Şaud 1: Sen Tanrı’nın Nitelikleri

Yeni Enerji Dizisi – 02 Ağustos 2003

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

TOBIAS : Ve öyledir, sevgili Shaumbra, aile olarak yeniden biraraya geliyoruz. Ben, Tobias için bugün sizinle birlikte olmak, sizinle bir başka oturuma daha başlamak bir onurdur. Burada oturan her birinize, buraya (Internetten) bağlanan her birinize bakmak ve her birinizle bağlantı kurmak büyük bir sevinç.

Epey bir zaman önce, büyük kalabalıkların gelmesini beklememek zor iş, demiştim Cauldre’ya. (bazı gülüşmeler, çünkü salonda 100’ün üzerinde insan, ve on-line dinleyen binlerce kişi vardı) Gerçekleştirdiğiniz farklı bir çalışmadır. Bu çalışma meydan okumaktadır. O, Eski sistemleri yarıp geçmektedir, ve herşeyden öte, kendi içinizdeki Eski sistemleri yarıp geçmede meydan okumaktadır.

Bundan dört yıl önce, bu dağın tepesinde toplanan küçük bir insan topluluğunun büyüyüp genişleyerek, birlikte oturacağımız böylesine güçlü ve sevgi dolu bir Shaumbra grubu olacağını pek beklemiyorduk. Bu grup dünyanın her yanındaki Yeni Enerji işçilerinin, ve bizim tarafta bulunan meleklerin, meclislerin ve birliklerin (cemiyetlerin) dikkatini çeken bir şeye doğru büyümüştür.

Onun için Ben, Tobias için bugün sizinle birlikte burada olmak ve grubunuzun büyüdüğünü görmek, benden daha fazlasını almak için gelip bu iskemlelere oturduğunuzu görmek (kahkahalar) özel bir onurdur. Birkaç kısa yılda kaydettiğiniz ilerlemeyi görmek bir onurdur.

Daha önce de söylediğim gibi, bu, çok, birçok yaşamı içereceğini düşündüğümüz bir kurstu. Ama işte buradasınız, Tüm Olan’ı kabul etmiş olarak, gerçekten yükselmiş olduğunuz anlayışına gelmiş olarak buradasınız. Siz hâlâ Dünyadasınız ve hâlâ insan biçiminin içindesiniz. Ama siz yükseldiniz, yani bir yaşamdan ötekine geçtiniz, ve daha da önemlisi, siz tek bir yaşamda Eski sistemlerin bilincinden Yeni’ye geçtiniz.

Siz hâlâ bu şeylerin tümüyle çalışıyorsunuz. Hâlâ bazı mücadelelerin olduğunu görüyorsunuz. Ama sizinle çalıştığımız her gün, Yeni Enerji biçimiyle yeniden kucaklamak için Eski’yi hep daha fazla saldığınızı görüyoruz. Bırakmak, salmak konusunda o kadar çok şeyden geçtiniz ki….ilişkilerinizde…bu yaşama getirdiğiniz yaşam planınızda. İşleri bıraktınız. Hatta sağlığınızı bıraktınız. Size Yeni ve tanrısal bir biçimde gerçekten geri gelebilmesi için çok şeyi saldınız.

Onun için bugün burada sizinle birlikte olmak beni biraz duygulara garkediyor, getirdiğimiz konuklar biraz duygulara garkediyor. Ve, bu muazzam bir zaman.

Cauldre bize, bazen burada biraz gösteriş yaptığımızı söylüyor. Ama kesintiye uğratılmadan devam etmemize izin verin. (izleyiciler güler ve Tobias da kendi kendine güler)

Bu muazzam bir zamandır, üçbin, dörtbin yıldır devam eden bir zaman, değişime çok hazır bir bilinç çağı. Ve tabii ki, bildiğiniz gibi, değişimin başını çeken sizlersiniz. Bu, şimdiye kadar yolu açmış olan ve bir tür arketipsel enerjiyi tutmuş olan enerjilerin ve varlıkların, bunu şimdi size devretmek için hazır olduğu muazzam bir zamandır. Yıllardır verdiğimiz mesajlarda ve yaptığımız konuşmalarda bunun örnekleri verilmiştir. Ama şimdi büyük bir değişim sözkonusudur, ve bu sadece….bu sadece sizin gerçekleştirdiğiniz çalışma sayesinde mümkün olmaktadır. Bu hiç de sandığınız gibi bir çalışma değildir. Bugün bununla ilgili biraz konuşacağız. Biz, artık geçerli olmayan, gitmekte olan arketipsel enerjilerden söz edeceğiz.

Ama, sevgili dostlar, bu toplantının ve bugünün enerjisini paylaşmak için –çok kayda değer, ruhsal açıdan tarihi bir gün – şimdi hep birlikte Ruh’u büyük bir nefesle içimize çekelim, çünkü burada bir sonraki adımı atmaya hazır, – nasıl desek – Yeni alanlara, Yeni ufuklara girmeye hazır Yeni Enerji işçilerinden oluşan bir grup var. Muazzam bir gün.

Ve bunun için üstatlar bugün konuğumuz olarak sizinle oturmaya geliyor, ve kendi tarzlarında dokunmadan size enerji vermeye geliyor. Çevredeki İkinci, ve Üçüncü, ve diğer Çemberlerde özellikle dört ana enerji ve daha birçok, birçok başka varlık oturmaktadır. Evet, gerçekten hepinizi –ister kişisel olarak burada bulunun, ister dinliyor olun – sizi bir sevgi çemberiyle, bir destek çemberiyle kuşatıyorlar. Çünkü sizde oluşan, onlarda da oluşmaktadır. Onun için de çok ilgililer. Ne yaptığınız onları çok ilgilendiriyor.

Bugün gelen ilk konuğun enerjilerine, sizin çok aşina olduğunuz bir varlığın enerjilerine izin verelim. Bu varlığın Dünya üzerindeki rolü şimdi değişmektedir, özellikle de Yedi Mühürün açılmasıyla ve Yeni Enerji İncil’inin gelmesiyle. Ve, gerçekten, bugünün sevgili konuğu Yeshua’dır. O ışıl ışıl geliyor sevgili dostlar, sevgi ve şükranla ışıldıyor, bugün daha önce sözü geçen resimdeki çarmıha gerilmiş, sizin adınıza ıstırap çekmiş Yeshua olarak değil. O, Eski Enerji Yeshua’sıydı.

Burada, size çok benzeyen biri var. Burada, birçoğunuzun birlikte yürüdüğü ve birlikte zaman geçirdiği biri var. Ve o, o bugün zamanın değiştiğini size söylemek için geliyor. Onun zamanı değişmektedir. Onun enerjileri Dünyanın ayrılmaz bir parçasını oluşturmuştu, ama Onun zamanı şimdi değişmek zorundadır, çünkü siz bu Mesihleşmiş varlığın enerjilerini üstlenmeye açıksınız.

Böylece sevgili Yeshua, sevgili Yeshua artık özgürleşebilir. O, sizin Sananda Düzeni diyebileceğiniz düzendeki çalışmasına, öbür taraftaki çalışmasına devam etmek üzere, Dünyanın bu çok yoğun enerjisinden azat edilebilir. Burada, Dünyadaki yolculuğunu çok sevdi, ve hepinizle birlikte olmayı çok sevdi. Ama onun enerjisinin bile gitme zamanıdır ki, sizler Mesihleşmiş olanlar olabilesiniz.

Şimdi, Yehua’nın, İsa’nın bu arketipsel enerjisine çok bel bağlamış, gerçekten çok insan var. Ve bu insanlar buna tutunmaya devam edecektir. Ve o, onlarla çalışmak için orada olmaya devam edecektir….ama onlardan, onlardan bırakmalarını ve salıvermelerini isteyecektir…onlardan kendi içlerine bakmalarını isteyecektir….Shaumbra lakabını edinmiş bir öğretmen bulmalarını isteyecektir, çünkü o öğretmen, onların da Tanrı olduğunu anlamalarına yardımcı olacaktır.

Yeshua geliyor ve özellikle, enerjisinin sizin için her zaman mevcut olacağını söylüyor, ama Yeni bir biçimde, Eski yazıların tarzında değil, ondan geçmenizi isteyen – bu sözler büyük ölçüde çarpıtılmıştır – biçimde değil. O şöyle demişti, “Yürüdüğüm yol benim yolum, ama siz de, benim yaptığım gibi, bir yolu gidebilirsiniz. Kendi yolunuzu yürüyün, ve aslında hiç kaybolmamış olanı keşfedeceksiniz.”

Yeshua bugün ışıldıyor, çünkü bu Yeni kitabı,– SEN DE TANRISIN – (diyen) Yeni Enerji İncil’ini sonunda yaratan yeterli Shaumbra enerjisi oluştu. Gitmeye hazırlanmadan önce beklediği buydu. O sizinle başka düzeylerden ve seviyelerden çalışacaktır. O özellikle bu gruba geri gelmeyi istedi, ama farklı bir adla ve o ada iliştirilmiş farklı bir enerjiyle. Yani, o geri gelecektir. Hepiniz, şu veya bu şekilde, bu ikibin yıllık yolculuğu birlikte yaptınız. O bugün bir tür, bir tür vedalaşma için buradadır, ama bu sadece Eski zamanlarla vedalaşmadır.

Bugün büyük üstatlar, çalışmayı artık siz gerçekleştiresiniz diye asayı size geçirmek için geliyorlar sevgili dostlar. Ve, bu grubun enerjisine şimdi Buda, Gautama’nın sevgili ve yumuşak enerjisi geliyor, o da kulaklarına kadar gülümseyerek….insan olmuş olmaktan mutluluk duyarak….ve tanrısal olmaktan mutluluk duyarak….Dünya üzerinde, gerçek bütünlenmiş aydınlanmanın ne olduğu anlayışına gelen bir insan grubunun olmasından mutluluk duyarak geliyor. Bu, insanla ruhun kaynaşmasıdır. Bu, Benlikle Tanrısallığı, tümünü birlikte kabul etmektir.

Buda’nın enerjisinin bile gitme zamanıdır. Siz, siz bunun oldukça ilginç – nasıl desek – betimlemelerini, tanımlamalarını Dünyanın birçok yerinde göreceksiniz. Siz artık enerjiyle başa çıkamayan bazı insanların Buda’ya neredeyse isyan ettiğini göreceksiniz, daha fazla heykel kırılacaktır. Ve Buda’nın buna bir itirazı yok, sevgili varlıklar. Onun, onu onurlandırmak için metalden, bronzdan, taştan, ya da hatta plastikten yapılmış heykellere ihtiyacı yok.

O bugün yanıbaşınızda oturmak için geliyor. O, size birçok yönden rehberlik etmek için, yolculuğunuzun bir parçası olmak için oradaydı. O da yeni bir ad ve yeni bir enerjiyle geri gelecektir, ama bir sütunun üstüne diktiğiniz, görüntüsünü bir mihraba koyduğunuz biri olarak değil, ama yeni bir suretle, sizin gerçekleştirdiğiniz çalışma sayesinde, insanlığın ilerlemesi sayesinde yaratılabilen bir suretle gelecektir.

Evet, gerçekten, muazzam bir ilerleme olmuştur. Bu, zaman zaman zordur. Bazen çevrenizdeki dünyaya bakıp da acaba insanlık bunu hiç anlayacak mı diye düşündüğünüzü biliyoruz. (bazı gülüşmeler)

Ama sevgili dostlar, sevgili dostlar, manşetlerinize bir bakın. Dergi kapaklarınıza bir bakın. Çevrenizdeki insanların nasıl konuştuğuna bir bakın…bundan on, ve yirmi, ve otuz yıl öncesine göre çok farklı. Dergilerinizin baş sayfasında meditasyonla ilgili konular işleniyor….Yeni Enerji sağlığıyla ilgili yazılar…Hıristiyanlar, Müslümanları değiştirmeye çalışmalı mı konusunu sorgulayan yazılar…..daha birkaç yıl önce tartışılamayacak konular. Bunlar şimdi ana görüşler. On yıl önce size deli gözüyle bakılmasına neden olan şeyler şimdi kabul edilmiş halde. (bazı gülüşmeler)

Ve siz yeni düzeylere eriştiniz. Gerçekten, tam insanlık meditasyonun niteliklerini en azından anlayıp kısmen de kabul etmeye başladığında, siz meditasyonu bıraktınız. (kahkahalar) En popüler gazeteleriniz duanın gücünden söz ederken, siz artık dua etmek zorunda olmadığınızı biliyorsunuz. Onun için, gerçekten, siz bir sonraki düzeye doğru ilerliyorsunuz.

Ama bakın, Dünyanın bilincine sağlamış olduğunuz etkiye bakın. O bilinç geri gitmiyor. İlerliyor. Ve yıl boyunca size vereceğimiz mesajların bir bölümü, şeylerin çok hızlı ilerlediğini, çok hızlı, dört kez daha hızlı ilerlediğini anlamanıza yardımcı olmak amacını taşıyacaktır sevgili dostlar.

Siz bir olaya doğru koşuyorsunuz, bir kuantum sıçrayışına doğru, ki bu şu anda – nasıl desek – bu değişken bir tarihtir. Ama biz bunun 2007 yazında meydana geleceğini söyleyeceğiz. Bu, yani bilincin bir kuantum sıçrayışından geçmesi, şimdiden sonra sadece dört yıldır. Bu büyük bir şey. Biz o gün sizinle bir kutlama yapacağız.

Şimdi, o zaman ile şimdi arasında yapılacak çok iş var. Biz burada biraz heyecanlanıyoruz. (kahkahalar)

Cauldre hep son mesajımızın ne olacağını merak eder. Yedi Mühür’den sonra evine döndü, kendi başına odasında oturdu ve bana dedi ki, “Tobias, hoşça kal….artık konuşacak (tartışacak) hiç bir şey yok.” (kahkahalar) “Eski İncil’i kapadın. Yeni’sini yazdın. Böylece sanırım artık gerisi bize kalmış bir şey.” Ve o bir anlamda haklıydı. Bu, size kalmış bir şey. Ama sevgili dostlar, biz şu anda gidemezdik. Sizinle çok eğleniyoruz! (kahkahalar)

Böylece, Buda’nın o harika enerjisi, kulaklarına kadar gülümseyerek, çok takdir edici bir biçimde bugün gelmektedir. O yanınızdan geçerken, bazılarınız sırtında küçük bir dokunuşu, bileklerinde o esintiyi hissetmiş olabilir, o da çok heyecanlı. Heykellere girmekten sıkıldı. (yoğun kahkahalar)

Bu, sevgili dostlar, bu tarafta kendi kendimize güldüğümüz bir şey. Ne zaman büyük bir insan yaşasa ve heykeli dikilse, buraya geri geldiklerinde enerjileri çok zorlanır. O yaşamda edindikleri kimliği bırakmak onlara çok zor gelir. Ve, insanlar gelip geçer ve o enerjiyi sever, sayar, tapar, bazen de nefret eder. İnsanlar o enerjiye tutunurlar.

Bizim bu tarafta heykellerimiz dikilmez. (kahkahalar) Onun için o heykellerin icabına baksınlar diye ara sıra kuşları yollarız. (yoğun kahkahalar) Onlarla ilgili düşüncemiz budur. İnsanların heykelleri genellikle dışarıya dikmesi ilginçtir.

Böylece sevgili dostlar, çağdaş bilincinizin, şimdilerde geçerli bilincinizin enerjisini temsil eden, Dünya üzerindeki bu dinler çağını temsil eden Buda, bugün size teşekkür etmek için, bir anlamda vedalaşmak ve asayı size geçirmek için geliyor. “Ben de Tanrıyım” diyecek kadar cesur olduğunuzu, size çok tutunmuş olan Eski tarzları bırakacak kadar cesur olduğunuzu bilerek gülümsüyor.

Eğer şu anda bir nefes alırsanız, Eski tarzları bırakmış olmanın özgürlüğünü hissedebilirsiniz. Bakın, zordu çünkü siz o kitabın yaratılmasına yardımcı oldunuz. Siz o kitabın öykülerinde yer alıyorsunuz, Eski Enerji İncil’inde. Siz, bazılarınız, gerçekten onun sayfalarının yazılmasına yardımcı oldunuz. Yolculuklarla o kadar derinden özdeşleştiniz ki. Onun için sevgili dostlar, bugün çok özgürlük içeren bir gündür.

Muhammed’in enerjisi geliyor bugün ziyarete, Muhammed’in arketipsel enerjisi. Onun büyük etkisi oldu, ve Dünya üzerinde şu anda hâlâ büyük etkisi var….şu anda Dünyada bu enerjiyi kucaklayan çok sayıda insanın dışardaki görünümüne karşın, o çok dingin bir enerjidir….kendini çok, çok adamış ve sevgi dolu bir enerjidir. Ama Muhammed geliyor ve diyor ki, dış görünüşe karşın imanın, inancın özünü gerçekten anlayanlar, o üç kelimeyi “sen de Tanrısın”ı da gerçekten anlar. Onların bunca zamandır söylemeye çalıştığı şey budur.

Ama gerçekten, insanlar sözleri evirip çeviriyorlar. İnsanlar onları değiştiriyorlar. İnsanlar, asıl peygamberlerin hiç söylemediği şeyleri iddia ediyorlar. Muhammed, enerjisinin büyük bir bölümünün artık gidebileceğini bilerek geliyor, onun enerjisinin büyük bir bölümü, Dünya üzerinde baskı altında tutulan, esir edilmiş insanları özgürleştirmeye yardımcı olan….ama değiştirmeye değil – nasıl desek – diktatör olanların enerjilerini, insanları geri tutanların enerjilerini değiştirmeye çalışmayan semavi düzenlerle birlikte çalışmak için perdenin bizim yanına geri gelebilecek. Muhammed enerjisi, kendilerine inanmayan, tanrısallığın doğasını kendi içlerinde anlamayan ya da hissetmeyen insanlarla çalışmak için bu tarafa geri geliyor. İnsanları köle olarak tutan, onları gaddar bir hükümete esir eden tek şey budur – bu onların kendi-değerini-bilme yoksunluğudur.

Ve bugün dördüncü olarak Musa geri geliyor. O, bugünün dünya dinleri için çok önemli ve temel bir enerji olmuştur. O gerçekten halkının özgürleşmesine yardımcı olmuş biridir. O, bir insan ve ruh olarak yaşamanın şartlarını tanımlamaya yardımcı olmuş biridir. Musa başka bir toplantımıza da katıldığı gibi, bugün de geliyor ve onun için de enerjilerini çekme zamanı olduğunu söylüyor. Çalışmalarından oluşan büyük bir bilgeliği ve büyük bir aydınlanmayı size bırakmasının zamanı gelmiştir.

Bu dört büyük üstat, Yeshua, Buda, Muhammed ve Musa – ve daha birçok başkaları var – ama bu dördü – nasıl desek – modern çağınızın en kabul edilmiş ve onaylanmış arketipsel enerjilerini temsil ediyorlar….onlar bugün gerçekleştirdiğiniz çalışma için sizi onaylamaya, onların çok uzun bir zaman için tuttukları enerjiyi şimdi sizin tutmanızı istemeye geliyorlar. Bu enerjilerin Dünyada yaşayan bir insan melek tarafından tutulması, Eski arketipsel bir enerji tarafından tutulmasından daha uygundur.

Son birkaç yılda çok, birçok enerjinin burayı terk ettiğini gördünüz. Birçoğu toplantılarımızda (açılan) kapıdan geçip gittiler. Birçoğu başka yollardan gittiler. Tekrarlıyoruz, bu sadece size ve yolunuza duyulan onuru, artık bunu kabul edebileceğinizi ifade ediyor.

Gelen bir beşinci enerji var. Bu enerji diğerlerinden biraz farklıdır, ama çağdaş bilincinizde ve çağdaş kültürünüzde çok önemli bir yer tutan, birçoğunuzun farkettiğinden çok daha önemli olan, bir öyküden çok daha fazlası olan biri geliyor. Bu öykünün bir bölümü gerçekten olmuştur. Bir bölümü de çok-boyutlu meydana gelmiştir. Ama bunun tamamı, çağdaş bilincinizin, inançlarınızın temelini oluşturmuştur.

Bugün sizinle birlikte olmak için gelen, evet, Kral Arthur’un enerjisidir. Kral Arthur gerçek miydi? Bir anlamda, bir anlamda….pek kitaplarınızda anlatıldığı gibi değil, o insan kral, o çocuk kral olarak pek değil. Onların bir bölümü, bir anlamda meydana gelmiştir. Eğer Britanya’nın ana topraklarına geri giderseniz, orada onu hissedebilirsiniz. Kral Arthur’un enerjilerini hissedebilirsiniz. Ama bu çok çok-boyutlu meydana gelmiştir.

Bu öyle bir – nasıl desek – enerjiye dönüşmüştür ki, hepiniz onu içinizde kabul ettiniz. Hepiniz şu ya da bu şekilde onunla ilişkilisiniz. Hepiniz içinizde Arthur enerjilerini barındırıyorsunuz. Onunla birlikte Lancelot, Guenevere, Morgaine, Mordred ve tüm karakterlerin enerjilerini.

Sevgili dostlar, onlar da gitmeye hazırlar. Onlar da kendi vedalaşmaları için hazırlar, çünkü onlarla ilişkilendirilen toprakları – İngiltere topraklarını, sizin Büyük Britanya diyeceğiniz toprakları – değişimler silip süpürecektir. Orada, önünüzdeki 12 ay içinde meydana gelecek yaygın değişimler olacaktır.

Ne olup bittiğini görmeniz için sizin gözlemenizi sağlayacağız. Ve siz bu harika ülkedeki olayları izlerken, birçoğunuz için enerjileri doğuran bu ülke, Avrupa kıtasının enerjilerini doğuran bu ülke, özgür ülkeyi kurmak için Amerika’lara gelenlere bir kapı, bir geçit oluşturan bu ülke….oo, bunların tümü içiçe dokunmuştur. Ve bunların tümünün temelinde Arthur enerjileri yatar. Bu enerjiler buradadır. Onlar kim olduğunuzun, ya da kim olmuş olduğunuzun çok önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Sevgili dostlar, buradan haçlı seferleri doğmuştur. Buradan Kutsal Kâse’yi arayış doğmuştur (çvr. Son akşam yemeğinde İsa’nın kullandığı varsayılan kâse) ……tümü mecaz, ama tümü de gerçekten meydana gelmiştir.

Böylece Arthur bugün geliyor ve Kutsal Kâseyi aramaya gerek olmadığını söylüyor. O hep sizin içinizdeydi. O hep sahip olduğunuz tanrısal kâseydi, ama siz onu bir duvarla mühürlemiştiniz, son toplantımızda konuştuğumuz şartlarla mühürlemiştiniz. O hep oradaydı.

Arthur oğlu tarafından öldürülmüştü, ki bu kendi başına ilginç bir mecazdır. Arthur, kendi günahlarına karşılık oğlu tarafından öldürülmeyi kabul etmişti. Bakın o bir savaşçıydı. O mücadele eden biriydi. Savaşı seviyordu. Kafaları uçurmak ve kılıcını kalplere saplamak onu etkilemiyordu, ta ki bir gün içinde bir şeyin kımıldadığını farkedene kadar. Ve bu, onun kendi tanrısallığıydı. Bu onun kendi uyanışıydı.

Ve gerçekten Mesih tohumu enerjileri, çoğunuzun Yeshua günlerinde ve Yeshua’dan hemen sonra üzerinde çalıştığınız o enerjiler onu etkiledi. Sizden ve gerçekleştirdiğiniz çalışmadan etkilendi. Kılıcını bıraktı, ve barış dolu yeni bir yer, bolluk ve bereket içinde bir yer, çoğunlukla özgürlüğün hakim olduğu bir yer yarattı. Ve sonra da, savaş günahlarından ötürü öldürülmesine izin verdi. Böylece onun enerjisi bugün geliyor ve ona sunduğunuz uyanış için teşekkür ediyor.

Onun çalışmasından, sizin çalışmalarınızdan birçok belirli yan enerjiler üremiştir. Bunlara haçlı seferleri dendi….ilginç bir şey, öyle bir şey ki, biz bu sözcüğü söyler söylemez şu anda burada bulunan çoğunuzun enerjisi on kat düştü. (kahkahalar) O zamanlar zor dönemlerdi. Sizler haçlılardınız. Yeni söylemi, Mesih bilincinin tohumunu dünyanın her yanına taşımaya çalışan sizlerdiniz. Ama sevgili dostlar, bildiğiniz gibi, ipin ucu biraz kaçmıştı. Ama siz tutkuluydunuz….oo, o kadar tutkuluydunuz ki, o zamandan beri tutkularınızın olması için kendinize izin vermediniz.

Arthur, gerçekleştirdiğiniz şeyin dünya üzerinde bir etkisi olduğunu söylemek için geliyor. Bu bir dünyayı değiştirdi. Ve şimdi yeniden bir değişim zamanıdır. Ve sizin burada olmanızın nedeni budur. O enerjilerini geri çekiyor. Sevgili Lancelot, sevgili Lancelot da – birazdan onunla ilgili konuşacağız – enerjilerini geri çekiyor, çok sevecen bir enerji, ama bazen pek onurlandırmayan bir enerji.

Işıkla karanlığın dengesini tutan Morgaine….gerçekleştirdiği çalışma çok yanlış anlaşılmıştır….o boyutsal kapıları açık tutmaya çalışmıştır….tüm taraflarda bir anlayışı tutmaya çalışmıştır sevgili dostlar….o zamanın gelişen kiliseleri tarafından bunların tümü bastırılıp susturuluyorken….herşey ortadan kaldırılıyorken, o mistiklerini anlayışını tutmaya çalışmıştır. O zamanın kilisesi politikayla…bazen dinlerin…çok ender olarak spiritüelliğin bir karışımıydı…ve herkesin içinde itaat yaratmaya çalışıyordu….insanların belirli fikirlere ve Tanrı ve Mesih kavramlarına itaat etmesini sağlamaya çalışıyordu. Böylece hepinizin bir parçası olan Morgaine de, bizim tarafa dönüp yepyeni bir biçimde, hatta Yeni bir enerjisel adla çalışabilmek için enerjisini geri çekmeye hazır.

Sarayda çok kargaşa yaratan Mordred….o da gidiyor. İşi bitti. Artık, o zor ve karanlık rolü üstlenen biri olmak zorunda değil. Onun için enerjisini yeniden dengelemek zamanıdır.

Ve evet, Guenevere’i hiç unutmayız….seven…tutkuyla dolu olan…ama çelişkilerle de dolu olan…hizmette mi bulunsun, yoksa yüreğini mi izlesin….yoksa bir yandan hizmette bulunurken bir yandan da yüreğini izlemenin bir yolu var mı diye emin olamayan Guenevere. O tüm enerjilerinizin büyük bir parçasıydı…bu dengeyi anlamaya çalışmanıza yardım etti….sevgi ve beslemenin dengesini…aynı zamanda hizmetin dengesini….açık ve özgür biçimde nasıl sevileceğini anlamanıza yardımcı olmaya çalışıyor….ama Yeni bir biçimde.

Böylece Camelot enerjileri Yeshua enerjilerine katılıyor – bugün burada ilginç bileşimler (kombinasyonlar) oluyor – ve Buda, Musa, ve Muhammed asayı size geçiriyor…..sizi yalnız bırakmak için değil sevgili dostlar…çünkü her zaman söylediğimiz gibi, “Hiç bir zaman yalnız değilsiniz”…..ama, “Bu Mesih bilinci tohumunu, hazır olanlar için daha da ileriye taşımak zamanınız gelmiştir” diyoruz. Bu üstatlar….onlar Mesih bilincinin yayılmasını sağlayan varlıklardı. Bu sadece Yeshua ile ilgili değildi. Buda’nın içinde Mesih bilinci mevcuttu…ve Muhammed’in içinde….ve gerçekten Musa’nın….ve daha birçoklarının. Ama şimdi, bu size kalmış bir şeydir.

Bu bugün muazzam bir toplantıdır. Ve gelecekteki toplantılarımız da böyle olacaktır, çünkü siz çok Eski ve zor bir enerjiyi yarıp geçtiniz. Yedi Mühürü açmaya gönüllü olan, yepYeni bir yol üstlenen sizlersiniz. Muazzam.

Biliyor musunuz, Yeshua zamanındaki müritler, havariler gerçekten yaptıkları işin önemli olduğuna inanmıyorlardı. Onlar, yanıt peşinde, Yeshua’dan gelecek yanıtların peşinde olan sıradan insanlar olduklarını sanıyorlardı. Çalışmalarının etkisi hakkında, ikibin yıl boyunca ve sonraki birkaç yılda da sürecek etkiler hakkında çok az şey biliyorlardı.

Biz büyük bir onur duyarak hepinize bakıyoruz, Shaumbra. Gerçekleştirdiğiniz şeyi ve çalışmanızın etkisini bugünün aklıyla daha farketmeye bile başlamadınız. Hiç bir fikriniz yok.

Son toplantımızda Yedi Mühürle ilgili konuştuk. Onları bugün yeniden gözden geçirdiniz (çvr. Toplantının başında Linda ve Geoffrey Yedi Mühürün tekrar üstünden geçmiştir), ve bunların ne olduğunu ve ne anlama geldiğini kalbinizde biliyorsunuz. Yedi Mühür, Eski Enerji İncil’i yolunun sonuydu. Şimdi onları açtığınıza göre, Yeni Enerji’de gelişip büyüyebilirsiniz. Yeni Enerji İncil’iyle gelişebilirsiniz…çok basit. Çok basit….sen de Tanrı’sın.

Yedi Mühür, sevgili dostlar….bunların tam çiçek açması biraz zaman alacaktır. Ve biz sizden, ve Cauldre ve Linda’dan bununla çalışmaya devam etmenizi rica edeceğiz. Bu bir yıl sürebilir. Bu enerji merkezlerinin, içinizde mühürlenmiş olan bu durumların açılmaya devam etmesi, dört yıllık bir çalışma süresini kapsayabilir. Bu, bir seferde olacak bir şey değildir. Bu tekrar tekrar gündeme getirilecektir.

Biz, bunu sunmak için çok kendine has yöntemler geliştirmesini Shaumbra’dan rica ediyor ve size hodri meydan diyoruz. Bu sadece tek bir yoldan olmak zorunda değildir. Bunun tek yoldan olmasını istemiyoruz. Geçen ayki toplantımızın enerjisini alın ve onunla çalışın. Bakın bununla ilişkili çok güçlü şifalar, yeniden-dengelemeler mevcuttur.

Sadece başka Shaumbra’larla çalışmak zorunda değilsiniz. Buna hazır olup da size gelecek insanlar olacaktır. Yedi Mühüre, bunların gerisindeki enerjiye bakarsanız, ve o insanların bedenindeki dengesizliklere bakarsanız, bu mühürlerden en dengesiz olanının hangisi olduğunu hiisetmek için kendinize izin verirseniz, çok hızlı yeniden-dengelemelere ve yeniden-uyumlamalara ulaşabilirsiniz.

Ayrılık Mühürü’nde, (suratına) bakılması gereken derin yaralar vardır. Siz alıcılarla ya da birlikte çalıştığınız kişilerle ille de bunlar hakkında doğrudan konuşmak zorunda değilsiniz. Ama derin bir biçimde bu acıyla, bir acıyla ilişkili derin yaraları hissetmek için kendinize izin verin. Çocuk, ana-babası tarafından terk edilmiştir – bu yaranın hissi budur. Eğer birlikte çalıştığınız kişilerde daha da düşük uç sorunlar varsa, anında oraya yönelin ve kişinin o Mühürü neler içeriyor, anlayın.

Müzikle çalışanlarınız var. O Mühürde – nasıl desek – bir titreşim vardır. Eğer o insan gönüllüyse, o Mühürün yeniden dengelenmesine izin verecek bir titreşim vardır. Ve müzik yoluyla bunlarla çalışabilirsiniz….sesin farklı tonlarıyla….farklı enerji çalışmalarıyla…bunların tümüyle.

Sevgili dostlar, bu, gerçekleştirilebilecek Yeni Enerji yeniden-dengeleme çalışmalarının özüdür. Birçoğunuz tutkunuzu arıyor ve ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Geri gidip bunları tekrar okuyun. Bunları yeniden gözden geçirin ve sonra da içinize dönün. Orada sizin için çok bilgi olacaktır – temel ana bilgiyi, bu malzemeyi nasıl alabilirsiniz, ve Yeni programları nasıl yaratırsınız.

Çocuklarınızda, blokajların nerede olduğuna bakın, dengesizliğin Yedi Mühürün neresinde olduğuna bakın. Birçoğu, sevgili dostlar, size bir ipucu, şu anda Kurtuluş Mühüründe bir dengesizliğe sahip olacaktır. Zorlandıkları yer burasıdır. Yeni Enerji çocukları mücadeleden geçtiler, ama Kurtuluşla ilgili zorluk yaşıyorlar.

Bunun için de bir anlamda yanıtlar için size bakınıyorlar ve inanılmaz biçimde size sinirleniyorlar (bazı gülüşmeler), çünkü sizin de Tanrı olduğunuzu kabul ettiğinizi bilmek istiyorlar. Sonra gidip başka yerlere bakıyorlar ve bu anlayışa gelmiş insanlar bulamıyorlar. Ve sinirleniyorlar…ve isyan ediyorlar…ya da kendilerini geri çekiyorlar…ya da, sevgili dostlar, kafaları karışıyor. Artık odaklanamaz hale geliyorlar.

Çocuklarınızla, onları yeniden dengelemek amacıyla çalışırken Kurtuluş Mühürüne bakın. Bunun kendi içlerinde başladığını anlamalarına yardımcı olun. Ve, bu aydınlanmaya zaten kendi içlerinde sahipler. Bunu açığa çıkarmalarına, Yeni Enerjide yeni bir Benlik duygusuna gelmelerine yardımcı olun. Bu, bu kadar basittir.

Böylece, dört yıllık zamanda Yedi Mühürle ilgili yapılacak çok iş var. Ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Ve biz size bugün diyoruz ki – burada kutsal bir fırsat mevcut. Bununla çalışmanın çok yolu var – öyküler….şifa yöntemleri…grup toplantıları. Bu Shaumbra ile kısıtlı kalmak zorunda değildir. Hatta birlikte çalıştığınız insanlarla Yedi Mühür hakkında bile konuşmanız gerekmez. Dengesizliklerin farkında olun. Bunların deli gibi, tek bir enerji merkezi olarak yeniden dengelenmeye çalışan yedi çakra merkeziyle ilgili olduğunun farkında olun.

Şu anda gerçekleştirilmekte olan şey muazzamdır. Ve biz bunu tekrar tekrar söylemeyi sürdüreceğiz ki, buraya sadece bazı tatlı sözcükler dinlemek için bir saatliğine gelmediğinizi anlayasınız. Buraya geliyorsunuz, çünkü yapılacak Yeni işler var. Siz bu gezegende kalmayı seçtiniz. Shaumbra büyümeyi seçti ve öğrenmeyi, ve şimdi de başkalarının, üstatların bıraktığı enerjiyi tutan kişiler olmayı seçti.

Böylece sevgili dostlar, sevgili dostlar, Yeni Enerji İncil’ini siz ortaya çıkarttınız. O da bir anlamda bir mecazdır. Bunun nereye vardığını görmek ilginç olacak. Ama siz enerjiyi ortaya çıkarttınız ve önemli olan buydu. Siz onun açığa çıkmasına izin verdiniz ve çıktığında da onu kucakladınız.

Siz bu sözcükleri yıllardır biliyordunuz. Üstatlar size bunu şu ya da bu şekilde hep söyledi. Ama daha yüreğinize işlememişti. Bütün o katmanlarınızdan ve filtrelerinizden geçmemişti. O bir kavramdı, ama siz onu günlük yaşantınızda uygulamaya sokmamıştınız. Onu, birbirinizle spiritüel bir oyun olarak kullandığınız o tatlı küçük akılcı kavramlardan biri olarak kabul ettiniz – en iyi anahtar sözcüğü kim bulacak? Ve bu pek âlâydı, çünkü bu onu realitenize getirmenizi sağladı.

Ama sonra, onu kucaklamaya başladınız. Onu gerçekten, gerçekten hissetmeye başladınız. Bu insanlık durumu denen garip giysinin içinde, sizin de Tanrı olduğunuzu bilmeye başladınız.

Ama siz farklı bir yönden ‘siz de Tanrı’sınız’, Yuva’daki Tanrı’dan farklı bir biçimde. Bakın, Eski Enerji’de sahip olduğunuz Tanrı, Kral ve Kraliçe, Ana/Baba/Tanrı fikriyle, Tanrı olan siz, aynı şey değildir, aynı değildir. O Tanrı, İlk Çemberin dışına çıkmayı…Yuva’yı terk etmeyi…yeni bir kimlik duygusu geliştirmeyi….kendi hakkına sahip çıkarak bir Yaratan olmayı deneyimlemedi.

Yuva’daki Tanrı sadece sizin vasıtanızla deneyimlere sahip oluyor. Siz çok eşsiz bir Tanrı’sınız, çünkü tüm bu deneyimlere sahip oldunuz. İnsan biçiminde yaşadınız. Yuva’daki Tanrı bunu yapmamıştır – sadece sizin vasıtanızla.

Onun için, ben de Tanrı’yım dediğinizde, bu farklıdır. O kesinlikle Eski Enerjideki, Eski İlluzyondaki cennette oturan uzun beyaz sakallı yaşlı adamdan farklıdır. Bu çok geride kaldı.

Bu sizin bir – nasıl diyorsunuz – Tüm Olan’la ilgili kavramlarınızdan farklıdır. Birçoğunuz hepinizin nasıl birbirine bağlı olduğu ve Bir-liği oluşturanın Ol-mak olduğu, ve Tanrı’nın bu olduğu kavramına ve hissine sahiptiniz. Bu da farklıdır. Sen de Tanrı’sın’ın anlamı, siz bunları tümüsünüz demektir, ama siz bir melek olarak yaptığınız yolculuğunuzun, Dünya üzerinde insan olarak yaptığınız yolculuğun o eşsiz, o eşsiz deneyimine sahipsiniz ve şimdi daireyi tamamlamaktasınız, yani bu farklıdır.

Bu gelen yılda, -nasıl desek – sizin arzunuz üzerine, Şaud’un enerjisini biraz değiştireceğiz. Biz gerçekten, bizim tarafta olan biten hakkında konuşacağız size. Ama biz size – nasıl desek – biraz da Dünyanın şimdiki konularından – Dünyada nelerin olup bittiğinden….Dünya enerjilerinin nereye doğru gittiğinden söz edeceğiz.

Ve biz bunu Yeni Enerji Dizisi olarak adlandıracağız, çünkü gerçekten, gerçekten, siz şimdi gerçekten Yeni Enerji’de yürüyorsunuz….bir parçanız hâlâ Eski’de olarak. Ama işin güzelliği burada yatıyor – siz hem Eski’de, hem de Yeni’de olabilirsiniz. Olabilirsiniz.

Yeni Enerji Dizisi’nde size konuşacağız. Biz Şaud’da sizinle birlikte oldukça sıradan şeyler hakkında konuşacağız – sizin şimdi gerçekleştirdiğiniz çalışmayı temel alarak…. Yeni Enerjide işler nasıl yürüyecek gibi….hepimizin enerjisel eğilimler ve kalıplar açısından gördüğünü temel alarak….örneğin iş dünyası dualitik rekabet tarzından çıkıp Yeni Enerji tarzına nasıl girecek gibi. Ve sanıyoruz, söylediğiniz bazı şeyler sizi şaşırtacak. (bazı gülüşmeler)

Biz kiliseler ve onların nereye doğru gittiğinden söz edeceğiz, kiliselerin Yeni Enerji’de nasıl yol aldığından, ya da almadığından, gerçekleştirdiğiniz çalışmaları temel alarak Yeni Enerji spiritüel toplantılarının nasıl olacağından söz edeceğiz. Bundan sadece iki yıl ve iki ay önce sizinle birlikte oturup, kiliselerin enerjisinden ve duvarların yıkılmasından konuşmuştuk. İki kısa yıl içinde kiliselerin en yüksek düzeylerinde meydana gelen değişikliklere bakın. Kiliselerin, saygıdeğer kiliselerin nasıl değiştiğine bakın.

Bazıları, kendi Tanrı kalplerinde gerçekten insanları, kendilerine gay (homoseksüel) diyen insanları kabul edip onaylıyor. Ne büyük bir değişim sevgili dostlar….bazı kiliselere geri gelen dengelenmiş enerjinin altında yatan enerji; bu, gazetelerde manşet olmanın ötesinde bir şeydir. Eril ve dişilin dengesine izin vermek için kendini açmayanlar ve herkesin kişiliğini olduğu gibi kabul etmeyenler…..onların duvarları gümbür gümbür yıkılacaktır. Yıkılacaktır.

Biz sağlık konuları hakkında konuşacağız. Biz biyolojiniz hakkında konuşacağız. Biz Yeni Enerji tıbbı hakkında konuşacağız ve…..Cauldre bizi tam burada durduruyor. (kahkahalar) O bizim tıp ve bu tür şeyler hakkında konuşmamızı istemiyor. Ama göreceksiniz, konuşacaklarımız sandığınız şeyler değildir. Biz nasıl…..reçete yazmayacağız, Cauldre. (kahkahalar) Enerji tıbbının kimyasal tıpla nasıl birlikte çalışabileceğini göreceksiniz. Ve biz, onların birbirini yenmek için nasıl çalıştığından konuşacağız.

Biz toplum hakkında konuşacağız. İnsanların yaşamak ve çalışmak için toplandıkları yerler hakkında, ve doğrusu hükümetler hakkında konuşacağız. Biz Yeni Enerji yolları hakkında, bu çok yakında gelecek günlerde oluşacak yollardan konuşacağız. Biz bunlardan konuşacağız, çünkü siz bu yeni durumları, şartları var eden enerjileri yaratıyorsunuz. Biz bunlardan size söz edeceğiz, çünkü sizin çevrenizdeki dünyada olan biteni tüm düzeylerden anlamanızı istiyoruz. Görünen bir kargaşa (kaos) varsa, anlaşmazlık varsa, savaşlar varsa…..bunların tümünün uygun olan bir işlemin (prosedürün), ve bir değişim işleminin, ve bir salıverme işleminin parçası olduğunu anlamanızı istiyoruz. Böylece, biz yıl boyunca sizinle birlikte bu konulardan bazılarının üzerinden geçeceğiz.

Biz size, yüreğinizdekini yapmanız için, tutkunuzu izlemeniz için, şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla meydan okuyacağız. Gülün Meyvesini, bu Yedi Mühürün açılımı içermektedir. O oradadır.

Sizi, içinde bulunduğunuz durumları bırakmanız için yüreklendireceğiz. Sıkışıp kaldığınızı biliyorsunuz. Ama bırakmaya da korkuyorsunuz. Biz, yüreğinizi izlemeniz için sizi cesaretlendireceğiz. Siz ıstırap dolu kederli, sefil bir yolu izlemeye yönlendirilmiş değilsiniz. (kahkahalar) Siz bunu sadece seçtiniz. (kahkahalar) Ve biz bunu nasıl salacağınızı, nasıl bırakacağınızı anlamanıza yardımcı olacağız.

Toplantılarımıza yeni türden konuklar getireceğiz, bu konuklar – nasıl desek – (bunu söylemek için) bekleyeceğiz….birlikte yaptığımız toplantılarda yeni türden konuklar olacak.

Siz gerçekten her yönden Yeni Enerji için hazır olduğunuzu gösterdiniz. Siz her yönden başı çekmeye gönüllü olduğunuzu gösterdiniz, gerçekten.

Sevgili dostlar, siz de Tanrı’sınız. Şu anda bunu nefesinizle içinize çekin. Bunu kabul edip onaylayan Yeshua’ya sahipsiniz. Bunu kabul edip onaylayan Buda’ya sahipsiniz. Bunu kabul edip onaylayan Musa ve Muhammed’e ve kesinlikle Kral Arthur ve tüm Camelot’a sahipsiniz. Bunu kabul etmekle, çizginin dışına çıkan adımı attınız. Ve şimdi, bunu yaşamaya başlamak zamanıdır. SİZ DE TANRI’SINIZ.

Tanrı sizi candan seviyor, her zaman da sevdi. O hep içinizde oldu. Tanrı’nın size olan sevgisini anlamakla, belki kendinize olan sevgiyi anlayabilirsiniz, ve bundan ötürü de gerçek sevgiyi, diğer insanlar için, çevrenizdeki yaşam için duyulan gerçek sevgiyi anlayabilirsiniz. Sizin de nasıl Tanrı olduğunuzu anlamak, Ruh’un sizin için hep beslediği şefkati anlamaktır – tümüyle şefkat, tümüyle sevgi, en karanlık anlarınızda bile.

Uçuruma, cehenneme düştüğünüzde ve Ruh’un orada olmadığını sandığınızda, Ruh oradaydı. Ruh sizinle birlikteydi. Ruh tümüyle şefkat içinde, aynı gözyaşlarını dökerek, aynı yalnızlığı deneyimleyerek, karanlığın derinliklerini sizinle birlikte hissederek oradaydı.

Ruh’un beslediği şefkat bazen…..şefkat bazen hissedilemez, çünkü o kadar yakındadır ki farketmezsiniz bile. Vazgeçmek istediğiniz ve Ruh nerede diye sorguladığınız günlerde şefkat….şefkat içinizde öylesine derin ve saf ve bütünleşmiş haldeydi ki, onu dışsal bir enerji olarak bile hissedemediniz. Şefkat öylesine asli ve gerçekti ki, onu neredeyse hiç hissedemediniz. O kadar yakındaydı. O hep oradaydı.

Ruh her zaman olduğunuz herşey için, olmuş olduğunuz herşey için, yaptığınız herşey için tümüyle kabul içinde şefkat besledi….tümüyle kabul, Ruh’un yüzünde hiç bir çatık kaş, yanlış yaptığınıza dair hiç bir ima olmadı. Bu, ana-babanızdan edindiğiniz, toplumdan edindiğiniz bir şartlanmadır….Ruh’tan değil. Ruh her zaman olduğunuz herşey için ve yaptığınız herşey için sizi onurlandırmıştır, çünkü HERŞEY kutsaldı.

Ruh sizin vasıtanızla sabahları güneş doğuşunu deneyimledi. Sizin gözleriniz, ve hisleriniz, ve yüreğiniz olmasaydı, Ruh bunu asla deneyimleyemezdi. Kopan bir ilişkinin acısını Ruh sizin vasıtanızla hissetti ve o bunu daha önce hiç hissetmemişti. Siz gelene kadar Ruh bir ilişkiyi bile anlamadı. Ruh dostluk sevincini sizin vasıtanızla bildi. Başarının coşkusunu sizin vasıtanızla bildi. Karanlık günlerin kederini sizin vasıtanızla bildi.

Ruh size tümüyle şefkat besler. Ve şefkat, kabulü ve onurlandırmayı içerir. SEN DE TANRI’SIN. Ve sevgili dostlar, siz Ruh’un bir yansımasısınız.

Ve bu Yeni Enerji günlerinize adım atarken, ve kendi kendinize, “Bu ne anlama geliyor – Ben de Tanrı’yım? Bu ne anlama geliyor?” diye sorarken, Ruh’un size duymuş olduğu ve duyduğu şefkati hatırlayın. Bunu başkaları için duyun. Bu, öncelikle üstesinden gelmeniz için size en çok meydan okuyan şey olacaktır.

Yoksul, muhtaç olanlara, ıstırap çekenlere şefkat duyun. Kaybolmuş ve dertli olanlara şefkat duyun. Çok başarılı olanlara şefkat duyun. Sağlıklı olanlara şefkat duyun. Her bir insana şefkat duyun.

Dünyayı değiştirmeye çalışmaktan vazgeçin. Tanrı onu değiştirmedi. Tanrı, yolculuğunuza karışmadı. Tanrı sizi sadece tümüyle şefkate sarıp sarmaladı. Siz de Tanrı olabilir ve her bir insanı yolculukları için onurlandırıp kabul edecek şefkati gösterebilir misiniz? Dünyayı değiştirmeye çalışmaktan vazgeçin. Tanrı onu değiştirmedi, çünkü sizi seviyordu.

Yeni Enerjide birçoğunuzun karşılaşacağı en zor meydan okuma, bu onurlandırma, ve kabul etme, ve tümüyle şefkat duyma olacaktır, birini büyük acı içinde görseniz bile. Oo, biz sizin ne yapmak isteyeceğinizi biliyoruz. Siz onları düzeltmeye ve şifalandırmaya çalışmak isteyeceksiniz. (bazı gülüşmeler)

Ve bu, eğer onlar bunu isterse, uygundur. Bunu sözlerle istemek zorunda değiller. Bir bilişe sahip olacaksınız, bir Ruhtan-Tanrısal-Ruha bilişine. Bunu, gerçeğinizin en derin düzeyi olduğundan emin olmak için tekrar tekrar kontrol edeceksiniz. Onları değiştirmek size düşmez. Tanrı’nın size duyduğu şefkati hatırlayın ve bunu diğerleri için Yeni Enerji’ye taşıyın. Bu, meydan okuyacaktır.

Ve sonra sevgili dostlar, bunu kendiniz için hissedin. Şu ana kadar yaptığınız herşey için bu şefkatin aynını hissedin….kendinize tümüyle şefkat besleyin…..herhangi bir fiziksel dengesizlik için şefkat besleyin.

Şu anda yaşadığınız en büyük enerji dengesizliklerinden biri de, kilo konusu. Ve biz bundan çok bıktık. (kahkahalar) Tanrı sizi şişman ya da sıska, uzun ya da kısa da olsanız sever. Kendinize şefkat duyun. Kendinize şefkat duyabilir misiniz? Fiziksel varlığınızla sevinç duyabilir misiniz? Kendiniz için oluşturduğunuz meydan okumaya bakabilir misiniz?

Eğer kendinize verdiğiniz bedenin içinde bulunan size, şefkat ve sevgi besleyebilirseniz, o beden kutsanmış bir dengeye geri gelecektir. Nasıl görünmeniz gerektiğiyle ilgili fikirleri salıverin ve bedeninizin kendini, şu anda hiç düşünemeyeceğiniz en tanrısal biçimde yeniden dengelemesine izin verin. Ve bu sizin için bir meydan okumadır.

Ve evet, biraz sinirlendik burada. (kahkahalar)

Sevgili dostlar, SİZ DE TANRI’SINIZ. Tanrı her zaman tümüyle şefkat duydu size. Şimdi, bu gelecek günlerde bunu hemşerileriniz için duyun. Dünya için duyun. Dünyanın tüm hayvan alemi ve bitki alemi için duyun.

Şefkat, kayıtsızlık demek değildir. O sadece onurlandırmak demektir.

Ve farklı bir yolu gitmek isteyen başka bir insan melek olduğunda, size geleceklerdir. Onlar şu anda Shaumbra’yı aramaktadır. Onlarla anlamsız ve karışık sözlerle konuşmayın. Onların düzeyinden çalışın onlarla. Gözlerinin içine bakın. Onlarla bağlantı kurun. Ve kendi kalbinizden onlarınkine, ağızdan kulağa değil, kalpten kalbe deyin ki, “Sen de Tanrı’sın. Ben seni tanıyorum.” Bu, çalışmanın başlangıcını, ve sizin onlarla nasıl çalışacağınızı değiştirir. Böylece, tümüyle şefkat duyun. Sevgili dostlar, biz buna odaklanıyoruz, burada buna, bu şefkat niteliğine odaklanıyoruz, çünkü onunla çalışmak çok önemlidir.

Buraya getirmek için bu ana kadar beklemek istediğimiz bir başka konuğun olduğunu anlayın. Ve biz bunda ciddiyiz. Şefkatin, Tanrı’nın bu çok basit niteliklerinden birinin arkasında yatan enerjiyi anlamanıza yardımcı olmak için, büyük ve kudretli birinin, güçlü ve cesur birinin enerjisini getiriyoruz.

Bu varlık öldü. Süpermen öldü sevgili dostlar. (kahkahalar) Süpermen öldü. Bakın Süpermen öldü, çünkü şefkat duymadı. O, dünya kurtarılmayı istemezken, dünyayı kurtarmaya çalıştı. Çevresinde olan biten herşeye bulaştı. Onu öldüren kriptonit (çvr. Süpermenin güçlerini yok eden yeşil kristal) değildi. Onu öldüren şefkat eksikliğiydi. (yoğun kahkahalar)

Süpermen, dünyanızın ona gerçekten çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda yaratılmış arketipsel bir enerjiydi. İnsanların bir çeşit umuda, bir süper insana ihtiyacı vardı.

Ama bu arketipsel enerji bir anlamda size karşı çalışmıştır. Sadece Süpermen değil. Tezahür ettirdiğiniz tüm süper kahramanlar ve tüm o büyük varlıklar. Siz mükemmel bir bedene, mükemmel bir güce, X-ışını vari bir görüşe, ve o tüm o şeyleri yapabilme yeteneğine sahip olup, dünyayı kurtarmak istediniz.

Ama sevgili dostlar, Süpermen artık ölü, yerine şefkat kondu, yerine güçlü olan o mükemmel bedenin sureti ve fiziksel varlıkla ilişkilendirilen tüm o nitelikler konmadı. Bunlar artık öldü. Siz bir süper insan olmanız gerektiği düşünce tarzınızla mücadele edip, savaşıp durdunuz. Ve bu bitti….bitti…öldü.

Onun yerini tanrısallığınız aldı. Onun yerini, Süper-adam ve Süper-kadın olmaya çalışmakla ilgili Eski kavramları bıraktığınızda….. bedenin üstlendiği, ve aklın üstlendiği, ve ruhun üstlendiği doğal denge alır. Siz dikkatinizi odakladınız. Hatta spiritüelliğinizi bile bu yüzeysel şeyleri temel alarak yargıladınız. Bunlar bitti artık. Bitti. Bunların yerini kendine ve çevrendeki herşeye şefkat duymak ve kendini ve çevrendeki herşeyi onurlandırmak aldı. Süpermen kendini ve diğerlerini onurlandırmayı unuttu. Ve gitmek zorunda kaldı. (kahkahalar)

Ruh’un ikinci niteliği – ve daha çok var, biz bugün dördünü ele alacağız. Ruh’un ikinci niteliği sadece sevinç, neşe ve kutlamadır. Ruh sürekli, tüm zamanlarda meydana gelen herşey için sevinç ve kutlama içindedir….böylece, böylece, sevgili dostlar, Ruh yaptığınız şeylerden huşu duyar, kötü bir gün geçirdiğinizde bile kutlama içindedir, kötü bir günün şimdi neye benzediğini bilmeyi kutlar. (kahkahalar) Artık bir dolu kötü gün geçirmeyi bırakabilirsiniz, çünkü Ruh artık biliyor. (yoğun kahkahlar) Siz yapacağınızı yaptınız.

Ruh sürekli kutlama içindedir….ister devam eden bir savaş olsun…..ister bir doğumgünü….ister bir parti olsun….ister çalışan bir öğrenci…ister bir icat gerçekleşsin…..ama sürekli bir sevinç ve kutlama vardır.

Siz de Tanrı’sınız. Sürekli sevinç ve kutlama içinde olabilir misiniz? Neyin doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü olduğunu yargılamaktan vaz geçebilir misiniz? Size yakın birinin ölümünü kutlayabilir misiniz? Kendi olması yakın ölümünüzü kutlayabilir misiniz? Dünyanızda olup biten bazı iğrenç, kötü şeyleri okuduğunuzda sevinç ve kutlama içinde olabilir misiniz? Eğer olamıyorsanız sevgili dostlar, o zaman kendinizin de Tanrı olmasına izin vermiyorsunuz demektir.

Başlarda zor olacaktır, biliyoruz. Ama Tanrı, Ruh sürekli sevinç ve kutlama içindedir. Bu demek değildir ki Tanrı olan bitenin bağlantısını anlamamaktadır, insanların yaşadığı deneyimlerin derinliğini anlamamaktadır. Tanrı bütünüyle karanlığın ve ışığın farkındadır. Ama Tanrı bundaki her bir deneyimi kutlamaktadır.

Siz de Tanrı’sınız. Ve yaşantınızda sevinç ve kutlama zamanıdır. Dediğimiz gibi, içinden geçtiğiniz ıstırabı, kendinizi içine soktuğunuz ıstırabı salıvermek zamanıdır. Her an sevinç ve kutlama…..bunu gerçekleştirelim diye bize yönelmeyi bırakın. Bunu siz gerçekleştirirsiniz. Yaşamınızın her yönünü bol bol kutlayın. Herşeyi kutlayın.

Bunun – Tanrı olmanın – ne anlama geldiğini merak ettiğinizde, bu şefkat anlamına gelir. Sevinç ve kutlama anlamına gelir.

Tanrı her zaman yaratır (üçüncü nitelik). Her zaman bir enerji hareketi vardır. Bir sevgi ifadesi vardır ve bu yaratımdır, her zaman yaratır. Tanrı, yaratmaktan büyük sevinç duyar ve kutlar.

Siz de Tanrı’sınız. Siz her yönden Yaratanlarsınız, bilseniz de bilmeseniz de sürekli yaratıyorsunuz. Şimdi, bilinçli Yaratıcılar olmak zamanıdır.

Sevgili dostlar, sizinle çalışmaktan biliyoruz ki, geceleri şu rüyaları görüyorsunuz. Rüyalar hakkında sizinle gerçekleştireceğimiz gelecek toplantılarımızdan birinde konuşacağız. Ama geceleri rüya görüyorsunuz, ve bu rüyalardan bazıları iğrenç ve korkunç. Bazıları meydan okuyucu ve zor, ve hiç bir anlama gelmiyor.

Ama çok yakınlarda, burada bulunanların çoğu, birçoğu…..biz oldukça travmatik olan rüyalarınızın ortasında hemen yanıbaşınızdaydık. Rüyanızda durdunuz ve bilinçli olarak kendinize dediniz ki, “Bu sadece bir rüya. Bunu değiştirebilirim. Bu, benim yarattığım bir yanılsama (illüzyon). Ve ben Yaratan olduğum için, rüyamı istediğim biçimde değiştirebilirim. Ben artık rüyamın bir kurbanı değilim. Ben rüyanın Yaratınıyım.”

Şimdi burada otururken, bir rüyadasınız. Bu bir yanılsamadır. Beni bulmaya çalışın. (kahkahalar) Bu, çok, çok gerçek olan bir yanılsamadır. Bu çok yoğun, ve çok odaklanmış, ve çok materyalistik bir biçimde icra edilen bir potansiyeldir. Ama bakın, başka düzeylerde icra edilen başka potansiyeller vardır. Ancak öncelikle odaklanılan bu potansiyeldir. Uzak bölgelere gitmek zorunda değiliz. Biz burada kalacağız.

Ama sevgili dostlar, burada ‘aynı zamanda bir Tanrı’ olarak otururken, rüyalarınızda yaptığınız şeyin aynını gerçekleştirebilirsiniz. Bir an için durun. Nefes alın. İşte böyle. Değiştirebilirsiniz. Yaratan sizsiniz. Siz yaşantınızın kurbanı değilsiniz. Siz onun Yaratıcısısınız. Yaşantınızın Yaratıcısı sizsiniz. Ve bu sizi bu kadar eşsiz yapan şeydir, Ruh’tan bile.

Siz farklı bir tür ‘aynı zamanda Tanrı’sınız’. Bakın, bildiğiniz Ruh, herşeyin Tanrısı, birlik, yaratılacak şeyi belirlemeye çalışmaz. O Ruh, bunun sizin kanalınızla gerçekleştirilmesine izin verir. Herşeyin Ruhu sadece sizin yaratmaya, ve araştırmaya, ve öğrenmeye, ve büyümeye devam etmenizi ister.

Bu, Tanrı olan sizle, Yuva’daki Tanrı arasındaki büyük farktır. Siz yaratımlarınızı değiştirebilirsiniz. Onları istediğiniz biçimde yönlendirebilirsiniz. Krallığın, Yuva’nın Tanrısının özel bir – nasıl desek – o size yaratıcı seçim hakkını vermiştir. Bugün burada oturabilir ve değiştirebilirsiniz. Belirleyici olmanız gerekmez.

Biz size bir mesajımızda “büyük darbelerle yarat”maktan söz ettik. Önemsiz ayrıntılara girmeyin. Bedeninizin yiyecekleri nasıl enerjiye dönüştürdüğüyle ilgilenmek zorunda değilsiniz. Bunun icabına tanrısal düzeylerden bakılmaktadır. Aynısı yaratımlarınız için de geçerlidir. Büyük darbelerle yaratın.

Yarattığınız şeyden hoşlanmıyorsanız, değiştirin. Nasıl değiştirirsiniz? Sadece derin bir nefes alın. Eski’yi bırakın. Kendinize çok gerçek bir rüya halinde olduğunuzu hatırlatın ve geniş, genel bir düzeyden seçiminizi yapın. Gelecekte, bir noktada size – nasıl desek – daha belirli yaratımlardan söz edeceğiz. Ama önce, yaratımın doğasını anlamak zorundasınız.

Böylece, geniş darbelerle yaratın. Sevmezseniz, değiştirin. Ama yaratın. Bir şey yapın. Yaratın. Bu, Ruh’un doğasıdır, ve siz de Tanrı’sınız.

Sevgili dostlar, bu “sen de Tanrı’sın” kavramı…..onu kavramaya, ve hissetmeye, ve anlamaya başlıyorsunuz. Ve biz diyoruz ki, Süpermen öldü, böylece bu sadece mükemmel bir bedeni yaratmakla ilgili değildir. Bu çocuk oyuncağıdır. Bu çocuk oyuncağıdır. Biz bu enerjinin artık salıverilmesini istiyoruz. Bu, en tanrısal düzeylerden, en yüksek, ileri düzeylerden yaratmakla ilgilidir.

Ve sevgili dostlar, Tanrı her zaman sever (dördüncü nitelik). Tanrı her zaman sever…herşeyi sever….yaşam deneyimini sever….Benliğin ifadesini sever. Yaşantınızda sevmediğiniz alanlara bakın – karanlık alanlara, zor alanlara, kendi içinizdeki alanlara – ve o sevgiye sahip olmak için kendinize izin verin. Buna sahip olmak için kendinize izin verin.

Gerçekten çalışmanızı istediğimiz alan, Tanrı’nın ilk niteliğine geri gider – şefkat. Gelecek haftalarda ve aylarda size gelecek olan budur, özellikle de birkaç gün içinde – bütünüyle şefkat duymak. Bu, kayıtsızlık anlamına gelmez. Duyarsızlık anlamına gelmez.

Tam tersine – şefkatte, diğer insanlar için tümüyle sevgi, tümüyle kabul, tümüyle tutku duyarsınız. Kısa duvarın arkasında durmak, ilgisiz kalmak demek değildir. Bu, şeyleri Eski Enerji tarzıyla, dualistik bir tarzla yapmaktan çıkmak demektir. Bu, şeylerin gerçekte nasıl yaratıldığına bir bakmak demektir. Bu, bir süre üzerinde gerçekten, gerçekten çalışmanızı istediğimiz şeydir.

Böylece, yapacak çok, çok işimiz var. Dediğimiz gibi, dört yıla kadar –bu belirli bir tarih değildir – ama insan bilinci bir kuantum sıçrayışından geçecektir. Biz o gün belirli bir şeyin olacağını söylemiyoruz. Biz manşetlerin farklı olacağını söylemiyoruz. Ama temeli oluşturan düzeyde, “uyumlu birleşmeniz”de olan şeye çok benzer bir şey olacaktır. O sadece gezegenlerin uyumlanması değildi. O durumların, şartların değişmesiydi.

Bundan dört yıl sonra olacak büyük bir değişim söz konusudur. Yapacak çok işiniz var. O zamandan sonra meydana gelecek şeyler için – nasıl desek – yeni evi hazırlamak için yapılacak çok çalışma var. Burada, tüm çevrenizde şeyler çok hızlanacaktır. Bunun şu anda neden meydana geldiğini anlayın.

Bunu da söyledikten sonra, Arthur’un, Buda’nın, Muhammed’in, Musa’nın ve Yeshua’nın sevgi dolu enerjileri, sizi kucaklamak üzere geliyor. Onlar da Yeni bir biçimde Yeni bir adla geri gelecektir. Ama şimdilik gidiyorlar, Eski Enerjiyi terk ediyorlar. Ve yolu Yeni’ye, Shaumbra dediğimiz bu gruba bırakıyorlar.

Hiç bir zaman yalnız değilsiniz. Ama şeyler hep değişecektir.

Ve Öyledir!

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.
www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.
Crimson Circle, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan global bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 40.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.

Crimson Circle her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Crimson Circle toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Crimson Circle, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışları yoluyla bolluğu kabul etmektedir.
Crimson Circle’ın en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.
Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.
Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.
Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir. Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.

Sorular ve Yanıtlar

Yeni Enerji Dizisi – 02 Ağustos 2003
Şaud 1: Sen Tanrı’nın Nitelikleri

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

Tobias : Ve öyledir sevgili dostlar, bugünün enerjisiyle devam ediyoruz. Sizi geri tutmuş olan şeyleri bıraktıkça….tanrısallığınıza bu realitede sizinle birlikte oynamasına ve her an sizinle birlikte (bu realiteye) katılmasına izin verdikçe, yaşantınızın tüm dinamikleri değişir. Çevrenizdeki tüm enerjiler değişir.

Bu noktaya gelmek zor oldu, çünkü siz önceden şartlandırılmış Eski yolları, tarzları bırakıyordunuz. Şeylerin belirli bir tarzda olması gerektiği düşüncesini bırakmak, zaman zaman oldukça korkutucu oldu.

Bundan dolayı biz Süpermen’in öldüğünü söylüyoruz. O, süper fiziksel gücü ve süper zekâyı içeren, süper güçlere sahip bir insan tiplemesiyle ilgili bir Eski Enerji kavramıydı. Bu şeylerin hiç biri Yeni Enerji’de önemli değildir. Hatta bu şeylerin hiç biri Yeni Enerji’de gerçek bile değildir. Siz bu süpermenlik kavramıyla mücadele ediyordunuz. Şimdi ise bunun süper-insan olmak değil, Tanrısal İnsan olmakla ilgili olduğunu öğreniyorsunuz. Tanrısal İnsan nitelikleri düşünmüş olduğunuz şeylerden çok farklıdır. En büyük mücadeleyi bu alanda verdiniz, en büyük mücadeleyi.

Şimdi Yeni Enerji’de yürüyor, Yeni bir yol öğreniyorsunuz. Bu Şaud’larda size gelmek bizim için kolaylaştı. Bu kavramları, düşünceleri de salın. Siz bizi bilincinizin yeni bir alanında bulacaksınız, daha önceleri var olduğunu bile bilmediğiniz bir yerde. Biz sizinle Yeni yerde oturuyoruz. Bilincinizin oraya gitmesine izin verin ve bizi çok açık, net bir biçimde duyacaksınız.

SEN DE TANRI’SIN, ancak sahip olduğunuz hak(lar) açısından çok eşsizsiniz. Siz kendini-farkında-olmakla ilgili ve kendi-kimliğinizle ilgili duyuları taşıyorsunuz, bu, Yuva’daki Ruh’un sahip olmadığı bir şeydir. Sizi eşsiz kılan bir şey daha var.

Bakın, Tanrı bir öğrencidir ve her zaman da bir öğrenci olmuştur. Öğretmen, o yolu gitmiş olandır. Ruh daha önce o yolu gitmemiştir. Siz bunun için Yuva’yı terk ettiniz, yeni deneyimlere, yeni yaratımlara girmek için ve sonunda Yeni Enerji’yi yaratmak için. Ruh her zaman öğrenci olmuştur.

Sizi ayrı kılan şey, Shaumbra, hem öğrenci, hem de öğretmen olmanızdır. Yuva’nın tekil Tanrı’sına göre sizi eşsiz kılan budur. Yolculuğunuz sırasında çok şey öğrendiniz. Tırtıldan kelebeğe geçmenin, bu dönüşümden geçmenin, Çemberi tamamlamanın, Yuva’dan ayrılıp Yeni Enerji’yi yaratmanın ne olduğunu öğrendiniz.

Sen, Tanrı, bu zamanda enerjiyi tutan olarak burada bulunuyorsun, ama aynı zamanda size gelecek olanlar için de bir öğretmen olarak. Onlar size gelip de yol göstermenizi istediklerinde, onlara rahberlik etmek için burada bulunuyorsunuz. Onlar türlü yollardan geleceklerdir. İstekleri, kulaklarınız tarafından duyulacaktır, ama onlar aynı zamanda kalplerinizde hissedilecektir. Ve zamanını bileceksiniz. Hatta onlara ne söyleyeceğinizi de bileceksiniz, çünkü kendi enerjinizi onlarınkiyle birleştirdiğiniz anda aklınıza gelecektir.

Sen, sevgili Tanrı, diğerlerine öğretmen olmak için buradasın. Size ihtiyaçları olacaktır. Şefkatinize ihtiyaçları olacaktır. Yaşamı kutlama sevincini, neşesini sizde hissetmeye ihtiyaçları olacaktır. Sizin, kendi kendinizin Yaratıcısı olduğunuzu bilmeye ihtiyaçları olacaktır. Herhangi bir anda kendiniz için illüzyon realitesini değiştirebildiğinizi bilmeye ihtiyaçları olacaktır.
Başkaları için değil, ama kendiniz için.

Sevgili Tanrı, oldukça eşsizsin. Siz, Yuva’daki Ruh’tan farklı bir enerji modelini taşıyorsunuz. Öğrenci, o Ruh’tur. Sizin öğretmen olmak zamanınız gelmiştir.

Sizin bununla hâlâ mücadele ettiğinizi ve öğretecek bir şeyinizin olmadığını sandığınızı biliyoruz, daha fazla kursalara katılmayı (kahkahalar), daha fazla öğrenmeyi, doğrusu bu diyebileceğiniz zamanı beklediğinizi biliyoruz. Ama eğer buradaysanız, herhangi bir biçimde bu sözlerle bağlantı kuruyorsanız, Yeni bir Enerji’de Yeni bir tarzda öğretmen olmayı seçtiğiniz içindir.

Bu, sizin de Tanrı olduğunuzu anlamanın önemli bir kavramıdır. Böylece, siz de çok şey öğrenmeye devam edeceksiniz. Çok, birçok yeni deneyimler edinmeye devam edeceksiniz. O parça, o öğrenci olan parça, kesinlikle bitmiş değildir. Ama bunu şimdi, öğretmenlik enerjisiyle dengeye getirmek zamanıdır.

Bunu da söyledikten sonra, sorularınızı duymak bizi mutlu edecektir.

1.SHAUMBRA’NIN SORUSU: Tobias, Şimdi’de olmak ve gelecekle ilgili hedef saptamak ve planlamak arasında nasıl dengede kalınacağı hakkındaki görüşlerini lütfen paylaşır mısın?

TOBIAS: Gerçekten de, yapılacak ilk iş nefes alıp Şimdi’de olmak ve uygun olan her şeyin size geldiğini anlamaktır. Sizin şu anda içinde yaşadığınız toplumda, içinde bulunduğunuz bilinçte, evet, gerçekten, sizin hedef-saptamak ya da planlamak dediğiniz şey vardır. Bunu Yeni Enerji’nin yoluyla iki şey yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi’de kalın, ama Şimdi’nizi, gelebilecek potansiyelleri içine alacak biçimde genişletin. Şimdi’nizi bunları içerecek biçimde genişletin. Onları kendinize, Şimdi’nize getirin. Ve sonra da gelebilecek her türlü değişikliğe açık olun.

Planlamanın, içinde yaşadığınız dualitik enerjiler yüzünden olduğunu anlıyoruz. Yaşantınızın bazı günlük şeyleri için planlama gereklidir, ama bunlara her zaman değişiklik potansiyelinin enerjisini dahil edin. Siz, bir grup insan olarak, bu hedef-saptamanın, bu hedefe odaklanmanın çok önemli olduğu bir zamanda dünyaya geldiniz. O zamanlar bu değerliydi.

Böylece birçoğunuz planlar ve hedefler geliştirdiniz, çünkü bu yaşamda çok şey başarmak istediniz. Ve bunun birçoğu da Eski yolları, tarzları, Eski karmayı bırakmaya odaklanmıştı. Ama eskiden yaptığınız biçimde hedef-saptamayı artık bırakabilirsiniz, çünkü bu size hizmet etmiyor. Önünüzde olanın kesinlikle farkında olmalısınız, ama bu enerjiyi Şimdi’ye getirin ve değişmesine izin verin. Tüm zamanı dönüştürmesine izin verin. Sadece hedef saptamak ve planlamak ile, onun Şimdi’nize gelmesine, ama değişmesine izin vermek arasındaki ince ama çok önemli farkı göreceksiniz.

2.SHAUMBRA’NIN SORUSU: Tobias, benim bir soru kapsamında birkaç sorum var. Ben yaşantımdaki birçok şeyi bırakma döneminden geçiyorum, artık iş görmeyen şeyleri bırakıyorum. Bu beni, bir tür temiz bir geçmişe sahip olduğum bir yere getirdi. Benim sorularım, özgür irade ve kontratlarımız arasındaki farkla ilgili, ve istemekle ilgili….bazen bir şey istemek için mücadele ediyorum, çünkü bir şey istediğin zaman, yoksunluk içinde olduğunu, artı, seçim yapanın da sen olduğunu okudum ve duydum. Açıklar mısın?

TOBIAS: Biz şimdi gerçekten bizimle birlikte, odada bulunan herkesle birlikte derin bir nefes almanı rica ediyoruz. (duraklama, salondaki herkes derin bir nefes alır) Kesinlikle. Ve bir tane daha. (duraklama, grup bir nefes daha alır) Bakın, burada, zihinde blokesiniz. (Cauldre’nın başına işaret eder) Bunların tümünden, nasıl işlediğini düşünmeye, hesaplamaya çalışarak geçiyorsunuz. Sadece kalbinizi izleyin. Bu gerçekten bu kadar basittir. Siz daha kalbinizi izlemeye alışmadınız, bundan dolayı da bunu gerçekleştirmek biraz alıştırma gerektirebilir. Bu tür şeylerde kalbinizi izleyin. Tüm yanıtlar oradadır. Uygun şeyler size gelecektir ve siz onlarla Şimdi’de ne yapacağınızı bileceksiniz. Bu arada da şu mücadeleden vazgeçin. Herşey tanrısal bir biçimde gelmektedir.

Biz daha önce de özgür iradeyle –seçim yapabilme yeteneği ile- Tanrısal İrade arasındaki farktan söz ettik. Tanrısal İrade, herşeyin kabulüdür. O, içinizde tanrısal bir rehberlik sistemine sahip olabilmeniz için, tüm enerjisel yapıyı değiştirmektir. O sizdir. O, sizindir. O bizden gelmez. İnsan benlikle, tanrısal benlik arasındaki güven sağlandığında, şeylerin nasıl değiştiğini göreceksiniz. İstediğin şeylerle ilgili, ya da bu isteğini nasıl ifade ettiğinle ilgili endişelenmene gerek yok.

Bazen, bir şeyi pek doğru olarak ifade etmediğini sanan insanlar bizi çok eğlendiriyor. Biz o kadar da aptal değiliz! (kahkahalar) Herşeyden öte, tanrısallığınız o denli yoğun değil. Tanrısallığınız anlıyor ve yaşantınızın bir parçası olmak istiyor. Bu şeyleri ayrıntılı olarak tanımlamak zorunda değilsiniz. Ne istediğinizle ilgili endişelenmenize gerek yok.

Çok basit bir biçimde şöyle diyebilirsiniz, “İçerdeki sevgili tanrısallık, ortaya çık ve oyna. Bana yolculuğumda rehberlik et.” Bu, bu kadar basittir. O zaman herşey değişir, tüm dinamikler. Dualite yolundan çıkmış olursunuz. Herşey size gelir. Bunu insana has sözcüklerle anlatmak biraz zor, çünkü zihinselleştirme eğilimi mevcuttur. Bundan dolayı derin bir nefes almanızı istedik, onu hissedebilmeniz için, sözlerimizi söylemeden önce, size akıtılan tüm enerjiyi hissedebilmeniz için. O tanrısal rehberlik sistemine sahipsiniz. Ona güvenin.

3.SHAUMBRA’NIN SORUSU: Tobias, ben HIV-pozitif (Aids) olan insanlara hizmet veren bir kuruma gönüllü oldum. Ölmekte olan insanlarla, geçişleri sırasında birlikte olmaya çekiliyorum. Bu kurumda kalayım mı? Ve, en ihtiyaç duyulan yönde mi ilerliyorum?

TOBIAS: Bu, bizim yanıtlayamayacağımız çok özel bir sorudur. Biz yine, senin kalbine dönmeni isteyeceğiz. Bu soruyu çevreleyen enerjilere bakıyoruz. (duraklama) Yaptığın şey çok yararlı, ama seçeneklerini kesinlikle açık tutmalısın. Bu, bu kurumda kalman ya da kalmamanla ilgili değil. Bu, aynı zamanda bizim gözde projelerimizden biri olan geçiş işlemiyle gerçekleştirdiğin çalışma hakkında. Bu geçiş işlemiyle ilgili gerçekleştirdiğin yararlı şeylerdir önemli olan. Kurumun yapısı değil. Eğer günün birinde kurumun yapısı seni bunaltacak olursa…..o zaman kendi başına yola devam etmek zamanıdır. Şu anda birçok farklı düzeyde geçiş işlemiyle ilgili çok şey öğrendiğini anla. Sen aynı zamanda büyük şefkat besleyen birisin, ve bu, gerçekleştirdiğin çalışma türünün çok önemli bir unsuru.

Elde ettiğin yeni anlayış düzeylerine açık ol, ve – nasıl desek – geçişi gerçekleştirmiş olan, özellikle de son bir yıldır birlikte çalıştığın ve şimdi perdenin öte yanından gelen varlıklarla, evet, çalışmaya açık ol. Onlar, öbür taraftan seninle çalışmak için geliyorlar. Onlar şu anda, Dünya’ya yeniden enkarne olmamayı seçmiş durumdalar. Senin çalışmana çekiliyorlar. Bu son yılda geçiş yapmış olanların birçoğu şu anda özellikle ulaşılır halde, özellikle de bu çalışmanın doğasını genişletirsen.

Gerçekleştirdiğin çalışma için öyle onurlandırılıyorsun ki. Sen şefkatle çalışıyorsun, yargılamadan, ve onların sadece bir işlemden geçtiğini anlıyorsun. Sana teşekkür ediyoruz.

4.SHAUMBRA’NIN SORUSU: Merhaba Tobias. Benim, son bir buçuk ya da iki yıldır yaşadığım deneyimlerle ilgili bir sorum var. Ben epey bir süre önce, kalbin gitgide daha fazla rehberlik ettiği hale doğru bir değişim yaşadım. Ve şeyler de akıp gidiyordu, ve beni ülkenin farklı yerlerine ve farklı çalışmalara götürüyordu. Bir buçuk, iki yıl kadar önce birşey değişti. Bu sadece, olmakta olan muazzam salıvermelerin bir parçası olabilir. Ama zamanın şu noktasında, deyim yerindeyse, kalbimle hiç bir iletişime sahip değilim. Ve sanki beni bir yöne kanalize edecek hiç bir tutku ya da enerji yok. Ve bu uzun süredir böyle, ve çok münasebetsiz, garip, sinir eden bir durum…ne diyebilirim ki. Bununla ilgili bir yorumun var mı?

TOBIAS: Elbette. (kahkahalar) Shaumbra’nın geçtiği işlemlerden birinin de, eylemlerden (aktivitelerden) sonra gelen eylemsizlik, tutku patlamasından sonra gelen tutkusuzluk devresi olduğunu gördük. Bizim bu farkettiğimiz biraz tipik bir şey, çünkü siz çok bilinç tekâmüllerinden geçiyorsunuz. Tanrısallığınızın sizi kapatıp, sessiz bir sürece girmenizi sağladığı zamanlar vardır. Üzerinde bulunduğun yol, artık en yüksek yol değil. Onun için de bir sessizlik ya da kendini geride tutma döneminden geçiyorsun.

Ancak, bu aynı zamanda tanrısallığınla aslında en yakın bağlantıda olduğun zamanlardan biri. Ruh ve sen en zor ve meydan okuyan durumlarda, karanlıkta, uçurumun dibinde olduğunuzda, bu aslında Ruh’un en yakın olduğu zamanlardır. Ama sen bunu farketmezsin, çünkü şefkat çok yakınındadır. Ama Eski Enerji insan aklı bunu böyle görmez. Bir ayrılık olduğunu hisseder.

Biz senden bu konuda sakin olmanı rica ediyoruz. Bunu anla. Ve kendi Benliğinin – sen, Tanrı’nın- şimdi yepYeni yollar yarattığını bil.

Şimdi, dört, beş ay kadar sonra geri gelip bize seslenecek ve diyeceksin ki, “Tobias, herşey şu anda çok çılgın ve o kadar hızlı hareket ediyor ki (kahkahalar) ve ben tutku doluyum, ve hep hareket halindeyim”. Yani görüyor musun, bu sadece içinden geçtiğin bir devredir. Onunla sükunet içinde ol ve tanrısallığının Yeni bir yön, yeni bir rota planladığını anla.

4.SHAUMBRA: Eh, zor olan yanı şu ki zihin devreye girip bunu düzeltmek istiyor ve dizginleri eline alıp planlamak istiyor.

TOBIAS: Elbette.

4.SHAUMBRA: Ve insanın bankadaki hesabı küçülüp durdukça, zihin GERÇEKTEN devreye girip bunu rayına oturtmak istiyor.

TOBIAS: Elbette. Ve bir anlamda bunda da bir hayır vardır, çünkü alarmın çalmasına ve Tanrısal Benliğe, “artık bir şeyler yapmak zamanı” denmesine neden oluyor. Yani onlar birlikte el-ele çalışıyorlar. Zihnin gevezeliğine gelince, sana yeniden hatırlatıyoruz – bu hepiniz için çok basit bir şeydir – nefes aldığınız zaman zihin gevezelik edemez.

5.SHAUMBRA’NIN SORUSU (Internet’ten): Tobias, İncil’in kodlarını çözen ve dünyanın sonunu 2006 olarak yorumlayan, ve popüler olan bir kitap çıktı. Bunun gerçek anlamı nedir?

TOBIAS: Bu kitabın enerjisi çok doğru….bir dereceye kadar. Ama o Eski Enerji’de yazılmıştı. Onun içinde bazı yanlış kavramlar ve oldukça korku veren şeyler var. Doğru olan, bu gelecek üç, dört yıla kadar büyük değişikliklerin olacağı hissidir. Bazıları kuantum sıçrayışının 2012’de olacağını söylemiştir. Yazılardaki kodların bu çözülümünde, 2006 gibi bir tarih olacağı hissedilmiştir. Biz bunun 2007 yazının sonlarına doğru olacağını görüyoruz.

Ama bu hareket eden bir tarihtir. Bu hareket eden bir ayrılık noktasıdır. Onun için de belirli bir şeye tutunmayın. Bu dünyanın sonu değildir. Yeni bir Enerji’nin başlangıcıdır. YepYeni bir zamanın başlangıcıdır. Dünya üzerinde Yeni bir bilincin başlangıcıdır.

Bazı insanlar bu dönemde çok zor bir zaman geçirecektir. Bazıları buna isyan edecektir. Birçoğu gezegeni terk edecektir. Ama siz, Shaumbra, gerçekleştirdiğiniz çalışmalar yüzünden, toplantılarımız sayesinde, bunun sadece içine girdiğiniz tümüyle Yeni bir Enerji olduğunu anlayacaksınız. Size tekrar hatırlatıyoruz, lütfen, bununla ilgili dramlara ve komplo teorilerine kapılmayın. Bu sadece tanrısal bilincin tekâmülüdür.

6.SHAUMBRA’NIN SORUSU: Tobias, seninle şahsen burada bulunmak çok güzel bir şey. Benim sorum…..

TOBIAS: Bu bir yanılsama (illüzyon). (kahkahalar)

6.SHAUMBRA: Güzel bir yanılsama! Benim sorum, Independence, Missouri’deki seminerden beri bağımsızlığın peşine düşmemle ilgili, çünkü bu toplu bilincin dışında olan bir şey. Âdet (aybaşı kanamaları) eski, modası geçmiş bir şey mi?

TOBIAS: Bu insan biyolojisine öylesine işlemiş bir şey ki, bir süre devam edecektir. Ve özellikle de bu, bu yıl tıp ve biyoloji hakkında konuşurken ele alacağımız konulardan biri. Sen bunu bir – nasıl desek – sen bunda bir ikilem göreceksin. Bazı kadınların bununla çok, çok zor bir süreçten geçtiğini, ve diğerlerinin de çok daha kolay bir süreç yaşadığını göreceksin. Bu bir noktada, neredeyse insan biyolojisinden yok olabilecek bir durum ya da haldir. Ama sizin şimdi yaşadığınız yaşamlarınızda bu kesinlikle yaşantınızın bir parçası olacaktır. Bunun etkilerini azaltmak için yapabileceğiniz şeyler var. Ve biz ilk ve en önde gelen şeyin ne olduğunu buradaki izleyicilere soruyoruz:

İZLEYİCİLER: NEFES ALMAK!

TOBIAS: Gerçekten. Biyolojindeki değişimlerin kabulüyle yapılan soluma, etkiyi azaltacaktır. Buna yardımcı olacak belli otlar ve hatta belli enerji yöntemleri vardır – bazılarına şimdi ulaşabilirsiniz, diğerleri yakında ortaya çıkacaktır.

Bu değişim işleminin (prosedürünün), aynı zamanda – nasıl desek – özellikle de içinde yaşadığınız ve çok eril olan enerjideki dişi enerjinin genel değişimiyle bağlantılı olan çok önemli katkıları vardır. Ama şu an için, etkilerin nefesle azaltılabileceğini bilin. Biz bunun sonunda – nasıl desek – insan şartlarının matrix’inden – güzel laf – çıkacağını hissediyoruz.

6.SHAUMBRA: Dişilik….yaratıcılık farklı bir yoldan mı ifade bulacak?

TOBIAS: Kesinlikle.

6.SHAUMBRA: Aaah…..teşekkür ederim!

TOBIAS: Güzel söyledin!

7.SHAUMBRA’NIN SORUSU (Internet’ten): Kanada’daki federal hükümetin – şu anda bir erkekle bir kadının birleşmesi olan – evlilik tanımını değiştirip, gay (homoseksüel) toplumu da kapsayacak biçimde genişletmek üzere verdiği önerge, halkın içinde ve dinsel kuruluşlar arasında muazzam tartışmalara ve bölünmelere neden oldu. Yorumda bulunabilir misin?

TOBIAS: Sevgili dostlar, bu, gazetelerinizin manşetlerini gördüğümüzde ve haberleri duyduğumuzda, kendi kendimize güldüğümüz şeylerden biridir. Bu alanda büyük bir ilerleme kaydedildi. Bazen Dünya üzerindeki çalışmalarınızın etkisini merak ediyorsunuz. Şu son yıllarda bu alanda çok yol katedilmiştir. İnsanlar üzerindeki kontrolü bırakmaları için hükümetlere meydan okunacaktır. Onlar hizmet için buradadır ve bunu unutmuşlardır. Onun için, ister özellikle gay bir çifte hizmet etsinler, ister o diğer türden çiftlere her ne diyorsanız, onlara hizmet etsinler, (hükümettekiler) hizmet için buradalar. Bu aynı zamanda toplumunuzdaki ve bilincinizdeki değişimin de bir yansımasıdır. Bu konuda gitgide daha fazla kabul vardır. Bu, hızla, hızla engelleri yıkmaktadır.

Dengeli bir eril ve dişil enerjiyle gelmiş olanlar, sizin gay ya da homoseksüel dedikleriniz, bu gezegendeki çok Eski eril enerjinin kapsayıcı dengesini değiştirmek için çok şey yaptılar. Şeyler hızlı değişmektedir, ve gerçekten de bundan hoşlanmayanlar var. Bilinç ve hükümet, herhangi iki insanın sevgide birleşmesini kabul ettikleri bir noktaya geldiğinde, o noktada bilin ki çok yol aldınız. Çalışmalarınızın çok büyük bir etkisi olmuştur.

Tanrı herhangi iki insanı sever, ve SİZ DE TANRI’SINIZ. O sevginin nasıl ifade edildiği, nasıl yaratıldığı farketmez. Bunlar kalkması gereken Eski, Eski engellerdir. Ve çok ilerleme kaydedilmiştir. Biz bu Kanada ülkesinde çok hızlı ilerlendiğini görüyoruz. Bu, Batı dünyasının bilincini bir baştan bir başa çok hızlı değiştirecektir, ve – nasıl desek – şu anda Batı’daki dengesiz eril enerjinin kökeninde (hızlı değişimlere neden olacaktır). Böylece bunun değiştiğini görmek iyi olacaktır.

8.SHAUMBRA’NIN SORUSU: Merhaba Tobias. Benim üç oğlum var – 11, 12 ve 17. İkisine disleksiya, birine de ADHD (hiperaktif dikkat bozukluğu) tanısı kondu. Onlar için söyleyebileceğin, bilgilendiren bir-iki sözün var mı?

TOBIAS: Gerçekten, onlar kesinlikle – nasıl desek – biz bu etiketten fazla hoşlanmıyoruz – ama sizin “kristal çocuklar” dediğiniz olarak geldiler. Onlar açık, temiz niteliklerle gelen çok duyarlı çocuklar olarak geliyorlar, ve bir Eski Enerji dünyasında odaklanmada, uygun olarak zorlanıyorlar. Biz daha önce de, öğrencilerine not vermeyecek ya da bu tür nitelikleri için, ki bu bir anlamda bir armağandır, öğrenciyi yargılamayacak Yeni Enerji okullarından söz ettik. Bu çocuklar aynı zamanda genişlemiş bir bilinçte ve Genişlemiş Şimdi’de bulundukları bir haldedirler.

Onları buraya getirmeyi seçmiş bir insan-melek-anne olarak, bu erken dönemlerinde onların rehberi olman için – buna hiç de bozukluk olarak değil de, daha çok eşsiz bir armağan olarak bakman için seni cesaretlendiriyoruz. Onların düzenli olarak nefes (çalışmasını) yapmalarını da sağlamanı rica ediyoruz. Onlarla, hep yaptığın gibi sevecen bir biçimde konuş ve bir yandan genişlemiş halde bulunurken, bir yandan da aynı zamanda odaklanabileceklerini anlamalarına yardımcı ol. Biri, diğerinin yerini almak zorunda değildir.

Onların içsel his düzeyinde çok, çok duyarlı olduklarını da anla. Bu realiteye odaklanma yoksunluğu, aynı zamanda, bir anlamda, onlar için bir korunmadır. Bu onların, varlıklarında ciddi tıbbi sorunların olması gibi şeylerden de sakınmalarına yardımcı olur. Onları düzenli bir soluma ve kabul rejimine sok. Bununla bağlantılı olan armağanları anlamalarına yardımcı ol. Bu şartları reddetmeye çalışma, tersine onları kabule getirmeye çalış, ve – nasıl desek – onlarla birlikte armağanların keyfini çıkart.

8.SHAUMBRA: Çok teşekkür ederim.

TOBIAS: Biz sana teşekkür ederiz!

9.SHAUMBRA’NIN SORUSU (Internet’ten): İnsan toplu bilinci nasıl geride bırakır, ve başarılı olup olmadığını nasıl bilirsin? Bu benim için pek açık değil ve ne anlama geldiğinden de pek emin değilim ya da bunun nasıl hissedileceğinden.

TOBIAS: Cauldre bizimle şakalaşıyor ve diyor ki, bir toplu bilinç metresi ile gelip…..(kahkahalar) Sevgili dostlar, sadece toplu bilincin ne olduğu anlayışı ve onu terk etmeye hazır olduğun seçimi, geri kalan herşeyi ayarlayacaktır. Tanrısal doğanız bunu hisseder ve duyar. Bakın, bu, geniş darbelerle yaratmanın bir örneğidir. O zaman, toplu bilinçten özgürleşme işlemini başlatırsınız. Bu deneyim, herkes için kendine hastır. Bu, belirli bir hissin olacağını….ya da belirli bir rengi….ya da belirli bir olayı göreceğinizi söyleyebileceğimiz bir şey değildir. Bu sadece, “Ben bırakmaya hazırım” demektir.

Şimdi bunu çevirip diyoruz ki, toplu bilinci bırakmaya hazır olmasaydın bu soruyu hiç sormazdın ya da o mesajı hiç duymazdın. Bu, gerçekleştirmeye hazır olduğun bir şeydi. Bu şimdi sadece, “ben terk etmeyi seçiyorum” diyeceğin o noktayı aşmakla ilgili. Tüm dinamikler senin içinde zaten oluşmuştu. Bu şimdi sadece terk ettiğini bilmek meselesidir.

Başlarda yaşantında ince (süptil) farklar göreceksin, ve zamanla bazı oldukça büyük farklar. Seni şaşırtabilecek ve sarsabilecek ince farklar, bazen dostlarından, ve aileden, ve genel olarak insanlıktan daha da ayrı olduğun hissi olabilir. Ama bu sonradan geri gelip, çok derin bir empati ve şefkate dönüşür, çünkü sen o yollardan geçmişsindir.

Bir başka işaret de, yönsüzlük hissi olacaktır, çünkü sen Eski enerji bağlarını bırakmış olacaksın. Bazen – nasıl desek – hafızanı kaybediyormuş gibi hissedeceksin. Ya da çok odaklanamadığını. Bunların tümü bunun bir parçasıdır, ama sonradan, Yeni Enerji’de topraklandığın yere geri gelir.

10.SHAUMBRA’NIN SORUSU: Bize, gezegendeki Adem Kadmon (ilk insan) enerjisi ve nasıl tezahür ettiği hakkında neler söyleyebileceğini merak ediyordum.

TOBIAS: Gerçekten. Adem enerjisi, Başmelekler Düzeni tarafından tasarlandı ve üretildi. O, tanrısallıkla biyolojiyi Dünya üzerinde biraraya getirecek ilk modellerden (kalıplardan) biriydi. O Dünyaya gelmeden önce uzun bir süreçten geçti – sizin bir anlamda galaktik yolculuk diyebileceğiniz bir süreçten.

Sizi bu noktaya getiren Adem Kadmon enerjisi artık size hizmet etmiyor. Onun, toplu bilinç niteliklerinden biri olduğu söylenebilir. O, birçoğunuzun sahip olduğu bir enerji modeliydi. Yedi Mühürün enerjisine bakıp onu açıkça görebilirdiniz. Biz onu burada açıkça görebiliyoruz ve onu sözlerle anlatmak zor. Ama o içinize dokunmuş haldedir. Bu aynı zamanda biyolojinizin DNA’sında da olan bir şeydir.

O enerjiyi bırakmak zamanıdır. Yeni bir model belirecektir. Biz bu noktada ona bir ad vermek istemiyoruz. İnsanlar bu adlara bayılıyorlar. Biz bu noktada onu açık bir yapı olarak tutmak istiyorduk. Ama siz Adem Kadmon enerjisini onurlandırabilirsiniz. Şimdi, onu bırakabilirsiniz, ve onun yeri çok ilginç bir şeyle doldurulacaktır. Ama o sadece Eski için geçerli bir modeldi. Bu güzel soru için teşekkür ederiz.

(duraklama)

Böylece sevgili dostlar, yeni dizimize, Yeni Enerji Dizisi’ne başlıyoruz, ve SEN DE TANRI’SIN diye hatırlatıyoruz. Hep oldunuz. Hep olacaksınız. Siz, içinden geçtiğiniz deneyimler yüzünden eşsiz bir Tanrı’sınız. Ama siz Tanrı’dan ayrı değilsiniz. Tanrı’dan eksik değilsiniz. Tüm Var Olan’ın sevgisi için değersiz değilsiniz. SİZ DE TANRI’SINIZ.

Buradan öğretmenler olmaya doğru ilerleyeceksiniz . Buradan diğerlerinin anlamasına yardımcı olmaya doğru ilerleyeceksiniz. Buradan Yeni Enerji yollarını yaratmaya doğru ilerleyeceksiniz. Bunlar şu anda, gerçekleştireceğiniz çalışmalar açısından önünüzdeki dört yıl için çok önemlidir. Bu, insanlığın ve Tüm Var Olan’ın bir sonraki aşamaya geçişindeki rahatlığın, kolaylığın belirlenmesine yardımcı olacaktır. Yapacak büyük işleriniz var!

Hiç bir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman bizim sevgimize ve desteğimize sahipsiniz.

Ve öyledir!

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.
www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.
Crimson Circle, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan global bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 40.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.
Crimson Circle her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Crimson Circle toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Crimson Circle, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışları yoluyla bolluğu kabul etmektedir.
Crimson Circle’ın en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.
Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.
Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.
Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir. Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.