Şaud 9: İlahi Planınız

Tanrısal İnsan Dizisi – 05 Nisan 2003

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

TOBIAS: Ve öyledir sevgili Shaumbra ve sevgili dostlar, yüreklerinizin açık olduğu, yeni düzeylere, yeni anlayışlara geldiğiniz bu yerde bir kez daha toplanıyoruz. Ben, Tobias ve melek alemlerinden tüm diğer varlıklar, şu anda alanınıza akıyoruz.

Sizden, bizi hissetmenizi rica ediyoruz. Yüreğinizi açın. Son birkaç dakikada enerjinin nasıl değiştiğini hissedin. Enerjinin, bilinçli nefes almanızla şimdi nasıl değiştiğini hissedin.

Şeyleri değiştiren, perdenin bu yanında bulunan bizler değiliz. Bu sizsiniz. Ama kendinizi açtığınız zaman, saklandığınız yerden çıktığınız zaman, biz çok daha yakına gelebiliyoruz. O kadar yakına gelebiliyoruz ki, kendinize izin verirseniz, yanıbaşınızdaki enerjimizin sıcaklığını hissedebilirsiniz. Kendinize izin verirseniz, size getirdiğimiz onuru ve sevgiyi hissedebilirsiniz. Sizin için hissettiklerimizi, kelimelerin ifade edebilmesi mümkün değildir. Onun için, öyküyü hislerimizin anlatmasına izin verin.

Nefes alın sevgili dostlar. Nefes alın. Sevgi ve onur hislerimizi içinize çekin.

Yolculuğun zor olabildiğini biliyoruz. Ama çok da basit olabilir. Yolculuk uzun ve meydan okuyucu oldu. Ama o şimdi sevinç ve neşe dolu ve zamansız olabilir.

Kendinizi şu Yeni Enerji dediğimiz şeyde gerçekten topraklamaya başladınız. Kendinizi gerçekten açmaya başladınız, şimdiye kadar olduğunuz her şeyi bütünleştirmeye, Yaratıcı olduğunuzu anlamaya, ve içinde olduğunuz her anı yaratabileceğinizi anlamaya başladınız.

Sizler, benliğinizin insan veçhesine o kadar odaklanmıştınız ki. Odağınız çok katı – ve zordu. Ama şimdi odağınızı genişletiyorsunuz. Hâlâ Dünya’dayken, içinizdeki “Ben”i kabul etmek üzere odağınızı değiştiriyorsunuz.

Geçmişte bir çoğunuz kendinize şöyle dediniz, “Kim olduğumu ve kim olmuş olduğumu hatırlamak için bu gezegenden ayrılacağım günü bekliyorum. Bu insan bedenindeyken ve bu insana ait boyutlarda yürürken, yaşamı anlayabileceğimi hiç sanmıyorum.”

Ama bir değişim olmaktadır. Hâlâ Dünya’dayken kendinizi açmanın, hatırlamanın, ve bir kez daha her şeyi hissetmenin uygun olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Hatırlamak için, farkındalığa ve bilince sahip olmak için, mezara girmeyi beklemeye gerek yoktur.

Ama sevgili dostlar, bir kez daha nefes alın. Şu anda sizinle birlikte oturan ve melek alemlerinden gelen tüm varlıkların gerçek enerjilerini soluyun.

Birkaç yıl önce sizinle konuşmaya başladığımızda, şimdiki kadar yakınınıza gelebilmek bizim için zordu. Bu kadar yakına gelmemizi önleyen engeller vardı. Çok yakına gelmek zordu, çünkü biyolojinizin, ve aklınızın, ve ruhunuzdaki her şeyin hassas dengesini altüst etmek istemedik.

Şimdi bu Yeni Enerjide, açılmış farkındalığınız ve Şimdi’de olmak anlayışınızla anında gelebiliyoruz. Belki bizi hemen görmeyeceksiniz, çünkü bizi fiziksel gözlerinizle görmeniz uygun değildir. Kalp merkezinizi açtıkça bizi hissetmeniz uygundur. Sonra, ruhları görmek, konuştuğumuzu duymak gibi hayalini kurduğunuz şeyleri gerçekleştirebilmeye başlayacaksınız.

Ama önce bizi hissedin ve duyumsayın. Bu, akıl yoluyla olmaz. Bu, tüm varlığınızdan gelir, kalp merkezi diyeceğiniz yerden gelir.

Ben, Tobias buradayım. Cauldre’nin (Geoffrey Hoppe) biraz üzerinde duruyorum. Ben Linda’yı da (Geoffrey’in karısı) kucaklıyorum, çünkü iletişim hatlarının çok açık ve temiz kalmasını sağlıyor. Ve ben hemen yanıbaşınızda oturuyorum. Bunların tümü aynı anda oluyor. Gerçekten, ben hem Cauldre’nın yanında, hem Linda’nın, hem de sizin yanınızda olabilirim.

Size, Yeni Enerjinin birçok tarzından söz edeceğiz. Ama öncelikle, bunun hislerden, kalpten geldiğini anlayın. Eğer zihniniz şu anda mücadele ediyorsa, yumuşak bir biçimde onu kenara koyun. Bizi hislerinizle duyumsayın ve algılayın. Yumuşak, yumuşak bir biçimde izin verin. Aynı anda hem insan şartlarında, hem de ruhsal şartlarda olabileceğinize şu anda yumuşak bir biçimde güvenin. Yeni Enerji tarzı budur.

Sevgili dostlar, bir kez daha sizinle birlikte burada olmamızın, bugün konuşmamızın, bizden istenmesi büyük bir mutluluktur. Konuşmak istediğimiz çok konu var. Önce, sizin boyutlar, ve zaman ve mekan diyeceğiniz şeyleri tartışmakla başlayalım.

Çok-boyutlu bilinç, sizin, Shaumbra’nın, şimdiden deneyimlemeye başladığı bir şeydir. Gelecek günlerde bunu gittikçe daha fazla deneyimleyeceksiniz. Zaman ya da mekan yoktur, ama yine de, bilincin farklı düzeylerinin tanımlanmasına ve biçimlenmesine yardımcı olacak bir şey vardır.

Kolunuzdan saati çıkardığınızı düşünün. Güneşin hep parıldadığını, gökyüzünüzde hareket etmediğini düşünün. Zamanın olduğunu nasıl bilecektiniz?

Zaman, Dünya’ya geldiğinizde yarattığınız bir durumdu. Yıldızların, güneşlerin ve Dünya’nın geniş hareket yelpazesi, temel olarak alınmıştı. Deneyimlerinizin gelişimini ya da evrimini tanımlamaya yardımcı olsun diye tasarlanmıştı. Zaman, olayların tanımlanan bir perspektife oturtulmasını sağlar. Yaşam deneyimlerini, sizin için anlaşılabilir paketler haline getirir.

Perdenin bizim yanında zaman yoktur, ama yine de olayların bir gelişimi, ve bilincin bir gelişimi vardır. Bazı insanlar her şeyin –geçmiş, şimdi, ve geleceğin- zaten olmuş olduğunu var sayıyor. Ama geleceğin daha yaratılmadığını anlayın. Gelecek, Ruh tarafından, ya da sizin tarafınızdan bilinmemektedir. Geleceğin daha tanımlanması gerekiyor.

Gelecek, içinden seçeceğiniz tüm potansiyellerle tanımlanır. Bu tıpkı, büyük süpermarketlerinizden birine girip de, binlerce, belki de milyonlarca ürünün arasından seçmenize benzer. Gelecek, bir anlamda, muazzam bir potansiyeller süpermarketi gibidir. Deneyimlemek istediğiniz şeyi seçersiniz.

Sonra, var olan tüm potansiyellerin arasında, “potansiyelsizlikler” de vardır – fizikçilerin bu sözü çok sevmeyeceğini biliyoruz. Ama var olan “potansiyelsizlikler” vardır. Bunlar daha tanımlanmak zorundadır. Bu potansiyeller için tutulan ve daha üzerinde bile düşünülmeyen, dikkate alınmayan bir bilinç alanı vardır.

Gelecek daha yaratılmadı. O, deneyimlemek istediğiniz şeyi seçmenizi beklemektedir. Sonuçta ne deneyimlemek istediğiniz size ve ruhunuza kalmış bir şeydir.

Zaman yoktur. Mekan da yoktur. Siz mekanı, bir noktadan ötekine olan uzaklığı ölçerek tanımlıyorsunuz. Bunu, uzunluk ya da hacim gibi belirli birimlerle ölçme metotlarına sahipsiniz. Bunu, hız oranını ölçmek için de kullanıyorsunuz, örneğin ışığın bir noktadan ötekine ne kadar zamanda gittiğini ölçmek gibi. Ama sevgili dostlar, bunların tümü de bir yanılsamadır (illüzyondur). Gerçekten mekan yoktur.

Bilim adamlarının sürekli evrenin büyüklüğünü belirlemeye çalışmaları ilginçtir. Ama onlar bunu eski insan araçlarıyla ölçmektedir. Onlar bunu, Dünya alemlerinin, ya da belki bu güneş sisteminin dışında enerjisel olarak uygun olmayan araçlarla ölçüyorlar. Sizin bildiğiniz biçimde mekan yoktur.

Bunların tümü, deneyimlerinizin anlaşılmasını ve tanımlanmasını sağlamak amacıyla insanların seçtiği metotlardır. Yaşamınızda büyük bir olay olduğunda, onu yaşadığınız zamana ve mekana göre tanımlayabilirsiniz. Bu, her şeyin bir perspektife oturmasını sağlar.

Bildiğiniz biçimiyle zaman ve mekan, Dünya üzerinde uzun, çok uzun bir dönem devam edecektir. Ama…ama, siz Yeni Enerji’de zamanın ve mekanın bilinen düzeylerinin dışına çıkmayı öğreniyorsunuz. Bunu anlamak önemlidir. Bunlara değinmemizin nedeni, bir çoğunuzun bunu deneyimlemeye başlamasıdır. Bazılarınız için bu bir dereceye kadar korkutucudur da. Dengesiz hissediyorsunuz. Kontrol eksikliği hissediyorsunuz.

Siz Yeni Enerji’ye giriyorsunuz. Yaşamı, Genişlemiş Şimdi’de deneyimliyorsunuz. İçinize, tüm bu çok-boyutlu düzeyleri çekiyorsunuz.

Sevgili dostlar, bazen bize sövdüğünüzü biliyoruz, çünkü artık hangi gün olduğunu ya da zamanın kaç olduğunu hatırlayamıyorsunuz. (kahkahalar) Bize sinirleniyorsunuz, çünkü fiziksel olarak yönünüzü kaybetmiş hissediyorsunuz. Kontrolü kaybettiğinizi hissediyorsunuz. Oo siz….o kadar kutsanmış ve özel bir yoldasınız ki.

Geçenlerde yapılan Tanrısal Araçlar seminerinde, birçok grubu, Genişlemiş Şimdi’yi deneyimlemelerini sağlayan bir yolculuktan geçirdik. Biz zaman ve mekanın ötesine gidiyoruz. Bu deneyim, bir yandan tüm çok-boyutlu düzeylere erişebilirken, bir yandan da an’da olan bir Tanrısal İnsan nasıl olunur’u anlamanızı sağlar.

Çok yakınlarda, “ayrılık noktaları” hakkında konuştuk. Bunlar, bilinç ayrılığı noktalarıdır. Zaman ve mekan yoktur bir anlamda. Ama, bilinç ayrılığı noktaları vardır.

Birkaç dakika önce, müzik başladığında birlikte oturduk. Müzik bizi bir grup olarak, Shaumbra olarak bir bilinç ayrılığı noktasında biraraya getirdi. Biz bir düzeyden ya da bir noktadan, bir sonrakine birlikte geçtik.

Biz şimdi yeni bir ayrılık noktasında birlikteyiz. Bu düzeyde, ruhunuzu, ve tüm çevrenizdeki ruhun çok daha farkındasınız. Siz hâlâ bu iskemlelerde oturan, ya da bilgisayarınızın başında oturan bir insansınız. Ama şimdi, başka alemlere açıldınız. Yeni bir ayrılık noktasındasınız.

Bir göl ya da ırmakta durduğunuz bir deneyimi belki hatırlayabilirsiniz. Suyun içindeki farklı ısı katmanlarını nasıl hissettiğinizi anımsayabiliyor musunuz? Üstteki katman sıcaktı, ve bunun hemen altındaki katmanda, su daha soğuktu. Ancak biraz daha derine indiğinizde, yine sıcak bir katmana ulaşırsınız.

Suyun belirli katmanları yoktur. Ama yine de soğuktan sıcağa gittiğiniz noktalar vardır. Bu duyguyu bedeninizde hissedebilirsiniz.

Çok-boyutlu düzeyler de aynı bunun gibidir. Bir anlamda çok içiçe geçmişlerdir, ama bilinç ayrılığı noktalarını bulabilirsiniz. Çok-boyutlu düzeylere böyle yolculuk etmeye başlarsınız.

Zaman ya da mekan yoktur. Bilinç ayrılığı noktaları vardır. Ve bugün sizinle birlikte biz birini deneyimledik.

Şimdi Shaumbra, hepimiz enerjilerimizi tekrar toplayalım ve bir bilinç ayrılığı noktasına daha açılalım, hepimizin insan olduğunu anlayacağımız bir noktaya. Biz tanrısalız. Ama biz yeni enerjilere ve yeni bilgilere açılıyoruz. Ne kadar çok izin verirseniz ve bunun olmasına müsaade ederseniz, bilinciniz de o kadar bu yeni ayrılık noktasına gidecektir.

Böylece, Shaumbra olarak birlikte bir nefes alıp, bir sonraki ayrılık noktasına gidelim. Bu, yeni bir bilinç düzeyidir. Daha iyi, ya da daha kötü değildir. Sadece genişlemiştir. Sadece daha büyüktür, ya da daha kuşatıcıdır.

Tüm bu bilinç ayrılığı noktalarına erişirken, insan gerçekliğinizde sıkı bir biçimde topraklanmış halde olabilirsiniz. Öğrencilerinizle, alıcılarla çalışırken, birçok anlayış düzeyine gidebilirsiniz. Siz çok doğrusal (lineer) çalıştınız. Siz ya onların zihinleriyle, ya da bedenleriyle bir yol izlemeye çalıştınız. Ama şimdi sevgili dostlar, onlarla birlikte gerçekten bu bilinç ayrılığı noktalarına gidebilirsiniz. Onların rehberi olarak bu yolculuğa çıkabilir ve birlikte, sistemlerindeki dengesizliğin köksel nedeninin yepyeni bir anlayışına gidebilirsiniz.

Kendi ruhunuzun bilincindeki ayrılık noktalarına gidebilirsiniz. Ruhunuz doğrusal (lineer) değildir. Derindir. Geniştir. Dardır. Küçüktür – bunların tümü aynı andadır. Dışarıya doğru genişler ve içeriye doğru çekilir. Ruhunuz o kadar çok-boyutludur ki. Siz tek bir doğrusal düzeyde iş görüyordunuz.

Şimdi tüm ayrılık noktalarına açılabilirsiniz. Ayrılık noktası, bir yaşam sürecinden ötekine uzanan bir bilinç olabilir. Tüm diğer meleklerle olan ilişkinizi anlamak olabilir. Tüm bu düzeylerdeki ayrılık noktalarına gitmek için kendinize izin verebilirsiniz. Her bir noktada bilgi, bilgelik ve anlayış vardır.

Şimdiki anda kalarak geçmiş bir yaşamın ayrılık noktasına gidebilirsiniz. O yaşamın tüm bilgisini alabilir ve hatırlayabilirsiniz. Bakın, birçoğunuzun geçmiş yaşamlarına kapalı olmasının nedeni, onu aklınızla anlamaya çalışmanızdandır.

Deneyimleri hatırlamak için zihninizi zorlamaya çalışıyordunuz. Zihniniz, içinde bulunduğunuz realite için programlanmıştır. Diğer yaşamlarınızdan bilgi almaya programlanmamıştır….şimdiye kadar. Şimdi, bilgi almak ve hissetmek amacıyla bilincinizin bir ayrılık noktasına, ruhunuzun bir katmanına gitmesine izin verebilirsiniz.

Yeni Enerji’de böyle yolculuk edecek, aynı zamanda da tam burada, Dünya’da bir insan olarak kalacaksınız. Birçok yönden genişleyeceksiniz. Çok daha büyük bir anlayışa sahip olacaksınız.

Gittiğiniz yer burasıdır Shaumbra. Bu, her şeyi şimdiki anınıza getirmek yeteneğidir. Bu, geçmişi anımsamayı, diğer boyutlara gitmeyi, semavi alemleri gerçekten hissedebilip anlayabilmeyi, evrenin, hayalini bile kuramadığınız bölümlerine ve tüm yıldızların ve tüm katmanların arasında yatan boyutlara yolculuk edebilmeyi kapsar.

Bu yavaş yavaş gerçekleşecektir Shaumbra, sizi bunaltmadan, boğmadan. Bakın, kendi Benliğiniz, ne kadarının geçeceğini ayarlar. Bedeninizi ve aklınızı bunaltmak istemezsiniz. Bu, şu anda meydana gelmektedir. Onun için bu zamanda bedeninizde, zihninizde ve ruhunuzda bazı duyumsamalar hissediyorsunuz.

Size bugün sunduğumuz şeyi anlamak biraz zaman alacaktır. Bunda aklınızı devreye sokmanızı istemiyoruz. Böyle bir eğilim olduğunu biliyoruz. Ama Yeni Enerji’de nefes alırken, hissederken, anda yaşarken, bilincin bu ayrılık noktalarıyla bağlantı kurmaya başlayabilirsiniz şimdi.

Bir kez daha nefes alalım ve enerjimizi farklı bir ayrılık noktasına, çevremizde olan biten her şeyin farkındalığına sahip olduğumuz, ama tüm duygu ve tüm dualite karmaşasına girmek zorunda olmadığımız, farklı bir bilinç düzeyine götürelim. Biz, çevremizdeki dünyanın sabırlı gözlemcileri olabiliriz. O ayrılık noktasına gidelim ve olan bitenin berrak bir anlayışı ve bilgeliği için orada birlikte olalım. Biz şu anda sizin dünyanızdan söz ediyoruz.

Son toplandığımızdan bu yana, savaş gerçekten çıktı. Savaş yıkıcıdır, konuştuğumuz şu anda bile. Kaybedilen yaşamlar var şu anda sevgili dostlar. Acı çekilmektedir. Dökülen gözyaşları var. Öfke var, tüm yerkürede öfke var.

Bizim bakış açımızdan (perspektifimizden), bizim ayrılık noktamızdan, Eski Enerji dualitesine karışmak zorunda değiliz. Yine de, bu oyunu oynayan herkesin yolculuğuna şefkat ve merhamet besleyebiliriz.

Bu savaş, eski Dünya bilincinin yansımasıdır, içinde oturduğunuz Yeni Enerji bilinci olmak zorunda değildir, ama tüm eski Dünya’da olup bitenin bir yansımasıdır. Burada bazı ilginç dinamikler meydana gelmektedir.

Bu bir karma savaşıdır ve bir dinler savaşıdır. Bu, fethetmeye ve yok etmeye çalışan Eski Enerji’nin savaşıdır. Bu, kontrol etmenin ve gücün savaşıdır. Bu, şu anda Dünya’da bulunan her erkeğin ve kadının yüreğinde meydana gelen bir savaştır, belki Shaumbra hariç.

Sevgili dostlar, siz zaten savaşı yaşadınız. Onun için, bazılarınızı bu savaş böylesine derinden etkilemekte, ve çok acı vermektedir. Ve diğerlerinize gelince Shaumbra, sizi neden etkilemediğine şaşıyorsunuz. Sizi neden hislendirmediğine şaşıyorsunuz. Hatta belki de, bu savaşın içinizde bazı duygular uyandırmaması sizi endişelendiriyor. Shaumbra, siz zaten bu savaştan geçtiniz.

Buradaki benzerliklere bir bakın. Birbiriyle savaşan iki güç var, ikisi de Tanrı gözünde haklı olduğunu iddia ediyor. Bu sizin kendi yaşamınızda, kendi bilincinizde, kendi ruhunuzda meydana gelmişti (yaşanmıştı). Bir taraf kurtarıcı olduğunu iddia ediyor, diğer taraf da Tanrı’nın adil (doğru, erdemli) enerjilerine tutunduğunu iddia ediyor. Kendi içinizdeki buna benzer savaşları, ileri geri savaştığınızı, bir anlamda Eskiyle Yeni arasındaki savaşı anımsıyor musunuz Shaumbra?

Savaş aynı zamanda, erkek ve dişi arasındaki dengesizlikten de kaynaklanmaktadır. Bu, bir dinler savaşıdır ve erkekle dişinin denge savaşıdır, bir taraf sıkı bir biçimde ataerkil enerjilere tutunmakta ve bırakmak istememektedir, Tanrı’nın, Baba’nın bu enerjilere tutunmalarını söylediğini iddia etmektedir.

Savaş “kahramanının”, en azından haberlere göre, bir kadın olması ilginçtir. O önce esir alındı, ama sonra kurtarıldı ve özgür bırakıldı. Bu, Dünya’da olup bitenin bir simgesidir. Bu zaten içinizde meydana gelmiş, yaşanmıştı.

Savaş şu anda tek taraflı, orantısız gibi görünmektedir. Bir taraf, çok yakında zaferini ilan edecektir. Ama sevgili dostlar, bu son değildir. Kimin yenildiği aşikârken, ne gibi yeni sorunların yüzeye çıkacağı pek aşikâr değildir. Bu sorunlar farklı yerlerde ortaya çıkacaktır. Farklı yüzlerle ortaya çıkacaktır. Bu daha sadece başlangıçtır.

Erdemliliğinizle içinizdeki karanlığı yok ettiğinizi sandığınızı anımsıyor musunuz sevgili dostlar? (kahkahalar) Bunu düşündüğünüzü anımsıyor musunuz, çünkü siz bir Işık İşçisi olduğunuzu, ve şimdi karanlığın gideceğini söylediniz. İçinizdeki karanlığın yenildiğini hissettiğinizde çok gururlandınız. Ve kendinizi erdemli hissettiniz.

Sonra, tam genişleyip de mutlu bir biçimde otururken, bakın neler oldu. (yoğun kahkahalar) Karanlık, saklandığı yerden çıktı, tıpkı bir karafatma gibi, yaşamınıza geri geldi, sizi perişan etti, savaştan önce olduğunuzdan çok daha mutsuz etti. (kahkahalar) Sizin, kendinize olan inancınızı ve güveninizi, ve Tanrı’ya, ve öğretmelerinize duyduğunuz inanç ve güveni kaybetmenize neden oldu.

Sevgili dostlar, siz zaten bu savaşlardan içinizde geçtiniz. Kendi içinizde, doğru ve yanlışın olmadığı yeni bir denge ve anlayış alanına ulaştınız. Sadece deneyim vardır. Işık ve karanlık yoktur. Sadece bilincinizin genişlemeye devam etmesi ve tüm insanlık bilincinin tekamül etmesi için birlikte çalışan enerjiler vardır. Siz savaşlardan geçtiniz.

Televizyonlarınızda gördüğünüz ve gazetelerinizde okuduğunuz şey, sizin zaten içinden geçtiğiniz bir savaştır. Evet, yakında burada “bir bitiş, bir kapanış” olacaktır. Ama aslında, gerçekleştirdiğiniz hiç bir şeyin, ya da Ruh alemlerindeki hiç bir şeyin asla bir bitişi yoktur.

Bir grup Shaumbra’yla toplandığımızda (Crimson Circle Okulu 1) ve biri, “Tobias, ne zaman bitecek?” diye bize meydan okuduğunda, gülmek zorunda kaldık. Güldük ve “Hiç bir zaman!” dedik. Sadece tekamül vardır, sadece değişim, sadece genişlemiş bilinç ve bilgelik vardır. Bitiş yoktur.

Bu savaş, çok kutsal bir yerde olmaktadır. Dünyanın bu bölgesi büyük üstatları doğurmuştur. Burası aynı zamanda Dünya’nın, hemen hepinizin bir ara, bir yaşamınızda yürüdüğünüz bir bölgesidir. Enerjinizi katmak için o bölgeden geçtiniz. Savaş, dünyanın kutsal enerjilerle dolu, ama eril, düşmanlık, kızgınlık, güç-arayan enerjilerden yana dengesizleşmiş bir bölgesinde meydana gelmektedir.

Birçoğunuz yakınlarda bize sordunuz, “Sevgili Tobias, sevgili Tobias, siz melekler bu savaşla ilgili ne hissediyorsunuz? Neden karışmıyorsunuz? Acıyı neden durdurmuyorsunuz?” Sevgili dostlar, biz hepinizi seviyoruz ve hepiniz için öyle bir aşk besliyoruz ki. Oyunlarınızı oynamanızdan, işlemlerinizden, süreçlerinizden geçmenizden, ve yeni anlayışlarınıza gelmenizden sizi alakoymaya çalışmak cesaretini gösteremezdik.

Ruh sizi çok candan sevmektedir. Büyümek için, öğrenmek için, ve “Ben Ben’im”i olmak için, istediğiniz her yolu seçmeyi Ruh size bırakacaktır. Şu anda Orta Doğu’nuzda olan bitene karışmaya cesaret edemeyiz.

Biz, bize çağrıda bulunan herkesi rahatlatmak için burada bulunuyoruz. Oo, ve sonra, sonra, bizi çağırdığınızda meydana gelen bir bilinç ayrılığı noktası vardır, çünkü o zaman o insan melekle oturabilir ve onlarla konuşabiliriz. Ama biz taraf tutmayız. Bir takımın kazanıp, diğerinin kaybetmesinden yana değiliz.

Orada meydana gelen her şey çok uygundur. Bugün size soruyoruz, “Bunu onurlandırabilir misiniz? Olan bitene sevgi ve şefkat duyabilir misiniz?” Aşikâr olanın ötesine bakın. Gözyaşları ve dökülen kanların ötesine bakın ve bunların tümünün Dünya’yı nasıl değiştirdiğini anlayın. Bu, deneyimlemek ve bir sonraki düzeye çıkabilmek için birçok insanın ve bir dereceye kadar insanlık bilincinin seçtiği bir potansiyeldir.

Yükseliş işlemlerinizden geçerken, yaşamınızın en zor deneyimlerini seçerken sizi onurlandırdık. Ve evet, bazen izlemek zor geldiyse de, sizi onurlandırdık. Sizi bu yükseliş sürecinden geçirecek yoksulluğu seçtiğinizde, hastalığı seçtiğinizde, akli dengesizliği seçtiğinizde, sizi onurlandırdık. Sizi şimdi Dünya’da kaldığınız için ve İnsan Melekler olmak için kendinize izin verdiğiniz için onurlandırıyoruz.

Zaman ve mekanın olmadığı bu ayrılık noktasını seviyoruz. Sizinle birlikte bu bilinç noktasında oturmayı seviyoruz. Bizimle paylaşmanızı ve enerjilerimizi içinize çekmenizi seviyoruz.

(duraklama)

Özel bir konuğumuz var bugün. Konuğumuz ne erkek ne de dişi, ama konuşmamızı kolaylaştırması açısından biz bu meleği erkek olarak tanımlayacağız ya da ondan böyle söz edeceğiz. Konuğumuz daha önce insan formunda bulunmamıştır. Adı, kitaplarınızda yazılı değildir. Ama bu, hepinizin bildiği bir ad ve enerjidir.

O, Yükseliş Meleği dediğimiz bir varlıktır. O, perdenin bizim yanında olan muhteşem, şefkatli bir melektir ve sizlerle sürekli çalışmaktadır. İçinden geçtiğiniz ve meydan okuyan tüm yükseliş süreci boyunca sizlerle çalışmıştır. O, Değişim Meleği’dir, size rehberlik eden, siz enerjileri oluşturdukça sizi cesaretlendiren, sadece insan olmaktan, Tanrısal İnsan olmaya geçişinizde size yardımcı olan melektir. Bu ad, insan kitaplarınızda bulunmamaktadır.

Sizden, Yükseliş Meleği’nin enerjilerini solumanızı rica ediyoruz.

O, birçoğunuz için bir talim çavuşu gibidir, ama sürekli sizinle çalışan şefkatli bir talim çavuşu. Şimdi yeni bir rol üstlenmektedir.

Yükseliş Meleği’nin adı Hossaf’tır, ve insan dilinizde şöyle yazılabilir –H-o-s-s-a-f. Uyku halinizdeyken perdenin bizim yanına geldiğiniz zamanlardan onu çok iyi tanırsınız. Hossaf bir dost, bir öğretmen, bir destekçi, ve çok zorlu bir antrenör gibidir.

Hossaf bu toplantılara epeydir gelmek istiyordu ama enerjiler pek hazır değildi. Enerjisinin buraya gelmesi pek uygun değildi. Onun enerjisiyle, öbür tarafa geldiğinizde, geceleri boyutlar-arası yolculuk yaptığınızda bağlantı kurmanız, daha uygundu.

Şimdi, Hossaf buraya giriyor ve insan formunuzun içinde neye benzediğinizi görmek ona sevinç veriyor. Seçtiğiniz biçim onu biraz eğlendiriyor! (kahkahalar) O sizi enerjisel olarak tanıyor. Sizi, bizim boyutsal düzeylerimizde bulunduğunuz zamanki renklerinizden tanıyor.

Hossaf giriyor şimdi ve – nasıl desek – gerçekten kriz geçiriyor. Ona….bu, enerjiye bir yüz (surat) kondurmak gibi geldi. (kahkahalar) O her ikisini de görebiliyor. Sizin deyiminizle enerji modellerinizi, renklerinizi görebiliyor. Ama şimdi muhteşem yüzünüzü, muhteşem bedeninizi de görüyor.

Hossaf hayranlık içinde! Biz bunun için onun daha erken gelmesini istemedik. (kahkahalar) Kendinizi bu – nasıl desek – katı maddeye nasıl sokabildiğinize hayran oldu, çünkü o hiç bir zaman bu halde bulunmadı. Odada koşuşturan bir çocuk gibi. Bunun gerçekleştirilebildiğine çok şaşırdı.

Öykülerinizi duymuştu. Ama şimdi çok yakına gelebiliyor. Bu bir anlamda Hossaf’ın, yolculuğunuz için size yeni bir şefkat ve anlayış duymasına neden oldu. Belki de onun daha önce gelmesine izin vermeliydik! (kahkahalar)

O, ruhsal (spiritüel) fiziği anlayan, boyutları anlayan, enerjilerin nasıl hareket ettirildiğini anlayan, hatta şimdi bile enerjilerin nasıl yaratılabileceğini anlayan büyük bir öğretmendir. Hossaf sizi burada, insan formunda içinde bulunduğunuz bu doğanıza-aykırı çevrenizde deneyimlemek istedi.

O şimdi sizinle farklı bir biçimde de çalışacaktır. Bir anlamda, işi biraz değişti. Siz kendi Genişlemiş Şimdi’nizde yaşarken ve çok-boyutlu realiteleri deneyimlemeye başlarken, enerjilerin dengelenmesinde size yardımcı olacaktır.

Ayrılık noktaları ya da yeni bilinç noktaları hakkında konuştuğumuz bugün gelerek, sizin fiziksel düzeylerle, fiziksel olmayan düzeyler arasında dengelenmenize yardımcı olacaktır. Enerjinizi Şimdiki An’da genişletirken ve çok-boyutlu düzeyleri birleştirirken, sizinle çalışacak olan varlık odur.

Birkaç hafta önce Cauldre’nın bir kanallık sırasında deneyimlediği gibi (San Francisco’da yapılan “Tanrısal Araçlar” seminerinde), “ayarınızın bozulma” ya da dengesizliğe düşme potansiyeli mevcuttur. Şimdi’nizi genişlettiğinizde, şu diğer katman ve düzeylere gittiğinizde, dengesiz olma potansiyeli vardır. Hossaf, içinde bulunduğunuz insan halinizle şimdi doğrudan çalışmayı, ve siz şimdi çok-boyutluluğa genişlerken, dengeyi tutmaya yardımcı olmayı kabul etti.

Bu meydan okuyucudur, çünkü enerjilerinizi geri çekme eğilimi, onları daha da sıkı sıkıya yakınınıza getirmek eğilimi mevcuttur. Eski Enerji’nin temelindeki zihinsel kalıba karşılık, Yeni Enerji’yi temel alarak yaşamın ne olduğunu ve ne olabileceğini kabul ediyor ve yaşamın ne olması gerektiğini tanımlamaya çalışıyorsunuz.

Bazen, yaşantınızda neden daha fazla şeylerin değişmediğini, neden daha fazla yaratamadığınızı, daha fazla tezahür ettiremediğinizi, neden hâlâ bunun bir seçim işlemi, süreci olduğunu hissedemediğinizi merak ediyorsunuz. Böyle olmasının nedeni, enerjilerinizi geri çekmek, onları içeri alıp fazlasıyla tanımlamak eğilimi gösterdiğiniz içindir. Meydan okuyan şey şudur, Şimdi’nin kaynağı olarak kalmak ve bu enerjileri genişletmek. Yaşantınızdaki büyük değişimler böyle meydana gelecektir.

Böyle bir antrenör olan Hossaf’ın sizden şimdi bir ricası var, “Kaybedecek neyiniz var? Kendinizi açmakla, genişlemekle ve izin vermekle kaybedecek neyiniz var?”

Kendinize kızdığınız zaman, ya da bize kızdığınızda, ya da Ruh’a, ve şeylerin neden farklı olmadığını merak ettiğinizde, kendi enerjilerinize bir bakın. Onları kapatıyorsunuz. Nefes alın, bu noktada. Hissedin, bu noktada. İnsan olma şartlarınızla, doğuştan gelen tanrısallık haklarınız arasındaki dengeyi tutmanıza yardımcı olmak için gelen Hossaf’ın ve onun tüm takımının rehberliğini kabul edin.

Hossaf şimdi biraz duruldu. (kahkahalar) O şimdi sizinle çalışmak için burada. O, diğer alemlerde öylesine rahatlatan bir melek-öğretmen olmuştur ki. Geceleri, aklınız karışmış bir halde, gözyaşları içinde, kızgın ve sinirli olarak gittiğiniz varlık odur. Güçlü ama şefkatli enerjisiyle devam etmenizi sağlayan odur. O şimdi odağını ve çalışmasını ayarlamakta, uyumlamaktadır. Sizin ve bu insan realitesinin çok yakınına gelmektedir. Bizimle olmandan mutluluk duyuyoruz Hossaf.

(duraklama)

Bir dakikalığına yolculuğunuz hakkında konuşalım sevgili dostlar, şu anda olmakta olan diğer veçhelerin biri hakkında. İlahi Plan hakkında konuşalım, sizin ilahi planınız ya da bizim “bütünlük planı” demeyi tercih ettiğimiz şeyden konuşalım.

Bakın siz kendi yolculuğunuza, sınırlı bir insanın gözleriyle baktınız, ve bu uygundu. Kendinize sınırlamalar koydunuz. Kendiniz için bir insan planı yarattınız. Yaşantınızda belirli şeyleri istediğinizi söylediniz. Evlenmek istediniz. Çocuklarınız olsun istediniz. Belli biçimde bir eviniz, belli türden arkadaşlarınız olsun istediniz. Bu, geliştirdiğiniz bir insan planıydı.

Plan yürümediğinde kızdınız ve sinirlendiniz. Kiliseler size günahkâr olduğunuzu söyledi ve siz de onlara inandınız. (kahkahalar) İnsan planınızın bundan dolayı işe yaramadığını sandınız. Sinirlendiniz ve aklınız karıştı. Çoğunuz dizlerinizin üzerinde sayısız saatler geçirerek dua ettiniz, bundan sonra ne yapacağınızı bilmek istediniz, rehberlik istediniz, bilmediğiniz bir Tanrı’nın affını istediniz. Ama sevgili dostlar, siz bir İlahi Plan’la uyum içinde olmayan bir insan planı hazırlamıştınız.

İlahi Plan, insan olarak bilmek isteyeceğiniz bir plan değildir. Bu, hedefler saptadığınız, zaman çizelgeleri ve programlar ve bütçeler hazırladığınız ve yaptığınız tüm şu eğlendirici diğer şeyleri sıraladığınız bir kağıt parçasında yazılı değildir. (bazı gülüşmeler) Bizim tarafta böyle şeyler yoktur. Burası çok daha eğlencelidir. (kahkahalar)

İlahi Planınız yazılı olan bir şey değildir. Bu daha çok, ruhunuzun tutkusudur. Bu, deneyim sahibi olmak için bir öğrenme arzusudur, ya da büyüme, ya da genişleme, ya da duyumsama.

Uzun bir süredir İlahi Planınız size kapalıydı. Dünya’ya geldiğiniz zaman dualitenin belli niteliklerini üstlenirsiniz ve perde, İlahi Plan’ı erişilmez kılar.

Perdenin bizim yanına, meleksi enerjisel formlarına geri gelip de hâlâ İlahi Planlarını anlamayan ya da ona erişemeyen çok insan vardır. Bu bazen meleklerden bile saklı tutulur. Bu bazen, bir melek ya da insan bir deneyimden geçebilsin, sonucun ne olması gerektiğine dair düşünceleri engellenmesin ve böylece plan ne derse desin, deneyimden tümüyle özgürce geçebilsin diye saklı tutulur.

Bakın, İlahi Plan ya da bütünlük planı, bir plan bile değildir. Bu, her an meydana gelen bir “olma”dır. Ama bu, bazen belli yönlere ya da belli eğimlere sahip olan bir “olma”dır. Bu belli bir arzuya, bir tamamlanmaya (nail olmaya) sahiptir.

Ruhunuzun İlahi Planı birçok yaşamınız boyunca, özellikle de bu yaşamınızda sizin için büyük bir sır olmuştur. Sizin tekrar tekrar şöyle dediğinizi duyuyoruz, “Ruh, şimdi yapmam gereken nedir?” Ve aldığınız yanıt şudur – ki bundan çok hoşlanmazsınız – “Ne seçtiğin, ne seçtiğin umurumuzda değil.” (kahkahalar) Şimdi, bu zordu, ve bize sinirlendiğinizi biliyoruz, çünkü İlahi Planı anlamak istiyorsunuz.

Ben, Tobias, Hossaf, ya da diğer meleklerden herhangi biri size bütünlük planının ne olduğunu söyleyemez. Ama şimdi, Yeni Enerji insanları olarak ona nasıl erişeceğinizi ve onunla nasıl bütünleşeceğinizi size söyleyebiliriz. Onu yaşamınıza nasıl getirebileceğinizi söyleyebiliriz. O sizindir. O sizin armağanınızdır. O sizinle, insan olma şartlarınız ve tanrısal benliğiniz arasındadır. O sizindir.

İlahi Bütünlük Planı, ırmaktaki suyun akışı gibidir. Setlere ve engellere sahiptir, ama bunların her an üstesinden gelinebilir. İhtişamlı, ve güzel, ve doğal bir akışı vardır. Manipüle ya da kontrol edilmeye ihtiyacı yoktur.

İlahi Planınız, ruhunuzun nail olması, tamamlanmasıdır. O, ruhunuzun tutkusudur. İlahi Planı kelimelere dökmek çok zor olacaktır. Biliyoruz, bunu aklileştirmeye çalışacaksınız, hatta belki de yazıp duvarınıza asacak ve “Bu benim İlahi Planım” diyeceksiniz. İlahi Planınızla birleşme amacınızı şu anda (bunu yaptığınız anda) bozguna uğrattınız.

İlahi Plan sürekli değişir, çünkü siz sürekli değişirsiniz. İlahi Plan Şimdi’dedir, ama hem geçmişi, hem de geleceğin potansiyellerini kucaklar. İlahi Plan, sizin insan planınızla bütünleşebilir. Birbirlerini tamamlayabilirler. İlahi Plan bir yandan arzu ettiğiniz maddesel tatminleri sunarken, bir yandan da Ruh’un, yaratan enerjisinin tatminini, tamamlanmasını sağlayabilir. Bunlar birlikte çalışabilir. Başka bir deyişle, İlahi Planınız insan benliğinizin ihtiyaçlarını duyabilir. Ve şimdi insan benliğiniz, İlahi Planınızın akışını hissedebilir.

Buraya nasıl ulaşırsınız sevgili dostlar? İlahi Planla nasıl bağlantı kurabilir ve insan halinizle onu nasıl kaynaştırabilirsiniz? Bu, şu ayrılık noktasına, her ikisinin de buluştuğu o enerjisel kesişme noktasına – şu anda içinde oturduğunuz o noktaya – gitmek için kendinize izin vermekle gerçekleşir. İlahi Planınız tüm çevrenizdedir. Eğer zihninizi zorlayıp bunu kelimelere dökmeye kalkarsanız….bunu analiz etmeye çalışırsanız…bunu parçalara bölmeye çalışırsanız, tıpkı zaman ve mekanla yaptığınız gibi….sizden kaçacaktır.

Hatırlayın, zamanın bir yanılsama (illüzyon) olduğunu söylemiştik. O, kolunuzdaki alette olan şeydir. O, göklerde gördüğünüz şeyin sonucudur. O bir yanılsamadır.

İlahi Plan sevgili dostlar, zaman ve mekanla yaptığınız gibi parçalara bölünemez, ya da paketlenemez, ya da analiz edilemez. O sadece vardır. O, kelimelerle ifade edilmeyen, bir tomar kağıda yazılmayan bir histir. O, bir histir.

Biz onu sizin için tanımlayamayız. Biz size sadece onun şu anda, birlikte oturduğumuz bu ayrılık noktasında var olduğunu söyleyebiliriz. Bizimle birlikte bu şimdi anında kalarak, nefes alarak onu realitenize getirebilirsiniz. Aah….bu, onun enerjilerini bedeninizin her bir dokusuna getirecektir. Bu, İlahi Planı, bilincinizin her bir veçhesine getirecektir. An’da nefes almanız, İlahi Planla insan planını kaynaştıracaktır.

Biz gülmek zorunda kalıyoruz, çünkü “plan” sözcüğü bile uygun değildir. Bu sadece bir nail olma, bir tamamlanma ve bir oluştur. Bu, oynamak isteyen ruhunuzdur. Bu, yaşam için büyük bir şefkat besleyen ruhunuzdur. Bu, yeni bir şey deneyimlemek tutkusuna sahip olan ruhunuzdur. Bu ikisi, böylesi bir Yeni Enerjide birbirine kaynayabilir.

Bu o kadar basittir ki! Shaumbra, bunu karmaşık hale getirmeyin. Bu çok basittir!

Her an tanrısal (ilahi) ve insan anlayışlarının kaynaştığı anda olabilirsiniz. Bu sadece Kırmızı Çember toplantısının gerçekleştiği bu zamanda olmak zorunda değildir. Sizin şu anda burada deneyimlediğiniz şey, her Şimdi anında olabilir.

İlahi Plan artık saklı tutulmak zorunda değildir. İlahi Plan artık anlaşılması zor ya da ele geçmez olmak zorunda değildir. O bir sır değildir. O, sizin Şimdi’nizdedir.

O, sizin daha önce çalıştığınız enerjilere benzemez. Kontrol edilemez. Sadece kucaklanabilir. Sınırlandırılamaz, çünkü her an büyümektedir. Yakalanıp hapsedilemez, istediğiniz zaman istediğiniz gibi kullanılamaz, çünkü o sizdir. Ve, sadece insan yanınızdan çok daha büyüktür. İlahi Plan sizden alınamaz, çünkü ait değildir. O sadece vardır. O her zaman olacaktır.

Böylece sevgili dostlar, bu Yeni Enerji’de şimdi bilincinizi genişletebilir, katmanlar arası yolculuk edebilir, tüm boyutlara gidebilirsiniz. İlahi Plan, amacın daha büyük bir anlayışı için şimdi içinize girebilir.

Merak ediyordunuz, “Sevgili Ruh, tutkum nerede?” diye. O burada şimdi. Onu nefesinizle içinize çekin. Hissedin. O yaşamı getiriyor içeriye. Yeni anlayış getiriyor. Onu analiz etme cazibesinden kaçının. Onu kilit altında tutma cazibesinden kaçının.

Bakın, o bir kuş gibidir. İrade ve isteğinize göre keyfini çıkartmak için onu bir kafese kapatmak istiyorsunuz. Bir kafese kapatılmaya ihtiyacı yoktur.

O her zaman vardır, her zaman tekamül etmektedir, her zaman sizin için erişilir haldedir şimdi. Artık bir insan planıyla, ilahi planın ayrılığından kaynaklanan ya da hatta farkında olmanın dualitik niteliklerine sahip değiliz. Onlar şimdi buradadır.

Evren, sevgili dostlar, sizler sevgili Tanrı, her zaman tamamlanıp bütünleniyor ve her zaman açılıp gelişiyorsunuz. Evren, tüm-evren, herhangi bir biçimde, sizin için asla bir sorun yaratacak biçimde sınırlı değildir. O her zaman, her an size karşılık vermektedir. Siz ve sizin ruhunuz, her an kendinize karşılık vermektesiniz.

Yoksunluk yoktur, bu sadece sahip olduğunuz yanılsamada vardır. Hastalık yoktur, sadece yanılsamanızdadır. Tanrı, sizden herhangi bir şey esirgememektedir. Ama, Tanrı….bazen o yokmuş gibi davranırsınız, böylece yeni şeyler deneyimleyebilirsiniz. Ama şimdi bu tür deneyimlere olan ihtiyaç artık gidebilir.

Bilincinizi ve anlayışınızı gerçekten yaratmak için kullanabilirsiniz. Evren, tüm-evren sürekli açılıp genişlemekte ve olmaktadır, sürekli tamamlanmaktadır. Tamamlanmanın nimetlerini her an almak için, kendinize o ayrılık noktasında olmaya izin verebilirsiniz. Bu, bu kadar basittir. Bu, bu kadar basittir – şimdiye kadar ve daha önce davrandığınız, ya da düşündüğünüz, ya da eylemde bulunduğunuz yollardan farklıdır. Yeni Enerji budur. O şimdi farklıdır.

Sevgili dostlar, bugün bazı şeyleri biraz farklı yaptık. Bunu, sınıfımızda birlikte neler yaptığımızın tadını, sizin tadınızı Hossaf alsın diye yaptık. Ayrı bir Şaud’a gerek yoktu. Ben, Tobias’ın konuşmasına, sonra da Şaud’a gerek yoktur. Her şey bir olmaktadır. Biz, tüm katmanların kesiştiği ya da birleşip kaynaştığı o ayrılık noktasında oturuyoruz.

Şaud, bu kanallıktır. Ben sizim. Siz bensiniz. Tüm sesler birdir. Şaud bu kanallıktır. Bu ayırımı yapmaya artık gerek yoktur.

Az bir değişiklik…..Cauldre’yı uyarmalıydık…çok asabi oluyor. (kahkahalar) Son 15 dakikadır şöyle diyordu, “Ama Tobias, bugün uzun konuşuyorsun. Şaud için zamanımız olacak mı?” Biz Şaud’daydık zaten, sevgili dostlar.

Bugün gündeme getirilmesini istediğiniz bir nokta daha var. Bu basit ama kendiniz için altını çizmek istediğiniz bir noktadır. Sevgili Shaumbra, siz kendinizi fazla ciddiye alıyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz. Gülmeyi unutuyorsunuz. Eğlenmeyi unutuyorsunuz. Hâlâ ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğine dair düşüncelerinizle ilgili kurallarınız var. Eğlenmeyi unutuyorsunuz.

Shaumbra, daha neşeli olmak için kendinizi yüreklendirin, bir anlamda, evet, yaşamınızdaki şeylerle, yaşamınızdaki insanlarla daha az ilgilenin. Biliyor musunuz, bir kimseyle bu kadar çok ilgilenmeyi keserseniz, onu gerçekten sevebilirsiniz. İlgilenmeleriniz, endişelerinizdir. Onlar adına onların yüklerini taşımanız gerektiğini, onlar için endişelenmeniz gerektiğini sanıyorsunuz.

Dünyanın gittiği yönle ilgileniyorsunuz. Sevgili dostlar, dünyanın hali mükemmel biçimde iyidir. Gerçekten öyledir. Dünya, uygun bir biçimde açılıp gelişmektedir. Buna aşk ve şefkatle yaklaşın.

Kendinizle ve ruhsal gelişiminizle çok ilgileniyorsunuz. Eğer ilgilenmeyi kesseydiniz, o zaman olabilirdi. (kahkahalar) O zaman, içinden geçtiğiniz her şeyin keyfini çıkartabilirdiniz. Ama siz bunun belli bir biçimde olması gerektiğini ve belli niteliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Eğer gülerseniz, dışarı çıkıp da iyi vakit geçirirseniz, bunun sizi raydan çıkartacağını sanıyorsunuz.

Ben, Tobias bir– ya da belki iki – bardak şarap içtiğimle tanınırım. Ama, sevgili dostlar, bazen size bakıyorum ve şunu düşünüyorum, “Sizin yerinizde olsaydım, bundan daha fazla içer ve suçluluk da duymazdım!” (kahkahalar) Her gece yaşamımı kutlardım ve Shaumbra arkadaşlarımı kutlardım.

Evet, neden başınız ağrıyor? Çünkü yaptığınız herşeye, lanet olsun, fazla endişeleniyorsunuz. Yemek yediğinizde neden bu kadar çok kilo alıyordunuz? Çünkü bununla ilgili çok endişeleniyorsunuz. Siz herşey için endişeleniyorsunuz.

Daha az ciddi olun ve daha fazla neşeli. Siz, insanlıkta şimdiye kadar görülmüş en muhteşem değişimlerin birinden geçiyorsunuz, Eski Enerji’den Yeni’ye, melekler Dünya’ya ilk kez geldiğinden beri hayali kurulmuş ve kehanette bulunulmuş olan bir şeyden geçiyorsunuz. Bu, Yeni Enerji yaratımıdır. Ve, siz bunu kaçırıyorsunuz, çünkü herşey için endişeleniyorsunuz.

Ve biz sizin mazeretlerinizi duyuyoruz, “Ama Tobias, endişelenmem gerekiyor. Arabam doğru dürüst çalışmıyor. Ve işimi kaybedebilirim. Endişelenmem gerek.” O zaman, sevgili dostlar, BUNUN keyfini çıkartın. (kahkahalar)

Bunu sizin için gündeme getirmemizi istediniz, size hatırlatmak için. Bunu düşünüyordunuz. Son zamanlarda, nasıl ciddi olunamaz’ı anlamaya çalışıyordunuz. O kadar ciddisiniz ki, nasıl keyif yapılacağını unuttunuz.

Böylece, şu ayrılık noktasına gidelim. Birlikte şu neşe ve sevinç noktasına gidelim. Bilinci, yaşamdan keyif alabileceğimiz noktaya dönüştürelim. Bunun çok daha çabasız olduğunu göreceksiniz. Seçtiğiniz herşeyi yaratacak enerjilere sahip olduğunuzu göreceksiniz. Böylece Shaumbra, keyfini çıkartın. Gülümseyin. Daha sık gülümseyin. Daha sık sarılın, kucaklayın. Akşamları biraz daha fazla şarap için. Ve bunu kendinize karşı kullanmayın.

Bunu da söyledikten sonra, sevgili dostlar, Hossaf için bugün burada bulunabilmek, bir onurdu. Hossaf için yeni rolünü üstlenmek, ve siz bir yandan hâlâ tümüyle mevcutken, ve nefes alırken, ve Şimdi’de hissederken, bir yandan da çok-boyutlu genişlerken size yardımcı olmak, Hossaf için bir onurdu.

Bu, Yeni Enerji’dir, ve sizler de öncülersiniz. Buraya gelmek için Eski Enerji duvarlarını yıkıp çıkan sizsiniz. Bilincinizi değiştirdiğiniz için, Dünya’yı değiştiren sizlersiniz, sevgili dostlar.

Bazen şaşıyorsunuz, ve diyorsunuz ki, “Sevgili Ruh, ben bir şey yapıyormuş gibi hissetmiyorum.” Ama BİZ, sadece burada bulunmakla muazzam bir şey gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Tüm Olan’a büyük bir etkide bulunmak için fiziksel bir şey yapmanıza gerek yoktur. Siz dünyayı değiştirdiniz.

Savaşta meydana geldiğini gördüğünüz şeyler, değişen bilincinizin sonucudur. Evet, savaşın sorumlusu sizsiniz. (kahkahalar) Mahvedici olabilirdi. Ölüm kalım savaşı olabilirdi. Dünyanızın her yanını kaplayabilirdi – 3. Dünya Savaşı – üstelik bu kez nükleer bombalarla oynanabilirdi. Savaşın sorumlusu, evet, sizsiniz, çünkü küçük bir bölgeyle sınırlı kaldı.

Bu işlem sırasında geçiş yapacak (ölecek) çok az sayıda insan var. Onlar, değişimlerin olabilmesi için kendilerini feda ettiler. Savaş hızlı olacak. İnsan bilincine hasar vermesi gerekmiyor. Savaş, etkileri görebilmeniz için, tüm insanlığın bir bilinç değişimine girip, geçebilmesi için, yeni bir ayrılık noktasına gidebilmek için, gerçek-zamanınızda, Genişlemiş Şimdi’nizde televizyondan yayınlanıyor.

Böylece, evet, sevgili dostlar, bu eylemlerin öncelikli seçimimiz olduğunu söylemiyoruz. Ama bazen, bazen, geride durup, insanları seçimleri için onurlandırmamız gerekiyor. Sen, sevgili Tanrısal İnsan, hâlâ Eski Enerji’de olan suretlerinin içinden geçtiği şeyler için şefkat besle ve onları onurlandır.

Yolculuğunuz sırasında hiç bir zaman yalnız değilsiniz. Ve şimdi Hossaf, yeni çok-boyutlu anlayışınıza yardımcı olmak üzere gelmektedir. Sizi candan seviyoruz.

Ve öyledir!

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.
www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.
Crimson Circle, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan global bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 40.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.
Crimson Circle her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Crimson Circle toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Crimson Circle, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışları yoluyla bolluğu kabul etmektedir.
Crimson Circle’ın en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.
Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.
Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.
Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir. Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.

Sorular ve Yanıtlar

Tanrısal İnsan Dizisi – 05 Nisan 2003
Shoud 9: İlahi Planınız

Crimson Circle’de (Kırmızı Çemberde) sunulmuştur

TOBIAS: Ve öyledir, sevgili dostlar, günün enerjisiyle devam ediyoruz. Bu farklı ayrılık noktalarına, bilincin kaynaşıp değiştiği bu katmanlara nasıl gidebileceğinizi anlamanıza yardımcı olmak için sizinle çalışmaya devam ediyoruz. Bilgelikleri içinize getirebilirsiniz. Onların içerdiği tüm deneyimleri kutlayabilirsiniz.

Bunlar, cennetlerinizdeki yıldızlar gibidir. Bunlar ışık noktalarıdır….yıldız dediğiniz şeylerdir. Çevrenizdeki tüm boyutlar, bir anlamda, yıldız noktalarına, farklı enerjisel niteliklerin bir kesişme noktasında birleştiği ayrılık noktalarına sahiptir. Orada sizin için bir armağan vardır, ona hem erişebilecek, hem de Tanrısal İnsan olarak Şimdi’nizde kalabileceksiniz.

Gerçekten, yıldızlar, ayrılık noktalarıdır. Gerçekten, yıldızları berrak bir biçimde görebildiğiniz bazı geceler, bu enerjilerle kaynaşmak için kendinize izin verebilirsiniz. Onunla kaynaşın. Bu enerjiyi Şimdi’nize getirin ve bunu hissedin. Bu, çok uzun zaman önce evreninizde olmuş olan bir olayın ayrılık noktasıdır. Yıldızlar simgelerdir. Yıldızlar, siz evreni yapılandırırken meydana gelen deneyimlerin ayrılık noktalarıdır.

Her yıldızın, her gezegenin, her galaksinin ve güneş sisteminin, kendine has nitelikleri vardır. Onlar belli bilgiler içerir. Her yıldız noktası, bir bilgelik kütüphanesi gibidir. Bu, bir ayrılık noktasını bilincinize getirmek, onu hissetmek için iyi bir uygulamadır. Yıldızlar gerçekten yolculuğunuzun tarihidir, siz bu Dünya’ya gelmeden önce olan biten herşeyin tarihidirler. Bu yekpare, muazzam evreniniz, gerçekten Yeni Enerji’nin yeni oyun alanıdır. Biz daha önce, üstüne inşa edilecek ve deneyimlenecek potansiyellerden başka orada fazla birşeyler olmadığını söylemiştik.

Ve, Soru ve Yanıtlar bölümüne geçmeden önce bir şey daha. Sevgili dostlar, bugün size İlahi Plandan söz ettik, “bütünlük planı” demenizi tercih ettiğimiz, sizin, yani insanın ihtiyacı olan ve arzuladığıyla, ruhunuzun olmakta olduğu ve tamamlanmasıyla bütünlenen plandan söz ettik. Bu ikisi birlikte bütünleşebilir. Bu, bütünlük planıdır.

Meydan okuma ve zorluklarla karşılaştığınızda, bir an geri çekilin, nefes alın, ve sorun, “İlahi Planın özü nedir?” Ve sonra, bunu kendi insan planınız ve kendi ihtiyaçlarınızla birleştirin.

Yepyeni bir resim görmeye başlayacaksınız. Meydana gelen şeylerin neden böyle olduğuyla ilgili yepyeni anlayışlar edineceksiniz. Kendi İlahi Planınızın bir kurbanı olmadığınızı anlayacaksınız. Siz sadece, ruhsal düzeyinizin nereye gitmeye çalıştığını anlamadınız. Şimdi, insan olan siz ve Tanrısal İnsan, bu yolculukta birlikte olabilirsiniz. Bunun ayrı olması gerekmez.

Sadece bireyler için değil, aynı zamanda gruplar için de İlahi Planlar vardır. Sizin yarattığınız bir Shaumbra İlahi Planı vardır. Kendinize izin verirseniz bunu hissedebilirsiniz. İlahi Plan, arayış içinde olan bir grup insan içindir…anlamaya çalışan….yeni bilinçlere gelmeye…birlikte ilerlemeye…birlikte paylaşmaya…birbirini desteklemeye…ve tümüyle bir grup enerjisini Eski’den alıp Yeni’ye…kaynaşmış, birleşmiş bir enerjiye taşımaya çalışan bir grup insan içindir.

İş yerlerinizde İlahi Planlar vardır. Bunları hissetmek için kendinize izin verin – bir ofiste…bir binada…ya da şirkette, bir amaç için biraraya gelmiş bir grup insan. Bu amaç belki idare heyeti tarafından bilinmiyordur….ama bu, katılan tüm insanların başka düzeylerde kararlaştırdığı bir amaçtır.

Uluslar için İlahi Planlar vardır. Aileler için İlahi Planlar vardır.

İçinde olduğunuz Yeni Enerji’de, İlahi Planı duyumsayabilir, ve hissedebilir, ve bilebilirsiniz, ve onu insan planınızla bütünleştirebilirsiniz. Bu size, yaşantınızda bazı şeylerin neden meydana geldiğine dair yepyeni bir bakış açısı ve anlayış kazandıracaktır.

Şartları emreden Tanrı değildir. Bunları size veren bir semavi Düzen değildir. Bunun olmasını sağlayan, 300.000 melekten oluşan bir meclis değildir.

Bu, sizin İlahi Planınızdır. O şimdiye kadar, bir dizi yeni anlayıştan geçebilesiniz diye sizden biraz saklı tutuldu. Sevgili dostlar, bundan böyle, yaşamınızda olan şeyleri anlamak için İlahi Planınızı hep çağırın.

Şu anda Orta Doğu’da meydana gelen savaş senaryosuna baktığınız zaman, sadece gazetelerde basılı olana ya da televizyonlarınızın ekranlarında görünene bakmayın. Bunun arkasında yatan İlahi Plana gidin. Gerçekten meydana gelmekte olana yepyeni bir şefkat ve anlayış besleyeceksiniz.

Bunu da söyledikten sonra, sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacağız.

1.SHAUMBRA’NIN SORUSU: Sevgili Tobias, ben bugün burada oldukça garip, alışılmadık bir grup insanı temsil ediyorum, Birleşmiş Milletler personeli denilen, ama arazide çalışan – kabul etsinler yada etmesinler – yaşamlarının en iyi yıllarını, negatiflik dolu, çok ağır, tehlikeli vs, vs enerjilerin olduğu bir yerden ötekine giderek geçirmeyi seçmiş insanları temsil ediyorum. Biz genellikle savaş sırasında, savaştan sonra devreye gireriz. Ve bu grup, şu anda çok yorgun. Ve senden gelecek bir mesajın onlara güç vereceğine ve devam etmelerine yardımcı olacağına inanıyorum, çünkü devam etmek zorunda olduklarını biliyorlar. Ama, bütünlük planı içindeki rolleriyle de nelerin olup bittiğini bilmek istiyorlar. Teşekkür ederim.

TOBIAS: Gerçekten, senin enerjinle doğrudan birlikte olmak ve sözünü ettiğin tüm diğer insanları temsil etmen bize mutluluk veriyor. Dünyanın her yanında enerji dengeleyen ve yer-tutan insanlar vardır. Şimdi, bu yer-tutan kişi olmak işi, ki buna bazen barışı-sağlayan da denir, gerçekten çok yorucudur, çünkü sen ve grubun sadece tek bir enerjinin değil, her iki enerjinin, tüm tarafların saldırısına uğruyorsunuz. Siz, zamanın bu döneminde, dengeleyen, enerjileri tutan, çok hassas bir dengeyi koruyan varlıklar olarak dünyaya geldiniz.

Bu şu anda, Eski Enerji’den yeniye geçişteki değişimde ortaya çıkan tüm olaylarda çok önemlidir. Bu sadece savaşla ilgili değildir. Ama, dengeyi tutmakla ilgilidir. Bakın bunlar, eskiye tutunmaya çalışan muazzam, muazzam Eski enerjilerdir. Ve, ilerlemeye çalışan Yeni enerjiler vardır. Ve, Eski’yle Yeni arasındaki kapıda duran ve bir denge sağlamaya çalışan, senin gibi, ve seninle çalışan diğer insanlar gibi bireyler vardır.

Siz barış-muhafızı olarak bilinirsiniz, kartvizitleriniz bunu söyler. Ama gerçekten, siz aslında enerjiyi tutan ve dengeleyenlersiniz. Bu en zor ve meydan okuyan işlerden biridir, çünkü siz her yöne çekilmektesiniz; onun için çok, çok yorgun hissediyorsunuz. Bu tür bir çalışmayı gerçekleştirmek için, anlaşma gereği geldiniz. Dünya’da enerjinize ihtiyaç duyulan bir yerden ötekine yollanacağınızı kabul ettiniz.

Gerçekleştirdiğiniz hizmetlerin, özgecil olduğu (çvr: selfless, benliğinden vazgeçme) anlayışına gelin. Bunlar tüm insanlık için gerçekleştirilmektedir. Bunlar, bir tarafın, ya da diğerinin üstün olup idareyi eline almasına engel olmak için gerçekleştirilmektedir. Bu çok özel bir atamadır.

Sahip olduğunuz bu yorgun enerjileri, bu bunaltan enerjileri de, sadece bu enerjilerin gelip geçmesine izin vermekle hafifletebileceğinizi anlayın. Sen….grupta bulunan hepiniz, bu enerjilere çok fazla tutunma eğilimi gösteriyor, onları etkilemeye çalışıyorsunuz. Siz olmakta olanı sadece orada bulunmakla etkiliyorsunuz.

Sizler, perdenin bizim yanında alkışlanıyorsunuz. Ve göreceksiniz, çok yakında, birkaç yıl içinde, çok yakında….Cauldre “yakın” sözcüğünü tanımlamamızı istiyor, çünkü bizim tanımladığımızla onunki biraz farklı. Birkaç yıl içinde, enerjiyi dengeleyen, yer-tutan insanlara, eskisi kadar gerek kalmadığını göreceksiniz. Başka bir deyişle, siz çalışmanızı ve işinizi gerçekleştirdiniz ve daha yaratıcı işlere yönelebilirsiniz, belki aynı organizyonun içinde kalarak, ama şimdi içinde bulunduğunuz baskıcı türden durumlara göre, daha yaratıcı olan çalışmalara yönelebilirsiniz.

Dünya üzerinde çok uzun bir zamandan beri enerjinin yer-tutanları ve dengeleyenleri olmuştur. Hepiniz, bir noktada ruhsal rehberlere sahiptiniz. Onlar, enerjinin yer-tutanlarıydılar. Sizin için tanrısallığınıza sahip çıkmak uygun hale geldiğinde, onlar gittiler. Dünyada, enerjiyi çok uzun zaman tutmuş olan doğa güçleri ve hayvanlar vardır. Onlar dengeleyen ve yer-tutanlardı. Onların çoğu şimdi gitmeyi ya da işini değiştirmeyi seçmiştir.

Şimdi, senin gibi ve grubundaki gibi insanlar…..gelecek birkaç yıl içinde….enerjileri, şu anda yaptığınız kadar dengelemek zorunda kalmadığınızı göreceksiniz. Çünkü şu anda Dünya’da olmakta olan dönüşümler, önünüzdeki yılda da ortaya çıkacak olayların bazıları insanlık bilincinin ilerlemesini sağlayacaktır.

Böylece, siz gerçekten yaptığınız bu özgecil çalışmadan ötürü onurlandırılmaktasınız. Ve, farklı bir çalışmaya yönelebilmenizi sağlayacak değişimin yaklaştığını anlayın.

2.SHAUMBRA’NIN SORUSU: Tobias, biz insan melekler için ölüm çok meydan okuyan bir konu. Bu ara birçok iki-bacaklı ve dört-bacaklı ruh Dünya Ana’yı terk etmeyi seçiyor. Sevgili yoldaşım Rascal, geçişi gerçekleştireceği zamana yaklaşıyor gibi görünüyor. Onun acı içinde olmasını istemiyorum. Ama onu ne zaman bırakmam gerektiğini bilmekle ilgili endişelerim var. Zaman uygun olduğunda bileceğimi biliyorum. Ama hem onun için, hem de benim için yararlı olabilecek tören falan gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Geçişini gerçekleştirenlere nasıl yardımcı olabiliriz? Ve genel olarak, insan ya da insan-olmayan yoldaşlarımız geçişlerini gerçekleştirirken deneyimlenen kederle ilgili bir önerin ya da yorumun var mı?

TOBIAS: Gerçekten de, biz bunun hakkında, insanlar ve ölüm deneyimiyle ilgili olarak yakınlarda konuşmuştuk. İnsanlar geçmişte, ölümün kurbanı olmuştu. Shaumbra, Yeni Enerji’de topraklandıkça, ölüm sizin için bir seçim olacaktır. Ölümün üstesinden gelemeyeceksiniz, en azından bu yaşamda. Bu hâlâ çok derinlerde yatan bir işlemdir ve bunu gerçekleştirmenin ardında yatan belli bir mantık vardır.

Ama, bedeninize giren bir hastalık yüzünden, ya da diğer acı deneyimler yüzünden ölümle karşı karşıya kalmaktansa, nasıl gitmek istediğiniz, ve hatta ne zaman gitmek istediğiniz seçeneğine sahip olmaya başlayacaksınız. Bu, İlahi Planınızla bütünleşmeye başladığınızda olur. Yani, Yuva’ya geri dönüşten, ölümden kaçamayacaksınız. Ama kendiniz bunu belirleyebilecek ve çok daha iyi yaratabileceksiniz.

Giden hayvanlara gelince, tekrarlıyoruz, bu bizi yanıtladığımız son soruya geri getiriyor. Çok farklı türden birçok yer-tutanlar olmuştur – insan olarak yer-tutanlar, hayvanlar aleminden olanlar, hatta melek alemlerinden olanlar. Senin evcil hayvanına bir bakmanı rica ediyoruz – soruyu soran sen – onu hissetmeni ve bu candan sevilenin senin için yer-tutan ve dengeleyen bir varlık olmuş olduğunu anlamanı istiyoruz.

Bu sevgili yoldaş, senin birçok enerjilerden geçme sürecine yardımcı olmuştur. Senin bu sevgili hayvanın, fiziksel bedenindeki bazı dengesizliklerin dönüşmesine de yardımcı olmuştur. Sana hizmette bulunmak amacıyla, bazı dengesizlikleri kendi bedenine almıştır. Böylece bu sevgili yoldaş yorgundur. Gitmeye hazırdır. Görevini yapmıştır. Şimdi senin, Tanrı olduğunu kabul etmeni istemektedir.

Bu hayvan sana yeniden geri gelebilir, ama bu kez, senin adına bir enerji tutmak gibi bir sorumlulukla değil. Bu hayvan çok hızlı geri gelebilir. Yolunu sana bulacaktır. Bu konuda endişelenmen gerekmez. O şimdi çok hızlı bir biçimde, yükleri ve kontratı olmadan geri gelebilir. Ve ikiniz birlikte çok daha fazla eğlenebilirsiniz. Senin bu hayvanın kendi başına gidecektir. Onu yüzüstü bıraktığın için endişelenmek zorunda kalmayacaksın. Bu suçluluk duygusunu üstlenmek zorunda kalmayacaksın. Bu hayvan seni, böyle bir deneyimden geçmeni istemeyecek kadar çok seviyor.

Böylece, bu sevgili evcille iletişim kur. Onunla, tanrısal düzeyinden konuş. İlahi Planını tartış. Ve her şeyden çok, onu bırak. Sevgili dostunun şimdi gitmesine izin ver. İşini gördü. Bırak onu.

Yaşamındaki insanlarla da bu böyle. Onları bırak. Bulunduğumuz taraftan gördüğümüz en zor şey, ölen birinin ardından yas tutmanızdır. Oo, biliyoruz, sevdiğiniz birini kaybetmek zordur. Hatta suçluluk duygularının içinizde birikmesinin ve sonra da bunları çıkartmanın daha zor olduğunu da biliyoruz. Bu sizi, bazı şeyleri halletmek gibi zor bir durumla karşı karşıya bırakıyor.

Ama sevgili dostlar, bırakın. Salın onları. Onurlandırın. Deneyimdeki sevinci, neşeyi yakalayın. Bu gerçekten böyledir.

Ölümle ilgili öylesine bir yanlış algılama söz konusudur ki, bu, insanların ölmek zorunda kaldığı oldukça utanç verici hallere neden olmuştur. Daha önce de söylediğimiz gibi, bırakın, salıverin bunları. Öte tarafa geçmek üzere olan biri varsa, onlara ne söyleneceği, nasıl davranılacağı, ne tür ilaçların ya da başka devaların verileceği soruldu bize.

Yapabileceğiniz en büyük şey, onların elini tutmaktır. Onları sevginize getirin. Şimdi anınıza. Geçişin sevinç, neşe ve sevgiyle dolu olacağını bildirin onlara. Perdenin bu yanında bulunan bizler, onları karşılayacağız. Ve, onları şimdi bırakabileceğinizi bildirin onlara.

3.SHAUMBRA’NIN SORUSU: Sanırım şimdiden tüm sorularımı yanıtladın, onun için sana bir soru sormak şimdi biraz garip geliyor. Ama ben dizlerimden şikayet edeceğim. (kahkahalar) Onları nasıl iyileştirebilirm? Ağrıyorlar. Ve ben bıktım bundan.

TOBIAS: Gerçekten, insan bedeni çok şeyden geçti, sadece seninki değil, ama tüm Shaumbra’nınki. Ve hâlâ dizlerinde sorun olmasının nedeni….sevgili varlık, kalkıp bu soruyu sorma cesaretini gösterdin…biz de bunu yanıtlamak cesaretini göstereceğiz. Sen hâlâ kendini uygun bir biçimde topraklamıyorsun.

3.SHAUMBRA: Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum.

TOBIAS: Derin nefes alarak, Şimdi anında kalarak, ve senin için – bizimle tartışabilirsin – ama senin için sevgili varık, yaşamı seçerek. Sen hâlâ gelsem mi, gitsem mi diye içinde tartışıyorsun. Biz senin buraya gelmeni çok isterdik, ama Dünya’da sana çok daha fazla “ihtiyaç” vardır. Dünya’da “ihtiyaç” dediğimiz zaman, şaka yapmıyoruz. (kahkahalar…..çvr: Tobias burada yine kelime oyunu yapıyor, ihtiyaç ingilizcede need olarak yazılır, diz ise başa konan bir “k” harfiyle benzer biçimde, knee olarak yazılır. Tobias ihtiyaçla, diz arasında bir bağlantı kuruyor)

3.SHAUMBRA: Ben seninle pazarlık etmek istiyorum. Eğer bir şekilde dizlerimi iyileştirmeme….ve bedenimi yenilememe….ve her gece bir parti vermeme….(kahkahalar) ….ve alkole karşı alerjik olmamama yardım edersen….kalırım. (yoğun kahkahalar)

TOBIAS : O zaman, soluğunu kullanmanı rica ediyoruz, çünkü bu çok basittir ve her zaman yapılabilinir, ve dizlerine kadar, aşağıya, ayaklarına kadar nefes almanı, ve dolaşımı yeniden açmanı rica ediyoruz. Orada kapalı olan enerjisel alanlar var. Eğer dizlerine, ayaklarına ve Yerküre’ye nasıl nefes alacağını bilmekte zorlanıyorsan, sana bunda yardımcı olmaktan mutluluk duyacak uzmanlar var bu odada.

Ama burada ilginç bir şey de var. Kalkıp bunu kabul etmek cesaretini göstermekle, sen bir anlamda, bunu salmaya ve ilerlemeye gerçekten hazır olduğunu da söyleme cesaretini gösteriyorsun. Böylece, şimdi o alanda birikmiş olan tüm enerjileri salmaya başla.

Bu çok basit, çok simgeseldir. Sen yaşamın aşağıya kadar inip seni topraklamasına ve yeniden-enerjilendirmesine izin vermiyorsun. Biz burada hiç bir çeşit tıbbi yardım dağıtmıyoruz. Ama biz sadece bunu yapmanı söylüyoruz, ve büyük bir rahatlama hissedeceksin.

4.SHAUMBRA’NIN SORUSU: Tobias, ben yaşamımda şimdiye kadar hiç olmamış bir öfke ve acıyla doluyum. Ben ışığımı alıp Yuva’ya dönmek istiyorum. Ve ben bir akıl sağlığı uzmanıyım, ve her ne kadar bu hislerime göre hareket etmeyi seçmiyorsam da, hislerimin ve düşüncelerimin az çok sert, haşin olduğunu biliyorum. Son zamanlarda, yaşantımın bazı parçalarını iyileştirme çabasıyla ne tarafa dönsem, çabalarımın işe yaramadığını ya da karşılıksız kaldığını görüyorum. Bunun daha büyük aynası, dünyada olan bitenler.

Ve evet, sanırım en çok da Ruh’a kızıyorum. Ben de Ruh olduğuma göre, kendime de kızıyorum. Kendimi sayısız kapanlara sıkıştırdığımdan, kısır döngülere soktuğumdan eminim, ama kendi sorunlarıma neden olanın yine büyük bir olasılıkla ben olduğumu bilmek, kendimi daha iyi hissetmemi sağlamıyor. (kahkahalar) Eğer ben, beni besleyen bir yaşamı yaratmada bu kadar başarısız olduysam, ve bu Dünya’da bulunan kardeşlerim kendilerini bu kadar ıstırap, sefalet ve savaş yaratmaya adadılarsa, o zaman ben bu oyunu artık oynamak istediğimden emin değilim.

İronik olarak böylesine intihara eğilimli olmanın, seçimlerimi nasıl değiştirdiğini düşünüyordum. Ya da belki, bu cehennemden – bilirsin, şu “yaşamak için sadece 30 günüm olsaydı, neyi farklı yapardın uygulaması”ndan geçmemin nedeni tümüyle budur. Bugün neredeyse inanılmaz pahalı bir kanape satın alıyordum, sadece akıllıca tasarlanmış deseni ve harika rengi beni mutlu etti diye. Açıkçası, burada olmamayı düşünüyorsam, birikimimi biriktirmenin de bir anlamı yok tabii. (kahkahalar) Ya da belki bu birikimimi işimden ayrılarak bir yıl tatil yaparak harcayabilirim….bu düşünce, seçenekleri de beraberinde getiriyor değil mi?

Tobias, içsel güç mücadelemin üstesinden gelip kendimi özgürleştirmemde bana yardımcı olabilir misin? Ve mümkün olduğunca somut ve spesifik ol lütfen! (yoğun kahkahalar) Ben, genel sözlerin iyi geldiği hali çoktan geçtim. (kahkahalar) Sevgiyle ve biraz da kendini-koruyan bir şövalye ruhuyla.

TOBIAS : Gerçekten, ve soruna duyduğumuz onurla ve saygıyla, evet, yanıtımız somut ve doğrudan olabilir. Yanıtımız şudur, “Hayır, yapabileceğimiz hiç bir şey yok.” (bazı gülüşmeler) Ama, yolculuğundan ötürü seni seviyoruz. Yanıt aynı zamanda şudur, çok yoğun bir süreçten, işlemden geçiyorsun. Kızgınlığın ve hayal kırıklıklarınla öyle bir enerji yaratıyorsun ki, bu enerjiyi kendin, bir sonraki düzeyin olduğunu düşündüğün yere sıçramak için kullanabileceksin….ve bak, bir sonraki düzeyin olduğunu düşündüğün yer ve olman gerektiğini düşündüğün yer, aslında gerçekten gitmekte olduğun hiç bir yer değildir. (Tobias’ın bu zor anlaşılır cümlesine gelen kahkahalar)

Bugünkü Şaud’un çoğu senin içindi diyebilirsin. Enerjisel olarak onun büyük bir bölümü senin içindi. Beklentilerini bırakmak zamanıdır. İlahi Planınla birleşmek zamanıdır. Erişebileceğin sevinç ve neşe türünün büyük bir anlayışına sahip olacaksın.

Şeylerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili fikirlerini çok önceden belirlemiştin. Ve, bir anlamda, kendini kapana kıstırdın. Ve, nasıl çıkacağını bilmiyorsun. Senin buradaki can simidin, sana sağlanan yardım, kendi tanrısallığındır ve kendi planındır.

Ama sen buna bakmak ve yaşantına girmesine izin vermek için kendine yeterli derecede güvenmedin. Sen kendine kızgınsın. Yardımı dışarda arıyorsun. Sana özel bir yardım sunarak gelip de kefaletini ödemeye çalışsaydık bile, içinin derinliklerinde meydana gelen şeyler yine de tatmin olmayacaktı. Ve herşeyin ötesinde, bunu yapsaydık bize daha da çok kızacaktın!

Senden, bugünkü Şaud’daki herşeyi yeniden gözden geçirmeni, bir bütünlük planına, kendin için bir İlahi Plana sahip olduğunu söylediğimizde, neden söz ettiğimizi anlamanı rica ediyoruz. Tüm beklentilerini de salıver. Bir anlamda, hâlâ insan olarak yaşarken, ölmene izin ver. Bırak tüm Eski beklentilerin, eski karman, Eski tarzların gitsin.

Temiz ve yeni, canlı olarak başla. Hatta –ipucu, ipucu- kendine gerçek bir yeni başlangıç sunabilmek için, şu anda oturduğun yerden bile taşınmak iyi olabilir. Bununla ne demek istediğimizi anlayacağını sanıyoruz. Sorun için sana teşekkür ediyoruz. Ve hissettiğin kızgınlık ve hayal kırıklığı, hizmet etmek için sana geri gelecektir, eğer bunu seçersen.

5.SHAUMBRA’NIN SORUSU : Sevgili Tobias, bazılarımız gerçekten, gerçekten, gerçekten Eski enerji kurumlarının ve işlerinin ötesine geçmeye hazırız, ve sanki uzun, çok uzun zamandır oradaymışız gibi hissediyoruz. Ve benim sorum şu….daha doğrusu şu hisle ilgili, biz şu anda gezegende sanki bir duraklama ya da bir tür soluk alma anı içindeymişiz gibi. Ama yine de, sabırlı ve yaratıcı olmak, ve gerçekten bir vizyonun peşinden gitmek arzusu da var. Ve ben merak ediyorum, bir sonraki adım nedir? Biz bu arada ne yapacağız?

TOBIAS : Senin için ve bu hislere sahip olan herkes için ilerlemeye başlamak zamanıdır. Ve bunun için gerekli fırsatları yaratmak her birinize, belki de kollektif olarak hepinize kalmıştır. Dünya’da, Eski Enerjide olan insanlar için hâlâ uygun olan çok Eski kurumlar vardır.

Ama biz Shaumbra’nın bunlarla ilgili çok hayal kırıklığı yaşadığını görüyoruz…bunlar ister hastaneler olsun…ister akıl hastaneleri…geleneksel okullar….ya da bu türden diğer yerler. Sizler gittikçe daha fazla bu eski kurumların sınırlarıyla hayal kırıklığına uğruyorsunuz.

Sevgili dostlar, boyutlararası temelde biraz gerçekleşen ve şu ya da bu şekilde Dünya gezegeninde realite olmaya hazır olan bir rüya vardı. Cauldre bunu Shaumbra Üniversitesi olarak tanımladı. Bu, tek bir yer olmak zorunda değildir. Bir anlamda, fiziksel bir yer bile olması gerekmemektedir. Bu, her yerde olabilir. Bu, yeni çalışmaya başlamanız, birbirinizden aldığınız destekle – duygusal, finansal destek, ve tüm Shaumbra’nın desteği- hepinizi cesaretlendirmenin başlangıç noktasıdır.

Bu müfredat programlarını yazmaya başlayın. Riskleri alın ve bu programları uygulamaya koyun. Ne kadar çok insanın size gelmeye başladığına şaşacaksınız. Ama bu, sevgili dostlar, siz başlamak seçimini yapmadan gerçekleşemeyecektir.

Shaumbra Üniversitesi’nin resmi her toplantınıza gelebilir. Ve ona bakıp, “bu, hoş olabilirdi bir gün” diyebilirsiniz. Ya da, bunu şimdi gerçekleştirebilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için yaratmaya başlayabilirsiniz, bu ister bina olsun, ister birbirinizle kuracağınız, güçlendiren bir bağlantı olsun.

Her birinizin sunacağı şeylere dünyanın ne denli dehşetle ihtiyacı olduğunu, yeterince vurgulamam mümkün değildir. Siz şimdi onun için bu gezegendesiniz. Bu yeni programlar ister fiziksel, ister akıl, ister ruhsallık için olsun, ister bireyler, ister gruplar için olsun, bunları geliştirebilmek için önce siz meydan okumalardan geçtiniz ve Yeni Enerji’ye girdiniz. Zamanıdır, sevgili dostlar.

Yazılmakta olan kitaplara göndermede bulunuyoruz. Ve bu bir benzetmedir. Yani bu, bunların sadece kitap olmadığını, ama sınıflar olduğunu söylemenin bir yoludur. Bu, iş imkanlarına ve parayı işletme biçimlerine yeni yollardan yaklaşmaktır. Parayı işletme biçimi şu anda çok Eski Enerji’dir. Ve çok yavaş biçimde hareket etmekte ve çok az kişinin işine yaramaktadır.

Yeni yollar vardır. Bunları yaratmak Ben, Tobias’ın, ya da her hangi bir meleğin işi değildir. Bunu gerçekleştirmek size kalmıştır. Bunun için şimdi Dünya’dasınız.

Böylece, sevgili dostlar, sevgili Shaumbra, gerçekleştirin bunu. Shaumbra Üniversitesi boyutlar-arası düzeyde mevcuttur. Onu Dünya’ya getirmek cesaretine ve gözüpekliğine yeterince sahip misiniz? Sorun için sana teşekkür ediyoruz ve başpiskopos yetkisiyle konuşma fırsatına sahip olduğumuz için de teşekkür ediyoruz. (kahkahalar)

6.SHAUMBRA’NIN SORUSU: Tobias, bir Işık İşçisi ve Iran’da doğmuş bir müslüman olarak, halkım için Tobias ve Muhammed öğretilerinden söz etmenin ve onlara uygun bir biçimde yardımcı olmanın en iyi yolu nedir, çünkü biliyorsun, İran’da bugünlerde din çok hassas bir konu ve insanlar kendi gölgelerinden korkuyorlar.

TOBIAS: Gerçekten, bu soru için seni onurlandırıyor ve sana teşekkür ediyoruz. Burada bir an durmak istiyoruz. İzin verin, tüm Shaumbra’yı, Eski bilincin Yeni’ye girdiği bir ayrılık noktasına getirelim. Ayrılık noktasını buraya getirelim ve gerçekleştirdiğin çalışma için seni an’ımızda kucaklayalım. Shaumbra olan bazı kişiler….bu kişiler bazen zor bir görevleri olduğunu sanırlar. Ve sonra bugün, gerçekten, gerçekten zor görevleri olan birkaç kişiyi duyuyoruz.

Böylece sorunu yanıtlayacak olursak, Tobias, Muhammed, Musa, Yeshua, ya da yukardaki herhangi bir varlığın sözlerini aktarma. Yeni Enerji’de geçerli olan, senin yüreğinden gelen ve senin ağzından çıkan sözlerdir. Farkı böyle yaratacaksın. Başka bir varlığın sözlerini aktarmaya başladığın an, an’ından çıkıyor olursun. Kendi gerçeğinle tümüyle bütünleşmiş olmazsın.

Siz, sevgili dostlar, benim sözlerimi, Tobias’ın sözlerini aktardığınız zaman….bir anlamda, kendi sözlerinizi konuşmaktan korkuyorsunuz. Onun için de benim arkama saklanıyorsunuz. Ve sonra da, söylenen şeyden hoşlanmadığınız zaman, “eh, ben her zaman Tobias’la aynı fikirde değilim” diyorsunuz. (kahkahalar)

Onun için, kendi yüreğinden gelen kendi sözlerini konuş. Biz hemen yanıbaşında olacağız. Biz destek vererek ve sevgiyle orada olacağız. Ama Yeni Enerji’de böyle konuşursunuz. Sorun için sana en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.

7.SHAUMBRA’NIN SORUSU : Ben, Dünya için fosil yakıtını yeniden yeni bir enerjiye ve hidrojene dönüştürmeye çalışan ve adı ‘Şimdi Hidrojen’ olan bir organizasyonda çalışıyorum. (izleyicilerin alkışları) Bunu nasıl…..organizasyonumuzun ne tür hedefler saptamasıyla, ve nasıl ilerleyebileceğimizle ilgili önerilerin var mı?

TOBIAS : Gerçekten. Ve biz seni ve grubunu yaptığınız işten dolayı takdir ediyor ve alkışlıyoruz. Hidrojen şu anda Dünya üzerinde erişilir halde bulunan en fiziksel enerjilerden biridir. Bu sadece, potansiyelleri açmak için bunlarla çalışmak meselesidir. Güvenlidir. Boldur. Ve hatta, şu anda araştırmacıların anladığından daha güçlüdür.

Grubunun yaptığı çalışma büyük bir fark yaratmaktadır. Ve burada önereceğimiz şey, eylemlerinizi anlatan, organizasyonunuzu daha fazla tanıtan yazıların yazılma gereğidir. Şimdi burada bile bundan söz etmek, dünyanın her yerinden binlerce Shaumbra’nın bunu duyması…..farkındalık ve bilinci ortaya çıkartacaktır.

İnsan aktivitelerini ve insan yaşamını besleyip desteklemek amacıyla kullanılabilecek çok farklı enerjiler vardır. Hidrojenin, kısa dönemde en büyük potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Zamanın belli bir noktasından sonra, buraya getirilebilecek, kullanılabilecek kozmik enerjileri anlamaya başlayacaksınız. Ama, Dünya için kısa dönemde bu hidrojen enerjisi çok önemlidir.

Araştırmacıların, çözümler için ve bunun nasıl kullanılacağı için fazla derine baktığını söyleyebilirsin. Yanıt oldukça aşikârdır. Biz – nasıl desek – bazen Cauldre kanalıyla bilimsel bilgi vermek zor oluyor. (kahkahalar) Ama onun sınırlarını nasıl aşacağımızı biliyoruz. (yoğun kahkahalar) Ve, o ne dediğimizi anlıyor.

Bununla ilgili sorularını teke tek olduğumuzda ya da bunlar yazıya döküldüğünde, yanıtlamaktan mutluluk duyacağız. Ama şu zamanda gözden kaçırılan bazı şeyler var. Ve gerçekten, Cauldre, bilgiyi tam olarak tanımlayamadığımız zamanlar olduğunu anlıyor, tanımlayabilmek için farklı bir biçimde gelmek zorundayız.

8.SHAUMBRA’NIN SORUSU : Tobias, biz tıpkı burası gibi (Colorado), hiç bozulmamış bir yerde yaşıyoruz. Ve havanın keyfini çıkartıyoruz. Ve derin soluma uygulamasını falan biliyoruz. Ve dışarda yürüyoruz. Ve gökyüzüne bakıyor, ve insanların “kimyasal artık” dediği ve potansiyel olarak zehirli olan şeylerin düştüğünü görüyoruz. Ve dostlarımız endişeleniyor. Buna nasıl yaklaşabiliriz, çünkü kısa duvarımızın arkasında dursak bile, bunlar bize ulaşıyor. Derin solumakla bundan kaçamıyorsun. Buna nasıl yaklaşacağımız konusunda, sadece kendimiz için değil, başkaları için de, bize yardımcı olur musun?

TOBIAS : Herkes tarafından inanılmaz sevilir ve sevilmeyebiliriz. Sevgili dostlar, eğer herhangi bir komplo teorisine karışıyorsanız, Tanrı olduğunuzu inkar ediyorsunuz demektir. Herhangi bir komplo teorisine karışıyorsanız, gerçekten kaçınılmaz ve en zor olandan sakınıyorsunuz demektir. Ve bu, kendi içine bakmaktır, kendi uyanış işleminden geçmektir.

Bu türlü türlü komplo teorilerini görüyoruz ve bazılarında gerçek payı da vardır. Bunlar yaratılmaktadır….ve genişliyorlar…ve dramatik ve duygusaldırlar….ve sadece bir sapma olarak…içinize bakmak zorunda kalmamanızı sağlayan bir sapma olarak, insanların dikkatini üzerlerine çekiyorlar.

Şu “kimyasal artık” dediğiniz şeyin gerçekliği çok azdır. “İlluminati” denen şeyin gerçekliği çok azdır. (çvr: İlluminati, dünyayı kontrol etmek istediği söylenen gizli organizasyona verilen ad) Ancak bunları dramatik bir biçimde abartan ve böylece gerçek çalışmayı yapmak zorunda kalmayan insanlar çok gerçektir.

Sizi gökyüzüne bakıp geçen uçaklara bakmanız, ve alabildiğiniz kadar derin nefes almanız, ve insanlığı öldürmek amacıyla kasten buraya yerleştirilmiş zehirlerin olmadığını anlamanız için cesaretlendiriyoruz. İnsanlığı öldürmenin çok daha kolay yolları vardır. Nükleer bir bomba bunu oldukça hızlı halledebilir. Onun için, sevgili dostlar, bu komplo teorileriyle dikkatinizi dağıtmayın.

Evet, bu kimyasal artıklarda, yakıtın yeterli derecede yanmamasından kaynaklanan bazı elementler vardır. Bir gün hidrojen kullanılacağını umut ediyoruz. Burada da yanmamış ve zehirli olabilecek yakıtlar vardır.

Ama, toplumların üzerine kimyasallar atarak dünyaya hakim olmaya çalışan bilinen ya da gizli bir hükümetin önceden tasarlanmış bir planı söz konusu değildir. Ama bu dramı ve bu komplo teorilerini lanet egolarını beslemek amacıyla devam ettiren bireylerin, önceden tasarlanmış bir planı VARDIR! (izleyicilerin alkışları) Böylece, sevgili dostlar, bu insanlar koyunların onları nasıl izlediğini ve söyledikleri her şeyi nasıl yaptıklarını seyretmektedir. Cauldre, sözümüzü bitirdiğimizde, arka kapıdan kaçmak zorunda kalacağını düşünüyor. (kahkahalar) Sevgili dostlar, buraya geliyor ve gerçeği istiyorsunuz. Ve biz de size bunu, nasıl görüyorsak öyle sunacağız.

Sorun, bunu tümüyle çevreleyen ve yanıbaşınızda sizi bekleyen gerçek çalışmadan alakoyan DRAM’dadır.

(duraksama)

Böylece, sevgili dostlar, bugün çok şey hakkında konuştuk. İlahi Planınız hakkında konuştuk. Boyutlar-arasını nasıl anlamaya başlayacağınız ve bunu temel alarak nasıl yolculuk edebileceğiniz, ve her şeyi Şimdi anınıza nasıl getirebileceğiniz hakkında konuştuk. Yolculuğunuz hakkında ve bu bir sonraki adımınızda sizinle çalışmak için Hossaf’ın şimdi nasıl geldiğinden konuştuk.

Burada içselleştireceğiniz ve hazmedeceğiniz çok şey vardır. Size sadece akli olmamanızı hatırlatıyoruz. İçinden geçtiğiniz yolu şimdi hissedin. İçinden geçtiğiniz yolu hissedin. Uygun olan zihninize geri gelecektir. Ve siz iyi bir anlayışa sahip olacaksınız.

Gelecek haftalarda sizinle yakından çalışacağız. Global düzeyde bazı oldukça şaşırtıcı ve ilginç şeyler olabilir, kısmen bu savaşın sonucu olarak, kısmen de gelmekte olan Yeni Enerjiler yüzünden. Şaşırmayın. Dramlara kapılmayın. Bunun uygun olduğunu anlayın. Eski dünyada olan bitenler için şefkat ve merhamet besleyin ve Yeni Enerji’deki dengenizi koruyun.

Hiç bir zaman yalnız değilsiniz, sevgili dostlar.

Ve öyledir!

Kırmızı Meclis’in varlıklarından Tobias, Golden, Colorado’da yaşamakta olan Geoffrey Hoppe tarafından sunulmaktadır. Tobit’in mukaddes kitabında bulunan Tobias’ın öyküsü, Crimson Circle sitesinde bulunmaktadır.
www.crimsoncircle.com. Tobias materyelleri, bedelsiz olarak dünyanın her tarafında bulunan ışık işçileri ve Shaumbra’ya, Ağustos 1999 tarihinden beri sunulmaktadır. Bu tarih Tobias’ın, insanlığın yıkım potansiyelini aşıp, Yeni Enerjiye girdiğini söylediği tarihtir.
Crimson Circle, Yeni Enerjiye geçiş yapacak ilk insan (kılığındaki) meleklerden oluşan global bir ağdır. Bu kişiler, yükseliş halinin sevinç ve zorluklarını deneyimlerken, diğer insanların da yolculuğuna, paylaşım, ilgi ve yol göstererek yardımcı olmaktadır. Crimson Circle’in sitesine her ay 40.000’in üzerinde ziyaretçi, son materyelleri okumak ve kendi deneyimlerini tartışmak amacıyla girmektedir.
Crimson Circle her ay Denver, Colorado’da, Tobias’ın, Geoffrey Hoppe kanalıyla son bilgileri sunduğu yerde biraraya gelmektedir. Tobias, kendisinin ve Crimson Council’ın (Kırmızı Meclisin) diğer semavi varlıklarının, aslında insanoğlunun kanallığını yapmakta olduğunu bildirmektedir. Tobias’a göre, onlar bizim enerjilerimizi okumakta ve biz içimizde deneyimlerken, dışardan da bakabilmemiz için, kendi bilgilerimizi bize geri tercüme etmektedirler. Crimson Circle toplantıları herkese açıktır, ama LCV takdir edilir. Katılımı gerektiren hiç bir şey ve ödenmesi gereken bir aidat yoktur. Crimson Circle, dünya çapındaki Shaumbra’nın açık sevgisi ve bağışları yoluyla bolluğu kabul etmektedir.
Crimson Circle’ın en yüksek amacı, insan melekler ve öğretmenler olarak, içsel spiritüel uyanış yolunu yürümekte olan kişilere hizmet etmektir. Bu hıristiyanlıkla ilgili bir misyon değildir. Tersine, içsel ışık, merhamet ve ilgi bulabilmeleri amacıyla, insanları senin kapına getirecektir. Kılıçlar Köprüsü’ndeki yolculuğuna başlayan bu kendine has ve değerli insan sana geldiğinde, o anda ne yapman ve öğretmen gerektiğini bileceksin.
Eğer bunu okumaktaysan ve gerçek olduğunu ve bir bağın olduğunu hissediyorsan, sen gerçekten Shaumbra’sın. Sen insan (kılığında) bir öğretmen ve bir rehbersin. İçindeki tanrısallık tohumunun bu anda ve gelecek tüm zamanlar için çiçek açmasına izin ver. Hiç bir zaman yalnız değilsin, çünkü tüm dünyada bir ailen ve çevrendeki semavi boyutlarda melekler vardır.
Bu metni lütfen ticari amaç olmaksızın ve bedelsiz olarak dağıtın.
Lütfen bu bilgiyi, dipnotlar dahil bütünüyle kullanın. Tüm diğer kullanımlar, Geoffrey Hoppe, Golden Colorado’dan alınacak yazılı onayı gerektirir. Telif hakkı 2001, Geoffrey Hoppe, P.O.Box 7328, Golden, CO 80403.e-posta: tobias@crimsoncircle.com. Tüm haklar mahfuzdur.