Kuantum Sıçraması Kutlaması – Kuthumi lal Singh

Kanallık, Geoffrey Hoppe

www.crimsoncircle.com – www.kirmizicember.org

Namaste. (izleyiciler yanıtlar “Namaste”)

Namaste. (izleyiciler yeniden yanıtlar “Namaste”)

Ve bir de Kuantum Sıçraması Namaste’si! (izleyiciler daha yüksek sesle yanıtlar “Namaste!”)

Ben Kuthumi için burada, bu Kuantum Sıçraması kutlamasında bulunmak, büyük bir mutluluk. Şu an öyle çok esprilere, bir dolu mizaha ihtiyaç duymuyorum, çünkü buraya geldiğinizden beri oluşturduğunuz enerji – dünyanın her yanındaki Şambraya ait resimleri izlemekle hepimizin deneyimlediği enerji – zaten herşeyi söylüyor. Bu, hafiflik. Bu, mizah. Bu, yaşamın derinliği. Bu, Eski ve Yeni Enerjinin öyküsü. Bu, burada perdede tüm insanlara bir örnek olarak gösterilen sizsiniz.

Yeni Enerji Potansiyelleri

Ben bugünkü sunumumu birazcık değiştirmek istiyorum çünkü siz birlikte çok değerli anlar yaşıyorsunuz. Bu salonda yarattığınız enerjiyi hissedin. Çok tatlı. Yoğun. Yeni. Olduğunuz herşeyin, olabileceğiniz herşeyin tüm potansiyellerini içeriyor. O, şifanızın, sevinç ve neşenizin potansiyelleri. O, tutkunuzun – sizi bu yaşama getirenin, sizi bütün ve tamam hissettirenin – potansiyelleri. O hemen şu anda, burada.

Böylece, izin verin, hemen buradaki, hemen şu anki potansiyelleri hissetmeniz konusunda sizinle çalışan ilk varlık olayım. Şimdi, bunu nasıl gerçekleştirirsiniz? Sadece seçim yaparsınız. Yeni Enerji potansiyellerinin muhteşemliğine genişlemek için kendinize izin vermeyi seçersiniz.

Derin bir nefes alın. Bir an için gözlerinizi kapatın. Hayal gücünüzün hemen şimdi ve hemen buradaki potansiyellerin tümüne dokunmasına izin verin. O mevcut. Belki zihniniz onu bilmiyor. Belki kendinize şöyle diyorsunuz, “Hayal edemiyorum, imgeleyemiyorum”, ama o burada. O gerçek. Onu siz yarattınız. Ve şimdi ona genişlemek için kendinize izin verin. Sahip olmuş olabileceğiniz her türlü engellerin ötesine açılın. Her türlü sınırlılıkların, her türlü sıkışıklığın, dar boğazların ötesine açılın ve yalnızca potansiyellerin tümünü hissetmek için kendinize izin verin. Ve onları tanımlamaya kalkmayın. Onları kapmaya çalışmayın. Kontrol etmeye çalışmayın. Buna ihtiyacınız yok, çünkü onlar sizindir.

Bir an için onları hissedin. Hayalleri. Açıklığı. Tutkuyu. Öteye geçmeyi, tıpkı bazılarınızın şu son birkaç günde tepesinde büyük bir balonu olan o garip sepete atlayıp da göklere yükselmesi gibi. Beni asla bunu yaparken yakalayamayacaksınız! (kahkahalar) Şimdi tüm bu potansiyellere yükseldiğinizi hayal edin. Onların içindekileri hissedin ve bu potansiyellerin her birinin sizin olduğunu anlayın. Onlar başka bir insan tarafından yaratılmadılar; meleksi varlıkların hiç biri tarafından yaratılmadılar; bilinmeyen ve uzak bir tanrı tarafından yaratılmadılar, sizin tarafınızdan yaratıldılar.

Bir an için hissedin ve sonra onu gerçekliğinize soluyun. Onu tanımlamanız bile gerekmiyor, anlıyor musunuz. Biz bundan daha önce söz ettik – tanımsızlık. Bu Yeni Enerjide, potansiyeller, zihnin hayal edebileceğinden çok daha muhteşem. Zamanı geldiğinde, zihniniz de gireni anlayacaktır. Zihniniz, Yeni Enerjinin yeni potansiyellerini karşılamak üzere genişleyecektir. Ama şu an, kendiniz için yarattığınız ve pek Yeni Enerji olan, pek ötelerde olan bu şeyleri kabul etmeniz önemlidir.

Ve bugünün geri kalanında, hatta önümüzdeki birkaç gün boyunca, bu Yeni Enerji potansiyeller havuzunda olalım. Ve evet, ben hepinizden ve her birinizden söz ediyorum – ister burada oturuyor olun, ister İnternet kanalıyla dinliyor ya da sonradan dinliyor olun – evet, bunlar sizin için. O kapıyı açın. Kendinizi açın. Bunlar sizin için.

Kuantum Sıçraması Ekspresi

Eski Enerji treni burada, Taos’ta dün gece istasyona girdi, trende bulunan hepinizle birlikte; yaşam doluydunuz, pırıltı doluydunuz, eski yolculuğun sonu olduğunu biliyordunuz, ama biraz korku da vardı. “Yeni yolculukta neler var? Buradan nereye gideceğiz?” Burada, Taos’ta kısa bir duraklamadan sonra, Kuantum Sıçraması Ekspresi bu sabah 2:22’de (kahkahalar) gök gürültüleri ve şehirdeki elektriklerin kesilmesi eşliğinde istasyondan çıktı. Neler yarattığınıza bakın Şambra! Neler yarattığınıza bakın.

Ve biz şimdi yeni yerlere uçuyoruz, başka galaksilere değil, bazı başka uzak boyutlara değil, ama hemen buradaki ve hemen şimdi şu anki yeni yerlere. Tobias’ın da dediği gibi, bu araç, bu Kuantum Sıçraması Ekspresi, tanımsızdır. Biz onun neye benzediğini bilmiyoruz. Nasıl davrandığını bilmiyoruz. Nereye gittiğini bilmiyoruz, ama fark eder mi? Biz buradayız! Birlikteyiz!

Kişi, Eski Enerji alanını aşıp da Yeni Enerji ifadesine girdiğinde, bu güvenle ilgilidir. Bu, sizin bu anda burada, bu Yeni Enerjide olduğunuza güvenmekle ilgilidir. Yeni Enerji, Eski’sinden farklıdır. Daha geçenlerde sözünü ettiğimiz Eski’nin şeytanları burada yoktur. Eski’nin dualitesi yoktur. Gerçi çevrenizdeki insanlarda olabilir ama sizin içinizde yoktur. Bu, Adamus Saint Germain de çok anlaşılır bir biçimde söylediği gibi, güvenle ilgilidir.

Biri, “Yeni Enerji nedir?” diyecek olursa, onu tarif etmek çok zordur. Eski’ye ait hiç bir şeye benzemez. Ölçülebilmesi mümkün değildir. Miktarını belirlemek mümkün değildir. İnsanca kelimelere dökülmesi kesinlikle çok zordur, yani iş güvenmeye kalıyor. Şu anda Yeni Enerjide olduğunuza güvenebilir misiniz? Şimdiden yanıtları yarattığınıza – ve yanıtların sadece bir değil, çok olduğuna güvenebilir misiniz? Orada koca bir alan var, yanıtların potansiyellerinden oluşan bir alan. Ve yanıtlar size gelecektir, hem de kolayca. Biz şu an o potansiyeller alanındayız, tüm şu farklı yanıtlar (mevcut).

Yeni Enerji Yanıtları

Hemen şimdi Yeni Enerji potansiyellerinizden bir soru sorun. Aklınızdaki herhangi bir soruyu. Sorun, ve sonra o sorunun potansiyellere gitmesine izin verin ve sonra dinleyin. İlle de kulağınızla değil, ama kalbinizle. Tüm varlığınızla dinleyin.

Kendinize hemen şimdi bir soru sorun, son zamanlarda aklınızı meşgul eden bir şeyi, size sıkıntı veren bir şeyi. Hadi. Derin bir nefes alın. O soruyu sorun.

(duraklama)

Görüyor musunuz, tepki (reaksiyon) Eski’de deneyimlemlediklerinizden biraz farklı. Sorunun kendisi, Eski Enerjide, kısıtlıydı ve bu yüzden yanıt da kısıtlı bir biçimde geliyordu. Önceleri kendinize bir soru sorduğunuzda, ona genellikle epey bir güvensizlik yükleniyordu. Ayrıca soru, önceden olmuş şeyleri temel alıyordu, yani soruya bir tür geçmiş de iliştirilmiş oluyordu.

Ama şimdi soruyu bu Yeni Enerjide sorduğunuzda, belki biraz farklı bir şey hissettiniz. Bir açıklık? Bir genişleme? Ve belki, bir yanıt duymayı beklediyseniz, onu duymadınız. Soruyu doğru mu sordum diye merak ediyorsunuz. Şimdi, bunu salıverin, çünkü sorduğunuz şeyin özünü soru zaten içeriyor. Onu hangi kelimelerle ifade ettiğiniz önemli değil. Bazılarınız (bu tuzağa) o kadar yakalanıyorsunuz ki, sorularda hangi kelimeleri kullanacağınız konusunda çok belirleyici oluyorsunuz. Aslında ne sorduğunuzu anlamayacak kadar aptal olduğunuzu mu sanıyorsunuz? (bazı gülüşmeler) Bu zihin meselelerinin bazısında çok çapraşık oluyorsunuz.

Şimdi kendinize bir başka soru sorun. Derin bir nefes alın, Yo-ham. Bu kez daha büyük bir soru sorun, gerçekten önemli bir soruyu.

(duraklama)

Ha elbette sizinle ilgili olabilir. Kendiniz hakkında bir soru sormaktan korkmayın.

Şimdi, Eski Enerjide belki Tanrı’ya sormuş olabilirsiniz. Saint Germain’e sormuş olabilirsiniz – ki o kesinlikle yanıt vermeyecekti. (bazı gülüşmeler) Tobias’a sormuş olabilirsiniz ve o size sevecen, gönül okşayıcı, yumuşacık bir yanıt vermiş olabilirdi. (yoğun kahkahalar) Ben, Kuthumi’ye sormuş olabilirsiniz, ve ben size gülmüş olabilirdim. (artan kahkahalar) Ama şimdi, sevgili Tanrı, kendine sor. Kendine sor. Ve dün gece tren istasyonunda bıraktığımız o eski ‘sen’e değil. Sor o soruyu.

Ah evet, duyuyorum, “Kahrolası tutkum nerede?” diye soruyor bazıları. “Biriyle ne zaman karşılaşacağım?” (Kuthumi güler) Bu konuda sabırlı olmanız gerekebilir. (izleyiciler güler ve Kuthumi kıkırdar) Şimdi, yanıtın orada olduğunu hissedin, farklı bir yerden geldiğini, bir Yeni Enerji yerinden, ama size ille de kelimeler olarak geri gelmiyor olabilir.

Kendinize üçüncü bir soru sorun, farklı bir soru, yaşamınızla ilgili gerçekten büyük bir soru – gerçekten önemli bir soru. Derin bir nefes alın, Yo-ham. Sorun o soruyu.

(duraklama)

Birkaçınız araştırıyor, bir şey yakalamaya çalışıyor, bir şeyin olmasını bekliyor. Ama bilin bakalım ne oluyor. Hiçbir şey, en azından Eski Enerji beklentilerinizin tarzında bir şey olmuyor. Oysa bu potansiyeller – hepinizin içinden seçmek zorunda olduğu bu büyük çorba – çok berrak. Burası çok berrak. Siz tepki bekliyorsunuz. Bir kuvvet, bir hareket, bazı kelimeler, bir müzik, bir dans bekliyorsunuz. Bir şey bekliyorsunuz. Ama burada, Yeni Enerji potansiyellerinde, sessizlik hüküm sürüyor.

Ha, bu yanıtların olmadığı anlamına gelmiyor. Burada şeylerin çok açık, çok berrak olduğu anlamına geliyor, ve siz berraklığa alışık değilsiniz. Siz sisli olan şeylere alışıksınız. Siz, pürüzlü ve zor olan şeylere alışıksınız. Siz o bilgiyi eski bir devreden – beyninizden, geçmişinizden – almaya alışıksınız. Ama burada, bu potansiyellerde, berraklık hüküm sürüyor.

O nefesi alın ve berraklığı hissedin.

(duraklama)

Burada, bu Yeni Enerji potansiyellerinde, kolaylık da var. Şeylerin kolay olduğundan bu yana epey zaman geçti. Düğme… (Linda bir oyuncağın düğmesine basar ve oyuncak “Bu kolaydı!” der ve Kuthumi güler) Uzun zaman oldu şeyler… (Linda’nın tekrar düğmeye basması, izleyicilerin ve Kuthumi’nin daha da çok gülmesine neden olur) Bu, sahneden çıkmak isteyen Cauldre’ydı! (yoğun kahkahalar)

Şeylerin açık, berrak ve kolay olmasından bu yana uzun zaman geçti, ve siz yanıtların peşindeyken bunun beklentisi içinde olacaksınız, ama bu zor olacak ve kafa karıştırıcı olacak. Ama Yeni Enerji budur. Burası öylesine berrak ve açık ki, ve yine de yanıtlarla dolu, potansiyellerle dolu, tam olarak aradığınız şeylerle dolu.

Şimdi bizim size meydan okumamız şu, burada, Şambra ile birlikte olduğumuz şu anda, meydan okumamız şu, bu berrak, açık ve kolay potansiyeller alanından sezebilir ve alıp kabul edebilir misiniz? Bir parçanız, şeyleri dirençle, size uyguladığı kuvvetle tanımlamaya çok alışık. Bu, Eski Enerji titreşim fiziğidir.

Burada, berraklıkta, Yeni Enerjide, direnç yok, o nedenle, ille de sizi çekecek ya da dikkatinizi çekecek bir şey de yok. Ama siz de diyorsunuz ki, “Peki o zaman orada ne olduğunu nasıl bileceğim? Öylesine berrak ki. Sanki dış uzay gibi. Burada hiç bir şey yok. Ne yerçekimi, ne hava, hiçbir şey.” İşte o zaman, o derin nefesi tekrar alırsınız. Tobias’ın sözlerini anımsarsınız, Yo-ham, Ben Ben’im, ve yanıtın size şimdi bu potansiyeller alanından gelmesine izin verirsiniz. İlle de bir kuvvet ya da baskı ya da kelimeler hissetmeyebilirsiniz. O öylece geliverir.

Şimdi, sorunuzun yanıtı öylece geliverirken, önceleri algıladığınız ya da aldığınız yollardan biraz farklıdır. Çünkü o potansiyeller baloncuğunun içinden gelmekte olan yanıtta, aynı sorunun çok, birçok yanıt katmanı mevcuttur. Dün gece izlediğiniz havai fişek gösterisini hatırlayın. Bir tanesi ateşlendiğinde, önce patlar, sonra genişler ve sonra yeniden patlar ve tekrar genişler ve yeniden patlar – hepsi de tek bir fişekle olur. Yeni Enerji potansiyelleri, Yeni Enerji yanıtları da buna çok benzerdir. Size gelirler ve çok, birçok katmana sahiptirler.

Böylece, derin bir nefes alın. Kendinize şimdi bir başka soru daha sorun, önemli bir soru, belki de yanıtından korktuğunuz bir soru. Yanıttan korktuğunuz için soruyu sormaya bile direniyordunuz. O derin nefesi alın ve o soruyu kendinize bu berrak ve kolay potansiyeller alanında sorun.

(duraklama)

Eğer şu anda zihninizle mücadele ettiğinizi, kendi kafanızla kol güreşi yaptığınızı hissediyorsanız, bırakın gitsin. Artık bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu Eski’ye aitti. Bir şey var, adına ne demek isterseniz – Tanrısal Zekâ, Ben Ben’im, Yo-ham – yanıt odur. Burada değil (başını gösterir), beyinde değil, ama yanıt odur. O, gnost’tur, çözüm. Ama biz şimdi onu Yeni Enerjide gerçekleştiriyoruz.

Şimdi, sorunuzu sorduktan sonra sabırlı olun. Sabırlı olun.

(duraklama)

Anda olun.

(duraklama)

Ama Yeni Enerjinin fiziği yüzünden, ve dahası kim olduğunuzun doğası yüzünden, o yanıt gelir. Çözüm gelir. O şimdi buradadır. O şimdi sizin içinizdedir, şu anda, bu gerçeklikte. Ve birkaç dakikaya, saate, haftaya kadar, ne kadar sürerse sürsün, yanıtınız yaşamınızda ortaya çıkacaktır. Mükemmel yanıt, Yeni Enerji yanıtı. Size başka herhangi biri tarafından verilmiş bir yanıt değil, sizin yanıtınız. Bununla çalıştıkça, bunu yaşamınızda, zihinsel bir çaba olmadan yapmayı sürdürdükçe, ne kadar kolay ve ne kadar berrak olduğuna gerçekten şaşacaksınız.

Ve Tobias’ın söylediği gibi, onun son derece verimli olduğunu göreceksiniz. Geçmişte – sorunlarla boğuşarak, yanıtları bulmaya çalışarak – ne kadar çok enerji harcadığınızı göreceksiniz. Burada, şimdi, bu Yeni Enerjide, yanıtlar hemen buradadır.

Yeni Enerjiyle Çalışmak

Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, Yeni Enerji, Eski’si gibi iş görmez. O, sizin sürpriz diyeceğiniz şeylerle doludur. Lineer değildir. Sadece yukarı ve aşağı yönlerine gitmez. Tüm yönlere aynı anda gider. O nedenle, kendinizi açın. Kendinizi zihnin beklemediği – sizin beklemediğiniz – sizi tam olarak şaşırtabilecek çözümlere, yanıtlara açın.

Yeni Enerji, Eski’sinden çok farklı iş görür. Lineer değil, sınırlı değil, karmaşık değildir. Siz, insanların içinde, bizim birlikte çalıştığımız ve bu konu üzerine çalışan ilk grupsunuz. Kişisel olarak bu Yeni Enerjiyi yaşamınızda nasıl deneyimlediğinizle ilgili çalışmaları sürdürmek, ve bunu geliştirmek, ve birbirinizle kitaplar yoluyla, email yoluyla, bunun gibi toplantılar yoluyla paylaşmak, size kalmış bir şeydir, tabii bunu seçerseniz.

Şimdi, bunun, onu tanımlamakla ilgisi olmadığını zaten biliyorsunuz. Yani, Yeni Enerjinin nasıl çalıştığına ilişkin bir denklem yazılmasına çalışılmıyor. Bu sadece deneyimlerinizi paylaşmakla ilgilidir, başkaları Yeni Enerjinin çeşitliliğini, Yeni Enerjinin genişliğini, Yeni Enerjinin mucizesini görebilsinler diye, gerçekten. Başkaları, belli bir durumda onun sizin için nasıl çalıştığını görebilsin diye.

Daha önce de dediğimiz gibi, Eski Enerji kalıplar halinde çalışır, çok tanımlanmış ve sınırlanmış kalıplar halinde. Bugün herhangi bir şey belli bir biçimde meydana gelmişse, genellikle yarın da çok benzer bir biçimde ya da benzer bir çeşitlemeyle meydana gelecektir. Ama kalıpları yine de içinde barındıracaktır. Onun içindeki rakkamların kalıplarına bakabilirsiniz; atomların ve atom-altı parçalarının ve bazı başka partiküllerin birbirleriyle nasıl uyumlandıklarının kalıplarına; yerçekimi kalıplarına; kesinlikle manyetizmanın kalıplarına bakabilirsiniz. Yani Eski Enerjide herşey oldukça önceden bilinebilir bir haldedir.

Yeni Enerjide bu kalıplar varolsa bile, dominant (üstün) değildir. Bunlar, yarattıklarınızın ve seçtiklerinizin etkisini yaratan ve tezahürünü yaratan kalıplar değildir.

Ve bunların hepsinin anlamı da şudur, beklentileri bırakın ve şeylerin tam anlamıyla gerçekliğinize girip çıkmasını izleyin. Şu son bir ya da iki gün sırasında burada gerçekleştirdiklerimize bakarak, neredeyse şu da söylenebilir; bu Taos şehrinin bile gerçekliğinize girip çıktığını görebilirsiniz. Gerçekten! Bir gün buradayken, ertesi gün yok olmuş. Belki kulağa garip geliyor. Ama Yeni Enerjinin nasıl çalıştığını izleyin. Eski Enerjiden çok farklıdır.

İnsan gerçekliği olarak algıladığınız şeye nasıl girip çıktığınızı izleyin. Hâlâ buradasınız, bu Şimdi’de hep mevcutsunuz, ama nasıl girip çıktığınızı, çok akıcı, çok akışkan bir biçimde hareket ettiğinizi izleyin. Sanki artık hiç belli bir yerde sıkışıp kalmıyormuşsunuz gibi, artık şeyler sizi geri tutmuyormuş gibi, ama gerçeklik kuşaklarına girip de çıkıyormuşsunuz gibi.

Yeni Enerjiyle Oynamak

Bizim bildiğimiz Yeni Enerji, kesinlikle şaşılası, kesinlikle farklı bir şey. Siz onun öncülerisiniz. Kendinizi geri tutmayın. Bizim buna Kuantum Sıçraması Ekspresi dememizin nedeni, bunun ifadeyle ilgili olmasındandır. (çvr. kelime oyunu yapılıyor, ekspres’le, ifade anlamına gelen ‘express’ ingilizcede aynı yazıldığı gibi aynı da okunuyor) Bu, Yeni Enerjiyle oynamakla ilgilidir. Bu gece, dışarı çıkıp da yıldızların altında müziği dinlediğiniz zaman, Yeni Enerjiyle biraz oynayın. Yaratabileceğiniz ya da yaratmayabileceğiniz şeyler hakkında kaygılanmayın. Onunla oynayın ve onun da karşılık olarak nasıl oynadığını izleyin.

Şimdiden fark ettiğimiz şeylerden biri de, Yeni Enerjinin fazlasıyla yanıt/karşılık verdiğidir. Bazılarınız, Eski Enerjinin çok yavaş, çok ağır, uyuşuk olduğunu hissetmişti. Yeni Enerji hemen yanıt/karşılık verir hale geliyor, ama çok alışılmadık ve zor yollardan… pardon, farklı yollardan. (kahkahalar) Yakaladım sizi!! (Kuthumi güler) Çok farklı yollardan. Yok yok hayır, hadi Eski Enerjiye geri dönelim! (yanlış söylenen kelime için bir jest yapan Kuthumi’ye herkes güler)

Yeni Enerji çok oyunculdur, çok – sizin deyiminizle – mutlu, çok karşılık vericidir. Bu nedenle, oynayın onunla. Bakın bakalım nasıl çalışıyor. Ve sonra, onu bir kez deneyimledikten sonra, onun yarın, sonraki hafta, ille de aynı biçimde davranmayacağını da anlayın. Her zaman çok farklı, çok dinamik olacaktır. Başlarda, Eski Enerji zihnine karmaşık gelebilir, ama dediğimiz gibi, zihin onu yakalayacaktır. Zihin de genişlemeyi öğreniyor.

Biliyor musun, zihin, kendi içinde ilginç bir programlanmaya sahiptir. Buna “Hayır!” deniyor. Hayır! Şimdi, gerçi bu oldukça açık ve oldukça da basit ama, şeyleri kolaylaştırmıyor. Biz bazen insanları izlemeye bayılıyoruz, ve herşeye verilen doğal tepki hemen “Hayır. Yapamam” oluyor. (Kuthumi güler) Yeni Enerjide, “hayır”ı salıverin. Yeni Enerjide bilinen hiç hayır-hayır’lar yok. (gülüşmeler) Hayır-hayır’lar… hayır, hayır-hayır’lar, ama hayır “hayır’lar”… hayır, hayırlar, (yoğun kahkahalar), ama hayır, hayır’lar (Linda, “hecele!” der) yok Yeni Enerjide. (yoğun kahkahalar ve alkışlar, Kuthumi de güler) Hayır’lar yok. Hayır! (yoğun kahkahalar) İnsanca kelimeler bazen çok kısıtlı!

Bu… hatta bu “evet”le de ilgili değil, o sadece… Olandır. Olabilirdir! Olabilirdir! Bu izleyicilerin tümünün resimlerini gösterebilirsiniz (canlı yayına göndermede bulunur), olabilirsiniz. Dünyanın her yanıyla bağlantı kurabilirsiniz. Zengin olabilirsiniz. Mutlu olabilirsiniz. Tutkulu olabilirsiniz. Yeni Enerji olabilirsiniz. Görüyor musunuz zihin nasıl da komik bir biçimde tüm bu şeylere “ama hayır, hayır. Hayır ama…” diyor, kısıtlamalar, sınırlılıklar. İşte bu Eski Enerji. Hapsedilmiş, sarılıp, kuşatılmış.

Genişleyici olun. Cesur olun. Tıpkı benim yaptığım gibi, biraz deli olun. Kendini gerçekten açabilmek ve gevşek olabilmek için, bazen iyi bir zihinsel çöküntü yaşamak gerekiyor. (kahkahalar) İfade edici! Kısıtlı değil artık!

Kuthumi’nin Yeni Projesi

Böylece Şambra, üzerinde çalışmak istediğim, sizinle yapmak istediğim bir projemden söz etmek istiyorum. Bakın, geçen sene konuşurken bazı projelerimiz vardı. Yayınlanan birkaç kitabımız vardı ki, onlara çok güzel aracı olundu ve çok güzel tasarlandılar ve şimdi de tüm insanlık için ortaya çıktılar. Ve bu riskli işlerin bazısında “bizim” nasıl işbirliği yaptığımızı görmek güzel. Ama şimdi, bir sonraki adımı atmak istiyorum. Bir film istiyorum. (yoğun kahkahalar ve alkışlar)

“Kuthumi Prodüksiyonu sunar…” (Kuthumi de izleyicilerle birlikte güler) Eh bakın, ben bazı grupların ve kanallık yapan bazı kişilerin kendi filmlerini yaptığını gördüm. “Ne biliyoruz ki?” (çvr. ülkemizde de gösterilen “What the bleep do we know?” (kahkahalar) Bir filmi olan tek varlık Ramtha olmamalı. Ve zaten o “bleep” de neyin nesiydi? Anlamaya çalışıp durdum, ne anlama geliyor? Bleep? Bleep? (kahkahalar, Linda “kötü laf” der) Haa!! (Kuthumi ve izleyiciler güler) Neyse ne!

Sonra yayına giren bir film daha var “The Secret – Sır”, ama yayınlandı. Nasıl sır olabilir ki? (yoğun kahkahalar ve alkış) Burada bulunanların çoğu onu izledi. Başkalarına da ondan söz ettiniz mi? Evet! Artık bir sır olamaz. (kahkahalar)

Sırada en sevdiğim var, “Whining with God – Tanrı’yla Sızlanan”… ha – “Conversations with God – Tanrı’yla Sohbet” ! (izleyiciler gülmekten kırılır, Kuthumi de güler) Kanallık yapan bu kişinin bu olaydan sonra emekli olacağına inanıyorum. (yoğun kahkahalar)

Şimdi, bildiğiniz gibi, bunların hepsi de mükemmel bilinç projeleri. Dünya üzerindeki bilincin değişmesine gerçekten yardımcı oldular. İnsanları gerçekten yeni potansiyellere açtılar, ama hâlâ Eski Enerjide. O nedenle, ben öne çıkmaya gönüllü olan Şambra ile bir film yapmak istiyorum. Başlığı şöyle bir film, “Eksik olan ne?” (bazı gülüşmeler) Eksik olan ne? Ya da “Egsig olan ne”! Egsig olan ne! (kahkahalar) Bu film öncelikle elini kaldırmış olan, bilinç trenine binmiş olan, hâlâ Eski Enerjide olmasına rağmen bazı yanıtlar arayan insanlar için tasarlanacak.

Şimdi, gerçi ben yer yer şaka yapıyorum ama yer yer de ciddiyim, çünkü önemli olan, eksik malzemenin siz olmasıdır, Siz. Bizim filmimizi birlikte izleyen bireyin kendisi. Çoğu insanın yaşamındaki eksik şeyin kendileri olduğunu söylemek çok üzücü. Siz değil, kendileri! (kahkahalar) Onların kendileri eksik. Siz buradasınız. Onlar, kendi yaşamlarında eksikler. (yoğun kahkahalar) Eksik olan siz değilsiniz, onlar, ama… (Kuthumi yaptığı komik hareketler ve gülüşüyle izleyicileri gülmekten kırıp geçirir.)

Şimdi, örneğin hayal edin, güzel bir mutfak var ve en son araç gereçlerle donanmış, ve buzdolabı ve dolaplar en güzel yiyeceklerle dolu, ama eksik olan ne? Siz! Aşçı. Siz eksiksiniz. Kişi eksik. İnsanlar, kendi yaşamlarında çok namevcut olmak ya da bulunmamak gibi bir eğilime sahipler. Biraz, yaşamları acıttığı için. Biraz, yaşamları karmaşık olduğu için. Biraz da, öylesine çok ve farklı veçhelere bölünüyorlar ki, özlerinin çok, çok az bir bölümünü bu Dünya’da bırakıp başka boyutlara gidiyorlar. Ve sevgili Şambra, hepiniz ve tek tek her biriniz benim neden söz ettiğimi biliyorsunuz, çünkü sizler, mevcut olmama deneyiminden geçtiniz. Burada olmama deneyiminden.

Şambra ve Kırmızı Çember enerjisini kendinize çektiğiniz zaman, en meydan okuyan ve talepkâr olan şeylerden biri de, enerjinin sizin burada mevcut olmanızı sağlamasıydı, ve bu bazen gerçekten acı verdi. Bazen çok zordu, çünkü hatırlayacağınız gibi, sürekli bir uyarı vardı, “Burada kal. Burada ol. Buraya odaklan. Burada, bu gerçeklikte yaşa.” Ve çoğu zaman, kaçmak istediğinizde, saklanmaya çalıştığınızda ve öyle değilmiş gibi davranmaya çalıştığınızda, Şambra enerjisi sizi hemen Şimdi ânına geri getirdi ve “Sana ihtiyacımız var. Sana ihtiyacımız var” dedi.

Son saatlerine giren, son bölümüne giren o Eski Enerji treni işleminin bir kısmı da, mevcut bir halde o koltuklarda oturan sizlerden oluşuyordu. Biz dün gece istasyona vardığımızda – Kuantum Sıçraması İstasyonu’na vardığımızda, sizler o yerlerinizde mevcuttunuz. O tren gelseydi ve içinde kimse olmasaydı, hiç değeri kalmayacaktı. Buraya, Taos, New Mexico’ya gelmeseydiniz, aynı şey olmayacaktı. Çoğu insanın yaşamında eksik olan şey, kendisidir. Eksik olan kendileridir.

Güzel bir ev imgeleyebilirsiniz, rahat, büyük güneşli odalar, harika ahşap zemin ve pelüş halılar, duvarlarda çok güzel sanat eserleri, harika tütsü kokuları ve evin çevresinde inek pisliği! (kahkahalar ve Kuthumi de güler) Sizi uyuklarken yakaladım, değil mi!! (yoğun kahkahalar) O evin etrafında dolanıp duruyordunuz, değil mi. Peki o evde eksik olan nedir? Çoğu insan için, eksik olan ne? Kendileri. “Siz”.

Uçan kuşlarla dolu, oynaşan hayvanlarla dolu güzel bir orman, yumuşak bir esinti ve batmakta olan bir güneş. Bu rsimde eksik olan ne? İnsanoğlu. “Siz”. Dün gece, Amir ve Gerhard yaptıkları müzikle titreşimleri ve enerjiyi oluştururken, Eski Enerji treninin geldiğini anons ederken, siz burada olmasaydınız ne olurdu? Olmasını siz sağladınız. Etkinliği etkinlik yapan sizdiniz. Orada olmakla, mevcut olmakla, havai fişekleri, havai fişek yapan sizdiniz.

İki insanın seviştiği o güzel eylemde, onlar orada olmazsa, ne olur? Eh, sevişmek gibi güzel bir eylem olmamış olur. Sadece fiziksel bir tepki olur. Bu gerçeklikte tüm farkı yaratan “Siz”dir.

Siz, Şambra, hemen şimdi, tam olarak neden söz ettiğimi biliyorsunuz. Siz, yaşamınıza geri çağrılma deneyiminden geçtiniz. Evet, uzun süre namevcuttunuz. Gitmiş geçmiş yaşamlarla oynuyordunuz. Ne olursa olsun zaten olmayacak bir gelecek için kaygılanmakla meşguldünüz. Uzaklardaydınız, aslında uyuşmuş. Sanki siz sizi bulamazmışsınız gibi, boyutlar-arası bir alemde saklandığınız bir başka düzeydeydiniz.

Geri gelip de yaşamda, bu gerçeklikte mevcut olmaya başladığınızda, işte şeyler de o zaman hareket etmeye başladı. Ve şimdi buradasınız. Bazılarınız bu konuda hâlâ pişmanlık duyuyor. Bazılarınız hâlâ yaraları bırakmanın son evrelerinden ya da kalıntılarından geçiyor, ama burada olmanın ne denli önemli olduğunu gördünüz. İnsanların yaşamlarında eksik olan, insanın kendisidir.

Mevcut değilseniz, tutkunuzu nasıl bilebilirsiniz? Kendi yaşamlarında mevcut değillerse, insanlar sevginin çoşkusunu nasıl bilebilirler? Reddediş içinde, mış gibi davranışlarla uzaklaşmış insanlar, yaşama coşkusunu – ki gerçekten de yaşama coşkusu söz konusudur – nasıl deneyimleyebilirler?

Böylece Şambra, çok ciddiyim, sizinle bir film yapmak isterdim – “Eksik olan ne?” – yaşamınızda mevcut olmanın enerjisini, fiziğini, dinamiğini araştırdığımız bir film. Bu diğer insanlar için, namevcut olan, gitmiş olan insanlar için muazzam bir potansiyele sahip. Onlar kendi yaşamlarından bezmişçesine kaçıyorlar. Bu, dünyanın her yanındaki insanlara dokunmak için, onları kendi yaşamlarına geri çağırmak için muazzam bir potansiyel. Ve – işte yine başlıyoruz – Şambra için, Kırmızı Çember için, bu projede çalışmayı seçen hepiniz için muazzam bir potansiyel. Ben şu anda yükselen tutkuyu görebiliyorum. Şu anda Yeni Enerjiyle oynandığını görebiliyorum. Bazılarınız – senaryolar aklınızda. Bazılarınız video çektiğini hayal ediyor.

Evet, gerçekten de, bu, bu zamanda benim Şambra’ya armağanım. Yeni Enerji potansiyellerini araştırıyor olmam. Böylece, bir nefes alalım.

(duraklama)

Şimdi bir grup olarak soruyu soralım da, grup enerjisinin Yeni Enerjide nasıl çalıştığını görelim – böyle bir filme ne dersiniz. Hadi birlikte bunu soralım. (Kuthumi ve izleyiciler şöyle der) “Böyle bir filme ne dersiniz?” Hangi film? (Kuthumi’nin jesti izleyicileri güldürür) “Eksik olan ne?”

Şimdi bırakalım, Yeni Enerji potansiyelleri çalışmaya başlasın. Bırakın onlar kendi genişlemelerini gerçekleştirsinler, sadece dışarıya doğru değil, ama içeriye doğru da, yukarı ve aşağı, aynı zamanda her türlü farklı yöne, ve önünüzdeki kısa bir dönemde neler olacağını izleyin.

Bunu kendi yaşamınızda da kullanın, soruyu sorun. Potansiyellerin gelmesine izin verin ve sonra onlarla oynayın. Ve her zaman, yaşamınızın içinde olmayı hatırlayın. Siz olun. Tam olarak mevcut olun, özellikle de bu Yeni Enerjide.

Namaste.

(alkışlar ve izleyicilerden gelen “Namaste”)

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.
www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.
Kırmızı Çember, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan küresel bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 50.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.
Kırmızı Çember her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Kırmızı Çember toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Kırmızı Çember bolluğunu, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışlarıyla sürdürür.
Kırmızı Çemberin en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.
Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.
Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.
Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir. Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.