon harika bir şeyDİ. Sizi bu noktaya getirmiştir. Ama meditasyonlarla ilgili çok, çok yanlış anlamalar söz konusudur.

Size, meditasyon sırasında odaklanmaktan nasıl uzaklaşacağınız öğretilmişti. Biz sizden tam tersini yapmanızı rica etmekteyiz. Size, insanlığınızdan uzaklaşmak, insanlığınızı bırakmak öğretilmişti. Gerçekten, bazılarınıza bir muma ya da düşünceye odaklanmak öğretilmişti. Ama bir anlamda, bunu yapmakla, varlığınızdaki tüm diğer dengeleri bırakmaktaydınız. Evet, bilincinizin bazı bölümlerine ulaşmada meditasyon size yardımcı olmuştur. Ama şimdi sevgili dostlar, meditasyonunuz, bir insan olarak Dünyaya odaklanmak olmalı. Meditasyon, olduğunuz tümle ilgili olmalı, kimliğinizi unutmaya çalışmakla ilgili değil.

Biliyoruz……bazı kişiler bu söylediklerimizden pek hoşlanmayacaktır. Bazı kişiler, söylediğimiz diğer şeylerden de hoşlanmamıştı! Ama sevgili dostlar, biz size gerçekle ve sevgiyle ve herşeyin ilerlemesine yardımcı olmak amacıyla gelmekteyiz, size yardımcı olmak ve herşeyin ilerlemesine yardımcı olmak amacıyla gelmekteyiz.

Bu yıldızın son köşesi – son tanrısal duyu, sevgili dostlar – İFADEdir. Bu, İfadedir. İçinizde olan, odaklandığınız, imgelediğiniz ve içinize getirdiğiniz bir enerjiye sahipsiniz. Onu şimdi Dünyanızda, insanca ifade etmek zamanıdır.

Nancy ve onun yemek yapmasıyla ilgili öykümüzde, Nancy yemeği hayal etmiş, imgelemiştir. Sonra buzdolabına ve raflarına yönelmiş, ve hem kendisi, hem de diğerleri için en mükemmel dengenin ne olacağını anlamak için merhametini kullanmıştır. Yemekleri uygun biçimde hazırlayabilmek için, odaklanmayı kullanmıştır. En sonunda da, malzemeleri tencereye koyup karıştırdığında, ve sonra tabaklara aldığında, İfadesini kullanmıştır. Kendi insan enerjisini almış ve ortaya çıkmasını sağlamıştır.

“İfade”, diğer tanrısal duyuları alıp, bunları şimdi ortaya çıkartmaktır. Bu noktada sıkışıp kalan çok kişi vardır burada. İçinizde birçok kişi, bu İfadeyi rehberlerinin ya da Ruh’un gerçekleştirmesini istemektedir. Yaratmak istediğiniz şeyi imgelemeye hazırsınız. Diğer insanlara merhamet göstermeye hazırsınız. Hatta insanlığınıza ve sahip olduğunuz ihtiyaçlara ve arzulara ve isteklere odaklanmaya bile hazırsınız. Ama sıra elinizi kaldırıp da, bunu gerçekleştirmeye geldiğinde, içinizi korku kaplamaktadır. Kendinden-şüphe-etmek kaplar içinizi, ve yılan ortaya çıkıp şöyle der, “O elini kaldırma.” O zaman da çoğunuzun şöyle dediğini duyarız, “Sevgili Tobias, sevgili Ruh, sevgili-beni-bugünlerde- dinleyecek-olan-her-kimse-, bunu benim için yapar mısın?” (kahkahalar)

İfade, içinizde kabaran, ortaya çıkmak isteyen enerjinin taşmasıdır. Ama ifade edebilmek için, SİZİN elinizi kaldırmanız gerekmektedir. Kapınızı çalmaya gelen kişiler olacaktır, ve kapıyı KENDİ elinizle açmak zorundasınız. Bu yeni tanrısal enerjinin ortaya çıkmasına – ve doğmasına -, realitenize gelmesine izin vermek zorundasınız. Bu, İfadedir. Onu ortaya çıkartın. Bununla ilgili cesur ve atılgan olun!

Şimdi, bunlar beş, tanrısal duyulardır. Bunlar, son toplantımızda sözünü ettiğimiz yedi insan duyusuyla ilişki içindedir ve birlikte çalışırlar. Bunlar birlikte çalışır. Yedi insan duyunuz, elle tutulur realitenizdedir. Bunlar, insan olarak sahip olduğunuz sabit realitededirler. Bunlar, kulaklar, gözler, burun, ağız, deri, akıl ve duygularınız gibi bedeninizin bölümleri ile bağlantılıdır.

Bugün sözünü ettiğimiz beş duyu…..tanrısal duyulardır. Onlar yeni değildir, ama onları insan realitenizde uygulamak yenidir. Siz şimdi insan ve tanrısal duyuları birbirine kaynaştırabilecek bir hale geldiniz. Yedi artı beş çakranın olduğu tartışmalarının her zaman yapılmış olması ilginç değil midir, sevgili dostlar? Ve bir anlamda, yedi insan duyusu ve beş de tanrısal duyu vardır.

Şimdi size Metatron’dan gelen bazı teknik bilgiler vereceğiz, çünkü bizden buna açıklık kazandırmamızı istemektedir. Yıldızın bir köşesini, diğer bir köşesine bağlayan çizgi, düz bir çizgi değildir. Bu yıldızın bir ucunu, diğer uca bağlayan çizgi, eğri bir çizgidir – içe doğru eğrilmiş ya da yay biçiminde bir çizgidir. Bu, bir eğridir. Bu, birini, diğerine bağlayan yay biçiminde bir çizgidir. Sonra, enerjisel olan – nasıl desek – bir daire vardır bunun merkezinde. Görebilmenizi sağlamak amacıyla, Cauldre’dan bunu kullandığı şu bilgisayarında çizmesini rica edeceğiz. Ama bu yıldız biçiminin içinde bir daire vardır. Her bir içbükey biçimindeki yayı birbirine bağlayan bir daire vardır. (Not: Bu metnin sonunda bulunan, Debi Smith’in yarattığı çizime bakınız.)

Bu, sizin anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu kutsal geometri değildir, hayır. Ama bunun enerjilerini ve modelini anlamanıza yardımcı olacaktır. Bunlar, şimdi artık sahip çıkabileceğiniz ve insan, Dünya düzeyinde kullanabileceğiniz, tanrısal duyularınızdır.

Şimdi bir şey daha yapmanızı rica ediyoruz. Kendinizi, bedeninizi, kendinizi hayal edin, imgeleyin. Genellikle bir başa, iki kola, iki bacağa sahipsiniz. Beş, tanrısal duyu, insan varlığınızın bu bölümlerine tekabül eder.

Farkındalık duyusu, başınız tarafından temsil edilir sevgili dostlar.

Hayal etme, imgeleme duyusu, sol elinizle bağlantılıdır.

Merhamet, sol ayağınızla bağlantılıdır….bunun için, “sen benim ayakkabılarımla yürüyor olsaydın..” (çvr. bu ingilizce deyimin türkçe karşılığı “benim yerimde olsaydın”dır) deyimine sahipsiniz.

Sağ ayağınızla, Odaklanma duyusu ile bağlantılı olan bir enerji vardır, “ayağını sağlam basmak”. Sinirli olduğunuzda ve bedeninizin içinde bulunmadığınız hissine kapıldığınızda, bir şeye odaklanabilmek için sağ ayağınızı yere vurmaz mısınız, sevgili dostlar? Ve böylece, sağ ayağınızı yere vurarak yeniden kendinize gelirsiniz, çünkü o, bu tanrısal, odaklanma enerjisiyle ilişkilidir ya da bir şekilde onunla bağlantılıdır. Yanlış anlamayın – bu enerji ayağınızda değildir, ama dışsal olarak o ayağınızla ilişkilidir.

Sonra sağ el gelir, ifadenin eli – birinin elini sıktığınızda ne yaparsınız? Ona bir şey ifade edersiniz. Bu, birçok şeyi kapsayabilir, ama dışa vurulmaktadır. Bu, o güçlü şifa elidir; her ne kadar, evet, çoğunuzun bildiği gibi, iki el arasında bir denge varsa da. Ama, İfade, genellikle sağ elle ilişkilidir. İfade ve hareket yaratan odur.

Şimdi, bugün burada çok kapsamlı konuştuğumuzu biliyoruz. Bunu özümsemek biraz zaman alacaktır. Ama bizim bu tarafta kullandığımız – bizimle birlikte, burada olduğunuzda sizin de kullandığınız – bu tanrısal duyulara şimdi erişebileceğinizi, her gün biraz daha fazla erişebileceğinizi anlayın. Onlar şimdi, bilincinizde gerçekleştirdiğiniz bütün değişimler sayesinde, ve aynı zamanda bilincinizdeki değişime tekabül eden, Kryon tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl sonlanacak olan, enerji ağındaki değişimler sayesinde erişebilinir hale gelmiştir.

Ah Dilinin ortaya çıkacağı duyular, sadece yedi insan duyusu değildir. Ah Dili, şimdiki kimliğinizin farkındalığından, olduğunuz yeni meleğin farkındalığından ortaya çıkacaktır. Hayal etmenizden, imgelemenizden ortaya çıkacaktır. Hayal etmeniz, imgelemeniz olgunlaşacak ve gelecek günlerde gözle görülür hale gelecektir. Diğer insanlara ve kendinize duyduğunuz merhametle, eskisinden çok daha fazla ortaya çıkacaktır. Merhameti sadece başka insanlara ayırmayın. Bedeninize ve kendinize merhamet gösterin.

Ah Dili, odaklanma yeteneği, enerjileri ateşleme yeteneği ile gelecektir. Yemek pişirirken Nancy’nin yaptığı buydu. – Çiftçilerin üzerinde çalıştığı – ham enerjileri alıp, bunları ortaya çıkardı, odakladı. Tanrısal duyunuz, Odaklanmanın gerçekleştirdiği şey budur. Evreniniz, ham, tanımlanmamış enerjiyle doludur. Odaklanma, bu enerjinin realiteye getirilmesini ve kendi düzeyinize uygulanmasını sağlar. Bu, bu yıl birlikte çalışacağınız önemli bir duyu olacaktır, en eğlenceli diyebileceğimiz değil, ama çok önemli olan bir duyu olacaktır.

Ve son olarak, İfade. Nancy sadece yemek yaptığını imgelemiş ve buna merhamet duymuş ve gerçekten iştahının kabardığı şeylere odaklanmış ama bunları ifade etmemiş olsaydı, mutfağına gidip de çalışmaya başlamamış olsaydı, açlık çekerdi.

Şimdi, bu Ah Dili, bu beş tanrısal duyu ile size gelir ve erişilir olur. Her zaman orada olmuş olan bu beş duyu ile. Bu tarafta biz bu şekilde ‘iş görürüz’. Biz, koku ve tat almak gibi şeylere sahip değiliz. Ama, merhamet duyumuzu aktive ettiğimizde (etkin hale getirdiğimizde), sizin kanalınızla şeylerin kokusunu ve tadını alabiliriz. Biz bu şekilde ilişki kurarız. Yaptığınız şeyleri bu şekilde anlarız. İnsanlarla olan ilişkimizde, bu merhameti çok kullanırız.

Bu merhamet, insanlarla olan ilişkisinde Metatron’un kullanmaya pek alışık olmadığı bir şeydi. Güçlü enerjisi yüzünden, onun bugün burada, sizi altüst etmeden bulunabilmesini sağlamak için, işler hale getirdiğimiz, bir bakıma, yumuşatmak, süzmek zorunda kaldığımız şey budur.

Bu tanrısal duyular şimdi gelmekte, ve son toplantımızda sözünü ettiğimiz yedi insan duyusuyla birlikte çalışmaktadır. Bunları Ah Dilinde kullanabilirsiniz. Bu, biraz alıştırma ve biraz çalışma isteyecektir. Birbirinizle çalışın ve birbirinize uygulayın sevgili dostlar. Biraz zaman alacaktır, ama bunun, yaratmanın, ifade etmenin, odaklanmanın, ve hatta gerçek kimliğinizin farkında olmanın yeni ve harika bir yolu olduğunu göreceksiniz.

Bunlar yedi insan duyusuyla birleştirildiğinde, daha sadece birkaç yıl önce esrarengiz ya da mucize dediğiniz şeyleri gerçekleştirmenin çok mümkün olduğunu göreceksiniz. Ama ilginç olan, bu şeyler meydana geldiğinde, çok da mucizevi görünmeyeceklerdir. Bunun arkasında yatan fizik kurallarının ve bilimin bilişine sahip olacaksınız. Ve hayranlık içinde olan ve yaptığınız şeylere hayret eden insanlara…..Sevgi Üstadının size ve diğer insanlara söylediği şeyi söyleyeceksiniz, “Ve bunu, sen de yapabilirsin.” Bu, mucize değildir. Bu, Tanrı’nın bu armağanı hergün verdiği anlamında, bir Tanrı armağanı değildir. Bu, özel bir armağan değildir. Mucize dediğiniz bu şey….Tanrı’nın, Ben’in ( I AM) yaratıldığı şeydir.

Sevgili dostlar, Ah Diliyle çalışmanız, sizin ve gücünüzün, mümkün olabileceğini hiç düşünmediğiniz şeyleri yaratmanızı mümkün kılacaktır. Ve biliyor musunuz? Bunu şimdiden bildiğinizi, biliyoruz. Dışarı fırlayıp da, her çeşit para, her çeşit maddi şeyleri yaratmaya çalışmayacaksınız, çünkü yüreğinizde olan bu değildir. Yüreğinizde olan bu değildir. Sonuçta diğer insanları kendi tanrısallığına getirecek şeyleri yaratacaksınız. Ve bunu yaptığınızda sevgili dostlar, kendi tanrısal varlığınızın dilini kullandığınızda, bolluk kendiliğinden gelecektir. Tanrı, bu özel günde buna değer olduğunuzu söylediği için değil, ama o bolluğu oraya koyan bir enerji dengesi yarattığınız için. Bolluk, pek de alışık olmadığınız garip ya da beklenmedik yerlerden gelebilir, ama orada olacaktır.

Biz sizinle birlikte bu dizilerden geçmekten, bu Ah Dilini işlemekten keyif aldık. Bunun hakkında konuşmaya devam edeceğiz, ama şimdi, bundan sonraki derslere geçeceğiz. Ama bunu kullanmaya devam etmeniz için sizi yüreklendireceğiz. Sizinle şimdi bu Ah Dilinde iletişim kuracağız. Metatron bu dili, şu anda getirmekte olduğu teknik ve fizik bilgilerini iletmede kullanacaktır. Biz bu dille iletişim kuracağız. Toplantılarımızı, sözler söylenmeden önce yapılacak bir dakikalık tanrısal iletişimle açacağız. Biz bu dille, bu Ah Diliyle size bire-bir konuşmaktayız.

En güçlü ve etkili biçimde bunu gerçekten ortaya çıkartmak için, yedi insan duyunuzu, beş tanrısal duyu ile kaynaştırın. Bunlar, sevgili dostlar, her birinizin bu yıl, sallanma yılında ihtiyaç duyacağı araçlardır.

Sizi candan sevmekteyiz. Bu zamanı sizinle paylaşmayı seviyoruz. Metatron, uzun, çok uzun bir zamandan beri insanların bu denli yakınına gelememiştir. Bugün burada bulunabilmek, O’nun için büyük bir sevinçtir. Size akan bir merhametle buradan ayrılmaktadır. Hiç bir zaman yalnız değilsiniz.

Ve öyledir!

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.
www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.

Crimson Circle, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan global bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 40.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.

Crimson Circle her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Crimson Circle toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Crimson Circle, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışları yoluyla bolluğu kabul etmektedir.

Crimson Circle’ın en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.

Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.

Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.

Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir. Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.

Debi Smith’in çizimi

Awareness (I AM) – Farkındalık (Ben Benim)
Imagination (Creation) – Hayal etme, İmgeleme (Yaratma)
Compassion (Unity and Togetherness) – Merhamet (Birlik ve Birliktelik)
Focus (Power) – blend imagination and compassion to create reality – Odaklanma (Güç) – hayal etme ve merhameti, realiteyi yaratmak için birleştirmek
Expression – using energies to birth creation – İfade – yaratmayı doğurmak için enerjilerin kullanılması

Sorular ve Yanıtlar

Yükseliş Dizisi – 05 Ocak 2002
Ders Altı: Beş Tanrısal Ah Duyusu

TOBIAS: Ve öyledir sevgili dostlar, bugünün enerjisiyle devam etmekteyiz. Sonunda, Metatron enerjilerinin Dünyaya gelmesine izin veren bu zamanın kutlamalarına devam etmekteyiz. Bu, önceden belirlenmişti. Uygun zaman geldiğinde, O’nun burada olacağı, buraya geleceği ve bir kez daha Dünya’ya enerjilerini yerleştireceği, önceden bildirilmişti. Geri dönüşünün, bilincinizi yükselttiğiniz zamana denk gelmesi öngörülmüştü. Siz, uzun bir yolculuğun sonuna gelmektesiniz, ve Metatron’un şimdi burada bulunması uygundur.

Bu, meydana gelecek değişimlerin temelinde çok hızlı akacak bir yıl olacaktır. Bu, sadece Dünya açısından değil, aynı zamanda sizin açınızdan da bilimsel bir yıl olacaktır. Bu, birçok açıdan teknik bir yıl olacaktır. Teknoloji ve bilimin, hep bilince bir yanıt olduğunu anlayın. Yaşamınızda kendinizi yeni teknoloji ve bilimlerin içinde bulursanız, bu bir dönüşüm ve değişim gerçekleştirdiğinizin onayıdır. Ruh’un ve evrenin uygun fiziği (fizik kuralları), şimdi Dünyaya, insanca bir biçime ve günlük yaşantınıza getirilebilinir.

Shaumbra olan, tanrısallık çalışmasını gerçekleştiren kişilerde, zaman zaman, teknolojiden kaçınma eğilimi vardır. Çoğu kişi, bunun Ruh’un enerjilerine tecavüz olduğunu sanmaktadır. Bazıları, teknolojiyle ‘bozulmasına’ izin vermeyecek kadar saf olduğunu düşünmektedir.

Bu 2-0-0-2 (iki-sıfır-sıfır-iki) yılında, dengenin bilinç ve spiritüel farkındalık olduğunu göreceksiniz. Ama bu, bilim ve teknolojinin uygulanmasını da doğurmaktadır. Bilim, değişmektedir. “Hücre yapısı, hücrenin durdurulması” araştırmaları ve klonlama alanlarında yapılan çok çalışma vardır. Bu, yaşam süresini uzatmaya, bedeni şifalandırmaya çalışmanın bir yoludur. Bu uygundur, çünkü bedeninizde sadece bir yaşam değil, birçok yaşamlar yaşamanızı sağlayacak biçimde insan moleküllerinin ve DNA’nın değişimi söz konusudur.

Bilim ve teknoloji (bilincinizi) yakalamaktadır. Metatron, yaşamınızı şimdi doğrudan bununla etkilemek üzere gelmektedir. ‘Bunu gerçekleştirecek olan’, Odur. Metatron, ham enerjiyi, evrensel enerjiyi alıp, bunun arkasında yatan fiziğin ve enerjilerin, hatta matematiğin ve dalga uzunluklarının ara değerini koymak için ve uygun enerji dengesiyle bunları insan düzeyine getirmek için sizinle birlikte çalışan bilinçtir.

Metatron’un şimdi Dünyaya gelebilmesi büyük bir kutlama nedenidir. Bu, Dünya daha gerçek bir maddesel kütle haline gelmeden önceki günler hariç, şimdiye kadar hiç mümkün olmamıştır. Ama Dünya şimdi geliştiği ve olgunlaştığı ve gerçekleştirdiğiniz çalışmalar sayesinde bir sonraki düzeye geçmeye hazır olduğu için, bu enerji gelmektedir. Onun için biz bugün kutlamaktayız; çalışmalarınızı kutlamaktayız, meydana gelmekte olan büyük bir değişimi kutlamaktayız.

(Bunun hakkında) daha çok konuşacağız ve bu takvim yılının gelecek toplantılarına Metatron’u da davet edeceğiz. Bazı tanrısal enerji fiziklerinden söz edeceğiz. Bunun nasıl işlediğiyle ilgili ve bunu nasıl uygulayabileceğinizle ilgili, daha dün mucize olduğunu düşündüğünüz ama bugün onu doğal ve gerçek olarak kabul edeceğiniz şeyleri nasıl yaratabileceğinizle ilgili, teknik bilgiler vereceğiz size.

Bunu da söyledikten sonra, bilge sorularınızı yanıtlamaya çalışmaktan mutluluk duyacağız.
SORU: Sevgili Tobias, kutsal geometri ve yarattığım geometrik biçimlerin ışık çalışmasıyla, şifa araçları olmalarıyla vs. nasıl bağlantı içinde olduğunu bana söyleyebilir misin?

TOBIAS: Bu çok uygun bir sorudur, çünkü Metatron enerjisinin, kutsal geometrinin bekçisi ve rehberi olduğunu söyleyebilirsin. Burada açıklığa kavuşturulması gereken birkaç nokta vardır. Kitaplarınızda yazılı olan ve İnternetten erişebileceğiniz kutsal geometri hakkında sahip olduğunuz bugünkü anlayışlardan bazıları geçersizdir. (birkaç kişi güler) Bunların nereden geldiğini pek anlayamamaktayız. Basılı yayınlarınızda Metatron enerjisinin öyle çizimleri, tasvirleri vardır ki, hiç de adil değildir, Metatron’a hiç benzememektedir. Bunun bir nedeni vardır. Yaratılmış olan kutsal geometriler, Eski Enerji anlayışıyla yaratılmıştır. Bazı şeyler şimdi oldukça değişmiştir.

Kutsal geometri hakkında gelecekte, özellikle de gelecek ay, bir sonraki dersimizde daha söz edeceğiz. Ama şimdilik, temel yıldızı içine çekerek, kutsal geometriyi anlamanın yeni bir anlayışına geleceğini bil. Köşeler arasında eğri çizgiler, ve bütün yay biçimindeki çizgileri içerde birleştiren ve merkezde bulunan bir daire biçiminde olan bu temel yıldızı, içine çek. (Yükseliş Dizisi, Altıncı Dersteki çizime bakın) Bunu, kutsal geometriyle ilgili yaptığın özel çalışmanın temeli olarak kullanmaya başla. Ve sonra da bunu, insan düzeyinin yedi duyarlı noktası ile birleştir. Bunu bir kez çizmeye başladığında, anlayacaksın. Kutsal geometrinin yeni bir anlayışına geleceksin.

Zaten bildiğin gibi, kutsal geometri, ham enerjileri almak, bunları tanımlamaya başlamak, ki bu hayal etmek, imgelemektir, ve sonra bunları eğmek, bükmek, ya da farklı biçimlerde odağını yeniden yönlendirmekle ilgilidir. Şimdi, senin gerçekleştireceğin şey, çizgilerle resmedilmiş ham enerjinin eğrilerini ve bileşik matematiksel bir düzen haline gelen bu oluşumları almak ve bunları Dünyada nasıl kullanacağını anlamaktır. Bunu, yıldızın odaklanmayı temsil eden ayağına eklenebilecek şekilde kullan. Söylediğimiz gibi, bu ayağa aynı zamanda “güç noktası” ya da “güç veçhesi” de denir. Bu ayağın güç düzeylerini yeniden arttırmak için bu kutsal geometriyi nasıl kullanacağını anla.

Şimdi burada kendi kendimize gülmekteyiz, çünkü biz konuşurken o kadar çok teknik enerji gelmektedir ki. Ve size konuşurken, bir yandan da, teknik bilgiyi daha iyi tercüme etmesi ve bunun kanallığını yapması için Cauldre’ya ‘meydan okumaktayız’, çünkü bunun hakkında konuşmaya devam edeceğiz.

Gelmekte olan ve dalga biçiminde olan enerjiler vardır. Bunları anlamak, hepiniz için önemli olacaktır. Teknik şeyleri anlamanıza engel olan ve şu “beyninizde” olan zihinsel engeli kaldırın. Sizin deyiminizle, sağ beyinle çalışan o kadar çok kişi vardır ki. Ve şimdi bir kenarda olan ikiyle, diğer kenarda olan ikinin dengesini bu yıl koruyun. Sorun için sana teşekkür ediyoruz. Kutsal geometri hakkında konuşmaya devam edeceğiz, ama sözünü ettiğimiz yıldız resmini (Ders Altı), kutsal geometriyle ilgili yeni çalışmanda, temel olarak kullan.

SORU: Tobias, Başmelek Mikail tarafından bana, Metatron enerjisinin bir taşıyıcısı olduğum söylendi. Lütfen, enerjideki rolümle ilgili bana daha fazla bilgi ver. Teşekkür ederim.

TOBIAS: Bir anlamda hepiniz Metatron enerjisinin taşıyıcılarısınız. Senin gibi daha derin bir bağlantıya, daha derin bir sevecenliğe sahip olan kişiler vardır. Sen Metatron’la eterik düzeylerde, özellikle de rüyalarında çalışmaktasın. Sen burada, bizim tarafta, anlamamızı sağlayacak dersler vermektesin. Senin teknik bir yanın var, ama sözünü ettiğimiz o engele de sahipsin. Bunu kaldırmak zamanıdır. Bu alanda bir eğitim almadığın gerçeğini unut. Bunun bu eğitimle hiç bir ilgisi yoktur. Bu çok karmaşık, evrensel matematikler ve fiziklerle yakından çalışmaktasın. Sana meydan okuyan şey, bunu kendi Dünya düzeyine getirebilmektir. Kendinden-şüphe-etmen seni bu yıl durdurmaya çalışacaktır, ama bunu bu düzeye getir ve uygulamaya başla. İnsan duyularını, bu tanrısal duyularla birleştir, bunu da tümüyle Ah Dilinde gerçekleştir, ve daha önce mücadele ettiğin kavramları şimdi anlamanın ne kadar kolaylaştığını göreceksin.

Sen gerçekten Metatron enerjisine çok yakın olan birisin, ve bunun senin için özel bir yıl olacağını göreceksin. Yeni anlayışlarla ileriye doğru fırlayacaksın. Bu anlayışları, konuştuğun kimselerin de anlayabileceği bir düzeye indirgemek de önemlidir. Seni anlamadıkları için gitmeye hazırlandıklarını, onların gözünden anlayacaksın. Bu kadar eterik ve havada kalan bir biçimde konuşma. Her düzeyde, ama özellikle de merhamet noktasında, Ah Dilini kullan. O insanların düzeyini anla, böylece onlarla nasıl konuşacağını daha iyi bilirsin. Bu zevk veren soru için sana teşekkür ediyoruz.

SORU: Tobias, son zamanlarda, Birleşik Devletlerin terörist avcılığı için Afganistana uzanması gibi dünya olayları hakkında hiç konuşmadın. Ben, spiritüel gelişimimle ilgilenmeli ve bu olayları göz ardı mı etmeliyim?

TOBIAS: Kesinlikle!!! (kahkahalar ve alkışlar) Senin spiritüel gelişimin, bu olayları şekillendirmekte ve değiştirmektedir. Zihniniz ve dualiteniz bunları sadece beter hale getirmektedir. İçinizdeki bu yeni uyanışla ilgilendiğinizde, bu uyanış öylesine bir güce sahiptir ki, evet, tek bir insanın aydınlanması bile bir savaşı durdurabilir. Bir de grup olarak yapabileceğiniz şeyi düşünün! Bilinçlerinizi biraraya getirdiğinizde gerçekleştirebileceğiniz şeyleri bir düşünün!

Sevgili dostlar, 11 Eylülden sonra dünya yıkılmadı, çünkü bilincinizi değiştirdiniz. Dualiteden çıkan bir grup vardı, kısa duvarın arkasında duran bir grup. O zamanlar zor geldiyse de, kısa duvarın arkasında durdunuz. “Kutuplaşma İradesi”ndense, “Tanrısal İrade”yi ortaya çıkardınız. Etkilemeye yardımcı oldunuz. Bunun çok daha dingin ve yumuşak bir geçiş olmasına yardımcı oldunuz. Gerçekten, o zamanlarda anlaması ve kucaklaması zor olaylar olmuştur. Ama bakın, bu birkaç aylık kısa sürede dünyada meydana gelen değişimlere bakın. Düşünebileceğiniz şekliyle dünyanın sonu gelmemiştir. Büyük bir savaş ve anlaşmazlık olmamıştır. Dünya olaylarıyla ilgili kehanetlerde bulunmaktan yana değiliz, ama bulunduğumuz noktadan görebildiğimiz şey…..gelecek birkaç ay içinde bütün dünyada çok iyi şeylerin olacağıdır. Bunlar doğrudan, 1-1-9 olaylarınızla ilgili olan anlayışlardır. Çok iyi şeyler olacaktır. Ama söylediğimiz gibi, bu sallantılar yılı olacaktır. Bir an Ortadoğu’nuzda barış olduğunu göreceksiniz. Ve sonra korkunç bombardımanların olduğunu. Bu yıl Ortadoğu’nuzda büyük, çok büyük çarpışmaların olma potansiyeli vardır. Bu, eski enerjilere çözüm bulma girişimidir. Bunun öfke ve savaşla mı, yoksa salıverme ve merhametle mi gerçekleştirileceği, (o bölgeyle) ilişkili olan kişilere ve aynı zamanda hepinize kalmış bir şeydir.

Bu arada, bilincinizdeki değişimin hızı neyse, dünyadaki olayların hızı da odur. Onun için neler olacağı kehanetinde bulunmak, bizim için, Metatron için, Dünyada bulunan herhangi bir psişik insan ya da kanallık yapan bir insan için zordur. Yapılan kehanetlere baktığımızda, bunların çok azının meydana geldiğini biliyoruz. Başka bir deyişle, bu alanlarda belirli anlayışlara sahip olduğunu savunan kimselerin bütün kehanetlerini duyuyoruz. Bunların gerçekleşme ve meydana gelme oranları o kadar düşüktür ki. Sevgili dostlar, kötü bir kumar makinesiyle oynasaydınız bile, daha fazla şansa sahip olurdunuz! (kahkahalar) Arada bir, birisi (bu kehanetleri) tutturmaktadır, ama olasılık açısından bu çok, çok enderdir. Ve sonra da tüm dikkatler, 100 tanenin içinden tutturdukları bu bir kehanete odaklanır. Ve bunu medyada yayınlarlar ve herşeyi bildiklerini savunurlar. Sevgili dostlar, biz bile birçok kehanette bulunmak oyununu oynamıyoruz. Şeyler, bilincinizin değişme hızına göre değişmektedir. Bu harika soru için teşekkür ederiz.

SORU: Tobias, terörizmle ilgili yapılan savaşın, başka ülkelerin de bombalanması olarak tezahür ettiğini görebiliyor musun?

TOBIAS: Bu 2-0-0-2 (iki-sıfır-sıfır-iki) yılında büyük sallantılar olacaktır. Bu büyük sallantının içinde gerçekten birçok olaylar patlak verebilir. Çok öfke olabilir. Öfke, kızgınlık, bir anlamda Eski Enerjiyi salma yollarından biridir. Onun için, bu tür şeyler olabilir. Bunlar olduğunda Shaumbra, kısa duvarın arkasında durun. Kısa duvarın arkasında durun, Musevilerle Filistinliler arasındaki olaylarda bile. Haklı olan biri ya da haksız olan biri yoktur. Tanrı’nın seçilmiş tarafı olan bir taraf yoktur. Bu, bu şekilde işlemez. Kısa duvarın arkasında durun ve şimdiye kadar hiç görmediğiniz enerjileri göreceksiniz orada, özellikle de Ah Dilini kullandığınızda.

Sizinle ilgili terör durumunda bile, Birleşik Devletlerde yaşayan çok kişide haklı olmak eğilimi varken bile, o zaman bile bir doğru ya da yanlışın söz konusu olmadığını anlayın. Sadece, salınmak ihtiyacında olan Eski vardı. Yolun üstünde bir yılan vardır. Onlardan bu yıl çok göreceksiniz.

Bulunacağımız tek kehanet, bu yılın, büyük sallantılar yılı olacağıdır. Borsanızı izleyin. Borsada oynuyorsanız eğer, çılgın bir koşuya hazır olun. Borsa yükselecek ve düşecektir. Ve bunların hepsi uygundur.

Biz – nasıl desek – küçük bir gözlem yapacağız. Buna kehanet demeyeceğiz. Yılınızın sonlarına doğru, bu yılın son aylarında, anlaşmazlıkların arttığını göreceksiniz. Bu, enerji ağında yapılan uyumlamaların, tamamlanma aşamasına gelmesinden ötürü meydana gelecektir ve bundan pek de hoşlanmayacak enerjiler, güçler ve insanlar olacaktır. Bazı kişilerin – nasıl desek, bunlar komik sözler – Şeytanın yeniden ortaya çıkması olarak tanımlayacağı şeyler olacaktır. Ve bu farklı biçimlerde gelecektir, ama bazı kişiler Şeytanın geri geldiğini söyleyeceklerdir. Ve, bir anlamda da haklı olacaklardır. Bu başında boynuzları ve elinde tırmığı olduğunu düşündüğünüz biri değil de, Eski’nin enerjileri, karanlığın enerjileri olacaktır. Bunlar değişimden pek hoşlanmamaktadır ama bir anlamda da, değişimi ateşlemeye yardımcı olmaktadırlar. Bunlar bu yılın son aylarında, kendilerini son bir kez göstermek üzere ortaya çıkacaktır. Bu soru için teşekkür ederiz.

SORU: Tobias, burada olduğun için teşekkürler. İfademiz açısından, sen ve perdenin öbür yanında bulunan diğer varlıklar, nasıl bir role sahipsiniz?

TOBIAS: Bu çok güzel bir sorudur ve tekrarlıyoruz…..(dikkati dağılır) Metatron, bazı fizik kurallarını tanımlayacağımız sonraki derslerde buna daha fazla değineceğimizi söylemektedir. Ama, ifade konusunda size nasıl yardımcı olmaktayız? Siz, tanrısal duyarlılıklarınızı, insan duyularınızla birleştirme sürecinden geçmektesiniz. Başka bir deyişle, siz bunları Dünya üzerine getirmektesiniz. İfade etmeye hazır olduğunuzda….hayalini kurup, imgelediğinizde…..ve merhameti buna eklediğinizde (ki bu, bu arada, yaratılarınıza kendine has bir yakıt sağlar) …..ve içinde bulunduğunuz realiteye odaklandığınızda….işte o zaman ifade etmeye hazır olursunuz.

Bunu sizin yerinize biz yapamayız, ama yardımcı olmak için getirilen enerjiler vardır. Biz, sizin yerinize elinizi kaldıramayız. Bunu sizin yapmanız gerekir. Ama elinizi kaldırdığınızda, ve çalışmaya başladığınızda, sadece destek ve sevgi sağlayan bir enerjiyi hissetmekle kalmayacaksınız, daha önce kendiniz için erişilmesi mümkün olmayan yeni bir enerjiyi yaratmada size yardımcı olabileceğiz. Bir anlamda, sınırlı ve belirli bir miktardaki enerjiyi alıp, bunu çoğaltmanıza yardımcı olabiliriz. Elinizde olandan fazlasını yaratmada yardımcı olabiliriz. Bir tür doğuran bir enerjiyle size yardımcı olmaktayız, ama sonuçta onu ifade eden sizsiniz. Yardımcı olmak için yapabileceğimiz çok şey vardır. Söylediğimiz gibi, bunu sizin yerinize biz yapamayız, ama bir kez bu enerjiyi harekete geçirdiğinizde gelir ve çok önemli bir rol üstleniriz. Mükemmel ve harika bir teknik soru.

SORU: Sabahın 4:44’ünde uyandırıldığımda, bedenimin bütün hücrelerinde nabız gibi atan bir titreşim hissediyorum. Bununla ilgili yorumda bulunabilir misin lütfen?

TOBIAS: Bu, iki şeyle ilgilidir. Senin DNA, ve hatta DNA’nın da altında bulunan düzeylerinde çalışılmıştır, ve sen bu noktada çok, çok duyarlısın. Tüm bedenin yükselmiş bir duyarlılık düzeyindedir. 4:44 de, çevrendeki enerjilerin, seni diğer zamanlardaki kadar derinden etkilemeyeceği bu saatte uyanman iyi bir şeydir. Yeniden duyumsadığın şey, bizim ve Metatron’un burada sunduğu, önümüzdeki birkaç derste konuşacağımız şeydir. Bir – nasıl desek, insana ait sözler bazen kısıtlayıcı olmaktadır – bir evrensel nabız vardır. Bu bir anlamda, enerjilerin bir döngüsüdür, ama alışık olduğunuzdan biraz farklıdır. Bu döngünün ya da frekansın bir yüksek ucu vardır, bir de alçak ucu. Sen bu nabzı, bu evrensel nabzı hissetmektesin. Bu bir tür spiritüel enerjidir, ama Dünyaya getirilebilecek bir türdendir. Bir yüksek noktaya, bir de alçak noktaya sahiptir.

Şimdi, bu yükseliş ve alçalışların, birbiriyle ard arda nasıl çalıştığı, ve ifadeniz için yükseliş noktasından nasıl istifade edeceğiniz, ve alçalma noktasında başarılı olamamaktan kendinizi nasıl sakınacağınız, hatta bu noktanın ateşleyici (bir unsur olduğunu) anlamanız hakkında gelecekte çok konuşacağız. Bu “alçak (nokta)” sizin yeni yüksekliklere fırlamanızı sağlayacaktır. Onun için bu enerji döngüsünün, deyim yerindeyse, bu dalga boyunun alçak kısmına geldiğinizde, bunu, sizi ileriye doğru atması için kullanın. Ama sorunu kısaca yanıtlayacak olursak, sen sadece bu evrensel enerjiyi hissetmektesin. Bunun için teşekkürler.

SORU: Son soru. Sevgili Tobias, harika bir kanallık için teşekkürler. Tanımladığın yıldızda, her bir tanrısal duyunun bulunduğu özel yerin bir nedeni var mıdır? Ve onları saat yönünün tersine tanıtmanın da bir nedeni var mı? Teşekkür ederim.

TOBIAS: Duyuların yıldıza belirli bir biçimde yerleştirilmesinin bir nedeni vardır, çünkü fiziksel bedeninizin o bölümünde bulunan enerji merkezlerine tekabül etmektedir, örneğin, merhametin ayağınıza denk gelmesi gibi. Tekrarlıyoruz, Ah Dilini o merhamet olan tanrısal duyuyla etkin hale getirmek (aktive etmek) istersen, ayağını düşünmeli, imgelemelisin. Oraya bir enerji odaklanmalıdır. Bunu yapmak, o merhamet noktasını etkin hale getirmeye yardımcı olur. Tekrarlıyoruz, bu duyu ayağınızın İÇİNDE değildir, ama o bölgeyle ilişkilidir.

Bugün size getirdiğimiz tanrısal duyular, belirli bir sırayı ya da dizilişi izlemek zorunda değildir. Herhangi bir sırayı izleyebilirler. Onun için bu yıldız biçiminin içinde bir daire vardır, çünkü bu daire bir veçhenin, bir diğeriyle anında bağlantı kurmasını sağlar. Şimdi, burada fazla ayrıntıya girmekteyiz. Ama imgelemekten merhamete giden, bu iki noktayı birbirine bağlayan eğriye gömülmüş olan bir enerji daha vardır. Bu enerji, imgelemeyle merhametin birleşmesinden doğan bir kaynaşma ya da toplam enerjisidir. Bu da yine, ilerde daha konuşacağımız yeni bir enerjiyi yaratmaktadır. Her bir eğrinin içinde güç noktaları vardır.

Ama, yıldızın çevresinde, belirli bir sırayı izlemek zorunda değilsiniz. Bugün bizim bunu böyle yapmamızın nedeni, basite indirgemek ve anlaşılmasını sağlamak içindi. Ama yıldızın imgeleme noktasından, sol el diyeceğimiz yerden çıkan ve odaklanmaya uzanan ve onunla birleşen bir başka eğri daha vardır. Ve bu eğrinin içinde de, erişebileceğiniz belirli bir enerji niteliği vardır.

Ama biz burada kendimizi aşmaktayız. Burada – nasıl desek – bir sonraki aşamada işleyeceğimiz dersler hakkında size çok şey açıklamaktayız. Bu çeşitli enerjilere ulaşmanın ve bunları kaynaştırmanın ve birleştirmenin çok belirli yollarından bazılarını açıklayacağız, ama bizim çok önümüzden gitmeyin. Sizinle konuşacak şeylere ihtiyacımız olacaktır! (kahkahalar) Bunların hepsi sevgili dostlar, şimdiden bildiğiniz bilgilerdir. Biz bunları sadece açığa çıkartmaktayız. Biz sizin önden koştuğunuzu görüyoruz ve bu harika bir şeydir. Bu harika bir şeydir. İzlemeniz gereken belirli bir sıra yoktur. Farkındalığı alıp, merhametle birleştirip, leziz ve yeni bir reçeteye ulaşabildiğinizi göreceksiniz. Bugün yemek pişiren Nancy örneğini kullandık, çünkü enerjinin yeni reçeteleri hakkında konuşacağız. Burada, bu güç noktalarında olan tüm malzemenin, yeni tür şeyler yaratmak amacıyla, yeni denge türleriyle birleştirilmesinin yolları hakkında konuşacağız.

Böylece bu tartışmayı, bizim için basit bir şey yapmanızı rica ederek bitireceğiz. Fazla öne geçmeyin. Zamanınızın gelecek ayını, bu tanrısal duyuları insan düzeyinizde aktive ederek geçirin. Bunu daha önce gerçekleştirmek olanağınız yoktu. Ve bu, Metatron’un burada bulunma nedenidir.

Tanrısal duyu Farkındalıkla çalışın ve onu kabul edin, ama bu sefer bu “Ben Benim…Ben insanım… Ben Ruhum….Ben birim…Ben hepsiyim” farkındalığı olsun. İfade etme duyusunu aktive edin ve onu günlük yaşamınıza getirin. O engelin orada olmasına izin vermeyin. Engel, enerjinin günlük yaşantınızdaki yerini almasını durdurur.

Bu önünüzdeki 30 günü, bu tanrısal duyuların insan realitenize gelmesini kabul etmek ve buna izin vermekle geçirin. Bunları, yedi insan duyunuzla kaynaştırın. Ve o zaman, Ah Dilini tümüyle anlamış olacaksınız. Yeni bir kutsal fizik, geometri ve matematik türünün anlayışına bütünüyle sahip olacaksınız. Burada çok ileriye gitmeyin, çünkü günlük yaşantınızda bu merkezlerden her birinin uygun olarak açıldığından ve topraklandığından emin olmak istiyoruz.

Bu bir kutlama yılıdır, gerçekleştirdiğiniz herşeyin onurlandırıldığı bir sevgi yılıdır, ve daha önce sözünü ettiğimiz gibi, birçok sallantının, birçok değişimin yılıdır. Biz araştırarak, bu yeni şeylerin deneyini yaparak, çok uzun zamandır uyuşmuş ya da erişilmez olan yanlarınızı açarak, bu yola sizinle birlikte devam edeceğiz.

Ve şimdi bir ricamız daha var. Metatron bizden bunu açıklamamızı istemektedir. Sevgili dostlar, Kryon varlık grubunun, bu bilinç değişimleri, bu enerji ağı değişimleri için gerçekleştirdiği çalışmayı zaman zaman alkışlayın. Onlar, sizin bilincinize yanıt verecek şekilde uzun zamandır ve sıkı bir biçimde ve çok ama çok hızlı çalışmışlardır. Ve ortaya çıkardıkları bu çalışma için onlara teşekkür edin. Bu çalışma için onları alkışlayın, çünkü bunu yaptığınızda, bir anlamda, gerçekleştirdiğiniz çalışmalar ve değişimler için kendinizi de alkışlamış olursunuz.

Sizi candan sevmekteyiz, ve toplantılarımız arasındaki 30 günlük sürede sizinle çok teknik (bir iletişim) kuracağız. Sizi farklı bir enerjiyle ziyaret edeceğiz ve artık sadece geceleri de değil. Sizi ziyarete geldiğimizde, günlük yaşamınıza bu enerjilerin – nasıl desek – harika bir biçimde süzüldüğünü göreceksiniz. Böylece, arada bir gözünüzün kenarında o parlak ışını, o parlak ışık pırıltısını görürseniz – bu parlak bir kıvılcım gibidir ve birdenbire ortaya çıkar – Metatron’un ve tüm diğer varlıkların orada olduğunu anlayın, ve hiç bir zaman yalnız olmadığınızı anımsayın.

Ve öyledir!

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.
www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.

Crimson Circle, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan global bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 40.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.

Crimson Circle her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Crimson Circle toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Crimson Circle, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışları yoluyla bolluğu kabul etmektedir.

Crimson Circle’ın en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.

Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.
Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.
Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir.
Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.
e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.

Leave a Reply