Gerçek Benliğin Ortaya Çıkışı

Binyıl (Milenyum) Mesajı – Bölüm 2

Işık işçilerinin Binyılı Geçiş Kutlamaları’nda sunuldu

Nederland, Colorado

Not: Bu mesaj, Kryon Işık işçileri Binyıl Geçiş Kutlamalarında 1 Ocak 2000 sabahında verildi. Üç günlük kutlamalar, Colorado Rokie mountains dağlarındaki, Nederland’de rüstik bir köşkte yapıldı. Kryon’un kanallığını yapan Lee Carroll’de dahil olmak üzere, 50 kadar ışık işçisi küçük toplantı salonunun kapasitesini doldurmuştu. Hafta süresince verilen üç Tobias mesajının bu ikincisidir.

Tobias:

Ve öyledir.

Binyılınızın bu ilk gününde birçok şey farklıdır. Buradaki toplantımız süresince bundan konuşacağız.

(Mesajdan hemen önce çalan meditasyon müziğine göndermede bulunarak):

Müziğinizi -uygun armonilerde- ve sanatınızı, perdenin bizim tarafından gerçekten duyabildiğimizi ve görebildiğimizi ve hissedebildiğimizi biliyor muydunuz? Şimdi size bu mesajları ileten dostumuz Cauldre (kanallığı yapan) bizim orada olmadığımızdan, duymadığımızdan yakınıyor biraz. Ama çok açık duyduğumuz şeyler var. Sahip olduğunuz müzik yüreğinizi açıyor. Bizi çeken bir titreşim yaratıyor. (Buradan uzakta) başka şeylerle uğraşırken bile, büyük bir ışık görüyoruz. Bu yüreğinizden akan müzik ve bu şarkı – bizi çekiyor, gelmemize ve gözlemlememize ve neşe içinde sizinle oturmamıza neden oluyor, ve özellikle de böyle bir grupla aile olarak toplandığımızda. Bizim çok daha yakına gelmemize, çok daha yanınızda olmamıza izin veriyor.

Şimdi, bu sabah biz buraya girerken ve enerjiyi hazırlarken, ve siz –birleşmeye ve perdenin incelmesine izin vererek – kendi enerji uyumlamalarınızı yaparken, dostumuz Cauldre, içine dönmüş, bizim normalde bu mesajlara başladığımız alanı arıyordu. Çünkü bu odada bazı şeylerin olmakta olduğunu hissediyor, ve bu sabah biz sizinle burada hazırlanırken ve o, iki yılı aşkın zamandır alıştığı uygun sinyalleri ararken, bir panik yaşadı. Bir şey eksikti. Bu sabah olmayan birşey vardı.

Kişilerle veya gruplarla bundan önceki tüm toplantılarımızda, enerjiyi birleştirmeye yardımcı olan, perdenin bizim ve sizin tarafı arasındaki enerji çalışmasını yaratmaya yardımcı olan bir varlık grubu gelir başta. Ve bugün, Cauldre, belli bir zamanda normal olarak gelen “dokuyucuları” ararken, onlar yoktu. Ve bu uygundu. Dostumuzun kendi düzeyini bulması bir anını aldı.

Bu uygundur dostlarım. Bu odanın ve kendi enerjilerinizin oluşmasını hissetmeye izin verin. Enerjileri dokumak üzere gelenler de artık burada değil. Kryon’un birçok kez göndermede bulunduğu eşiği geçtiğimiz için, artık buna gereksinim yoktur. Bu gerçekten güçlenmenin (kudretlenmenin) başlangıcıdır. Şimdi her biriniz ve bu mesajları getiren dostumuz, kendi enerjilerini dokuyan, dünyalar arasındaki köprüyü yaratan, Ruha açılanlarsınız. Oh, geçmişte dokuyucular içeri girip grup enerjisini hissediyorlardı, ve yüreğinizin nerede olduğunu hissediyorlardı. Onlar gelip kaynaşmaya ya da birlikte enerjileri dokumaya yardımcı oluyorlardı, ama artık değil. Tıpkı yıllar önce devaların -dünyanızın dengesini tutan varlıkların- gitmesi gibi, tıpkı geçtiğimiz aylarda rehberlerinizin direkt enerji alanınızdan gitmesi gibi, şimdi de dokuyuculara gereksinim kalmadı. En azından bu grup için. Böylece, hissetmek için kendinize izin verin, birleşmek için kendinize izin verin.

Evet, zaman zaman yalnızlık çektiniz. Sanki Ruhun geri çekilmesi, rehberlerinizin geri çekilmesi gibi hissettiniz. Ve tüm bunlar, Olduğunuz Tüm’ü olabilmek için, bir alana izin vermek, uygun olan enerji dengesine izin vermek için oldu. Olduğunuz Tüm. Olduğunuz Tüm dostlarım. Bunu hissetmeye ve sezinlemeye başlıyacaksınız, Olduğunuz Tüm’ü. Siz sınırsız düşünceyi, sınırsız hissi, sınırsız varlığı düşleyemezsiniz bile. Bunun hakkında bugün daha sonra yine konuşacağız.

Dün, kendi dünya tarihinizde anlamlı bir gündü. Takvimlerinizdeki bir noktayı geçtiniz. Bir eşiği geçtiniz. En uzak kıyılarınızdan güneşin doğduğu andan itibaren ve kadim topraklarınızdan geçerek, ve yeni topraklarınızdan geçtikten sonra, en uzak Batınızda batmasına kadar – hepinizin deneyimlediği ve bizim sizinle birlikte hissettiğimiz ve gözlemlediğimiz şey, yeni bir bilincin doğuşuydu.

Dünyanız üzerinde barış gördünüz. Problemleri, daha oluşmadan, çözmek için biraraya gelen insanları gördünüz. Kutlama zamanıydı; sadece takviminizi değil, barış ve kabul ve hoşgörüyü içeren bir kitle bilincine erişmiş olmanın kutlaması. Bu olay Ruh tarafından yaratılmadı. 2012 yılınız gibi perdenin bu tarafından saptanmış bir tarih değildi bu. Bu, insanlar tarafından konmuş bir tarihti. Buraya gelmek için, değişmek için, uygun dengeleri oluşturmak için yapılan çok çalışma vardı.

Ve hazır uygunluktan bahsederken, dünkü günüzde, eksik olan şeyin dram olması çok uygundu dostlarım. Dram yoktu. Oh, bu olay olana kadar endişeler kesinlikle vardı. Işık ve karanlık, korku ve sevgi dengesinin, daha önceden gelen baskısı vardı kesinlikle. Bu gezegen üstündeki neredeyse tüm insanlar, değerlendirmek, düşünmek, kendilerine bir bakmak, ilerlemeye ve bunun ne anlama geldiğine bir bakmak için içlerine döndüler. Son saatler geldiğinde, bu an Dünyanız üzerinden geçtiğinde, dram yoktu. Perdenin bu tarafındaki bizlerin hissettiği şey, bir ferahlama, bir baskıdan kurtulma, her şeyin yolunda olduğunun onaylanmasıydı. Biz neşe hissettik. Çok ferahlama hissettik – dünkü gününüzde insanlardan algıladığımız en büyük his buydu. Dram yoktu.

Şimdi, bugünün öğretileri ve açıklamalarına başlamadan önce dostlarım, Ruh ile insanın gerçekten birleştiği alana geliyoruz – daha öncede defalarca söylediğimiz gibi, birlikte kutsal bir enerji yarattığımız alana. Bunun fiziğini bir düşünün, fiziğini bir düşünün. Burada oturuyorsunuz, güya insan kılığında, ve Ruhu alanınıza davet ediyorsunuz, bizi alanınıza davet ediyorsunuz. Bu kaynaşma, bu bilinçlerin örtüşmesi, gerçekten yeni bir boyut yaratıyor. Normalde üçüncü veya dördüncü veya beşinci boyutlarınız olarak düşündüğünüz boyutlarla ilişkilendirebileceğiniz bir boyut değil bu. Dostlarım, bu boyutun bir sayısı yok. Bu yeni bir boyutdur, insanlar Ruh ile böyle birleştiğinde yaratılan yeni bir bilinçtir.

Burada güvenli bir yerde oturuyorsunuz. Yüreklerinizi açıyorsunuz. Varlığınıza, Olan Tüm’ü davet ediyorsunuz. Bu, yeni ve kutsal bir enerji, kutsal bir bilinç yaratıyor. Bu enerji, “şimdi” zamanınızda yürüyeceğiniz bir bilinç ve varolma haliniz olacaktır. Bu enerji, geçici olarak burada değildir. Bu, realitenize getirmeye başlayabileceğiniz bir şeydir. Bu, sadece aile olarak toplandığımız zamanlar için geçerli değildir. Bu, şimdi sahip çıkabileceğiniz bir şeydir. Bunu siz yaratıyorsunuz. Bunu yaratan dokumacılar değildir. Sizsiniz. Bu size aittir.

Şimdi vereceğiniz izinle, bu açıklamaların geri kalan kısmı için, bu haftasonunun geri kalan kısmı için, ve bütün zamanlar için, Tüm Olan’ı davet etmenizi, Gerçek Benliğinizi davet etmenizi, Ruhu alanınıza davet etmenizi rica ediyoruz. Burada dostumuz Cauldre’den bir zaman için sessiz olmasını rica edeceğiz. Niyet edin, Gerçek Benliğinizi içeriye davet etmek için izin verin. Oh, şimdi içeriye girmek isteyen melekler ve rehberler ya da başmelekler veya Tobias veya Kryon değil, çünkü biz sizinle birçok kere elele tutuştuk. Bekleyen Gerçek Benliğinizdir.

(sessizlik)

Dün hakkında konuştuğumuz, 13 Aralık’taki ölçümün, eşiğin geçilmesinden hemen önce gelmesi bir yanlışlık değildi sevgili dostlarım. Bununla ilgili düşünmeniz için size biraz zaman veriyoruz. Şimdi, bugün size getireceğimiz çok bilgi var. Çoğunu açıklamak ve dilinizin enerjisine koymak zor. Onun için, bunların çoğu size Yüksek Benliğiniz tarafından, Ruh tarafından başka enerji formları olarak iletilecek. Daha iyi anlamanıza yardımcı olmak amacıyla bugün konuşacaklarımızın çoğu meseller ya da öyküler şeklinde olacak, ama dostlarım, sözcüklerin düşünce kalıplarıyla sınırlı kalmayın, çünkü bundan çok daha fazlası var. Yeni bilgilere geçmeden önce, açıklamalarımıza bir platform ya da arka plan yaratmak amacıyla, daha önce açıklanmış bazı bilgileri paylaşacağız. Buradaki bazı kişiler bunu daha önce duymuş olabilir, bazıları da duymamış olabilir.

Şimdi, Tüm Olan’ın en içinde ya da merkezinde, bir soru vardı. Ortaya çıkmakta olan, belli bir çeşit yaratıcı ifadeye güçlü bir istek vardı. Ve Yaradılışı tezahür ettirmeye ve anlamaya yardımcı olmak amacıyla, sizin bu fiziksel evreniniz yaratıldı. Ve yanıtı bulunacak soru, kutuplaşma ya da denge ya da karşıtlıklarla ilgili olandı. Yineliyoruz, bu insan diliyle anlatılması biraz zor bir şey. Böylece, bu Dünya alanı yaratıldı. Aslında tüm bu evren yaratıldı, ama asıl deneyimin Dünyanız üzerinde olacağı biliniyordu. Şimdi, buradaki her biriniz evreni ve başka evrenleri yarattınız ve oralarda bulundunuz. Ama Dünyaya gelmek için çağrı yapıldığında, burada olan herkes, gelmeyi kabul etti.

Dostlarım, hiç merak ettiniz mi, hiç üzerinde düşündünüz mü, Altın Meleğinizin var olduğu yer neresidir, olduğunuz bu muazzam varlığa çağrıda bulunduğunuzda, ona çağrıda bulunduğunuzda Gerçek Benliğinizin olduğu yer neresidir? Neden gelmedi? Neden anne-babası tarafından terk edilmiş bir çocuk gibi hissetiniz, neden kendi başının çaresine bakmaya bırakılmış, deneyimleriniz tarafından katılaştırılmış, tüm bu zaman süresince yalnız, acılı, terk edilmiş gibi hissettiniz? Çünkü olduğunuz Varlığın büyük parçası dostlarım, “enerji kozası” dediğimiz şeye konulmayı kabul etmişti. Bunu anlatması biraz zor, ama ışıkla karanlığın dengesini anlamak için çağrı geldiğinde, bu sonsuz işlemi (prosedürü) anlamak için çağrı geldiğinde, olduğunuz üstün Ruh,enerjiyle sarılmış bir kozaya girmeyi kabul etti; ona karışılmasın diye de melekler tarafından korundu. Başka varlıklar ona engel olamasın (karışamasın) diye, kelimenin tam anlamıyla, karanlığın kabuğu ile kaplanmıştı.

Ve ondan sonra sizin kendi ruhunuz bir yolculuğa başladı, içsel bir yolculuğa. Gerçek Benliğiniz her zaman dışa dönük bir yaratıcı ifade olmuştu, Ruhtan yayılan bir ifade, sevginin kaynağından yayılan ama dışa doğru yaratan. Ve şimdi, bir grup melek, içsel bir çalışmaya başlamayı, içe dönmeye başlamayı kabul etti. Kendi ruhunuzun, bir bakıma gizlenmek amacıyla, enerjiye sarılı bir halde, melekler tarafından korunarak, kış uykusuna yatmasının nedeni buydu. Anne-babanız (bu benzetmede), Gerçek Benliğiniz, çok içsel bir göreve gitti. Onun bir parçası, olduğunuzun bir parçası, Yüksek Benliğine, kozaya, gümüş bir bağ ile bağlı, yaratıcı bir ifade olarak devam etmek üzere, dışarıda kaldı. Öğrenilen ve toplanan bilgiler, ışık ve karanlık dengesinin deneyimi, Gerçek Benliği barındıran kozaya devamlı olarak geri bildirildi. Bu bilgi devamlı, içselleştirme işleminde kullanıldı. Dostlarım, bu ifade, insan biyolojisi içinde yürüyen Gerçek Benliğinizin parçası,

Dünya üzerindeki sizsiniz.

Gerçek Benliğiniz tarafından terk edilmediniz. Gerçek Benliğiniz sizi cezalandırmıyor. Anne-babanız gitmedi. O kendi yolculuğundaydı. İçinizdeki esas alandan siz hala bağlısınız. Hala bir hatırlama var.

Oh, siz neden, neden Yuvaya dönmeyi arzu ettiğinizi merak ediyorsunuz – çünkü yüreğinizin merkezinde, çok muazzam bir şeyle olan bağınızı hala hissedebiliyorsunuz. Eşruhunuzu, ikiz alevinizi neden aradığınızı merak ediyorsunuz. Dostum, ikiz alevin bir örtüye sarılı, derin bir uykuda. Geri dönüşü ne kadar da istiyorsunuz! Varlığınızda bu boşluk neden var, geceleri rüyalarınızda neden ağlıyorsunuz diye merak ediyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz, Dünyada yolculuktayken varlığınızın bütün (tamam) olmadığını biliyorsunuz. Bizim için bunu izlemek çok güzel bir şey, ama sizin için de anlaması bir o kadar zor.

Dostlarım, buraya, Dünyaya geldiğinizde, bir dönüşüm işleminden geçtiniz. Evrimin birleşmesi sırasında, dün gece Kryon’un da bahsettiği gibi, ruhunuz bir biyoloji edinmenizi zorunlu kıldı. Bir aktörün oynadığı, birçok bölümü, birçok yaşamı, birçok ifade rolünü üstlendiniz. Rol yaparak siz harika bir iş gördünüz. Dünya sahnesi üzerinde, ışıkla karanlık dengelerinden geçerek rol yaptınız, ifadelerin dengelerinden geçerek rol yaptınız, ama rol yaptınız. Bu odada oturan siz, gerçekte olduğunuz siz değilsiniz. Bunu biliyorsunuz.

Dün Dünyanızda güneş doğdu ve battı. Siz dram görmediniz. Burada oturuyorsunuz – eski aktörler, eski aktörler. Şimdi dram yok. Oyun yok. Geri dönme zamanı. Oyunun bitme zamanı ve kim olduğunuzu hatırlama zamanı. Dram yok.

Şimdi, derinden rolün içinde olan aktör için geçiş, o rolü bırakmak ve öze geri dönmektir, esas gerçekliğe geri dönmek. Oynadığınız rollere çok enerji yapıştığı için bu zordur. Bu roller çok benimsenmiş durumda. Bir aktörün geçtiği bütün çalışmalardan, bütün odaklanmalardan sonra, bunu serbest bırakması, esas yaradılışa geri dönmesi zordur. Ama bugün buradaki grubun olduğu yer budur. Dram yok. Rol yapma yok. Sahne yok. Tiyatro yok.

Bunun gerçekte anlamı şudur dostlarım, kozadaki Gerçek Benliğiniz şimdi uyanıyor. O şimdi kış uykusundan uyanıyor. Ve Altın Meleğinizin ilk arzusu, sizinle birleşmektir. Bu, derin bir uykudan uyanan bir kişi gibidir. Bir sarhoşluk var. Bir uyumlanma dönemi var. Bu sanki bu kişinin, başkalarının kollarına verilmiş bir çocuğun, hemen nerede olduğunu bilmek istemesi gibidir. Gerçek Benlik dostlarım, size geri dönme arayışı içinde, onu içeriye davet etmeye hazır olan herkese geri dönme arayışı içinde.

Ţimdi, bu Dünya üzerindeki dram rollerine devam eden, oyunu oynamaya devam eden birçok insan var. Bu uygundur. Ýnsan veçhesi hazır olana dek, Gerçek Benlik, insan veçhesiyle birleşemez. Onun için biz bir bilinç bölünmesi var diyoruz. İki dünya. İki Yerküre. Sahne üstünde rol yapmaya devam edecek çok olacak. Bu uygundur. Gerçek Benlik onları sabırla bekleyecek. Bir yaşam alabilir. Bir düzinesini alabilir. Yüzlercesini alabilir. Gerçek Benlik sabırla bekleyecek. Gerçek Benliği içeri davet ederek, bütünlenmeye hazır olanlar için, şimdi uygun zamandır. Şimdi uygun enerji ve alan (vardır). Gerçek Benlik şimdi uyanıyor ve geri dönmeyi arzu ediyor.

Şimdi siz “bütün bunlar neden oldu; bu denli büyük bir yaradılış, bu özenilmiş plan niye?” diye sorabilirsiniz. Daha önce de söylediğimiz gibi, yeni bir yer yaratılmakta – bizim İkinci Yaradılış diye adlandırdığımız-; Yüksek Benliğinizin, bu enerji kozası içinde sarılıykenki enerjileri, içgörüşleri ve öğrendikleriyle sizin burada yarattığınız enerjileri temel alan ( yeni bir yer). Bu İkinci Yaradılışa doğru siz tüneli ve yolu yarattıkça, yükselen sadece siz olmayacaksınız. Siz sanki bu tünelde bir vakum yaratıyorsunuz ve sonra tüm şeyler izleyebilecek. Biz şaka yollu şunu söylüyoruz; dünkü oturumunuzu dinlediğimizde, “emme” etkisiyle ilgili birçok konuşma oldu. Tam olarak olan budur. Sizin öykülerinizde bazen çok mizah buluyoruz. Bu tüneli sizler – burada olanlar- ve dünyanızın diğer ışık işçileri yaratıyor. Siz bundan geçecek ilk kişilerin arasındasınız, Gerçek Benliğinizle bütünleşecek ilklerin arasında.

Daha önce de söylediğimiz gibi, bu daha önce yapılmamıştı. Bu tarafta, tüm yanıtları bilmiyoruz. Biz sizi muazzam miktarlarda enerji ve sevgiyle destekliyoruz. Gerçek Benliğin, kozadaki halini gözetiyoruz. Gerçek Benliğinize, uyanışa geçip de size geri dönüşü aradığında, rehberlik ediyoruz. Biz tüm yanıtları bilmiyoruz. Ve daha önce de söylediğimiz gibi sevgili dostlarım, insan olan siz ile Gerçek Benlik birleştiğinde, benzeri tüm yaratılışlarda şimdiye dek görülmemiş bir melek ortaya çıkacak.

Sizi, yolculuğunuzdan dolayı neden bu kadar onurlandırdığımıza şaşıyorsunuz! Siz, bu en zor işlemden geçmeyi kabul eden, ailemizin meleklerisiniz. Varlıkların en muhteşemi olarak ortaya çıkacaksınız. Biz bunun nasıl görüneceğini bilmiyoruz. Biz bunu ancak merakla bekleyebiliyoruz. Biz ancak tahmin edebiliyoruz. Ama enerjilerden, ve evreninizin yansımalarından gördüğümüz şey, yepyeni bir evrenin yeni yıldızlarının yaradılışıdır. Dostlarım, bu, sizin evreninizde görebildiğinizden çok daha büyüktür. Bu yeni ortaya çıkacak melek, görülecek bir manzara olacak ve bütün bunlar planın bir parçasıydı. Ve siz bunun içli-dışlı bir parçası oldunuz. Şimdi, bilmenizi istiyoruz ki, siz enerjileri bu tünelden geçirdikçe, siz bu bütünleşme ve yükselme işleminden geçtikçe, yükselmek üzere bütün diğer şeylere -kelimenin tam anlamıyla bütün diğer şeylere- yolu açıyorsunuz. Yükselen sadece Dünyanız değildir. Yükselen sadece sizin evreniniz değildir. Yaradılışın tümü bir başkalaşım işleminden geçiyor. Bu o kadar muhteşem ki dostlarım, sizi bile belki şaşırtıyor. Muhteşemlerin en muhteşemi bu! Burada Dünya üzerinde geçtiklerinizden dolayı sizi neden onurlandırdığımıza şaşıyorsunuz! Ayrıca bilmenizi istiyoruz ki, siz bu işlemden geçtikten sonra, sizin rehberleriniz, melekleriniz, başmelekleriniz olarak geride kalmış bizler de, sizin yarattığınız bu işlem ve tünelden geçme onuruna erişeceğiz. Diğerlerinin izlemesini sağlayan, siz ilk varlıklarsınız. Sizin geçişinize rehberlik etmek amacıyla biz yuvada kaldık. Yükselen ve sizi bekleyen biz değiliz dostlarım. Siz yükseliyorsunuz ve Tüm Olan’ın geri kalan kısmının, aynını yapmasına izin veriyorsunuz. Ve siz hayret ediyorsunuz neden ayaklarınızı yıkıyoruz, bizim tarafımızda neden gözyaşı dökülüyor diye!

Dostlarım, sizin bildiğiniz şekliyle Yuva (şimdi) değişti. Biliyoruz, burada olan bazıları Yuvaya dönme arzusunda, ama o değişik bir görüntüde (şimdi). Şeyler değişti. Onlar değişmeye devam ediyor. Yuvanıza dönmeniz uygun değildi sizin için. Tabii ki yaşamlar arasında bir çeşit aile odasına geri geliyorsunuz. Tüm yolu katederek Yuvaya geri dönmüyorsunuz. Yol üstünde, dinlenme noktaları var. Ama Yuva değişti. O, sizin burada yaptığınız çalışmalardan dolayı değişti. Daha önce söylediğimiz gibi, herbirinizi yolunuza devam etmeniz için cesaretlendiriyoruz, çünkü siz o kadar uzaklara gittiniz ki. Siz o kadar uzaklara gittiniz ki. Yüreğinizdeki hasreti anlıyoruz. Ama dostlarım, biz uyanmakta olan Gerçek Benliğin, bütünleşme ve kaynaşmanın duruş açısındayız.

Şimdi, kısa bir süre için, biz bunun devinimleriyle ilgili konuşacağız. Bugün size getirdiğimiz bütün bu bilgiler, kulağınıza hoş gelebilir, ama, bir zaman sonra gözlerinizi açacaksınız ve sert duvarları göreceksiniz, sert zemini göreceksiniz, bir kez daha insanlık gerçekliğini göreceksiniz. Ve siz Ruha soracaksınız:”Bu güzel bir öyküydü, ama şimdi yapmam gereken nedir? İnsan benliğini, Gerçek Benlikle dengelemek için yapabileceğim şey nedir? Gerçek Benlik gerçekten uyanıyorsa, bir araya nasıl geliriz?” Yineliyorum, biz tüm yanıtları bilmiyoruz, ama bu işlemin yumuşak olmasını sağlayacak, tüm niteliklerin üstünde olan bir enerji niteliği var. Ve bu çok basittir. Bu, güvenmekdir.

Bunu daha önce, maalesef yalnız başınıza geçmeniz gereken bir “büyük uçurum” olarak adlandırdık. Siz bu uçurumu geçme girişiminde bulunduğunuzda, öbür tarafa uzaklığın ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz. Bu yer karanlık. Bu yer sisli ve puslu. Bu kenarda dururken insan tarafınız hiç bir şey bilmiyor. Öbür kenarın nerede olduğunu bilmiyor, ve bu, insanın şimdiye kadar öğretildiği herşeye aykırıdır. Siz atlamadan önce, kesinlikle ölçüp biçersiniz, oranlarsınız, değerlendirirsiniz. Ama burada bir sis ve pus var ve sizin ne yapacağınıza dair hiç bir fikriniz yok. Bu sis ve pus perdedir, ve sizden, kendinizi yürek haline, güven haline, bırakma haline getirmeniz isteniyor. Bu, sizin insan zihninizin öğrendiği her şeye aykırı olacak. İnsan zihninizin, Mesih-Benliğini korumak amacıyla aldığı, her türlü güvenlik mekanizmalarına aykırı olacak. Ama bu, bu zamanda sizden yapılması istenen şeydir – sadece güvenmeniz, bu güvene sadece izin vermek. Burada bizim bahsettiğimiz şey, yeni bir enerjidir. Bu güvenme, belki bir anlık bir sezginin olduğu içsel bir biliştir, ama siz bu enerjiyle çalışmaya daha alışık değilsiniz.

Daha önce şöyle bir benzetme kullandık; bisikletinizin üstünde oturuyor ve pedal çevirmiyorsunuz, çaba harcamıyorsunuz, ama bu (havada)yüzen bisikletin üzerinde oturmanıza izin veriyorsunuz. Arka plan değişiyor. Etrafınız değişiyor. Bu güvendir. Eğer zihniniz devreye girerse, bisikletinizin neden (havada)yüzdüğüne, neden devrilmediğine, ve neden pedal çevirmediğinize şaşacaksınız. Ve doğal olarak, enerjilerinizi bu eylemlere yönlendirdiğinizde, kesinlikle devrileceksiniz. Yeni güven, bu bağlamda birçok zorluklar sunacak. Yineliyoruz, ortaya çıkacakla ilgili, uyanmakta olan Gerçek Benliğinizle bütünleşmenin nasıl birşey olduğuyla ilgili hislerinizi anlatmak zor olacak. Bu, size yakın ve size özel bir deneyim olacak. Ama güven halinde kalarak, Ruhtan ve rehberlerinizden bir ţey istemeden, bu deneyimin sadece güven hali içinde gerçekleţmesine izin verin. Ve bu size kesinlikle gelecektir.

Şimdi, bugün verilen birçok bilgi var, ve biz sizden, bunların sadece varlığınızın içine işlemesine, sadece güvenmeye başlamanıza izin vermenizi istiyoruz. Dünyanızda dün görülen bir örnek vardı. Burası güvenli bir yer olmaya başlıyor. Barış vardı. Dram yoktu. Ve enerjinin bu nitelikleriyle, sizin için ve diğer insanlar için, güvenmeye başlamanız ve daha fazlasına izin vermeniz için güvenli bir alan oluşacak. Gerçek Benlik geri dönüşü arzuluyor. Gerçek Benlik -üçlemedeki anne baba- sizi tekrar kucaklamayı arzuluyor.

Ve öyledir.

Tobias’a Geoffrey Hoppe kanallık etmektedir. P.O.Box 7392, Golden, CO, 80403, Email:Cauldre@aol.com

Crimson Circle her ay, sevgi, bilgi ve kahkaha paylaşmak üzere Denver, Colorado’da toplanmaktadır. Crimson Circle hakkında daha fazla bilgi için Michele Machale’e e-mail çekebilirsiniz, Mmachale@aol.com

Bu metni basılı veya elektronik olarak bedava dağıtabilirsiniz.

Crimson Circle’deki herkese özel teţekkürler, Lee Carroll, Jan Tober, Kryon, Dr.Melanie Wolf, Tobias ve

Ruh’un sevgisine.

Telif hakkı, Y2000 Geoffrey A.Hoppe, Golden, CO USA. Tüm haklar mahfuzdur.

Leave a Reply